Page 1

TYRŠOVA ULICE

STUDIE PARTERU 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

STUDIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

4.7.2013 TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


// OBSAH DOKUMENTACE

OBSAH TÉMA ÚVOD A

SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA

A.2

ANALÝZA VEŘEJNÉHO PROSTORU

A.3

HISTORIE

A.3.1

HISTORICKÉ MAPY

A.3.2

FOTOGRAFIE BUDOV

A.3.3

FOTOGRAFIE ULICE

A.4

VÝZNAMNÉ STAVBY

A.4.2

PROBLÉMY

A.4.3

PROSTŘEDÍ

TŘÍDA SVOBODY, CHEB

A.5.2

LANNOVA TŘÍDA, Č. BUDĚJOVICE NÁVRH

B.1.1

VARIANTA 1 - STROMY NA JIH

B.1.2

VARIANTA 2 - ASFALT

B.1.3

VARIANTA 3 - STROMY NA SEVER

B.2.1

ULIČNÍ ŘEZY

B.2.2

DETAIL - DOMINANTA

B.2.3

DETAIL - ULICE

B.2.4

DETAIL HUSOVA

B.2.5

DETAIL VODA

B.2.6

DETAIL "Y" VAR.1

B.2.7

DETAIL "Y" VAR.2

B.2.8

DETAIL "Y" VAR.3

B.2.9

DETAIL "Y" VAR.4

B.2.10

DETAIL "Y" VAR.5

B.2.11

DETAILY V DLAŽBĚ

B.2.12

DETAIL DLAŽBY

B.3

VIZUALIZACE

B.3.1

TYRŠOVA ULICE - VARIANTA 1

B.3.2

TYRŠOVA ULICE - VARIANTA 2

B.3.3

TYRŠOVA - VNOUČKOVA

B.3.4

VODNÍ PRVEK

B.3.5

PLATFORMA VARIANTA 1A

B.3.6

PLATFORMA VARIANTA 1B

B.3.7

PLATFORMA VARIANTA 3

B.3.8

PLATFORMA VARIANTA 4

B.3.9

PLATFORMA VARIANTA 5

B.4

DETAILY

B.4

VÝPISY

B.4.1

Mobiliář

B.4.2

Osvětlení

B.4.3

Originální prvky

B.4.4

Povrchy

B.4.5

Zeleň

STUDIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

REŠERŠE

A.5.1

B

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

SOUČASNOST

A.4.1

A.5

7.070 STS

PRŮZKUMY A ROZBORY

A.1

VÝKRES:

OBSAH

DATUM:

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

4.7.2013 TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


// ÚVOD Městem Benešov jsme byli osloveni ke zpracování této studie, která má za cíl transformovat současnou Tyršovu ulici na moderní městskou třídu. V řešeném území jsou zahrnuty i přilehlé ulice Vnoučkova a Husova. Ulice Tyršova je historicky významnou komunikací. Jedná se o hlavní příjezdovou ulici do centra, přímou spojnici náměstí a zámku Konopiště. Přilehlé ulice jsou součástí malého vnitřního komunikačního okruhu. V návrhu jsme se snažili navázat na historické souvislosti a zároveň reagovat na současný stav, kdy celá jedna strana ulice byla vystavěna v posledních 25ti letech. Základní idea návrhu je Tyršovu ulici zklidnit, pozvednout na jednu úroveň a udělat z ní jednu velkou plochu pro chodce, cyklisty i řidiče - tzv. "shared space". Auta se nesnažíme z ulice vytěsnit. Upravujeme jen jejich rychlost a intenzitu provozu. Z Tyršovy ulice se stává obytná zóna, která svými pravidly umožňuje celkové zklidnění a zpomalení dopravy. Ve Vnoučkově ulici se zabýváme problematickým prostorem kolem stávající tržnice. Ve variantách definujeme možnou podobu tohoto místa.

