Page 1

CHETANA Raadpleeg een Orakelkaart van het Medicijnwiel

Voor de Indianen zijn wij allemaal een vonk (een Spirit) van de Great Spirit. Dit geldt niet alleen voor de mens, maar voor alle bezielde wezens, dus ook voor dieren, planten en mineralen en voor de Aarde als geheel. De Great Spirit ofwel de Grote Geest wordt door de indianen Wankan Tanka genoemd, maar elke wijsheidstraditie heeft zijn eigen naam voor dit onbegrensde Veld dat alles doordringt en waar alles uit voorkomt en uiteindelijk weer in terugvalt. Noem het de Vader/Moeder-God, Brahman, Einsoff, Tao, Het Al, Het Ene, Het Veld van Oneindige Potentialiteit of de Grote Natuur. Ons fysieke lichaam is het vervoermiddel van onze Spirit, ofwel van onze ziel. Met dit aardse lichaam kunnen we in de zichtbare wereld, als ziel ervaringen opdoen waar lessen uit geleerd kunnen worden. Op deze wijze zal onze ziel stapje voor stapje ontwaken en steeds wijzer en bewuster worden. En het medicijnwiel kan ons hierbij helpen. Het medicijnwiel symboliseert als het ware onze levensweg. Voor de indianen staat de 'medicijnweg' voor de weg van de Natuurlijke Orde, die we volgens de Grote Geest moeten gaan. Leven volgens die weg geeft voorspoed, vrede en geluk. De indianen leggen een medicijnwiel op een bepaalde plaats in de natuur met stenen, dit is een ritueel wat van die plaats een 'krachtplek' maakt, waar energieën vrij kunnen stromen. De cirkel is heilig, omdat de energieën daar op een natuurlijke wijze zoeken naar harmonie en eenheid. Het leggen van de kaarten van een medicijnwiel heeft hetzelfde effect. Ze kunnen ons inspiratie geven om in ons leven ook de natuurlijke harmonie en heelheid weer terug te vinden. Hoe leg je een medicijnwiel Steen 0 Medicijnwiel, vertegenwoordigd de heelheid of het krachtenveld van het universum, ofwel van het totale wiel. In het midden ligt Steen 1 Schepper, die staat voor de Scheppingsbron van alles. Daar omheen liggen 7 stenen, die staan voor de 7 kosmische stralen waarmee elk bezield wezen vanaf zijn schepping innerlijk is verlicht. Je begint bij het leggen altijd in het oosten en gaat met de klok mee. Eerst dus Steen 2 Moeder Aarde, dan Vader Zon, Grootmoeder Maan, en de vier elementen: aarde (Schilpad-clan), water (Kikker-clan), vuur (Dondervogel-clan) en lucht (Vlinder-clan). In de buitenste cirkel liggen 4 stenen die de specifieke natuurkrachten van de 4 Windrichtingen vertegenwoordigen en de 12 Totemdierstenen, elk voor een dierenriemteken, die met hun specifieke kwaliteiten elke levensvorm vanaf zijn schepping beïnvloeden. De stenen van de 4 windrichtingen verbinden de buitenste met de binnenste cirkel. Het gewoon trekken van een kaart

Jan Verhaar, Spiritueel gids / Life Coach

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Dus stel innerlijk je vraag, trek vervolgens een kaart. Lees de Waarzegging (of Boodschap) op de kaart met een open geest en een warm hart en richt tot slot het korte Gebed tot de Grote Geest. Herlees de kaart daarna naar behoefte.

1

Naast het leggen van de kaarten volgens het medicijnwiel of een andere legging, is het ook mogelijk om gewoon intuïtief een kaart te trekken. Je kunt dit doen wanneer je behoefte hebt aan een wijze raad van de Grote Geest over een bepaalde kwestie, of wanneer je behoefte hebt aan een inspirerend antwoord op een bepaalde levensvraag.


CHETANA Orakelkaart

0

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

0 - Medicijnwiel Kernwoorden: Eenheid - innerlijke groei - bespiegeling Waarzegging: Zet alles in je leven even op een laag pitje.... en reis naar het centrum van het wiel. Hier zul je de gewijde ruimte vinden om één te worden met de Schepper en vraag om de leiding en healing die je nodig hebt. Dit is een moment om rustig na te denken en om aandacht te besteden aan je innerlijke groei. Geef je lichaam, gedachten en je geest rust en verzamel de nodige energie om de volgende fase van het wiel in te gaan. Wanneer je in het centrum van het wiel bent, kun je beter zien waar je bent geweest en waar je naartoe moet. Deze kaart herinnert je er aan dat je moet zoeken naar lessen op elk gebied in je leven. Dit kan in de vorm van een zin in een boek zijn, een wolkenformatie, of zelfs een gesprek met een vreemde. Gebruik deze tijd verstandig en denk er aan niet alleen te bidden voor je eigen weg, maar voor alle schepselen van de Grote Geest. Want als je gebeden de beste bedoelingen hebben, en je op het juiste moment bidt, krijg je weer de gelegenheid om verder te gaan.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

2

Gebed: " Grote Geest, hier in het centrum van het wiel kijk ik naar u, om me te helpen mijn plaats in het leven beter te begrijpen. Om te leren zien hoe ik pas in deze schepping, en om uw gaven te eren door ze met anderen te delen."


CHETANA Orakelkaart

1

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

1 - De Schepper Kernwoorden: Bewustzijn - mede-schepping - verandering Waarzegging: Deze kaart geeft een periode van het onderzoeken van je geloof en wat je waard bent aan. Je wilt heel graag veranderen en een nieuwe richting inslaan in je leven. Hiermee krijg je het geschenk van bewustzijn. Misschien word je een verborgen waarheid onthuld, of krijg je in de nabije toekomst een nieuw inzicht. Deze nieuw ontdekte informatie brengt de nodige verandering teweeg. Verbind je met de eenheid van de Grote Geest door gebed en geloof. Schep samen de hoop en de dromen die je voor ogen had door verandering te ervaren en los te laten wat niet langer dient voor je hoogste goed. Deze kaart herinnert je er ook op een vriendelijke manier aan dat wanneer je vertrouwen hebt in de Grote Geest en in jezelf, je ieder obstakel kunt overwinnen door te veranderen. Wanneer je vertrouwen hebt in het grote mysterie sta je toe dat de veranderingen zich ontvouwen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

3

Gebed: "Met het grootste respect stel ik mezelf open voor de totale waarheid van wie ik ben. Grote Geest, ik vertrouw er op dat u mij zult helpen op mijn weg. Help me om mijn dromen waar te maken en mijn potentieel te ontwikkelen voor het hoogste goed."


CHETANA Orakelkaart

2

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

2 - Moeder Aarde Kernwoorden: Creatieve vrouwelijke bron - koesteren - geboorte Waarzegging: De kaart Moeder Aarde vraagt van je dat je je open stelt om de volledige waarheid over je leven te voelen. Je moet bereid zijn om zowel de pijnlijke als vreugdevolle momenten te ervaren om ze helemaal tevoorschijn te laten komen. Wanneer je dat magische punt van vernieuwing bereikt kun je je hart naar het licht laten gaan. Wanneer we uitdrukking geven aan onze emoties, kunnen we onze ware vrouwelijke aard laten zien en onze verbinding met alle levende wezen appreciëren. We leren goed voor onszelf te zorgen en de bewaarsters te worden die we van nature al zijn. Open je hart en laat de ruimte in je hart groeien. Wanneer we onszelf toestaan onze emoties toe te laten, leren we om echt de vrouwelijke creatieve bron in ons naar waarde te schatten.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

4

Gebed: "Ik roep de energieën van Moeder Aarde aan om me te helpen mijn ware vrouwelijke aard te accepteren en te uiten. Ik eer alle wezens met de gave van mijn aangeboren moederlijke compassie."


CHETANA Orakelkaart

3

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

3 - Vader Zon Kernwoorden: Richting - verlichting - actieve groei Waarzegging: Deze kaart geeft een periode van actieve groei weer. Op dit moment heb je overvloedige energie om je heen. Als je die verstandig gebruikt, op toekomstige doelen richt, zul je, heel veel vorderingen maken. Stel grenzen, wees assertief en geef aanwijzingen voor de veranderingen waar je naartoe werkt. De Zen-kaart verlicht de schaduwkant van je zelf en de weg om in je eigen kracht te komen. Soms kan het verwezenlijken pijnlijk zijn en wat offers vragen. Maak de weg schoon om vooruitgang te boeken. Zelfs wanneer het pad naar verlichting bij tij den een echte uitdaging kan zijn, kun je met de energie van de zon je angsten overwinnen met het proces van zelf-verlichting. Nu is het de juiste tijd om het te doen. De zon herinnert je er aan dat we allemaal en iedere dag gelegenheden hebben om een verschil te maken in de wereld. Laat je licht op anderen schijnen en help ze om helder te zien.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

5

Gebed: "Grote Geest, help me mijn eigen innerlijk licht te (h)erkennen zodat ik positieve, liefhebbende energie aan de wereld kan tonen en op een duidelijke manier kan werken aan het bereiken van mijn doelen."


