Page 1

Trivsel, tryghed og Optur - temadag 14. december Vi har de seneste 2 år haft et særligt fokus på trivsel og tryghed, blandt andet med baggrund i resultaterne fra Københavnerbarometret. På en lang række områder kan man se en positiv udvikling i resultaterne fra 2009 til 2010. Et led i dette arbejde er Optur, som vi nu har arbejdet med i 4 måneder. Hvis I spørger jeres børn, hvordan eller hvornår de arbejder med Optur, kan det være de svarer, at ”det kan de ikke lige huske” – ”eller det tror de ikke”. Det kan skyldes to ting: - enten at Optur faktisk i jeres barns klasse ikke fylder så meget - eller at det er så integreret en del af det, der i øvrigt foregår, at de ikke ser det. Hvis den rette forklaring er den første pind, kan det enten skyldes tidspres og fagtrængsel, eller at klassen allerede har arbejdet så meget med trivsel, at det ikke er så påtrængende. Hvis den anden pind er den rette forklaring, lever Optur op til sit formål om at være integreret i fagene. Jeg har lyttet mig til, at det er tilfældet i rigtig mange klasser. Selve projektperioden løber frem til 4. april, så vi er lige nu midtvejs. Nye projekter skal ind i mellem boostes for ikke at tabe ”flyvehøjde”. Det gør vi med temadagen 14. december Her møder alle elever 8 – 12.40 (fritidshjemmene ved besked). Hvordan temadagen tilrettelægges netop i jeres barns klasse, hører I om fra klasselærerne, men fokus i denne periode og således også 14. december er ”dig og mig”. Efter jul igangsætter vi det tredje tema: ”Mig selv”, der har fokus på udvikling af identitet i børne- og ungdomsårene og sammenhænge mellem identitet og personlig psykisk trivsel eller mistrivsel. Men det allervigtigste er, at Optur ikke slutter - som så mange projekter gør. Formålet med den intensive projektperiode er at sikre, at de metoder og spændende materialer, der er udviklet i projektet forbliver levende på skolen og en del af det fælles sprog om, hvordan vi har det sammen og hver især, så vi de kommende år kan gå videre i de spor, der er lagt ud i projektperioden. Det helt centrale er at både børn, unge og voksne udvikler handlekompetence, dvs. evne og redskaber til at gøre noget, når man ser, at andre har det svært. Vi mener selv, vi er kommet rigtig langt ad den vej, men så længe der i Københavnerbarometret er børn og unge på Katrinedals Skole, der tilkendegiver, at de bliver mobbet, eller at de selv er med til at mobbe, er ideen bag Optur yderst relevant. Karen Leth skoleleder

Optursbrev  

infobrev om optur

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you