Page 1

KJK Klupblatien

De volgende uitgave van het verenigingsblad ontvangt u online zie blz. 10. 5de jaargang nr. 4

uitgave 25

Kamper Jachthoorn Korps 1


Voorzitter: Vacant. WJ. Stoof -Concertlaan 37,8265RX Kampen Telefoon /fax (038 ) 332 46 3 5 - Mobiel 06 - 23 07 51 54

Secretaris: J. Wilkens, tel. (038) 8500761 06-42245026 Penningmeester: W. Stoof, tel. (038) 3324635 Muziekcommissie: J.Diertens, C.Bolle, H.Munsterman.

Afmeldingen W. Stoof. tel. (038) 3324635

Grond-, weg-en waterbouw Hoge Eng Oost 50 3882 TN Putten Tel.0341 354641.

Grondw erk, sloopwerk Bosbouw en Cultuurwerk Leveing van grond & zand. Verhuur

w ww t.riprint. nl

Ontwe rp. Voorber eiding en uitvoering v an infra structurele en mil ieutechnisc he werken

Donateurvereniging “Vrienden van het Jachthoorn Korps: B.Bos, (038)3320266 M.Dalsem, (038)3318249 Kopij inleveren bij: J. Wilkens, Bij voorkeur per mail, Kamperjachthoornkorps @ hotmail.com

Energieweg 7, 6871KB Renkum - Postbus 1019 - 6870 DA Renkum. tel 0317-318666 Welk om bij de vakman!

repetitie tijden, zie website.

Dieselstraat 10 Dieselstraat 10 8263AE 8263AEKAMPEN KAMPEN

ttelefoon elefoon(038)33 (038)33160 1606060 (038)33 ffax ax (038)33286 2866868

Bankrekening nummer 95.87.46.737

Kamper Jachthoorn Korps 2


De optredens Een geslaagd optreden in Vollenhove, een enorme belangstelling en prachtige praalwagens een lust om te zien. Voor mensen die dit corso niet kennen een aanrader.

Kamper Jachthoorn Korps 3


27 oktober, opening contactavond Ketelbinken Een beetje krap was het met het opstellen in de stadsgehoorzaal te Kampen. Het materiaal van de Ketelbinken moest indien mogelijk blijven staan. Dus improviseren met de opstelling. Onder leiding van Jan Palland hebben we een leuke opening neergezet, die zeer gewaardeerd werd door de Ketelbinken. Zie onderstaand bericht. Hoi Jan, De avond is door 4 mensen van de filmclub gefilmd. Als de DVD klaar is hoor je dat van mij. Wil je tevens namens alle “Ketel Binken� onze dank uit brengen aan jullie deelname aan onze avond. Het was een geweldige opening. Het is door het aanwezige publiek enorm gewaardeerd. Wat ik zelf op het scherm heb gezien achter de coulissen was het heel mooi plaatje en als opening imponerend. Nogmaals onze dank.

Kamper Jachthoorn Korps 4


Welkom sponsors “De Majesteit”, Grand café - eetcafé. Gelegen aan de Plantage te Kampen. Heeft ons korps samen met Toeter, Bagger en overslagbedrijf. In nieuwe T-shirts gestoken. Tijdens het zomeravondconcert is als dank een serenade gegeven bij “De Majesteit” 150 shirts mochten wij in ontvangst nemen. Beide bedrijven hartelijk dank voor deze medewerking. Toeter die tevens lid is van onze vereniging is tijdens een repetitie avond bedankt.

Kamper Jachthoorn Korps 5


Barbecue Weer een geslaagde barbecue. Een relaxte sfeer en goed vlees. Deze avond hadden we enkele gasten een afvaardiging van KOV en de tekstschrijver van het muziekstuk Sambre et meuse Dick Leurink. De mensen die zich voor het oranje muziekfestijn extra hadden ingezet werden in het zonnetje gezet, diverse flessen wijn en kruidenbitter werden uitgedeeld. Zij die door omstandigheden niet aanwezig konden zijn werden achteraf persoonlijk door de voorzitter bedankt. Nog even een compliment naar slagerij Norg. Het was weer voortreffelijk verzorgt

Cultuurplein Quintus Paul Zijstra en Harold Munsterman vertegenwoordigden de vereniging tijdens het cultuurplein, een evenement bij de muziekschool. De stand is leuk gemaakt met foto’s en folders. Enkele instrumenten maakten het geheel af. De belangstelling was niet overweldigend, er zijn wel een paar leuke gesprekken gevoerd. Wie weet levert het nog leden op. We wachten af. Kamper Jachthoorn Korps 6


