Page 1

Smart City Next Generation Urban Areas Rotary Rotterdam 7 februari 2018


Huidige steden niet efficiĂŤnt: urban waste


Door innovatie en technologie succesvol in te zetten, kan de stad grootstedelijke uitdagingen adresseren Een slimme stad: • een duurzame economie • is milieuvriendelijk • is mensvriendelijk


Door innovatie Wat betekenen en technologie Smart succesvol City doelen invoor te zetten, corporaties? kan de stad grootstedelijke uitdagingen adresseren Wat kunnen woningcorporaties met de Smart City doelen? Hoe vertalen Een slimme stad: we• deze doelen naar het niveau van wijken en buurten? een duurzame economie • is milieuvriendelijk • is mensvriendelijk


Disruptieve technologie maakt slimme stad mogelijk


Roadmap Next Economy: 23 gemeenten • samen 2,3 miljoen inwoners • krachten gebundeld per 1.1.2015 • metropoolregio is economisch al sterk, maar wil vernieuwen en verduurzamen: The Next Economy

• • •

RNE = Toekomstbeeld + handelingsperspectief Vijf transitiepaden Voeding regionale investeringsstrategie


Transitiepad 1

Naar nul marginale kosten

Naar nul koolstof

Naar nul afval

Naar nieuwe productiviteit

Naar een inclusieve maatschappij


Regionaal Investmentplatform EU

Service Agreement ondertekend

Rotterdam, Den Haag en Provincie Zuid-Holland

EIB, EU fondsen. Private banken en fondsen

Platform operationeel in 2018 (febr-april 2018: hoe eerder hoe beter)

Partnership werkende weg


Businesscases: besproken met EIB 1. Next Generation Urban Area Prinsenland 2. Rotterdam The Hague Innovation Airport Transitiepad: Smart Digital Delta 3. 3D portal 4. Smart Public Nodes 5. Truck Platooning 6. Cross sector Cyber Testbed Transitiepad: Smart Energy Delta 7. Smart Grids South Holland 8. Solaroads Transitiepad: Circulaire Economy 9. CO2 Minerals Rotterdam Transitiepad: Entrepreneurial Region 10. Smart Industry Fieldlabs 11. Dutch Wind Wheel Transitiepad Next Society 12. Health Data Cooperative


Next Generation Woonwijken In de Next Generation Woonwijken komen de transitiepaden bij elkaar en kun je NEXT society voelen en zien

Next generation woonwijk


NGW: integrale aanpak (met accenten) - robotisering arbeid; vrijkomende tijd maatschappelijk benutten - digitaal bedrijventerrein - wijkeconomie via UTP-snelweg - gebiedsonderneming Prinsenland - WELL-certificaat - place-making - hoogwaardig (!) groen - pantoffelpaadjes in het park Fysieke Fysieke - digitale ontmoetingsbankjes leefomgeving leefomgeving Elderly Singles

- Iedereen kan (digitaal) meedoen Meedoen Meedoen - ‘sociale sensoren’ (Sociaal Beheer Label, - Co-creatie op domotica

Werken Werken

Slimme Bewoner Woonwijk en

Leren Leren

(elektra) - CO2 neutrale warmte - duurzame opwek (zonne-eiland) en opslag - 100% water resilient - FLATT fysieke sensoren / slimme meters - voorkomen (voedsel)verspilling

Energie, Energie, water, water, afval afval

Wonen Wonen

Zorg/ Zorg/ welzijn welzijn

Mobiliteit Mobiliteit - elektrisch deelauto’s stimuleren - parkeerloze wijk (valet parking, ondergronds, periferie) - koppelen E-laadpunten, PV en batterij - pakketjes drone / geen bestelauto’s meer - Mobility start-ups: zoals ViaTim, Scoozy, ParkEagle….

