Page 1

Jaarverslag AIR Besiendershuis 2014


Jaarverslag AIR Besiendershuis 2014 1.Het jaar 2014 in vogelvlucht

2. Het programma De projecten Adviesgesprekken / Netwerkbijeenkomsten

3.Filmverslagen - STRAIGHT FLOW HAPPENING - Pohjakanna Oy-Mariës Hendriks - Miniconcerten de Gelderlander - Glowarp-Mariës Hendriks - Registratie concert Oddstream

4. Online: website en social media

5. Financiën


1. Het jaar 2014 in vogelvlucht

2014 was het laatste jaar van het ‘Artist In Residence Besiendershuis’ te Nijmegen. Artist In Residence Besiendershuis startte oktober 2010.

behouden. We vestigden onze hoop op nieuwe kansen vanwege de warme support enerzijds en vanwege de gemeenteraadsverkiezingen 2014 anderzijds.

De sluiting van het huis, door met name bezuinigingen in het culturele veld, hing dit jaar boven ons als een zwaard van Damocles. Daarbij moesten we afscheid nemen van Andree van de Kerkckhove, bedenker en gangmaker van het AIR concept. Persoonlijke omstandigheden dwongen haar om zich terug te trekken.

Ook beseften we, mede door gesprekken met adviseurs uit bedrijfsleven, culturele wereld en ambtenarij dat het roer om moest. Noodzakelijk voor een zichtbaar en goed functionerend Besiendershuis was een betere bedrijfsvoering en advisering op het gebied van PR en communicatie en marketing. Dat de inhoudelijke programmering uiterst vernieuwend en van hoge kwaliteit was, stond immer buiten kijf.

Andree van de Kerckhove legde met het AIR Besiendershuis een gedegen fundament voor een hernieuwde invulling van het Besiendershuis als belangrijk cultuurhuis voor Nijmegen. Het bijzondere van de ‘STRAIGHT FLOW’ (de benaming van het AIR-project) lag in de dubbele uitnodiging. Per jaar werden een aantal Nijmeegse kunst- en cultuurorganisaties uitgenodigd om gedurende twee maand gastheer te zijn. Zij kregen de gelegenheid om een special guest voor een verblijf van twee maand uit te nodigen. Kwaliteitsvolle programma’s waren het resultaat, waardoor de bekendheid van de gastheerinstelling op zich, én de kunst en cultuur van de stad Nijmegen in zijn geheel, versterkt werden. De ‘vooruitgeschoven post in het veld’ was Jan-Wieger van den Berg. Zijn netwerk in de Nijmeegse wereld van kunst en cultuur bleek een onmisbare schakel voor de vaak grensverleggende samenwerkingsvormen. Na het vertrek van Andree van de Kerkchove werd Jan-Wieger van den Berg de nieuwe intendant. Samen met Corrie Kuijs, beide oprichters van stichting NOX, een Nijmeegse stichting voor ongebruikelijke kunstprojecten op het snijvlak van beeldende kunst, erfgoed en architectuur. (www.stichtingnox.nl) Stichting NOX werd tevens verantwoordelijk voor programmering en beheer van het huis. Het jaar 2014 bracht vier bijzonder sterke residenties, bijzondere randaktiviteiten, hogere bezoekersaantallen, meer openstelling voor bezoekers, intensiever gebruik van het huis en een flexibeler programmering. Met een aantal van ±ongeveer 5700 personen die Besiendershuisactiviteiten in 2014 kwamen bezoeken mogen we trots zijn op de bereikte groei. (groei van meer dan 200% t.o.v. 2012) Maar de strijd om het behoud van het huis als cultuurinstelling liep overal als een rode draad doorheen. Aangemoedigd door onze partners, subsidiënten en sponsoren, besloten we om in 2014 alles op alles te zetten om het Besiendershuis als culturele instelling te

Airbesiendershuis beleefde in 2014 een bewogen start met een door Thomas Verbogt gepresenteerde avond in het Lindenbergtheater waar in klank, kleur en beeld een overzicht werd gepresenteerd van drie jaar AIRbesiendershuis.’ Dit was namens het Besiendershuis een ultieme poging om de schoonheid, waarde en innovatie van het Artist in Residence ‘Straight Flow’ nogmaals aan belangstellenden, beleidsmakers en bestuurders gecomprimeerd onder ogen te brengen en te laten beleven. Een live getuigenis van de resultaten van 3 jaar verbeelding en denkkracht, mogelijk gemaakt in dit oude pand en zeker door dit unieke concept.

