Page 1

Jan Vaněček * 1982, Benešov

Ondřej Bláha * 1984, Plzeň

Jan Vaněček, Ondřej Bláha, Petra Kolaříková, Petr Sladký, Martin Kraus, Jan Zákostelecký, Tomáš Harom, Veronika Erlebachová, Šárka Lorencová, Josef Habersberger, Tomáš Klapka, Lucie Dvořáková Benešov ‐ Plzeň ‐ Praha ‐ Tábor ‐ Strakonice ‐ Horšovský Týn ‐ Rakovník


OD SRPNA 2013 ARCHITEKT MĚSTA


TÝNEC NAD SÁZAVOU


CO JE DNEŠNÍ TÝNEC ?


VEŘEJNÝ PROSTOR


CENTRUM MĚSTA


SÁZAVA


PŘERUŠENÁ VAZBA NA MĚSTO


SADOVKA


CENTRUM MĚSTA


HRAD


PRÁZDNO ‐ MĚSTSKÝ ÚŘAD


PLNO ‐ SPOLEČENSKÝ DŮM


DOPRAVA


LESOPARK


VZTAH K DĚDICTVÍ


MOSTY PŘES ŘEKU


PRÁZDNO


BRZY V NOVÉM


KAM JDEME ?


filozoficko�architektonickå koncepce F.A.K.


NADČASOVÝ, SROZUMITELNÝ, AUTORSKÝ dokument, který HLEDÁ, DEFINUJE A ŘEŠÍ MĚSTO z pohledu ARCHITEKTA

CO TO JE?


ÚZEMNÍ PLÁN

FILOZOFICKO ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE

ÚZEMNÍ STUDIE / REGULAČNÍ PLÁNY

DÍLČÍ PROJEKTY

HIERARCHIE


NADČASOVOST

NADČASOVOST


CHCEME MALÁ ZLEPŠENÍ HNED ? NADČASOVOST


ČASOVÝ HORIZONT: MĚSÍCE CENA: desítky tisíc Kč NADČASOVOST


NEBO VELKÁ NA 20 LET ? NADČASOVOST


ČASOVÝ HORIZONT: ROKY CENA: desítky milionů Kč NADČASOVOST


SROZUMITELNOST

SROZUMITELNOST


ÚZEMNÍ PLÁN

GRAFICKÁ ČÁST: 27 grafických příloh TEXTOVÁ ČÁST: 82 stran

STRATEGICKÝ PLÁN Týnec nemá strategický plán Vodňany 106 stran textu 10 stran tabulek 12 stran příloh SROZUMITELNOST


Problém: TÝNEC NEMÁ CENTRUM Týnec je zcela rozdělen na starý a nový Týnec. Přímo v centru města ale najdeme: ‐ obrovské volné prostory ‐ nedokončenou pěší zónu, která centrum supluje ‐ neudržovaný veřejný prostor, vizuální neklid ‐ dopravní řešení nepřátelské vůči chodcům ‐ neopravený obchodní dům a špatně vyřešenou zeleň Téma: NÁMĚSTÍ NA KONCI PĚŠÍ ZÓNY ‐ největší koncentrace obyvatel (blízká sídliště) ‐ největší koncentrace obchodů ‐ osová pohledová návaznost na společenský dům Řešení: ‐ vyřešit fasádu obchodního domu a zlepšit stav zpěvněných ploch okolo, instalovat lavičky, dlažbou vytvořit náměstí vhodné pro trhy a shromažďování lidí ‐ zklidnit dopravu, opravit zeleň, podpořit výstavbu

SROZUMITELNOST


AUTORSKÝ DOKUMENT

AUTORSKÝ DOKUMENT


Na F.A.K. se vždy podílí tým autorů. architekti urbanisté krajináři A SPOČÍVÁ V PRÁCI V TERÉNU

AUTORSKÝ DOKUMENT


PROČ?

PROČ?


MĚSTO JE JEDEN VELKÝ CELEK s malými i velkými problémy. Žádné problémy ve městě nelze řešit odděleně, jednotlivě, bez návaznosti na celek! PROČ?


NOVÝ MIOS

1 problém:

není grafický systém města řešení:

nejprve udělat JVS města, pak MIOS problém: kam MIOS umístit, aby vůbec fungoval ? řešení:

nejprve vyřešit veřejné prostory v Týnci!

1 PŘÍKLAD ‐ MIOS TÝNEC


PROTO JE NUTNÉ // 1 // nalézt všechna pozitiva i negativa // 2 // definovat všechny vztahy mezi nimi // 3 // stanovit jejich HIERARCHII // 4 // utřídit výše zmíněné do srozumitelného celku

PROČ?


NÁZORNÉ PŘÍKLADY NA CO MŮŽE F.A.K. ODPOVĚDĚT?

NA CO MŮŽE F.A.K. ODPOVĚDĚT?


JAKÁ JSOU POZITIVA & NEGATIVA PŘÍLEŽITOSTI & HROZBY

JAKÁ JSOU POZITIVA & NEGATIVA


Krajina v okolí Týnce

areál Jawy

Lesopark

ucelená zástavba Sorelové sídliště

ucelená zástavba

Sadovka

Sázava Krajina v okolí Týnce

Historické centrum Týnce Krajina v okolí Týnce Tejnice

JAKÁ JSOU POZITIVA?


