Page 1

RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN ASIAKASLEHTI • 1/2008

Vapaaehtoisten taakkaa

voi keventää INVESTOINTIEN LINJAUKSET SELKIYTYNEET HAKEMUS RATKAISEE


kulmia

NÄKÖ

Ihme hommaa RAY TARJOAA YHTEISKUNNALLE tänä vuonna ennätyspotin - yli 420 miljoonaa euroa riihikuivaa rahaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Korvamerkittyinä avustuksina 312 miljoonaa euroa on varmasti maailmanennätys lajissaan. Lähes 110 miljoonaa euroa veteraanien tukemiseen kolkutellee myös omalla sarallaan ennätysten portteja. Hyvästä tuloksesta huolimatta kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä. Pitkin vuotta saimme kuulla julkisuudessa, että peliongelmat ja synkkä pelaaminen ovat Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeus. Muut pelitoimijat näyttivät tuottavan kuluttajille vain iloa ja elämyksiä. Mikä tämän miljoonaihmeen vuodelle 2008 sitten mahdollisti? Selitykset voisi tiivistää seuraavasti: pelitoiminnan avoimuus, pelien tarjoaminen useissa pelipisteissä kuten kauppojen ja kioskien liiketiloissa, eurooppalaisittain laaja automaattipelaamisen hyväksyntä ja rahojen korvamerkintä kansanterveydelle. Entä mikä tätä miljoonaihmettä voisi tulevaisuudessa uhata? Helpoin tapa vaarantaa tuotot on piilottaa pelaaminen eurooppalaistyyppisiin pelisaleihin, joihin poplarimiehet livahtavat kuin Helsingin Kallion tietynsorttisiin liikkeisiin konsanaan, ”viranomaistamalla” avustuseurot ja luomalla imago, joka kertoo, että pelaaja on aina pelatessaan riskivyöhykkeellä. Takaan, että näin tekemällä kansalaiset äänestävät melko nopeasti jaloillaan ja ohjaavat rahansa jonnekin muualle. Ihme hommaa minusta onkin, että meikäläistä automaattitoimintaa verrataan mielellään nimenomaan keski- tai eteläeurooppalaiseen tapaan toimia. Kannattaisi käydä joskus tutustumassa siihenkin puoleen, miten rahat lopuksi käytetään. Juuri nyt sanottavaa ja mielipiteitä pelitoiminnasta tuntuu olevan monilla. Silti on hyvä muistaa, että reilusti yli neljänsadan miljoonan euron kerääminen vuosittain yhteiskunnan käyttöön näin pienessä maassa ei ole vähäinen saavutus. Se on itse asiassa uskomaton yhteistyöponnistus. Raha-automaatti on Suomen menestynein yksittäinen pelituote euroissa mitattuna. Muut tulevat kaukana perässä. Pitäisiköhän tänä vuonna huolehtia siitä, että yhä useampi suomalainen tietäisi tämän? Samalla voitaisiin lopettaa häpeily ja tunnustaa, että RAY on lajissaan Euroopan, ellei jopa maailman paras rahan keräämisessä yhteiskunnalle.

JANNE PERÄKYLÄ Osastopäällikkö

2

1/2008

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan asiakaslehti Turuntie 42, 02650 Espoo tukipotti@ray.fi PÄÄTOIMITTAJA Marika Leed (09) 4370 2253, 0400 600 892 marika.leed@ray.fi TOIMITUS RAY ja Legendium Oy ULKOASU Mainostoimisto Kipinä TAITTO Legendium Oy KANNEN KUVA Vesa-Matti Väärä KIRJAPAINO Frenckellin Kirjapaino Oy ILMESTYMINEN Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavat lehdet ilmestyvät: 14.5. 17.9. 19.11. Painos 4500 ISSN 1796-9921


Tässä numerossa mm.

ARTIKKELIT RAY:n ja ARAn linjaukset selkiytyneet . . . . . . . 8

Vapaaehtoisten työtaakka keveni Salossa keskittämällä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

INVESTOINTIAVUSTUSTEN LINJAUKSET SELKIYTYNEET

8

Kiinnostavampia pelejä, vastuullisemmin . . . 15

Turvattiinko järjestötoiminta? . . . . . . . . . . . . . 16

Hakemus ratkaisee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

VAKIOT

VAPAAEHTOISTYÖ ON YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Ajankohtaista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Rahinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

TÄRPIT ONNISTUNEESEEN HAKEMUKSEEN

12 18 1/2008 3


RAY

AjanKOHTAISTA Historiallinen potti jakoon Vuodelle 2008 myönnettiin avustuksia 1 132 hakijalle 2 208 kohteeseen yhteensä 312 miljoonaa euroa. Jako on 70 vuotta täyttävän RAY:n historian suurin. Viime vuodesta avustussumma nousi 6 miljoonaa euroa. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan 109 miljoonaa euroa Valtiokonttorille sotainvalidien ja rintamaveteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään tänä vuonna terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 421 miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 rahoitusta haki 1758 järjestöä yhteensä 3 657 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 618 miljoonaa euroa. O

Kasvu pysähtyi Raha-automaattiyhdistyksen liikevaihto ja tilikauden voitto alenivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Vuosikymmeniä jatkunut kasvu kääntyi jopa hienoiseen laskuun. Tuotto kääntyi laskuun, kun uusi tupakkalaki astui voimaan kesäkuun alussa. Myös sähköinen maksaminen vähentää pelaamista, koska yhä harvemmalla on mukanaan kolikkoja tai käteistä rahaa. Tilikauden voitto jäi 406,6 miljoonaan euroon, kun se edellisenä vuonna oli 419,0 miljoonaa euroa. Yli 15-vuotiaat suomalaiset kuluttivat viime vuonna rahapeleihin keskimäärin 149 euroa. Aikaisempien vuosien voittojen ansiosta yhdistys pystyi kuitenkin maksamaan edunsaajilleen tänä vuonna ennätyspotin. O 4

1/2008

Kopterilentoja ehdotetaan rahoitettavaksi RAY:n tuotoista Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan koordinointia miettinyt työryhmä esittää, että RAY:n tuotosta olisi osoitettava varoja valtion budjettiin lääkärihelikopterien lentokulujen kattamiseen. Malli olisi sama, jolla sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen käytetään RAY:n tuottoa vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Muutos lääkärihelikopterien lentojen rahoitusmallissa edellyttäisi muutoksia arpajaislakiin. Helikopteriyhdistyksille myönnetään nykyisin RAY-avustuksia noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. O

Lukijat tyytyväisiä Tukipottiin Avustuksen asiakaslehdessä Tukipotissa on tärkeää ja ajankohtaista luettavaa, totesivat lukijat asiakaskyselyssä joulukuussa. Peräti 92 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lehti on tärkeä ja sitä tarvitaan jatkossakin. Kiinnostavimmiksi aihepiireiksi koettiin jutut, jotka käsittelevät RAY:n rahoituslinjauksia ja avustusten myöntämiskriteerejä. Lisää juttuja toivottiin erityisesti järjestöjen toimintaympäristöstä ja järjestötyöstä. Viime numeron kiinnostavimmaksi jutuksi nousi järjestöjen verotusta käsitellyt artikkeli. Kolme neljäsosaa kyselyn vastaajista piti viime vuonna toteutettua nimiuudistusta hyvänä ja onnistuneena. Nimen katsottiin sopivan hyvin avustuksen asiakaslehdelle. Lukijakyselyyn vastasi lähes 500 Tukipotin lukijaa. Lehden konseptia ja sisältöä täsmennetään tulosten perusteella seuraavasta numerosta lähtien. O


RAY solmi vuodenvaihteessa tulossopimuksen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuosille 2008-2011. Sopimuksen piiriin kuuluvat RAY:n avustustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. Avustustoiminnan ensisijaiseksi tehtäväksi tulossopimukseen on kirjattu sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. STM:n hallinnonalan tavoitteista RAY:n toiminta kohdistuu sopimuksen mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen sekä toimivien palvelu- ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamisen vaatimuksiin. RAY tukee lisäksi perheiden hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteita. RAY:n operationaalinen toiminta ei kuulu tulossopimuksen piiriin, mutta STM seuraa myös avustustoiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. O

RAY täyttää 70 vuotta Raha-automaattiyhdistys täyttää 70 vuotta 1. huhtikuuta. Virallisena syntymäpäivänä julkistetaan RAY:n uusi graafinen ilme ja kirja RAY:n tukemista rakennuksista. Juhannuksen jälkeen RAY näkyy yhdellätoista suomalaisella kesätapahtumapaikkakunnalla. Kiertue alkaa Järvenpään Puistobluesista ja päättyy Helsingin Rautatientorille elokuun puolivälissä. Kiertueella kerrotaan avustus- ja rahapelitoiminnan ainutlaatuisesta liitosta ja esitellään yleisölle upouusi Pajatso. Lisäksi RAY on Pori Jazzien yhteiskunnallisen keskustelufoorumin SuomiAreenan yksi pääjärjestäjä 16.-18. heinäkuuta. Areenalla keskustellaan kansalaistoiminnan näkymistä ja rahapelitoiminnan tulevaisuudesta. O

KUVA: TAPANI ROMPPAINEN

Tulossopimus valmistui

Ulla Hartvig (vas.), Niina Pajari ja Sini Toikka aloittivat työt vuodenvaihteessa.

