Page 1

for the look that lives

FUR FREE RETAILER


Indledning: Hvem er Anima?

M

ange forbrugere stiller i dag spørgsmål ved, hvilke konsekvenser vores forbrug har. Betyder valget af transportmiddel en nedsmeltning af vores klima? Betyder lave priser, at arbejdere i andre lande har betalt med deres helbred og betyder den frakke vi har på, at en hund eller et andet pelsdyr har måtte lade livet i et fjernt land?

Fur Free Retailer (FFR) er et internationalt program, der bygger bro mellem forbrugere og virksomheder via præcis information om firmaers politik for anvendelse af ægte pels og tillader forbrugere at træffe et informeret valg, når de handler. Herved ønsker vi at skabe gennemskuelighed, der kan føre til tryghed for både virksomheder og forbrugere. Forbrugere ønsker i dag at handle i et miljø, hvor de er sikre på, at dyrevelfærd og miljø respekteres. En pelsfri politik sikrer begge aspekter, mens brug af pels skaber et miljø, som fremmedgør en stor gruppe kunder. Fur Free Retailer programmet drives i Danmark af Anima, en organisation for dyrs rettigheder med hovedkontor i København. Programmet støttes og drives i andre lande af den internationale koalition Fur Free Alliance (FFA), som består af over 35 førende dyreværns- og miljøorganisationer fra hele verden, der repræsenterer millioner af medlemmer. Her kan du læse, hvad konsekvensen af pelsindustrien er for dyrevelfærd. Hvordan pelsindustrien belaster miljøet, hvad det vil sige at have en moderne pelsfri politik og hvordan det kan gavne din forretning. “Vi tror, at der er en ganske tydelig forretningsmæssig effekt. Det kan distrahere kunder, som synes at det her er vigtige spørgsmål. Et tydeligt eksempel er de utroligt mange positive reaktioner, vi får fra vores kunder for, at vi ikke sælger ægte pels.” Ingrid Shullström, H&M:s chef for etiske spørgsmål Kilde: di.se, 24/10 -06


CSR Hvad er socialt ansvar?

V

i ved, at butikker har mange valg at tage hensyn til, når de sammensætter deres sortiment.

Desværre har ikke alle butikker indset vigtigheden af dyrevelfærd, eller anerkendt at når de køber, sælger eller gensælger pels, så bidrager de til at støtte en industri, der mishandler dyr. Fur Free Retailer ønsker at hjælpe butikker og virksomheder med at vise, at medfølelse såvel som hensyn til miljøbeskyttelse er en del af virksomhedens sociale ansvar.

“Hvad mener vi med socialt ansvar? Simpelthen at kommerciel succes ikke kan eller bør adskilles fra social bevidsthed. Kommerciel succes indebærer et stort ansvar både for de mennesker, som succesen er afhængig af, og til det miljø som den eksisterer i. Uanset om det er et spørgsmål om børnearbejde, dyrs rettigheder eller miljøskadelige produkter, så bør virksomheder udvikle et sundt forhold til deres leverandører. Butikker kan, tro det eller ej, være en kæmpe kraft for forandring i felterne social udvikling og forbedrede arbejdsforhold. Dette er i modsætning til den ofte udtrykte holdning, at handel blot udnytter arbejdskraft i fattigere lande. En nøglefaktor er at øge bevidstheden. Og bevidsthed er en handling, som begynder med individet.” Fashion United – an online business to business platform for the fashion industry in the U.K. 23. November, 2003.

Fordi det er vigtigt for unge modebevidste og veluddannede mænd og kvinder at handle med medfølelse, så er Fur Free Retailer-programmet et naturligt valg for moderne virksomheder, som ved at bundlinien er afhængig af at følge forbrugernes ønsker. I dag har over 60 kendte danske modekæder en pelsfri politik og tallet er langt højere, hvis man medregner internationale designere og kæder. Ikke alle disse mærker er tilsluttet Fur Free Retailer programmet. Se listen bagerst i denne folder.


Pelsindustrien: En industri der lever på myter

N

ogle ønsker at tro, at pels kan produceres uden at dyr bliver skadet. Nogle tror, at pelsdyrene har levet et lykkeligt liv og fået en smertefri død, inden de blev en beklædningsgenstand. Nogle er så optagede af at tro, at de undlader at tænke. Det væsentligste for pelsindustrien er netop, at forbrugerne ikke begynder at tænke sig om. Derfor satses der på at fremstille pels som en stilfuld mode. Men efterhånden har mange mennesker med egne øjne set, hvordan dyrene på pelsfarme lever i trange trådbure. Mange har fået kendskab til, at dyrene udviser tvangsaffærd, apati og selvdestruktive tendenser i ren frustration over deres stimulifattige liv. Det er ikke længere en hemmelighed, at millioner af dyr lever uden mulighed for at bevæge sig normalt og uden mulighed for at glæde sig over livet.