Nu, aan de vooravond van de sluiting van AIR, gebruiken we zijn woorden over het huis. Dat is deze avond, een avond over het Besiendershuis, over alles wat daar de afgelopen drie jaar tot stand is gebracht, over de avonturen die daar begonnen, over hoe van daaruit naar Nijmegen gekeken werd waardoor de stad die al bijzonder is, nog bijzonderder werd. Ik kijk heel wat rond in Nederland en weet zeker dat er zich nergens zo’n atelier, zo’n werkplaats, zo’n denktank bevindt als daar in dat prachtige huis aan de Waal. Op de fundamenten van het oude AIRBesiendershuis zal in 2015 een nieuw initiatief onder de naam ‘Besiendershuis’ worden opgebouwd.

Nijmegen, december 2014

Jan-Wieger van den Berg en Corrie Kuijs


2. Programmering 1. STRAIGHT FLOW HAPPENING 4 jaar Besiendershuis + Thomas Verbogt + Gert Vlok Nel

Airbesiendershuis beleefde in 2014 een vliegende start met een bruisende happening: een door Thomas Verbogt gepresenteerde avond in klank, kleur en beeld, samen met bijdragen van de speciaal uit Zuid-Afrika overgekomen singer- songwriter Gert Vlok Nel. Voor een uitverkochte zaal beleefden de bezoekers Thomas’ jeugd in Nijmegen, als ware hij nooit vertrokken en zodoende in de gelegenheid om de kunstprojecten van het AIR Besiendershuis mee te maken.

WAT: - Voorstelling van 120 minuten in het Lindenbergtheater - Integrale tekst Thomas Verbogt - Brochure ‘AIR Besiendershuis 2010-2013’ - Expositie 15 opiniestukken ‘De Gelderlander’

- Bezoekersaantal: 250


2. GoShort International Shortfilmfestival + Pohjankonna Oy

Hannes Vartiainen en Pekka Veikkolainen startten in 2008 hun inmiddels internationaal gewaardeerde productiebedrijf Pohjankonna Oy. Hun animaties en korte films worden gekenmerkt door innovatieve technieken zoals stop-motion en het scannen met x-rays. Tijdens hun verblijf in Nijmegen onderzoeken de Finnen verdere mogelijkheden van 3D x-ray scans in samenwerking met Universiteit Gent, Natuurmuseum Nijmegen en Anatomisch Museum Nijmegen.

WAT: - Eindpresentatie in LUX: virtuele tour door het lichaam van ‘roadkills’ uit de collectie van het Natuurmuseum met behulp van real-time 3D software. - Vertoning film ‘The Death of an Insect’ (2010) in 7 workshops - Workshop Documentaire opdracht Middelbare scholieren film en fotografie van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) -Ontmoeting met Prof. Dr. Jelle Barentz, radioloog UMC St. Radboud

Bezoekersaantal: 610 Kickoff 40 Theatraal am Waal 60 SSgN 20 Eindfeest 30 Eindpresentatie 60 7 presentaties door P&H in LUX tijdens GOSHORT: 400


3. Stichting Valkhofkwartier + Paul Roncken

In de Stichting Valkhofkwartier, hebben parken, musea, podia en ondernemers rond het Valkhofpark, Kelfkensbos en het Hunnerpark zich verenigd. Hun doel is om de toekomst in eigen handen te kunnen nemen. Aan Paul Roncken, landschapsarchitect en assistent professor Wageningen Universiteit is gevraagd om vrij te verkennen waar het enthousiasme te vinden is, om van het Valkhofkwartier een aanleiding te maken om Nijmegen te bezoeken; vanaf het water, vanaf de kade, vanaf de winkelstraten of vanachter zoekmachines of internet. Studenten van W.U.R. (Wageningen Universiteit) hebben het gebied in een onderzoeksopdracht verkend en twintig ontwerpen en bijbehorende visies geleverd. Deze vormden een waardevolle bijdrage als inspiratie voor de salonmiddagen met prominenten, en voor het symposium. Enige kritiek in de aanbevelingen van Paul Roncken leiden tot een heftige debat tijdens het symposium. De Stichting Valkhofkwartier concludeert dat Paul Roncken een visionaire bijdrage heeft geleverd en is gelukkig met de plannen voor tijdelijke aanzetten tot het aantrekkelijker maken van het Valkhofkwartier.

