Page 1

Městké slavnosti ve Slaném — Husitské slavnosti 2008. Pořádá Královské město Slaný, agentura Pelíšek a Ostrov Slaný — středisko volného času. Finančně podpořeno Evropskou unií v rámci programu Evropa pro občany 2007—2013. www.husiti.slansko.cz

Program


Pátek 16. května 2008 9.30 Masarykovo náměstí — Slánská laťka, zahájení soutěže ve skoku vysokém 10.00 Přísálí MC Grand — Valné shromáždění husitských měst 12.00 Slánská laťka — vyhlášení vítězů 15.30 Kaple Zasnoubení Panny Marie a Knihovna V. Štecha — Stále živá historie a Společné dějiny spojují, zahájení výstav s husitskou tematikou, úvodní slovo patriarcha Církve československé husitské 17.30 Městské divadlo — Slavnostní zasedání zastupitelstva města, podpis Smlouvy o partnerství mezi městy Skalica a Slaný 19.30 Masarykovo náměstí — Codex, historická hudba 21.00 Ohňový průvod městem za účasti všech účinkujících 21.30 Hřiště Slavoj — Jezdecká show

Sobota 17. května 2008 10.00 Průvod zakončený na Masarykově náměstí — výjevy z historie města 11.00 Hosté z Německa 11.30 Vývoj palných zbraní — Corporal 12.00 Bernauer Briganten — šermířská skupina z Německa 12.30 Taiko Connection Berlin — japonské bubny 13.00 Koncert skupiny Deratizéři 14.30 Kati — humorně o právu útrpném

15.15 Kornet Moravia — Císařští arkebuzíři 15.45 Bílkovo kratochvilné divadlo — Pohádka 16.30 Bernauer Briganten — šermíři z Německa 17.00 Dětský rytířský turnaj aneb Klání pro malé i velké 17.45 Corporal — Sedmiletá válka 18.15 Česká barokní společnost — Halapartna aneb Kterak proti jízdě 18.45 Kornet Moravia — Císařští arkebuzíři 19.30 Koncert skupiny Krless 20.45 Královské rytířské klání o srdce paní a dívek — Merlet 21.15 Taiko Connection Berlin — japonské bubny 22.00 Defilé všech vojenských jednotek a slavnostní salvy, Ohňová show, symbolické zapálení historické radnice

Program pro děti Program střediska OSTROV Slaný

Celý den — 10.30—16.00 Lovení středověké havěti z kádě • Hon na Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého • Střelba ze samostřílu • Střelba koulemi na křižáka Stánek s tombolou • Výtvarné techniky Štěstí — středověké výrobky keramické a jiné v dobovém stánku 10.30 a 13.00 Bitvy o Velvarskou bránu Husitský trojboj bez rozdílu věků - Soutěž o nejpočetnější skupinu v průvodu - Soutěž o středověkou nůši - Foto soutěž Podrobné propozice k jednotlivým soutěžím na www.ostrov-svc.cz nebo na OSTROVĚ

Neděle 18. května 2008 9.00 Chrám sv. Gotharda — Mše svatá 11.00 Koncert duchovní hudby, Varhany a zpěv — Tereza Mátlová (zpěv) a Aleš Bárta (varhany)

Husitské slavnosti - program  

Husitské slavnosti ve Slaném 2008 - program

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you