Page 1

WIJ 2012-2013 - nummer 1 - 17 september 2012 Nieuwsbrief van het Vrij Technisch Instituut - Oostende

Start! door directeur Frank Travers

Wie zegt dat het schooljaar op 1 september start, heeft het mis: het is al gedurende het hele vorige schooljaar voorbereid. Vanaf de openschooldag draait de machine al op volle toeren. De laatste twee weken van de vakantie is het in de school al een drukte van jewelste. En op vrijdag 31 augustus zijn alle medewerkers present om de laatste instructies te horen. Dit jaar hebben veel leerlingen zich opmerkelijk laat ingeschreven, wat de voorbereiding niet gemakkelijk maakt: we beschikken van de overheid over een bepaald aantal lesuren, en die moeten zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. De grootte van de klasgroepen speelt daarbij een enorme rol. Daarom moeten er bij late inschrijvingen nog aanpassingen gebeuren eens het schooljaar gestart is. We hebben immers twee volle weken nodig om een bruikbaar lessenrooster te maken, en dat doen we dus op basis van de inschrijvingen vóór augustus. Op 3 september kwamen de leerlingen dan – nietsvermoedend over de voorbereidingsmachinerie – de speelplaats opgestapt. De jongsten van het eerste jaartje hadden al de kans gekregen om de school te verkennen de week ervoor. De anderen kwamen fris en onbevangen uit vakantie. Zoals steeds werden ze in shifts verwelkomd, kwestie van de routine weer geleidelijk op te pakken. Met z’n 782 zijn ze in het voltijds en 84 in het stelsel Leren en Werken. Voor het voltijds betekent dat precies 1 leerling meer dan vorig jaar. Dat is een prima opkomst, vooral in het licht van de geboortecijfers: het aantal 12-jarigen loopt immers nog altijd achteruit tot rond 2017. Voor het Centrum Leren en Werken voorzien we dat dit jaar de historische kaap van 150 zal genomen worden op 1 februari. Dat betekent dat velen hun vertrouwen schenken in het VTI. Jongens en meisjes, jullie zijn in goede handen: we gaan ervoor om jullie een goede opleiding geven, en zullen jullie daarbij met zorg begeleiden. Met een beetje zin voor verantwoordelijkheid en werklust stappen jullie binnen enkele jaren hier buiten met een schat aan ervaringen en een waardevol diploma dat vele deuren opent.

Jentel Peene mag zich vanaf 1 september leerling van het VTI noemen. Op zich niet zo bijzonder, want naast Jentel meldden zich nog zo’n 220 jongens en meisjes aan als nieuwe leerling in het Vrij Technisch Instituut van Oostende. Jentel is echter al de elfde telg uit de familie Peene die er zijn opleiding start en wat meer is, ook de vader van Jentle, zijn grootvader én overgrootvader waren leerling van het VTI. Zijn grootvader is er daarenboven nog steeds leraar technische vakken en zijn overgrootvader was er leraar én onderdirecteur! Een grotere blijk van loyaliteit en geloof in de waarde het technisch onderwijs in het algemeen en in de kwaliteit van de school in het bijzonder, kan nauwelijks gegeven worden! Marcel Peene was VTI-leerling van 1945 tot 1949, VTI-leraar van 1954 tot 1979 en VTI- adjunct-directeur van 1979 tot 1990. Zijn zoon, Marc Peene, was VTI-leerling van 1968 tot 1973 en VTI-leraar van 1977 tot op vandaag. Zijn zoon Mario Peene was VTI-leerling van 1988 tot 1995 en als vierde in rechte lijn, is zijn zoon Jentel Peene vanaf 1 september 2012 nu ook leerling aan het VTI-Oostende. De overige 4 kinderen en 3 kleinkinderen van Marcel, die ook school liepen aan het VTI maken het plaatje helemaal rond.