Deelnemers salonmiddagen:

WAT:- 7 Salonmiddagen onder leiding van Paul Roncken met kunstenaars, ondernemers, politici en prominenten. - Interview Paul Roncken 18 mei N1 - Symposium: 6 juni 2014 in Museum Valkhof presentatie studenten en film, o.l.v. Rob Jaspers - Ludieke optocht naar Museum Valkhof en markering Valkhofkwartier met het nieuwe logo

Rob Jaspers, journalist de Gelderlander

- Document Paul Roncken: Brief ‘Op bezoek in een vreemde stad’

Michiel Kruidenier, architectuurhistoricus

- Openstelling publiek van het Besiendershuis als tijdelijk atelier op 1, 6 en 8 juni. Tevens wandelroute plus arrangement met inbegrip van gratis appeltaart bij Opoe Sientje, gastenschip in de Lindenberghaven.

Wim Korvinus, Akademie v. Bouwkunst Arnhem Kristie lamers, D66 en ondernemer Henk van Houtum, politiek geograaf, columnist de Gelderlander Edwin Stolk, kunstenaar Urban van Aar, HASkoning Jan van IJzendoorn, adviseur BK, kunstenaar Cees Zoon, hoofd stedebouw gem. Nijmegen Stephanie Wolff, projectleider gem. Nijmegen Bert Velthuis, wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuur Ton van Lieshout, voorzitter 7Heuvelenloop

Gerard Koek, kunstenaar Sandra Stoffels, projectmanager gem. Nijmegen Billy Guntherman, geograaf

Dolly Verhoeven, historicus Thea van de Heuvel, architectuurfotograaf

En leden Stichting Valkhofkwartier: Bezoekersaantal: 520

Gerard Alofs, directeur Stratemakerstoren

7 salonmiddagen: 60

Hubert Hendriks, ondernemersvereniging

Symposium: 120

Bart Vaessen, directeur Cultureel Centrum De Lindenberg

Expositie 2 weekeinden: 340

Marijke Brouwer, directeur Museum het Valkhof Rob van Bruggen, het Valkhof Erwin van der Krabben, RU Nijmegen


4. Besiendershuis

5. Gelderlander

+ Theatraal am Waal

+ Miniconcerten

Op zondag 13 april speelde gezelschap Gore Maan, een voor de locatie ontwikkelde voorstelling ‘Zwarte Zon’. Publiek werd meegevoerd op een bizarre en absudischtische reis door het huis. De visuele, ruimtelijke en akoestische mogelijkheden van het pand weren voor publiek alswel Besiendershuis opgerekt en in een ander vervreemdend en verontrustend daglicht gesteld. Bezoekersaantal: 125 (4 voorstellingen)

Het is een mooie traditie aan het worden, de redactie van de Gelderlander die tijdens de Vierdaagse in het Besiendershuis verblijft. Er was, zoals elk jaar, grote belangstelling voor de zes mini-concerten voor lezers van de Gelderlander, waar vooraf op kon worden ingetekend. De toppers uit de nederpop speelden in intieme sfeer een aantal akoestische nummers en beantwoordden vragen van gastheer Stefan ten Teije, verslaggever van De Gelderlander. Ook de aanwezige bezoekers hadden ruim de gelegenheid om de artiesten vragen te stellen. WAT: -12 juli: SHAKING GODSPEED -13 juli: NAVARONE -14 juli: MAAIKE OUBOTER -15 juli: THE SNEAKERS -16 juli: MICHAEL PRINS -18 juli: DARRYL-ANN

