Page 1

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Są to siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Siły Zbrojne RP stoją na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego.Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który sprawuje ogólne kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

W dniu dzisiejszym Siły Zbroje RP liczą ok. 100 tys. żołnierzy zawodowych zgrupowanych w wojskachlądowych,siłach powietrznych,marynarce wojennej i wojskach specjalnych.

Strona 6