Henkilövaihdoksia avustusosastolla RAY:n avustustoiminnassa aloitti vuodenvaihteessa kolme uutta työntekijää, avustusvalmistelijat Sini Toikka ja Niina Pajari sekä tarkastaja Ulla Hartvig. Sini Toikka siirtyi RAY:een Stakesista ja vastaa jatkossa invalidihuollon ja mielenterveysjärjestöjen avustusten jaon valmistelusta. Niina Pajarin vastuulla ovat sairaus- ja potilasjärjestöt sekä paikalliset maahanmuuttajahankkeet. Ulla Hartvig vastaa invalidihuollon, kuntoutusyhteisöjen, työttömien toiminnan sekä vanhustenhuollon järjestöjen avustusten käytön valvonnasta sekä toiminta- ja projektiavustusten maksatustarkastuksesta. Ulla siirtyi RAY:een Suomen Omakotiliiton talousvastaavan tehtävistä. Avustusvalmistelija Raimo Viiansuo on jäänyt toimivapaalle ja hoitaa vuodet 2008–2009 talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä A-Klinikkasäätiössä. RAY:n pitkäaikainen esittelijä Anita Hämäläinen jäi puolestaan tammikuussa eläkkeelle. Henkilövaihdosten vuoksi useiden valmistelijoiden ja tarkastajien vastuujärjestöissä on tapahtunut muutoksia. Muutokset voi tarkistaa RAY:n verkkosivuilta tai osastoesitteestä 2008, joka postitettiin avustuksensaajille jakopäätöksen yhteydessä helmikuussa. O

Kumppaniksi Legendium Tukipotin yhteistyökumppanina aloitti vuoden alusta asiakaslehtien tekemiseen erikoistunut Legendium Oy. Tukipotti toimitetaan jatkossa RAY:n ja Legendiumin yhteistyönä. Legendiumilla on RAY:n lisäksi parikymmentä asiakasta. Joukkoon mahtuu niin kansainvälisesti toimivia pörssiyrityksiä kuin etujärjestöjäkin. O

Tiesitkö e ttä… Kehitysva mmaliitto sijoittui tä Suomen p nä vuonna arhaat työ toiseksi paikat -lis organisaa tauksen ju tioiden sa lk isten rjassa.O

1/2008 5


RAY:stä tekeillä dokumentti

Martti Siisiäinen lahjoitusprofessoriksi Jyväskylän yliopiston kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professoriksi nimitettiin 6.2. YTT Martti Siisiäinen. Siisiäiselle myönnettiin virkavapaus vastaavaksi ajaksi professorin virasta, jonka ala on sosiologia. Jyväskylän yliopistoon perustettiin kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professuuri lahjoitusvaroin. Raha-automaattiyhdistys on viisivuotisen professuurin päätukija. O 6

1/2008

RAY tukee 18 vuoden ikärajaa Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa 18 vuoden alaikärajaa kaikille rahapeleille. Raha-automaattiyhdistys tukee STM:n ehdotusta. RAY lähtee siitä, että rahapelit ovat aikuisten huvia. Monet tutkimukset viittaavat varhaisen rahapelaamisen aloittamisen lisäävän myöhempien rahapeliongelmien todennäköisyyttä. Ikärajan korottaminen tekee ikärajan valvonnan aikaisempaakin haasteellisemmaksi. Selviytyäkseen ikärajavalvonnan haasteesta RAY selvittää parhaillaan minkälaisia teknisiä ja muita ratkaisuja ikärajavalvonnan nykyistä tiukempaan toteuttamiseen voitaisiin ottaa käyttöön. Valvonnan tehostamiseen ja pelaamisen säätelemiseen STM ehdottaa apukeinoiksi pelaajien tunnistamisjärjestelmää. RAY huolehtii siitä, että sillä on mahdollisuus ottaa käyttöön ja valvoa 18 vuoden ikärajaa viimeistään vuonna 2011. Ikärajan nostaminen ja valvontatoimenpiteiden tiukentaminen tulevat pienentämään yleishyödyllisiin tarkoituksiin käytettävää RAY:n liikevoittoa. O

PELIT

Avustustoiminnasta on valmisteilla dokumenttielokuva televisioon syksyksi 2008. Elokuvan ohjaa nuori dokumentaristi Erkko Lyytinen. Elokuvan työnimenä on ”Kallis aika”. Alaotsikon mukaan kyseessä on ”Tarina yhdistysten, RAY:n ja valtion suhteesta - siis tarina suomalaisen yhteiskunnan kehittymisestä”. – Elokuvassa lähestytään RAY:n avustustoimintaa seuraamalla avustusvalmistelija Elina Varjosta järjestökäynneille maakuntiin. Tuomme tätä kautta esiin koko RAY:n merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa, Lyytinen kertoo. Erkko Lyytinen on tehnyt dokumenttielokuvia lähinnä Kehä III:n ulkopuolisesta Suomesta. Hänelle erityisen läheisiä ovat pohjoiskarjalainen kainuulainen sielunmaisema. Elokuvat kertovat yhteiskunnallisista ilmiöistä yksittäisten ihmisten kautta. Kallis aika -dokumenttielokuvan on tilannut Yleisradio ja se esitetään loppuvuodesta 2008 TV1:ssä. O


Muualla sanottua

RAY saa hävetä. Lopetti Tesomalla ikäihmisille tärkeän Vihreä puutoiminnan. Ei muka rahaa?! Nimimerkki ”Äidille toimintaa” Aamulehden Moro-liitteessä 17.1.2008

Kunnilla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta. Rahaautomaattiyhdistyksen varoin ei ole syytä tukea toimintaa, joka asettaa

kansalaisia eriarvoiseen asemaan esimerkiksi asuinpaikan mukaan. Hyvän mielen talon toiminnanjohtaja Solja Peltovuori

Sininauhaliitto hyvä raportoija KUMPPANIT

Sininauhaliitto voitti Avoin raportti 07 -kilpailun suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjan. Raati antoi lisäksi kunniamaininnan suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjassa Folkhälsanille ja pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjassa Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiölle. Arvioinnin kohteena kilpailussa olivat jäsenille ja muille sidosryhmille laadittu vuoden 2006 toimintakertomus tai vuosikertomus tai vastaava muu raportti. Raadin mielestä Sininauhaliiton raportti oli selkeä, ja siinä oli kuvattu hyvin toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja strategia. Avoin raportti -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Osallistujia oli yhteensä 161. Kilpailu on tarkoitettu yhdistyksille ja säätiöille, jotka hankkivat varoja muun muassa keräyksin tai jäsenmaksuin, saavat lahjoituksia tai käyttävät julkisia varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. O

oululaisessa Forum24-kaupunkilehdessä 15.1.2008

Jätämme luuserit huolehtimaan toisistaan, sillä sitähän yhteisöllisyys on ollut viimeisten 15 vuoden ajan: yhteisö on sellainen paikka, jossa köyhät ja muut marginaalit hoitavat toisensa keskinäisen tuen perusteella. Professori Leena Eräsaari Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 19.11.2007

Raha-automaattiyhdistys on meille todella iso asia. Toivottavasti sen monopoliasema säilyy ja sen varat suunnataan nimenomaan sosiaali- ja terveysalan järjestöille niin kuin tähänkin asti. Näkövammaisten Keskusliiton toimitusjohtaja

Sosiaalipalveluyritysten liikevaihto kasvaa

Mauno Lehtinen UP-Uutispalvelun haastattelussa

Sosiaalipalvelutoimialan kasvu on jatkunut viime vuodet 20 prosentin vauhdilla ja vuonna 2006 sosiaalipalveluyritysten kasvu oli jo 25 prosenttia, selviää valtakunnallisen sosiaalipalvelujen toimialaraportista. Sosiaalipalveluyrityksiä oli vuonna 2006 yhteensä 2 780, ne työllistivät 15 000 henkeä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 741 miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluja tuottavat sekä julkinen että yksityinen sektori, järjestöt ja yritykset. Kansantalouden tilinpidon mukaan yksityissektorin osuus oli jo lähes 30 prosenttia vuoden 2006 sosiaalipalvelujen noin 6,8 miljardin kokonaistuotoksesta. O

Kun koptereiden toiminta kymmenen vuo-

tammikuussa 2008

den aikana on jo vakiintunutta, tulisi tällainen pelastustoiminta kustantaa palokuntien tapaan valtion budjetista. RAY:n voittovaroilla voitaisiin näin tukea muuta tärkeää kansanterveys- ja vapaaehtoistyötä. Tero Elorannan pääkirjoitus Pieksämäen lehdessä 5.12.2007

1/2008 7


TEKSTI: MARJO TIIRIKKA KUVAT: PERTTI VESANTO

Uusien palvelutalojen investointiavustukset ovat siirtyneet kokonaisuudessaan ARAn vastuulle. RAY sen sijaan keskittyy muun muassa tukiasumiseen, omaishoidon kehittämiseen sekä muihin laitoshoidon tarvetta vähentäviin hankkeisiin. Sekä Raha-automaattiyhdistys RAY että Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA rahoittavat harkinnanvaraisesti erityisryhmien kuten esimerkiksi kehitysvammaisten ja asunnottomien asumista. Rahoituksen linjauksista löytyy useita yhtymäkohtia, mutta erojakin on. – Tuemme suomalaisia yleishyödyllisiä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. ARA tukee näiden lisäksi kuntien ja kaupunkien hankkeita sekä yleishyödyllisiksi luokiteltavia rakennuttajatahoja, RAY:n rakennuttajapäällikkö Veikko Luhtanen linjaa. Palvelutalot ovat kuuluneet aiemmin oleellisena osana RAY:n toimintaan ja sen tuella on rahoitettu kaikkiaan noin 800 palvelutaloa. Enää RAY ei kuitenkaan tue uusia palvelutalohankkeita palveluiden kilpailuttamissäädösten kiristymisen vuoksi vaan palvelutalojen investointiavustukset ovat siirtyneet pääosin ARAlle. RAY:n myöntämät asumisen investointiavustukset kohdistuvat 8

