Page 1

Plugfest E-portfolio Projecten

11-06-2008

www.kennisnet.nl


Plugfest Voor en door het veld‌ ‌leveranciers, gebruikers

Techniek als onderwerp

Uitwisseling! Informeel (en besloten!) 11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Plugfest •

Doelstellingen – Valideren van de oplossingen in de projecten – Uitwisselen van kennis en ervaring over het gebruik van de afspraak E-portfolio NL (NTA 2035 E-portfolio NL)

Programma – Demonstratie van de e-portfolio oplossingen… – Door het doorlopen van realistische scenarios… – Waarbij e-portfolio’s worden uitgewisseld.

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Deelnemers • • • • • • • •

Doorstroomportfolio (Hanze Hogeschool) Het Werkt ePortfolio (Alescon) Vanaf je 10e een doorlopende CV (Scope Scholen groep) Horeca Branche portfolio (HBI) Verzamelen van vrijwillige informatie (KNSB) E-portfolio VIER (VSO de Ortolaan) E-POF (Helicon Opleidingen) E-portfolio in bedrijf (Zadkine Techniek)

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Afspraak E-portfolio NL •

Specificeert de gegevens van een e-portfolio bij uitwisseling (het e-portfolio package)

Gebaseerd op internationale specificatie IMS ePortfolio.

IMS VDEX voor specificatie van eigen vocabulaires

Speciale uitbreidingsvelden voor nationaliteit, geboorteland, land van herkomst en burgerlijke staat

Resterende elementen zijn vrij om toe te passen, of niet

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


E-portfolio gegevens Afspraak E-portfolio NL

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


IMS ePortfolio Afspraak E-portfolio NL • •

IMS IMS – – –

Global Learning Consortium [www.imsglobal.org] ePortfolio maakt gebruik van: IMS CP IMS LIP En verder: IMS AccLIP, IMS RDCEO, IMS Rubric Manifest

Portfoliopart

Relaties

imsmanifest.xml (xml bestand) (xml bestand) E-portfolio package (Zip-bestand): – Pakbon (manifest bestand) – Portfolioparts (containers) XML Gerefereerd schemadefinitie document – Relaties XML-bestanden (xsd bestand) – XML schemadefinities – Gerefereerde documenten (Word, Jpeg, Pdf, PPT, XML, AVI, etc.)

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Even voorstellen? Piet en zijn portfolio.. •

Ir. Pieter M.G. van de Portfolio Burgerservicenummer 123456789

Identificatiegegevens

Ongehuwd

Doelen en ambities

Woonachtig te Lindelaan 4a te

Interesses

Rommeldam

Relaties en netwerken

Diverse telefoonnummers..

Competenties

Wil graag een groot rijbewijs halen om grotere

kraanwagens te besturen. •

Persoonlijke gegevens:

– •

Heeft al een rijbewijs om kleine vrachtwagens te

Resultaten:

Activiteiten

Producten: Artikel over kakkerlakken

besturen •

geschreven en een foto van een grote vogel gemaakt

Fotografeert graag vogels, vooral bijna uitgestorven soorten, in zijn vrije tijd •

Actief lid van de Vogelbescherming, zet zich vooral in voor bescherming van kleine natuurgebieden met zeldzame vogels.

Heeft adviesvaardigheden

Heeft het vak biologie gevolgd en een artikel geschreven over kakkerlakken. De docent is zeer tevreden over hem.

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten

Formele erkenningen

Reflecties: –

Kwalificerend (assertions)

Niet kwalificerend (reflexions)


Voorbeeld e-portfolio pakketten (showcases) DP HWE DCV HBP VVI E4 POF EIB

Doorstroomportfolio (Hanze Hogeschool) Het Werkt ePortfolio (Alescon) Vanaf je 10e een doorlopende CV (Groene Hart / Scope scholen) Horeca Branche portfolio (HBI) Verzamelen van vrijwillige informatie (KNSB) E-portfolio VIER(VSO de Ortolaan) E-POF (Helicon Opleidingen) E-portfolio in bedrijf (Zadkine Techniek)

Piet P Deams ref Pete Jos V

Piet Portfolio (Kennisnet) Daems reflective Pete Portfolio Jos Verstappen

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Inhoud van voorbeeld e-portfolio pakketten Onderdeel

DP

Identificatiegegevens

 

HWE

DCV

HBP

VVI

E4

POF

EIB

Piet P

Deams

ref Pete

Jos V

     

     

     

 

  

  

  

*

Ontwikkelingsvoorwaarden Doelen en ambities Interesses Relaties en netwerken Competenties Activiteiten-PAP Producten

*  

*

 

Evaluatiesmetamateriaal Niet-kwalific. reflecties Kwalificerende reflecties Formele erkenningen Showcase (Overzicht) Beoordelingstabel Beoordelingsresultaat Relaties 11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Showcases en hun karakteristieken •