CHETANA Orakelkaart

4

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

4 - Grootmoeder Maan Kernwoorden: Zelfreflectie - innerlijke ruimte - intuïtie Waarzegging: Vertrouw op je intuïtie wanneer het gaat om zaken die het hart betreffen. Net zoals Grootmoeder Maan de verschillende stadia doormaakt om haar cyclus te voltooien, kun jij ook leren om het natuurlijke ritme van je eigen lichaam te volgen. Bekijk je leven eens. Sta je aan het begin van een relatie of een project? Zo ja, doe dan een beroep op de energieën van Grootmoeder Maan om je te helpen deze te voltooien. Het is nu de juiste gelegenheid om het natuurlijke ritme van je eigen lichaam te onderzoeken. Als je in een creatieve sector werkt, ontdek dan de piekmomenten van je productiviteit door een te worden met de creatieve kracht in je. Ie fysieke krachten worden nu groter, dus besteed nu veel aandacht aan de boodschappen die je om je heen krijgt. Grootmoeder Maan biedt je het geschenk aan van zelfreflectie. Neem nu de tijd om een kijkje in je innerlijke zelf te nemen zodat je kunt leren het meeste uit je natuurlijke creatieve ritmes te halen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

6

Gebed: "Ik neem de nodige tijd om van de natuurlijke ritmes van mijn lichaam te leren. Ik waardeer u, Grootmoeder Maan, dat u me leert om een te worden met de creatieve kracht in mij."


CHETANA Orakelkaart

5

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

5 - Schildpadclan Kernwoorden: Gronden - gestadige vooruitgang - soliditeit Waarzegging: Deze kaart geeft een periode aan van langzame en gestage vooruitgang. Maak je niet ongerust over het feit dat er uiteindelijke niet veel gebeurt. Je bereikt je doel op het juiste moment. Zo langzaam gaan als de schildpad vereist geduld en vertrouwen dat het universum je geeft wat je nodig hebt. Als je het lot tart en je doelen te vroeg probeert te bereiken, zul je niet ten volle van het succes genieten. De taken zullen niet goed worden volbracht en je put jezelf uit door het hele proces te forceren. De gang van de schildpad verzekert je ervan dat je doelen vast staan en dat je in feite de energie en het doorzettingsvermogen zult hebben om het gewenste doel te bereiken. Leer om van de eenvoudige genoegens van het leven te genieten. Leven in het moment stelt ons in staat om reserves op te bouwen voor innerlijke kracht. De schildpad leert ons om ons te concentreren en te gronden. Zijn beschermende schild herinnert ons op een vriendelijke manier grenzen te stellen tussen wat we wel en niet willen ervaren. Breng een evenwicht in wat je wilt ontvangen en wat je aan de wereld wilt teruggeven.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

7

Gebed: "Dankzij de les van de schildpad ga ik op mijn doelen af met de gestage langzame vooruitgang die ervoor zorgt dat ze worden volbracht. Mijn leven is volmaakter wanneer ik de tijd neem om van mijzelf te genieten, omdat mijn lichaam gezonder is en mijn geest helderder. Ik prijs de schildpad dat hij mijn verbinding met Moeder Aarde opent en ik ben dankbaar voor de gaven die ze mij heeft gegeven."


CHETANA Orakelkaart

6

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

6 - Kikkerclan Kernwoorden: Reiniging - loslaten - helen Waarzegging: In deze overweldigende tijd symboliseert deze kaart het gevoel van zwemmen tegen de stroom in. Wanneer we werk doen dat tegen onze natuur ingaat en wanneer we toestaan dat zorgen uit het verleden zich opbouwen, dan hebben we de Kikkerclan nodig om ons te helpen de zware emotionele bagage uit de weg te ruimen. In dit stadium van veel stress, lijkt zelfs, het eenvoudigste obstakel reusachtig te geworden. Haal de druk weg en heel jezelf op elk gebied. Laat je tranen je pijn wegwassen en je het gevoel geven dat je gevoelens helder zijn geworden. De Kikkerclan focust zich op de healing die je nodig hebt, of iemand die, dicht bij je staat. Door empathisch te zijn en andere vrijelijk hun gevoelens te laten tonen, kun je hen de steun bieden die ze nodig hebben. Onderschat nooit de kracht van compassie. Kikkerclan leert ons ons te verbinden met de helende kracht van water, dat de emotionele stroom is in ons leven. Als er een dam in de stroom wordt opgeworpen, beginnen we de druk te voelen die binnenin ons wordt opgebouwd. Laat je emoties vrij gaan en moedig anderen aan dit ook te doen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

8

Gebed: "Door het geschenk van de Kikkerclan leer k me te verbinden met de helende krachten van water. In de stroom leer ik mijn emoties vrij te uiten en mogelijke negativiteit weg te wassen. Ik heb compassie met mezelf en met anderen. Daardoor is mijn geest sterker."


CHETANA Orakelkaart

7

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

7 - Dondervogelclan Kernwoorden: Op handen zijnde verandering - levenskracht - herbouwen Waarzegging: De Dondervogelclan geeft energie in zijn opperste vorm weer. Zoals de donder langs de hemel rolt, zo maakt ook de energie van de dondervogel zijn aanwezigheid bekend. Wees voorbereid op snel veranderende situaties die voor emoties zorgen. Deze kracht en energie is de vonk van het universum, en de krachtgolf die uiteindelijk kan zorgen voor een schepping of een verwoesting. De Dondervogel is als het beven van de aarde, de feniks die uit de aarde oprijst, en de toren die in stukjes uiteenvalt. Het element vuur van de Dondervogel zorgt voor verandering — het verbranden van het oude maakt ruimte voor het nieuwe om te groeien. De signalen van de Dondervogel geven een overvloedige stroom van energie aan die zorgen voor een periode waarin nieuwe gebeurtenissen plaatsvinden. Zorg ervoor dat je de nodige veranderingen niet blokkeert, of je er tegen verzet. Laat de energie stromen om vooral een beter leven te creëren, dat meer in overeenstemming is met je spirituele gaven en je doel. De Dondervogel leidt je naar de weg om het doel te ontdekken. Maar als we ons verzetten, zullen de verkeerde idealen, die we ons tot doel hebben gesteld, ineenstorten.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

9

Gebed: "Grote Geest, help me de veranderingen te omarmen die nodig zijn om volgens mijn eigen waarheid te leven. Ik waardeer de ongelooflijke kracht van de energie van de Dondervogel. Ik zal deze energie verstandig gebruiken om een beter leven voor mijzelf te creëren en een betere wereld voor al mijn relaties."


CHETANA Orakelkaart

8

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

8 - Vlinderclan Kernwoorden: Helderheid van geest - ontwaken - schoonheid Waarzegging: De Vlinderclan vertegenwoordigt een ontwaken of het vrijmaken van bepaalde beperkingen in je leven. Je hebt onlangs een moeilijke tijd doorgemaakt, maar je ontpopt je nu en laat de duisternis achter je. Voor wat betreft je geest, heb je er voor gekozen om te volgen wat mooi is, net zoals de vlinder wordt aangetrokken door de bloem. Wat heb je een ongelooflijke transformatie ondergaan. Wees trots op jezelf dat je de moed hebt gehad om uit te vliegen. Je gevoelens en je schoonheid worden groter terwijl je naar het licht vliegt. De schoonheid wordt gevonden op plaatsen die je je niet had kunnen voorstellen, wanneer de mooie patronen van het leven zich voor je ontvouwen. De Vlinderclan neemt je verwarring, je onzekerheid weg en leidt je naar helderheid van geest. Met een helder inzicht en een rustige geest kun je nu, met uitbundig plezier, uitvliegen. Om de schoonheid om ons heen te herkennen, moeten we eerst de schoonheid in onszelf herkennen. Dit ontwaken is het geschenk van de vlinder voor jou.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

10

Gebed: "Zoals ik van het duister naar het licht transformeer, kan ik nu de schoonheid zien die me omringt en die ik in me heb. Ik ga op een natuurlijke manier voor de dingen die me vreugde in mijn hart geven, en ik help anderen om hun eigen innerlijke schoonheid te ontdekken."