1/2008

nykyisin tukiasumiseen kun taas ARA rahoittaa sekä tuki- että palveluasumista. – Uusia palvelutaloja emme enää rahoita, mutta nykyisiä palvelutaloja tuemme, jos tavoitteena on esteettömyyden parantaminen, asukasturvallisuutta lisäävät toimenpiteet tai rakennuksen teknisestä kunnosta huolehtiminen, Luhtanen listaa. Omaishoidolle tukea Raha-automaattiyhdistys edistää rahoituslinjaustensa mukaisesti erityisryhmien omaehtoista asumista turvaavia hankkeita ja toimintamallien kehittämistä. Painopistealueena on omaishoidon kehittäminen, mikä tukee yhteiskunnan linjaa päästä mahdollisimman pitkälti eroon laitoshoidosta. RAY tukee harkinnanvaraisesti esimerkiksi laitospaikkojen peruskorjauksia sekä tukiasuntojen hankintaa. Mikäli kuitenkin rahoitusta hakeva järjestö tuottaa tukiasunnossa itse palvelut tai kunta ostaa ne, ei kohdetta

avusteta. Tällöin toiminnan katsotaan olevan palvelutuotannon tyyppistä toimintaa. Vuodesta 2004 on ollut mahdollista hakea investointiavustusta ikäihmisten tuettujen asuntojen rakentamiseen. Peruslähtökohtana on, ettei asukasvalinnassa voida edellyttää asukkaalta palvelujen ostamista avustettavalta yhteisöltä, vaan asukas voi itse päättää, mistä palvelut hankkii. Vanhustentalojen peruskorjauksia RAY avustaa silloin, kun tavoitteena on parantaa esteettömyyttä, asumisturvallisuutta tai rakennuksen teknistä kuntoa. Niin ikään pidempään kotona asumiseen tähtääviin asuntojen sosiaaliteknisten ratkaisujen parantamiseen voi RAY:ltä saada avustusta. Avustusta voi hakea esimerkiksi asuntojen invavarusteisiin, tukikaiteisiin tai vaikkapa erilaisiin sähköisiin turvajärjestelmiin. Sammutusjärjestelmien avustaminen jatkuu entiseen tapaan.


KUVA: STUDIO ONNI

Hannu Rossilahden johtama ARA muuttaa kesäkuussa Helsingistä Lahteen.

ARAsta asumisen moniottelija Aralta puolet kunnille, puolet järjestöille ARA on myöntänyt vuodesta 2005 investointiavustuksia suoraan erityisryhmien asuntoolojen parantamiseksi. Esimerkiksi viime vuonna puolet avustusmäärärahoista kohdennettiin muistihäiriöisten tai huonokuntoisille vanhuksille tarkoitettujen asuntojen rakennushankkeisiin. Erityisryhmien tukemisessa ARAn keskeinen kriteeri on se, että avustettavat kohteet ovat taloudellisesti järkeviä ja omistajayhteisöt vakavaraisia. Lisäksi niiden toiminta on taloudellisesti kannattavaa myös pitkällä aikavälillä. Vuonna 2008 avustusvaltuus on 85 miljoonaa euroa. Tuen saajat määräytyvät pitkälti valtion budjetin ja ympäristöministeriön laatimien linjausten mukaan. – Ympäristöministeriö on laatimassa tarkempia ohjeita tämän vuoden käytön osalta. Tarvitsemme ohjausta etenkin nyt, kun resurssit ovat niukassa ja hakemuksia on tullut paljon, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti kertoo. Noin puolet ARAn investointiavustuksista menee Rossilahden mukaan kuntien avustushankkeille ja puolet järjestöille. Painopisteet ovat dementoituneiden, kehitysvammaisten ja pitkäaikaisasunnottomien tukemisessa, joista asunnottomien tukemiseen ARAn on tarkoitus jatkossa yhä voimakkaammin vaikuttaa.

Valtion asuntorahasto on vuoden 2008 alusta toiminut nimellä Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus. Lyhenne ARA säilyy yhä edelleen. ARAn tehtäväkenttää uudistetaan vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. ARAssa muokataan parhaillaan organisaatiota. Edessä on myös muutto Lahteen, jossa viraston ovet avautuvat heinäkuun alussa. Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva ARA toimii lähinnä valtion tukeman asuntorakentamisen ja korjaamisen rahoittajana ja omistajayhteisöjen valvojana. Toiminta on ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden mukaan siirtymässä yhä vahvemmin asumisen ja kehittämisen suuntaan, vanhan asuntokannan kunnostamiseen ja kehittämiseen sekä myös asuntomarkkinoiden tiedon keruuseen. – Jatkossa olemme asumisen moniottelija toimialueena koko asumisen kirjo, Rossilahti kiteyttää.

Tämän päivän asumisen haasteet liittyvät ylijohtaja Rossilahden mukaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen niukkuuteen ja toisaalta taajamien tyhjilleen jääviin asuntoihin, ikääntyvän väen lisääntyvään asunnontarpeeseen sekä vammaisten ja vajaakuntoisten oikeuteen asua mahdollisimman itsenäisesti. – Ilmastonmuutos on nostanut lisäksi energia-asiat voimakkaasti pintaan. Ulkomaalaisten muutto Suomeen tuo oman värinsä toimintaamme. On arvioitu, että heitä muuttaa tänne 10 000 vuodessa, mikä kymmenessä vuodessa tietää 100 000 ulkomaalaista lisää, Hannu Rossilahti laskeskelee. O

1/2008


Sekä RAY että ARA ovat mukana ympäristöministeriön pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävässä ohjelmassa. Tavoitteena on puolittaa asunnottomien määrä neljässä vuodessa. – Asunnottomuuden poistaminen on ollut kivi asuntopolitiikan kengässä jo pitkään. Nyt avustusta on nostettu 35 prosentista 50 prosenttiin, Rossilahti kertoo. Investointiavustusten hakeminen tapahtuu kerran vuodessa ja seuraava hakuaika on syksyllä 2008. Rossilahti korostaa kuitenkin, ettei mikään estä suunnittelemasta ja valmistelemasta hakemuksia seuraavaa hakua varten. Mikäli järjestöt eivät tiedä, kannattaako tukea hakea RAY:lta vai ARAlta, Rossilahti neuvoo kääntymään ensin suoraan rahoittajien puoleen. – Epäselvissä tilanteissa on hyvä olla rahoittajiin yhteydessä ja osoittaa hakemus lopulta vaikka molemmille. Teemme joka tapauksessa tiivistä yhteistyötä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Pidämme säännöllisesti koordinointikokouksia, joissa käymme hankkeita yhdessä läpi, Rossilahti kertoo. Yhteistyö jatkuu Vaikka RAYn ja Aran yhteishankkeiden määrä on viime vuosina vähentynyt, Hannu Rossilahti uskoo RAY:n ja ARAn tekevän jatkossakin monipuolista yhteistyötä. – Soisin etenkin 2000-luvulla kehittyneen valvontaan liittyvän yhteistyön tehostuvan entisestään, Rossilahti sanoo. RAY:n Luhtanen uskoo synergiaa löytyvän etenkin kehittämissektorilta. Aran muutto kesäkuussa Lahteen ei yhteistyötä hetkauta. O 10

1/2008

RAY ja ARA mukana asunnottomuusohjelmassa Ympäristöministeriön pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma tähtää asunnottomuuden puolittamiseen vuoteen 2011 mennessä. Ohjelman mukaan ympäristöministeriö ja ARA tukevat uusien asumispalveluyksiköiden rakennusinvestointien rahoitusta. Kyse voi olla uudisrakentamisesta, olemassa olevan kohteen korjaamisesta tai hankinnasta. RAY tukee erityisesti asunnottomien parissa työtä tekevien järjestöjen asuntoloiden muuttamista tuetun asumisen

yksiköiksi. Lisäksi RAY jatkaa perinteistä asunnottomuuden vähentämistä avustamalla asumispalveluja tuottavien järjestöjen ja säätiöiden tukiasumista ja kehittämishankkeita. Raha-automaattiyhdistys varautuu vuosittaisen määrärahan puitteissa kohdentamaan asunnottomuuden poisto-ohjelmaan vuosille 2008-2011 ohjeellisesti avustuksia yhteensä noin 18 miljoonaa euroa, joista 2,5 miljoonaa osoitetaan vapautuvien vankien tukiasuntoihin. O

Kehitysvammaisten laitoshoidosta eroon 10 vuodessa Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmies Markku Niemelän vastikään julkaistussa raportissa ehdotetaan siirtymistä laitosvaltaisesta palvelujärjestelmästä avopalveluihin kymmenessä vuodessa. Välttämätön pitkäaikaishoidon laitoskapasiteetti tulisi kytkeä osaksi erikoissairaanhoidon järjestelmää. Kehitysvammaisten asuntojen hankinnan rahoituksen tukeminen toteutetaan ARAn rahoitus-

instrumentein ja asumistukijärjestelmää kehittäen. RAY:n esitetään tukevan tukiasuntojen hankintaa. ARAn tulisi selvityksen mukaan varautua rahoittamaan vuoteen 2012 mennessä noin 600 ryhmäasuntoa ja RAY:n noin 100 tukiasuntoa vuosittain. O www.stm.fi/julkaisut


TEKSTI: MARIKA LEED

Ilmoitustilaukset lainen HEKU / Kimmo Neva heku.fi kimmo.nevalainen@ 050 427 7201 dot: Mukaan tarvittavat tie nimi n ine all • järjestön vir 2008 na on • RAY-avustus vu • lehden nimi ukoko • lehden/julkaisun siv äräpäivä mä ton • ilmoitusaineis • toimitusosoite • toimitustapa

Avustuksensaajien käyttöön tarkoitettu ilmoitus kertoo, että pelien hedelmät menevät Suomessa reilusti jakoon. Lehti-ilmoituksen voivat tilata kaikki RAY:n tukea saavat järjestöt.