7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

STUDIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

ÚVOD

DATUM:

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

4.7.2013 TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


8

8

8

cípů

míst

osobností

Poříčí

Karel Nový

Týnec

Svatopluk Čech

Sázava

Neveklov

Struhařov

Vrchotovy Janovice

Vlašim Poříčí

Josef Suk

Emil Artur Longen

František Veselý

Vladimír Janovic

Ladislav Šíma Vladislav Vančura

// TÉMA Základním tématem návrhu je pro nás IDENTITA-IDENTIFIKACE. Město není městem, pokud se s ním neztotožní jeho obyvatelé. Pro tento účel jsme použili všem známou Šternberskou osmicípou zlatou hvězdu jednoduchý, známý a snadno rozpoznatelný symbol. Hvězdu jsme rozbili na 8 dílů, přičemž každý kousek jsme věnovali jedné významné osobnosti spjaté s Benešovem. Tyto kousky, střípky rozmisťujeme do dlažby v Tyršově ulici. Kompletní složenou hvězdu, která je pro nás symbolem jednoznačného určení polohy, umisťujeme do dlažby ve vrcholu ulice.

7.070 STS

TÝNEC 10 KM

HVĚZDY JSOU PRVKEM NAVIGACE. KOMPLETNÍ HVĚZDA PŘESNĚ DEFINUJE POLOHU. SLOŽENOU HVĚZDU UMISŤUJEME DO DLAŽBY NA ZAČÁTKU TYRŠOVY ULICE.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

MĚSTO JE TVOŘENO LIDMI. LIDÉ JSOU STŘÍPKY, ÚLOMKY HVĚZDY. JEDNOTLIVÉ STŘEPY ROZMISŤUJEME V CELÉ ULICI.

STUDIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

LADISLAV ŠÍMA malíř

VÝKRES:

TÉMA

DATUM:

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

4.7.2013 TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

A - PRŮZKUMY A ROZBORY 1. Sítě 2. Analýza 3. Historie 4. Současnost 5. Rešerše 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

PRŮZKUMY A ROZBORY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

PRŮZKUMY A ROZBORY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


dl.

pr

pa m ra

ůj

z.dl.

ez

t.

d

be

asf.

dl.

asf.

295

čp.1698/2

trafo t. be

asf.

asf. bet.

novostavba

z.dl

dl.

čp.2192

asf.

dl.

bet.

asf.

dl. čp.146

asf.

asf.

z.dl.

Benešov

z.dl

čp.956

asf.

Pr až sk á

asf.

asf. z.dl čp.148

garáž

zám.

štěrk

čp.957

Nov á Pra žsk á

mateřská škola

zám.

parkoviště asf.

dl.

štěrk

dl.

asf.

čp.380

dl.

dl.

Union Banka čp.1145

dl.

z.dl

škola

Městská policie

asf.

asf.

z.dl

dl.

dl. bet.

asf.

dl.

ká ls ke Du

Če sk áp oji šťo čp.2 vn 00 a 8

bet. asf. dl.

asf.

bet.

kotelna

asf. Bra

nko

u

čp.103

čo.30

restaurace čo.28

dl. zámk. dl. dl.

asf.

parkoviště

76

RESTAURACE

Supermarket Hvězda

be

asf. dl.

153

parkoviště

dl.

parkoviště

čp.2007

asf.

dl.

dl.

VN OU ČK OV A

zám .

zámk.

asf.

asf.

sch. asf. čp.1699

Škola

77

čp.153

t.

z.dl asf.

čp.100 čp.101

Pod

Vn ou čk ov a

čp.893

bet.

asf.

dl.

Městský úřad

čp.102 čo.29

asf.

dl.

z.dl

asf.

asf.

dl.

ram pa

asf.

čp. čo.

asf.

zám.

asf.

154

dl.

231

potraviny asf.

155

232

dl.

řeznictví

Květiny dl.

asf.

asf. dl.

pr.vp.

asf.

asf.

pr.vp.

zám.

panely

parkoviště

z.dl

22 559

asf.

157

zám. dl.

dl. zám.

Tržnice Evička

dl.

Alianz

čp.1044

dl.

asf.

čp.2156

228

159

štěrk

dl.

JVC

čp.2080

Řezni cká

asf.

17

Úřad práce

4 36

tra

budova B

226

zám.

dl.

