Page 1

Kirkebladet

Nr. 2

for Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne, juni-juli-august 2015


PRÆSTEN SKRIVER Det river i een, når man kan læse i avisen, at i de seneste dage er 6-7000 mennesker blevet reddet fra at drukne i Middelhavet, mens omkring 50 er omkommet på den livsfarlige færd fra Libyen. Det er klart, at den italienske regering må bede om større solidaritet fra resten af EU - for modtagesystemet i Italien er kollapset på grund af de titusinder, der er kommet på kort tid. Et center på Sicilien huser i følge indenrigsministeriet over 80000 asylansøgere, hvoraf 14000 er mindreårige. Hvordan er det muligt! EU’s stats- og regeringschefer er ved at vågne op og bevilligede midt i april at øge midlerne til den operation, som EU´s grænseagentur udfører langs regionens grænse i Middelhavet. Andre organisationer er også ved at vågne op. F.eks. er Læger Uden Grænser gået i gang med deres egen redningsaktion med skibet Phoenix, der forsøger at nå ud til flygtningebåde, der kommer i nød langt fra italiensk og maltesisk farvand. Men Italiens udenrigsminister er nu igen ude at sige til verdenspressen, at større økonomisk hjælp fra EU er nødvendig. Og det ”men” kan godt forstås, når man graver lidt i, hvad de hidtidige tiltag i EU går ud på. For EU´s grænseagentur hedder Frontex og har mange ressourcer og stor handlefrihed, og det koordinerer arbejdet med at holde uønskede mennesker ude af EU i samarbejde med nationale politi-, grænse- og efterretningsmyndigheder. Med biler, fly og både udrustet med avanceret radar og kameraudstyr overvåges de ruter, som flygtninge ventes at benytte. Fron-

2

tex hjælper ikke kun med at holde mennesker ude. De forhører folk - og de organiserer også hjemsendelse af ”illegale immigranter”. I 2015 lyder budgettet på lige ved 1 mia. kr. Man må spørge sig selv: Hvor er omsorgen for det enkelte menneske, og hvordan hjælper man på den måde mennesker på flugt fra rædselsregimer under indflydelse af IS (Islamisk Stat)? Det, der er risiko for, at der sker, er, at flygtningene vælger endnu mere farefulde ruter med risiko for endnu større tab. Fordi nyheder fra hele verden så let når os i dag sekunder efter, at hændelsen er sket, bliver vi immune på sæt og vis. Vore sanser sløves, og vi læser hurtigt hen over det i vores morgenavis. Men stop op for en stund, og tænk over, at 6-7000 er blevet reddet over et par dage, og at de skal i land og have mad og drikke og tørt tøj og alt det andet, som følger af at være flygtning og asylansøger. Prøv at se dem for jer - i bådene eller på kajen. Tænk på 14000 mindreårige i et opsamlingscenter. Det er mennesker, vi har med at gøre - og det er ikke til at forstå! Lad os derfor hjælpe hinanden med at huske på, at selv det lidt vi kan give, kan gøre en kæmpe forskel for bare et af disse mange mennesker på flugt og i nød. Et menneske, som måske har forladt sin familie og f.eks. ladet sin kone og børn blive i deres hjemland, for at være den, der baner vejen til et fremmed land. Må vores politikere vågne op og give til humanitære formål - og ikke lade paraderne vokse omkring vort ”åbne Europa”, for så er begrebet Fort Europa ikke længere blot en forældet kliché. Helle Glerup


BØN OG BRUNCH Vi holder en sommerpause fra vores ”bøn og brunch”-gudstjenester den sidste søndag i hver måned. Vi starter op igen efter sommerferien! Normalt vil gudstjenesten den pågældende søndag starte kl. 10.00. Gudstjenesten vil i øvrigt udmærke sig ved at den kan afvige i form fra en almindelig højmesse. Desuden er det planen at konfirmanderne som en del af deres undervisning skal varetage nogle af gudstjenestens led. Derefter går alle der har lyst, med i konfirmandstuen til brunch fra ca. 11-12.30 – pris: 25 kr. for voksne 10 for børn.

Årets konfirmandforældre har hjulpet med praktiske her i foråret. Tak for det! Er der nogen i vores menighed der har lyst til at indgå i en turnus og give en hjælpende hånd med dette, vil det være en stor hjælp og vi hører meget gerne fra jer. Glæder os til at se jer næste gang. m. v. h. Sognepræsterne.

Ud over hyggeligt samvær vil der også være mulighed for at drøfte søndagens prædikentema eller gudstjenestens anderledes form eller andre spørgsmål, der måtte være.

SKIBET ER LADET MED...