CHETANA Orakelkaart

9

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

9 - Het Noorden (Waboose) Kernwoorden: Spirituele verbinding - voltooiing - wijsheid Waarzegging: Er staat je een periode van grote kennis te wachten. Je hebt je een nieuw doel gesteld en innerlijk vertrouwen gekregen over jezelf en over wat je kunt. Dit vertrouwen komt niet voort uit je ego. Het heeft zich gedurende de laatste 'tijd ontwikkeld, met geduld en geestelijke inspanning van degene die zoekt. De kaart van het Noorden geeft een mooie acceptatie van je talenten aan en de bereidheid om deze met anderen te delen. Het seizoen van het Noorden is de winter, dat suggereert dat je een zekere vorm van voltooiing hebt bereikt, die je vrede geeft. Je verbinding met het goddelijke blijft groeien en de spirituele aspecten van je leven krijgen een nieuwe betekenis. Synchroniciteit, gebedsdiensten, meditatie, het waarderen van de natuur, compassie en verstandig counselen zijn allemaal aspecten van de kaart van het Noorden. De zuivering vindt heel subtiel van binnen plaats door de onzichtbare draad die ons verbindt met het scheppingsnetwerk. Deze staat van verlichting neemt de kleuren aan van de regenboogkrijger. Leer en accepteer het verschil tussen het ontvangen van informatie en het ontvangen van ware wijsheid.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

11

Gebed: "Geestkrachten van Het Noorden, laat me de wijsheid herkennen en me vereerd voelen dat ik in aanraking mag komen met de gewijde ruimte. Help me dat ik de moed en overtuiging mag hebben om de kleuren van de regenboogkrijger te dragen. Zuiver mijn lichaam, geest en ziel door mijn verbinding met de Schepper."


CHETANA Orakelkaart

10

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

10 - Het Oosten (Wabun) Kernwoorden: Een nieuw begin - denkwijze - inspiratie Waarzegging: Wanneer je naar het oosten kijkt en de zon ziet opkomen, voel dan het geschenk van inspiratie in je groeien. Wees je bewust van een nieuw pad dat voor je opdoemt. Wees je goed bewust van je gedachten en de energie die uiteindelijk je toekomst vorm zal geven als een zichzelf vervullende profetie, voordat je de eerste stap neemt. Laat de passie en de inspiratie van de kaart van Het Oosten je de impuls geven voor een nieuw begin en een nieuwe horizon. De wintermaanden van innerlijke re?ectie en rust zijn voorbij. Het is nu lente en het is tijd om nieuwe plannen te maken. Begin met de aarde voor te bereiden en nieuwe zaden voor de dag van morgen te planten. Het Oosten betekent dat zich nieuwe mogelijkheden gaan voordoen voor jou, dus wees zo dapper om ze aan te grijpen. Het geeft niet waar ons verleden ons naartoe heeft gebracht, we hebben altijd de keuze om opnieuw te beginnen. De kaart van Het Oosten herinnert ons er aan dat verandering ons dichterbij datgene waartoe we ons geroepen voelen kan brengen. Iedere dag bevat een mogelijkheid voor groei, en elk moment is een geschenk van het leven.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

12

Gebed: "Geestkrachten van Het Oosten, vul mijn hart met het licht van de opkomende zon. Help de mogelijkheden voor groei te accepteren die zich voordoen. De zaden die ik vandaag plant, zullen de toekomst zijn voor de komende generatie. Laat mij me bewust zijn van de energie die ik in mijn gedachten en in mijn leven stop."


CHETANA Orakelkaart

11

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

11 - Het Zuiden (Shadownese) Kernwoorden: Lessen - groei - vertrouwen Waarzegging: Je hebt een belangrijk niveau bereikt in je eigen groei. Innerlijk transformatie vindt plaats omdat je die kanten van jezelf bent ontgroeid die niet langer dienen voor je hoogste goed. Je ontdekt de kracht van het zelf. Het Zuiden geeft de emotionele volwassenheid weer die je hebt geleerd uit de lessen van het leven. Het vuur van Het Zuiden kondigt een tijd van veel succes aan. Het is nooit gemakkelijk om je angsten onder ogen te zien, maar je hebt nu de kracht om je angst te beheersen. Wees aardig voor jezelf en voel je goed zoals je nu bent. Leer onvoorwaardelijk van jezelf en van anderen te houden. Soms kunnen lessen pijnlijk zijn, dus we moeten onszelf niet altijd te serieus nemen. Wanneer we onszelf en het leven lichter nemen, kunnen we de dingen vanuit een gezonder perspectief zien. Leer op het goddelijke plan te vertrouwen. Te zijner tijd, wanneer je terugkijkt op een moeilijke ervaring, zul je het belang van de geleerde les begrijpen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

13

Gebed: "Geestkrachten van Het Zuiden, leer me om lief te hebben en te groeien door het vriendelijke vuur van compassie. Help me om te leren vertrouwen op het plan van de Grote Geest, en de lessen van het leven te zien met het begrip dat mijn geest, hart en ziel een zijn."


CHETANA Orakelkaart

12

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

12 - Het Westen ( Mudjekeewis) Kernwoorden: Herstel - creativiteit - dromen Waarzegging: De chaos van de wereld om je heen heeft je een slecht gevoel gegeven. De kaart van Het Westen betekent dat het tijd is om je terug te trekken - eens naar jezelf te kijken, je lichaam, je geest en je ziel rust te geven. Ga de stilte binnen, waar dromen worden geboren, om te worden geheeld op het diepste niveau. Luister naar de hartslag van onze Grote Moeder en voel de polsslag van eenheid, die het bloed is van haar ware bestaan. Ontdek die rustige plek van binnen, waar je naar je dromen mag. kijken en ze kan koesteren voordat je ze naar buiten brengt. Bid voor de leiding die je nodig hebt en vergeet niet de geest te bedanken voor de antwoorden die je krijgt. Binnen de meditatieve staat van Het Westen kunnen we in verbinding komen met de bron van dromen en onze eigen creativiteit weer aanvullen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

14

Gebed: "Geestkrachten van Het Westen, leid me op mijn reis naar de stilte, waar ik de geest van mijn dromen tot leven mag voelen komen. Help me mijn creativiteit te vergroten, zodat mijn geest weer meer in evenwicht en harmonie komt."


CHETANA Orakelkaart

13

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

13 - Steen van het Zelf Kernwoorden: Innerlijke kracht - ware zelf - potentieel Waarzegging: Wanneer je twijfel over wat je kunt, dan herinnert de Steen van het Zelf je eraan dat je het alleen in jezelf moet zoeken. We zijn allemaal met een doel geboren en met de mogelijkheden om hieraan te voldoen. (H)erken dat je ware kracht komt uit het ontdekken en gebruiken van je mogelijkheden om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren. De kaart de Steen van het Zelf doet een beroep op je om je talenten met anderen te delen. We verliezen soms het zicht op onze talenten vanwege de omstandigheden in het leven, angst, negatieve gedachten of kritiek van anderen. Toch laten de talenten waarmee je bent geboren je nooit in de steek. Koester waar je sterk in bent. Herken en waardeer wat je kunt doen wanneer je op één lijn staat met je ware zelf. Zo moet je zijn, dus kijk naar jezelf en je angsten. Verbreed je horizon en grijp deze gelegenheid aan om te helpen een verschil in de Wereld te maken.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

15

Gebed: "Help me, Grote Geest, om behalve mijn eigen behoeften ook die van anderen te zien, en van de wereld. Leid me om een beroep te doen op mijn eigen kracht door het ontwikkelen en delen van mijn talenten met anderen op een liefhebbende manier."


CHETANA Orakelkaart

14

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

14 - Steen van de Voorouders Kernwoorden: Hoger goed - leiding - keuze

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Gebed: "Leid me, Geest van de Voorouders, om mijn plaats in deze wereld te kennen en me bewust te zijn van het feit dat alles wat ik doe zijn invloed heeft op anderen. Geef me de moed om te voldoen aan mijn bestemming en me te ontplooien in de richting van mijn hoogste goed."

