Page 1

Het Nieuwe Rotterdam 50% CO2-reductie - 100% klimaatbestendig Naam, dag maand 2010

Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam NV.


Vier partners


RCI is een platform voor samenwerking en partnerschap

Opstarten Verbinden Aanjagen Faciliteren


Ambitie

50% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990

100% klimaatbestendig in 2025 In combinatie met:

Versterking van de Rotterdamse economie


Doelstelling: 50% CO2-reductie


CO2-uitstoot Rotterdam vergeleken met Amsterdam (stand 2005/2006)


CO2-uitstoot Rotterdam vergeleken met Amsterdam (stand 2005/2006)


CO2-uitstoot Rotterdam vergeleken met Amsterdam (stand 2005/2006)


Effect maatregelen RCI reductie in kton CO

2


Rotterdamse aanpak 1. 2. 3.

Energiebesparing Duurzame energie CO2-opslag en -transport

4.

Aanpassen aan klimaatverandering


Energiebesparing: Stoompijp • • • •

Uitwisseling van stoom tussen bedrijven CO2-reductie met jaarlijks 400 kton Eind 2011 operationeel Initiatiefnemers zijn Havenbedrijf Rotterdam, Stedin en Visser & Smit Hanab


Energiebesparing: Warmtebedrijf • • • •

Rotterdamse woningen worden verwarmd met overtollige restwarmte van de Rotterdamse industrie 50.000 woningen Samenwerking met Eneco, Nuon en E.ON Benelux De warmtelevering door de AfvalVerwerkingsInstallatie (AVI) Rozenburg


Energiebesparing: Duurzame gebouwen • •

Het stadskantoor wordt het meest duurzame gebouw van Nederland Project Sleephelling, Noordereiland: 7 historische panden worden zeer energiezuinig gerenoveerd tot 14 comfortabele woningen voor de verkoop


Energiebesparing: Elektrisch vervoer • • • •

Rotterdam wil koploper worden in elektrisch vervoer 1000 voertuigen binnen vijf jaar 1000 oplaadpunten 1000 gratis parkeervergunningen


Energiebesparing: LED verlichting • • •

90% zuiniger dan gloeilampen Gaat 50 x langer mee Het Stadhuis is verlicht door LED verlichting

Voor

Na


Energiebesparing: Straatverlichting •

Verkeerslichten worden vervangen door LED-verlichting


Duurzame Energie: Realisatie Windenergie • •

Verdubbeling van windenergie op land van 150 naar 300 megawatt (MW) in 2020 Elektriciteit voor 250.000 huishoudens


Duurzame Energie: Biobrandstoffen


Duurzame energie: zon •

Zonne-energie in Rotterdam: – Dak van Oceanium in Blijdorp – Plan om op het dak van het nieuwe Centraal Station 70.000 zonnecellen te plaatsen – Onderzoek naar mogelijkheid van zonnecellen op bedrijfspanden van de industrie


CO2-opslag en –transport: OCAP – CO2 van tuinbouw naar industrie • • •

CO2 uit de Botlek naar tuinders in het Westland Wordt gebruikt als bemesting voor gewassen Besparing aardgas: per jaar 95 mln m³ aardgas en 170.000 ton CO2-uitstoot


CO2-opslag en –transport: CCS • • •

Afvang, transport en opslag van CO2 Samenwerking met bedrijven Proefinstallatie voor afvang van CO2 uit rookgassen bij E.ON


CCS – CO2 bronnen Pure CO2 bronnen Toekomstige CO2 ‘capture’ Potentieel ongeschikt


Aanpassen aan klimaatverandering: Groene daken • • •

Vangt regenwater op en voert het vertraagd af Buffer tegen luchtvervuiling Betere isolatie van het pand


Aanpassen aan klimaatverandering: Drijvend paviljoen • • • •

Pilot voor drijvend bouwen Tot 2015 in Rijnhaven Vloeroppervlak: 46 bij 24 meter Mei 2010 gereed


Aanpassen aan klimaatverandering: Waterpleinen • •

Droge perioden: speel- en sportplaats Natte perioden: het plein vangt overtollig water op


Maasvlakte 2: new development (artist impression)

1.000 new hectares = 20% port extension 26

into the North Sea


Vragen? Bedankt voor uw aandacht! www.rotterdamclimateinitiative.nl Pieter van Essen - pg.vanessen@portofrotterdam.com

RCI presentatie  

over het rotterdam climate initiative