Doorstroomportfolio (DP)

E-portfolio VIER (E4)

Groot (10Mb) en veel competentie definitie files Pieter van Portfolio

E-portfolio in Bedrijf (EiB)

PP zonder onderlinge relaties

Piet Portfolio (Piet P)

Pieter van de Portfolio

Deams

Alleen activiteiten

Reflective Pete (ref Pete)

Veel doel- en reflectie defs

Jos Verstappen (Jos V)

Alleen producten

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Veel voorkomende fouten tijdens plugfests • •

Bestandsnamen en foldernamen bevatten spaties. De XML-bestanden zijn niet valide, oa.: – Namespace definities zijn niet correct – Verplichte deelelementen ontbreken – Typefout bij benaming van element (organization) Verplichte elementen mogen niet leeg zijn. Gebruikte waarde komt niet uit vocabulaire. De inhoud van een veld stemt niet overeen met specs (bv NL-EN) Niet alle bestanden die in het pakket zitten worden gerefereerd in het manifest (muv. “imsmanifest.xml” zelf). Niet alle in het manifest lokaal gerefereerde bestanden, zitten in het pakket (denk aan XSD- en VDEX-bestanden). Reflecties moeten apart in een XML-bestand.

Advies: Optionele elementen die leeg zijn mogen worden weggelaten.

• • • • •

Ook wanneer verplichte deelelementen leeg zijn. 11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Scenario 1 Importeren van e-portfolio pakketten

(Validated) Voorbeeld e-portfolio pakket

1

Importeren

A 3

2

Maak showcase

4

Exporteer showcase

Voorbeeld Voorbeeld pakket pakket

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten

Controleer showcase


Scenario 1 Importeren van e-portfolio pakketten Gebruik alle voorbeeld e-portfolio pakketten

Controleer showcase = Controleer showcase t.o.v. originele e-portfolio

(Validated) Voorbeeld e-portfolio pakket

1

Importeren

A 3

Kopieer het e-portfolio op een usb-stick

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten

2

Maak showcase

4

Exporteer showcase

Controleer showcase

Voorbeeld Voorbeeld pakket pakket B.v. in formaat html of pdf

Laat zo mogelijk de eigenaar van het ge誰mporteerde portfolio het controleren


Scenario 2 Exporteren van e-portfolio pakketten (gevalideerd) Voorbeeld E-portfolio pakket

(showcase) Voorbeeld e-portfolio pakket

1

Importeer of creĂŤer

4 A 2

3

Exporteer

(geĂŤxporteerd) Voorbeeld e-portfolio pakket

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten

Valideer

Controleer


Scenario 2 Exporteren van e-portfolio pakketten Je mag “Piet Portfolio” of ander e-portfolio gebruiken

(showcase) Voorbeeld e-portfolio pakket

(gevalideerd) Voorbeeld E-portfolio pakket

1

Controleer portfolio = Vergelijk met het origineel

Importeer of creëer

4

Controleer

A 2

3

Exporteer

Valideer Laat zo mogelijk de eigenaar van het geïmporteerde portfolio het controleren

(geëxporteerd) Voorbeeld e-portfolio pakket Kopieer het eportfolio pakket op een usb-stick

11-06-2008

Kennisnet kan deze stap uitvoeren

Plugfest E-portoflio Projecten


Scenario 3 Uitwisselen en wijzigen van pakketten (geëxporteerd) Voorbeeld pakket

2 1

A 8

3

Exporteer

Importeer of creëer

9

Valideer

4

Importeer

B Controleer

7

Importeer

(gevalideerd) Gewijzigde voorbeeld pakket

11-06-2008

(gevalideerd) Voorbeeld pakket

Plugfest E-portoflio Projecten

Valideer

6 (geëxporteerd) Gewijzigde voorbeeld pakket

Exporteer

5

Wijzig


Scenario 3 Uitwisselen en wijzigen van pakketten

2 1

A

9

Valideer

(gevalideerd) Voorbeeld pakket

4

Wijzig portfolio = Voeg toe, wijzig & verwijder enkele gegevens

Importeer

B

5

Wijzig

Controleer

7

Importeer

Controleer e-portfolio = Controleer wijzigingen en vergelijk met origineel 11-06-2008