16

Waarzegging: Luister goed naar de gewijde boodschappen om je heen. Wanneer de Geest van de Voorouders je roept, dan is er veel aan de hand. De Steen van de Voorouders leert je dat elke beslissing die je neemt en elke actie die je onderneemt, direct of indirect, van invloed is op een ander. Het is net als een steen die je in het water gooit, waardoor zich steeds groter wordende rimpels vormen. Denk zorgvuldig na over de keuzes die je wilt maken, en denk aan de gevolgen hiervan voor je toekomst. Soms moeten we offers brengen om onze bestemming te bereiken. De voorouders helpen ons onderscheiden wat de moeite waard is om te behouden en wat we zouden moeten loslaten. Als je ook maar twijfelt, doe dan een beroep op hun oude wijsheid om je te helpen de beste keuze te maken. Wanneer je besluiten een doel betreffen dat je zelf te boven gaat, dan kun je ervan verzekerd zijn dat de voorouders hiermee ingenomen zijn. Dat betekent niet dat je moet opgeven wat je wilt, maar het vereist denken over het rimpeleffect voordat je de steen gooit. Het leren kennen van jezelf is echt een levenslang proces, maar er kan veel hartzeer en pijn worden vermeden als we nadenken over de effecten van ons handelen op lange termijn en als we onze keuzes maken door naar ons hoger zelf te luisteren en naar de leiding van de voorouders.


CHETANA Orakelkaart

15

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

15 - Natie van de Grote Ster Kernwoorden: Geheime ruimte - goed geluk - gratie Waarzegging: Ga de onbekende - mysterieuze ruimte binnen. Deze plek van niets bevat alles wat er is en wat er ooit zal zijn. Wat voel je je nederig als je de glorie van een hogere macht ervaart. Het is als een moment de zwaan worden die bewegingloos op de wateren van de tijd dobbert. Deze kaart geeft hiervan de gratie aan. Je hebt naar jezelf gekeken of je meer hulp kon bieden en nu beloont de kaart Natie van de Grote Ster je hiervoor. Ervaar de tijdloosheid van het universum. In de sterren staat goed geluk geschreven. Een wens waar je lang op hebt gehoopt zal spoedig werkelijkheid worden. Accepteer dit geschenk met open armen, want je hebt er hard voor gewerkt. Je hebt veel om naar uit te kijken, dus geniet van deze rustige tijd om de geheimen van het universum te overwegen. Kijk naar de sterren en heel je geest door te erkennen dat we allemaal één zijn in de ogen van de grote Schepper.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

17

Gebed: "Ik dank de Natie van de Grote Ster voor het geschenk van goed geluk dat me nu ten deel valt. Ik ben me ervan bewust dat ik alleen door nederigheid de innerlijke vrede en het sereen-zijn kan ervaren, die ontstaan door het in aanraking komen met de gewijde ruimte."


CHETANA Orakelkaart

16

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

16 - Maan van de Vernieuwde Aarde (22 december - 19 januari) Kernwoorden: Grotere verantwoordelijkheid - innerlijk weten - onderwijzen Waarzegging: Het leven is een voortdurend leerproces en er zullen momenten zijn dat we van de rol van student naar de rol van leraar gaan. Je bent onlangs in een bepaald gebied van je leven meester geworden. Je hebt tegenstand overwonnen en nu is het tijd om nieuw ontdekte wijsheid te delen. De grootste leraren zijn de leraren die met compassie onderwijzen, die iets wat ze in hun hart voelen met een ander delen om hun hart te openen. Bied op een vriendelijke manier hulp aan, waardoor anderen de vrijheid krijgen om op hun eigen manier oplossingen te zoeken. Het moeilijkste van een leraar zijn, is je wijsheid aan te bieden en je dan terug te trekken zonder oordelen, en de leerlingen in de gelegenheid stellen hun eigen weg te volgen. Mensen die onder de Maan van de Vernieuwende Aarde zijn geboren zijn meestal oude zielen, en hebben een innerlijke weten over de dingen. Je hebt het talent om instinctief te voelen wat anderen bezield. Ze kunnen de waarheid niet voor jou verborgen houden. Je bent als een spons die alles om zich heen opzuigt. Je wilt op dit moment zoveel bereiken, maar je moet ook realistisch zijn. De wereld is groot, dus beheers je en neem niet meer verantwoordelijkheid op je dan je kunt hanteren. Blijf je openstellen en heb mededogen met anderen, en alles zal zich op een positieve manier ontwikkelen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

18

Gebed: "Grote Geest, leid me om anderen openhartig te onderwijzen. Help me dat ik de compassie en integriteit heb om mijn wijsheid en steun op een vriendelijke, liefhebbende manier aan te bieden."


CHETANA Orakelkaart

17

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

17 - Maan van Rust en Helderheid (20 januari - 18 februari) Kernwoorden: Evenwichtige relatie - zelfexpressie - grenzen Waarzegging: Het is je aard om te geven zonder daarvoor iets te verwachten. Mensen die geboren zijn onder de Maan van Rust en Reiniging zijn van nature vriendelijk en zorgzaam voor andere. Het kan lijken alsof je alle kanten wordt opgetrokken door iedereen om je heen die hulp nodig heeft. Omdat je van nature anderen op de eerste plaats stelt, herinnert deze kaart je eraan om je eigen grenzen te handhaven. Wanneer je anderen te gemakkelijk vergeeft, zorg je ervoor dat je zelf gekwetst wordt. Wanneer je je als een voetveeg gedraagt zullen anderen zeker proberen gebruik te maken van je goede aard. Men zal je meer respecteren en bewonderen, wanneer je duidelijk bent over hoeveel je wilt geven. Neem wat tijd om op adem te komen van de serieuze kijk op het leven. Uit je op een positieve en gezonde manier die je blij maakt. Besteed tijd aan kinderen en creatieve activiteiten.

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Gebed: "Grote Geest, help me om me open te stellen om liefde en ondersteuning te ontvangen. Om gezonde, liefhebbende en evenwichtige relaties met anderen te onderhouden. Help me te accepteren dat ik liefde ontvang omdat ik liefde waard ben"

19

Houd genoeg van jezelf om alleen de relaties met anderen te ontwikkelen van wie je de steun en de liefde die je zo vrijuit geeft, terugkrijgt.


CHETANA Orakelkaart

18

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

18 - Maan van de Sterke Winden (19 februari - 20 maart) Kernwoorden: Leiderschap - zelfdiscipline - psychische vaardigheden

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Gebed: "Geest, ik ben er klaar voor om de mildheid van mijn leven met anderen te delen. Ik roep de energieën van de Maan van de Sterke Winden aan om moed te verzamelen om een leider te zijn en met talenten wijs te gebruiken ten goede van alles en iedereen."

20

Waarzegging: Degenen die zijn geboren onder de Maan van de Sterke Winden zijn psychisch verbonden met de sferen van de spirituele wereld. Dankzij hun hoog sensitieve aard kunnen zij ‚gemakkelijk communiceren met ongeziene krachten. Deze kaart geeft aan dat je eigen psychische vaardigheden momenteel heel sterk zijn. Je intuïtie komt sterk overeen met je hogere zelf. Laat deze verbinding je helpen op je pad. Je hebt het lang genoeg uitgesteld. Stop met jezelf naar beneden te halen, omdat dit niet alleen je kunnen beperkt maar ook je onzekerheid voedt. Het ontbreekt je aan zelfdiscipline. Doe een beroep op de moed van de Maan van de Sterke. Winden om je dromen en je plannen waar te maken. Spirit vraagt je de mildheid van je leven te delen. Geef uiting aan je creativiteit en leer mee te gaan met spirituele energieën om je heen. Laat je kracht zien. Diegenen die onder de Maan van de Sterke Winden zijn geboren, zijn vaak leiders vanwege hun spiritualiteit en hun natuurlijke compassie met anderen. Leer te vertrouwen op het grotere plan. De Schepper vraagt je niet om je talenten te ontplooien en met anderen te delen als je er niet klaar voor zou zijn. Heb vertrouwen in jezelf en maak je dromen waar.


CHETANA Orakelkaart

19

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

19 - Maan van de Uitlopende Bomen (21 maart - 19 april) Kernwoorden: Verwachting - voortgang - doelen Waarzegging: Degenen die zijn geboren onder de Maan van de Uitlopende Bomen hebben een ongelooflijk potentieel om uit te blinken in datgene waarvoor ze hebben gekozen. Helaas geven onwerkelijke verwachtingen hen het gevoel dat ze nooit goed genoeg zijn. Maar voor anderen zijn het meesters op hun gebied, vol energie en met veel ambitie. Deze kaart herinnert je eraan om realistische doelen te stellen. Het is ook een tijd van voorbereiding. Net zoals de eekhoorn zich voorbereid op de winter, begin te verzamelen wat je nodig hebt om je doel te verwezenlijken. Roep de drijfkracht en ambitie van de Maan van de Uitlopende Bomen aan om je te helpen. Alles wat je tot stand wilt brengen wordt gevoed door liefde en ondersteuning, dus laat anderen een deel van je dromen worden. Geef vorm aan de energie om je heen. Geniet van het hele proces van het bereiken van je doel. Te vaak focussen we ons op het resultaat in plaats van het waarderen van de huidige voortgang.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

21

Gebed: "Grote Geest, help me om reële verwachtingen te hebben door de tijd te nemen om het proces te waarderen en me met vertrouwen voor te bereiden op mijn toekomst."