...musik og livsmod i Nebsager kirke Den sidste torsdag i hver måned er der mulighed for at komme til musikandagter i Nebsager kirke. Kirkeskibet kan på disse aftener både være ladet med en andagt over en af vore store salmedigtere eller med diverse genrer af musik, som en særlig del af forkyndelsen. Musikandagterne begynder kl. 19.00 og varer ca. 45 min. Efter andagterne serveres en lille forfriskning i våbenhuset Præsterne vil i samarbejde med organist og kirkesanger søge at sammensætte de forskellige andagter og genrer af musik ind i en kristen sammenhæng - til livsmod. Der vil

blive andagter for enhver smag, og vi kommer ud over mere traditionelle tiltag- også til at høre til at høre folkemusik, rytmisk, Rock mv. – så hold øje med programmet! Der er mulighed for at du kan kaste bolden op, med ideer og forslag til hvilke genre, der skal fylde vores kirkeskib de kommende torsdage. NB. ” Skibet er ladet med” holder pause i sommerferien. Vi starter op igen til efteråret!

3


KONFIRMATIONER NEBSAGER KIRKE 2015

Et stort tillykke til alle vores konfirmander 2 4


KONFIRMATIONER STENDERUP OG BJERRE KIRKER

2015 i Nebsager, Bjerre og Stenderup sogne! 5


TAK FRA TAK DEN TIL NYE HEIDI PRÆST Jeg vil gerne sige hjertelig tak for al den glæde og imødekommenhed, som jeg er blevet mødt med i de tre sogne: Nebsager, Bjerre og Stenderup. Det er både ved min indsættelse den 3. maj, men også før og efter. Jeg glæder mig meget til at virke her sammen med sognepræst Lars Motzfeldt og

det øvrige personale i kirkerne - og i samspil med menighedsrådet. Livet er bedst, når man får lov til at dele det med andre: Da er med glæden man dobbelt glad og halvt om sorgen så tung at bære (DDS 703). Helle Glerup

TIL DE NYE KONFIRMANDER ÅRGANG 2016 Planlægger du at blive konfirmeret i 2016, så se her! Alle der ønsker at blive konfirmeret til foråret 2016 fra Nebsager, Bjerre eller Stenderup kirke, indkaldes til indskrivning til konfirmationsundervisning. Det sker tirsdag d. 1. september kl. 19 i Bjerre Kirke. Vi starter aftenen med en gudstjeneste hvorefter indskrivningen finder sted bagerst i Bjerre kirke.

6

Konfirmand-aspiranterne bedes medbringe en kopi af deres dåbsattest samt mindst én af deres forældre. I vil blive mindet om datoen kort efter skolestarten i 7. klasse på SIM. Sæt dog kryds i kalenderen allerede nu! Vi glæder os meget til at hilse på vores nye konfirmander og konfirmandforældre. Datoen for opstarten på undervisningsforløbet samt holdinformation kommer omkring skolestart.


CAFE CHRIST

I foråret 2014 åbnede Café Christ - en cafe for unge mellem 18 og 26 år. Cafeen er i kirkelig regi og har haft foredrag ved forskellige mennesker med både vid og humor.

Efter ferien åbner Cafe Christ igen fredag d. 11. september kl. 19-23. Cafegruppen glæder sig til at I kommer. Sted: Konfirmandstuen i Nebsager Kirke. Indgang: 40 kr. Ønsker du at vide mere om Cafe Christ, kan du ringe til Jeppe Mathiesen på tlf. 22 85 91 38.

ORDET ER FRIT Ordet er frit er en mulighed for at skrive et indlæg til kirkebladet. Det kan være langt eller kort. F. eks om en oplevelse du gerne vil dele med menigheden - en kommentar til eller om den kirkelige debat eller andet. Deadline for indlæg i næste kirke-

blad er 1.august. Indlægget kan afleveres til sognepræsterne eller sendes på mail til LMN@km.dk. Eller HGLE@km.dk Der har i denne gang ikke været noget indlæg.

INFORMATION

Babysalmesang og Hygge! Efter sommerferien begynder vi med babysalmesang! Det nye hold begynder når der er ca. en håndfuld tilmeldte. Hvis du synes det lyder som en god og afslappende måde at være sammen med den lille guldklump og andre nybagte forældre, så kom og vær med! Vi er i Nebsager kirke til sang og bevægelse Torsdag formiddag kl. 10. For nærmere oplysninger, ring til sognepræst Lars Motzfeldt og hør nærmere på tlf. 28 25 18 66

7


BØRNESIDEN

Løsningen indsendes til sognepræst Lars Motzfeldt , Nebsager kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Sidste indleveringsfrist er 1. august 2015

Navn: Adresse: Alder:

Sidste heldige vinder er:

Fie Pultz Thomsen, 11 år. Fuglkær 21, 8781 Stenderup. Et stort tillykke herfra! Præmien kan hentes ved Købmand Yding hos Spar i Bråskov. En stor tak til ham for sponsorering af præmien!