čp.227 227

dl.

z.dl. dl.

parkoviště

Vinotéka

asf.

161

dl.

dl.

dl.

čp.235

160

čp.476

Katastrální úřad

čp.233

květiny

dl.

158

terasa

5

asf.

1324

dl.

zám.

dl.

bet.

stavba

230

MASARYKOVO NÁM. asf.

asf.

čp.2157

156

zám .

stavba

TS

asf.

225

Česká spořitelna 162

Městské divadlo

z.dl dl. čp.172

dl. parkoviště

asf.

dl.

asf.

asf.

čp.1586

223

dl. parkoviště

Café

čp.1472

Okresní

222

163

dl.

z.dl

dl. dl.

čp.977

707 14

TJ Sokol

zám.

čp.840

e ulic ova Tyrš

165

dl.asf. bet.

dl. dl.

dl.

parkoviště dl.

parkoviště

8 71 13

čp.676

dl.

365 22 dl.

parkoviště dl. kostel

2

4

Baťa čp.173

gas el/Pae

čp.963

asf.

dílny

čp.178

Dukelská

sokolovna čp.438

novostavba asf.

A2

z.dl zeleň čp.828

bet.

asf. z.dl

z.dl

2

Tyršova

chodník z.dl

Tyršova

asf.

předpokládaný jednosměrný provoz

14 520

3 z.dl

čp.2077

čp.2076

dl. bet

štěrk parkoviště

štěrk parkoviště

bet.

dl.

z.dl

zám.

dl.

dl.

asf.

dl. dl.

Dům s pečovatelskou službou policie

zám.

asf.

kino

bet. dl.

bet.

zám. zám.

bet.

parkoviště

štěrk

štěrk

čp.1668

čp.2003

z.dl terasa

čp.2004

rozestavěná b.

asf.

bet.

gar.

čp.2056

nádvoří

asf.

z.dl zám. parkoviště

dl.

dl. gar.

bet. čp.582

garáž

gar.

štěrk

Kamenictví

ampa bet.r

gar.

parkoviště

dl.

dl.

štěrk

dl. trafo

garáž

štěrk

NOVOSTAVBA

dl. čp.454

Základní škola

bet.

čp.888

LEGENDA vstupy do řešeného území

a

zám.

STAVENIŠTĚ výstavba sportovní haly

ů

zám.

dl.

bet.

zám.

bet.

obchodní akademie

dl. asf.

č, p. 742

zám.

asf.

zám.

bet.

bazar

Komerční banka

zám.

čp.740

dl.

asf.

z.dl.šachta

POŠT OVNÍ

čp.2117 č, p. 777

zám.

zám.

školní družina

asf.

průjezd

dl.

asf.

čo.2

průchod

dl.

dl.

z.dl.

asf.

obchodní centrum

Katastrální úřad Myslivecký spolek Lesy ČR

čo.8

pošta asf.

asf.

asf.

čp.2071

zám.

asf.

asf.

A2

čp.2070

čp.2079

asf. z.dl

čp.196

hotel Atlas

zám. Dům pečovatelské služby

komerční banka

čp.2075

z.dl Finanční úřad

asf.

čp.491

353.42

stánky (346.57) MÚ Benešov

výkl. skříň dl.

Pekařství

čp.214

čp.2005

asf.

dl.

Konica

z.dl

z.dl

z.dl

asf.

Obitex

daný předpokláý provoz jednosměrn

z.dl

restaurace

upků

dl.

čp.194

čp.188

čp.2182

novostavba

zám.

219

218

čp.217/9

železářství

čp.192

čp.193

dl. Drogérie čp.218/7

Tyršova

řada slo

dl.

trafika

čp.189

20 178

1

autoškola čp.1393

chodník

asf.

čp.271 čp.181

čp.182

č.p.1

z.dl

čp.272

čp.184

čp.187

e ulic ova Tyrš

řada sloupk

dl.

dl.

9 16 03

z.dl

asf.

čp.2006

asfalt

čp.175

čp.1065

čp.179

dl. asf.

zám.

dl. Mode Řeznictví čp.176/16

čp.177

z.dl

ČSOB

zám.

z.dl

čp.1630

7

up

asf.

