Page 11

ODBORNÉ ČLÁNKY / 11

PostScript Postscript je jazyk složitější a čistě vektorový. Je velmi spolehlivý a jeho nedostatky (stránky) se mohou projevit až u velmi složitých tisků. Je nezávislý na zařízení a jeho rozlišovací schopností. Zasílané prvky se překrývají v pořadí. Písma s formátem Type1 jsou u všech systémů bez problému. True Type má dosti potíže ve Windows, kdy se tiskne jiné písmo (i u použití Unicode). Proto se Adobe a Microsoft dohodly (v roce 1997) na novém druhu písma – Open Type. Cílem je podpora Internetových aplikací.

Vytváření kódu PostScript Interpret PostScriptu nejdříve vytvoří seznam objektů jedné stránky se systémem souřadnic. Tím se stává nezávislý na zařízení. RIP (Raster Image Procesor) převede příkazy PostScriptu do řídících informací. Seznam se třídí a pak se převede do bitmapových rastrů. Velikost přenášeného souboru záleží na velikosti seznamu. Osvitová zařízení doplňují RIP koprocesory. Obvykle ale RIP je vytvářen softwarově v počítači.

Faktory kvality tisku Rozlišení

Tisková hlava

Rozlišení určuje počet bodů na inch DPI. Např. 300DPI znamená, že na ploše 1 čtverečního palce bude 300 x 300 bodů. Pokud se tiskne jen černá barva, je tisk bez problému. Potíže nastávají při tisku odstínu šedi. Proto se z těchto bodů vytváří tzv. tiskový bod, který je tvořen z několika bodů, podle požadovaných stupňů šedi. Pro zobrazení 256 úrovní šedi je zapotřebí vytvořit tiskový bod sestávající se ze 256 základních bodů, tedy tiskovým bodem bude čtverec o straně 16 bodů. Pak rozlišení je pouze 20 bodů na palec.

Tisková hlava má rozlišení obvykle 600DPI, nyní až 1440x720 DPI (Epson na speciální papír). Maximální počet trysek je 300 o průměru menším než 50μm (obvykle 128 nebo 64 pro Č/B a 3 krát 64 nebo 32 pro barvy), frekvence 15kHz. Barevné tiskárny mají 3×64 trysek a dosahují rozlišení 300dpi.

Pro laserové a inkoustové tiskárny je obvykle 25 úrovní šedé.

Barevné tiskárny Rozlišujeme je na trojbarevné, čtyřbarevné a šestibarevné. Trojbarevné se hodí tam, kde převažuje grafika nebo není mnoho černé barvy, čtyřbarevné jsou vhodné tam, kde je grafika a černý text a pětibarevné tiskárny jsou určeny pro fototisk. EpsonPhoto má 6 barev - CMYK + světle modrá + světle červená

Další možností vytváření proudu inkoustu je piezoelektrický princip. Barevné inkoustové tiskárny (cena 3000 až 5000 DM) pracují na stejném principu jako černobílé, ale tisk rastru se opakuje pro každou barvu zvlášť. Proto u barevných nelze kvalitu srovnávat s laserovou tiskárnou. Cena kopie cca 0.80 DM. Tisk je pomalý (asi 2 str/min). Proces tisku dithering může dosáhnout místo 7 barev až 256 odstínů. Dosahuje se to tiskem velmi blízkých bodů. Tímto se ale snižuje rozlišitelnost tisku na polovinu (sléváním bodů).

Tiskárny se stále tryskajícím inkoustem se používají pro potisk zboží s nerovným povrchem ( obaly). Barevné inkoustové tiskárny mají nejlepší poměr výkon/cena.

Pst5  
Pst5  
Advertisement