8


INFORMATION

Mandeklub

V/Lars Motzfeldt Nielsen Vi mødes fortsat til hyggeligt samvær den første onsdag i hver mdr. kl. 10.30- 12.00 i konfirmandstuen. Datoerne for den kommende periode er således: Den 5. august, 2. september. Vel mødt i konfirmandstuen! Mvh. Lars Motzfeldt

Dato for næste menighedsrådsmøde er:

Ingen dato fastsat ved redaktionens slutning.

Plejehjemsgudstjenester Sidste torsdag i hver måned. Kildevældet kl. 10.30 Møllevang kl. 14.00 De næste datoer hedder: D. 25. juni, d. 27. august.

Sommerferie Lars Motzfeldt holder sommerferie i ugerne 27-28-29-30 Helle Glerup holder sommerferie i ugerne 32-33

Eftermiddagsklub for damer V/Helle Glerup Vi mødes fortsat mandag eftermiddag fra kl. 13.45 til kl. 15.30 i konfirmandstuen. Af hensyn til kaffebrygning og busbestilling gives afbud på tlf. 75 68 70 57. Efter ferien opstart d. 24. august. Dato for de næste menighedsrådsmøder er: Der er ingen nye datoer ved redaktionens afslutning. Vel mødt!

Litteraturkreds Det er dejligt at læse en god roman. Det er endnu dejligere at tale med andre om den samme gode roman. Det gør vi i vores litteraturkreds. Opstart igen efter ferien med nye spændende titler. For yderligere information: Henvendelse Inge Ditlevsen på tlf. 30 82 15 87 eller mail: ingeditlevsen@ gmail.com Alle er velkomne!

Oplæsninger på Kildevældet: Vi hygger os en times tid i hinandens lag med oplæsning, sang, kaffe og kage! De næste datoer: 10. august, 8. september. 9


INFORMATION

Nyt fra rådet Vores nye sognepræst, Helle Glerup, blev indsat i sit embede søndag d. 3. maj! Det blev en festlig dag med gudstjeneste i alle vore 3 kirker. Stenderup og Bjerre om formiddagen og Nebsager om eftermiddagen. Provst Hanne-Birgitte Kristiansen deltog i alle, og Helle blev ført ind i kirken af hende samt formanden for rådet, Sonja Hill Christiansen, Lars Motzfeldt og til gudstjenesten i Nebsager adskillige af provstiets øvrige præster. Efter sidste gudstjeneste var menighedsrådet vært ved en reception i sognehuset, hvor mange efterfølgende deltog.

for. Hun arbejder på at komme på plads og glæder sig til at tage fat på sit nye arbejde, samt til lære os alle at kende. Det er op til os alle at give hende en god chance for det ved ikke at holde os tilbage fra at kontakte hende, når der end måtte være behov for det. Jeg ved, vi er meget velkomne til det. Nu ser menighedsrådet også frem til at få arbejdsro til at få orden på de ting, der er skubbet i baggrunden i disse måneder. Et præstevalg tager tid og kræfter – men vi håber, vi får lov til at beholde både Helle Glerup og Lars Motzfeldt mange år.

Helle er flyttet ind i den ny-renoverede præstegård, som hun er meget begejstret

Med venlig hilsen Menighedsrådet

10


INFORMATION

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles. til gudstjenester kl. 10.30 og til ældremøder. Transport til gudstjeneste kl. 10.30 skal bestilles senest fredag kl. 16.00. Nebsager, Bjerre og Stenderup: Tlf.: 70 26 00 27 (Juelsminde Bilen) Kirkebil til foredrag, koncert mv. skal bestilles seneste mandag forud for arrangementet hos Runa Østrup tlf.75 68 70 57

Hjertesuk Hvis I kender nogen der er kommet på hospitalet eller har brug for et besøg vil det være en stor hjælp om I vil rette henvendelse til sognepræsten.

Syng sammen i konfirmandstuen Syng-sammen formiddagene starter igen i efteråret! Første dato er: Onsdag d. 9. september. Kh Erna og Runa.