4

čp.2088

Eurot

asf.

z.dl

slo

chodník

chodník

asf.

5

asf.

čp.1584

z.dl

šac hta řa da

dl.

18 226

ní Nádraž

3

čp.975

asf.

Autodílna

dl.

asf.

dl.

zám.

asf.

dl.

asf.

parkoviště

dl.

čp.1585 čp.976

soud

dl.

dl. dl.

STUDIE PARTERU - TYRŠOVA ULICE významná architektonická stavba

hrana budov - jasné vymezení ulice

významné propojení území - pasáže

územní dominanta

chybějící hrana budov

průjezdy, vjezdy, průchody

místo rozhledu

řešené území chybějící budovy

místa většího významu 1 vstup do Tyršovy ulice - významná městská křižovatka - odbočovací pruh + přecházecí ostrůvek - Sokolovna 2 křižovatka s ulicí Dukelskou - odklon dopravy směrem ke škole - vstup do zklidněného území 3 prostor před prolukou a domem "U Suchánků" - nejširší prostor v Tyršově ulici

4 křižovatka s ulicí Vnoučkovou + okolí Piaristické koleje - nejzajímavější místo v celé ulici (téměř malé náměstí) - křížení pěší+automobilové dopravy - několik výškových úrovní parteru 5 křižovatka s ulicí Karla Nového - nejobtíženější místo návrhu z hlediska časové návaznosti - nedokončená nároží - nejasné hrany budov - negativní dominanty

INVESTOR:

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

PROJEKTANT:

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01, Benešov Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, Praha 6, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

AUTOŘI:

Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

NÁZEV VÝKRESU:

STS DATUM:

16.8.2013 MĚŘÍTKO

ANALÝZA VEŘEJNÉHO PROSTORU RVS = +XXX.XXX

FÁZE:

1:800

Č.VÝKRESU

A.2

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ing. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

A.3 - HISTORIE 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

HISTORIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

HISTORIE

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.3

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Původně Hradní ulice, později Zámecká, podle přímého napojení na Zámek Konopiště. Svůj současný název získala po výstavbě Škoulovy secesní Sokolovny na západní části ulice v roce 1903.

1783

Ulice vždy sloužila jako obchodní třída a přímé spojení na tržiště na náměstí. V současné době je stále patrná původní středověkká parcelace.

1852

hřbitov kasárny synagoga

Židovská čtvrť příléhající k náměstí měla ve svém centru Synagogu (červeně). Ta byla v 70.letech stržena a na jejím místě vznikl OD Hvězda. Dalším uzavřenějším celkem byla oblast kasáren (bíle). 7.070 STS

1953

V roce 1992 došlo k celkové asanaci jižní strany Tyršovy ulice, která byla nahrazena postmoderní architekturou Zdeňka Ouředníčka.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

HISTORIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

2010

VÝKRES:

HISTORICKÉ MAPY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.3.1

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Původně novorenesanční domek, později novobarokní hasičská zbrojnice a v současné době bezduchý objekt dráždící pozornost.

1915

1933

Nejvýznamější stavba náměstí i Tyršovy ulice je kostel Sv.Anny z roku 1710 postavený v barokním stylu podle návrhu G.B.Alliprandiho a k němu přiléhající piaristická kolej a další pozemky. 7.070 STS

1923

Budova Sokolovny od J.Škouly z roku 1903 byla v minulém století neodborně opravena, vchod se přesunul na západní stranu a byla zničena velká část původní výzdoby. Díky tomu nemohla být prohlášena za památku.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

1960

HISTORIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

2012

VÝKRES:

FOTOGRAFIE BUDOV

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.3.2

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Původní zástavby malých domků byla nahrazována postupně trojpodlažními objekty s obchodní funkcí v parteru.

1900

Příklad života v ulici. Krámky si přivlastňují část plochy chodníku pro obchodní účely a zakrývají je markýzami.