Bezoekersaantal: 180 30 per concert


6. Besiendershuis

7. Besiendershuis

+ Expoplu

+ The Big Draw

Twee Internationale artiesten Annabel Lange (D) en Richard Bolhuis (GB) verbleven tijdelijk in het huis vanwege hun bijdrage aan de tentoonstelling in Expoplu. De Berlijnse kunstenares Annabel Lange werkte gedurende anderhalve week een een grote installatie die onderdeel was van de tentoonstelling ‘Ruimte’ en opende op 19 september in Expoplu. De ruimtevullende installatie was onderdeel van een performance, waarbij publike direct onderdeel was van de ingekaderde ruimte. Richard Bolhuis realiseerde een tentoonstelling en concert/performance op 10 oktober. Voor beide projecten diende het Besiendershuis als uitvalsbasis en ontwikkel- ontmoetingsplek.

Bezoekersaantal: 140

Twee Poolse kunstenaars verbleven in het huis in het kader van dit internationale event, waarbij het publiek wordt aangespoord om de kunstenaar in zichzelf te ontdekken, maar waarbij tevens de stad verlevendigd wordt door tekeningen op onverwachte locaties.

WAT: -Zandtekening op straat voor het Besiendershuis door: Elze van den Akker

Bezoekersaantal: 150


8. Monumentenweekend + Cantare per Lui

Tijdens het Monumentenweekend wordt het Besiendershuis zeer veelvuldig bezocht. Het ensemble brengt vierstemmige Renaissancemuziek uit Spanje, Engeland, Frankrijk en ItaliĂŤ.

WAT: - Kleine foto-expositie over de geschiedenis van het Besiendershuis - Inloopconcert Cantare per Lui op zaterdag 13 september

Bezoekersaantal: 800


9. KUNSTNACHT + VasimZo

AIR Besiendershuis en VasimZo presenteren tijdens de Kunstnacht een programma waar kunst en muziek samenkomen in een bijzondere omgeving. Projecties van tentoonstelling en optredens op zolder werden getoond op de muren van het ‘Groene Balkon’ en op de ‘muren van de buren’. In de kelder onder de gewelven werden bezoekers uitgedaagd zich, muziek makend, te laten filmen. Tijdens hun verblijf in de zomer ontwierpen de Italiaanse kunstenaars van Glowarp een videomapping, welke tijdens Kunstnacht op de gewelven van de Mariënburgkapel werd vertoond.

WAT: - Elpeehoezen-tentoonstelling uit de verzamelingen van het Vinylarchief en het Tonefloat-platenlabel - Optreden Port of Call - Optreden Choirboy Invisible - Fotoproject Mia Denis en Jeanette van Noordenburg - Glowarp + Mariënburgkapel

Bezoekersaantal 2040 Besiendershuis: 540 Marienburgkapel 1500


10. Besiendershuis + Stichting Orgelkring + Oddstream + gloWArp

Het König-orgel behoort tot de grootste en belangrijkste kerkorgels van Nederland. De Nijmeegse Orgelkring, opgericht om de orgelcultuur te bevorderen, organiseert jaarlijks zomerconcerten waarbij het König-orgel een centrale plaats in neemt. Zij wilden zich graag door het Besiendershuis laten koppelen aan Oddstream-producties. Oddstream biedt elk jaar een uniek festival, een beleving van kunst, design en technologie. Zij vonden op hun beurt GloWarp bereid om naar Nijmegen af te reizen. GloWarp is een Italiaanse studio voor multimediacommunicatie gevestigd in Puglia. Ze maakten onder andere virtuele scenografieën voor theatergezelschappen en zijn voorlopers in toepassingen van digitale projectietechnologieën in de kunst. De afgelopen zomer maakten ze een fantastische projectie op de Barbarossa-ruïne in opdracht van het Oddstream-festival 2013. Vanuit deze driehoeksrelatie is een bijzonder gezamenlijk visueel en muzikaal kunstproject ontstaan, waarbij oud en nieuw, analoog en digitaal elkaar ontmoeten tegen het decor van een architectonisch en historisch brandpunt in de stad, de oude Sint Stevenskerk. De eindpresentatie kreeg vorm in een bruisend en ongebruikelijk orgel/videomappingconcert voor een uit alle generaties bestaand publiek.