SU OM ES SA ÄT ME NE VÄ T PE LI EN HE DE LM . RE ILU ST I JA KO ON

säänkin hyvän saa peli-iloa ja hävites aan o maa, että kolikolla öille, jotka puolest Suomi on siitä hien jest isjär sala kan a rat RAY ohja ja toisistaan. mielen. Pelivoittova in huolta itsestään mm pare n mää pitä auttavat suomalaisia RAY:ltä ry saa tänä vuonna Suomen Reumaliitto önsä. stusta tärkeään työh avu a euro 000 566 1

Tällä hetkellä enemmistö suomalaisista, yli 70 prosenttia, kannattaa RAY:n yksinoikeutta raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Keskeinen perustelu kannatukselle on voittovarojen ohjautuminen hyviin tarkoituksiin. Jotta yksinoikeuden kannatus säilyisi, RAY on vuosien saatossa kertonut lukuisilla televisio- ja ilmoituskampanjoilla suomalaisille, mihin yksinoikeudella hankittuja rahapelituottoja käytetään. Nyt myös avustusta saavat yhteisöt haastetaan mukaan kampanjointiin. RAY on tuottanut avustuksensaajien käyttöön sivun kokoisen nelivärimainoksen, jonka painamalla yhteisö voi kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen, että se saa rahoitusta pelituotoista. Järjestölehtikampanjassa korostetaan, että pelien hedelmät menevät Suomessa reilusti jakoon. Ilmoituksessa on muunneltava tekstiosa, jossa yhteisö voi kertoa, minkä verran se on kuluvana vuonna saanut raha-automaattiavustuksia. Lehti-ilmoitus on kaikkien RAY:n tukea saavien järjestöjen käytettävissä. Ilmoitustilasta ei makseta erillistä korvausta, mutta RAY vastaa ilmoituksen valmistamisen kuluista. Luonteva julkaisuajankohta ilmoitukselle on alkuvuodesta, heti valtioneuvoston avustuspäätöksen jälkeen. O

Tämä ilmoitus julkaistiin Reuma-lehdessä 1/2008. Kaunis asetelma kertoi Suomen Reumaliiton jäsenille, että rahapelien hedelmät menevät Suomessa reilusti jakoon.

1/2008 11


Vapaaehtoiset työntekijät ovat järjestötoiminnan elinehto. Miten heitä kannustetaan ja sitoutetaan tärkeään palkattomaan työhönsä? Raha-automaattiyhdistyksen avustamissa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelee yli 300 000 vapaaehtoistyöntekijää, joista osa tekee työtä useammassa järjestössä. Koska vapaaehtoistyö on yhdistyksille ja järjestöille elintärkeää, palkatta työtään tekeviä pitäisi kannustaa ja sitouttaa työhönsä. RAY:n avustusvalmistelija Ilkka Revon mielestä sitoutuminen on mahdollista vasta, kun ihmisellä on selvä kohde, johon sitoutua. Olennaista onkin organisoida arvomaailmaltaan kestävää, kokemuksia antavaa yhteistä tekemistä. – Keskeistä vapaaehtoistoiminnassa on, että vapaaehtoiset kokevat itse saavansa ai12

1/2008

kaan jotain tärkeää. Rutiiniluonteisetkin tehtävät motivoivat vapaaehtoisia, mikäli lopputuloksella on vaikutusta heidän tärkeiksi kokemiinsa asioihin, Ilkka Repo sanoo. Itsensä kokoisia tehtäviä Suurena haasteena Repo pitää sitä, että jokaiselle löytyy ”itsensä kokoisia” tehtäviä, joista hänellä on edellytykset suoriutua ja joista hän voi saada onnistumisen kokemuksia. Kouluttaminen on tärkeä vapaaehtoisia kannustava tekijä. Paitsi että kouluttaminen kartuttaa omia tietoja ja taitoja, sosiaalinen toiminta korostuu. Yhtenä antoisimmista asioista koulutuksissa onkin pidetty toisten ihmisten

tapaamista ja keskinäistä ajatusten vaihtoa. – Lisäksi osaamisen ja tietotaidon kartuttamisessa esimerkiksi vanhustyötä tekevän yhdistyksen peruskoulutuksessa on hyvä käsitellä ikääntymistä elämänvaiheena ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä tekevien kanssa on hyvä käsitellä päihdeongelmaa. Jaksamisen edellytyksenä on riittävä työnohjaus ja tuki. Motivointia auttavat hyvän ryhmähengen luominen ja ryhmän sisäisen dynamiikan varmistaminen, jotka muodostavat perustan yhteisöllisyyden syntymiselle. Vapaaehtoistyön ytimen – yksilöllisen motivoitumisen – keskeisiä ajureita ovat Revon mukaan toiminnan tarjoama emotionaa-


Työtaakka keveni Salossa keskittämällä Salon seudulla tiedetään, että voimavarat yhdistämällä vapaaehtoisten työmäärää saadaan kevennettyä. Ilman tukea se ei kuitenkaan onnistu.

linen palkitsevuus, mielekäs tekeminen ja auttamisen halu. Näitä tuetaan muun muassa kannustamisen, tunnustuksen ja virkistäytymisen keinoin. – Onnistuessaan motivointi rakentuu sekä yhteisöllisten että yksilöllisten elementtien varaan ja muodostaa näin hedelmällisen kasvualustan tuloksekkaalle, pitkäjännitteiselle ja inhimilliselle vapaaehtoistyölle, Ilkka Repo kertoo. O

Nelisen vuotta sitten Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistykset päättivät lyödä hynttyyt yhteen toiminnan kiinteyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Syntyi SYTY ry, johon kuuluu tällä hetkellä 21 jäsenyhdistystä. Edustettuina ovat niin autistien, alzheimeria sairastavien, diabeetikkojen ja invalidien yhdistykset kuin esimerkiksi paikallisen syöpäyhdistyksen paikallisosastokin. Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:ssä on kaikkiaan noin 5 000 henkilöjäsentä, joista aktiivisesti SYTYn yhdistystoiminnassa on mukana noin 30 talkoolaista. Jokaista koskettaa omakohtainen tarina sairaudesta tai vammaisuudesta. SYTYn rahastonhoitaja Ritva Jokinen liittyi Salon seudun Reumayhdistykseen sairastuttuaan 20-vuotiaana krooniseen nivelreumaan. Reumayhdistyksen hallitukseen hän on kuulunut 30 vuotta ja siitä ajasta ollut puheenjohtajana 22 vuotta. – Tunsin jääväni sairauteni kanssa yksin. Koska en halua muiden kokevan samaa, tarjoan mielelläni vertaistukea sitä tarvitseville.

Vapaaehtoistyö tarjoaa mielekästä tekemistä, kun energiaa ja terveyttä riittää vaikka palkkatyöhön en enää pystykään. Samalla olen saanut myös uusia ystäviä, Ritva Jokinen kertoo. Sosiaalinen toiminta ja tutustuminen uusiin ihmisiin oli myös Jouko Nygrenin tavoitteena, kun hän 6 vuotta sitten muutti Saloon ja liittyi paikallisen kuulonhuoltoyhdistyksen jäseneksi. Ensimmäistä kauttaan SYTYn hallituksen jäsenenä toimivalle Jouko Nygrenille vapaaehtoistyön tärkein kannustin on halu auttaa. Voimia antaa sekin, että kokemuksia voi jakaa samanlaista työtä tekevien kanssa. Jouko Nygren aikoo kiertää vanhainkoteja kuulokojeiden huolto- ja opastuskierroksilla. – Minulla on omakohtaista tietoa siitä, millaisiin ongelmiin kuulolaitteiden kanssa voi törmätä koska itse myös käytän kojetta. Haluan opastaa ja aktivoida huonokuuloisia käyttämään kuulokojeita, koska hiljaisuuteen tottuneet vanhukset jättävät kojeen helposti laatikkoon. Kalliit laitteethan ovat silloin yhteiskunnan kannalta hukkainvestointeja, Jouko Nygren kertoo.

Jouko Nygren ja Ritva Jokinen ovat aktiivisesti mukana SYTY ry:n vapaaehtoistyössä.