- woning als batterij / dynamo: zelfvoorzienend

- schoonheid - veilig (gasloos, CO) - gezond (schimmel / fijnstof / NOx) - betaalbaar; primair huursegment - connected: 5G internet - voorspellende data (inbraak, CO, brand, …) - bouwkundige inspecties met drone

- Platform voor vooruitdenkende (zorg/welzijn) dienstverleners en innovatieve start-ups - Innovaties ‘servicegericht/digitaal langer thuis’ - Samenwerking met zorgverzekeraars - Preventief: Aanbieden beweging via sportvereniging

- Aanbieden van E-Leren; open source onderwijs, gepersonifieerde lessen - Learning on the job - Vergaande samenwerking met scholen en lokale bedrijven


Next Generation Woonwijken MRDH/RNE Next Generation Urban Areas

Mariahoeve

Palenstein

Moerwijk

Meer wijken: Pilot Businesscase Prinsen-/Lage land

Voorhof Prinsenland

Westvoorne

Vlaardingen

Bospolder Oud Charlois

Nisserwaard

Rijerdijk

NEXT Generation Woonwijken (NGW)


Pilot Next Generation Urban Area Kenmerken Prinsenland/Lage Land Woonstad Rotterdam werkt samen met de gemeente Rotterdam om de Next Generation Woonwijk vorm te geven. Kenmerken:

Prinsenland / Lage land heeft ongeveer 20.000 inwoners (11.000 huizen).

Bijna 25% van de inwoners is ouder dan 65 jaar.

Lage participatiegraad. Laagste aantal bewoners initiatieven.

36% van de woningvoorraad is in bezit van Woningcorporaties. Woonstad bezit 2.636 huizen.

Bouwjaar van meeste woningen in de jaren 1960, 1970 and 1990. Vooral de eerste bouwperiode heeft lage Energie index.

Het is een groene sub-urbane omgeving. En een polder die 7 meter onder NAP ligt.


NGW: Visie Prinsenland/Lage land In 2030 is de Next Generation Woonwijk Prinsenland/Lage Land een stedelijk gebied dat bijdraagt aan het welzijn en gezondheid van de inwoners met een zo klein mogelijke ecologische footprint. De wijk biedt de inwoners economische kansen. Het is een gebied met onvoorstelbare digitale mogelijkheden die het leven aangenamer en makkelijker maken.

14


Integrale benadering: vijf thema’s Prinsenland 2030 ‘Next Generation Urban Area’ INTEGRAL APPROACH

Energy

Climate Resilient

Living and Care

Digital

Social

Mobility


Prinsenland 2030: vijf strategische doelstellingen Energy

Energie CO2-neutrale woningvoorraad, aardgasvrij en optimaal geĂŻsoleerd. Duurzame energie-opwekking en lokale buffering.

Climate Resilient

Klimaatadaptief De wijk is klimaat-weerbaar (verhoging waterberging, ecologisch) en circulair (hergebruik water en grondstoffen).

Living and Care

Social

Mobility

Wonen en zorg In de wijk kan aangenaam lang zelfstandig thuis worden gewoond, ook door mensen met een zorgbehoefte. Sociaal inclusief Een inclusieve wijk waar niemand onvrijwillig eenzaam is of aan de kant staat. Mobiliteit Een duurzame mobiliteitsoplossing voor last mile transportation: bereikbaar, gedeeld en schoon vervoer.


Prinsenland 2030: Geen Masterplan Next Generation Woonwijken = wijkontwikkeling nieuwe stijl • Eindresultaat is niet op de tekentafel te ontwerpen, omdat we niet weten welke innovaties en technologieën er nog aankomen • Geen ‘blauwdruk-denken’ maar ‘transitiemanagement’ • Integrale aanpak, doorbreek de verkokering • Experimenteer met innovaties, nieuwe technologieën in pilots • Nieuwe vormen van samenwerking


Presentatie smart city next generation urban arees rotary rotterdam  
Presentatie smart city next generation urban arees rotary rotterdam  
Advertisement