CHETANA Orakelkaart

20

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

20 - Maan van de Terugkerende Kikkers (20 april - 20 mei) Kernwoorden: Dromen hebben - vastberadenheid - samenwerking Waarzegging: De kaart van de Maan van de Terugkerende Kikkers betekent de perfecte tijd om iets nieuws te beginnen, of te vertrouwen op plannen waaraan al wordt gewerkt. De energie van deze maan geeft je het uithoudingsvermogen, de vastberadenheid en geestelijke helderheid om met succes te plannen, op te bouwen en te creëren wat je graag wilt. Als je eenmaal aan het proces begint, zullen je plannen zich snel ontwikkelen. Dit is echt de tijd om je dromen waar te maken. Degenen die onder dit teken zijn geboren ervaren een verstoring van hun werk vanwege hun houding 'ik kan het zelf wel'. Pak het project niet alleen aan. Wees flexibel en accepteer hulp en waardeer inbreng tijdens het project. Samenwerken helpt je sneller je doel te bereiken. Verander je koppigheid in vastberadenheid. Werk naar je dromen toe en houd rekening met de houding van de groep. Of die groep nu je familie, of vrienden of medewerkers is, hun liefde en ondersteuning zal je helpen je dromen te verwezenlijken.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

22

Gebed: "Grote Geest, help me de moed en de kracht te hebben om mijn dromen waar te maken en de liefhebbende steun van anderen te accepteren op de weg er naartoe."


CHETANA Orakelkaart

21

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

21 - Maan van het Zaaien (21 mei - 20 juni) Kernwoorden: Energie in evenwicht brengen - eerlijkheid - emoties Waarzegging: De Maan van het Zaaien geeft een tijd aan van veel energie en enthousiasme. De angsten die je in het verleden weerhielden, lossen op in het licht van deze veelbelovende maan. Je kunt veel bereiken door deze golf van creatieve energie in vaste banen te leiden, en er duidelijk richting aan te geven. Degenen die onder deze maan zijn geboren neigen tot het uiten van hun sterke emoties. Daardoor voelen anderen zich kwetsbaar en kunnen relaties hieronder lijden. Wanneer je overweldigende emoties ervaart, denk er dan aan om je in te houden, haal diep adem en denk aan de consequenties voordat je iets zegt. De maan leert je door eerlijk te zijn naar jezelf en anderen, voor positieve groei te zorgen bij allen die erbij zijn betrokken. Gun jezelf de vrijheid om veel verschillende wegen te ontdekken. Dit is de perfecte tijd om iets nieuws te wagen, iets wat je nog niet hebt geprobeerd. Door te experimenteren zul je de perfecte manier ontdekken om je spirituele energie aan het project of het idee te geven.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

23

Gebed: "Grote Geest, help me mijn energie op een gezonde, positieve en evenwichtige manier in banen te leiden, terwijl ik er aan denk om aardig voor mezelf en anderen te zijn tijdens dit proces."


CHETANA Orakelkaart

22

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

22 - Maan van de Sterke Zon (21 juni - 22 juli) Kernwoorden: Sociale uitnodigingen - creatieve bezigheden - vreugde Waarzegging: Tijd om te ontspannen en wat plezier te hebben onder deze magische maan. Laat je serieuze houding vallen, laat alle lasten los en speel. Vreugde is aanstekelijk, dus wordt zoals degenen die zijn geboren onder de Maan van de Sterke Zon en straal de rijkdom van plezier uit. Je zult ontdekken dat je wordt aangetrokken door de gaven van schoonheid en inspiratie. Culturele gebeurtenissen en cultureel werk beuren je op dit moment op. Je kunt nu ook ineens veel uitnodigingen krijgen voor sociale uitjes, dus houd de energie van de Maan van de Sterke Zon Vast. Accepteer de uitnodiging van anderen en wees erop voorbereid dat je alle aandacht krijgt. Je verleden kan opeens een nieuwe betekenis krijgen. Verborgen creatieve talenten kunnen duidelijk worden. Je zult ontdekken dat je elke poging tot creativiteit aangenaam en lonend vindt. Natuurlijk worden anderen ook aangetrokken door je uitbundige energie. Plezier verbindt, dus benut deze tijd om aandacht te geven aan je levenskracht, en omring jezelf met de schoonheid die je verdient.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

24

Gebed: "Grote Geest, help me om de lasten van het leven los te laten door de schoonheid en de vreugde vast te houden die er altijd is in mijn verbinding met u."


CHETANA Orakelkaart

23

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

23 - Maan van de Rijpe Bessen (23 juli - 22 augustus) Kernwoorden: Levenslessen - overwinning - moed Waarzegging: Het thema van de Maan van de Rijpe Bessen is overleven. Het geeft niet welke lasten het leven je onlangs heeft bezorgd, deze maan betekent overwinning van tegenstand. Kwesties uit het verleden doen zich weer voor omdat spirit nu weet datje ze aankunt. Waarheden die je hebt vermeden komen later weer boven water. Bied de les het hoofd en laat de lasten, die je persoonlijke vervulling in de weg staan, los. Degenen die zijn geboren onder de Maan van de Rijpe Bessen hebben een mannelijke aanpak. Deze kaart moedigt je aan om je zachtere, vrouwelijke kant die je diep binnenin hebt, te onderzoeken en je emoties te tonen. Zie ze met een open, koesterend hart onder ogen en uit ze met de kracht en stabiliteit van de invloed van Maan van de Rijpe Bessen. Wanneer je deze balans ontdekt zul je een emotionele kalmte voelen en de stem van je intuïtie kunnen horen. Je zult de kracht en de moed hebben om voor jezelf een rijk leven te accepteren. Wees een voorbeeld voor anderen die naar je opkijken. Je eigen kracht bezitten ontstaat door het accepteren en creëren van overvloed door op een vriendelijke manier vol te houden en door wilskracht.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

25

Gebed: "Grote Geest, help me de moed en kracht te hebben om de lessen die zich voordoen het hoofd te bieden en de beloningen te accepteren voor wat ik tot stand heb gebracht."


CHETANA Orakelkaart

24

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

24 - Maan van de Oogst (23 augustus - 22 september) Kernwoorden: Ommekeer - voorbereiding - verzamelen Waarzegging: Maan van de Oogst leert ons de kunst van het voorbereiden door te gaan verzamelen. Deze kaart geeft een tijd van overvloed aan. Je harde werken is beloond. De oogst is rijk en klaar om te worden verzameld. Besluit hoeveel je wilt genieten, delen en opslaan voor je toekomst. Misschien wil je kennis vergaren, moed verzamelen of zelf rust krijgen voor de weg die voor je ligt. Begin dan met de voorbereidingen zodat je niet verrast wordt door de veranderingen die jouw kant op komen. Het is allemaal een onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling. Degenen die zijn geboren onder de Maan van de Oogst zijn heel goed in het kijken naar anderen, maar neigen er naar hun eigen behoeften te ontkennen. Doe het op je eigen manier, want als je al jouw energie gebruikt om anderen te helpen, kom je jezelf tegen. Geniet van de vruchten van deze overvloedige tijd en verzamel wat je nodig hebt voor je eigen toekomst.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

26

Gebed: "Grote Geest, dank voor de gaven die ik in mijn leven ontvang. Ik neem nu de tijd om te verzamelen wat ik nodig heb om me voor te bereiden op de komende veranderingen."