1/2008 13


SYTYKE sytytti toimintaa Vaikka SYTY ry on saanut koko ajan kaupungilta jonkin verran avustusta, varsinaista toimintaa pyöritettiin kolmena ensimmäisenä vuotena täysin talkoovoimin. Aktiivisten työtaakka uhkasi kasvaa liian suureksi, joten toimelias hallitus anoi RAY:ltä projektiavustusta toiminnan kehittämiseen ja yhdistyskentän kiinteyttämiseen. Tukipäätös oli myönteinen ja sen turvin käynnistettiin SYTYKE-hanke. – Ilman projektirahoitusta koko SYTYn toiminta olisi todennäköisesti kaatunut uupumukseemme, Jokinen tunnustaa. SYTYKE-hankkeen yhtenä tavoitteena oli yhdistysten päällekkäisen toiminnan karsiminen ja yhteistapahtumien lisääminen. SYTYn tehtäväksi jäi huolehtia kaikille yhteisistä asioista kuten yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta, vapaaehtoisen tukemisesta ja kouluttamisesta. Haastetta toi se, miten hyvin erilaiset ja erikokoiset yhdistykset saisi puhaltamaan yhteen hiileen. – Tärkeintä on ymmärtää, etteivät yhdistykset ole toisiaan pois sulkevia vaan pikemminkin toisiaan vahvistavia. Kun yhteistyön

14

1/2008

kanavat löytyvät ja niitä osataan hyödyntää, kaikkea ei tarvitsekaan enää tehdä itse, Ritva Jokinen sanoo. Yhteistyöyhdistys SYTY ry järjestää myös virkistysiltoja puuhanaisille ja -miehille. – Pienessä yhdistyksessä hallituksen jäsenet järjestävät yleensä kaiken. SYTYn tehtävänä onkin järjestää virkistäytymistä niille, jotka muutoin järjestävät tilaisuuksia toisille, Jokinen selventää. Viime vuoden lopulla päättyneen SYTYKE-projektin makoisia hedelmiä poimitaan vielä pitkään. Esimerkiksi yhdistyksen uudistuneilta nettisivuilta löytyy monenlaisia tietopaketteja yhdistysväelle sekä malleja muun muassa toimintakertomuksen laatimisiin. Toiminnanjohtaja RAY-tuella SYTY tekee tiiviisti yhteistyötä Salon kaupungin kanssa. Konkreettinen osoitus siitä on ajankohtaisista teemoista järjestettävät tietoiskuillat. Niihin viranomaiset tulevat Ritva Jokisen mukaan mielellään, onhan järkevämpää kertoa asia salilliselle kuuntelijoita kuin jokaiselle yksitellen.

– Tarkoitus on, että yhdistyksistä tulee muutama henkilö mukaan tietoiskuiltoihin ja vie terveisiä eteenpäin. Tiedon saaminen ja välittäminen onkin tärkeä motivaatiotekijä vapaaehtoisille, Ritva Jokinen kertoo. Ritva Jokinen on vakuuttunut siitä, että aktiivinen järjestötyö keventää terveydenhuollonkin taakkaa. Sairastuneen on usein helpompaa hakea vertaistukea kanssasisariltaan ja -veljiltään kuin kiireiseltä terveydenhoitajalta. Uusi vuosi käynnistyi SYTYn kannalta erittäin iloisissa merkeissä. Kaupungin tuella yhdistys on muuttamassa uusiin tiloihin Rummunlyöjänkadulle Salon keskustaan. Raha-automaattiyhdistykseltä tuli niin ikään mukavasti AK1-tukea yhteistyötoimintaan ja C2-tukea vertaistukitoiminnan kehittämiseen. Toiminnanjohtajana aloittaa SYTYKEprojektia vetänyt Eija-Riitta Hilska. – Toiminnanjohtajalle riittää kuntatason edunvalvontaa varsinkin nyt, kun Saloon yhdistyy 9 uutta kuntaa. Tulevaisuutemme näyttää valoisalta ja uskon tukeen jatkossakin, sillä mehän tuomme hyvinvointia Saloon! Ritva Jokinen hehkuttaa. O

RAY:n tuella voimme nyt palkata toiminnanjohtajan, SYTY ry:n rahastonhoitaja Ritva Jokinen iloitsee.


2000-luku on tuonut RAY:lle uusia ja tiukkoja haasteita. RAY:n vastaus muuttuneeseen tilanteeseen on uusi, viime vuonna valmistunut rahapelistrategia, jonka perusteena on RAY:n yksinoikeuden ja itsenäisen toiminnan säilyttäminen. Rahapelien pelitarjonta on lisääntynyt internetin, mobiililaitteiden ja digi-tv:n myötä. Lisäksi maksukorttien käyttö on vähentänyt käteisen rahan määrää. Nämä yhdessä ovat tuoneet RAY:lle uusia haasteita. Myös kuluttajatottumukset ovat muuttuneet. Netti- ja playstation-sukupolvi on tottunut kokonaan toisenlaisiin peleihin. Rahaautomaattien pelaajaosuudet ovat laskeneet viidenneksellä 2000-luvulla. Niin ikään laajentunut pelitarjonta on kasvattanut huolta pelaamisen aiheuttamista ongelmista ja voimistanut vaatimuksia pelitoiminnan vastuullisuudesta. Tavoitteena maailmanmestaruus RAY:n uusi rahapelistrategia pohjautuu tasapainoon kolmen näkökulman kesken. Ne ovat pelaamisesta aiheutuvien haittojen minimoiminen, hauskojen ja viihdyttävien pelipalvelujen tarjoaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuoteen 2016 ulottuvan vision mukaan RAY voi edelleen turvata sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset. Tavoitteena on myös, että vuoteen 2016 mennessä RAY on maailmanmestari omalla tuotealueellaan sekä sosiaalisella vastuulla, taloudellisella tuloksella ja asiakasnäkökulmalla mitattuna. Valvontaa kiristettävä RAY pyrkii estämään alaikäisten laittoman pelaamisen monin keinoin ja mahdollisim-

man tehokkaasti. Esimerkiksi pelipisteiden henkilökunnalle annetaan koulutuksen avulla valmiuksia puuttua alaikäisten pelaamiseen. Mahdollista on myös, että jatkossa ikärajoja voi valvoa sähköisesti teknisen tunnistautumisvälineen, esimerkiksi pelaajan pankkikortin avulla. Arpajaislain uudistamisen myötä kaikkiin rahapeleihin on suunnitelmissa asettaa 18 vuoden ikäraja. Uusia pelejä uudessa miljöössä Pelaajakuntaansa RAY pyrkii laajentamaan tarjoamalla uuden tyyppisiä pelejä uudenlaisessa peliympäristössä. Tavoitteena on myös tarjota entistä viihtyisämpiä pelihetkiä. RAY:n Potti- ja Täyspotti-pelisalit saavat uuden konseptin, joka edustaa iloista ja vastuullista pelitoimintaa. Uusi konsepti on tulossa niin ikään RAY:n pelipisteisiin. Ensimmäinen uudenlainen Täyspotti avataan kesällä Turussa. Vuoden mittaan on tarkoitus avata lähes kaksikymmentä uudennäköistä pelisalia ja pelipistettä eri puolilla maata. RAY ei tarjoa rahapelejä netissä tai mobiililaitteissa. Uudessa rahapelistrategiassa RAY kuitenkin varautuu nettipelaamisen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. RAY selvittää muun muassa ne liiketaloudelliset, eettiset ja juridiset edellytykset sekä reunaehdot, joiden toteutuessa RAY voisi tarjota pelejä internetissä. O

1/2008 15


TEKSTI: MARIKA LEED

RAY julkisti vuosi sitten uudet rahoituslinjansa, joiden mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyö ja toimintaedellytykset halutaan turvata Suomessa aiempaa paremmin. Miten linjanvedot näkyvät tämän vuoden avustuksissa? RAY:n uudet rahoituslinjaukset lyötiin lukkoon vuosi sitten. Tuoreen strategian mukaan avustuksilla halutaan turvata aiempaa paremmin sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyö ja toimintaedellytykset Suomessa. Avustamisen kaksi muuta päälinjaa ovat perintöä edelliseltä strategiakaudelta. Niissä korostetaan sosiaali- ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä sekä ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttamista. Avustustenjakoon uudet linjat vaikuttivat ensimmäistä kertaa tänä vuonna. – Kansalaisjärjestötoiminnan tukeminen korostui kaikessa avustusharkinnassa. Tämän vuoden avustuksista puolet, 149,5 miljoonaa euroa, suunnattiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyöhön ja kansalaistoimintaan, osastopäällikkö Janne Peräkylä kertoo. Ei indekseille, kyllä harkinnalle Näkyvimpiä uudistuksia tämän vuoden avustustenjaossa oli luopuminen toimintaavustusten automaattisista indeksitarkastuksista. Korotusautomaatin sijaan käytettiin avustusharkintaa. Toiminta-avustusten määrärahaa myös nostettiin viime vuoteen verrattuna viitisen miljoonaa euroa. Harkinnanvaraisen korotuksen sai yli kaksikymmentä järjestöä. Seitsemän kohdalla tehtiin tarkistus alaspäin. 16

1/2008

Yleisavustusta ei ole myönnetty moneen vuoteen uusille hakijoille. Tänä vuonna mukaan pääsi kuusi uutta järjestöä. – Yleisavustusten piiriin nousivat muun muassa Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittynyt STOP Huumeille ry. Molemmilla oli aiempaa näyttöä tuloksellisesta ja vaikuttavasta projektitoiminnasta, Janne Peräkylä toteaa. Hän pitää erittäin tärkeänä, että pysyvää avustamista voisivat jatkossakin saada myös uudet toimijat.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry sai toimintaansa vuosittaisen yleisavustuksen. Lisäksi alueelliselle Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:lle myönnettiin 80 000 euron kohdennettu avustus järjestöjen yhteisiin tuki- ja kehittämispalveluihin Keski-Suomessa. – Avaus on hyvä, sillä uusia toimintaavustuksia pystytään myöntämään harvoille. Yhteistyökimpoilla useat kymmenet alueelliset tai paikalliset järjestöt pääsevät kiinni RAY-rahaan.

