Page 1

ffiBe Hffi# ffiffiffi L M fu***$*ka*u# R

ffi&ffiffiffi#KffiL

t3*


pi toppen

Sjallands absolut nordligste pr,nkI Gilbjerghoverj. Legger man

Da den nuvar*nde ejer overtog ejendommen, blev hotellet grundigt istandsat med stor respekt for den smrlige bacle-

hotellets 3 etager tii hojden, f&r nran en enest6ende udsigl over

hoteisstemning. E vmrelser ligger i dei hvide anneks, resten

vand og land. Du kan se helt til Kulien ng nyde de mange fugles

i

Gilieleje Bade hotel troner

a{ en

30 meter hoj klint vcd

t90B ph grunrlen,

hovedbygningen, hvor den nyrenoverede 3. sal lu ogs* rumfier 2 suiter. Alie verelser er enkelt indrettet med eget

varei pensionat siden 1895, cg del er netop

bad og tciiet, og de fleste har balkon og uclsigt cver vandet,

luftak;"obaiik. Den hvide trygning blev opfort i

hvor der har

atmosfmren ira tregyndelsen af

.190O-tallet

som man onsker

Du skal nemiig ikke g& lanEt for at komme ned p5 stranden.

at videregive til gmsterne. Her er lyst og hyggeligt overait,

Den ligger 00 venter bare 100 ineter fra hotellet I dei heie iaget er beliggenheden ganske unik mecl skoven pA den ene

Svenskinspirerede mobler, kurvefiet og monstrede tapeter med almuebl6 og hvid som cle gcnnemgAende farver.

[n

tv-stue

side og det bl& vand pA den anden, Du korer genneni skoven

erstatter clet liaditicnelle tv pa varelserne, 0g en varmencie

0g prildsellg

pejs byder velkommen pA kolige dage.

udsk&rns trai:aikoner og stemningsfulde

clLrkker den hvrde bygninq

0p med

sine

yc1re.

!sg


Morgenmaden $erveres r Spisesalen, I de sencre par ejerne rpgrader*t badehatelleis kgkken

tg ibnei

it

har

Spisesaien

cp for anCre encl hrtelleis gffisiet 0m eiicreil. lnsptniionerr er

darsk/ftansk, naturllgvis pdvirk*t af sascrens c1*ilige tar,arcr:. I'lled strandsn iige ud*nfor og en rakke af Danfiarks fin{tste

strande lnden for

*n kort radiu:, er stlanil- og

selvfolgelig aplagt, n&r

hadeitvet

nan besoger fiilleleje llaoehotel

let's face it. Den rtanske scnmer vil iNke altid, scm

har badehotellei r&det bod

pi v*d at etabiere

fuile:t

vi vil

Del

en k,lrafdeling

meii sauna, dampbari, tyrkisk bad og aroma-jacuzri. Cplagi til en kold scmnerdag ellel sn virteruJeekend, hvot"clet rusket i

ir:eemc, 0g der er udsigt til skumnende hrje bolger.

i-rge Liden {r:r badehnte!let kan du folge fiiibjergstien largs

vandet til ilere rplevelser. laget dr st:en til venstre, er der ikke langi til Sjallands nordligsle pi:nkl Siibjerghtved, som

fr*d*t anride ni*d et rir;t ilyre- cg lilgleilv. *rej til hgirc ail Gilbjerqsiien, oq du bllve {ori direkte ned til Gilleleje by og clen travle fisk*rihavn, som allrd er et besog vard. SA uanset er et

cn

du er lil natur, {orciybelse rg m*nialhygi*jne elier livlig by- og havnestemning, er CIiilel,"je Sadeholel et glimre ncle uCilangspunkt.

,d

tf'

.gll $ %&

a!F

iiii*1r11,,nfi iiil jitiqiifil.flg

lIi1

ll

I1l1 tfl

Hillll 1{+lfl

llill

mflfi t:llt]lfl"lfiJ

$!|li[llEl$Ilmil5#li

33&

da ': ,.

r:,s

-

t


Værd at rejse efter - Gilleleje Badehotel  
Værd at rejse efter - Gilleleje Badehotel  

Scan af Værd at rejse efter

Advertisement