. 07-11-2009 - Optreden St.Martinusviering, Genk (B). Er zijn wat opstoppingen werd doorgegeven aan de organisatie, maakt niet uit het steekt niet op een half uur, een ontzettend leuk optreden met Sint Martinus als middelpunt. Een korte route met veel kinderen. Bij het eind punt soep met broodjes. En

Tijdens het vuurwerk in de binnenstad van Genk werd het korps op getrakteerd op een borrel. Op de terugweg even een stop bij Mac Donald. te kort volgens Vincent, hij kon maar 5 Hamburgers en 2 wraps wegwerken. Het gaf niet want de snackbars in Kampen waren nog open.

Jan Palland, kerel je laat ons stevig schrikken. Zaterdag 14 nov. Met loeiende sirenes afgevoerd naar ziekenhuis de Wezenlanden in Zwolle, Hersenbloeding. Rechterkant verlamd en het spraakvermogen weg. De kritische periode ik achter de rug en zijn situatie word langzaam beter volgens zijn vrouw Boukje. Jan heeft nog een lange weg te gaan met revalideren. We wensen Jan, Boukje en de kinderen veel sterkte toe.

Kamper Jachthoorn Korps 7


Verslag viswedstrijd,

VRIENDEN VAN HET JACHTHOORNKORPS 2009.

Het was vroeg in de morgen 3 Oktober 2009 toen ik kwam aan rijden bij de stadsgracht vol geladen met prijzen. Het was nog donker en het was ongeveer 7 uur 15 en zag dat er al iemand zat te smeren in het water. En ja wie is altijd zo vroeg? Juist Andries Breederveld. Hij heeft mij toen geholpen om de nummerbordjes te plaatsen. Even later kwam Bennie Bos ook ten tonele, hij zou de metingen van de gevangen vissen op zich nemen. Zo langzamerhand kwamen de deelnemers opdagen,de een met nog meer hengels dan de andere. Ook waren er zogenaamde professionals bij. Dus bij uitstek de kanshebbers. De kampioen van 2008 Jan Wilkens was ook gearriveerd. Hij wilde direct al indruk maken want hij had zijn hondje BORIS meegenomen. Klokslag 8 uur blies Bennie op zijn

trompet het beginsignaal. Hij zou een hele mars gaan staan blazen, maar daar hebben we gelukkig nog net een stokje voor kunnen steken. Het weer was ons goed gezind. Hoe dan ook het bleef in ieder geval de hele wedstrijd droog. Wel hadden de deelnemers een beetje last van af en toe veel wind. Om half 10 was er pauze met koffie en cake. Dit was weer goed verzorgd door Dini Toeter. Er was nog niets gevangen dus toen kwamen de visserspraatjes los. We zaten te dicht op elkaar (dat vond de organisatie wel warmpjes en knus) of het was te ondiep of te veel wind, ja er was zelfs iemand die de schuld gaf aan de ganzenstront. Om 10 uur volgde de tweede helft van de viswedstrijd. Bennie had in de eerste helft niks te doen gehad en die had dus nog heel veel lucht over. Hij stelde dan ook aan mij voor de Bolero te gaan blazen. Dat is dus gelukkig bij ene noot gebleven. Het was ongeveer een kwartier voor het einde dat er wat werd gevangen. Jan Palland was de gelukkige. Hij ving er later nog een vis bij, dus Jan Palland werd de grote winnaar. De winnaar van 2008 Jan Wilkens keek wel een beetje sip, maar zijn hondje BORIS zat al bij hem op schoot om hem te

Kamper Jachthoorn Korps 8


troosten. Bennie deed nog een laatste poging bij mij. Als iedereen is uitgevist en het laatste trompetsignaal heeft geklonken, kunnen we dan niet gezamenlijk met de hengels in de hand naar de Postduif lopen. Dan loop ik voor op en speel dan de PARADE OF THE CHAMPIONS. Toen we het daar over eens waren was bijna iedereen al in de Postduif. Jammer dus. In de Postduif aangekomen kreeg iedereen een consumptie aangeboden en genoten we van de overheerlijke snert die bereid was door Dini Toeter. Dini nogmaals bedankt. Daarna zijn we overgegaan tot de uitreiking van de prijzen. De wisselbeker plus een prijs ging naar Jan Palland, Hij had een lengte van 34,5 cm gevangen. Na loting had iedere deelnemer een prijs. Het was weer een geslaagde vismorgen. Allen hartelijk bedankt voor de opkomst en de gezelligheid. Ook wil ik de heer en mevrouw Inke bedanken dat wij toch ieder jaar belangeloos bij hun in de Postduif terecht kunnen. Hier volgt de uitslag van de eerste 5 deelnemers.

