Page 15

Z NAŠICH VÝTVORŮ / 15

Můj zlatý Ámos Když se pokusím si představit, jak by měl vypadat ideální učitel, vytanou mi na mysli všichni moji třídní učitelé. Na základní škole to byla paní učitelka Zdražílková. Celá třída ji měla ráda. Byla na nás milá, ale dokázala být neústupná, zvlášť co se týče domácích úkolů a černých teček za zapomenuté věci. Konflikty řešila diplomatickou cestou, pokud možno co nejspravedlivějším způsobem. Na druhém stupni jsem si oblíbil svoji další třídní – paní učitelku Sekaninovou. Na té jsem si nejvíce vážil její odbornosti a také hloubky problematiky, do které rozuměla matematice, již vyučovala. Sice měla ráda děti, ale s těmi staršími už si nedokázala tak dobře poradit. Naštěstí náš třídní kolektiv byl umírněný a paní učitelku jsme až na občasné klukoviny moc nezlobili. S nástupem na střední školu se mojí třídní stala paní učitelka Doskočilová. Ačkoliv jsme na začátku všichni měli pocit, že nás musela nesnášet, nakonec se nám s ní podařilo navázat dobrý vztah. Doskočilová byla trošku zvláštní a některé její myšlenkové pochody nechápu doteď, ale líbil se mi její styl

výuky. Měla vždy perfektně připravenou hodinu a ani vteřina z pětačtyřiceti minut nevyšla nazmar. Další její skvělou vlastností bylo vyžadování jasně daných pravidel. Pro tuhle vlastnost ji dost lidí nemělo v oblibě, mně to však problém nedělalo. Bohužel, ačkoliv má největší zásluhu na „pročištění“ naší třídy, nemohla nás kvůli těhotenství dovést až k maturitě. Mojí poslední třídní se tak stala paní učitelka Šmerdová. Její nejlepší vlastností je to, že je člověk. I když si velice jednoduše dokáže zjednat respekt, je s ní zábava. Máme tak pocit, že stojí na naší straně. Každodenně společně s námi svádí boje se systémem školy a nástrahami života. Netrpí komplexem většiny učitelů a v mnoha situacích se dokáže zachovat velmi lidsky. Má také skvělou vlastnost, že nám dokáže naslouchat a porozumět. Když bych měl tedy poskládat svého zlatého Ámose, bude mít v sobě vlastnosti všech mých třídních. Ke kolektivu by byl tvrdý a neústupný, ale zato vždy spravedlivý a důsledný. Musel by předmětu rozumět, nikoliv jej pouze učit. Ale hlavně by měl stále zůstat skvělým člověkem, který nám, studentům, rozumí. Jan Zagata

Pst5  
Pst5  
Advertisement