WAT: -Glowarp orgel/videomappingconcert in St.Stevenskerk op 9 september, door Donato Maniello en Luigi Console, organisten Jetty Podt en Berry van Berkum. -Preview in Besiendershuis -Workshop videomapping tijdens Oddstreamfestival

Bezoekersaantal: 720 in de kerk


11. Jaap Scheeren + Dirkzwager notarissen & advocaten + Rabobank Rijk van Nijmegen

Fotograaf Jaap Scheeren verblijft van half oktober tot en met half december in het Besiendershuis aan de Steenstraat 26 in Nijmegen om te werken aan een foto-opdracht. Gedurende één week in het vroege voorjaar van 2015 wordt het Nijmeegse publiek, de argeloze voorbijganger zowel overdag als ‘s-nachts geconfronteerd met soms absurde en ontregelende foto’s waarin de stad Nijmegen het decor vormt. Een spraakmakend fotoproject op 91 lichtreclameborden (MUPI’s) zichtbaar en aanwezig in Nijmegen wordt dus het volgende bijzondere project van het Besiendershuis. Deze opdracht wordt gegeven door Dirkzwager notarissen & advocaten en Rabobank – Rijk van Nijmegen, vanwege hun inspirerende en financiële steun aan het Nijmeegse culturele leven en in het bijzonder aan het Besiendershuis. Zij willen Nijmegen een kunstwerk met een bijzondere exposure aanbieden waarbij de stad zelf als voedingsbodem voor het kunstwerk wordt ingezet. De foto’s tonen een parallelle werkelijkheid die de waan van de dag relativeren met een gezonde dosis humor. Jaap Scheeren komt oorspronkelijk uit Nijmegen, en zal gevoed door zijn herinneringen én de geschiedenis van Nijmegen, een serie stadsportretten maken. Een breed Nijmeegs publiek wordt geconfronteerd met kunst en hoe kan dat beter dan direct op straat, waar mensen terloops tegen de kunstwerken aan lopen. Het is herkenning en ontregeling in één beweging, ervaring. WAT: - MUPI-project van 3 t/m 16 februari 2015. Te zien door de gehele stad Nijmegen.


12. Besiendershuis

13. Besiendershuis

+ De Stadse Wal

+ Winter aan de Waal

Op zaterdagmiddag 22 november werd in het Besiendershuis de nummer 1 van het verse periodiek ‘De Stadse Wal’ gepresenteerd. Stadse Wal is een nieuw tijdschrift, dat zich richt op het leven aan de beide overs van de rivier. Een initiatief van Manon Bruininga en Frank Anthonie van Alphen. Het Besiendershuis is hiervoor vanzelfsprekend een uitgelezen locatie. De tijd dat Nijmegen met de rug naar de Waal stond, ligt achter ons. Tijd voor een nieuw periodiek dat het leven op de wal van de achterkant laat zien. - Thomas Verbogt leest voor uit eigen werk bij de presentatie van het eerste nummer van de Stadse Wal. - Jessica Bakker, dichteres, draagt voor . Bezoekersaantal: 50

Besiendershuis sluit zich aan bij ‘Winter aan de Waal’. Dit winters evenement wordt georganiseerd door de ondernemers van de Waalkade van 21 december tot en met 4 januari. Er is een ‘De Leuke Dingen Kerstmarkt,’ singer songwriters treden op in de diverse horecazaken en er is een NieuwjaarsPlonsbad. Het Besiendershuis wordt op 21 december in een sprookjesachtige kerstsfeer gedompeld. WAT: -Sprookje: het meisje met de zwavelstokjes van Hans Christiaan Andersen, elk half uur een voorstelling.


14. Besiendershuis + Buddy Wakefield

Amerikaanse dichter, spoken-word legende en drievoudig wereldkampioen poetry-slam verblijft drie weken in het Besiendershuis in het kader van de Wintertuinreeks Bootcamps Deluxe. WAT: - Masterclass: schrijven en performen op 3 januari 2015..