VTI-leerlingen ontwikkelen ‘mobiel pickingrek’ voor DAIKIN EUROPE NV. Met de steun van het Agentschap Ondernemen brengt VION als netwerk van HR_medewerkers en opleidingsverantwoordelijken, scholen en bedrijven samen in ‘DEMOTICA’. Zo ontstond in het voorjaar van 2012 ook de samenwerking tussen het VTI-Oostende en Daikin Europe NV voor een heel bijzonder project: Christof Bultynck en Robin Vanhessche, vorig schooljaar leerling van het zesde jaar elektromechanica, bouwden een mobiel pickingrek, een geautomatiseerd systeem voor het samenbrengen van onderdelen voor assemblage van een product. Met een zelf ontwikkeld sturingsprogramma worden leds in het onderdelenrek geactiveerd. Deze geven aan welke onderdelen, in de juiste volgorde, nodig zijn voor assemblage van een bepaald product. Op die manier kan de operator aan de assemblagelijn snel en gemakkelijk zijn werk uitvoeren zonder zich te vergissen. Het softwarepakket Labview werd gebruikt om de 96 leds van het rek aan te sturen. Op 29 juni, net voordat het doek viel over het schooljaar 2011-2012, werd het systeem voorgesteld aan de pers. Ook de Oostendse burgemeester was duidelijk enthousiast over de samenwerking tussen Daikin Europe en het VTI. Het pickingrek zal voortaan door Daikin Europe gebruikt worden bij de interne assemblage-opleiding van haar werknemers.

PLANKGAS the never ending story In het septembernummer van MACRO MICRO, het ledentijdschrift voor leraren economie, verschijnt een dubbelinterview met Nadine Lootens, lerares aan de Edugo campus Glorieux, en Miek Kemel die bedrijfsbeheer geeft in ons eigen VTI. Gespreksonerwerp is ‘Plankgas’, de ondernemingswedstrijd waarin ook de VTI-leerlingen van zich lieten spreken! Een fragment uit het interview: … Ook het VTI in Oostende is een trouwe deelnemer aan de ondernemingsplanwedstrijden. de Miek Kemel geeft er 4 uur bedrijfsbeheer in het 7 jaar BSO, alle studierichtingen (hout, bouw, sanitair, lassen, elektriciteit en schilderwerken). Ook Miek heeft ondernemerservaring; ze is zelfstandige in bijberoep. Ze neemt al voor de vierde maal deel aan de ondernemingsplanwedstrijd. “Het wedstrijdelement zorgt voor extra motivatie bij de leerlingen; de deelname aan Plan(k)gas biedt duidelijk een meerwaarde. We kregen hierdoor ook heel wat aandacht in de pers en op de regionale tv.” aldus Miek. Het babbelbusmoment komt volgens Miek iets te vroeg omdat de leerlingen nog maar net begonnen zijn met het opstellen van hun ondernemingsplan. De pitching kan echter op heel wat bijval rekenen. Miek: “De pitching heeft echt indruk gemaakt bij de leerlingen. Het is immers de eerste maal dat ze voor een vreemde jury moeten verschijnen. Ze presteren beter omdat ze zichzelf willen bewijzen. Ze vonden het bovendien een leuke ervaring”. Twee projecten van het VTI Oostende mochten doorgaan naar de halve finale: ‘SOS Mechanics’, een freelance garagist die kan bijspringen op drukke momenten en ‘Tegelwerken Dimitri Hooft’. “Ook de coaching van de halve finalisten zorgde voor een extra boost,” aldus Miek. “De commentaar van externen wordt altijd geapprecieerd. Het is ook vaak een eerste contact met de ‘echte’ bedrijfswereld voor de leerlingen. Maar ook voor de leraar is dit een leerrijk moment. Het doet deugd om van anderen te horen dat je als leraar goed bezig bent. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de school te verlaten om aan de verschillende activiteiten van Plan(k)gas deel te nemen. Er moet van alles geregeld worden, er zijn verplaatsingskosten, de leerlingen zijn soms op stage..” Dimitri Hooft kon een finaleplaats bemachtigen. Zijn idee om als zelfstandig tegellegger aan de slag te gaan is eenvoudig maar perfect haalbaar. “Dat één van mijn leerlingen mocht deelnemen aan de finale beschouw ik als een schouderklopje. Dat heeft een leraar af en toe wel eens nodig. Volgend schooljaar doen we zeker opnieuw mee!” besluit Miek.


Zevendejaars nemen de handschoen op. De leerlingen van B7FL, B7WI en B7IH sloten het schooljaar op een originele manier af: een barbecue over de middag en dan ‘op de vuist’ … : Arno Casteleyn, professioneel bokser en leerling van B7FL leerde zijn vrienden alle knepen van de sport en alles werd nadien nog eens proefondervindelijk uitgetest. Voor wie eraan zou twijfelen: het was supergezellig! Misschien voelen ze zich nu wel extra gewapend om het beroepsleven in te stappen …

Ook gelezen in de krant ?