11


KIRKELIGE HANDLINGER VED DÅB, VIELSER OG BEGRAVELSER NEBSAGER BJERRE OG STENDERUP

Døbte Christian Hyldborg Søby Jensen, Nebsager Kirke Frederik Skov Jørgensen, Bjerre Kirke Kristian Juel Pedersen, Stenderup Kirke

15.03.15 22.03.15 03.05.15

Bisættelser/begravelser Laurits Valdemar Laursen, Nebsager Kirke Henning Erland Andersen, Stenderup Kirke Marie Kirstine Sørensen, Nebsager Kirke Henning Bjørn Rasmussen, Horsens Sygehus Kapel Anna Marie Gydesen, Bjerre Kirke Søren Peter Berg, Øster Snede Kirke Erik Paaske, Stenderup Kirke Laust Bak Jensen, Nebsager Kirke Ketty Lillian Wohlert, Vrigsted Kirke Mogens Kristoffersen, Nebsager Kirke Chrestine Marie Jensen, Nebsager Kirke Miriam Antonietta Tamara Andersen Erwin Erdmann, Rårup Kirke Johanne Bang, Barrit Kirke Jenny Marie Kjærgaard, Barrit Kirke Tove Margrethe Bjerremand, Barrit Kirke

12

18.02.15 13.03.15 18.03.15 20.03.15 27.03.15 28.03.15 31.03.15 16.04.15 22.04.15 24.04.15 24.04.15 02.05.15 06.05.15 07.05.15 09.05.15


Information om kirkelige handlinger Fødsel: Ugifte forældre skal inden 14 dage sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Blanketten findes på borgerservice.dk Dåb: Forældre henvender sig til præsten og aftaler kirke og tidspunkt for dåben. Nærmere aftale om dåbshandling, barnets navn og faddere (mindst 2) finder sted ved dåbsbesøg. Navngivelse: Blanket findes på borgerservice.dk. Og sendes efterfølgende til kirkekontoret. NB! Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Vielse: Vielsesdato aftales i god tid forinden med sognepræsten. Derpå kontaktes vielseskontoret i bopælskommunen, som udsteder en prøvelsesattest. Prøvelsesattest og dåbsattester medbringes til en samtale med præsten om vielsen. Begravelse/ bisættelse: Anmeldelsen af dødsfald skal ske til sognepræsten i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Ved kirkelige begravelser/ bisættelser aftales tidspunkt, salmer m.m med præsten. Aftale vedrørende gravsted, pyntning af kirke træffes med graveren. Begravelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet.

13


Kalen der januar

m 1 Nytårsdag

t

9 o 10 t 11 f 12

t 13

t 20 o 21

f 23 l 24

5

m 16 Dronning Margrethe

l 17 s 18

t 17 o 18

8 m 19

t 27

f 27 l 28 s 29 m 30

Søndag d. 21.

Udendørs gudstjeneste i Engparken, kl. 11

Juli Sommerferie! August Onsdag d. 5.

Tur til Hjarnø med mandeklubben, kl. 9.15

Mandag d. 24.

Eftermiddagsmøde i Dameklubben, kl. 13.45

14

m 28 2. pinsedag t 29 18 o 30 ekskl. 4 lørdage

t 31 20 arbejdsdage

23

24

s 17 m 18

25

t 19 o 20

f 22 l 23 s 24 Skt. Hans dag m 25 t 26

l 26 Kronprins Frederik s 27 Pinsedag

Vi mødes 8. 30 ved konfirmandstuen. Desuden opsamling som vi plejer!

18 arbejdsdage

2

5 Grundlovsdag 6 7 Prins Joachim 8

21 t 21

t 24 f 25

ekskl. 5 lørdage

f

l 9 s 10 m 11 Prins Henrik t 12 o 13

f 15 Valdemarsdag l 16

t 17 Kristi Himmelfartsdag f 18 l 19 s 20 m 21 t 22

17 o 23

13 t 26

o 28 t 29 f 30 l 31 22 arbejdsdage

juni

1

l

s 3 m 4 t o

19 t

20 t 14

16 o 16

f 20 l 21 s 22 m 23 t 24 o 25

Sognetur- en overraskelse ”ud i det blå”.

ekskl. 4 lørdage

f

t 15

II

12 t 19

t 22 f 23 l 24 s 25 Sommertid start 9 m 26

o 28

20 arbejdsdage

maj

1

s 13 m 14

Juni Tirsdag d. 16.

ekskl. 4 lørdage

t

14 o 2

3

l 14 s 15

t 20 o 21

4 t 22

s 25 m 26 t 27

7 8

o 14 t 15 f 16

s 18 Fastelavn m 19

f 19 l 20 s 21 m 22 t 23

t

t 3 o 4 f 4 St. Bededag 5 Skærtorsdag l 5 DK´s befrielse f 6 Langfredag 1945 s 6 l 7 m 7 s 8 Påskedag t 8 m 9 2. påskedag / DK’s besæt. 15 o 9 t 10 t 10 o 11 f 11 11 t 12 l 12 f 13