Uusia avauksia alueille Aluetyöhön myönnetyt kohdennetut toiminta-avustukset siirrettiin tällä kierroksella osaksi järjestöjen yleisavustuksia. Tämä herätti jonkin verran huolta aluetyön asemasta, sillä yleisavustuksen käyttöehdot ovat kohdennettuja avustuksia väljemmät. – RAY:llä on ollut vuosia melko poikkeuksellinen rooli järjestöjen sisäisessä resurssienjaossa. Koemme, että tilanne tervehtyy, kun järjestöjen itsenäisyys avustusten käytön osalta lisääntyy, Peräkylä selvittää. Alueellisen avustamisen saralla tapahtui toinenkin merkittävä muutos: toiminta-avustuksia myönnettiin ensimmäistä kertaa järjestöjen alueellisille yhteenliittymille.

Uusia projekteja 146 Uusia kokeilu- ja kehittämisprojekteja käynnistyy tänä vuonna 146. Projektien kohdalla rahoitusta suunnattiin hankkeisiin, jotka tukevat sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyötä ja kansalaistoimintaa. Projektiavustusta myönnettiin esimerkiksi Suomen Reumaliitto ry:n koordinoimalle hankkeelle. Siinä juurrutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutukseen mallia, jossa pitkäaikaissairas tai vammainen kouluttaa alan opiskelijoita ymmärtämään pitkäaikaissairaita. Projektiseula oli tänä vuonna poikkeuksellisen tiukka, sillä kokonaan uusiin toimintoihin ja hankkeisiin oli jaettavissa vain 26 miljoonaa. Samasta rahasta kilpailivat kaikki


Tämän vuoden avustuksista puolet suunnattiin RAY:n uusien rahoituslinjausten mukaisesti sosiaalija terveysjärjestöjen perustyöhön ja kansalaistoimintaan.

uudet kohteet sekä korotukset, joita haettiin nykyiseen avustustasoon. – Läpi pääsi vain hyvin suunnitelluilla projekteilla, joissa tavoitteet olivat kirkkaat, yhteistyökumppanit selvillä ja budjetti ojennuksessa, Peräkylä listaa. Syynä pieneen jakopottiin oli tiukka ohjeellinen avustussuunnitelma, joka sitoi jaettavasta rahoituksesta etukäteen 92 prosenttia. Jatkossa tavoitteena on pitää rahoituksessa neljänneksen vuosittainen liikkumavara. Investointeihin 45 miljoonaa Myös investointirahoituksessa haettiin ja löydettiin uutta linjaa. Jatkossa RAY profiloituu kansalaisjärjestötoiminnan edellyttämien tilojen sekä erityisryhmien tukiasuntojen rahoittajaksi. Avustuksia myönnettiin tässä jaossa muun muassa Mielenterveyden Keskusliiton toimintakeskuksen suunnitteluun

ja rakentamiseen sekä Oulun Diakonissalaitoksen säätiön Kumppanuuskeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen. Investointiavustuksia myönnettiin lisäksi tukiasuntojen hankintaan ja rakentamiseen ikääntyneille, nuorille ja muille erityisryhmille sekä järjestöjen ylläpitämien palvelutalojen turvateknisiin parannuksiin. – Tällä hetkellä viranomaistulkinnat ja vaatimukset palo- ja sammutusjärjestelmien tasosta vaihtelevat eri puolella maata. Jatkossa, kun säädöspohja velvoittaa kaikki toimijat paloturvallisuuden parantamiseen, tulemme harkitsemaan linjausta uudelleen, Peräkylä toteaa

misen ikärajan nostaminen 18 vuoteen tulee toteutuessaan tekemään loven tuottoihin. RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön välisessä tulossopimuksessa, joka solmittiin vuodenvaihteessa, arvioidaankin, että vuoteen 2012 mennessä avustussumma laskisi 292 miljoonaan euroon. – Lisää rahaa ei siis ole luvassa, ja se tulee näkymään myös avustustenjaossa. Tulevina vuosina tarveharkinta korostuu entisestään, ja myös avustamisen piirissä jo olevaa toimintaa arvioidaan uudelleen, Peräkylä summaa. O

Entä ensi vuonna? Tänä vuonna RAY jakoi historiansa suurimmat avustukset. Näyttää siltä, että pelituotot kasvavat lähivuosina korkeintaan maltillisesti. Esimerkiksi suunnitteilla oleva rahapelaa1/2008


Onnistujan pikatärpit Avustushakemus (3701): Päälomake, jonka täyttävät kaikki hakijat. Jos kohteita on useita, ne merkitään lomakkeelle numerojärjestyksessä kirjaamalla lomakkeeseen kohdenumero (jos tiedossa), kohteen nimi ja haettava summa. Lomakkeelle täytetään vain se summa, jota RAY:ltä haetaan vuodelle 2009. Tämä koskee myös investointeja. Perustietoilmoitus (3702): Lomake täytetään vain, jos tiedot ovat muuttuneet tai avustusta haetaan ensimmäisen kerran.

Avustushakemus on RAY:n rahoituspäätöksen kivijalka. Täsmällisyys ja tarkkuus ovat hakulomakkeiden täyttämisessä valttia.

Toimintaseloste (3703): Rastita, onko kyseessä yleisavustus vai kohdennettu toiminta-avustus. Rastita myös, onko kyseessä uusi hakemus vai jatkohakemus. Uusi hakemus on kyseessä silloinkin, kun haettavaan toimintaan ei ole aiemmin myönnetty avustusta vaikka sitä olisi haettukin. Investoinnit (3704): Mikäli tukea haetaan paloturvallisuuden parantamiseen, mukaan tulee liittää paloviranomaisten lausunto ja turvallisuusselvitys. Projektiseloste (3705): Lomake muuttui viime keväänä, joten hae uudistunut lomakepohja RAY:n verkkosivuilta! Tarkista myös, että projektiselosteessa mainittu budjetin loppusumma on sama kuin RAY:lta haettavaksi ilmoitettu summa avustushakemuksessa (3701). 18

1/2008

Viime vuonna Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin avustusta yli 3 700 kohteeseen. Yhtä avustuskäsittelijää kohden se tarkoittaa liki neljänsadan hakemuksen kahlaamista läpi. Jotta valmistelijalle syntyisi mahdollisimman hyvä ja oikea käsitys siitä, mistä toiminnassa tai projektissa on kyse, lomakkeiden täyttämiseen kannattaa panostaa. - Mitä paremmin, huolellisemmin ja selkeämmin hakemus on laadittu, sitä paremmat mahdollisuudet on myös päästä rahoituksen piiriin, avustusvalmistelija Marika Heimo korostaa. Selkeät tavoitteet Toiminnan tavoite kannattaa kuvata hakemuksessa mahdollisimman konkreettisesti. Projektin tavoitteena voi esimerkiksi olla kehitysvammaisten työllistyminen tai kotitaloustaitojen oppiminen.

- Tyypillinen puute on tavoitteiden yleismaailmallisuus. Hakemuksessa tähdätään esimerkiksi väljästi hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn, Heimo toteaa. Myös RAY:n avustuskriteerit tulisi tuntea. Hakemusta ei esimerkiksi kannata perustella sillä, ettei kunta hoida velvollisuuksiaan tai kunnan talous kaipaisi kohennusta. - Avustamme palvelupuolella vain innovatiivisia kehittämishankkeita, joilla kehitetään uudenlaisia toimintamalleja. Julkisten peruspalvelujen rahoittamiseen ei voida myöntää RAY:n tukea. Kumppaneilta lausunnot Hakemuksessa mainituilta yhteistyökumppaneilta on hyvä pyytää liitteeksi lausunto, josta käy ilmi hakijan ja yhteistyökumppanin välinen työnjako. Kumppaneiksi tulee


@/G bO`X]OO Ac][SaaO gYaW\]WYScRSZZO `OVOOcb][OObbW XO YOaW\]^SZSXw>SZSWabwaOO[O\aOd]Wbb]dO`Ob@/GXOYOOYO\aO ZOWaXw`XSab‡WZZSX]bYObSYSdwbbg‡bwac][OZOWabS\VgdW\d]W\\W\XO bS`dSgRS\^c]ZSabO/dcabcabOaOOdc]aWbbOW\gZWbcVObXw`XSab‡w 8OSbbOdO\ `OV]WbcYaS\ [ww`w ]\ \]W\ ! [WZX]]\OO Sc`]O

