Page 1

id

oonhe ch s i lo e i e n z a

a biodiversiteit | duurzaam | mindfullness | natuur | seizoenen | voeding

tb

ting

u i t , ko m t o

voor Bijensticde h

.

ei

1 euro

I Live Green agenda 2020

t k i e m, gr n o O


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam Adres Postcode/plaats Telefoon E-mail Belangrijke gegevens Bloedgroep/rhesusfactor Medicijnen/allergie Zakelijke gegevens Naam Adres Postcode/plaats Telefoon E-mail Waarschuwen in geval van nood Naam Telefoon Naam Telefoon Naam Telefoon Naam Telefoon

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 1

24-09-19 16:48


Duurzaamheid gaat over ons Wij zijn deel van het grote geheel dat leven heet. Ook wij zijn natuur. Terwijl duurzaamheid alleen over technologische oplossingen en regelgeving lijkt te gaan, gaat het juíst om het herstel van de relatie tussen onszelf en de natuur, tussen mensen onderling en van de mens met zichzelf. Prinses Irene van Natuurcollege.nl noemt dit ‘duurzaamheid van binnenuit’. Volgens de prinses zijn we in ons dagelijks leven te weinig bezig met dankbaarheid voor de gulle gaven van de natuur. Dat voedsel het leven mogelijk maakt is ‘gewoon’, je koopt het zonder daar bij na te denken. Ook voor Louise Vet* is de natuur een geweldige inspiratiebron én het uitgangspunt van alles. Afgelopen jaar hield zij de Duurzame Troonrede en sprak over de relatie van ons mensen met de natuur. *Louise Vet (Directeur NIOO en in 2018 nummer één van de Trouw Duurzame Top 100)

Economische koers versus natuur

Vet vergeleek daarin het familiebedrijf van moeder Natuur met de BV die Homo Sapiens heeft opgericht. Daar waar het familiebedrijf Natuur 3,8 miljard jaar prima draaide zonder ons, vloekt de economische koers van Homo Sapiens behoorlijk met de normen en waarden van familie Natuur. Oude familietradities als kringlopen sluiten, zonne-energie gebruiken, zorgen voor genoeg diversiteit, samenwerken, langetermijnstrategieën volgen, verantwoord omgaan met schaarste en ga maar door, worden door onze BV met voeten getreden. Daarbij gebruiken we graag alles van familiebedrijf Natuur wat wij nodig achten en liefst gratis en de kosten van rommel en schade leggen wij gewoon bij de familie neer.

We kunnen het tij keren

Laten we (weer) leren kijken naar Moeder Natuur, er inspiratie uit halen en haar ervaring gebruiken. En laten we weer meewerken mét de natuur in plaats van er tegenin. De natuur is zo sterk en zo wijs. Deze agenda laat je zien hoe je kunt beginnen en vergroenen met kleine eerste of tweede stappen. Samen met een stel enthousiaste groene bedrijven bieden we je hier een jaar lang inspiratie en informatie voor 366 groene dagen.

Sigrid ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 2

24-09-19 16:48


agenda

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 4

2020

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 5

24-09-19 16:48


“Ik dacht die bijensterfte, dat kan toch niet, daar moet iets aan gedaan worden.” Natuurliefhebber Jaap Molenaar is directeur-bestuurder van de Bijenstichting. Hij geeft zijn hele ziel en zaligheid aan deze organisatie, die door zijn toedoen ontstaan is: “Ik ben geen bijenexpert, maar een bijenliefhebber. Toen in 2009 de bijen massaal stierven, startte ik met een aantal vrijwilligers de petitie ‘Stop de bijensterfte’. Zo kwam de BIJ op de politieke agenda. In 2010 richtte ik de Bijenstichting op en daarna zijn er regelmatig - door ons ingefluisterde - kamervragen gesteld over de bijensterfte.”

“Ik strijd er voor om de kennis over bijen te vergroten, zodat de bijenpopulatie zich kan gaan herstellen in Nederland.” Educatie en advies is het doel van deze vrijwilligersorganisatie. Maar ook juridische procedures schuwt de organisatie niet. Ze voeren deze met succes en met een lange adem, tot aan het Europese Hof toe. “Gevoed door wetenschappers wisten wij heel duidelijk dat neonicotinoïden een belangrijke oorzaak van de bijensterfte was. Deze bestrijdingsmiddelen worden veel in de niet-biologische land- en tuinbouw gebruikt. Insecten en dus ook bijen sterven massaal aan dit gif. Ook raken ze vergiftigd door besmet stuifmeel van planten. Bijen hebben we hard nodig voor de bestuiving van onze eigen gewassen. En dan hebben we het nog niet eens over de vogels die sterven omdat ze vergiftigde insecten eten.”

Koop je bloemenzaad? Let er dan op of dit omhuld is met neonicotinoïden. Succes verzekerd dat je bloemen er mooi uitzien, maar geen bij die daar blij mee is. Vorig jaar is Jaap’s droom uitgekomen: het Bijen Educatiecentrum op een landgoed in Vorden, inclusief grote demonstratie- en modeltuin. Via diverse dagworkshops, zoals tuininrichting en nestelgelegenheid, leer je hoe je de bij kunt helpen. “Dat het nu beter gaat met de honingbij is fantastisch, maar dit is een ‘huisdier’ dat door imkers vermeerderd kan worden. Dat geldt niet voor de 385 soorten wilde bijen, waarvan ruim 50% op de rode lijst van bedreigde soorten staat. Ook die zijn voor bestuiving van onze gewassen en in de natuur belangrijk. Dankzij donaties, zoals van deze agenda, kunnen wij ons blijven inzetten. Op livegreenmagazine.nl lees je regelmatig een blog van mij waarin ik jou meer vertel over de bij.”

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 7

24-09-19 16:48


2020 Januari Nr. MA 1 6 2 3 13 4 20 5 27

Maart MA

Nr. 9 10 11 12 13 14

2 9 16 23 30

DI 7 14 21 28

WO 1 8 15 22 29

DO 2 9 16 23 30

VR 3 10 17 24 31

DI

WO

DO

VR

ZA

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Mei Nr. MA 18 4 19 20 11 21 18 22 25

DI

WO

DO

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

VR 1 8 15 22 29

Juli MA

DI

6 13 20 27

7 14 21 28

WO 1 8 15 22 29

DO 2 9 16 23 30

VR 3 10 17 24 31

Nr. 27 28 29 30 31

Nr. 36 37 38 39 40

Nr. 44 45 46 47 48 49

September MA DI 1 7 8 14 15 21 22 28 29

November MA DI 2 9 16 23 30

3 10 17 24

WO 2 9 16 23 30

DO 3 10 17 24

VR 4 11 18 25

ZA 4 11 18 25

Februari DI Nr. MA 5 3 4 6 11 7 10 18 8 17 25 9 24

April MA

DI

6 13 20 27

7 14 21 28

Juni MA 1 8 15 22 29

DI 2 9 16 23 30

7 14 21 28

ZO 1 8 15 22 29

Nr. 14 15 16 17 18

ZA 2 9 16 23 30

ZO 3 10 17 24 31

Nr. 23 24 25 26 27

ZA 4 11 18 25

ZO 5 12 19 26

Augustus DI Nr. MA 31 3 4 32 11 33 10 18 34 17 25 35 24 36 31

ZA 5 12 19 26

WO

DO

VR

ZA

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 8

ZO 5 12 19 26

ZO 6 13 20 27

ZO 1 8 15 22 29

Nr. 40 41 42 43 44

Nr. 49 50 51 52 53

Oktober MA DI

WO

DO

VR

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

WO 1 8 15 22 29

DO 2 9 16 23 30

VR 3 10 17 24

ZA 4 11 18 25

ZO 5 12 19 26

WO 3 10 17 24

DO 4 11 18 25

VR 5 12 19 26

ZA 6 13 20 27

ZO 7 14 21 28

WO

DO

VR

5 12 19 26

6 13 20 27

WO

6 13 20 27

7 14 21 28

DO 1 8 15 22 29

December MA DI 1 7 8 14 15 21 22 28 29

WO 2 9 16 23 30

DO 3 10 17 24 31

5 12 19 26

ZA 1 8 15 22 29

ZO 2 9 16 23

7 14 21 28

ZA 1 8 15 22 29

ZO 2 9 16 23 30

VR 2 9 16 23 30

ZA 3 10 17 24 31

ZO 4 11 18 25

VR 4 11 18 25

ZA 5 12 19 26

ZO 6 13 20 27

24-09-19 16:48


2021 Nr. 53 1 2 3 4

Nr. 9 10 11 12 13

Nr. 17 18 19 20 21 22

Nr. 26 27 28 29 30

Nr. 35 36 37 38 39

Nr. 44 45 46 47 48

Januari MA DI

WO

DO 7 14 21 28

VR 1 8 15 22 29

ZA 2 9 16 23 30

ZO 3 10 17 24 31

5 12 19 26

6 13 20 27

Maart MA 1 8 15 22 29

DI 2 9 16 23 30

WO 3 10 17 24 31

DO 4 11 18 25

VR 5 12 19 26

ZA 6 13 20 27

ZO 7 14 21 28

Nr. 13 14 15 16 17

Mei MA

DI

WO

DO

VR

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ZA 1 8 15 22 29

ZO 2 9 16 23 30

Nr. 22 23 24 25 26

Juli MA

DI

WO

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

DO 1 8 15 22 29

VR 2 9 16 23 30

ZA 3 10 17 24 31

ZO 4 11 18 25

WO 1 8 15 22 29

DO 2 9 16 23 30

VR 3 10 17 24

ZA 4 11 18 25

ZO 5 12 19 26

WO 3 10 17 24

DO 4 11 18 25

VR 5 12 19 26

ZA 6 13 20 27

ZO 7 14 21 28

4 11 18 25

3 10 17 24 31

September MA DI 6 13 20 27

7 14 21 28

November MA DI 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 10

Nr. 5 6 7 8

Februari MA DI 1 2 8 9 15 16 22 23

WO 3 10 17 24

DO 4 11 18 25

VR 5 12 19 26

ZA 6 13 20 27

ZO 7 14 21 28

April MA

DI

WO

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

DO 1 8 15 22 29

VR 2 9 16 23 30

ZA 3 10 17 24

ZO 4 11 18 25

DI 1 8 15 22 29

WO 2 9 16 23 30

DO 3 10 17 24

VR 4 11 18 25

ZA 5 12 19 26

ZO 6 13 20 27

WO

DO

VR

ZA

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ZO 1 8 15 22 29

WO

DO

6 13 20 27

7 14 21 28

VR 1 8 15 22 29

ZA 2 9 16 23 30

ZO 3 10 17 24 31

WO 1 8 15 22 29

DO 2 9 16 23 30

VR 3 10 17 24 31

ZA 4 11 18 25

ZO 5 12 19 26

Juni MA 7 14 21 28

Augustus DI Nr. MA 30 2 3 31 9 10 32 17 33 16 24 34 23 31 35 30 Oktober Nr. MA DI 39 40 4 5 41 11 12 42 18 19 43 25 26

Nr. 48 49 50 51 52

December MA DI 6 13 20 27

7 14 21 28

24-09-19 16:48


SCHOOLVAKANTIES 2020

Regio Noord

Regio Midden

Regio Zuid

21 dec 2019 t/m 5 jan 2020

21 dec 2019 t/m 5 jan 2020

21 dec 2019 t/m 5 jan 2020

Voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari

22 febr t/m 1 maart

22 febr t/m 1 maart

Meivakantie

25 april t/m 3 mei

25 april t/m 3 mei

25 april t/m 3 mei

Zomervakantie

4 juli t/m 16 aug

18 juli t/m 30 aug

11 juli t/m 23 aug

Herfstvakantie

10 t/m 18 oktober

17 t/m 25 oktober

17 t/m 25 oktober

19 dec t/m 3 januari 2021

19 dec t/m 3 januari 2021

19 dec t/m 3 januari 2021

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast: 2 weken kerst-, 6 weken zomer- en 1 week meivakantie. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata waar scholen van af mogen wijken. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf. Eindexamens Basisscholen nemen de eindtoets af in de periode 15 april tot en met 15 mei. Het centraal landelijke examen van het voortgezet onderwijs begint in week 19 (4 mei).

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 11

24-09-19 16:48


WETTELIJKE VRIJE FEESTDAGEN 2020

Nederland kent verscheidene officiÍle feestdagen, maar het is niet wettelijk vastgelegd dat je dan als werknemer ook vrij bent. Check daarvoor je CAO of arbeids­ overeenkomst.

Nieuwjaar Goede vrijdag Pasen Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaart Pinksteren Kerst

woensdag 1 januari vrijdag 10 april zondag 12 en maandag 13 april maandag 27 april dinsdag 5 mei donderdag 21 mei zondag 31 mei en maandag 1 juni vrijdag 25 en zaterdag 26 december

OVERIGE INTERESSANTE DATA Driekoningen Valentijn Carnaval Zomertijd Dag van de Arbeid Dodenherdenking Prinsjesdag Dierendag Wintertijd Halloween Sint Maarten Sinterklaas Naturalisatiedag Oudjaarsdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 13

6 januari 14 februari 23 - 25 februari 29 maart 1 mei 4 mei 15 september 4 oktober 25 oktober 31 oktober 11 november 5 december 15 december, feestdag voor nieuwe Nederlanders 31 december

24-09-19 16:48


Recept Winter

Verandering begint op je bord Asperges in november en blauwe bessen in januari: met het eten van ingevlogen groente en fruit belast je het milieu het zwaarst. Van het telen tot en met het vervoer, het kost allemaal veel energie die vooral van fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) komt. Daarbij komen broeikasgassen vrij en die leiden tot klimaatverandering. Bovendien gaat de ruimte voor de teelt in verre landen soms ten koste van natuur en de dorstige gewassen in droge gebieden verergeren de waterschaarste ter plekke. Europese vollegronds-groente op je bord is een betere keuze, net als producten uit kassen met veel energiemaatregelen. Bron: milieucentraal.nl

Dit zijn de meest milieuvriendelijke Nederlandse groenten dit seizoen: Aardappelen, Aardpeer, Bleekselderij, Boerenkool, Chinese kool (-M), Knolselderij, Koolraap, Pastinaak, Pompoen, Postelein, Prei, Raapstelen (M), Rammenas, Rettich, Rode biet, Rode kool, Savooiekool, Schorseneren, Spitskool, Spruiten (-M), Ui, Veldsla, Winterpostelein, Witte kool, Witlof, Wortelen. WINTER (J = jan, F = febr, M = maart)

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 14

24-09-19 16:48


Foto pt + Rece andra S

Gefermenteerde selderijsticks Supersnel gemaakte pittige selderijsticks. Handig om mee te nemen als tussendoortje en ook lekker in een salade!

Dit heb je nodig Ca. 480 ml witte azijn 2 el honing 1 el zout 4 a 5 tenen knoflook, gepeld 1 el mosterdzaad 2 tl chilivlokken 1 el peperkorrels Ca. 4 a 5 bleekselderij stengels, gewassen, geschild Zo maak je het 1. Breng de azijn, honing en zout aan de kook in een steelpan. Roer tot de honing en zout zijn opgelost. 2. Haal de pan van het vuur en voeg knoflooktenen, mosterdzaad, peperkorrels en chilivlokken toe. Roer goed door. 3. Snijd de selderijstengels op maat en plaats ze in een schone glazen pot. Giet het azijnmengsel erbij. Sluit de pot en zet een paar uur (liefst dagen) in de koelkast.

Sandra’s tip: ook lekker als stick in een Bloody Mary!

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 16

24-09-19 16:48


december

week 52

23 maandag

24 dinsdag

25 woensdag 1e kerstdag

26 donderdag 2e kerstdag

27 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 17

24-09-19 16:48


week 52 zaterdag 28

zondag 29

Gelukkig nieuwjaar! En weer is er een jaar voorbij, hopelijk een jaar vol voorspoed. Hoe kijk jij terug op dit jaar? Als je de balans opmaakt, heb je dan succes gehad? Heb je dingen geleerd? En, heel belangrijk, heb je lol gehad? Als je een van deze drie vragen negatief moet beantwoorden dan is het tijd om te kijken hoe het anders kan komend jaar. Want om gelukkig te kunnen leven, zijn deze drie vragen van groot belang. Tijd voor verandering? Stel jezelf deze vragen aan het eind van 2020 nogmaals om te zien hoe je er dan voorstaat.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 19

24-09-19 16:48


december

januari

week 1

30 maandag

31 dinsdag oudjaar

1 woensdag nieuwjaar

2 donderdag

3 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 20

24-09-19 16:48


week 1 zaterdag 4

zondag 5

Sneeuwbaleffect Waar begin je als je wilt bijdragen aan een betere wereld? En hoe duurzaam leef je al? Met onze tips maak je door het jaar heen een aantal groene stapjes. Als je van elkaar ziet dat je duurzaam probeert te leven, werkt dat absoluut aanstekelijk. Zo creÍer je een sneeuwbaleffect. Start dit jaar bijvoorbeeld met iets simpels als de aankoop van (draagbare) fietstassen voor je boodschappen. Zo laat je sneller de auto staan. Per vermeden autokilometer bespaar je 0,9 m² op je voetafdruk.