10 t

6

o t

7 m 12

f 16 l 17

o 24 t 25

april

s 1 Palmesøndag m 2

3 4

t

3 t 15

f 26 l 27 s 28

marts

2

l s

6 m 5

f 9 l 10 s 11

m 12 t 13 o 14

t 16 o 17 t 18

m 29

6

7 8

f 9 l 10 s 11

l 13 s 14 m 15

1

f

3

s 4 m 5 Kronprinsesse Mary

t

o

2 t

t

t 30 o 31 22 arbejdsdage

t

2

l

4 5 6 Hellig 3 konger

s 7 m 8

Kalender:

februar

1

f

3

t f l

1 t

2

o

26

o 27

22 t 28

ekskl. 4 lørdage

f 29 l 30 Prinsesse Alexandra 21 arbejdsdage

ekskl. 5 lørdage


Kontakt til ansatte og menighedsrådet i sognene Sognepræst: Helle Glerup (kirkebogsførende) Nebsager Præstegård Nebsager Kirkevej 10, Hornsyld Tlf. 75 68 70 57 e-mail: HGLE@km.dk Fredag er fridag Lars Motzfeldt Nielsen Kontor i præstegården, Nebsager Kirkevej 10, Hornsyld. Tlf. 75 68 70 57. Mobil : 28 25 18 66 e-mail: LMN@km.dk Træffes på kontor i præstegården tirsdag fra 10-12 og på telefon alle dage, dog ikke mandag.

Organist: Vitalija Gurviciute Træffes på kontor efter aftale. Mobil: 30 96 50 96 Kirkesanger i Nebsager / Stenderup Runa Østrup Ternevej 65 A, 3., 8700 Horsens Tlf.: 60 70 52 06 Kirkesanger i Bjerre Inge Ditlevsen, Dybdalsvej 11, Bjerre, 8783 Hornsyld Tlf.: 75 68 18 80

Graver i Nebsager og Bjerre Peter Jakob Jensen Nebsager Kirkevej 12, 8783 Hornsyld Tlf: 75 68 80 36 Graver i Stenderup Evy Juel Nielsen Møgelkærvej 26, 7130 Juelsminde 20 96 31 21 Menighedsrådsformand for Nebsager Bjerre og Stenderup pastorat: Sonja Hill Christiansen, Apotekerbakken 26, 8783 Hornsyld Tlf.: 75 68 76 32

Præstesekretær: Runa Østrup Kontor i præstegården. Tlf. 75 68 70 57 Træffes mandag 8.00-14.00

15


Gudstjenesteliste For juni, juli og august

NEBSAGER BJERRE

Søndag d. 7.j uni ........................................... 9.00 HG 10.30 HG 1.s.e.Trin. Søndag d. 14. juni.......................................... 10.30 LM* ingen 2.s.e.Trin. Søndag d. 21. juni.......................................... 11.00, Engparken HG ingen 3.s.e.trin. Søndag d. 28.j uni ......................................... ingen 9.00 LM 4.s.e.Trin

STENDERUP ingen

9.00 HG ingen 10.30 LM*

Søndag d. 5. juli............................................. 10.30 HG 5.s.e.Trin Søndag d. 12. juli........................................... ingen 6.s.e Trin. Søndag d. 19. juli........................................... ingen 7. s.e Trin. Søndag d. 26. juli........................................... 10.30 HG* 8. s.e. Trin.

ingen

ingen

10.30 HG

ingen

ingen

10.30 HG

ingen

ingen

Søndag d. 2. aug............................................. ingen 9. s.e Trin. Søndag d. 9. aug............................................. 10.30 LM 10. s.e.Trin. Søndag d. 16. aug........................................... ingen 11. s.e Trin. Søndag d. 23. aug. ......................................... 9.00 HG 12. s.e Trin. Søndag. d. 30. aug.......................................... 10.30 HG* 13. s.e Trin.

10.30 LM

ingen

ingen

9.00 LM

9.00 LM

10.30 LM*

10.30 HG*

ingen

ingen

9.00 HG

Søndag d. 6. sep............................................. ingen 14. s.e Trin.

9.00 LM

10.30 LM

*Kirkekaffe LM – Lars Motzfeldt Nielsen, HG - Helle Glerup

113245 nebsager kirkeblad nr2 2015 (2) (1)  
113245 nebsager kirkeblad nr2 2015 (2) (1)  
Advertisement