Page 1

WERK MAKEN VAN WERK

VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS


Doelstelling Begeleiden werkzoekenden: 

ouder dan 40 jaar

>zes maanden ingeschreven als werkzoekende

woonachtig in Jobrotary-regio


Waarom JobRotary? 

 

Ouderen hebben duidelijk minder kans op de arbeidsmarkt dan jongeren Mensen uit hun sociaal isolement halen Instanties kunnen weinig tijd en aandacht geven aan onze werkzoekenden Rotary netwerkt


SPELERS IN DE MARKT 

Werkgevers

Werkzoekenden

Overheidsinstanties

Reïntegratie bureaus

JobRotary


ORGANISATIE JOBROTARY 

Landelijke Stichting met bestuur en regiocoördinatoren

Website voor aanmelding kandidaten, vacatures en verdere informatie (www.jobrotary.nl)

Secretariaat: melding aan de regio’s van nieuwe kandidaten en bewaking van de begeleiding

Circa 20 regio’s in Nederland

Regiocoördinatoren onderhouden contacten met bestuur en secretariaat; verdelen dossiers onder de clubs

Clubcoördinatoren verdelen dossiers onder de mentoren, ondersteunen en bewaken de voortgang


MENTOREN 

Rotarian geworden vanuit hun beroep

Veelal ondernemers en leidinggevenden

Kennis van personeelszaken

Service gericht en vrijwillig

Het kloppend hart van JobRotary 

Belangrijk: het intakegesprek -nemen de tijd


MENTORENWERK De mentor begeleidt de werkzoekende maximaal een jaar Deze begeleiding houdt in: 

Gesprek over emotionele verwerking van het ontslag

Aanpassen van cv en sollicitatiebrief

Verhogen van sollicitatie activiteiten

“Peptalk” voorafgaand aan sollicitatiegesprek (eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken)

Netwerkt waar mogelijk of relevant

Doen eventueel beroep op andere rotarians


MENTORENWERK Tijdsbeslag voor mentoren:

Voortgangsgesprek met kandidaat; 1 à 2 keer per maand

Frequent telefoon en mail contact

Mentorenoverleg 2 à 3 keer per kwartaal

Maandelijks overleg met club en clubcoördinator


ORGANISEREN RANDVOORWAARDEN

Website: www.jobrotary.nl

Trainen mentoren

Handboek loopbaanbegeleiding

Foldermateriaal

Centrale administratie

Publiciteit


JOBROTARY-PROJECT

Clubbestuur creëert draagvlak in de club

Minimaal 3 mentoren gewenst

Clubs benaderen om regio te vormen of aansluiten bij bestaande regio

Benoemen van clubcoördinator

Raadplegen website (stappenplan)

Contact met Jobrotary: 06-4246 7098 of via secretariaat@jobrotary.nl


VOCATIONAL SERVICE

JobRotary is onderdeel van Vocational Service

Vocational Service; belangrijke avenue van Rotary

JobRotary als “sub-avenue” van iedere Rotaryclub

Toekomst: voorzitter V.S.(clubcoördinator) onderhoudt kontakten met instanties

JobRotary  
JobRotary  

Lezing JobRotary april 2008

Advertisement