Page 1

Presentation av tidningen

SÄKERTSÖRF

med fokus på en tryggare vardag

I en tidning med väl genomtänkt redak­tionellt innehåll i form av relevanta, välskrivna reportage och artiklar som fokuserar på vardagens SÄKERHET OCH TRYGGHET kan vi nu erbjuda dig möjlighet till effektiv annonse­ring.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) är ett gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Vi vill ingenting annat än att bygga ett säkrare och tryggare sydöstra Skåne. Vår roll är att förebygga olyckor och skador mot människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. I hela Sverige genomförde den kommunala räddningstjänsten 90 800 räddningsinsatser under 2012. Innehållet kommer att fokusera på Brandsäkerhet på jobbet och i hemmet Säkra ditt hem med poolskydd, inbrottslarm, översvämningsskydd, värmepumpar etc. Säkra din arbetsplats med säkerhetskläder, brandlarm mm. Vanliga försäkringsfrågor Utbildning i skolor i syfte att förebygga anlagda bränder Trafiksäkerhet med säkra däck mm. Sjöräddning med flytvästar, solkrämsskydd mm. Samhällssäkerhet som IT -säkerhet mm. Experter som uttalar sig i säkerhetsfrågor. Säkerhetsutbildningar och rådgivning. Tävlingar med vinster i form av brands­­läckare, brandfilt mm.

Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att nå ut till nya kunder. Genom annonsering har du nu möjlighet att nå ut till din målgrupp och förmedla ditt budskap, din specialisering och kunskap. Utgångspunkten är journalistiskt ”nyhetstänk” med korta inledningar och okonstlad text i artiklarna. Vi kommer att följa de senaste trenderna inom säkerhetssektorn, dagens förutsättningar och dess framtida utmaningar. Läsarprofil Sydöstra Skåne är ett stort område med cirka 80 000 invånare. Under sommar- och vinterhalvåret gästas regionen av turister och människor som har sina sommarhus i området. På så sätt når du merparten av regionens heltidsarbetande, pensionärer, barn, ungdomar och turister. Tidningen fokuserar på säkerhet och ger dig möjlighet att nå en säkerhetsintresserad målgrupp. Säkerhet är något som berör alla i samhället vid något tillfälle i livet. Detta är ett utmärkt tillfälle för er att nå ut till nya kunder.

SÖRF styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 11 ordinarie ledande politiker. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet. Förbundet fullgör och fullföljer skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser som t. ex. sotning och brandsyddskontroll.


Varför annonsera i SÄKERT SÖRF med fokus på en tryggare vardag? Du får möjlighet att exponera och lyfta fram de viktigaste fördelarna med dina produkter och/eller tjänster. Du får rätt exponering gentemot marknaden efter­som det är en ämnesorienterad tidning. Du får en bred täckning och en hög räckvidd på Österlen. Du syns i en unik, skräddarsydd produkt som är gjord för trygghet i vardagen. UTGIVNING: Andra numret utkommer den 22 maj 2014 och nummer tre under hösten. DISTRIBUTION: Alla hushåll i sydöstra Skåne, drygt 25 000 st, samt i väntrum på kommunala faciliteter såsom, vårdcentral, folktandvård, kommunhus, skolor, turistinformation, busshållplatser, restauranger, kiosker och dyl. UPPLAGA: 45 000 ex ANTAL LÄSARE: 45 000 potentiella läsare i Sydöstra Skåne BETALNING: 14 dagar netto, fakturering sker på utgivningsdagen MATERIALDAG: Senast den 25 april MATERIALKRAV: Standard enligt TUs riktlinjer (www.tu.se). Material som inte levererats enligt TUs riktlinjer kan inte reklameras. MATERIALADRESS: info@jansater.se

ANNONSPRISLISTA: Priserna är inkl reklamskatt men moms tillkommer. Ideella föreningar får 20 % rabatt, gäller dock ej sidan 1, sidan 3 och sista sidan. Storlek

Sista sid

3 sid

Övrig

1/1 Helsida

12 000

10 000

8 000

1/2 Halvsida

9 500

---

6 500

1/4 sida

5 500

---

4 000

---

---

2 000

Rink

FORMAT: A4, 210 × 297 mm EV. PRODUKTIONSKOSTNAD 1/1-sida

2 900 kr

1/2-sida

2 500 kr

1/4-sida

2 000 kr

Rink

1 500 kr

I priset ingår projektledning, text och layout Om något är oklart, kontakta: Projektledare: Linn Karlsson, linn@jansater.se Jansäter Kommunikation Stortorget 19, 211 34 Malmö, 040 - 97 07 80

1/1 Helsida 202 × 289 1/2 Halvsida 202 × 133

1/4 sida 100 × 133 Rink 202 × 43

Välkommen som annonsör i magasinet med fokus på en tryggare vardag! SÖRF – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund | Metallgatan 2, 271 39 YSTAD

SÄKERT SÖRF produktblad 20140110  

I en tidning med väl genomtänkt redaktionellt innehåll i form av relevanta, välskrivna reportage som fokuserar på vardagens säkerhet och try...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you