TIP: Stel je eigen tas samen via clarijs-fietstassen.nl Dit familiebedrijf haalt al hun materialen uit de EU. Ze gebruiken ook gerecyclede materialen waar ze met de hand in Nederland tassen van maken, voor een groot deel met mensen van de sociale werkplaats. Voor elke fietstas is een bijpassende (en inpassende) shopper verkrijgbaar.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 22

24-09-19 16:48


januari

week 2

6 maandag driekoningen

7 dinsdag

8 woensdag

9 donderdag

10 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 23

24-09-19 16:48


week 2 zaterdag 11

zondag 12

Advertorial

Op ontdekkingstocht in eigen land? Huur een Trekkershut! Je hoeft echt niet ver weg op vakantie te gaan om prachtige plekken te ontdekken! Je ecologische footprint kan ook op vakantie heel klein blijven: maak een fiets- of wandeltocht en overnacht in een Trekkershut. Deze staan op 250 locaties in de Benelux en net over de Duitse grens, in de Eifel. Lekker makkelijk, en zonder dat je veel spullen moet pakken; je bed staat voor je klaar! Een Trekkershut is altijd per nacht te huur. Zo kun je een mooie route uitstippelen of gewoon spontaan een weekendje weg boeken. Er zijn verschillende Trekkershutten, van eenvoudig met twee stapelbedden tot compleet ingericht met een keukentje, douche en toilet.

Laat je verrassen en vind de Trekkershut die bij je past! www.trekkershutten.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 25

24-09-19 16:48


Investeren in de aarde Voor jouw groene toekomst

Geld, groei en rendement. Als je er over nadenkt, verwacht je dat groen & duurzaam haaks op winst en groei staat. Maar wat als je winst nu eens maatschappelijke winst is of persoonlijke groei? En als je jouw geld gebruikt voor een groene of zinvolle toekomst? Daar word je zelf beter van en de wereld ook.

Wapenindustrie of solidariteit? De focus bij sparen en investeren ligt al snel op het rente- of winstpercentage. Het is goed je te realiseren dat je met jouw spaar- of investeergeld een bedrijf of onderneming de mogelijkheid geeft om te bestaan. Wie geef jij jouw steun dan?

Wat doe jij met je geld, welke toekomst wil jij steunen en hoe regel jij jouw toekomst? Bij een groene belegging steun je een bedrijf dat groene producten en diensten levert, zoals duurzame energie. Daarmee draag je dus bij aan een schoner milieu. Een duurzame onderneming kijkt niet per se naar groen, maar ook naar zaken als werkomstandigheden, impact op mensen en solidariteit. De menselijke maat en een zinnige, gezonde samenleving staat voorop. Met jouw geld steun je dan nooit de wapenindustrie of kinderarbeid.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 26

Een groene licentie

Een manier om er achter te komen hoe jouw geld besteed wordt, is te vragen naar de groene licentie van een bank. Deze garandeert dat minimaal 70% passend geĂŻnvesteerd wordt (en 30% hoeft dus niet verantwoord te worden!). Echt groene banken hebben die licentie niet, omdat ze vanuit hun missie 100% groen en duurzaam zullen zijn.

Met elkaar en voor elkaar

Er zijn zoveel mogelijkheden om groen te sparen of investeren, zoals microkredieten, winddelen, groenfondsen of landbouw- en bosgrond. Wil je een onafhankelijke meedenker? NH-Adviesgroep bestaat uit een groep enthousiaste adviseurs met hart voor de mens en aarde. Zij nemen echt de tijd voor een verrassend, verfrissend en verhelderend gesprek over jouw (financiĂŤle) toekomst. Met elkaar en voor elkaar. Ook voor de generatie die na jou komt.

www.nh-adviesgroep.nl

24-09-19 16:48


Je kunt duurzaamheid en klimaat zelfs in je testament opnemen. Zo blijven jouw groene idealen voortleven!

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 28

24-09-19 16:48


januari

week 3

13 maandag

14 dinsdag

15 woensdag

16 donderdag

17 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 29

24-09-19 16:48


week 3 zaterdag 18

zondag 19

Advertorial

Met slow fashion maak je impact

Wil je echt impact maken, kies dan goed ontworpen en comfortabele kleding van 100% gerecyclede garens uit Nederland. Loop.a life maakt daar mooie, tijdloze klassiekers van. Truien en vesten om in te wonen, warme sjaals en mutsen voor lange wandelingen.

100% circulair

Loop.a life is pionier in circulaire mode, waarmee ze de wereld mooier willen maken. Ze sorteren ingezamelde kleding op kleur en produceren zonder water en chemicaliën te gebruiken: 100% circulair dus. Oftewel slow fashion in z’n beste vorm. Allemaal geïnspireerd door onze prachtige natuur.

Doe je mee? Check de kortingscoupon achterin. www.loopalife.com

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 31

24-09-19 16:48


januari

week 4

20 maandag

21 dinsdag knuffeldag

22 woensdag

23 donderdag

24 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 32

24-09-19 16:48


week 4 zaterdag 25

zondag 26

Advertorial

Jouw unieke vakantieadres Ben je al vakantieplannen aan het maken en zoek je een vakantieadres met rust, ruimte en een lokale, persoonlijke sfeer? Surf eens naar de site van de Groene Vakantiegids. Hier vind je 1.001 mogelijkheden. Logeer op een boerenhoeve, kampeer bij de boer, huur een comfortabel ingerichte yurt, of verblijf in een charmant huisje: alles authentiek, gastvrij en kleinschalig, in een groene omgeving met respect voor de natuur. In de Groene Vakantiegids vind je adressen in 29 Europese landen: van Estland tot Portugal en van Ierland tot Turkije. Bij elk adres staan gedetailleerde beschrijvingen en foto’s. Je reserveert je accommodatie direct bij de eigenaar en zonder commissie. Ook leuk: veel accommodaties bieden activiteiten aan, variÍrend van schildercursussen, yoga- en meditatieve workshops tot meehelpen op de boerderij. Je kunt natuurlijk ook gewoon de ongerepte natuur of lokale cultuur ontdekken en genieten van een heerlijke biologische maaltijd. www.groenevakantiegids.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 34

24-09-19 16:48


januari

februari

week 5

27 maandag

28 dinsdag

29 woensdag

30 donderdag

31 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 35

24-09-19 16:48


week 5 zaterdag

1

zondag

2

maria lichtmis

Maria Lichtmis Religieuze feesten vallen vaak samen met een mooie, natuurlijke betekenis in de seizoenen. Zo wordt 40 dagen na Kerst het laatste lichtfeest gevierd: Maria Lichtmis, ook wel het feest van Moeder Aarde. De dagen lengen stukje bij beetje en de aarde maakt zich op voor een nieuw begin, nieuw leven. En kijk, de eerste sneeuwklokjes en krokussen zie je weer boven de grond uitpiepen. Een mooi ritueel van Maria Lichtmis is om de overgebleven kaarsstompjes van de winterperiode om te smelten tot nieuwe kaarsen. Deze steek je buiten voor zonsopkomst aan, totdat de eerste zonnestralen het licht vervagen. In Frankrijk is het de gewoonte om dan pannenkoeken te eten. De ronde vorm zou staan voor de zon. Het verhaal gaat dat dan jouw hele jaar voorspoedig verloopt.

Pannenkoeken extra feestelijk eten? Dat kan met Sandra’s gluten- en lactosevrije recept.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 37

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 38

24-09-19 16:48


Steun een alpacaherder

Met jouw nieuwe duurzaam gemaakte sjaal Heb je een nieuwe sjaal nodig deze winter? Als je kiest voor een eerlijk en duurzaam gemaakte sjaal van Alpaca Loca word je warm van buiten en van binnen. Jij zo’n mooie sjaal, en de lokale alpacaherder een bestaan. Alpaca Loca ontwerpt en produceert kwaliteitsproducten van alpacawol uit Ecuador, waaronder zijdezachte sjaals. Zij kopen de 100% natuurlijke wol tegen eerlijke handelsvoorwaarden in. De wol is hypoallergeen, bevat geen lanoline, prikt niet en is heerlijk warm. De sjaals zijn gesponnen en geweven in een wolwevers community in het Andesgebergte in Ecuador, waar de mensen dit speciale ambacht al generaties lang beheersen. Het hele dorp draagt zijn steentje bij aan het vervaardigen van jouw sjaal. Een mooie collectie van deze sjaals, en nog veel meer duurzame modemerken vind je op watMooi.nl Diverse icoontjes laten zien waar het betreende merk op let bij het maken van hun mode. Volledig duurzaam bestaat nog niet, maar watMooi vindt het belangrijk dat er tenminste iets gebeurt en zet zich daarvoor in. Omdat duurzaamheid soms best ingewikkeld is (wat is nu goed of niet en betekenen al die labels?) heeft watMooi een fijne wiki-pagina aangemaakt waar je alle antwoorden vindt. Check de kortingsbon achterin.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 40

24-09-19 16:48


februari

week 6

3 maandag

week vd circulaire economie

4 dinsdag

5 woensdag

6 donderdag

7 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 41

24-09-19 16:48


week 6 zaterdag

8

zondag

9

Circulaire economie: boxershort van eigen overhemd

Het is de week van de circulaire economie. Hierin bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof. Dit kun jij thuis ook toepassen. Een overhemd is vaak alleen versleten bij de boord en verder nog helemaal goed. Bij Van Hulley in Groningen laat je daar een boxershort van maken. Zo ben je lekker circulair bezig ĂŠn je helpt vrouwen met een achterstand in onze Nederlandse maatschappij.

Werkgelegenheid voor vrouwen

De boxers worden gemaakt door vrouwen die niet makkelijk aan een baan komen. Daarnaast volgen ze een opleiding, zodat ze al werkend zich voorbereiden op hun toekomst.

Persoonlijke tip

Ze maken ook vrouwenshorts en babypyama’s. Wil je een persoonlijk aandenken aan je zwangerschap, dan kun je die laten maken van van jouw (favoriete) zwangerschapsshirt.

www.vanhulley.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 43

24-09-19 16:48


februari

week 7

10 maandag

11 dinsdag

12 woensdag

13 donderdag

14 vrijdag valentijnsdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 44

24-09-19 16:48


week 7 zaterdag 15

warme truiendag

zondag 16

Advertorial

Verleid met pure liefde voor de natuur Valentijnsverrassing? Schotel je lief een kopje vol warme liefde voor. Kies op deze dag bijvoorbeeld Love & Happiness van Royal Green: 100% puur en biologisch, de rijkdom van Moeder Natuur, zonder toegevoegde aroma’s. De theeën bestaan uit fruit, kruiden, planten en bloemen. Juist omdat er geen aroma’s zijn gebruikt, moeten de ingrediënten van de allerhoogste kwaliteit zijn: onbespoten en vers, op een fair trade manier verwerkt. Tot aan de laatste details wordt de biologische standaard doorgevoerd. Het theezakje is 100% afbreekbaar. Ongebleekt en vrij van nietjes kan het zo bij het gft-afval.

Royal Green Love Happiness Biologische kruideninfusie met kamille, goudsbloem, roos & lavendel, vlierbloesem en meer. Te koop bij Ekoplaza, Vitaminstore, Gezondheidswinkels en de betere drogist en reformwinkel.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 46

24-09-19 16:48


februari

week 8

17 maandag

VOORJAARSVAKANTIE NOORD

doe vriendelijk dag

18 dinsdag

19 woensdag

20 donderdag

21 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 47

24-09-19 16:48


week 8 zaterdag 22

zondag 23

Advertorial

Biologisch katoen: Een logische keuze Wist je dat het produceren van conventionele katoen met veel misstanden gepaard gaat? Dit gaat ten koste van ons milieu, maar ook van de arbeiders die werkzaam zijn in de sector. Bij de productie van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen zijn de zaken beter geregeld. Men maakt gebruik van wisselteelt, veilige alternatieven voor verven en bewerken, afvalwater wordt gerecycled en arbeiders hebben goede arbeidsomstandigheden.

Van beddengoed tot stoffen Je kunt biologisch katoen voor verschillende toepassingen gebruiken. Pure Coverz is gespecialiseerd in biologisch textiel dat ze gebruiken voor prachtig beddengoed, badgoed, keukentextiel en accessoires. Ben je zelf handig en creatief? Ze hebben ook mooie stoffen en fournituren waarmee je helemaal los kunt gaan. Ga jij ook voor biokatoen? Check de kortingscoupon achterin. www.purecoverz.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 49

24-09-19 16:48


Wist je dat we jaarlijks 311 ton nieuw plastic produceren? Ongeveer 50% van dit plastic is voor eenmalig gebruik en wordt binnen 20 minuten weggegooid. Uiteindelijk belandt dit in ons milieu.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 50

24-09-19 16:48


Refuse, re-use, recycle

Af van je plastic verslaving Plastic. Het kost haast niets om te produceren en is reuze handig: inpakken, afdekken, schoon houden, vers houden en vervoeren. We willen er niet graag van af, maar het zou beter zijn als we er in elk geval veel minder van maken. Plastic breekt niet af; het fragmenteert tot kleine microdeeltjes, die in de zee wordt opgenomen door plankton, vissen en uiteindelijk ook in ons lijf terecht komt. Ook in neerslag en sneeuw regenen ze mee naar beneden. Wetenschappers vonden op de Noordpool per liter smeltwater gemiddeld 1.760 microdeeltjes. En dat hebben we het nog niet over zwerfplastic dat de zichtbare plastic soep veroorzaakt, waarin vogels en vissen verstrikt raken of dit onwetend opeten.

Wil jij ook af van je plastic-verslaving? Pas refuse, re-use, recycle toe, en wel in die volgorde. Kijk eerst of je plastic kunt vervangen door meer milieuvriendelijke alternatieven, zoals een bamboe of houten tandenborstel, bijenwasdoeken als afdekking voor je voedsel, kleding van natuurlijke materiaal, gebruik linnen of biokatoenen boodschappenzakjes voor je verse boodschappen en herbruikbare flessen voor onderweg. Probeer vervolgens plastic zoveel mogelijk te hergebruiken. Bied het pas in laatste instantie aan ter recycling, want plastic kan niet tot in het oneindige worden recycled. Met een beetje creativiteit en zonder al te veel moeite kun je zo jouw plasticgebruik al snel drastisch verminderen.

Tip: kijk eens op de site van de Plastic Soup Foundation voor meer informatie en de app My Little Plastic Footprint.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 52

24-09-19 16:48


Sta eens even stil en stel je de vraag: Wat voedt jou werkelijk in jouw leven?

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 53

24-09-19 16:48


Advertorial

Zeeuwse adempauze brengt je dicht bij jezelf Wil jij even de pauze-knop indrukken? Even een TIME-OUT nemen? RUST voor je geest en lichaam, aandacht voor wat jou werkelijk voedt in je leven? Boek dan eens een 5-daagse Detox-week in het mooie, rustige Zeeuwse land.

Rust om alles te verteren

Stress is een veelvoorkomend probleem in onze jachtige maatschappij. Terwijl je lichaam juist rust nodig heeft om alles te verteren. Dat lukt in Zeeland. Terwijl je detoxt in een bad van liefde en aandacht sta je stil bij je leef-, eet- en denkpatronen. Er zijn veel stiltemomenten en overheerlijke biologische sapjes, reinigende theeën en kruidige soepen. Om je lijf te verwennen kun je onder meer kiezen uit massage-healingen en een darmreiniging. Elke dag word je ingepakt met een leverpakking. Ook kun je meedoen aan inspirerende programma’s, zoals meditatie, ademsessies, yoga en natuurwandelingen. Of geniet in de diverse sauna’s en zwembaden.

Natuurgeneeskundige reset

Tijdens deze natuurgeneeskundige reset val je zo’n 3 tot 5 kilo af. Volg je het uitgelegde voedingsprogramma daarna thuis verder, dan blijft dit zo. Dankzij de enorme energie boost die je hier krijgt, kun je er de komende weken - op een andere manier - weer flink tegenaan.