Waar vind je Jozef Terryn voor een gezellige babbel? Uiteraard in zijn tuin, de best verzorgde van de hele wijk. Volle vijftig jaar VTI heeft Jozef erop zitten en dat verdient wel wat extra aandacht! Jozef Terryn studeerde af in 1961 aan de ‘Middelbare Normaalschool’, zeg maar het regentaat te Torhout. En dan begint zijn vijftigjarige loopbaan aan het VTI-Oostende: eerst als leraar – ‘meester Terryn’ - moedertaal en geschiedenis, en dat gedurende vele, vele jaren en met een eindeloze rij oud-leerlingen die bij hem hun taalkennis aanscherpten. Op 1 september 1998 ging Jozef op pensioen maar zijn sleutels gaf hij nog niet af! Vanaf dat moment is hij namelijk nog met de regelmaat van een klok op school te zien, beladen met gieter en plantenpotten, als chef en enig lid van de VTI-Groendienst. Eenmaal leraar Nederlands, of moedertaal zoals dan toen heette, altijd leraar, en dus merkte hij op dat het woord groendienst niet eens vermeld is in de Dikke Vandaele. Wekelijkse realiteit is het wel! Zijn semi-professionele vrijwilligerstaak begon een paar doorlichtingen geleden, einde jaren tachtig: de inspectrice-coördinator vond de school te sober, te kleurloos. En inderdaad, op een paar cilindervormige bloembakken na en wat bloempotten in enkele klassen of in de refter van zuster Godelieve, was in het VTI nauwelijks groen te bespeuren. Daar zou verandering in komen, maar planten in klas binnenbrengen is één zaak, ze onderhouden - ook in de vakantie - is een andere. Jozef breidde zijn activiteiten uit met een extra dienst. Bloemstukken creëren voor de Open Schooldag kon hij al als de beste en bloemvaasjes voor de tafels bij oudercontacten maakte hij aan de lopende band. Nu ook veel leraren de suggestie van de inspectie degelijk begonnen op te volgen, moest het onderhoud minutieus georganiseerd worden. Van elke vakantieronde houdt Jozef een groengekleurde fiche bij. Straks is hij al aan nummer 221! “Mèèster Terrien, doe je nog aoltied in blommetjes?” vragen oud-leerlingen hem. “Hopelijk nog heel lang!” is het antwoord. Proficiat, Jozef, met je gouden jubileum. Op naar de smaragden en daarna de diamanten editie!

De automaat wil niet meewerken … Beste leerling, het gebeurt al eens dat een drank- of snoepautomaat hapert. Die dingen zijn nu eenmaal feilbaar. Iedereen met een beetje technische vorming weet dat er tegen schoppen niet de beste oplossing is om het ding weer aan de praat te krijgen. Je geld is niet verloren. We hebben daar afspraken over met de firma’s. Zeg aan een opvoeder wat er gebeurd is. Met een briefje van hem of haar kun je aan de receptie je geld terugkrijgen. Betreft het echter een automaat van Coca Cola, dan bel je het nummer dat op de automaat staat, en je kunt met de firma een regeling treffen om je geld terug te krijgen.


FEESTJE BIJ DE KONING Een uitnodiging voor een tuinfeestje in het koninklijk paleis krijg je niet elke dag. Daarom trokken mevrouw Standaert en de heren Travers en Gabriëls op een zonnige zondag 2 september naar Laken. De aanleiding voor het feest was de twintigste verjaardag van de koningin Paola-stichting. Die ondersteunt allerlei initiatieven voor jongeren. Het VTI was bij de genodigden omdat we regelmatige klant zijn in de finale van de wedstrijd Focus Aarde, waarin technologisch en ecologisch gericht onderwijs gestimuleerd wordt. Vorig jaar hadden we twee van de tien finaleplaatsen ingenomen, en het was dan ook een blij weerzien met Louis, Thijs, Yordi en Niels, die ondertussen doorgewinterde studenten zijn. De koningin had het groots gezien, want er waren nog zo’n vijfhonderd andere genodigden. Tijdens een wandeling in het onmetelijke park kon je aan diverse standen kennismaken met de initiatieven die de Stichting steunt en af en toe kwam je rustig kuierende leden van de koninklijke familie tegen. In de reusachtige oranjerie werden de speechen gelukkig bescheiden gehouden. Dat kan niet van de receptie gezegd worden, want je kon het niet zo vlug binnenwerken als het aangebracht werd door de collega’s van de hotelschool Spermalie. Hun schooljaar was blijkbaar een dagje vroeger begonnen. Tussendoor hoorden we ook nog een optreden van Scala en Family for Life. Gelach, gekeuvel, geschuifel van de voeten op de aarden vloer van de oranjerie, tot iedereen met een glimlach op de lippen en stoffige schoenen voldaan naar huis ging.