Rozrůstání města do krajiny Demolice areálu Jawy

nekompaktní, málo kvalitní zástavba příliš mnoho volného prostoru

stav nádraží

dopravní uzel poloha městského úřadu Průmyslový areál blokující řeku

veřejný prostor v centru města

dopravní uzel

JAKÁ JSOU NEGATIVA?


KDE JE CENTRUM?

KDE JE CENTRUM?


V areálu Jawy? Před školou? Na starém sídlišti? Před obchodním domem? Na parkovišti?

Na rondelu?

U nádraží?

Před městským úřadem? Před Metazem?

U hradu? U informačního centra?

KDE JE CENTRUM?


NÁMĚSTÍ U METAZU?


NÁMĚSTÍ U METAZU?


NÁMĚSTÍ PŘED OBCHODNÍM DOMEM?


NÁMĚSTÍ PŘED OBCHODNÍM DOMEM?


JAK SE STARAT O VEŘEJNÝ PROSTOR?

JAK SE STARAT O VEŘEJNÝ PROSTOR?


JEDNOTNÝ VIZUÁL ?


JEDNOTNÝ VIZUÁL !


DEFINUJE OBLASTI VYŠŠÍHO ZÁJMU

OBLASTI VYŠŠÍHO ZÁJMU


kulturní centrum Benešovska? regulační plán na zateplení a veřejné prostory?

Pravý Sázava fest?

náměstí? náměstí?

prostupnost areálu?

městský sad?

chodníky?

výstavba? 9

letní kino?

náměstí? městská pláž? kemp? sousedské okruhy?

chodníky?

Radnice!

OBLASTI VYŠŠÍHO ZÁJMU


REGULAČNÍ PLÁN?

REGULAČNÍ PLÁN?


REGULAČNÍ PLÁN?


REGULAČNÍ PLÁN


REGULAČNÍ PLÁN


F.A.K. = MANUÁL MĚSTA ‐ vize města na příštích 20 let ‐ strategický dokument zastupitelstva, rady, starosty ‐ podklad pro dopravní koncepci města ‐ podklad pro soukromé i veřejné investiční záměry

FAK = MANUÁL MĚSTA


TÝNEC BUDE VĚDĚT, KAM JÍT !


NÁBŘEŽÍ


3. MĚSTO

město nedělá ani to ani to

2. MĚSTO

město se obrací k řece zády

1. MĚSTO

město se obrací k řece čelem

JAKÝ JE VZTAH MĚSTA K ŘECE?


KINO NA ŘECE MĚSTSKÁ PLÁŽ VODNÍ PRVEK CYKLOSTEZKA KEMP LAVIČKY AMFITEÁTR UPRAVENÉ CESTY RÁJ RYBÁŘŮ OHNIŠTĚ TÉMATA


VIZE rozdělit nábřeží do mikrorealizačních úseků ‐ máme nápad ‐ máme možnost sehnat dotaci ‐ máme podporu veřejnosti ‐ máme projekt ‐ můžeme realizovat

NÁBŘEŽÍ


14

9

15

8

10

wc

3

13

1 2

5 4

12

wc

11

R

4 6

7

1 - MĚSTSKÉ NÁBŘEŽÍ lidé se zde často zdržují, služby, kultura 2 - MĚSTSKÁ PLÁŽ vodní atrakce, pláž, písek, sport? 3 - ZOKRUHOVÁNÍ ÚSEKU, PŘEMOSTĚNÍ možnost využití staré lávky, mnoho způsobů, jak řeku překročit 4 - CESTA PODÉL VODY spíše pěšina než promenáda 5 - OSTROV oficiální přistup, nutno se dohodnout s provozovatelem, amfiteátr? 6 - PROMENÁDA korzo kolem města, příjemná procházka, výhledy na město 7 - CHODNÍK pouze chodník, práce s parterem okolo penzionu/hospody 8 - LÁVKA S VÝHLEDEM lávka poskytuje nádherné výhledy na řeku, Týnec, Jawu, hrad,... 9 - UZLOVÝ BOD velmi důležité, jak bude vyřešeno napojení, je to větší území 10 - PROMENÁDA II. analogicky s promenádou na druhém břehu, umístění letního kina 11 - KEMP pláž, ubytování, stany - dtto současnost 12 - PRÁCE S PARTEREM polidštění přístupu do kempu, regulace reklam a vizuálního spadu 13 - VÝHLEDY NA ŘEKU, POKOJE V KRAJINĚ oddělení chodce a parkoviště, výškově, výhledy skrze stromy, zastavení se na cestě 14 - PĚŠINA, RYBÁŘSKÝ RÁJ kultivace pěšiny, víc nic, osazení několika laviček, jedná se o klidnou oblast 15 - CYKLOSTEZKA NA HRAD

VÝSLEDEK


KEMP?


KEMP !


MĚSTSKÁ PLÁŽ ?


MĚSTSKÁ PLÁŽ !


MOST ?


MOST !


PŘÍSTUPNOST ?


PŘÍSTUPNOST !


TÝNEC VÍ, CO DĚLAT S ŘEKOU !

TÝNEC NAD SÁZAVOU - NA ROZCESTÍ  

Podpora pro vytvoření fylosoficko-architektonické koncepce Týnce nad Sázavou. Shrnuje důvody pro vznik koncepce, obsahuje příklady řešení je...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you