Check op zopuur.nu welke gediplo­ meerde masseurs en therapeuten de behandelingen geven.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 55

24-09-19 16:48


februari

maart

week 9

24 maandag

VOORJAARSVAKANTIE MIDDEN EN ZUID

25 dinsdag

26 woensdag

27 donderdag

28 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 56

24-09-19 16:48


week 9 zaterdag 29

zondag 1

Drie dagen na carnaval: vastentijd begint Vasten is van alle tijden en komt voor in alle culturen. In Nederland begint de vastentijd op de woensdag na Carnaval en duurt 40 dagen. Je kunt deze periode van matiging ook gebruiken om na te denken over wie je bent, wat je doet en wat beter zou kunnen in je leven. Want in onze consumptiemaatschappij lijkt alles vanzelfsprekend.

Van alles iets minder of juist iets meer

Door te minderen ontstaat ruimte voor meer. Je kunt bijvoorbeeld jouw smartphonegebruik verminderen en meer aandacht geven aan je medemens. Je kunt dagelijks een vrij uur inplannen en mensen bezoeken die eenzaam zijn. Of stil staan bij de kloof tussen arm en rijk en wat meer geld (wat je overhoudt door minder te eten) aan goede doelen schenken. Vasten is zoveel meer dan minder eten. Het geeft ruimte in je hoofd, hart en lichaam en biedt mogelijkheden tot een hernieuwde relatie met jezelf en de aarde.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 58

24-09-19 16:48


maart

week 10

2 maandag

3 dinsdag int. dag dieren/planten in het wild

4 woensdag

5 donderdag

6 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 59

24-09-19 16:48


week 10 zaterdag 7

zondag 8

Advertorial

Nu de dagen weer beginnen te lengen en het voorjaar in zicht komt, kun je je tuin vast verwennen met een lekkere laag organische mestcompost. Daarmee geef je het groeiseizoen een fijne start. Strooi de compost in een laag op je bloemborders en moestuinbedden, waar straks weer volop bloemen en groentes worden geproduceerd. Je hoeft de compost niet in te werken. Bodemleven en elementen doen het werk. Wil je kant-en-klare compost, dan levert Bio-Kultura goede, organische compost. Deze is lang gerijpt, onkruid- en ziektekiemvrij en geheel biologisch.

Tip: Bio-Kultura levert ook hele goede tuinaarde en potgrond. Leg één keer een gedegen basis in je tuin met deze biologische tuinaarde. Daarna hoef je dit in principe alleen nog één of twee keer per jaar te verrijken met mestcompost. Je bodem wordt elk jaar gezonder en sterker met een prachtig resultaat bovengronds. Check de kortingscoupon achterin. www.bio-kultura.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 61

24-09-19 16:48


maart

week 11

9 maandag

week zonder vlees

10 dinsdag

11 woensdag

12 donderdag

13 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 62

24-09-19 16:48


week 11 zaterdag 14

zondag 15

Day of Happiness Voor vrede en duurzame ontwikkeling hebben we over de hele wereld welzijn en geluk nodig. Ter erkenning van deze relevantie riep de VN 20 maart uit tot International Day of Happiness. Naast welvaart zijn belangrijke geluksfactoren: burgerrechten, vrijheid, tolerantie en vertrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plaats vijf van gelukkigste landen ter wereld en waren mensen in Finland het gelukkigst. Waar word jij happy van? Door jouw foto, quote of filmpje op Instagram met de #ILiveHappy en #internationaldayofhappiness te delen zorgen we met z’n allen voor een positiviteitsboost. “International Day of Happiness helpt ons te herinneren dat de wereld beter af is als we ons met elkaar verbinden en zorg dragen voor de mensen om ons heen.” - Dr. Mark Williamson , co-founder actionforhappiness

Mooie samenkomst: op deze dag begint ook de lente: de dag waarop de zon loodrecht op de evenaar staat en de lengte van de dag en de nacht overal op aarde gelijk is.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 64

24-09-19 16:48


Recept Lente

Hollandse pot, maar dan anders Wist je dat een betere wereld ook op jouw bord begint? Met Nederlandse groenten van het seizoen kook je duurzaam, lekker en gezond. Dankzij Sandra’s recepten kun je gewoon de Hollandse pot eten, maar wel vleesloos. Zeker in de lente, wanneer alles op ’t land weer begint te groeien, heb je volop keus. Kies je voor groenten uit volle grond van biologische en biodynamische kwaliteit, dan kies je ook voor een gezonde aarde. Bron: milieucentraal.nl

Dit zijn de meest milieuvriendelijke Nederlandse groenten dit seizoen: Aardappelen, Andijvie (J), Asperges (M) Bleekselderij, Bloemkool (J), Lamsoren, Postelein, Prei, Raapstelen, Rabarber, Radijs, Rettich, Radicchio (J), Rode biet, Rode kool, Rucola (J), Savooiekool (J), Schorseneren (A), Spinazie, Spitskool (J), Ui, Veldsla, Venkelknol (J), Winterpostelein (A), Witte kool, Witlof, Wortelen, Zeekraal. Vanaf mei: Bosui, Chinese kool, Doperwt, IJsbergsla, Koolrabi, Kropsla, Paksoi, Peultjes, Raapjes. LENTE (A = april, M = mei, J = juni)

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 65

24-09-19 16:48


Foto pt + Rece andra S

Vegetarisch notengehaktbrood Geen tijd om te koken? Je kunt dit gerecht een dag van tevoren maken of in plakken invriezen met een stukje vetvrij papier ertussen. Zo heb je altijd een vleesalternatief achter de hand, dat zowel koud als warm lekker is. Dit heb je nodig 250 gram ongebrande gemengde noten 250 gram kastanjechampignons 1 rode ui fijngesnipperd 2 tn knoflook, geperst 5 gedroogde tomaten, in reepjes gesneden 1 rode paprika in blokjes gesneden 2 eieren 2 el lijnzaad 1 tl cayennepeper 1 tl paprikapoeder 8 blaadjes verse salie in reepjes gesneden Zeezout en peper naar smaak Zo maak je het 1. Maal de noten grof in een keukenmachine, voeg daarna de rest van de ingrediënten toe en maal tot gehaktstructuur. 2. Verdeel het gehakt in een ingevette cakevorm. Zet die midden in de oven en bak in ca. 50 min. bruin en gaar (180 C). 3. Laat het gehaktbrood wat afkoelen en serveer er verse groenten bij.

Sandra’s tip: Gehaktbrood over? Snijd er blokjes van voor in jouw on-the-go maaltijdsalade met sla, komkommer, bleekselderij en radijs. Ben je nóg duurzamer bezig, want: NoWaste!

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 67

24-09-19 16:48


maart

week 12

16 maandag

17 dinsdag

18 woensdag

global recycling day

19 donderdag

20 vrijdag

begin lente dag van het geluk

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 68

24-09-19 16:48


week 12 zaterdag

21

nationale opschoondag

zondag 22

wereldwaterdag

Verbeter de wereld: doe iets kleins De zwerfie is een selfie van iemand die een stukje zwerfafval opruimt en op social media post onder de hashtag #zwerfie. Laat zien dat het heel gewoon is om een stukje zwerfafval op te ruimen en steek anderen ermee aan.

Niet klagen maar doen

#zwerfie is bedacht door Peter Smith van klean.nl (Klagen Loont Echt Absoluut Niet) die niet wilde klagen over de Plastic Soep, maar iets wilde doen via ‘the power of one’. Want om in de woorden van Wubbo Ockels te blijven:

“Wij mensen zijn met zoveel dat we de aarde kunnen vernietigen. Of haar kunnen redden.”

Welk zwerfvuil raap jij vandaag op? En als je van de selfies bent, post je zwerfie onder #zwerfie en #ILiveGreen op Instagram.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 70

24-09-19 16:48


maart

week 13

23 maandag

24 dinsdag

25 woensdag

26 donderdag

27 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 71

24-09-19 16:48


week 13 zaterdag

28

Int. Earth Hour Day Tegel eruit plant erin

zondag 29 ZOMERTIJD

Veredeling terug naar boer en consument Veredeling terug naar boer en consument

Eeuwenlang was het veredelen en kweken van zaden een vanzelfsprekende Eeuwenlang was het Tot veredelen en was kweken van zaden vanzelfsprekende bezigheid van boeren. voor kort er daardoor eeneen grote diversiteit aan bezigheid van boeren. Tot voor kort was er daardoor een grote diversiteitruim aan lokale en regionale gewassen. Inmiddels hebben drie grote multinationals lokale en regionale gewassen. Inmiddels hebben drie grote multinationals ruim de helft van de zaadmarkt in handen. de helft van de zaadmarkt in handen.

Het beste zaad via vrije seks Het beste zaad via vrijewilseks Biodynamisch tuinder Isabel dat industriële, uniforme zaad niet gebruiken,

Biodynamisch tuinder die Isabel wilseks’ dat industriële, uniforme niet gebruiken, maar zaden van planten ‘vrije hebben gehad: ze teeltzaad verschillende maar zaden van planten die ‘vrije seks’ hebben gehad: ze teelt verschillende pompoenvariëteiten door elkaar die elkaar bestuiven. Zo brengt Isabel de biodipompoenvariëteiten door elkaar die elkaar bestuiven. Zo los brengt Isabel de biodiversiteit terug in de landbouw en maakt ze zich als tuinder van de uniforme versiteit terug in de landbouw en maakt ze zich als tuinder los van de uniforme en gepatenteerde zaden van de grote veredelaars. en gepatenteerde zaden van de grote veredelaars.

Wil je meedoen? Word Pompoen-familielid. je meedoen? Word Pompoen-familielid. InWil het najaar, als de pompoenen van het veld komen, gaat het project van start.

In het als de pompoenen het komen, het project Koop dannajaar, een Familiepompoen via van Odin ofveld Hofweb. Wasgaat hij lekker? Vul van dan start. de Koop dan een Familiepompoen via Odin of Hofweb. Was hij lekker? Vul dan de vragenlijst in, stuur twintig zaden terug en maak kans op een gezellig pompoenvragenlijst in, stuur twintig terug en maak kans op een gezellig pompoendiner met gerenommeerd kokzaden Eric van Veluwen. diner met gerenommeerd kok Eric van Veluwen.

Houd www.toekomstzaaien.nl in de gaten als je meer wilt weten Houd www.toekomstzaaien.nl in de gaten als je meer wilt weten over deze ontwikkeling. over deze ontwikkeling. ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 73

24-09-19 16:48


maart

april

week 14

30 maandag

31 dinsdag

1 woensdag

2 donderdag

wandel naar je werkdag

3 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 74

24-09-19 16:48


week 14 zaterdag

4

zondag 5

Recycling begint in de gft-bak Compost is het groene goud. Het wordt gevormd uit groen restafval waar je verder haast niets voor hoeft te doen. Alleen maar te verzamelen. Compost houdt de bodem vruchtbaar en gezond, slaat CO2 op in de grond en verbetert de waterhuishouding. Belangrijk dus dat jij jouw gft-afval scheidt, want afvalbedrijven zetten dat zoveel mogelijk om in groene energie en grondstoffen, zoals compost. Helaas belandt nog te veel ‘fout’ afval in de gft-bak, zoals as, haren of poep van mens en dier en nylon theezakjes. Ook gekookt eten kan niet in de gft-bak.

Gratis compost

Op 30 maart, Nationale Compost Dag, is er aandacht over het hoe, wat en waarom van gft-scheiding. In het hele land openen afvalbedrijven hun deuren voor bezoek en als dank voor het goed scheiden van gft-afval wordt er gratis compost uitgedeeld. Da’s mooi, want de lente is begonnen en dus kun je deze 100% organische mest direct in je tuin verwerken.

Kijk op de website van jouw gemeente of plaatselijke afvalinzamelaar voor plaats en tijdstip.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 76

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 77

24-09-19 16:48


Advertorial

Ontdek en proef het goede van de natuur bij PUUR Westerwolde Rineke Dijkinga, van huis uit orthomoleculair therapeut en bekend van haar succesvolle kookboeken, startte midden in de natuur PUUR Westerwolde: een plek waar alle activiteiten die ze afgelopen jaren heeft ondernomen samenkomen. Rineke is naast voedingsdeskundige een groendoener. In alles combineert ze haar voeding- en gezondheidskennis met koken en lekker eten. Ook bij PUUR Westerwolde.

Eten en weten

Midden in de Sellingse natuur geeft Rineke diverse groene lezingen en wandelingen, gecombineerd met gezonde voeding. Terwijl je meer leert over de natuur proef je gelijk hoe lekker gezond eten kan zijn. Dit jaar staan drie 4-gangen-Dinner-lectures op het programma: Happy hormonen, Eet je darmen gezond en Weet wat je eet bij chronische stress. Ook kun je deelnemen aan een van de drie lunchwandelingen met de thema’s: Alles draait om je hormonen, (on)Kruidenwandeling en De weg naar een gezond brein of Eet je darmen gezond.

Lokaal, biologisch en vers

Het eten dat Rineke hier tijdens de activiteiten serveert is vers, lokaal, duurzaam en zonder pakjes en zakjes gemaakt. Er staan alleen pure smaken op tafel. Er wordt zoveel mogelijk met het seizoen gekookt en de hoofdingrediĂŤnten komen van biologische boeren en producenten uit de omgeving.

Ook groepsarrangementen mogelijk

PUUR Westerwolde is ook te boeken als vergaderruimte, voor een familie- of vriendinnenuitje, training of workshop. Je kunt een complete dag door Rineke laten verzorgen, of de dag deels laten invullen met een leuke of lekkere activiteit. Denk aan een kanotocht, een kookworkshop, een wandeling met de boswachter of een mooie fietstocht. Die rond je dan af met een door Rineke verzorgd diner, gebaseerd op haar voedingsprincipes. *Vanaf 20 personen.

www.puurwesterwolde.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 79

24-09-19 16:48


april

week 15

6 maandag

7 dinsdag

gezondheidsdag nat. buitenlesdag

8 woensdag

9 donderdag

10 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 80

24-09-19 16:48


week 15 zaterdag

11

zondag

12

Tijd voor de lenteschoonmaak • • • •

Haal al je kasten leeg en geef kleding die je niet meer draagt aan het goede doel of breng het naar een tweedehandswinkel. Ontdooi de vriezer. Door aangevroren ijs verbruikt je vriezer meer stroom. Ontkalk de waterkoker met een scheut schoonmaakazijn: zonder kalkaanslag verbruikt deze minder energie. Haal frisse lucht in je huis. Zet de ramen open om vocht en geurtjes te verwijderen. Droge, frisse lucht is bovendien sneller te verwarmen dan vochtige lucht. Dat scheelt energie op koude dagen.

3x baking soda schoon 1. 2. 3.

Schoon tapijt: strooi er baking soda op, laat 15 min. inwerken en zuig op. Witte voegen: papje maken van baking soda met wat warm water en schoonpoetsen met een oude tandenborstel. Verstopte gootsteen: kopje baking soda, gevolgd door een kopje schoonmaakazijn doet wonderen.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 82

24-09-19 16:48


april

week 16

13 maandag

14 dinsdag

15 woensdag

16 donderdag

cursus hommel herkennen bij Bijenstichting

17 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 83

24-09-19 16:48


week 16 zaterdag

18

zondag

19

Advertorial

Kamperen midden in de natuur! Kamperen op de mooiste kampeerplekjes in de natuur betekent genieten van de rust, ruimte en vrijheid. Je wordt ’s morgens wakker met een vogelconcert en droomt ’s avonds weg bij een kampvuur. Kinderen hebben alle mogelijkheden om in de natuur op onderzoek uit te gaan. Waar je dit allemaal vindt? Op zo’n 145 natuurkampeerterreinen. Hier wordt met zorg omgegaan met mens én milieu. Voor de goede en verzorgde sanitairgebouwen wordt gekeken naar waterbesparende douches, zonnepanelen en spaarlampen tot helofytenfilters om water te zuiveren en warmte-terugwininstallaties om de gebouwen te verwarmen. Ook vind je er geregeld een biologische moes- of kruidentuin. De meeste terreinen liggen relatief in de buurt (goed voor je ecologische voetafdruk!), maar je vindt ze ook in België en Frankrijk.

Koop nu Het Groene Boekje 2020 Op de Natuurkampeerterreinen heb je de Natuurkampeerkaart nodig uit het Groene Boekje. Deze is nu te koop op www.natuurkampeerterreinen.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 85

24-09-19 16:48


april

week 17

20 maandag

21 dinsdag

22 woensdag dag van de aarde landelijke zaaidag voor bijen en vlinders

23 donderdag

24 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 86

24-09-19 16:48


week 17 zaterdag

25

zondag

26

Zaai mee op Dag van de Aarde Wat is er mooier dan op de Dag van de Aarde, 22 april, je leefomgeving op te fleuren en daarmee bijen te helpen! Dat doe je heel simpel door mee te doen aan de landelijke Zaaidag van de Bijenstichting. Iedereen, individueel, in een groep of als lokale organisatie, kan bloemen voor bijen gaan zaaien. Een paar tips: • • •

Bestel een kant-en-klaar zaaimengsel via de Bijenstichting. Dit biedt voornamelijk voedsel aan honingbijen en hommels. Zet vaste planten, heesters en bomen in je tuin. Belangrijk is dat je soorten kiest die voldoende voedsel voor bijen leveren. Koop zaden of planten van kwekerijen die duurzame wijze planten telen. Dat heeft de voorkeur boven de tuincentra waar je regelmatig planten vindt die met neonicotinoiden of andere gifstoffen zijn behandeld. Daar maak je bijen niet blij mee!