Adfærd er det vi kalder en konservativ egenskab i avlssammenhæng.

Det indebærer, at den ikke er så let at påvirke. Når det gælder adfærd, er egentlige forskelle mellem nutidens husdyr og deres forfædre meget små […] vi må nøjes med at konstatere, at hverken ræven eller minken udviser normal adfærd i bur […] Mange etologer og veterinærer mener, at pelsdyravl i dag ikke varetager dyrenes adfærdsbehov.” Per Jensen, professor i etologi ved Sveriges Landbrugsuniversitet. Dyrenes adfærd

1. “The Welfare of Animals kept for Fur Production” – Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, 2001 2. “Avl og föring av rev”, E.J Einarsson, 1998


Pelsindustrien: Dyr bliver aldrig vant til bure

R

æve og mink er ikke blevet tamme efter 80 års avl i fangenskab. Dette betyder, at de er frygtsomme over for mennesker. Denne frygt er i sig selv stressende for dyrene. Selv dyr som ikke umiddelbart udviser tegn på frygt, har instinkter og behov, som ikke kan ”avles væk”. Dette gælder bl.a. bevægelsesbehov, sociale behov og artsbestemt adfærd. Disse naturlige behov kan ikke opfyldes i små bure. Den Videnskabelige Komité for Dyrs Helbred og Velfærd i EU (SCAHAW) har opsummeret den nyeste forskning om pelsdyrs velfærd og udtrykte i en rapport stor bekymring over bl.a. “mavesår, abnormiteter i nyrerne, tandnedbrydning, selv-lemlæstelse og stereotypier. Man fandt at ræve bl.a. lider af “abnorm adfærd, for eksempel overdreven reaktion på angst, hvalpedrab, stereotypier samt pelsgnav”1. Det er en udbredt misforståelse, at der er sammenhæng mellem dyrs blanke pels og god dyrevelfærd. Høj kvalitet kan opnås til trods for ringe velfærd. Øgning af kulhydratindholdet i forhold til proteinindholdet i dyrenes foder er afgørende for pelsens udseende, ikke dens velfærd.2

P

els - en definition.

Opdræt af pelsdyr adskiller sig altså væsentligt fra andre former for opdræt af dyr i landbruget. Derfor opfordrer vi firmaer til at indføre en pelsfri politik. Men hvad menes egentlig med pels? Definitionen af pels i Fur Free Retailer programmet er helt klar og giver tryghed for forbrugere: “Fur: means any animal skin or part thereof with hair or fur fibers attached thereto, either in its raw or processed state or the pelt of any animal killed solely for its fur. “Animal” includes, but is not limited to, mink, fox, rabbit, and raccoon dog. “Fur” shall not include 1) such skins as are, or are to be, converted into leather or which in processing have, or shall have, the hair, fleece, or fur fiber completely removed, 2) materials clipped, shorn, or combed from animals, fleece, sheepskin, shearling, 3) leather or hair attached to skin that is typically used as leather e.g. cowhide with hair attached, 4) synthetic materials intended to look like fur.”


Pelsindustrien: En miljøsynder

P

elsindustrien benytter sig i høj grad af svage miljøregler i visse lande i sin produktion. Samtidig hævder pelsdyravlere i deres markedsføring ofte, at pels er et naturligt og miljøvenligt produkt. Selvsagt er det urimeligt at hævde, at pels er naturligt, så længe grundlaget for pelsproduktion er indespærring af vilde dyr under højst unaturlige forhold. Pels er dog ikke blot unaturligt, men også miljøfarligt. Pelsdyr er rovdyr og producerer derfor gødning, som er rigt på fosfat og nitrogen, hvilket ifølge Miljøstyrelsen betyder, at minkfarme forurener mere per dyreenhed end nogen anden form for animalsk produktion. I 2003 fastslog Miljøstyrelsen, at danske minkfarme belaster miljøet med lige så mange næringsstoffer, som en halv million mennesker.3 FN udgav i 2006 rapporten Livestock’s long shadow, som dokumenterede, at opdræt af dyr er den største kilde til udledning af drivhusgasser. Til manges overraskelse forurener opdræt af dyr altså mere end samtlige biler, fly og andre dele af transportsektoren. De millioner af dyr, som opdrættes til pels bidrager negativt til at øge global opvarmning.4 Et tidligere studie af energiforbrug ved den totale produktion af pels viste, at der skal bruges 25 gange så meget energi til at producere ægte pels som imiteret pels.5 Flere lande tillader ikke, at pels markedsføres som miljøvenligt. Dutch Advertising Standards Authority udtalte i en afgørelse om markedsføring af pels:

“Tager man måden pelsen produceres på i betragtning - ved hjælp af fældefangst (ofte med rævesaks), pelsfarme og som restprodukt fra industrielt husdyrhold - kan det ikke hævdes, at pels er “økologisk”. Ifølge vores vurdering har pels trods alt ingenting at gøre med det naturlige forhold mellem dyr og det miljø de lever i at gøre. Bearbejdning af pelsprodukterne kan heller ikke kaldes økologisk eller miljøvenlig, da der bruges stoffer, som er miljøskadelige ... ifølge vores vurdering prøver de tiltalte (The Dutch Fur Institute) på en uacceptabel måde at drage fordel af den øgede bevidsthed omkring miljøspørgsmål.” 6

3. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 50, 2003 4. “Livestock’s long shadow” - FAO, 2007 5. “Energy study of real vs. synthetic furs” - Smith, Gregory H. 6. Pälsdjursfarmning - fakta om farmade pälsdjur”, NSMPD, 1996 7. Dansk Pelsdyravl # 11 - 2000


Pelsindustrien: Dårlige arbejdsforhold

G

arvning af pels indbefatter arbejde med giftige kemikalier, hvilket gør det betænkeligt, at industrien ofte lader hånt om hensynet til deres ansatte. Følgende refererer et besøg danske pelsdyravlere foretog til en fabrik i Kina, hvor hovedparten af verdens pels garves.

“De ansatte på fabrikken arbejder i lange perioder op mod 12 timer hver dag. De er på akkordløn … Arbejdsmiljøregler. Ud over at alle sad tæt og arbejdede, var luften fyldt med mink- og rævehår, samtidig med at der var alt for varmt i lokalerne. Mange af fabrikkens ansatte bor også på fabrikken i 16 mands stuer, så der er ikke meget privatliv for den enkelte.7”

Her kvæler en børnearbejder en kat for den internationale pelsindustri.


FUR FREE RETAILER: Programmet

T

ag stilling til pelsindustrien At blive en official del af Fur Free Retailer er enkelt og kræver blot et par nemme skridt. Programmet beder butikker om skriftligt at bekræfte, at det er deres politik ikke at sælge ægte pels i nogen form.

At blive en del af programmet kræver følgende to skridt.

(1) Underskrivning af erklæringen om en pelsfri politik.

(2) Udvikling af et internt system, der sikrer, at samarbejdspartnere ikke leverer firmaet tøj som indeholder ægte pels, samt sikkerhed for, at imiteret pels ikke i virkeligheden er ægte dyrepels.

Så let er det. Med disse erklæringer kan du være en del af Fur Free Retailer programmet og et netværk, der vil støtte og promovere dit firma. Du vil bl.a. få adgang til gratis at anvende programmets logo. Uden den skriftlige erklæring kan programmet ikke promovere noget firma, uanset hvad der måtte være i deres nuværende sortiment.

F

ur Free Retailer er en ressource for bevidste forbrugere, der ønsker at handle i et pelsfrit miljø.

For at informere forbrugere om virksomheders sociale ansvar i forhold til pelsdyr opdaterer vi jævnligt vores liste, bl.a. på vores hjemmeside, over firmaer som har indført en pelsfri politik. Vi giver forbrugere den nødvendige viden til at træffe informerede valg med baggrund i den filosofi, at der uden gennemskuelighed ikke er forbrugerfrihed.


T

ilknytning til programmet betyder:

Offentlig anerkendelse fra førende dyreværnsorganisationer af at firmaet har gennemført en pelsfri politik og ikke sælger ægte pels i sine butikker. Fur free retailer programmet lægger vægt bag firmaets politik om socialt ansvar for miljø og dyr. Mulighed for markedsføring af virksomheden som socialt ansvarlig. En god mulighed for at nå bevidste forbrugere herunder bl.a. de millioner af forbrugere, der er medlemmer af de over 35 organisationer i Fur Free Alliance. Programmet er en troværdig stemme i forhold til bekymrede forbrugere og vil aktivt promovere firmaets pelsfri politik. Programmet er tilgængeligt som kundeservice, hvis der opstår spørgsmål om firmaets pelsfri politik. Mulighed for at anvende programmets logo til at synliggøre sin pelsfri politik til firmaets kunder. Logoet kan f.eks. placeres i et butiksvindue eller firmaets hjemmeside for at sende et positivt signal til forbrugere om, at de her kan handle i et dyrevenligt miljø.


De har taget springet: Pelsfri mærker i Danmark

E

n pelsfri politik er i dag normen blandt danske modefirmaer og forbrugere forventer ikke at finde ægte pels, når de handler. Samtidig tager flere lande skridt for lovmmæssigt at forbyde eller umuliggøre pelsdyravl. Lande som Østrig, England, Schweiz, Bulgarien, Tyskland og Danmark følger alle denne udvikling.