@/6//CB=;//BB7/DCABC9A3B ' RAY:n tuotosta jaettavat avustukset vuodelle 2009 ovat haettavissa. Rahoitusta myÜnnetään sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestÜille ja säätiÜille. RAY rahoittaa kansalaistoimintaa, joka

kirjata vain ne, joiden kanssa on aitoja yhteistyÜsuunnitelmia. - Joskus kumppaneita taidetaan etsiä Keltaisilta sivuilta, sillä tarkistussoitot ovat paljastaneet, ettei yhteistyÜkumppani tiedä suunnitelmista mitään, Marika Heimo naurahtaa. Hakijan tulee myÜs olla avustuskelpoinen eli rekisterÜity yleishyÜdyllinen toimija, joka edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Avustuksia haetaan kuitenkin joka vuosi sitkeästi toimintaan, jota opetusministeriÜ rahoittaa veikkausvoittovaroista. Näitä ovat tiede, taide, liikunta ja nuorisotyÜ. Kaikki paperit kerralla Hakemukset kannattaa lähettää mahdollisimman täydellisinä. Jos jokin tai jotkin liitteet puuttuvat, siitä on hyvä mainita jo hakemuksessa. Puuttuvat liitteet – myÜs investointien – tulisi lähettää yhdessä nipussa kuukauden sisällä hakuajan umpeutumisen jälkeen. - Kerran saimme erääseen hakemukseen 14 liitettä, jotka saapuivat kaikki eri päivinä. Siinä riitti käsittelijällä selvittämistä! Hakemuksen kanssa ei myÜskään kannatta turhaan viivytellä vaan pistää se rivakasti postiin. - Hakemukset tulevat kuin veroilmoitukset vihonviimeisenä mahdollisena päivänä. Jos saisi toivoa, ne voisi lähettää vähän aiemminkin, Marika Heimo vinkkaa. O

t Turvaa sosiaali- ja terveysjärjestÜjen toimintaedellytykset Suomessa t Edistää hyvinvointia tarjoamalla ihmisille osallistumismahdollisuuksia t Ehkäisee merkittäviä kansanterveysongelmia t Katkaisee sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymiskehityksen t Auttaa muita heikommassa asemassa olevia väestÜryhmiä t Keskittyy palvelujen ja palvelujärjestelmien asiakaslähtÜiseen kehittämiseen RAY edellyttää avustetulta toiminnalta tavoitteellisuutta ja yhteistyÜtä esimerkiksi kuntien, alan muiden järjestÜjen ja yritysten kanssa. Avustusharkinnassa otetaan huomioon myÜs hankkeiden toteuttamiseksi käytettävissä oleva muu rahoitus. Yleisavustuksia (Ay) myÜnnetään järjestÜjen sääntÜjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin. Yleisavustuksia myÜnnettäessä otetaan huomioon toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, toiminnan laatu, toiminnan laajuus sekä taloudenhoidon suunnitelmallisuus. Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myÜnnetään järjestÜn toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon nettomenoihin. Kohdennettujen toiminta-avustusten myÜntämisessä painotetaan palvelutuotannosta ja kuntien velvoitteista selkeästi erottuvaa kansalaisjärjestÜlähtÜistä toimintaa. Investointiavustuksia (B) myÜnnetään järjestÜjen toimitilojen tai erityisryhmien tukiasuntojen hankintoihin, peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeisiin sekä joihinkin toiminnallisesti perusteltuihin käyttÜomaisuuden hankintoihin. Rahoituksen myÜntämisessä painotetaan yhteistyÜhankkeita sekä tilojen esteettÜmyyttä ja turvallisuutta.

Kehittämisrahoitusta (C) myĂśnnetään projekteille, joissa etsitään, kehitetään ja levitetään uusia toimintamuotoja ja menetelmiä. Projektirahoitus on määräaikaisen rahoituksen muoto. Rahoituksen myĂśntämisessä painotetaan hankkeiden innovaatiohakuisuutta, toimialalla jo toteutettujen hankkeiden tuntemusta, yhteistyĂśtä ja verkostoitumista sekä suunnitelmallisuutta tulosten hyĂśdyntämisessä ja levittämisessä. 6/9C/8/B Maaliskuu. Uusia rakennushankkeita ja suurehkoja peruskorjauksia koskevien investointiavustusten hakuaika päättyy 31.3.2008. MyĂśs muut uudet investointihakemukset voi jättää jo maaliskuussa (ks. syyskuun hakuaika). Toukokuu. Uusien kokeilu- ja kehittämishankkeiden hakuaika päättyy 31.5.2008. Syyskuu. Toiminta-avustusten, käyttĂśomaisuusja toimitilahankintojen, pienehkĂśjen peruskorjausten sekä ohjeellisessa avustussuunnitelmassa jo olevien investointien ja projektien hakuaika päättyy 30.9.2008. Hakulomakkeet ja hakemiseen liittyvät tarkemmat ohjeet lĂśytyvät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Ray.ďŹ > Avustustoiminta > Hakeminen. Tiedusteluihin vastataan numerossa (09) 43 701 ja osoitteessa avustus@ray.ďŹ . Hakemukset lähetetään osoitteeseen: RAY Avustustoiminta PL 32 02601 ESPOO

>7ABm;;3 >3:73<6323:;mB @37:CAB78/9==<


Rahinat Vanhusasiainvaltuutettu aloitti ikäihmisten asialla Suomen ensimmäinen vanhusasiainvaltuutettu Pauliina Takala aloitti vuoden alussa työnsä Jyväskylässä. Kyseessä on Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiön kokeilu, jossa pyritään saamaan ikääntyvien ääni kuuluviin. Takalan taustalla toimii 20 hengen ohjausryhmä, johon kuuluu vanhusalan ammattilaisia muun muassa KeskiSuomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksesta, Jyväskylän yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja kunnista. – Yhteydenotto- ja yhteistyöpyyntöjä on tullut eri järjestöiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä erittäin paljon. Olen hämmästynyt siitä, miten paljon työlleni on kysyntää, Pauliina Takala kertoo. Kevät kuluu pitkälti sopivien työkalujen etsimisessä. – Monet palveluorganisaatiot ovat jäykkiä ja tuntuvat kuuntelevan enemmän organisaation kuin ihmisen ääntä. Yritän tuoda aitoa vanhusnäkökulmaa esiin verkottumalla alan toimijoiden kanssa. Myös vanhustyön imagon parantaminen on Takalan mukaan äärimmäisen tärkeää, jotta alalle riittäisi työntekijöitä. RAY rahoittaa kolmivuotista kokeilua 160 000 eurolla. O

Vanhusasiainvaltuutettu Pauliina Takala ja Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiön ylläpitämän Telkänpesän palvelutalon asukas Veikko Hedman.

20

1/2008

Veteraanijärjestöt saman katon alle Maamme neljä veteraaniliittoa ja viisi niitä lähellä olevaa järjestöä muuttivat vuoden alussa yhteisiin toimitiloihin Helsingin Itä-Pasilaan. RAY on myöntänyt Tammenlehvän perinneliitto ry:lle tukea yhteistilojen vuokramenoihin. – Yhteiset tilat tuovat kustannussäästöjä ja järjestöt voivat entistä paremmin keskittää voimavaransa jäsentensä auttamiseen ja tukemiseen, toiminnanjohtaja Pertti Suominen toteaa. Yhteisen toimitila-avustuksen lisäksi monet sotiemme veteraanijärjestöt saavat toimintaansa RAY:n vuosittaista tukea; tälle vuodelle veteraanijärjestöille myönnettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Myös sotaveteraanien kuntoutus rahoitetaan RAY:n pelituotoista. Vuonna 2008 pelitoiminnan voitosta neljäsosa eli 109,5 miljoonaa euroa ohjataan Valtiokonttorille sotainvalidien ja rintamaveteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. O

Omaishoitajat tarvitsevat tukea Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää, kun väestön keski-ikä Suomessa nousee. Suomen Punainen Risti tarjoaa apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville vanhuksen, vammaisen lapsen tai pitkäaikaissairaan omaishoitajille ja heidän perheilleen. Tarjolla on monipuolista ohjausta, käytännön neuvontaa, henkistä tukea, koulutusta, kotiin annettavia ammatillisia lomituspalveluita sekä vapaaehtoisten toteuttamaa virkistys-, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa. Lisäksi joillakin paikkakunnilla on vanhusten neuvoloita sekä toimintakeskuksia, joissa vapaaehtoiset ja terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat maksutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teematilaisuuksia. Omaishoitajien tukitoiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa omaishoitajien ja perheiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Suomen Punainen Risti saa RAY:ltä vuosittain avustusta omaishoitajien tukitoimintaan. O


Invalidiliitto uusiin toimitiloihin

Verkkosivut porttina vapauteen

ASBA (asbestialtistuneiden liitto) ry Elämää Seitsemisen on invalidijärjestö, joka taistelee kansallispuistossa. asbestille altistuneiden oikeuksien Luontokurssilaisten puolesta. ottamia kuvia. Liitto pyrkii parantamaan

altistuneiden lainsäädännöllistä asemaa ja jakamaan tietoa asbestista ja sen vaarallisuudesta. Liitto järjestää muun muassa luentotilaisuuksia ammattiopiskelijoille ja -opettajille eri puolella Suomea. Tavoitteena on estää uusien asbestisairauksien ja altistumien syntyminen. Tänä vuonna ASBA ry saa RAYtukea 35 000 euroa. www.asbesti.net

Kriminaalihuollon tukisäätiön ylläpitämät Portti vapauteen -verkkosivut tarjoavat apua ja neuvoja vapautuville vangeille. Tavoitteena on tukea vankeja ja rikostaustaisia siirtymisessä päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Portaalin sisältöjä ovat muun muassa opas vankilasta vapautuneille, kriminaaliasiamiehen kysymys- ja vastauspalsta sekä keskustelualue. Tietoa löytyy myös erilaisista palvelevista puhelimista ja alan järjestöistä. Verkkosivuston on tuottanut Kriminaalihuollon tukisäätiön Viestintäpakki-projekti. RAY on tukenut projektia vuosina 2005–2007 yhteensä 185 000 eurolla. O Sivut löytyvät osoitteesta www.porttivapauteen.fi