Ga jij zaaien? Zet jouw foto op Instagram met de #landelijkezaaidag en laat zie hoe groen jij bezig bent.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 88

24-09-19 16:48


Zo organiseer je voor jezelf een duurzaam, groener leven Meer dan alleen maar iets willen of hopen: Alleen als mensen zich daadwerkelijk verbinden, verandert er iets. Verbinding met een nieuwe werkwijze, een nieuwe aanpak om te komen tot een groen duurzaam leven bijvoorbeeld, voor nu en in de toekomst. Om hier zelf (of jouw organisatie/team) verantwoordelijkheid voor te nemen, moet je eerst weten waar je staat, wat je wilt veranderen en hoe je dit gaat regelen. Anders begin je te rennen zonder focus en dat is zonde van je energie.

Provocatie en uitdaging leidt tot energie voor verandering Veranderen is niet altijd makkelijk. Onderweg twijfel je en raak je makkelijk gefrustreerd als je ergens tegenaan loopt. Soms hebben problemen of vraagstukken juist een andere aanpak nodig dan je gewend bent. De provocatieve coachingsstijl kan je helpen om tot zelfwaardering, assertiviteit en nieuwe keuzes te komen. De sleutelbegrippen zijn contact, humor en uitdaging. Dé prikkels waardoor je het beste uit jezelf haalt.

Een oefening Wees eens eerlijk naar jezelf: Waar sta jij? Hieronder staan statements waar je misschien nog nooit goed over hebt nagedacht. Laat je verrassen door je eigen antwoorden en kom erachter op welk gebied jij nog stappen kunt zetten om zelf een duurzamer groener leven te organiseren. Geef per vraag antwoord op de schaal van 1 ‘ik moet nog beginnen’ tot en met 5 ‘helemaal op orde’.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 89

Inderdaad, je bent ongeschikt… Bij provocatieve coaching geeft de coach jou enthousiast in al je belemmerende overwegingen gelijk: ‘inderdaad, je bent onzeker, ongeschikt…’. Het is menselijk dat je dan onmiddellijk in verzet komt: ‘nou zeg, zo erg als jij het zegt is het niet…het zit zo…’. Dit versterkt op een positieve manier de natuurlijke neiging om te willen (over)leven, verbeteren en constructief in het leven te staan. Dan verliezen jouw frustraties, angst en twijfels hun ondermijnende kracht.

Positioneren: 1. Ik ken mijn eigen kracht en droom om duurzamer en groener te leven  2. Ik zorg goed voor mijzelf en anderen terwijl ik mijn wensen in acties omzet  3. Ik ben authentiek, open en eerlijk naar mijzelf en anderen over wat nu al wel en niet haalbaar is 

24-09-19 16:48


Wil je zelf of samen loskomen van knellende patronen om enthousiast je doelen te behalen? Boek dan een provocatieve individuele coachsessie of teamworkshop. Dit kan op locatie of bij GraansiloWehl onder andere door de gecertificeerde organisatiecoach en sociaal psycholoog drs. Ingeborg van der Oord.

QR

www.graansilowehl.nl

5x effect Het effect van provocatieve coaching is dat je: 1. Neutraal kunt reflecteren, waardoor je meer overzicht hebt 2. Je betrokken voelt, waardoor je invloed krijgt op de uitkomsten van jouw acties 3. ‘Zelf het elastiekje op kunt rekken’, waardoor er meer ruimte is om te speculeren over de toekomst 4. Vanuit eigen autonomie opnieuw kunt kiezen, los van een probleem of oplossing 5. Nieuwe energie krijgt, doordat je voelt dat je op de goede weg bent (flow) Tel per thema de cijfers bij elkaar op. De laagste score betekent dat dit jouw aandacht nodig heeft. Want alles wat je aandacht geeft groeit!

Organiseren: 1. Ik heb mijn leven nu al duurzaam ingericht  2. Ik benut mijn eigen talenten én tegelijkertijd die van anderen om stappen te zetten  3. Ik los mijn interne conflicten en dilemma’s op om de weg vrij te maken voor actie 

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 91

Presteren: 1. Ik bereik gewenste resultaten op korte én lange termijn  2. Ik evalueer mijn eigen functioneren en ik bouw op basis hiervan aan mijn visie voor de toekomst  3. Ik heb het lef om naar buiten te treden en mijn verhaal te vertellen, waardoor ik anderen mee krijg om elkaar te helpen 

24-09-19 16:48


mei

april

week 18

27 maandag

MEIVAKANTIE HEEL NEDERLAND

koningsdag

28 dinsdag

cursus Bee Watch bij Bijenstichting

29 woensdag

30 donderdag

1 vrijdag

dag van de arbeid

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 92

24-09-19 16:48


week 18 zaterdag

2

zondag 3

Advertorial

Wat zit er in jouw toilettas?

Heb je wel eens op keurmerken gelet van cosmetica? Je kunt ook kiezen voor de natuur, te herkennen aan bijvoorbeeld het BDIH-keurmerk. Dit is een garantie voor gecertificeerde en gecontroleerde natuurlijke cosmetica. Zoals de natuurlijke huid- en haarverzorgingslijn Bee honest cosmetics van Imkerij de Traay. Deze is op basis van bijen-gerelateerde ingrediënten, zoals biologische fair trade honing, bijenwas, stuifmeel en propolis, maar bevat ook natuurlijke, verzorgende plantenextracten.

Gelee royal

In deze dag- en nachtcrème zit gelee royale: de melkachtige vloeistof die jonge werkbijen speciaal voor hun koningin produceren. En die is ook perfect als verzorging voor de rijpere huid. De werkzame stoffen activeren de aanmaak van collageen, verantwoordelijk voor sterk bindweefsel. Je huid wordt zachter en oogt egaler, jonger en stralender.

www.beehonestcosmetics.com Bee honest cosmetics dag- en nachtcrème Gelee Royale

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 94

24-09-19 16:48


mei

week 19

4 maandag

dodenherdenking

5 dinsdag

bevrijdingsdag

6 woensdag

7 donderdag

8 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 95

24-09-19 16:48


week 19 zaterdag

9

nationale molendag fairtrade dag

zondag 10

moederdag nationale molendag

Hoe fairtrade is jouw gemeente? De tweede zaterdag in mei is het Fair Trade Dag. Vind jij eerlijke handel belangrijk? Je doet mee door zelf fair trade producten te gebruiken en dat actief uit te dragen. Daarnaast kun je andere mensen en organisaties in jouw gemeente stimuleren om ook te kiezen voor fair trade. Zo lever jij jouw bijdrage aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. In Nederland zijn inmiddels 81 fair trade gemeenten waardoor inwoners, winkels, bedrijven en de lokale politiek samen zorgen voor meer eerlijke handel. Utrecht en Groningen zijn zelfs fair trade provincies. Op fairtradegemeenten.nl check je of jouw gemeente al fair trade is.

Tip: Fair trade geldt ook voor producten van ver af. Zo kun je in de Live Green Webshop een fair trade babyrompertje van biodynamische landbouw kopen met de tekst: I am the Future, gemaakt in de Egyptische woestijn bij Sekem.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 97

24-09-19 16:48


mei

week 20

11 maandag nat. vogelweek

12 dinsdag

13 woensdag

14 donderdag

15 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 98

24-09-19 16:48


week 20 zaterdag

Open Tuinendag bij Bijenstichting

16

zondag 17

14 mei fiets naar je werkdag Fietsen is niet alleen goed voor het milieu en je portemonnee maar ook voor je gezondheid. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat regelmatig bewegen ervoor zorgt dat je minder snel ziek wordt. Bovendien verschijn je fitter en energieker op het werk. Doe je dit specifiek op 14 mei – fiets naar je werkdag – dan maak je ook nog eens kans op een prijs.

E-bike proef

Zeker met een E-bike wordt fietsen naar je werk steeds makkelijker. Ook worden er steeds meer snelfietsroutes aangelegd: brede doorgaande fietspaden met zo min mogelijk obstakels. Vraag ook eens om een e-bike test op je werk om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een e-bike.

De leukste e-bike routes vind je op livegreenmagazine.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 100

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 101

24-09-19 16:48


Duurzame dinsdag ingevuld door jou? De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Het kabinet neemt dan de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samen­ leving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven. Ideeën van afgelopen jaar waren bijvoorbeeld de Hydraloop; een waterreyclesysteem dat bad-, douche- en wasmachinewater reinigt zodat dit opnieuw gebruikt kan worden. Hiermee wordt 45% leidingwater bespaard, de riooluitstoot met 45% verminderd. Ook bespaart de toepassing energie en geld. De visie is dat er over 20 jaar geen huis meer gebouwd wordt zonder waterrecyclingsysteem. Eigenlijk een hele logische gedachte toch? Maar ook kleinschalige initiatieven, zoals kledingbibliotheken, komen in aanmerking voor een prijs. Kleding lenen heeft immers een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire mode-industrie. Inmiddels zijn diverse initiatieven gestart in Nederland. Of het idee van Matthijs Westerwoudt, die via zijn kruidenthee helpt met het herstellen van de Nederlandse biodiversiteit. De kruiden en bloemen die hij inzaait bij boeren in Nederland zijn de basis voor het behoud van bijen, vlinders en andere insecten in Nederland en leveren we ANALYSE INZENDINGEN DUURZAME DINSDAG 2016 hem de ingrediënten voor zijn Nederlandse kruidenthee. Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk JULI 2016

Heb jij een duurzaam idee en wil je meedoen? Dien jouw idee dan in voor 1 juni. www.duurzamedinsdag.nl UITGEVOERD DOOR:

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 103

24-09-19 16:48


Meewerken op Ecolonie: het eiland van de toekomst Midden in de natuur van de Franse Vogezen vind je het ware paradijs bij camping Ecolonie. Hier maak je kennis met een manier van leven die écht inhoud geeft aan duurzaamheid, gemeenschapszin, spiritualiteit, creativiteit, ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 30 jaar geleden startte een groepje Nederlandse pioniers hun eco village en sindsdien is de plek stukje bij beetje opgebouwd. Ecolonie heeft zijn bestaan te danken aan de vele mensen van alle leeftijden en vanuit de hele wereld, die kort of langdurig hier hun steentje aan hebben bijgedragen. In de loop van het jaar helpen zo’n 200 verschillende mensen mee aan de diverse projecten op Ecolonie.

Aan de slag met vrijwilligerswerk

Elke zomer kun je hier vrijwilligerswerk doen en ervaren dat je ook via kleine dingen groots kunt zijn. Je moet minimaal twee weken beschikbaar zijn en je wordt ingezet bij diverse ambachtelijke, ecologische projecten, zoals in de groente- en kruidentuinen, de kaasmakerij, geitenboerderij, bakkerij etc. In ruil krijg je een slaapplek en dagelijks 3 lekkere biologische, vegetarische maaltijden.

Saamhorigheid

Als vrijwilliger participeer je: je maakt, met de bewoners, deel uit van de woon-werkgemeenschap. Jouw aandeel daarin wordt zéér op prijs

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 104

24-09-19 16:48


‘Bij Ecolonie werk je aan je zelf en de aarde voor een betere toekomst’

gesteld! Iedereen, jong, oud, fit of niet, ervaren of onervaren, is welkom en omdat je allemaal aan hetzelfde doel werkt, ontstaat als vanzelf een saamhorigheidsgevoel.

Vakantie vieren op Ecolonie

Ecolonie is ook een heerlijke plek om je vakantie te vieren en je bent daar welkom als vakantiegast. Gewoon in je eigen tent of in een gastenverblijf, een ingerichte blokhut of in de Mongoolse Yurt. Schuif ’s avonds aan bij het gezamenlijk diner met verse groenten direct uit de moestuin of wandel naar

Theehuis Forge Neuve waar je ook kunt zwemmen in het meer. Geniet van de huisgemaakte producten in het campingwinkeltje, zoals vers gebakken brood uit de eigen bakkerij en jam uit de jammakerij. Doe mee met (mindful) workshops, loop het ecopad en eindig de dag bij het gezamenlijke kampvuur. Let op: op Ecolonie is geen wifi. Laat de boel écht even de boel. Op Ecolonie ga je terug naar je basis om een rijker leven te ervaren.

www.ecolonie.eu

Groen, groener, groenst

• De helft (10 stuks) van alle cam­ pingdouches wordt verwarmd door zonnecollectoren. • Het afvalwater wordt op een na­ tuurlijke manier gezuiverd door zand­filters. • Er zijn ook composttoiletten zonder water. Per toiletbeurt bespaart dit minimaal 6 liter (drink)water en de compost gaat als mest in de bloemperken. • De natuurcamping is onverlicht, wat veel stroom bespaart en je de ster­ renhemel boven je veel beter ziet.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 106

24-09-19 16:48


mei

week 21

18 maandag

19 dinsdag

20 woensdag

21 donderdag hemelvaart

22 vrijdag

Internationale dag van de biodiversiteit

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 107

24-09-19 16:48


week 21 zaterdag

23

zondag 24

Feest van de natuur Net zoals in Frankrijk en andere landen, vindt in Nederland eind mei het Fête de la Nature plaats: een festival waarbij je op een feestelijke en verrassende manier in contact komt met de natuur. Hier vier je de natuur in al haar diversiteit en om wat er juist wél is! Verspreid over heel Nederland kun je een gek, leuk, grappig of mooi evenement in de natuur bezoeken. Fête de la Nature heeft geen centrale organisatie. Het is juist een dag waar lokale initiatieven kunnen bloeien op eigen initiatief. Laat je dus verrassen door wat zich afspeelt in jouw regio of organiseer zelf een activiteit! Je kunt heel breed denken: van een speurtocht naar kevers door het bos, theeschenken in een moestuin of een snelcursus natuurfotografie in een weiland organiseren, tot een hardloopclinic langs de Zeeuwse kust, een vaartocht over het Naardermeer en een workshop schilderen in het stadspark.

Check fetedelanature.nl voor alle activiteiten

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 109

24-09-19 16:48


mei

week 22

25 maandag

26 dinsdag

27 woensdag

28 donderdag

fiets naar je werkdag

29 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 110

24-09-19 16:48


week 22 zaterdag

30

zondag 31

Advertorial

Vegan voor je voeten Verklein je voetafdruk

De gemiddelde Nederlander heeft een veel te hoge voetafdruk en dat kan de aarde niet aan. Door bewuster te consumeren en te kiezen voor diervriendelijke producten, krijg je jouw voetafdruk heel makkelijk omlaag. Leervrije, veganistische schoenen sluiten daar perfect bij aan, want voor elke 20 paar veganistische schoenen is één koeienhuid minder gebruikt. Dit betekent één koe minder in de wei, minder water- en landgebruik en minder belasting in CO2.

Vegan schoen

Wolky, bekend om hun goede pasvorm en uitneembaar voetbed, introduceerde dit voorjaar een vegan schoen. Deze kleurrijke W-Base-lijn schoen is gemaakt met ademende vegan materialen. Een speciale behandeling beschermt je voet bovendien tegen bacteriën. De modellen zijn superlicht, dus perfect voor onder een zomerse (tweedehands) outfit. Tip: check de coupon achterin voor 10% korting.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 112

24-09-19 16:48


juni

week 23

1 maandag

pinkster

2 dinsdag

3 woensdag

4 donderdag

5 vrijdag

wereld milieudag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 113

24-09-19 16:48


week 23 zaterdag

6

zondag 7

Laat de zon maar schijnen Denk jij na over zonnepanelen? Er zijn steeds meer redenen om deze zonnevangers op je dak te leggen. Behalve goed voor het klimaat, zijn ze een slimme investering. Voor 10 geïnstalleerde zonnepanelen betaal je ongeveer € 4.700*. De BTW van € 760 krijg je terug van de Belastingdienst. Het rendement van zonnepanelen is vergelijkbaar met 6% spaarrente. Van 10 panelen (3.000 Wattpiek) krijg je elk jaar 2.600 kWh gratis stroom waar je bij het energiebedrijf jaarlijks € 600 voor betaalt*. Op milieucentraal.nl zie je via de zonnepanelencheck wat zonnepanelen jou zouden kosten en opleveren. Passen er geen panelen op jouw dak, dan zijn er steeds meer energieleveranciers die deze zonne-energie aanbieden. *Prijspeil 2019 Bron: milieucentraal.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 115

24-09-19 16:48


juni

week 24

8 maandag

wereld oceanendag

9 dinsdag

10 woensdag

11 donderdag

12 vrijdag

slootjesdagen

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 116

24-09-19 16:48


week 24 zaterdag

13

slootjesdagen

zondag 14

slootjesdagen

Bekijk een slootkant eens van dichtbij Sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Daarom heeft IVN Slootjesdagen uitgeroepen. Op ruim 100 locaties in het land laten IVNnatuurgidsen met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten je alles beleven in en om de sloot.