I løbet af det næste årti forventer vi, at ægte pels vil spille en stadig mindre rolle i modebilledet i takt med, at flere firmaer stopper brugen af pels og at flere lande i den vestlige verden forbyder pelsdyravl.

UDVALGTE MÆRKER I DANMARK MED EN PELSFRI POLITIK • 4 YOU • American Apparel • B-young • Bik Bok • Björkvin • Blend • Blend She • Boomerang • Brandtex • By Groth • Calvin Klein • Carlings • Ciso • Claire.dk • Cottenfield • Culture • Designers Remix • Din sko • Dranella • Dressmann • Esprit • Exit • Filippa K • Frank Q • Fransa • Fransa Kids

• Freeze • Fünf • GANT • Gestuz • GUESS • Helly Hansen • Hennes& Mauritz • ICHI • Indiska • InWear • Jackpot • Jensen woman • Karen Millen • Kriss • Lene-V • Lipo - Lipo • Mango • Marc O’ Polo • Matinique • Message • Miss Sixty • Munthe plus Simonsen • Noa Noa • ONLY • Part Two • Peak Performance

• PULZ • Psycho Cowboy • Polarn O. Pyret • Ralph Lauren • Radical sports • Saint Tropez • Selected • Share • Signature • Silbor • Simple Wish • Soaked in luxury • Stadium • SVEA • Tippy • Tiger of Sweden • Tommy Hilfiger • Top Shop • Urban Outfitters • VILA • Vero Moda • Veto • WESC • Won hundred • ZARA • ZAY Clothing • ZJ


Fur Free Alliance: Hvem er vi?

F

ur Free Alliance (FFA) er en international koalition, der består af over 35 dyrebeskyttelsesorganisationer, som arbejder for at stoppe udnyttelse af dyr for deres pels.

FFA har en vision om en verden, hvor ingen dyr bliver dræbt eller udnyttet for deres pels, pga. at det er moralsk anstødeligt at tages dyrs liv for så overflødigt et formål. FFA søger via passende lovlige og ikke voldelige metoder at stoppe drab og udnyttelse af alle dyr for deres pels ved at styrke den offentlige bevidsthed om den dyremishandling og negative miljømæssige belastning, som er en del af den globale pelsindustri. Fur Free Retailer programmet gør det let at kommunikere firmaets politik om socialt ansvar og forhold til dyr. Herved kan I sende et tydeligt signal til alle forbrugere, som efterspørger både stil, kvalitet og medfølelse. Programmet er dedikeret til at skabe valgmuligheder, der kan gøre verden mere human. Virksomheder kan drage fordel det innovative program ved at tilslutte sig principperne for pelsfri handel.

World Society for the Protection of Animals

CANADA Animal Protection Institute Canadians for Furbearing Animals Global Action Network CROATIA Animal Friends Croatia CZECH REPUBLIC Svoboda Zvirat (Freedom for Animals) DENMARK Anima FINLAND Animalia (Federation for the Protection of Animals) HUNGARY Fauna Hungary

UKRAINE CETA (Life)

ITALY Lega Anti Vivisezione (LAV)

UNITED KINGDOM Advocates for Animals Marchig Animal Welfare Trust Respect for Animals Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) World Society for the Protection of Animals (WSPA)

THE NETHERLANDS Bont Voor Dieren (Fur For Animals) NORWAY Norwegian Animal Welfare Alliance PORTUGAL Animal

BELGIUM Global Action in the Interest of Animals (GAIA)

IRELAND Compassion in World Farming (CIWF)

Vier Pfoten e.V. (Four Paws International)

AUSTRIA

RUSSIA VITA SPAIN Fundacion Para La Adopcion, Apadrinamiento y Defensa de los Animales (FAADA) Fundacion Altarriba SWEDEN Animal Rights Sweden SWITZERLAND STS/PSA - Schweizer Tierschutz Protection/ Suisse des Animaux (Swiss Animal Protection)

UNITED STATES Animal Protection Institute The Fund for Animals Humane Society of the United States Humane Society International International Fund for Animal Welfare (IFAW) World Animal Net World Society for the Protection of Animals (WSPA- USA)


Kontakt os

F

ur Free Retailer programmet gør det nemt for firmaer at kommunikere deres etiske forretningsmodel til forbrugere der ønsker stil, kvalitet og medfølelse, når de handler. Programmet er dedikeret til at hjælpe virksomheder og forbrugere med at træffe valg, der kan gøre verden mere human.

KONTAKT INFO:

Joh Vinding, Kampagnekoordinator Fur Free Retailer Hovedkontor: Anima Carit Etlars Vej 10 1814 Frederiksberg (0045) 3510 7070 jv@anima.dk

Fur Free Retail  

En folder der bruges til at sende til forretninger der sælger pels.

Fur Free Retail  

En folder der bruges til at sende til forretninger der sælger pels.

Advertisement