Záběr z 9.června 1935 na průvod při slavnosti odhalení desky J. Kudrnovi u Sokolovny. Podle dobových fotografií, Tyršova ulice jako spojnice nádraží a náměstí soužila jako hlavní ulice pro průvody. 7.070 STS

1935

Napojení Tyršovy ulice na ještě volnou polochu náměstí, které dominovala jen socha mistra Jana Husa.

Záběr dalšího z provodů ještě v období první republiky. V rohu mezi piaristickou kolejí a domkem na konci ulice můžeme vidět studnu s vahadlem.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

1939

1900

HISTORIE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

1950

VÝKRES:

FOTOGRAFIE ULICE

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.3.3

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

A.4 - SOUČASNOST 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

SOUČASNOST

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

SOUČASNOST

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.4

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Dusil

Původně secesní budova, přestavěná funkcionalisticky je dnes ve špatném stavu.

Nárožní budova Komerční banky, také od Zdeňka Ouředníčka, tvoří výraznou dominantu Tyršovy ulice. 7.070 STS

Ouředníček

Postmodernistický dům s pečovatelskou službou postavený po asanaci Tyršovy ulice.

Skvěle zapadající polyfunční dům s velkorysým parterem v přiléhající ulici Na Blátě patří mezi nejnovější uznávané stavby v Benešově.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

Cajthamlová

SOUČASNOST

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Ouředníček

VÝKRES:

VÝZNAMNÉ STAVBY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.4.1

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Nejvíce škodí podobě ulice dnešní nesourodá výstavba, který nezohledňuje okolní měřítko a tvarosloví. Dochází tak k narušení uličního profilu a celistvosti ulice.

Nejkomplikovanější částí řešeného území je kolem ulice Na Blátě, kde vlastnické poměry a současné zastavění pozemků nedovolují optimální řešení. Prostor je narušený zástavbou z minulého století a patří k nejméně kompaktním částím středu města. 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

SOUČASNOST

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Velikým problémem v centru města jsou nezastavěné parcely, které se mnohdy vyplňují dočasnými stavbami. Vznikají pak různá nepříjemná zákoutí a nekompaktní město.

VÝKRES:

PROBLÉMY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.4.2

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Vizuální smog ve formě reklam, plakátů, výloh a odpadků snižuje důležitost ulice a rapidně snižuje kvalitu veřejného prostoru. V centrech měst je možné regulovat formu grafických projevů podnikatelů do únosné podoby.

bez reklam

Zúžení průchodu na chodníku.

Zkratka z nádraží do Tyršovy ulice je naprosto nevyhovujícím meziprostorem složeným z parkování, zadních fasád domů, nedokončených vnitrobloků a zbytkových prostorů. V historii tento průchod nikdy nebyl možný a je otázka, zda má být uzavřen, nebo přeměněn do únosné podoby. 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

SOUČASNOST

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Celkový pohled do Tyršovy ulice ze dvora piaristické koleje.

VÝKRES:

PROSTŘEDÍ

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.4.3

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

A.5 - REŠERŠE 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

REŠERŠE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

REŠERŠE

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.5

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Odvodňovací kanál elegantně zakrytý laserovanou ocelí, ve které jsou zaznamenány nejdůležitější historické události města.

Variabilní mobiliář je základem aktivního využívání městských prostorů. 7.070 STS

Ateliér A 69 - Třída Svobody, Cheb, 2011

Informační LED panely.

Závěrečná dominanta Třídy.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

REŠERŠE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Původní stav. Revitalizace trvala dva roky a probíhala ve třech fázích. Celková cena 140 mil. Kč.

VÝKRES:

TŘÍDA SVOBODY, CHEB

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.5.1

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Umění v ulicích. Sousoší připomíná významnou událost města.

Vodní prvek v kombinaci s připomenutím historie. 7.070 STS

Zdeněk Urbanec - Lannova třída, České Budějovice, 2010

Malé prostranství přidružené k hlavní ulici.

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

REŠERŠE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Důležitý vodní prvek v ulici. Revitalizace trvala čtyři roky a probíhala ve třech fázích. Cena 186 mil. Kč.