Of doe deze dag eens gek en ga slootjespringen. Plezier verzekerd! Fierljeppen (oorspronkelijk: sierlijk springen) is een traditionele sport die tot ons immaterieel erfgoed behoort. Bakermat is Friesland, waar honderd jaar geleden de eerste wedstrijden werden gehouden. Al in 1575 was de polsstok een praktisch en onmisbaar gebruiksvoorwerp in het waterrijke landschap. Men trok er mee het veld in en sprong van weiland naar weiland.

Check livegreenmagazine.nl voor de leukste slootjes.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 118

24-09-19 16:48


juni

week 25

15 maandag

16 dinsdag

17 woensdag Internationale dag tegen verwoestijning & droogte

18 donderdag

19 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 119

24-09-19 16:48


week 25 zaterdag

20

zondag 21

midzomerfeest vaderdag

Nacht van de Vluchteling In verschillende provincies van het land kun je tijdens de Nacht van de Vluchteling om middernacht meedoen aan een sponsorloop. Het startschot klinkt om precies 00:00 uur middernacht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen en je kunt kiezen of je 10, 20 of zelfs 40 kilometer loopt. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger als jezelf liever niet loopt. In 2019 liepen er ruim 5.700 mensen mee en haalden samen 1,6 miljoen euro op. Met dat geld biedt Stichting Vluchteling noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.

Check nachtvandevluchteling.nl voor meer informatie.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 121

24-09-19 16:48


Recept Zomer

Proef ‘t seizoen Eet je wat het seizoen te bieden heeft en kies je voor lokaal en biologisch, dan heeft jouw maaltijd slechts een kleine impact op het milieu. Zo verklein je jouw ecologische voetafdruk en vermindert de CO2 uitstoot (dankzij besparing op vervoer, stoken van kassen en koelingen). Bovendien eet je verser en hebben jouw groenten nog de hoogste voedingswaarde dan wanneer je ze ‘vers’ van ver eet. Zo simpel kan groener leven zijn! Bron: milieucentraal.nl

Dit zijn de meest milieuvriendelijke Nederlandse groenten dit seizoen: Aardappelen, Andijvie, Bleekselderij, Bloemkool, Boerenkool (S), Bosui, Broccoli (-S), Chinese kool, Courgette, Doperwt (J), IJsbergsla, Knolselderij (S), Koolrabi, Kropsla, Lamsoren (-S), Paksoi, Pastinaak (S), Peultjes, Postelein, Pompoen (S), Prei, Raapjes, Rabarber (J), Radicchio, Radijs, Rammenas (S), Rettich, Rode biet, Rode kool, Rucola, Savooiekool, Sperzieboon, Schorseneren (S), Spinazie, Spitskool, Ui, Veldsla, Venkelknol, Witte kool, Witlof, Wortelen, Zeekraal (-S). Vanaf augustus: Mais, Raapstelen, Snijboon. ZOMER (J = juli, A = aug, S = sept)

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 122

24-09-19 16:48


Foto pt + Rece andra S

Courgettebrood als ontbijt Wil je deze zomer wat kilootjes kwijt of je bloedsuikergehalte reguleren, dan is het raadzaam koolhydraatarm te eten. Met dit smeuïg brood van courgette bijvoorbeeld. Besmeer met wat amandelpasta of pindakaas en je hebt een heerlijke variant op tarwebrood. Dit heb je nodig 1 middelgrote courgette, geraspt 75 gram amandelmeel 50 gram boekweitmeel Handje lijnzaad 4 eieren 2 el kokosolie, gesmolten 2 th koek/speculaaskruiden 1 tl wijnsteen bakpoeder Snufje zout Ca 75 gram pecannoten Handje pompoenzaden 1 el boekweitvlokken 2 el Vloeibare honing (optioneel) Zo maak je het 1. Mix de eieren, kokosolie en de honing door elkaar en roer dit door de geraspte courgette. 2. Meng het meel met de kruiden, zout en bakpoeder en voeg dit toe aan het courgettemengsel. Roer er als laatste de pecannoten door. 3. Schep het beslag in de vorm en bestrooi met pompoenzaden en wat boekweitvlokken. 3. Bak het brood in ca 45 minuten gaar in een voorverwarmde oven van 175 C. Laat het brood volledig afkoelen voordat je het aansnijdt. Sandra’s tip: het brood is makkelijk in te vriezen, zo heb je altijd een broodvariant bij de hand.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 124

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 125

24-09-19 16:48


Zomertips Spectaculaire natuur

Zoek de zeevonk op een zwoele zomeravond: ĂŠĂŠn van de mooiste natuurverschijnselen in zee. Deze spectaculaire groen/blauwe lichtshow in het water wordt veroorzaakt door een bijzonder klein algje. Gevaarlijk is dit niet, je kunt dus gewoon het water in.

Leef buiten

Mooi weer deze week? Leef eens helemaal buiten. Eet al je maaltijden buiten op je balkon of in de tuin. Met een lekkere lange nazit, zonder tv of andere apparaten. Leuk, goedkoop en lekker koel: zet je tent eens op in je eigen achtertuin. FEIT: in augustus zie je de meeste vallende sterren. Hoeveel tel jij er deze avond en wat wordt jouw wens?

Gouden uur

Sta extra vroeg op en maak de mooiste zonsopkomst ever! In de fotografie wordt dit het gouden uur genoemd. Deel die op Instagram met #goudenuur. Zoek je vervolgens op deze hashtag dan zie je wat de natuur jou allemaal gratis geeft, als je er maar oog voor hebt.

Lichtpuntjes

Loopt alles anders dan je had gedacht, is het somber zomerweer of zie je een berg extra stress zo voor de vakantie? Check deze quote:

Lichtpuntjes: soms zijn ze duidelijk, soms zijn ze klein. Je hoeft er niet op te wachten, je kunt ze ook zijn.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 127

24-09-19 16:48


juni

week 26

22 maandag

23 dinsdag

24 woensdag

25 donderdag

26 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 128

24-09-19 16:48


week 26 zaterdag 27

zondag

28

Advertorial

EĂŠn handdoek, twee happy mensen Met deze duurzame, extra zachte handdoek maak jij jezelf en wever Metin in Turkije blij. Metin is de wever van deze Happy Towels: milieuvriendelijke hamamdoeken voor zonaanbidders en saunaliefhebbers.

Biokatoen en bamboegaren

Als geen ander weet Metin waar een goede hamamdoek aan moet voldoen. Als echte vakman levert hij alleen kwaliteit en absoluut geen doek waar je doorheen kijkt! Hij maakt de hamamdoeken extra lang (210cm!), in diverse unieke kleuren en in twee materiaaluitvoeringen: 100% biokatoen en extra zachte Happy Towels van 60% zacht bamboegaren en 40% biokatoen.

Happytowels.nl Check de coupon voor 10% korting

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 130

24-09-19 16:48


juni

juli

week 27

29 maandag modderdag

30 dinsdag

1 woensdag

2 donderdag

3 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 131

24-09-19 16:48


week 27 zaterdag 4

zondag

5

International Mud Day De wereld om ons heen bekijken we steeds vaker virtueel via de televisie, je smartphone en je tablet. Modderdag moedigt je aan om vaker zelf naar buiten te gaan en te ontdekken wat de verbinding met de aarde voor ons betekent. De beste manier om dat te beleven is op blote voeten. Via een blotevoetenpad beleef je de natuur tot aan je tenen. De mooiste paden liggen midden in natuurgebieden of op bijzondere locaties, zoals een landgoed of een permacultuur tuin. Je loopt over verschillende soorten ondergrond: van zacht gras en blubberige modder tot houtsnippers en grote keien.

Wist je dat het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert.

Op Live Green Magazine vind je een aantal bijzondere blotevoetenpaden.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 133

24-09-19 16:48


juli

week 28

6 maandag

BEGIN ZOMERVAKANTIE NOORD

7 dinsdag

8 woensdag

9 donderdag

10 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 134

24-09-19 16:48


week 28 zaterdag 11

zondag Open Tuinendag bij Bijenstichting

12

Kleine bee(s)tjes helpen Het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere kriebelbeestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Volgens een onderzoek van Natuurmonumenten is 2/3 verdwenen en dat is een grote aanslag op de kringloop van het leven. Gelukkig kun je helpen.

Jij bepaalt

Insecten zorgen voor een gezonde bodem zodat planten kunnen groeien, ze bestuiven bloemen, bomen en gewassen en zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en andere dieren. Ze hebben te lijden onder de industrie, de stenen stad, de vele snelwegen en de intensivering van de landbouw. Jij bepaalt wat je eet, wat je koopt en hoe dat gemaakt wordt.

Maak jouw omgeving aantrekkelijk. Vlinders en bijen zijn bijvoorbeeld gek op bloeiende kruidenhoekjes met roze­ marijn, lavendel, kattenkruid, marjolein, tijm, of venkel. En daar profiteer jij in de keuken ook weer van, bijvoorbeeld met deze aardappelgratin met rozemarijn.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 136

24-09-19 16:48


Groen op reis

biedt verrassende mogelijkheden Waarom zou je urenlang met opgetrokken knieën in een vliegtuig zitten om te reizen naar verre oorden als Nederland nog zoveel prachtige, verrassende plekken biedt?

Groen en sociaal

Met een accommodatie van Nivon creëer je een bijzondere vakantie dicht bij huis. Midden in de natuur kom je op de mooiste plekken van Nederland. Op één van de (natuur)kampeerterreinen of in een natuurvriendenhuis staat jouw vakantie garant voor groen en sociaal. Je hebt namelijk wel je eigen

Duurzaam beheer

Nivon staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot in de details. De accommodaties zijn niet alleen groen vanwege de omgeving, ook worden ze zo duurzaam mogelijk beheerd. Zo wordt altijd zuinig omgegaan met water en energie, onder andere door gebruik

Van een kamer aan zee tot één in de bossen: overnachten is goedkoop. Zeker als je lid van de vereniging bent. (familie)kamer, maar maakt gebruik van gezamenlijke ruimtes. Zo maak je supermakkelijk contact: gluur in elkaars pan in de professionele keuken, pak een boek in de bieb en deel tips met gelijkgestemden op het terras.

van zonnepanelen, ledverlichting en lichtsensoren. Afval wordt gescheiden, wassen gebeurt niet meer dan nodig en de gebruikte middelen zijn milieu­ vriendelijk. Nivon verenigt mensen met hart voor de natuur. Alle accommodaties worden beheerd en onderhouden door duizenden vrijwilligers! Ontdekken of er voor jou een accommodatie tussen zit? Je vindt ze op nivon.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 137

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 139

24-09-19 16:48


juli

week 29

13 maandag BEGIN ZOMERVAKANTIE ZUID

14 dinsdag

15 woensdag

16 donderdag

17 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 140

24-09-19 16:48


week 29 zaterdag 18

zondag

19

Advertorial

Kraaybeekerhof Academie Duurzame lessen op betoverende locatie

Een goed, groen, gezond leven in evenwicht met de aarde, je lijf en de ander‌ Wil jij je daar eens Êcht in verdiepen, bijvoorbeeld door een studie, cursus of workshop in voeding en gezondheid? Dan is Kraaybeekerhof Academie wat voor jou.

Landbouw als inspiratiebron

Op het kleine, sympathieke landgoed De Kraaybeekerhof komt veel kennis samen: gezondheid, voeding en tuinieren. Landbouw is een grote inspiratiebron, vandaar dat de activiteiten temidden van de prachtige zelfoogsttuin plaatsvinden. Hier wordt alles biodynamisch verbouwd, met oog op de toekomst. Check de informatiebijeenkomst op www.kraaybeekerhof.nl

Handig: Kraaybeekerhof ligt op loopafstand van het NS-station Driebergen-Zeist.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 142

24-09-19 16:48


juli

week 30

20 maandag

BEGIN ZOMERVAKANTIE MIDDEN

21 dinsdag

22 woensdag

23 donderdag

24 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 143

24-09-19 16:48


week 30 zaterdag 25

zondag

26

Kleur in je tuin voor bijen, hommels en vlinders Een goede insectentuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt voedsel van de vroege lente tot de late herfst. Bijen en hommels hebben nectar en stuifmeel nodig, en vlinders help je door veel nectar te bieden. De samenstelling van nectar en de hoeveelheden stuifmeel zijn per plant verschillend en het loont om een grote variatie aan planten in je tuin te zetten. In je tuin, op je balkon of op je terras help je bijen, hommels en vlinders met planten als lavendel, koninginnekruid, vlinderstruik, zonnehoed (Echinacea),herfstaster en klimop. Gebruik biologische planten die vrij zijn van pesticiden. Kijk voor inspiratie eens op drachtplanten.nl

Gratis boekje

Op vlinderstichting.nl kun je een gratis boekje downloaden vol wetenswaardigheden over vlinders, wat ze nodig hebben en met praktische tips voor het inrichten van een aantrekkelijke insectentuin. Zelfs voor een kleine schaduwtuin op het noorden!

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 145

24-09-19 16:48


augustus

juli

week 31

27 maandag

28 dinsdag

dag van de natuurbescherming

29 woensdag

30 donderdag

31 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 146

24-09-19 16:48


week 31 zaterdag 1

zondag

2

Earth Overshoot Day is de dag waarop we de grondstoffen die de aarde in een jaar tijd kan produceren hebben opgemaakt. Idealiter is dat dus op 31 december; dan gebruiken we net zoveel grondstoffen als Moeder Aarde ons geeft. Vorig jaar viel Earth Overshoot Day op 29 juli en elk jaar is dat een paar dagen eerder. De uitdaging wordt om het tij te keren.

Oneerlijk gebruik

In 2019 leefden we vanaf 30 juli op de pof (en gebruikten we de grondstoffen van de toekomstige generaties). Ontbossing, consumptie, bodemerosie en een teveel aan CO2 in de lucht zijn er allemaal debet aan. Het positieve nieuws: We kunnen het tij keren. #movethedate. Schroeven we de emissies van fossiele brandstoffen met 50% terug, dan valt deze dag volgend jaar al 93 dagen later.

Via deze calculator kun je berekenen wanneer Earth Overshoot Day zou vallen als iedereen op aarde zo leefde als jij.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 148

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 149

24-09-19 16:48


Met eerlijke, duurzaam gemaakte kleding maak je jezelf en de wereld mooier Je kunt jezelf én de wereld een beetje mooier maken met kleding die duurzaam wordt gemaakt. Dat betekent met respect voor het milieu en voor de mensen in de landen ver weg die voor jou aan het werk zijn. Dat duurzaam gemaakte kleding ook gewoon hartstikke mooi is, laat watMooi zien op hun site. Hier vind je de grootste collectie duurzame mode (ook vegan) waarbij minder vervuiling en minder verspilling komt kijken. De leveranciers van de merken zijn transparant in hun werkwijze en hebben allemaal iets extra’s, zoals de nieuwe ‘Organic’ zomercollectie van King Louie laat zien. Hun Turkse en Aziatische fabrikanten garanderen goede arbeidsomstandigheden voor hun werknemers en doen niet aan kinderarbeid. De gebruikte materialen zijn onder meer biologisch katoen en gerecycled polyester. Om transparant te kunnen zijn, bezoekt King Louie haar leveranciers elk seizoen. Zulk frequent bezoek is niet echt duurzaam, dus doen ze via ‘Wings of Support’ iets terug. Deze organisatie helpt kinderen in ontwikkelingslanden aan onderdak en onderwijs en King Louie doneert kleding aan de organisatie voor diverse projecten. Met deze kleding draag je dus letterlijk en figuurlijk je steentje bij aan een mooiere wereld! Zin in Wat Mooi(s)? Check de kortingsbon achterin.

www.watmooi.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 151

24-09-19 16:48


augustus

week 32

3 maandag

4 dinsdag

5 woensdag

6 donderdag

7 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 152

24-09-19 16:48


week 32 zaterdag 8

zondag

9

Open Tuinendag bij Bijenstichting

Landgoederen bewijzen jou en Nederland een dienst In het Nederlands landschap nemen landgoederen een apart plek in. Het zijn oases van rust, natuur, landbouw, tuinen en cultuur. Op zo’n landgoed staat vaak een beeldbepalend landhuis, kasteel, kerk of grote boerderij. Nederland telt 43 landgoederen; elk uniek met een eigen verhaal, grootte, geschiedenis en bedrijvigheid. Landgoederen zijn ook van belang omdat het gebieden zijn met relatief hoge biodiversiteit. Het beheer van de gebieden is vaak extensiever dan de omliggende landbouwgebieden en de diversiteit in producten en diensten is ook veel groter. Dat maakt ze over het algemeen aantrekkelijk voor recreatie, zoals wandelen, fietsen, een kasteel bezoeken, lekker eten of een nachtje romantisch weg. Veel is mogelijk en op Nederlandselandgoederen.nl vind je een handige wegwijzer.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 154

24-09-19 16:48


augustus

week 33

10 maandag

11 dinsdag

12 woensdag

13 donderdag

14 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 155

24-09-19 16:48


week 33 zaterdag 15

zondag

16

Op de fiets naar de boerderij Verschillende boerderijen hebben een winkel aan huis. Daar verkopen ze producten van hun eigen boerderij of tuin Ên die van collega’s in de omgeving. Bij de Landwinkel vind je een mooi overzicht van verleidelijke ambachtelijke boerderij- en streekproducten.