CHETANA Orakelkaart

25

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

25 - Maan van de Vliegende Eenden (23 september - 23 oktober) Kernwoorden: Synchroniciteit - evenwicht - zekerheid Waarzegging: De Maan van de Vliegende Eenden zorgt voor de veranderingen die nodig zijn om innerlijk in evenwicht te komen. Vanwege de extreme polariteit van deze maan voelen degenen die onder dit teken zijn geboren zich erg verward over hun leven, of ze zijn totaal in evenwicht met hun leven. Er is geen middenweg. De boodschap van deze kaart is het terugbrengen van jezelf in een evenwichtige staat. Laat al het (be)oordelen achterwege, of de gehechtheden aan je ego los en word een brug tussen de aarde en de hemel. Voel de koesterende, grondende energieën van Moeder Aarde terwijl je verbonden blijft met de goddelijke flow die je Spirituele Wezen voedt. Wanneer je deze staat bereikt, dan onthult de Maan van de Vliegende Eenden aan jou zijn magie door wonderen, synchroniciteit, innerlijke vrede en blijdschap. Dan weet je helemaal zeker dat je op de goede, voor jouw bestemde weg bent. Wanneer je eenmaal innerlijk in evenwicht bent wordt er vaak een beroep op je gedaan om anderen te onderwijzen, en om te helpen om in de wereld om je heen evenwicht te brengen. Deze kaart herinnert je eraan dat je een verschil kunt maken, maar je moet beginnen met eerst jezelf weer in evenwicht te brengen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

27

Gebed: "Grote Geest, help me om mijn lichaam, geest en ziel in evenwicht te brengen. Laat mijn hart een brug zijn voor anderen om zowel verbonden te blijven met de energieën van Moeder Aarde als van het goddelijke."


CHETANA Orakelkaart

26

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

26 - Maan van het Bevriezen (24 oktober - 21 november) Kernwoorden: Identiteit - ontdekking van je zelf - kwetsbaarheid Waarzegging: Zoals het vervellen van de slang, vertegenwoordigt de Maan van het Bevriezen het loslaten van verouderde regels om je ware identiteit te onthullen. Het is heel gemakkelijk om je aan te passen aan de regels die anderen hebben voorgeschreven. Als je daarmee doorgaat, je ware zelf opoffert, dan verlies je vroeger of later je zelf. De Maan van het Bevriezen betekent een gelegenheid om weer in contact te komen met je innerlijke zelf. Er is moed en geduld voor nodig om de regels los te laten die je innerlijk licht hebben verstikt. De mensen om je heen, die gewend zijn geraakt aan je oude manier van doen, kunnen zich tegen deze verandering verzetten Denk er aan dat dit hun angst en onzekerheid is. Blijf r standvastig. Luister naar je hoger zelf en laat die, je leiden op; je weg naar het ontdekken van je zelf. Wanneer je je ware identiteit tevoorschijn laat komen zul je voelen‚ dat je geest lichter wordt. Echte vrijheid is je ware creatieve geest tot uitdrukking laten komen. Nu is het tijd om de regels los te laten die je potentieel hebben begrensd en gevolg te geven aan de roep om je ware zelf te verkennen en te laten zien.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

28

Gebed: "Grote Geest, help me de moed en het vertrouwen te hebben om in mezelf te geloven en om dankbaar te zijn voor de gaven die u me hebt gegeven."


CHETANA Orakelkaart

27

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

27 - Maan van de Sneeuwbuien (22 november - 21 december) Kernwoorden: Reflectie - boodschappen - overweging Waarzegging: De Maan van de Sneeuwbuien zorgt voor een tijd van rustige reflectie. Het is tijd om je geest te openen en verder te kijken dan het gewone om zo naar andere werelden te reizen en je te verbinden met het goddelijke, waar een belangrijke boodschap op je wacht. Deze boodschap zal je helpen op je weg naar de mysterieuze ruimte. Geniet van het gevoel van innerlijke vrede dat ontstaat door de stilte binnen te gaan. Degenen die zijn geboren onder de Maan van de Sneeuwbuien denken diep en zorgvuldige na. Ze plannen alles wat ze doen en gaan gestaag voort zodat ze er verzekerd van zijn van dat het kan worden volbracht. Leer om langzamerhand en overwogen zelfs je dagelijkse taken over een andere boeg te gooien. Maak er een kunst van om alles wat je doet te doen vanuit het huidige moment. Wanneer je dit doet met liefdevolle gedachten, kunnen de dingen die je als een last had beschouwd een zegen worden. De boodschappen die je nu van spirit krijgt, voelen als puzzelstukjes die je lang geleden had verloren en nu weer in elkaar passen. Het geschenk van de Maan van de Vele Sneeuw is een langzamere stap om je in staat te stellen je te ontdoen van onbeduidende details en te herkennen wat werkelijk belangrijk is.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

29

Gebed: "Grote Geest, help me om de stilte binnen te gaan en het tempo van leven te vertragen, zodat ik kan beginnen de schoonheid en de eenvoud te (h)erkennen, en de dingen op een gezonder en vreugdevoller manier te benaderen."


CHETANA Orakelkaart

28

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

28 - Blauwe Maan Kernwoorden: Meesterschap - (h)erkenning - evolutie Waarzegging: De kaart van de Blauwe Maan is ook bekend als de Dertiende Maan. Deze kaart geeft prestaties van het hoogste niveau weer. Twee manen die verschijnen in dezelfde cyclus betekenen verdubbeling van energie, invloed en de kracht die op dit moment voor jou beschikbaar is. Dit is een perfecte gelegenheid om een bepaald gebied in je leven meester te worden. De Blauwe Maan duidt op een soort (h)erkenning van je talenten en vaardigheden. Deze kaart geeft materieel voordeel aan, omdat hij overvloed op elk gebied aanduidt. Je wordt zelf krachtiger, ook al ben je misschien bang voor de overgang. De invloed van de Blauwe Maan zorgt voor synchroniciteit en het lijkt alsof de dingen momenteel gemakkelijker jouw kant op komen. Je kunt heel goed de energie van de geest van de wolf om je heen voelen. Als leraar en padvinder kan de Wolf je heel goed helpen in deze veelbelovende tijd. Word de meester en laat je dromen en visies waar worden. Je hebt hard gewerkt, dus accepteer de (h)erkenning die gepaard gaat met de Blauwe Maan. Je verdient het!

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

30

Gebed: "Ik kom meer in mijn eigen kracht en ik open mijn hart voor de erkenning die ik verdien. Ik dank de Grote Geest en allen die mij op die weg hebben geholpen. Ik ben er klaar voor om de 'meester' te zijn en om helemaal de overvloed in mijn leven te accepteren."


CHETANA Orakelkaart

29

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

29 - Reiniging - Geestespad van het Noorden Kernwoorden: Lasten loslaten - ontgiften - energiestroom Waarzegging: De Reinigingskaart betekent dat je een poosje je zware lasten en verantwoordelijkheden moet loslaten. Reiniging betekent ontgiften op elk gebied: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Na verloop van tijd creëren lasten negatieve gevoelens en vermoeidheid, die zich blijven opbouwen als we ze niet loslaten en onze weg geen schonere en gezondere leefstijl inblazen. Leer in het moment te leven en ga mee met de omstandigheden van het leven in plaats van ertegen te vechten. Soms kunnen we de omstandigheden die zich in ons leven voordoen niet veranderen, maar hebben we hebben wel controle over onze reacties. Laat de dingen zich nu ontwikkelen, zelfs als je bang bent voor wat er gaat gebeuren. Delegeer een aantal van de verantwoordelijkheden die je onlangs op je hebt genomen. Respecteer en koester jezelf door je eigen grenzen te stellen. Dat betekent dat je anderen alleen helpt wanneer je jezelf hiervoor niet opoffert. Jezelf reinigen geeft ruimte voor een positievere, gezondere energie.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

31

Gebed: "Ik open mijn geest, lichaam en ziel voor de reiniging die ik nodig heb. Door het loslaten van mijn lasten stel ik me meer open voor de liefde en steun van mijzelf en van anderen."


CHETANA Orakelkaart

30

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

30 - Vernieuwing - Geestespad van het Noorden Kernwoorden: Spirituele voortgang - succes - hoop Waarzegging: De kaart Vernieuwing verschijnt na een periode van moeilijkheden en strijd. Hij vertegenwoordig de lente van je leven, wanneer de koude wintersneeuw voorbij is en nieuwe groei zich voordoet. Je hebt jezelf ontdaan van lasten uit het verleden en bent nu gevuld met kracht en doorzettingsvermogen. Dit is een bijzonder goede tijd om te werken aan je dromen en doelen. De positieve en vrij stromende energie staat voor een tijd van succes en goed geluk. Je vertrouwen groeit omdat je meer in je eigen kracht begint te komen. Met de sterker wordende erkenning dat je de wereld iets hebt te bieden, komt het vernieuwde geloof ik jezelf. Deze inspirerende energiekaart kan je helpen blijdschap en overvloed op elk gebied in je leven te manifesteren. Gebruik deze magische tijd goed. Jouw verbinding met het goddelijke wordt sterker. Vernieuwing suggereert dat er om je heen gunstige gelegenheden zijn om je talenten te ontwikkelen. Je leven is nu echt een zegen en je hebt veel om dankbaar voor te zijn.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

32

Gebed: "Ik verwelkom de hoop en de inspirerende energie van het noorden in mijn leven. Ik werk met hernieuwd vertrouwen en vastberadenheid naar mijn doelen toe."