Allereerste leeruitstap IN 2012-2013 Al bij de eerste schooldag gingen de leerlingen van T5TW en T6TW op stap: om de lessen biologie al bij de start een extra boost te geven, ging het richting Kursaal, meer bepaald naar ‘The human body exhibition’. Nadat de aanwezigheden werden opgenomen vertrokken ze meteen met klassenleraar Nancy Vandaele voor een leuke wandeling naar het Oostendse Kursaal. Ondertussen kwamen de vakantieverhalen vlotjes naar boven en lag het huidig uurrooster bij verschillende leerlingen al druk ter discussie. Aangekomen bij de tentoonstelling kreeg elk van de leerlingen een opdracht en gegidst via een audiofoon startte de rondleiding langs de vele menselijke lichamen die door plastinatietechnieken bewaard werden. Skelet, zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel, embryonale ontwikkeling, in elke zaal werd een ander thema in het daglicht gesteld. Het was wel even slikken bij het zien van ‘echte dode mensen’ die ongetwijfeld ook kinderen en kleinkinderen hadden. Voor het eerst een blik kunnen werpen in het menselijk lichaam was ronduit beklijvend!

Jasper Lefevre, al sinds verschillende jaren het altijd opgewekte gezicht in de afdeling houtbewerking, hangt voor een jaartje zijn stofjas aan de kapstok en trekt, samen met zijn Lisa, een stukje de wereld rond. ‘Herbronnen’ heet dat dan. Inmiddels trokken ze al de grote plas over en de eerste boodschappen vanuit Canada doen ons, de thuisblijvers, ondertussen het water in de mond krijgen. Het ga jullie goed, Jasper en Lisa, (want we weten dat ze ook aan de andere kant van de wereld de ‘WIJ’ lezen) en tot 1 september 2013!


Het schooljaar is nauwelijks enkele weken oud en de voorbereidingen voor de kerstvakantie draaien alweer op volle toeren. Voor de jaarlijkse VTI-wintersportreis met ste name. Deze is ondertussen aan zijn 47 editie toe! Wegens de intense mond-aanmondreclame door hen die reeds eerder deelnamen, is deze winterklassieker reeds zo goed als volgeboekt, nog voor de eigenlijke promotie van start kon gaan. Met 62 man, begeleiding, monitoren en leerlingen uit alle leerjaren, trekt de VTI-skiclub straks naar de vertrouwde stek in het Oostenrijkse Lechtal. Tweejaarlijks staat er echter tijdens de paasvakantie een tweede ski- en snowboardreis op het programma en ook daarvoor lopen de inschrijvingen reeds binnen. Deze reis met het Italiaanse Passo Tonale als bestemming is toegankelijk voor alle leerlingen uit de derde graad, bij voorkeur (maar niet noodzakelijk) met enige ski- of snowboardervaring. Met zijn 120 km pistes tot boven de 3000 meter en eentje van zelfs meer dan 4 km lang, is Passo Tonale een van de hoogste skistations van de Alpen en uiterst sneeuwzeker tot laat in het voorjaar. De pistes beperken zich trouwens niet tot Passo Tonale alleen, maar er is tevens een verbinding met de bosrijke pistes van Pontedilegno. Zij die in 2011 al meegingen, getuigen enthousiast over het fantastisch skigebied, het comfort van de First-Class-bus, het goed uitgeruste hotel dat meteen aan de pistes is gelegen, het lekkere eten, de onvergetelijke sfeer en de extreem scherpe prijs. Al even een kijkje nemen? Surf dan eens naar http://www.youtube.com/watch?v=piIKwvfBGvg. Wedden dat je meteen begint te watertanden? Wil je meer weten over deze reizen, loop dan even langs bij de leiding: Patrick Durand, Olivier Hoste en Jan Vanleenhove. Zij kunnen je inschrijven en alle mogelijke informatie verstrekken. Maar stel dit vooral niet te lang uit want de plaatsen zijn uiteraard beperkt.

Niet alleen de lessen gingen een tweetal weken geleden weer van start, maar ook de vrijwilligers van de VTI-Vriendenkring sloegen op 31 augustus alweer de handen in elkaar om alle collega’s een smakelijk en gezellig ontbijt aan te bieden bij de terugkeer na twee maanden vakantie. Zo’n vijftien verschillende activiteiten, gespreid over het schooljaar, staan op de rijk gevulde agenda van de VTI-Vriendenkring: het welkomstontbijt, een Halloweensoepje om de lange klassenradendag door te spoelen, de Sint en de Paashaas op bezoek, een attentie voor een zieke collega, de gezinsuitstap, het personeelsfeest,nieuwjaarsreceptie, enzovoort. Andy, Annie, Brigitte, Anita, Bjorge, Nancy, Marijke, Karine, Olivier, Jeroen, Peter, Dirk, namen die je telkens opnieuw tegenkomt bij de vele Vriendenkringactiviteiten, zonder de overige collega’s die geregeld een handje komen toesteken te willen vergeten! Met wat moeite – want ze zijn altijd wel met iets bezig - kregen we de meesten van hen samen op de foto: terecht eens zelf in het zonnetje!