Ervaar het buitenleven

De Landwinkel is dikwijls gelegen aan een leuke fietsroute, dus wat let je om de fiets te pakken? Veel van de landwinkels combineren hun koopwaar bovendien met andere activiteiten gelinkt aan het buitenleven: zo kun je zelf fruit of bloemen plukken, een kopje koffie met lekker verse taart eten en soms zelfs overnachten op de boerderij.

Zoek jouw landwinkel in de buurt op www.landwinkel.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 157

24-09-19 16:48


augustus

week 34

17 maandag

START SCHOLEN NOORD

18 dinsdag

19 woensdag

20 donderdag

21 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 158

24-09-19 16:48


week 34 zaterdag 22

zondag

23

Vegan Kikkererwten­tofu ‘gehakt’balletjes in tomatensaus

Mooi weer deze week? Eet alle maaltijden buiten in de tuin of op je balkon. Met deze plantaardige ‘gehakt’balletjes ben je ook nog eens lekker duurzaam bezig. Ze zijn lekker bij een (groenten)spaghetti of als koud hapje op een late nazomeravond tijdens een buitenborrel.

Sandra: “Deze balletjes krijgen lekker veel smaak door de verse tuinkruiden. Die kun je heel eenvoudig zelf in je eigen tuin of in een bak op je balkon houden.”

Check hier het recept

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 160

24-09-19 16:48


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 161

24-09-19 16:48


‘Neem eens de tijd om op het gras te liggen en doe eens niets.’

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 163

24-09-19 16:48


augustus

week 35

24 maandag

25 dinsdag

26 woensdag

27 donderdag

28 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 164

24-09-19 16:48


week 35 zaterdag 29

zondag

30

Spectaculair vogelobservatorium Aan de rand van het Haringvliet (ZH) ligt een spectaculair vogelobservatorium in de vorm van een ei van de grote stern. Maar dan 8 meter hoog en 11 meter lang. Dit bijzondere, duurzame ontwerp is uniek in de wereld. Het riet komt uit het natuurgebied zelf, het hout komt uit Finland en voor elke gekapte boom zijn er twee nieuwe terug geplant. Alle onderdelen van het gebouw kunnen bij afbraak worden hergebruikt. Via een pad met doorkijkjes, vlonders en sporen van ree en bever kom je bij dit reusachtige ei uit, waar je een prachtig 360 graden-uitzicht op de deltanatuur van het weidse Haringvliet krijgt. Je ziet er zilverreigers, lepelaars en ijsvogels, die je dankzij de telescoop scherp voor je neus krijgt. Met een beetje mazzel scheert zelfs de majestueuze zeearend over het water, want nu de Haringvlietsluizen weer op een kier staan en de verbinding tussen zoet en zout water weer is hersteld, paaien trekvissen als zalm en steur hier weer.

Regelmatig organiseert Natuurmonumenten hier een excursie. Check www.natuurmonumenten.nl/agenda voor meer informatie.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 166

24-09-19 16:48


augustus

september

week 36

31 maandag

1 dinsdag

2 woensdag

3 donderdag

4 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 167

24-09-19 16:48


week 36 zaterdag 5

zondag

6

Teveel slakken? Kies voor een natuurlijke oplossing Slakken zijn nuttige opruimers, maar doen ze zich ook graag tegoed aan jouw planten. Na een regenbui een tuin vol slakken? Gif gebruiken is echt niet nodig. Zorg dat de natuurlijke vijand van de slak het fijn heeft in je tuin. Leg stenen neer waar vogels slakkenhuisjes op kapot kunnen slaan en zorg voor plekjes waar een egel zich thuis voelt. Alsnog te veel slakken? Zet de plant in een dichte pot in een ondiepe schaal gevuld met water. Slakken hebben geen zwemdiploma en zo bereiken ze de plant niet. Of strooi eens een laagje gemalen eierschalen, grind of koffieprut rond planten.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 169

24-09-19 16:48


september

week 37

7 maandag

8 dinsdag

9 woensdag

10 donderdag

11 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 170

24-09-19 16:48


week 37 zaterdag 12

zondag

13

Advertorial

Kiemkracht van nieuw leven Zaad is de bron van nieuw leven. Het is de eerste schakel van onze voedselketen. Je geeft zaad toekomst door het elk jaar te zaaien, te oogsten en opnieuw te zaaien. Meehelpen aan deze bron van jouw voeding en toekomst? In de weekenden van oktober kun je op diverse biodynamische landbouwbedrijven graan inzaaien. Trek net als de biodynamische akkerbouwers je laarzen aan. Ervaar het krachtige, aardse gevoel dat je krijgt wanneer je met elkaar voedsel zaait in hun vruchtbare landbouwgrond barstensvol leven. Je komt bovendien meer te weten hoe een biodynamisch akkerbouwer werkt. Wie weet zit jouw graan volgend jaar in een brood. Dit herken je in de biologische speciaalzaak aan het oranje Demeter-keurmerk.

Check toekomstzaaien.nl voor deelnemende bedrijven en tijden

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 172

24-09-19 16:48


september

week 38

14 maandag

15 dinsdag

16 woensdag

17 donderdag

18 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 173

24-09-19 16:48


week 38 zaterdag 19

zondag

20

Overwinteren van vlinders De meeste vlinders in Nederland brengen de winter door als eitje, rups, pop en enkele gewoon als vlinder. Zo blijven de eitjes van sommige vlinders de hele winter in de stengels van grassen zitten. Pas in het voorjaar kruipen de rupsen naar buiten.

Maak een slaapplek

Overwintert een vlinder als pop dan is die goed verstopt tussen de planten of gewoon tussen afgevallen bladeren op de grond in je tuin. Wacht dus met het opruimen van je tuin tot het voorjaar, als de vlinders zijn uitgekomen. Soorten die als vlinder overwinteren doen dit vaak in een holle boom of schuur. Tijdens de eerste zonnige lentedag zie je de vlinders ontwaken.

Zie je een vlinder in huis? Door de warmte blijft deze actief en verbruikt dan veel te veel energie. Vang ‘m voorzichtig in een glas en laat deze vrij op een beschut plekje (of bij je insectenhotel!). Bron: vlinderstichting.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 175

24-09-19 16:48


Recept Herfst

NoWaste: appels als moes In de vroege herfst is het vooral de tijd van Hollands (zacht) fruit. Heb je zelf een appelboom? De appels met een plekje kun je goed gebruiken voor een snelle appelmoes. Met schil, want daarin zit fosfor wat goed is voor je geheugen. Ook vind je hierin de meeste bio-actieve stoffen die de plant maakt om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Voor ons zijn die gezondheidsbevorderend. Geen ruimte voor een appelboom? Google eens op adopteer een appelboom en pluk je eigen biologische appels bij een appelteler in de buurt. Bron: milieucentraal.nl

Dit zijn de meest milieuvriendelijke Nederlandse groenten dit seizoen: Aardappelen, Aardpeer (-O), Andijvie (O), Bleekselderij (- D), Bloemkool (- D), Boerenkool , Bosui, Chinese kool, Knolselderij, Koolraap, Kropsla (O), Paksoi (- D), Pastinaak, Peultjes (O), Pompoen, Postelein, Prei, Raapjes, Raapstelen (O), Radicchio, Rammenas, Radijs, Rettich, Rode biet, Rode kool, Rucola (O), Savooiekool, Schorseneren, Spitskool, Spinazie (O), Spruiten, Ui, Veldsla, Venkel (O), Winterpostelein, Witte kool, Witlof, Wortelen. HERFST (O = okt, N = nov, D = dec)

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 176

24-09-19 16:48


Foto pt + Rece andra S

Chia pudding met appelcompote Bomvol omega 3-vetzuur

Hoezo een toetje uit de winkel? Je kunt eenvoudig zelf een pudding maken, vol smaak en met gezonde omega 3-vetten. Maak lekker veel en bewaar dat in de koelkast. Met wat vers fruit op je toetje heb je zo altijd iets lekker paraat.

Dit heb je nodig 50 gram chiazaad 400 ml ongezoete amandeldrank 2 el maple siroop (optioneel) ½ tl vanille poeder Topping: 1 el kokosolie 2 appels, geschild en in partjes Kaneel en kokosbloesemsuiker naar smaak Amandelschaafsel (optioneel) Zo maak je het 1. Verwarm de melk en roer er van het vuur het chiazaad en de maple siroop door. Laat 5 minuten afkoelen en roer nogmaals door. 2. Verdeel over 4 schaaltjes en laat minstens 4 uur (of een nacht) in de koelkast staan. 3. Stoof de appel in de kokosolie en 2 el water ca 5 minuten in een koekenpan. 4. Voeg de suiker en kaneel toe en laat de compote afkoelen tot lauwwarm. 5. Rooster het amandelschaafsel goudbruin in een droge koekenpan en serveer de pudding met de appelcompote en amandelschaafsel on top.

Sandra’s tip: Ook lekker als ontbijt en on-the-go lunch. Voeg ter variatie eens cranberry’s toe en wat geroosterde stukjes walnoot.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 178

24-09-19 16:48


september 21 maandag

World Clean Up Day

week 39 BESTEL DE NIEUWE LIVE GREEN AGENDA 2021

22 dinsdag

Autovrije dag

23 woensdag

24 donderdag

25 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 179

24-09-19 16:48


week 39 zaterdag

26

zondag

27

Bollen Parade bij Bijenstichting

Daarom groente en fruit uit Nederland Milieu Centraal heeft voor jou berekend hoe duurzaam groente is. Ze keken naar het gebruik van fossiele grondstoffen, de bijdrage aan klimaatverandering, landgebruik en waterstress (watergebruik in relatie tot de waterschaarste in een gebied). Het meest milieuvriendelijk zijn groente en fruit van Nederlandse akkers. Eet dus liefst met de seizoenen mee en let wat vaker op de herkomst van de groente. Groenten die uit verre landen zijn ingevlogen belasten de aarde tot 8 keer zoveel. Ook Nederlandse groente uit een verwarmde kas waar geen milieubesparende maatregelen zijn toegepast (bijv. aardwarmte) wint geen groene hoofdprijs.

25% korting

Wil je vegetarische, gluten- en lactosevrije receptideeën? Blogger Sandra kookt elke week een nieuw seizoensgerecht waarvan je het recept op Live Green Magazine vindt. Check de kortingscode voor Ekomenu, waarmee je receptideeën en de biologische en biodynamische Demeter ingrediënten thuis bezorgd krijgt.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 181

24-09-19 16:48


september

oktober

week 40

28 maandag

Dag van de Paddenstoel Burendag

29 dinsdag

30 woensdag

1 donderdag

Bodemdierendagen

2 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 182

24-09-19 16:48


week 40 zaterdag

3

zondag

4

Advertorial

Ayurvedisch plantje helpt bij stress In India weten ze al eeuwenlang dat ons lichaam onlosmakelijk verbonden is met onze geest en de natuur. Om lichaamsprocessen te beĂŻnvloeden gebruiken ze ayurvedische kruiden, zoals ashwagandha. Een kruid dat helpt je lichaam om zich aan te laten passen aan stresssituaties. Het werkt ontspannend, dus is bijzonder geschikt als je wat extra geestelijke ondersteuning nodig hebt. De goede eigenschappen van ashwagandha zijn ook verkrijgbaar in een voedingssupplement.

Tip: check de coupon achterin voor 15% korting.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 184

24-09-19 16:48


oktober

week 41

5 maandag

Nat. Kringloopdag

6 dinsdag

7 woensdag

Nat. Grondstoffendag

8 donderdag

9 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 185

24-09-19 16:48


week 41 zaterdag

10

Dag van de Duurzaamheid

zondag

11

DIY: nachtvlindercocktail Wil je nachtvlinders spotten, maak dan eens een nachtvlindercocktail van 1 fles stroop, 2 eetlepels suiker en een flinke scheut (oude)wijn. Laat dit enkele dagen gisten en smeer dit dan voor zonsondergang op de bast van de bomen of de schutting in je tuin. In het donker kun je met een zaklamp zien welke nachtvlinders er op af zijn gekomen. De zoete geur geeft de nachtvlinders een feestmaal en jij krijgt mooi zicht op de nachtvlinders die bij jou in de buurt leven.

Maak een foto en deel die op Instagram met de #vlinderstichting #ILiveGreen

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 187

24-09-19 16:48


“From nature to nature: zo maak je de kringloop écht rond.”

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 188

24-09-19 16:48


Advertorial

Jouw allerlaatste nalatenschap aan de natuur Het is niet fijn om bij stil te staan, maar soms noodzakelijk, want we weten het allemaal: elk leven is eindig. Een uitvaart kan een mooie afronding zijn, zeker als jouw allerlaatste stap in harmonie is met de natuur. Met zo weinig mogelijk uitstoot en zo weinig mogelijk chemicaliën. Gewoon in pas met de kringloop. De cirkel rondmaken. Een groene uitvaart betekent onder meer een volledig biologisch afbreekbare kist en geen synthetische kleding. De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een lichaam omhult begraven moet worden. Dat mag ook in een mooie gevlochten mand. Misschien wel net zo zacht, vriendelijk ogend en troost gevend.

Biologisch afbreekbaar

GreenCoffins heeft zulke biologisch afbreekbare manden. Die zijn gemaakt van duurzame materialen, zonder spijkers, schroeven of andere metalen en geheel vrij van formaldehyde, chemicaliën, pesticiden en/of andere conserveringsmiddelen. De bekleding is van biologisch ongebleekt katoen.

Duurzaam materiaal

De handgemaakte manden zijn van duurzaam verbouwde plant- en boomsoorten die zichzelf na de oogst herstellen, zoals bamboe, wilgenteen en bananenblad. Zeegras wordt expliciet niet gebruikt. Dit bedreigde zeegewas heeft een belangrijke rol in de CO2 opname en is een belangrijke voedselbron van jonge vissen.

Fair Trade

Nog een troef: de manden dragen, als enig uitvaartproduct in de wereld, het Fair Trade certificaat. Ze worden dichtbij de plantage gevlochten en de arbeiders verdienen een eerlijk loon. Zo steun je mensen die in mindere omstandigheden leven. Meer informatie vind je op www.greencoffins.nl

QR

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 190

24-09-19 16:48


Wil je meer weten over Permacultuur? Op permacultuurnederland.org vind je heel veel informatie. Ook vind je daar de eetbare planten en paddenstoelen database om te ontdekken wat je allemaal in je tuin kunt laten groeien in het Nederlandse klimaat. Daarbij past bijvoorbeeld de tomaat, die van zeer voedselrijke, vochtige grond houdt en het liefst op een warme en zonnige plaats groeit (achter glas).

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 191

24-09-19 16:48


Permacultuur: meewerken met de natuur Steeds vaker hoor je over permacultuur: een zienswijze waarin respect voor de mens, het leven en de aarde centraal staat. Het is heel duidelijk direct toepasbaar in de manier van tuinieren, door met de natuur mee te werken in plaats van er tegenin.

Biodiverse plek vol overvloed

Een mooie (moes)tuin kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een natuurgebiedje zijn, waar de bodemvruchtbaarheid stijgt in plaats van afneemt. Een plek waar vogels nestelen, vruchten rijpen, vlinders fladderen en bloemen bloeien. Een biodiverse plek die zorgt voor overvloed.

Leren van de natuur

Als je de natuur observeert, zie je dat er een systeem van principes aan het werk is. En omdat de natuur sterker en het langer uithoudt dan de mens, is het best slim om deze principes over te nemen. Permacultuur doet dat en wil uiteindelijk zo de kwaliteit en productiviteit van individuele levens, de samenleving en de omgeving verbeteren. Het gaat uit van de gedachte dat als je een goed evenwicht in je tuin herstelt, de natuur het steeds beter zelf af kan. Het vermijden van kunstmest en chemische middelen past hierbij. Heb je bijvoorbeeld veel onkruid in de tuin? Plant je gewassen dichter op elkaar, dat bedekt de aarde beter, die droogt dan minder uit en geeft minder ruimte aan je onkruid.