3

Exporteer

Importeer of creëer

8

Kennisnet kan deze stap uitvoeren

(geëxporteerd) Voorbeeld pakket

Kopieer geëxporteerde pakket op usb-stick

(gevalideerd) Gewijzigde voorbeeld pakket

Plugfest E-portoflio Projecten

Valideer

Kennisnet kan deze stap uitvoeren

6 (geëxporteerd) Gewijzigde voorbeeld pakket

Exporteer

Kopieer geëxporteerde pakket op usb-stick


Veel voorkomende fouten tijdens plugfests • •

Bestandsnamen en foldernamen bevatten spaties. De XML-bestanden zijn niet valide, oa.: – Namespace definities zijn niet correct – Verplichte deelelementen ontbreken – Typefout bij benaming van element (organization) Verplichte elementen mogen niet leeg zijn. Gebruikte waarde komt niet uit vocabulaire. De inhoud van een veld stemt niet overeen met specs (bv NL-EN) Niet alle bestanden die in het pakket zitten worden gerefereerd in het manifest (muv. “imsmanifest.xml” zelf). Niet alle in het manifest lokaal gerefereerde bestanden, zitten in het pakket (denk aan XSD- en VDEX-bestanden). Reflecties moeten apart in een XML-bestand.

Advies: Optionele elementen die leeg zijn mogen worden weggelaten.

• • • • •

Ook wanneer verplichte deelelementen leeg zijn. 11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Issues in de showcases van dit plugfest • • • • •

Toevoegen van maintag over het koppel (fieldlabel,fielddata) in de uitbreidingsvelden van portfoliopart A ‘identificatiegegevens’. Bij een lijst van meerdere data, voldoet 1 datum ook. Het schemadefinitiebestand ’”imslip_v1p0.xsd” geeft validatiefout bij een kortere datum. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters in bestandsnamen. het 'evalmetadatafield' is verplicht bij ‘learnerinformation.activity.evaluation.evalmetadata'.  Typefout in afspraak.

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Problemen in de scenario’s • • • • • • • • • • •

Systeem kan (nog) niet importeren/exporteren Pakket te groot zodat time-out ingrijpt Datum vs datumtijd Referentie fouten in bestandsnamen (hoofdletter/kleine letters en spatie/%20) Server vol Bestaande unieke identifiers leveren problemen op bij het importeren Export krijgt automatisch een naam Manifest komt niet helemaal overeen met de inhoud (overbodige XSDs) Bij export ontbreekt manifest Deel van de velden kunnen worden gewijzigd/toegevoegd Importeren loopt vast op file analyser

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Zie http://kennisnet.wikia.com/e-portfolio

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Conclusies zijn… • • • •

Problemen registreren op wiki (eventueel via e-mail sturen) Delen van kennis en ervaring via wiki Ervaringen worden bij het vervolg van de afspraak meegenomen eValidator voor eigen testomgeving van XMLbestanden en Virtueel Plugfest voor verdere uitwisseling (zie e-portfolio.kennsinet.nl)

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Stand van zaken‌

PlugFest 11 juni 2008

Start e-portfolio projecten 11 oktober 2007

Nog 4,5 mnd te gaan Inclusief schoolvakantie

Zadkine Ortholaan Hanze Hogeschool

Daar hebben leveranciers gelukkig geen last van ď Š

HBI Groene Hart Alescon KNSB Helicon

11-06-2008

Einde e-portfolio projecten 31 oktober 2008

Plugfest E-portoflio Projecten


Verbeterpunten voor behalen projectresultaat •

Basisdoel= technische uitwisseling tussen verschillende e-portfolio systemen …volgens de afspraak

Welke verbeterpunten zijn inmiddels geconstateerd: - communicatie tussen Kennisnet en PL - communicatie tussen PL en partners - samenwerking partners onderling (m.b.v. PL) Projectleider is verbindend en coördinerend element

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten


(Verbeter)punten vanuit de deelnemers •

Bevestiging van verbeterpunten t.a.v. het projectproces en de communicatie daaromtrent. Projectleiders sturen het proces.

KNSB: eerder contact opnemen met portfolio leveranciers zodat complexiteit en risico’s van het project van tevoren beter in kaart kunnen worden gebracht.

Er zijn contacten gelegd met andere projectleiders/-partners om KNSB in de huidige projectsituatie te ondersteunen

Behoefte aan uitgebreide testsuite => eValidator is online beschikbaar om XML-code (manifest en portfolioparts) te valideren; veel XML-editors kunnen ook beperkter valideren.

Behoefte aan ‘slimme klant’ (ROC’s, etc) => Kennisnet zou facilitaire rol kunnen spelen in het ‘opvoeden van de klant’ in relatie tot heldere spec’s waardoor leverancier gestuurd wordt in ontwikkeling e-portfolio en de afspraak.

Kennisnet zou de markt (vraag-aanbod) intensiever kunnen ondersteunen door gedachtengoed omtrent e-portfolio te verrijken, distribueren en trainen (b.v. middels een kies-/koopwijzer e-portfoliosystemen).

11-06-2008

Plugfest E-portoflio Projecten

e-portfolio plugfest Kennisnet  

e-portfolio plugfest 12 juni 2008 Kennisnet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you