Page 1

UKLASSIFICERET UDIR 1482 DeMars DIR D 02864261 MAJ/2012 Side 1

HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UDDANNELSESDIREKTIV A. Langt navn Lovpligtig uddannelse 3 MHV, Skydning B. Kort navn LPU 3 MHV SKYD  C. Formål Faget skal give dæksgasten viden, færdigheder og holdninger, så dæksgasten om bord på hjemmeværnsfartøjet kan anvende hjemmeværnets standardhåndvåben inden for våbnenes kampafstand, samt selvstændigt kunne betjene våbnet jf. gældende sikkerhedsbestemmelser og våbenreglementer. Faget våbenleder skal give dæksgasten viden, færdigheder og holdninger der sætter dæksgast i stand til at virke som våbenleder til søs med GV M/95-11.  D. Mål Ved uddannelsens afslutning skal dæksgasten i dagslys kunne betjene, vedligeholde og afhjælpe funktioneringsfejl på gevær (GV) M/95-11 samt opnå træfning omkring mål ud til 200 m. under anvendelse af skytteild. Under sejlads til/fra skydeområde skal Dæksgasten indgå i besætning. I skydeområdet deltager Dæksgasten både som skytte og efterfølgende som våbenleder. Til rådighed har kursisten et fartøj af 800/ 900 klassen, gevær M/95-11, ammunition og de for uddannelsen nødvendige hjælpemidler. Resultatet er tilfredsstillende når kursisten kan anvende hjemmeværnets GV M/95 og kan betjene våbnet samt være våbenleder i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser og reglementer.   E. Indhold Direktivet omfatter følgende fag: Resterende våbenuddannelse, Gevær M/95-11.(SØ) bilag 1 UDIR 1036 16 timer Våbenleder (SØ) Bilag 2 U-DIR 4502.  F. Tid 28 timer  G. Dokumentation Q 02081956 REST. VÅBENUDD. GV M/95, LPU 4 1036 Q 02747800 Våbenlederkursus, 4502, Gyldighedsperiode 4 år.


UKLASSIFICERET

HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UDIR 1482 DeMars DIR D 02864261 MAJ/2012 Side 2

Q 02864259 LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MHV SKYD, 1482. Q 03022963 KONTROLSKYDNING UDLEVERET VÅBEN, 5525 H. Forudsætninger Q 02864258, LOVPLIGTIG UDDANNELSE 2, MHV, DÆK, 1481. Q 01637594, LPU 1-GRUNDLÆGGENDE VÅBENUD.GV M/95,1004. I. Tilrettelæggelse og gennemførelse Uddannelsen tilrettelægges og gennemføres ved Marinehjemmeværnsdistrikt J. Kontrol Kurset er gennemført/ikke gennemført. Kursisten har deltaget i hele kursusforløbet, eller kursisten har ikke deltaget i hele kursusforløbet. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus. Derudover kan kursisten modtage en vurdering af egnethed til videre uddannelse.

K. Særlige bestemmelser I.A.B. L. Ydelser I henhold til gældende bestemmelser.

3d905dfc20a94a8c926d1ae63bc28dda  
3d905dfc20a94a8c926d1ae63bc28dda