Permacultuur Festival

Op 3, 4 en 5 juli wordt in Sint-Truiden (België) het Permacultuur Festival gehouden. Naast theorie over Permacultuur zijn er allerlei praktische workshops, zoals over eetbare bloemen, natuurlijk bijenhouden, off-grid eigen energievoorziening, het bouwen van een composttoilet of rocket stove, en er is een muzikaal avondprogramma. Het is een heerlijke locatie bij kasteel Nieuwenhoven waar ook de permacultuur tuinderij Samenland te bezichtigen is.

Meer info via permacultuurfestival.eu

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 193

24-09-19 16:49


oktober

week 42

12 maandag

HERFSTVAKANTIE NOORD

Thank a farmer Day

13 dinsdag

14 woensdag

15 donderdag

16 vrijdag

Wereld Voedseldag Int. Dag Behoud Ozonlaag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 194

24-09-19 16:49


week 42 zaterdag

17

zondag

18

Maak je tuin insectvriendelijk Wil je volgend jaar een tuin vol bijen en vlinders, dan kun je nu bloembollen en vroegbloeiende vaste planten in je tuin plaatsen. Voor diverse insecten zijn ze het eerste voedsel in het voorjaar. Sommige planten hebben een dubbelfunctie. Zo biedt klimop nu nog nectar voor bijvoorbeeld bijen dankzij de bloemen en in de zomer met z’n bladeren voedsel voor rupsen.

Het goede nieuws: rommel mag! • • •

Voor een natuurvriendelijke tuin heb je geen grote onderhoudsbeurten nodig. Zelfs schoffelen is geen goed idee, want daardoor geef je onkruid de kans te ontkiemen. Laat (een deel van) je gras staan, maai weinig en sowieso pas na half juni. Lang gras is geweldig voor insecten om in weg te kruipen of zich aan de stengels op te warmen in de zon. Laat uitgebloeide planten (deels) staan. Voor veel insecten is het een overwinteringsplek. Pas als ze laat in het voorjaar uit hun winterrust ontwaken knip je de afgestorven delen weg. Gooi tuinafval op een hoop op een afgelegen plekje in je tuin. In dit rommelhoekje gooi je jouw tuinafval: kleine lagen met verschillende soorten groenafval. Na een tijdje kun je dankzij de voedingsstoffen in deze composthoop hiermee je planten extra voedsel geven en de structuur van de grond verbeteren.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 196

24-09-19 16:49


oktober

week 43

19 maandag

HERFSTVAKANTIE REST VAN HET LAND

World Clean Up Day

20 dinsdag

21 woensdag

22 donderdag

23 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 197

24-09-19 16:49


week 43 zaterdag

24

zondag

25

Verlangen en onrust Ben jij continue op zoek naar kicks en thrills, nieuw en anders? Heb je gemerkt dat dat eigenlijk ook veel onrust veroorzaakt? Omdat, zodra jouw verlangen bevredigd is, je dit gevoel niet kunt vasthouden. Verlang jij bijvoorbeeld naar waardering, dan kun je snel over je grenzen gaan op je werk, verlang je naar een perfect lichaam dan kun je extreem veel sporten of lijnen en het verlangen naar aandacht en liefde zorgt voor een krampachtige manier waarop je mensen tegemoet treedt…

‘Sinds ik niet meer probeer om goed te zijn, ben ik stukken beter’ – Stef Bos Herken je dit bij jezelf? Probeer er eens bij stil te staan, neem tijd voor jezelf en je omgeving en leef even in het moment. Heb je een bepaald verlangen, dan kun je kiezen of je er in mee wilt gaan of dat een andere keuze misschien wijzer is.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 199

24-09-19 16:49


november

oktober

week 44

26 maandag

27 dinsdag

28 woensdag

29 donderdag

30 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 200

24-09-19 16:49


week 44 zaterdag

31

Nacht van de Nacht Wereld Bespaardag

zondag

1

WINTERTIJD

Wereld Veganismedag

Advertorial

Lekker warm en duurzaam de winter door Wist je dat expeditie reizigers altijd de voorkeur geven aan merino in plaats van synthetische thermo’s? Merino neemt nauwelijks nare geurtjes op, ademt veel beter en neemt beter transpiratievocht op. Voor het milieu is het ook beter: synthetische kleding verliest bij elke wasbeurt piepkleine plasticdeeltjes, die onmogelijk uit het afvalwater gehaald kunnen worden. Op Schaapskleren vind je prachtige natuurlijke basics voor je lijf en heel veel van biologische kwaliteit, zoals wol en zijde. Van nature isolerend, comfortabel om te dragen en ideaal wanneer je op een winterse dag naar buiten gaat. Ook verkopen ze kleding van ‘nieuwe’ milieuvriendelijke plantaardige materialen, zoals modal en tencel/lyocell, die vaak 100% composteerbaar zijn.

Tip: check de coupon achterin voor 10% korting.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 202

24-09-19 16:49


Zomer

Achter elk brood, elke tomaat en stuk kaas in de winkel staat een verhaal. Met jouw keuze bepaal jij of het een duurzaam, eerlijk en lokaal verhaal wordt.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 203

24-09-19 16:49


Biologisch eten uit de buurt Via voedselcollectief Goeie Kost! Edith Verkooijen is een inspirator die laat zien dat duurzaam leven op vele manieren mogelijk is. In 2015 richtte ze met nog vier vrijwilligers voedselcollectief Goeie Kost! op in de gemeente Drimmelen. Een voorbeeld dat jij wellicht in jouw buurt kunt overnemen. Goeie Kost! verkoopt voedingspakketten met biologische en lokale producten. Zo ben jij verbonden met de boeren die in de buurt jouw voedsel telen. Met Goeie Kost!: ree E reiIevNn eEGA Z I N veLGG Z L A Live G LiveLiGreen Green A iA M A GMA M Z IAv NeEMGrM A G A Z I N E G A een ZIN E

Weet je waar je voedsel vandaan komt Kun je invloed uitoefenen op de lokale productie Eet je altijd verse seizoensproducten Betaal je een eerlijke prijs voor de producent (die ook buur is) Draag je actief een steentje bij aan een beter milieu n

Goeie Kost! producten komen uit een straal van maximaal 25km van de gemeente Drimmelen. Je kunt er terecht voor heel veel boodschappen, groenten, vlees, vis, brood, zuivel, kruiden tot aan lokaal gemaakte olie. Op Goeiekost.nl vind je de leveranciers, hun producten en op wat voor wijze ze produceren. Je bestelt dat wat je nodig hebt, dus geen minimale afname of samengestelde pakketten. Maximale keuzevrijheid dus.

De kracht van het samendoen

Goeie Kost! wordt gerund door vrijwilligers en dat ben jij ook als je deelneemt. Iedereen wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het collectief. Je doet waar jij tijd, ruimte, talent en mogelijkheden voor hebt. Dit houdt de kosten van de voeding laag. Goeie Kost! heeft geen enkel winstoogmerk. Ook zo’n collectief starten in jouw buurt? Edith legt je graag uit hoe je dit doet.

www.goeiekost.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 205

24-09-19 16:49


november

week 45

2 maandag

Allerzielen Natuurwerkdag

3 dinsdag

4 woensdag

5 donderdag

6 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 206

24-09-19 16:49


week 45 zaterdag

7

zondag

8

Eten volgens de natuur: Bleekselderij werkt stress verlagend Bleekselderij zit vol vitaminen en mineralen. Tot de Middeleeuwen werd het zelfs alleen als medicijn gebruikt. Wetenschappelijk is vastgesteld dat bleekselderij zowel de stengel als het blad – bloeddrukverlagend werkt. Ook kan bladselderij de stresshormonen in je bloed verlagen. Eet je dagelijks twee stengels bleekselderij, bijvoorbeeld de selderiesnack waarvan je het recept voorin deze agenda vindt, dan reinig je daarmee je darmen.

Bron: ‘De Natuur Uw Arts’ van Stichting Natuurlijk Welzijn

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 208

24-09-19 16:49


november

week 46

9 maandag

10 dinsdag

11 woensdag

12 donderdag

13 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 209

24-09-19 16:49


week 46 zaterdag

14

zondag

15

Start wintercursus Bijenstichting

Wie wordt jouw AutoMaatje? Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen, waarvan 25% zich in meer of mindere mate eenzaam voelt. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is dan niet meer vanzelfsprekend.

Ook iemand helpen?

Als jij toch een auto hebt staan en graag iets voor een ander wil doen, is AutoMaatje van de ANWB misschien een idee. Je bent dan tegen een geringe onkostenvergoeding chauffeur voor minder mobiele buurtgenoten. Als vrijwilliger hoef je geen ANWB-lid te zijn. Wel moet je een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Zo bracht een AutoMaatje een ouder stel naar een natuurgebied in Arnhem, naar het bankje waar hij haar ooit ten huwelijk vroeg.

Ook iemand helpen? Check alle locaties op anwb.nl/automaatje

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 211

24-09-19 16:49


november

week 47

16 maandag

17 dinsdag

18 woensdag

19 donderdag

20 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 212

24-09-19 16:49


week 47 zaterdag

21

zondag

22

DIY: bouw een insecten- en vlinderhotel Insecten en vlindersoorten die in ons land overwinteren, zoeken beschutte plekjes op in schuurtjes of tussen de bladeren. Je kunt ook een insectenhotel maken. Dat is leuk en duurzaam als je dit van tuinafval en oud (hard)hout doet. Je kunt het hotel een kleurtje geven, zolang je dit met milieuvriendelijke verf doet. Hang het op een beschutte, zonnige plek, uit de wind en waar het niet kan inregenen. Doe je dit op ooghoogte, dan kun je zien of het hotel gebruikt wordt. Schoonmaken hoeft niet. Een insectenhotel wordt niet vies. Belangrijk is dat je tuin een voedselrijke omgeving is met veel bloemen, zodat de insecten in het voorjaar direct ‘aan tafel’ kunnen.

Check hier hoe je het insectenhotel bouwt.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 214

24-09-19 16:49


Ook in Nederland raakt landbouwgrond door intensieve grondbewerking en teelten uitgeput. Dankzij biodynamische landbouw neemt de biodiversiteit en kwaliteit van onze leefomgeving toe. Dat moeten we koesteren.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 215

24-09-19 16:49


Help mee de aarde vruchtbaar te houden Elke dag zijn er boeren en tuinders bezig jou van voedsel te voorzien. In de biodynamische landbouw gebeurt dat al jaren op een zo duurzaam mogelijke manier. De opbouw van hun vruchtbare bodem is het levenswerk van boeren en tuinders. En hoe langer die bodem met liefde en zorg is omringd des te hoger de kwaliteit van de bodem. Iets om zuinig op te zijn en door te geven. Je kunt dus simpel stellen: Als zo’n boer met pensioen wil is de bodem op zijn best. Supergoede grond die het liefst wordt doorgegeven aan jonge, startende boeren. Die zijn er genoeg, maar de prijs van de landbouwgrond in Nederland is zo hoog, dat het lastig is om die over te kopen en een renderend bedrijf door te zetten.

Vruchtbare aarde over de generaties heen

Stichting Grondbeheer speelt hier een nuttige rol. Deze stichting koopt BDgrond en verpacht dit aan jonge boeren. In zo’n pachtconstructie hoef je je niet diep in de schulden te steken voor de aankoop; je betaalt dan in feite een soort huur met het recht om die grond te verbouwen. Een win-win situatie dus: de vruchtbare grond wordt doorgegeven, de boer verbouwt de grond met dezelfde zorg en toewijding als diens voorganger, en de stichting blijft eigenaar van de grond en waarborgt op die manier continuïteit. Op deze manier is al 260 hectare biodynamische landbouwgrond vrijgemaakt. Wil jij meehelpen startende biodynamische boeren en tuinders grond onder hun voeten te geven? Als donateur of obligatiehouder kun je gericht doneren aan de bedrijven die je op www.stichtinggrondbeheer.nl vindt. Grondbeheer heeft een ANBI-status dus is jouw gift aftrekbaar van jouw inkomen.

Tip: Ken je de Farm Brother koekjes? Farm Brothers schenkt 0,5% van hun omzet aan Stichting Grondbeheer. Met het eten van Farm Brother koekjes draag je dus óók bij aan de groei van het biodynamische landbouwareaal. Lekker, toch?

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 217

24-09-19 16:49


november

week 48

23 maandag

24 dinsdag

25 woensdag

26 donderdag

27 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 218

24-09-19 16:49


week 48 zaterdag

28

zondag

29

niet-winkeldag

Een bos vol voedsel Je hoort steeds meer over voedselbossen in Nederland: stukken grond door mensen ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Voedselbossen gaan in principe honderden jaren mee, zorgen natuurlijk zowat helemaal voor zichzelf en leveren een overvloed aan voedsel, zoals noten, fruit en andere eetbare gewassen. Een voedselbos is een ecosysteem waar alle organismen bijdragen aan de balans ervan en zorgen voor biodiversiteit. Van vogels en vossen tot de kleinste bacteriÍn in de bodem: ze hebben allemaal een functie en ondersteunen elkaar. Ook de planten en bomen. Benieuwd hoe zo’n bos eruit kan zien? In Groesbeek (Gld) ligt Ketelbroek, het oudste voedselbos, waar een kaal maisveld is omgetoverd in een oase van voedsel Ên een paradijs voor vogels en insecten en andere bewoners. Wil je zelf een voedselbos aanleggen, dan is grond nodig. Gemeentes bieden steeds vaker ondersteuning bij voedselbossen, want het versterkt op allerlei manieren lokale gemeenschappen.

Meer informatie en rondleidingen van voedselboswachters vind je op voedselbosbouw.org

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 220

24-09-19 16:49


november

december

week 49

30 maandag

1 dinsdag

2 woensdag

3 donderdag

4 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 221

24-09-19 16:49


week 49 zaterdag

5

sinterklaas wereld bodemdag

zondag

6

Het mooiste cadeau? Een strippenkaart vrijetijd Het mooiste wat je iemand kunt geven is vrije tijd. Enkele tips: Winter: Trotseer de natuurelementen en plan een wandeling of fietstocht via de IVN Routes App. Zo heb je offline alle routes op zak, inclusief een digitale natuurgids en je weet bijvoorbeeld precies waar straks weer de eetbare bosaardbeitjes groeien. Lente: Reserveer een half uurtje samen op een stoel in de tuin, pot verse brandnetelthee en een zelfgebakken lekkernij erbij en tel samen de bijen die je ziet tijdens de Nationale Bijentelling. Zomer: Ga schatzoeken via geocaching.com en kom op bijzondere plekken. Op basis van GPS coördinaten ga je in de natuur via hints op zoek naar de schat. Zorg voor een goedgevulde knapzak voor een picknick onderweg. Herfst: Fotografeer samen de natuur in een herfstbos. Neem een foto met de selfiestand om de onderkant van zo’n bijzondere paddenstoel te bekijken, maak een foto van verschillende gekleurde bladeren en maak vooral grappige foto’s van jullie zelf al stampend in plassen, springend over een vennetje en rennend van een zandheuvel. Plezier verzekerd!

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 223

24-09-19 16:49


december

week 50

7 maandag

Nat. Vrijwilligersdag

8 dinsdag

9 woensdag

10 donderdag

11 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 224

24-09-19 16:49


week 50 zaterdag

12

zondag

13

Deel je auto of huur een elektrische auto Heb je een (tweede) auto en gebruik je die maar heel weinig of heb je juist geen auto maar deze wel af en toe nodig – als verhuisbusje bijvoorbeeld - dan is MyWheels het perfecte alternatief! Hier kun je zelfs elektrische auto’s huren voor een klein bedrag per dag.

Wist je dat er in Nederland 8 miljoen auto’s gemiddeld 23 uur per dag stilstaan? Met een deeleconomie kan dat aantal omlaag. Het hebben van een eigen auto kost al snel € 200 tot € 500 per maand. MyWheels is een not-for-profit organisatie wat de huurtarieven laag houdt. Een leefbare buurt met minder auto’s en minder CO2 uitstoot vinden zij een belangrijke winst.

Tip: huur je een elektrische auto dan heb je op oplaadpalen.nl snel een overzicht van alle laadpalen (in een groot deel van de EU) en of ze in gebruik zijn of niet.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 226

24-09-19 16:49


december

week 51

14 maandag

15 dinsdag

16 woensdag

17 donderdag

18 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 227

24-09-19 16:49


week 51 zaterdag

19

zondag

20

Plant nu jouw boom van het jaar Begin eens met een echt nieuw begin: plant een boompje in je tuin. Bomen in je omgeving hebben een positieve invloed op je lichaam en geest. Elk jaar houdt het SBNL Natuurfonds de Boom van het Jaar verkiezing. Daarbij gaat het vooral om het verhaal achter jouw boom: het belang voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. Met welk doel plant jij jouw boom? Tot half mei kan je jouw verhaal over je boom (of een andere favoriete Nederlandse boom) aanmelden bij het SBNL Natuurfonds via deboomvanhetjaar.nl.