NIEUW IN HET VTI Pepijn WATTY vervangt Jasper Lefevre in de afdeling houtbewerking.

Virginie VERSTRAETE vervangt Eveline Vervynckt. (PAV – Frans)

Wim ROGIER geeft praktijk bouw.

Bart FEYS geeft wiskunde in T4 en T5.

Sema KAHAYE geeft PAV in het Centrum Leren en Werken

Ludwig DE WOLF vervangt Ann Malfait in T5 en T6.


28 augustus ontmoetingsavond nieuwe leerlingen

T E AMBUILD IN G IN H E T E E RST E JA A R Eens alle eerstejaarsklassen definitief zijn samengesteld, maken de leraars en begeleiders meteen werk van een aangename sfeer in de klassengroep. Die kan er enkel komen als de leerlingen elkaar beter leren kennen en waarderen. De bezinnings- en ontmoetingsvoormiddag op woensdag 12 september in Duin en Zee was hiervoor hét middel bij uitstek. De leerlingen kregen met hun klas een aantal speelse activiteiten voorgeschoteld, die ze enkel in overleg en met hulp van elkaar tot een goed einde konden brengen. Er werd geklauterd, gekropen, gesprongen en gelachen. Ook eens proeven? Vraag uw zoon of dochter maar eens naar het ‘raadsel over de buffettafel’. Zij vonden alvast het antwoord met de nieuwe leuze in het eerste jaar: ‘Eerst denken en dán doen!’. Vindt u ook het antwoord? Enkele sfeerbeelden.


Amaai… De naam Jan Labeeuw klinkt nog vertrouwd in de oren? Jan studeerde vliegtuigtechnieken aan het VTIOostende en na na boeiende carrière te midden van diverse luchtvaartactiviteiten, is hij sinds geruime tijd en over heel de wereld aan de slag bij Boeing. Jan kwam vorig jaar nog voor de leerlingen van Vliegtuigtechnieken getuigen van zijn loopbaan in deze wel heel boeiende branche, en regelmatig houdt hij ons op de hoogte van zijn levenswandel met enkele bijzondere foto’s van overal ter wereld. Onlangs bezorgde hij ons enkele beelden over zijn ‘werk’, de NCA Cargo 747-8F, in Tokyo. “Indrukwekkend” is een understatement.

Op 30 augustus overleed Leopoldine Marchand, overgrootmoeder van Dylan Neetens uit 1Ba. Op 10 september overleed Maria-Ludovica Boyden, grootmoeder van Mathijs Sercu uit T5HT. Onze Christelijke deelneming. .

maandag 1 oktober 2012 VRIJE DAG maandag 17 september 2012 briefing voor de leerlingen

dinsdag 2 oktober 2012 Ouderrraad

dinsdag 18 september 2012 briefing voor de leerlingen

maandag 8 oktober 2012 SVL: stage

woensdag 19 september 2012 19.00 uur: oudercontact voor nieuwe leerlingen met dyslexie

dinsdag 9 oktober 2012 SVL: stage Schoolraad

donderdag 20 september 2012 T6ET: leeruitstap ‘Project Verlichting 2012’

woensdag 10 oktober 2012 SVL: stage

maandag 24 september 2012 Oudercontact nieuwe leerlingen (uitgez. eerstejaars)

donderdag 11 oktober 2012 SVL: stage

vrijdag 28 september 2012 SPORTDAG

vrijdag 12 oktober 2012 SVL: stage

Suggesties voor artikels, foto’s, bijdragen enzovoort zijn altijd welkom. Ze kunnen via Smartschool ingestuurd worden naar Jan Vanleenhove, of via gewone mail naar jan.vanleenhove@vtioostende.be. Een vroeger verschenen nieuwsbrief ‘WIJ’ herlezen? Je vind ze op de website http://www.vtioostende.be/website/index.php/archief Wens je de WIJ niet langer te ontvangen, kun je dit via e-mail melden.

hjkhkljh  

jkljlk jkljlkj

hjkhkljh  

jkljlk jkljlkj

Advertisement