Onderhoud- reparatie en vervan ging van al uw gastoestellen

Showroom Ind ust rieweg 4 Zie ook www .kagas.nl Industrieweg 4 - 8263 A C Kampen Tel. 038-3311565

GRAANSLOOT KAMPEN B.V. Haatlandhaven 13 8263 AS Kampen OVERSLAG BEDRIJF

1 Jan Palland 34,5 cm. 2 Henk Zaayer (na loting) 3 Jan Mink (na loting) 4 Dennis van Bergen (na loting) 5 Gerard de Munnik (na loting)

DE FABRIEKSWINKEL De meeste prijzen zijn aangeboden door: Snackbar Barneveld, Impact, Coop Zuid, Gemakswinkel, Toko Hannes, Ford dealer Sietsma, Drankhandel Fa.Brouwer. VRIENDEN VAN HET JACHTHOORNKORPS

B.K., GERO en Keltum Pannensets en keukenartikelen Restanten 60 % korting Ambachtstraat 21 Kampen 038-3333170

Martin Dalsem.

Kamper Jachthoorn Korps 9


KJK

Klupblatien Na een testperiode gaan we het “Klupblatien� online uitbrengen. We doen dat als volgt. Wij zenden u gelijk met de bezorging van dit nummer een E-Mail. (Als deze bij ons bekend is) Wij hebben niet van iedereen een Mail adres. Dus stuur uw E-Mail adres even naar ons toe kamperjachthoornkorps@hotmail.com . Het clubblad is op te vragen via de welbekende site www.kamperjachthoornkorps.nl deze wordt in een jaar ruim honderdduizend maal bekeken. Dit is voor de adverteerders een enorme meerwaarde. Er zijn ook leden en donateurs die geen computer hebben, voor hen printen we natuurlijk ons blad als vanouds en wordt keurig bezorgt. Wilt u het clubblad bezorgd hebben ? Laat het ons even weten. Heeft u in uw mailbox geen bericht ontvangen ? Stuur ons een E-mail met als onderwerp clubblad. Kamper Jachthoorn Korps 10


Optredens 2009 2 janauri Nieuwjaarsreceptie. 2 februari. Promotie optreden museum Kampen 29 april Lampionoptocht, Kampen.

Marionreizen.nl R.M.FASHION

30 april Reveille(Flevowijk), Kampen.

MODE VOOR DE MAN VAN VANDAAG

30 april Concert Amandelboom, Kampen.

M T/M XXXXXXXXL LEER-KOSTUUMS-VRIJETIJDSKLEDING GEERSTRAAT 2 7 KAMPEN

30 april Straatparade, Kampen. 30 april, 1 en 2 mei De nacht van vier koninginnen, Kampen. 16 mei Napoleonproject, Zwolle.

Ambachtstraat 29,

06 juni Jubileum wijkfeest ZuidBovenbroek, Kampen.

Tel.: 038-3371350,

11 juni

8263 AJ Kampen E-mail: info@justcurtains.nl

Avondvierdaagse Kampen.

13 juni Nationale Jachthoorndag (SVJ) , Kampen. 13 juni Oranje Muziek Festijn, Kampen.

Barbecue Slagerij Poelier NORG Borrelhapjes Oudestraat 212 Buffetten 8261 CA Kampen Salades , Wild 038-3313678

18 juni Avondvierdaagse, IJsselmuiden. 24 juli Intocht vierdaagse (SVJ), Nijmegen. 21 augustus Zomeravondconcert, Kampen. 29 augustus Bloemencorso, Vollenhove. 4 sept. 10 jaar Ketelbinken gehoorzaal Kampen 31 oktober Play-inn (SVJ), Amsterdam. 30 april 2010 lampionoptocht IJsselmuiden aanvraag 5 mei 2010 Muziekfestival Dordrecht aanvraag.

INSTALLATIETECHNIEK GASSERVICE

Tel. 038-331 17 11

www.fredfeijth.nl

Tel. 0578-69 31 28 BESTRATING B.V.

Fax.0578 69 60 99

BES TRATINGSBEDRIJF Hofm an & Zn. B.V. Wapenvelderkerkweg 14, 8191 KL,Wa penveld

Kamper Jachthoorn Korps 11


www.kamperjachthoornkorps.nl

Kamper Jachthoorn Korps 12

nr 4, 2009  

KJK Klupblatien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you