Belang van bomen

Behalve dat bomen een emotionele waarde vertolken, filteren ze CO2 uit de lucht, zetten dit vast in het hout en geven zuurstof vrij. Daarmee zijn ze van groot belang voor onze luchtkwaliteit. Ze verbeteren ook de structuur van de bodem en zorgen dat er meer water wordt vastgehouden, wat vermindering van wateroverlast geeft. Bovendien is elke boom een ecosysteem op zichzelf en daarmee een ideale schuilplaats en voedselbron voor allerlei fauna.

Het beste plant je een boom tussen december en midden maart.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 229

24-09-19 16:49


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 230

24-09-19 16:49


Advertorial

Voor altijd één met de natuur Verscholen in de Drentse bossen, bij Eext, ligt landgoed Heidehof, dat bestaat uit heide en verschillende soorten jonge en oude bossen. Onderdeel van dit landgoed is natuurbegraafplaats Hillig Meer, eveneens met een rijke flora en fauna. Hillig Meer huisvest vele soorten vogels en amfibieën en inheemse planten, zoals hondsdraf, sint janskruid, distel en digitalis, die dankzij het beperkte maaibeleid alle kans krijgen om te bloeien. Dit zijn belangrijke waardplanten voor de talrijke insecten en vlinders die hier heerlijk kunnen vertoeven. Hillig Meer is meer dan een mooi natuurgebied. Het herbergt een eeuwenoude begraaftraditie die al 5000 jaar teruggaat, getuige de oude grafheuvels die je hier aantreft. Hier vind je een laatste rustplaats voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. De natuur geeft ruimte aan rouw, verdriet en het laatste afscheid.

Natuurbehoud

Misschien klinkt het nog ver van je bed, maar is het geen mooi idee, zo’n natuurbegraafplaats in plaats van een traditionele begraafplaats net buiten een bebouwde kom. Hier zijn ruime plekken in een bos, onder een mooie oude beuk, of in de buurt van het meer. Een permanente rustplek die nooit geruimd wordt, maar eeuwigdurend grafrecht heeft. En dankzij dit eeuwigdurend grafrecht blijft de grond ook haar bestemming van bos en natuur in de toekomst behouden. Op Hillig Meer ervaren mensen hoe de cyclus van leven en dood zich herhaalt: we komen voort uit de natuur en we keren er weer in terug. Het is fijn als je je dan verbonden voelt met die natuur en hier troost uit kan putten. Dat is mooi en duurzaam.

Rondleiding

Wil je eens een rondkijken op Hillig Meer? Elke eerste en derde zondagmiddag van de maand is er om 14:00 uur een vrij toegankelijke rondleiding. Meer informatie vind je op

www.hilligmeer.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 232

24-09-19 16:49


december

week 52

21 maandag

WINTERKERSTVAKANTIE

22 dinsdag

23 woensdag

24 donderdag

25 vrijdag 1e kerstdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 233

24-09-19 16:49


week 52 zaterdag 26 2e kerstdag

zondag 27

Fris buiten? Bezoek eens een botanische tuin! Daarvan zijn er 26 in Nederland, sommige met tropische kassen. Van oudsher zijn ze opgezet voor onderzoek en onderwijs voor het kweken van geneeskrachtige kruiden. Want van opium tot aspirine: veel van onze geneesmiddelen komen uit planten en sommige worden zelfs nu nog uitsluitend uit planten gewonnen! Sommige botanische tuinen (vaak verbonden met een universiteit) met tropische kas zijn open voor bezichtiging. Lekker warm, en je kunt je daar vergapen aan de meest exotische planten. De oudste hortus botanicus vind je in Leiden (1590) en de mooiste oude kas staat misschien wel in Amsterdam.

Tip: neem je fototoestel mee! DIY: vruchtbare aarde

Weet jij wat het recept is voor vruchtbare aarde of goede compost? Beetje zuur, beetje kalk, beetje…? Met de instructies op botanischetuinen.nl maak je een ‘proeftuintje’ waarmee je leert hoe je welke plant of kruid het beste verzorgt.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 235

24-09-19 16:49


januari

december

week 53

28 maandag

29 dinsdag

30 woensdag

31 donderdag oudjaar

1 vrijdag

nieuwjaar

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 236

24-09-19 16:49


week 53 zaterdag 2

zondag 3

Bespaartip:

Douche eens koud of lauw. Warm water belast het milieu 50 keer meer dan koud water. Toch liever een warme douche? Doe dat dan maximaal 5 minuten in plaats van de gemiddelde 9 minuten. Voor een gemiddeld huishouden geldt dat als je het hele jaar door je douchetijd consequent terug brengt van negen naar vijf 5 minuten, je wel twee jaar lang kunt koken op dat bespaarde gas. Bron: milieucentraal.nl

Doe de test

Natuurlijk hopen we dat je door onze agenda wat kleine groene stapjes hebt weten te maken. Ben je benieuwd hoe duurzaam jij nu leeft? Via de QR-code doe je de Trouw duurzaamheidstest en krijg je nog meer groene tips.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 238

24-09-19 16:49


januari

week 1

4 maandag

5 dinsdag

6 woensdag

driekoningen

7 donderdag

8 vrijdag

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 239

24-09-19 16:49


week 1 zaterdag 9

zondag 10

Een goed begin van een mooi geschenk Ook in het nieuwe jaar heb je natuurlijk soms ĂŠcht iets nieuws nodig. Hoe je die hotspots van kleding, cadeaus en alle andere dingen vindt die gemaakt zijn onder goede omstandigheden voor mens en milieu? EerlijkWinkelen.nl wijst je de weg. Bovendien krijg je tips voor plekjes waar je tussendoor een kopje verantwoorde koffie drinkt en een lekker biologisch broodje eet. Groen leven hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Ook in 2021 niet.

Met wie ga jij dit jaar een dagje duurzaam shoppen? Plan vooraf je route op eerlijkwinkelen.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 241

24-09-19 16:49


ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 242

24-09-19 16:49


Natuurlijke huis tuin en keukentips Een tweede leven voor je koffie

Wist je dat koffieprut zeer geschikt is als bemesting in je tuin. Het bevat kalium, stikstof en fosfor en kalium (N, P en K, precies die stoffen die kunstmest chemisch ook levert). Je kunt het op je gras strooien, in je border (liever niet in bloembakken) en in je compostbak waar de wormen er dol op zijn. Fijne bijkomstigheid: slakken houden niet van cafeïne - het is zelf giftig voor ze en die schrik je er mee af. Laat je koffieprut eerst goed drogen voordat je het uitstrooit. Dat voorkomt schimmel.

Beschimmelde citroen nooit wegdoen

Heb je een citroen te lang laten liggen en is die beschimmeld? Je kunt ‘m nog heel goed gebruiken om je vette vieze oven schoon te krijgen! Dat lijkt misschien een klus die om een stevige ovenreiniger vraagt, maar een halve citroen al voldoende. Doe het sap van die citroen in een ovenschaal en voeg een beetje water toe. Zet de oven aan op minimaal 200 graden. Na 15 minuten heeft het zuur zich aan het vuil gehecht en kun je het makkelijk met een sopje met groene zeep verwijderen.

Witte tanden

Vergeet plastic tubes met een whitening-tandpasta erin. Het is een peulenschil om die zelf te maken. Hiervoor meng je gelijke delen geplette, droge saliebladeren, zuiveringszout en gewoon keukenzout door elkaar. Maak je tandenborstel nat en poets je tanden (liefst met een bamboe tandenborstel) met ronddraaiende bewegingen schoon. Spoel daarna je mond. Je kunt dit eens per week doen.

Houd mieren en zilvervisjes op afstand

Zie je beestjes in je voorraadkast die je daar liever niet hebt, zoals zilvervisjes of mieren? Plak een paar laurierblaadjes in je kast. Vervang ze elk kwartaal zodat ze hun insectwerende geur blijven afgeven. Zo’n blaadje werkt overigens ook goed in je voorraadpot met meelachtige ingrediënten waar je soms opeens van die piepkleine zwarte beestjes in ziet rondkruipen.

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 244

24-09-19 16:49


AFSPRAKEN NIEUWE JAAR

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 245

24-09-19 16:49


NOTITIES

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 247

24-09-19 16:49


De luxe van perfect zittend ondergoed Wat draagt in de winter nu beter dan een duurzaam geproduceerd hemd in een mix van wol en zijde? Bij Schaapskleren vind je de mooiste collectie wollen en zijden ondergoed, dat aanvoelt als een tweede huid. Check ook de hemdjes en broekjes van 100% plantaardige materialen, zoals tencel/ lyocell en modal. Allemaal geproduceerd met oog voor milieu, mens en dier.

10% 15% KORTING

korting met de code GREEN2020

15% KORTING ASHWAGANDHA BIOLOGISCH Vitals helpt met haar specialistische en hoogwaardige voedingssupplementen graag iedereen op weg naar een optimale gezondheid. Vitals Ashwagandha-KSM Biologisch wordt verkregen via een speciale extractiemethode uit de wortel van de biologisch geteelde plant. Kortingscode ILIVEGREEN15 geeft éénmalig 15% korting op Ashwagandha Biologisch.

Gun jezelf de weelde van biologisch katoen Als je eenmaal hebt gekozen voor biologisch katoen, wil je niets anders meer. Het voelt heerlijk zacht en comfortabel aan je huid en is gemaakt onder goede omstandigheden. Bij Pure Coverz vind je de grootste collectie biologisch woontextiel. En een fantastisch assortiment stoffen en fournituren. Alle textiel is geproduceerd volgens het GOTS-keurmerk.

Nu 10% korting met code GREEN2020 www.purecoverz.nl

VOETEN HOUDEN VAN WOLKY! Wolky’s zijn goed voor je voeten en lopen heerlijk! Ervaar het zelf, bezoek een wolkyshop en vind die lekker zittende Wolky-schoen voor jou! Of bestel ze nu op wolkyshop.com; gratis verzending en retour! Ontvang 10% korting op je aankoop met deze coupon in onze wolkyshop of gebruik code GREEN als je online wilt shoppen op wolkyshop.com.

-10% ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 248

24-09-19 16:49


NOTITIES

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 250

24-09-19 16:49


Met de code Circular20 krijg je tot 31 december 2020 10% korting op de hele collectie van Loop. a life. 100% circulair. Gemaakt zonder water en chemicaliën van Nederlandse gerecyclede garens. Live green, look good met onze tijdloze klassiekers.

Loop. a life. Designed to make impact. www.loopalife.com

-10%

t/m 1 augustus 2020

QR

HAPPY TOWELS Deze trendy hamamdoeken zijn in Turkije gemaakt door de eigen wever Metin. De ideale towel voor Nederlandse zonaanbidders en saunaliefhebbers. Ze zijn er in verschillende unieke kleuren en in twee materiaaluitvoeringen: 100% biokatoen en 60% bamboegaren/40% biokatoen voor extra zachtheid.

Duurzaam koken met de Ecostoof Koken met de Ecostoof® is een nieuwe kooktechniek. Het is super simpel: Doe de ingrediënten in een pan, breng aan de kook en zet de pan in de isolerende Ecostoof®. Daarin blijft het gedurende lange tijd heet zodat je eten geleidelijk gaar wordt, zonder dat het kan aanbranden. Tijd voor jezelf! Geschikt voor het bereiden van vlees, vis, groente, aardappelen, vruchten, rijst, couscous, peulvruchten en zelfs yoghurt.

€20 KORTING

van €89,voor €69,-

Jouw lichaam is meer dan een machine! Daarom zou je voeding niet als brandstof moeten zien, maar als bron van levenskracht. Door gezonde voeding blijf je vitaal. Deze voeding komt voort uit een landbouwmethode die in harmonie is met de natuur. Wil je hier meer over weten? Je leest het in brochure nr.53 ‘Biodynamische Landbouw’ uit de serie Gezichtspunten. Voor € 3 bestel je die via www.gezichtspunten.nl

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 251

24-09-19 16:49


NOTITIES

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 253

24-09-19 16:49


Voor 100% natuurlijke producten voor mens en dier ga je naar de webshop bio-amable.nl van Cora Braas. Cora gebruikte zelf al jaren natuurlijke cosmetica en verzorgingsproducten, maar vond het altijd een hele zoektocht om de juiste ďŹ jne producten te vinden. In haar webwinkel vind je natuurlijke make-up, lichaamsverzorging voor het hele gezin, parfum zonder chemische stoffen, dierverzorging, supplementen, boeken, cadeaus en nog veel meer duurzame producten.

www.bio-amable.nl Heel 2020 10% korting met code Livegreen10

In onze webshop vind je diverse duurzame producten zoals boeken, bloembollen, zaden en andere artikelen waarmee je bijen kunt helpen aan meer voedsel en/of nestelgelegenheid.

10% KORTING

Met de kortingscode: Livegreen20 krijg je in 2020 10% korting op het gehele assortiment.

Je kunt bestellen in onze webshop: www.bijenlint-shop.nl

Met de code Green2020 krijg je 10% korting op Bio-Kultura producten.

Wil je een (moes)tuin, maar geen idee hoe je moet beginnen? Of advies over de inrichting van je tuin en geschikte planten of kruiden? Kijk dan op www.bio-kultura.nl of www.kwekerijvanhoutum.nl

20% KORTING Maak jezelf en de wereld mooier in eerlijke, duurzaam gemaakte mode. Speciaal voor jou als I Live Green lezer krijg je in de maand april (zomercollectie) en november (wintercollectie) 20% korting op de kleding van watMooi.

KORTINGSCODE ZOMER: LIVEZOM KORTINGSCODE WINTER: LIVEWINT

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 254

24-09-19 16:49


NOTITIES

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 256

24-09-19 16:49


NOTITIES

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 257

24-09-19 16:49


NOTITIES

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 259

24-09-19 16:49


‘Hun toekomst hangt af van wat jij nu aan het doen bent.’ - vrij vertaald naar Mahatma Gandhi

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 260

24-09-19 16:49


afkomst

ras

politiek

religie

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 262

24-09-19 16:49


COLOFON

We help you live your best Green life

r ec e p t e n

Allerg ie v

e producten r ij

es et j

sc he

W e

Wil je minder vlees eten maar weet je niet goed hoe? Elke woensdag geeft blogger Sandra jou vleesvrije receptideeën om glutenen lactosevrij te koken. Altijd biologisch en vaak vegan. Meld je aan voor de maandelijkse livegreenmagazine.nl nieuwsbrief en ontvang dit handige vegan eKookboekje (en nog 5 eKookboekjes).

ti Veganis

14 Vegan recepten + info

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en download

QR

Concept & Hoofdredactie: Sigrid Koeleman – Lamers Art direction / illustraties: Rianne Sponselee en Daniëlle de Boo Recepten en foodfotografie: Sandra Frey Overige fotografie: 123RF, Pixabay, Pexels, privébeeld, aangeleverd beeld Acquisitie: ©Medialijn | 0314 - 76 37 35 Uitgever: Heleen Gierveld De I Live green agenda is een uitgave van ClubGroen / Uitgeverij Jan van Arkel

De I Live Green Agenda 2021 is eind September verkrijgbaar Met dank aan de sponsoren die de agenda mede mogelijk hebben gemaakt (en daarmee hebben gedoneerd aan de Bijenstichting): Bio Amable I Bio-Kultura I Bright Loops I Centrum Sociale Gezondheidszorg I De Traay I Eceat I Ecostoof GraansiloWehl I Green Coffins I Happy Towels I Hillig Meer I Kraaybeekerhof I Natuurkampeerterreinen NH Adviesgroep I Nivon I Rineke Dijkinga I Royal Green I Schaapskleren I Stichting Demeter Trekkershutten I Vitals I watMooi I Wolky I ZoPuur

©ClubGroen – 2020 Informatie uit de agenda mag gedeeld, maar uitsluitend met bronvermelding www.livegreenmagazine.nl Deze agenda is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Type- en drukfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Begin februari 2020 maken we het bedrag bekend dat de agenda heeft opgeleverd voor de Bijenstichting via de nieuwsbrief van I Live Green Magazine www.livegreenmagazine.nl I redactie@livegreenmagazine.nl I 06 - 16 426 440

ILG-Agenda-DEF-3mm rondom.indd 263

24-09-19 16:49


berg op

plak dicht

Profile for janvanarkel83

I live Green agenda 2020  

I live Green agenda 2020