RAY:n tukemista lomista ilmestyi yhteisesite RAY:n tukemien sosiaalisten lomien järjestäjät ovat julkaisseet yhteisen esitteen. Esitteestä löytyvät hakuohjeet, lomien myöntämisen perusteet sekä eri lomajärjestöjen yhteystiedot. Esitteet tiedot löytyvät myös verkosta osoitteesta www. lomajarjestot.fi. Sosiaalista lomatoimintaa järjestää Suomessa toistakymmentä yleishyödyllistä yhteisöä. Lomajärjestö myöntää lomalaisille lomatuen, joka kattaa pääosan loman hinnasta. Lomalle lähtijä maksaa omavastuun ja matkat. Sosiaalitoimisto tai seurakunta voi myöntää tukea omavastuuosuuden maksamiseen. Tuetut lomat kestävät tavallisesti 5 vuorokautta. Lomilla on puoli- tai täysihoito, monipuolinen ja hauska lomaohjelma – vertaistukea, hyvää seuraa aikuisille ja leikkikavereita lapsille. Sosiaalisella lomatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet; RAY on tukenut lomia 1940-luvulta lähtien. Nykyään tuetaan myös monien lastensuojelu-, sairaus-, potilas- ja vammaisjärjestöjen kurssi-, leiri- ja lomatoimintaa. Vuonna 2007 RAY tukee järjestöjen erilaista kurssi-, leiri- ja lomatoimintaa yhteensä 20 miljoonalla eurolla. O

KUVA: RAY:N KUVAPANKKI

ASBA ry

KUVA: MIKKO MALINIEMI

Invalidiliitto juhlisti 70-vuotissyntymäpäiväänsä muuttamalla uuteen, esteettömään toimitaloon osoitteeseen Helsingin Mannerheimintie 107. Toimitiloissa on huomioitu erityisesti esteetön liikkuminen ja erilaisten toimintojen helppo saavutettavuus. Rakennushankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat paremmin vammaisten ihmisten toimimista työyhteisössä ja soveltuvat myös yleisesti toimistosuunnittelun referenssiksi. RAY tukee rakennushanketta vuosina 2005–2010 yhteensä noin 7,7 miljoonalla eurolla. O

Aivovammaliiton leirillä Lieksassa kokeiltiin koskenlaskua.

1/2008 21


Ohjeita Kalenteri MAALISKUU • Uusia rakennushankkeita ja suurehkoja peruskorjauksia koskevien investointiavustusten hakuaika päättyy 31.3. Myös muut uudet investointihakemukset voi jättää jo maaliskuussa (ks. syyskuu). HUHTIKUU • RAY täyttää 70 vuotta 1.4. • Selvitykset vuodelle 2007 myönnettyjen avustusten käytöstä on toimitettava 30.4. mennessä. TOUKOKUU • Uusien kokeilu- ja kehittämisprojektien hakuaika päättyy 31.5. Koska hakuaika umpeutuu viikonloppuna, hakemuksen viimeinen jättöpäivä on maanantaina 2. kesäkuuta. SYYSKUU • Toiminta-avustusten, käyttöomaisuus- ja toimitilahankintojen, pienehköjen peruskorjausten sekä ohjeellisessa avustussuunnitelmassa jo olevien investointien ja projektien hakuaika päättyy 30.9.

22

1/2008

Investointiavustusten haku maaliskuussa Uusia rakennushankkeita ja suurehkoja peruskorjauksia koskevien investointiavustusten hakuaika päättyy 31.3.2008. Uusia rakentamishankkeita ovat ne, joihin ei vielä ole myönnetty avustusta. Suurehkoja peruskorjauksia ovat kokonaiskustannuksiltaan yli 200 000 euron hankkeet. Pienehköt, alle 200 000 euron peruskorjaushankkeet ja hankinnat voi hakea syyskuun loppuun mennessä, mutta avustuskäsittelyn kannalta olisi toivottavaa jättää näistäkin hakemus jo maaliskuussa. Investointiavustusta myönnetään järjestöjen toimitilojen tai erityisryhmien tukiasuntojen hankintoihin, peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeisiin sekä joihinkin toiminnallisesti perusteltuihin käyttöomaisuuden hankintoihin. Jos rakentamishanke on jo aiemmin otettu avustuksen piiriin, haetaan jatkorahoitusta syyskuussa. Lisätietoja ja tarkat hakuohjeet löytyvät RAY:n verkkosivuilta. O Ray.fi > Avustustoiminta > Hakeminen > Investointiavustus

Projektirahoituksen haku toukokuussa Uusien kokeilu- ja kehittämisprojektien avustusten hakuaika päättyy 31.5.2008. Uusia projekteja ovat ne, joihin ei ole aiemmin myönnetty RAY-avustusta. Kehittämisrahoitusta myönnetään projekteille, joissa etsitään, kehitetään ja levitetään uusia toimintamuotoja ja menetelmiä. Projektiavustus on määräaikaisen rahoituksen muoto. Rahoituksen myöntämisessä painotetaan hankkeiden innovaatiohakuisuutta,

toimialalla jo toteutettujen hankkeiden tuntemusta, yhteistyötä ja verkostoitumista sekä suunnitelmallisuutta tulosten hyödyntämisessä ja levittämisessä. Avustusta voidaan käyttää projektin toiminnasta syntyneisiin kuluihin sekä hankintoihin, joiden käyttöikä ei ole olennaisesti pidempi kuin projektin kesto. Lisätietoja projektien suunnitteluun ja hakemusten laatimiseen löytyy RAY:n verkkosivuilta sekä RAY:n julkaisemasta projektinhallinnan oppaasta. O Ray.fi > Avustustoiminta > Hakeminen > Projektiavustus

Vuosiselvitysten takaraja huhtikuu Avustuksensaajien on selvitettävä huhtikuun loppuun mennessä vuoden 2007 avustusten käyttö. Selvitykseen liitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset selvitykset. Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä ja säätiöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma. Postitamme selvityksen tekemiseen tarvittavat lomakkeet ja selvitysohjeet maaliskuun puolivälissä. Ohje ja lomakkeet löytyvät myös verkkosivuiltamme. Lomakkeet tulee täyttää ohjeistuksen mukaisesti. Jos kentissä on viittauksia kuten ”vrt. toimintakertomus”, joudumme palauttamaan lomakkeet täydennyspyynnön kera uudelleen täytettäviksi. Vuosiselvitykset tulee postittaa 30.4. mennessä. Selvityksen myöhästyminen voi aiheuttaa tälle vuodelle myönnettyjen avustusten maksatuksen keskeyttämisen. O


KYSYMYKSIÄ &

Vastauksia Rakentamishankkeiden loppuselvitykset viivytyksettä Avustuksensaajan tulee rakennustöiden päätyttyä laatia toteutuneista kustannuksista loppuselvitys RAY:lle hyväksyttäväksi. Loppuselvitys tulisi saada valmiiksi viimeistään kaksi kuukautta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Loppuselvityslaskelmassa kaikki hankkeesta aiheutuneet perustamismenot eritellään; suunnittelusta ja varsinaisista rakentamistöistä aiheutuneet menot, rakennusaikaiset lainojen korot ja uusien tilojen perustamiseen liittyvät irtaimistohankinnat. Lisätietoja ja tarkat ohjeet loppuselvityksen tekemiseen löydät RAY:n verkkosivuilta. O Ray.fi > Avustustoiminta > Maksatus ja raportointi > Investointiavustus > Loppuselvitys

Palstalla vastataan avustusten hakemista, maksatusta ja seurantaa koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen tukipotti@ray.fi.

Voiko projektityöntekijä olla yhdistyksen hallituksen jäsen tai puheenjohtaja? Yhdistyksen asioiden hoitamiseen kuuluvia hallituksen tehtäviä ovat muun muassa yhdistykseen palkatun henkilöstön ja virkailijoiden valitseminen ja valvonta. Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Yhdistyksen toimihenkilöillä tarkoitetaan yhdistyksen nimenkirjoittajia sekä muita henkilöitä, joille on uskottu jokin yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä. Yhdistyslaissa ei erikseen säädetä yhdistykseen työsuhteessa olevista työntekijöistä. RAY:n ohje avustusjärjestöille on, ettei projektityöntekijä voi toimia hallituksen jäsenenä tai toiminnanjohtajana. Projektityöntekijä on hallituksen jäsenenä useissa asioissa jäävi, sillä hallituksen tulee varmistaa, että yhdistyksessä on riittävät sisäiset valvontajärjestelmät. Projektityöntekijä valvoisi hallituksen jäsenenä oman työnsä tulosten seurantaa, ajankäyttöä ja toteutuneiden kulujen seurantaa. Toki projektityöntekijän olisi mahdollista jäävätä

itsensä tietyissä asioissa, mutta yksinkertaisuuden ja yleisen luotettavuuden kannalta RAY edellyttää, ettei projektityöntekijä toimi hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana. RAY:n ohje siis on, että projektityöntekijäksi valittu hallituksen jäsen tai puheenjohtaja eroaa hallituksen jäsenyydestä mahdollisimman pian. Viime vuonna tarkastuskäynneillä otettiin kantaa muun muassa seuraavanlaisiin tapauksiin: Järjestö A ry:ssä hallituksen puheenjohtaja ja työntekijä olivat isä ja poika ja lisäksi taloudesta vastaavana oli pojan avopuoliso. RAY kehotti yhdistystä uudistamaan yhdistyksen organisaatiota ensi tilassa. Yhdistys B ry:n hallituksessa oli kuusi jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenistä kolme oli keskenään sukua. Yksi ko. henkilöistä oli RAYprojektin ainoa työntekijä. Ei ollut suositeltavaa, että projektityöntekijä oli hallituksen jäsen, sillä hallitus valvoo ja vastaa työntekijöiden toimista yhdistyslain mukaan. Myöskään sitä ei voitu pitää suositeltavana, että sekä työntekijän puoliso että äiti olivat hallituksen jäseniä, sillä he ovat sukulaisuussuhteen perusteella jäävejä päättämään työntekijää koskevista asioista. O ANNE MERJOVAARA Tarkastaja 1/2008 23


Tukipotti 1/2008  

RAY:n avustustoiminnan asiakaslehti