Page 1

Lotnictwo wojskowe

Lotnictwo wojskowe stanowi jeden z zasadniczych rodzajów wojsk w składzie sił zbrojnych i dzięki swoim właściwościom stanowi o formie i charakterze współczesnych i perspektywicznych koncepcji prowadzenia działań zbrojnych.

Jest ono definiowane jako ogół statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, środków bezzałogowych), przeznaczonych do wykonywania różnych funkcji wojskowych, takich jak: niszczenie celów powietrznych, naziemnych i morskich.

Lotnictwo wojskowe współcześnie tworzą wojska lotnicze występujące w strukturach podstawowych rodzajów sił zbrojnych: Sił Powietrznych, Sił Lądowych i Sił Morskich (Marynarki Wojennej).

Strona 5