Advies-en netwerkgesprekken

De vraag ‘hoe verder in 2015?’ hebben we neergelegd bij personen met denkkracht en uiteenlopende expertise in Nijmegen. In verschillende samenstellingen is er met betrokkenen en adviseurs gesproken over de toekomst van het Besiendershuis. Dit waren de CNN ketenpartners Anne Marie Kalkman + Bart Vaessen, Theo Jacobs, adviseur externe betrekkingen Radboud UMC en Edwin van Haveren senior adviseur Economische zaken gemeente Nijmegen. Vele raadgevingen kwamen van Joost de Wert, docent Innovation en Creativity aan Avans Hogeschool, Henk Beerten, voormalig wethouder Cultuur en Ton Rijken, RU Nijmegen. Van het Soeterbeeckprogramma ontvingen we Elianne Keulemans. Uit het bedrijfsleven kwamen Joyce Goverde, Toekomstproof, Stephan van Ummelen, Take Two Communicatie en Ton van Lieshout, voorzitter 7-Heuvelenloop. Advies op het gebied van bedrijfsvoering kregen we van Coby Nogarede, manager bedrijfsvoering en toezichthouder in de gezondheidszorg.


3. Filmische verslagen

Naast een groot aantal films op You Tube, gemaakt door bezoekers en tijdelijke bewoners van het huis, zijn er ook professionele makers aan de slag gegaan. Jan-Wieger van den Berg maakte als intendant van het AIR Besiendershuis korte filmpjes. Daarnaast gaf AIR Besiendershuis de Nijmeegse kunstenaar Mariës Hendriks voor de tweede maal de opdracht om van een drietal residenties filmische verslagen te maken. Vele uren volgde zij de tijdelijke bewoners van het huis. De beeldverslagen zijn gemaakt vanuit het standpunt ‘van een vlieg op de muur’, zoals de maakster dit zelf verwoordt. Daarmee zijn het intieme inkijkjes geworden die zeldzame scheppingsprocessen vastleggen.

- STRAIGHT FLOW HAPPENING door J.W. van den Berg - Miniconcerten de Gelderlander door J.W. van den Berg -12 juli: SHAKING GODSPEED -13 juli: NAVARONE -14 juli: MAAIKE OUBOTER -15 juli: THE SNEAKERS -16 juli: MICHAEL PRINS -18 juli: DARRYL-ANN - Pohjakanna Oy door Mariës Hendriks - Glowarp door Mariës Hendriks - Registratie concert Oddstream door Oddstream


4. Online: website en social media

In de communicatie heeft het Besiendershuis zich in 2014 was vooral gericht op actieve aanwezigheid op social media. Per project wordt direct aansluiting gezocht bij de platforms van de betreffende betrokken partijen. Gezamenlijk wordt een strategie bedacht en opbouw in tijdsplanning. Met name facebook is een uitstekend platform om cultureel geinteresserde publieksgroepen te bereiken, vast te houden en uit te dagen. We spreken hier wel over bereik van het ‘jongere’ segment. airbesiendershuis-facebook is onlangs, met het zicht op 2015 en verder, omgezet naar een bedrijfspagina. Op dit moment heeft deze pagina 1017 ‘vind ik leuks. Met communicatiebureau Toekomstproof werken we aan verder integratie en koppeling van onze social media.

Statistieken airbesiendershuis.nl:


5. Financiën

AIR Besiendershuis werkte in opdracht van de gemeente Nijmegen. Zij betaalden voor de uitvoering van de programmering een bedrag van € 41.140,= (incl BTW 21) Daarnaast nam gemeente Nijmegen de kosten voor de huisvesting van het historische 16e eeuwse pand aan de Steenstraat 26 voor haar rekening. In 2014 ontvingen we van Dirkzwager notarissen & advocaten een bedrag van € 5.000,= Rabobank-Rijk van Nijmegen sponsorde het Besiendershuis tevens met € 5.000,= De totale inkomsten bedroegen daarmee € 51.140,00. Daarvan werd € 25.894 besteed aan personele kosten. € 25.485 is gestoken in de residenties: ontwikkel- en presentatiekosten plus de PR- en communicatieactiviteiten.


AIR Besiendershuis Nijmegen

Jaarverslag AIR Besiendershuis2014  

Jaarverslag van AIR Besiendershuis in Nijmegen, 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you