__MAIN_TEXT__

Page 1

Nieuwsbrief 1 - september 2014

KLUUT-2 blad 1 van 2

Natuurgebied Kluut-2 Dit unieke stukje natuur tussen Halfweg en de Westrandweg groeit langzaam dicht. Zonder ingrijpen van de mens zal dit over 10 jaar een groot wilgenbos zijn. Leuk voor sommige vogelsoorten, maar niet leuk voor de grote verscheidenheid aan dieren die nu het gebied bevolkt. Daarom gaan buurtbewoners en andere vrijwilligers helpen om dit gebied z’n unieke karakter te laten behouden. Gewoon met z’n allen twee keer per jaar aan de slag en de jonge opstand verwijderen. Van het vrijkomende materiaal worden dan weer broedhopen gemaakt voorbijvoorbeeld de ringslang en voor andere kleine dieren. Help mee om deze kleine schakel in de Groene As (en onderdeel van de Tuinen van West) zo te houden zoals deze is bedoeld bij de aanleg als compensatie voor de verstoring van het landschap door de aanleg van de A5 (Westrandweg). De eerste vrijwilligersdag valt samen met Burendag en is op zaterdag 27 september 2014 vanaf 11 uur. Aanmelden als vrijwilliger kan via de website www.kluut2.nl

Zo is Kluut-2 nu geworden Foto: Jan van Zijp, 21 september 2014

Zo moet Kluut-2 weer worden Foto: Marco Riesener


Nieuwsbrief 1 - september 2014

KLUUT-2 blad 2 van 2

Vrijwilligersdag Kluut-2 Zaterdag 27 september 2014, verzamelen vanaf 10.45 uur.

Om 11 uur gaan we samen aan de gang in het zuidelijke deel van het natuurgebied Kluut-2. Draag laarzen of waterdichte schoenen. En bij regen natuurlijk daarvoor geschikte kleding. Voor gereedschap wordt gezorgd door het Recreatieschap Spaarnwoude en een boswachter vertelt wat we waar en op welke manier kunnen doen; snoeien, boompjes trekken, vuil rapen. Het werk is zo divers dat iedereen - van jong tot oud - naar eigen kunnen kan bijdragen. In principe werken we tot 15 uur, maar langer doorgaan mag natuurlijk ook. Rond 12.30 uur is er een lunchpakket voor iedereen. En er is een toilet aanwezig. De verzamelplaats ligt aan het fietspad Maurice Peeterspad langs de Osdorpervaart en is, als het hek van de werkweg van Rijkswaterstaat open is, via de Tom Schreursweg ook per auto bereikbaar.

werkweg

t-2

alternatieve autoroute P2 (als hek van de werkweg dicht is)

Klu u

het werkgebied verzamelplaats loop- en fietsroute autoroute P1 parkeren

P1

P2

Profile for Jan van Zijp

Nieuwsbrief 1 Kluut-2 september 2014  

Nieuws over Kluut-2, het natuurgebiedje tussen Halfweg en de Westrandweg.

Nieuwsbrief 1 Kluut-2 september 2014  

Nieuws over Kluut-2, het natuurgebiedje tussen Halfweg en de Westrandweg.

Advertisement