VÝKRES:

DATUM:

LANNOVA TŘÍDA, Č. BUDĚJOVICE

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

A.5.2

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

B - NÁVRH 1. Variantní řešení 2. Detaily 3. Vizualizace 4. Výpisy

7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

NÁVRH

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

NÁVRH

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

B.3 - VIZUALIZACE 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

VIZUALIZACE

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

TYRŠOVA ULICE - VARIANTA 1

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.1

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

TYRŠOVA ULICE - VARIANTA 2

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.2

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

TYRŠOVA - VNOUČKOVA

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.3

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

VODNÍ PRVEK

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.4

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

PLATFORMA VARIANTA 1A

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.5

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

PLATFORMA VARIANTA 1B

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.6

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

PLATFORMA VARIANTA 3

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.7

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

PLATFORMA VARIANTA 4

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.8

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DATUM:

PLATFORMA VARIANTA 5

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.3.9

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


TYRŠOVA ULICE

B.2 DETAILY 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAILY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


5 363 5 363

4 000

2 000

6 000

2 250

6 000 8 250

19 613

Varianta 1 ‐ Jedna úroveň Demokratický prostor pro všechny účastníky provozu, který počítá se zobytněním hlavní části ulice. Vzhledem k počtu výjezdu z důmů, zásobování a pohybu lidí s jedné strany ulice na druhou, se jedná o nejelegantnější řešení, které umožňuje jednoduché prolínání a návaznosti povrchů.

Varianta 2 ‐ Obrubníky

Úroveň vozovky a chodníků zůstává také takřka na stejné úrovni, s tím rozdílem, že jesou jasně oddělené širokým obrubníkem, který ochraňuje chodce a slouží jako navigace pro auta i vodící linka pro slepce. Stále je zachována výhoda návazností povrchů a další výhodou je jednoduché vyjmutí obrubníků, čím se z prostoru stane varianta 1.

6 391

2 223

4 250

8 615

2 000

6 250

4 749 4 749

19 613

Varianta 3 ‐ Klasický profil

Přináší otázku řešení výjezdů a klesání vozovky či chodníku, čímž ubírá na jednoduchosti řešení. Je to klasické řešení, kde je ale prostor striktně členěn na vozovku a chodní a nesplňuje tak parametry obytné ulice a ve své podstatě se stává nebezpečnějším prostorem pro chodce. 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Varianta 4 ‐ Stromy u severní fasády

Stomy jsou náchylnější na přímé sluneční světlo, ale na druhou stranu v letním období cloní jižní slunce před přehříváním okolních domů. Není ale podpořen koncep propojení nádraží a náměstí přímou cestou, jelikož velkorysejší chodník je na opačné straně. Problémem je také veliké omezení ze strany sítí pod chodníkem.

VÝKRES:

ULIČNÍ ŘEZY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.1

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


čp.1630

čp.438

čp.828

čp.1393

dlažba

nájezd 3‐ 4 betonové desky

čp.196

DOMINANTA

LEGENDA veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL ‐ DOMINANTA

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.2

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


čp.271

čp.181 čp.182 čp.184 čp.187 čp.189 čp.188

A2

čp.2182

čp.192 čp.193

dlažba

čp.2077 čp.2076

čp.2075

A2

LEGENDA veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL ‐ ULICE

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.3

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


čp.177 čp.1065 čp.179

dlažba čp.178

á pro z ostor ný pr e z e vym

čp.272 čp.271

p vání sobo

oo

ch traná b ou s

čp.181 čp.182

čp.218/7

218

čp.184 čp.217/9

la od z d přech

VODA

žby

čp.214

čp.2077 čp.2076

LEGENDA veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL HUSOVA

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.4

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


163

čp.840

165

čp.676

dlažba

čp.173

čp.2088

čp.175

dlažba

č.p.1

dlažba

pro zený vyme

stor p

sob ro z á

í po o ov á n

traná b ou s

ch

219 218

čp.218/7

čp.217/9

LEGENDA veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL VODA

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.5

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


zel e

ná bar iéra

STÁ VAJÍ CÍ PA

park / městská zahrada ‐ zpevněný povrch ‐ zelená bariéra

volné prostranství oddělené výškové úrovně

NOVÁ PASÁŽ

parkoviště

e zel

P

ná iéra bar

Í PAS AJÍC STÁV

veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

dlažba

ÁŽ

LEGENDA

PLATFORMA

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL "Y" VAR.1

DATUM:

