27 Publications
2 Followers
Lingostal
Lingostal
Hela Resan, företagstidning från AB SL om kollektivtrafik i Stockholm.
2004-2010 gav AB Stockholms Lokaltrafik ut tidningen Hela Resan. Redaktörer under de sju åren var Charlotta Volgsten-Forberg, Lena Hed och Carina Kling. Layout och formgivning gjordes av Jan Svensson. Ett arkiv för alla som är intresserade av kollektivtrafikens utveckling i Stockholm, Sverige.