CHETANA Orakelkaart

31

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

31 - Zuiverheid - Geestespad van het Noorden Kernwoorden: Innerlijk kind - onschuld - vrijheid Waarzegging: Je innerlijk kind verlangt naar de tijd dat je nog weinig verantwoordelijkheden had en je hart vrij was om te dromen en te spelen. Neem een poosje rust van de complexiteit van het leven en (h)erken je innerlijk kind. Werk aan het vergeven van jezelf en anderen door spijt of wroeging los te laten. Vasthouden aan het verleden houdt jouw stroom van leven tegen en voorkomt dat je je ware potentieel kunt ontdekken. Onze jeugdervaringen laten soms emotionele littekens achter. We wapenen ons om het kind in ons te beschermen. Terugkeer naar de staat van onschuld is nodig om ons te kunnen zuiveren en ons innerlijk kind te koesteren. Want alleen door het leven helemaal te omhelzen kunnen we beginnen te herstellen wat er werd verloren. Er is een wereld van schoonheid te ontdekken, dus geef je hart vleugels en verhef je boven het aardse. Herstel je onschuld en omhels de eenvoudige staat van blijdschap, die je natuurlijke geboorterecht is.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

33

Gebed: "Grote Geest, help me mezelf te leren waarderen. Laat me de wereld zien door de ogen van mijn innerlijk kind, en laat me de verwondering en de onschuld heroveren die mijn hart in vuur en vlam kunnen zetten."


CHETANA Orakelkaart

32

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

32 - Helderheid - Geestespad van het Oosten Kernwoorden: Doorbraak - innerlijke visie - waarheid Waarzegging: Er vindt een prettige doorbraak in je leven plaats, alsof de wolken uiteen zijn gegaan en de zon doorbreekt. Iets dat je is ontgaan wordt ineens helderder. Je gaat zien hoe die ervaring uit het verleden in het grotere plaatje van je leven past. Het is nu geen tijd om energie te verspillen aan spijt. Wees in plaats daarvan dankbaar dat de donkere wateren eindelijk helderder worden. Vaak is er een reden dat de waarheid voor ons verborgen wordt gehouden. We zijn er misschien tot nu toe nog niet klaar voor geweest om haar onder ogen te zien, of geloven. Wanneer de verwarring verdwijnt kun je het hele plaatje zien. Wanneer je geest helderder is, open je de weg om opnieuw te beginnen. De door ervaring verkregen wijsheid sterkt je waarneming. Je kunt de toekomst met gerust vertrouwen tegemoet zien. Vertrouw op je oordeel wanneer je besluiten neemt. je innerlijke kijk op de dingen is je teruggeven door het accepteren van de op handen zijnde waarheid. Er is een sluier weggenomen en je bent nu bereid om de dingen los te laten die je hebben weerhouden om volgens je eigen waarheid te leven.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

34

Gebed: "Schepper, ik dank u voor de helderheid die nu in mijn leven terugkeert. Vanwege deze doorbraak van de laatste tijd, kan ik voelen dat mijn hoop en vertrouwen groeien."


CHETANA Orakelkaart

33

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

33 - Wijsheid - Geestespad van het Oosten Kernwoorden: Universele wet - leren - delen Waarzegging: Er kan een leraar ten tonele verschijnen, dus geef hem/haar de eer en het respect dat hij/zij verdient. Wijsheid is een gave die je nooit licht moet nemen. Zoek naar de leringen die overal om je heen zijn, net zoals een uil vanaf een afstand rustig observeert. Volgens de Wetten van het Universum ben je in een positie om iets van waarde te ontvangen. Breng de schalen van spirituele rechtvaardigheid in evenwicht door jouw gave van wijsheid met anderen te delen wanneer het juiste moment zich voordoet. Open je hart voor de ouderen in jouw maatschappij. Bied ze je liefde aan en medeleven, en welke hulp dan ook die ze misschien nodig hebben. Ze kunnen dan op hun beurt iets van hun leven met jou delen. Denk er aan dat wijsheid met al haar kracht ons als naar verdere verlichting leidt.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

35

Gebed: "Grote Geest, ik open mijn hart voor de leringen overal om me heen en ik ben dankbaar voor de wijsheid die ik ontvang. ik ben me bewust dat er een spirituele wet is die wordt geleid door een hogere macht die bestaat uit het principe van onvoorwaardelijke liefde en compassie."


CHETANA Orakelkaart

34

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

34 - Verlichting - Geestespad van het Oosten Kernwoorden: Goddelijke communicatie - spiritueel weten - innerlijk licht Waarzegging: Verlichting geeft een heldere en sterke verbinding met het goddelijke weer. Jouw spirituele gidsen en hemelse beschermers zijn dicht bij je en communiceren met je. Neem dit gevoel van vrede, dat ontstaat uit hun onvoorwaardelijke liefhebbende energie, helemaal in je op. Verlichting betekent de goedkeuring van Spirit en verzekert je ervan dat je op de juiste weg bent. Er komen gelegenheden voor je om bouwer van het licht te zijn en jouw kennis van spirit met anderen te delen. Alle levende schepsels lijken buitengewoon te worden aangetrokken door het innerlijk licht dat jij uitstraalt. Vertrouw erop dat je hoger zelf je leidt terwijl je jezelf en anderen helpt op een rustige, liefdevolle manier. Gebruik het Goddelijke licht om je in verbinding te stellen met de kennis en bescherming van het spirituele koninkrijk. Verbeeld je dat het uit de hemel stroomt, Moeder Aarde omringt en degenen die in nood zijn verlicht. De kaart Verlichting zorgt voor een tijd van diep begrip, spiritueel weten en vervulling op elk gebied.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

36

Gebed: "Grote Geest, ik voel me veilig en tevreden met het weten dat mijn spirituele gidsen bij me zijn. Ik sta open voor de flow van de goddelijke levenskracht die me omringt. Laat me anderen helpen waar ik kan, en me gezegd voelen door hemelse energie."


CHETANA Orakelkaart

35

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

35 - Groei - Geestespad van het Zuiden Kernwoorden: Kans - acceptatie - (toegangs)poort Waarzegging: Terwijl je aan de poort staat van een nieuwe cyclus in je leven, ben je bevroren van angst voor wat je te wachten staat. In het verleden heb je afgerekend met een aantal van je angsten en begon het proces van erkenning van je eigenwaarde. Nu wacht je een mooie gelegenheid voor een nieuw begin. Breng eenheid terug in je leven zodat je boven je angsten kunt uitstijgen en je kunt focussen op je toekomstige doelen. Je hebt een echt belangrijk stadium in je leven bereikt. Bereid jezelf voor door de groei die binnenin je plaatsvindt te koesteren. begin met jezelf te vergeven en te begrijpen dat al onze ervaringen ons sterker maken. Groei betekent verantwoordelijkheid nemen voor je leven en je over je angsten en beperkingen heen zetten voor een groter gevoel van jezelf. Het accepteren van onze aangeboren vaardigheden en mogelijkheden als gaven van de Grote Geest, helpen ons beseffen dat onze angsten echt alleen maar beslag leggen op ons ego, niet op ons ware zelf. Dan beginnen we onze talenten te gebruiken om de wereld meer van dienst te kunnen zijn.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

37

Gebed: "Schepper, help me alstublieft mijn talenten te erkennen en ze te koesteren terwijl ik aan de poort van een nieuwe fase in mijn leven sta. Help me om de plaats van afzondering te vinden die ontstaat doordat ik mijn ego opzij zet en mezelf accepteer."


CHETANA Orakelkaart

36

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

36 - Vertrouwen - Geestespad van het Zuiden Kernwoorden: Persoonlijke ruimte - openheid - geloof

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Gebed: "Schepper, help mij me over te geven aan het licht van uw liefde. Als ik eenmaal heb geleerd om van mezelf te houden en mezelf te waarderen, dan zal ik bereid zijn om slechts dat in mijn leven te accepteren wat voor mijn hoogste goed is."