Č.VÝKRESU:

4.7.2013

B.2.6

MĚŘÍTKO:

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU

SÁŽ


P

STÁ VAJÍ C

parkování mezi stromy

asfalt

NOVÁ PASÁŽ

P

parkování

Í PAS AJÍC STÁV

veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

dlažba

ÁŽ

LEGENDA

PLATFORMA

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL "Y" VAR.2

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.7

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU

Í PAS ÁŽ


čp.2007

P

STÁ VAJÍ C

parkování mezi stromy

čp.1044

dlažba

čp.2156

NOVÁ PASÁŽ čp.476

parkoviště

e zel

P

b ná éra ari

Í PAS AJÍC STÁV

PLATFORMA čp.172

veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

dlažba

ÁŽ

LEGENDA

162

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL "Y" VAR.3

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.8

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU

Í PAS ÁŽ


čp.2007

P

STÁ VAJÍ C

parkování mezi stromy

náměstí čp.1044

čp.2156

NOVÁ PASÁŽ čp.476

parkoviště

en zel

P

ari áb éra

Í PAS AJÍC STÁV

PLATFORMA čp.172

veřejné osvětlení, pítka, koše, oddělovací kolíky

významné stavby v území

nové krátkodobé stavby, stánky

DLAŽBA CHODNÍK

vstupy do řešeného území

hranice obytné zóny

ASFALT

DLAŽBA DĚLÍCÍ PROUŽEK

významná propojení území ‐ pasáže

hranice ulice

DLAŽBA ULICE ‐ POJEZDOVÁ

OSTATNÍ DLAŽBA ‐ CHODNÍKY

budovy pro budoucí realizaci (proluky, chybějící domy, nároží)

DLAŽBA PARKOVACÍ PRUH

uliční čára 7.070 STS

dlažba

ÁŽ

LEGENDA

162

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL "Y" VAR.4

DATUM:

Č.VÝKRESU:

4.7.2013

B.2.9

MĚŘÍTKO:

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU

Í PAS ÁŽ


čp.2007

asfalt

dlažba

čp.1044

čp.2156

čp.476

čp.172

asfalt asfalt

Varianta 5 - Zelený filtr - Stromy tvoří chybějící objem u uliční čáry a vytvářejí příjemný polostinný prostor. Zůstává zachována jedna úroveň terénu. 7.070 STS

TYRŠOVA ULICE - STUDIE PARTERU

VIZUALIZACE

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL "Y" VAR.5

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.4.10

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU


Varianta 1 ‐ Dlaždice

Varianta 2 ‐ Spára

Varianta 3 ‐ Hvězda

Varianta 4 ‐ Trn z hvězdy

7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAILY V DLAŽBĚ

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.11

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU


CHODNÍK: DLAŽBA SVĚTLÁ, HLADKÁ

7.070 STS

TYRŠOVA ULICE ‐ STUDIE PARTERU

DETAILY

AUTOŘI:

PROJEKTANT:

INVESTOR:

Ing. Jan Vaněček, Ing. Arch. Martin Kraus, Luboš Klabík

ing. Jan Vaněček, atelier V.A.S. Benešov: Jiráskova 2222, 256 01 Praha: Nad Šárkou 60, 160 00, e‐mail: vanecek@ateliervas.cz

Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

R.V.S. ±0,000 = XXX,XXX m.n.m ., VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

VÝKRES:

DETAIL DLAŽBY

DATUM:

4.7.2013

Č.VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

B.2.12

TENTO VÝKRES JE DLE AU TORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ING. JANA VANĚČKA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTO RA PROJEKTU

Benešov - Tyršova ulice - STUDIE PARTERU  

Cílem této studie je transformace historicky významné Tyršovy ulice v samotném centru Benešova do podoby moderní městské třídy. Tyršovu ulic...