38

Waarzegging: Iedereen heeft om zich heen een gebied dat we als persoonlijke ruimte beschouwen. Als de grens wordt overschreden, dan kan ons gevoel van liefde en vertrouwen worden geschaad. We trekken ons terug, terwijl we de deuren opzetten van de ruimte die we gebruiken om onszelf te beschermen. Als we meemaakten dat we herhaaldelijk misbruikt of mishandeld werden, dan kan het leerproces om weer vertrouwen te hebben lang en pijnlijk zijn. Ongelukkig genoeg kunnen we, zo lang als we ons hiertegen wapenen, niet volledig liefhebben. Het ontvangen en geven van liefde is een deel van ons ware wezen en is nodig om te kunnen overleven en groeien. Leven zonder liefde of vertrouwen leidt tot een koud en eenzaam bestaan. We hebben allemaal iemand nodig die we kunnen vertrouwen en waar we ons gevoel mee kunnen delen. Begin met het ontwikkelen van een relatie van vertrouwen met jezelf en met de Grote Geest. Het is nu tijd om je twijfels en angsten over te geven en los te laten voor een hoger doel. Als we geloof kunnen hebben in, en vertrouwen op het grotere plan van de Schepper, dan kan het proces van helen van onze wonden beginnen, en kunnen we langzaam maar zeker ons ware zelf aan anderen laten zien. Kijk naar de gebieden in je leven waar je jezelf inhoudt ten gevolge van wantrouwen. neem de eerste stap door te leren liefhebben en jezelf te accepteren voor wie je werkelijk bent.


CHETANA Orakelkaart

37

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

37 - Liefde - Geestespad van het Zuiden Kernwoorden: Relaties - onvoorwaardelijke liefde - verjonging Waarzegging: Deze kaart kan betekenen dat je je soulmate vindt, of je ultieme levenspartner. Als je al een relatie hebt, dan is dit een gelegenheid om je huidige relatie nieuw leven in te blazen en te versterken. De energie van de kolibrie is overal om je heen, net zoals de zuiverste bloesems van liefde in je hart. Heb de moed om dit nieuwe gevoel met anderen te delen. laat de emotie door je heen stromen en je voeden met het ware wezen van de levensgrote kracht van onvoorwaardelijke liefde. Liefde is vaak vergeleken met een wonder. Het is bekend dat de kracht van liefde zelfs de diepste wonden kan helen, en mensen de kracht kan geven om verbazingwekkende dingen te volbrengen. Maak je op dit moment geen zorgen over de toekomst van j relaties, volg gewoon het pad van je hart en zie waar het je brengt. Als we eenmaal zijn geraakt door het wonder van de onvoorwaardelijke liefde, is ons leven nooit meer hetzelfde. Het moment dat we voorwaarden stellen aan onze liefde, weerhoudt zij ons eerder dan dat zij ons verjongt. Leer liefde onbaatzuchtig te geven, niet om te worden beloond, maar gewoon uit pure vreugde om te geven. Deze kaart vertegenwoordigt een grote mogelijkheid voor geluk.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

39

Gebed: "Wanneer ik mijn hart ga openstellen voor anderen om mij heen, leidt mijn Grote Geest, zodat ik mag leren om onvoorwaardelijk lief te hebben en het grootste wonder van mijn leven te ervaren."


CHETANA Orakelkaart

38

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

38 - Ervaring - Geestespad van het Westen Kernwoorden: Loslaten - voorwaarts gaan - reflectie Waarzegging: Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand van wie je houdt, zijn/haar eigen leven gaat leiden. Ervaring is iets wat we anderen niet kunnen leren. We kunnen anderen laten delen in wat ons gebeurt en welke invloed het op ons gehad heeft, maar totdat anderen hun eigen ervaringen beleefd hebben weet je niet hoe het hen zal beïnvloeden. Leer om te leiden door het goede voorbeeld te geven, geef de kennis door die je uit eigen ervaring hebt gekregen. Laat de controle los en vertrouw er op dat de lessen die je je geliefde in het verleden hebt geleerd, he/haar goed zullen helpen bij eigen, toekomstige keuzes. Neem wat tijd om over je eigen leven na te denken. Welke situaties je onlangs ook hebt meegemaakt, ze hebben tijd nodig om te bezinken. Want alleen door er goed over na te denken kunnen we echt gebruik maken van de verworven kennis en weer verder gaan. Waardeer de kennis die je hebt verworven en gebruik deze verstandig om een toekomst te creëren die in overeenstemming is met je hogere doel. Deze kaart herinnert je er ook aan om helemaal in het heden te leven, zonder spijt over het verleden.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

40

Gebed: "Grote Geest, help mij mijn levenservaringen te accepteren, om mijn beperkingen te ontgroeien en voorwaarts te gaan. Help me anderen toe te staan hun eigen levenservaringen te ondervinden door ze mijn liefde en steun aan te bieden op hun weg."


CHETANA Orakelkaart

39

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

39 - Introspectie - Geestespad van het Westen Kernwoorden: Nieuw perspectief - terugtrekken - overeenstemming

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

Gebed: "Omdat ik nu de tijd neem, zodat zich voor mij weer nieuwe perspectieven kunnen openen, vraag ik om uw leiding, Grote Geest, om me te helpen de eenheid van geest te ervaren die me eindelijk weer in overstemming brengt met mijn leven."

41

Waarzegging: Je hebt onlangs een periode van grote verwarring en chaos beleefd, waardoor je je uit je evenwicht voelt en weinig controle over je leven hebt. Je terugtrekken in de stilte van binnen schept een veilige plek waardoor je op een rustige manier weer wat perspectief voor je leven krijgt. Als je naar binnen reist, sluit je dan af voor het geluid en de invloed van de wereld om je heen. Binnenin deze gewijde ruimte kun je je in verbinding stellen met je hoger zelf en het één zijn met de geest voelen, wat de overeenstemming met je leven weer terugbrengt. Dit is een uitstekende tijd om je dromen en je inzichten te ontwikkelen. Wanneer je in evenwicht bent en alleen, worden je ware aard en wat je kunt duidelijk. Volg je dromen in het geloof en het vertrouwen dat je streven om te creëren ontstaat door een hoger inzicht, niet vanuit de verwachtingen van iemand anders. Als je werkt vanuit een plaats van universele eenheid, dan worden de ideeën en gedachten die door je geest stromen echt goddelijk geïnspireerd. Door de tijd te nemen om je terug te trekken en wat perspectief te krijgen, kom je weer in evenwicht, waardoor je geest, lichaam en emoties en ziel allemaal harmonieus samenwerken.


CHETANA Orakelkaart

40

De Kracht van het Wiel In de kaarten van de Kracht van het Wiel geeft Linda Ewashine de stenen weer van het traditionele medicijnwiel. Dit wiel is een oude indiaanse methode om toegang te krijgen tot de helende energieën. Maar ook het trekken van een losse kaart kan jou nu nieuwe inspiratie geven op jouw pad van geestelijke groei. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van

het Wiel leid je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel: Orakelkaart

40 - Kracht - Geestespad van het Westen Kernwoorden: Hulp aanbieden - bemiddeling - geduld Waarzegging: Er heeft zich een situatie voorgedaan die eiste dat je een stap vooruit deed en je krachten met anderen deelde. Dit zou je kunnen afschrikken, maar het is tijd om je krachten te gebruiken voor een hoger goed. Je bent van nature een middelaar en heel goed in het aanmoedigen van anderen om het goed te doen. Je kracht gebruiken vraagt compassie met anderen en een houding zonder oordeel. Heb geduld met wat zich in je eigen leven ontvouwt. Kracht vereist doorzetting, moed en productiviteit samen met het geloof in jezelf, en in het goddelijke plan van de Grote Geest. Accepteer de verantwoordelijkheden die je krijgt door gebruik te maken van je reserve van kracht die je in je hebt. De krachtkaart wordt nooit lichtvaardig opgegeven en verschijnt vaak juist nadat je een test van spirit hebt volbracht. Je hebt je waarde op een bepaald vlak bewezen, anders zou spirit nu geen beroep op je doen.

CHETANA

– Ossenweide 64a – 1689 MT Hoorn/Zwaag – Tel. 0229-215507

Mobiel: 06-13151575 – jan.verhaar@chetana.net – www.chetana.net – Triodos-Bank NL-17-TRIO-0198118546, t.n.v. Jan Verhaar

Pagina

En als je een nieuwe kaart van de Kracht van het Wiel wilt trekken, ga dan naar: https://www.orakels.net/orakelkaarten/de-kracht-van-het-wiel

42

Gebed: "Ik ben me er nederig van bewust Grote Geest, dat mijn grootste kracht komt van mijn verbinding met u. Ik ben bereid om dit anderen ook te leren."

Raadpleeg een orakelkaart van het medicijnwiel  
Raadpleeg een orakelkaart van het medicijnwiel  
Advertisement