Page 1


Olympisch Plan 2028 ´Heel Nederland naar Olympisch niveau´ Rotary Club Rotterdam Kralingen 2 juni 2010 Ivo Opstelten


Het Olympisch Plan 2028: • Olympische Spelen 2028 als inspirerende stip aan de horizon en als katalysator • Sport als middel om heel Nederland naar Olympisch niveau te brengen • Met als mogelijke uitkomst Olympische en Paralympische spelen in Nederland


Hoe is het Olympisch Plan 2028 ontstaan? • Op de Olympische Spelen in Sydney en in Athene bleek dat Nederland als klein land tot grote prestaties in staat is • Hoe mooi zou het zijn om zulke fantastische prestaties voor het eigen publiek te herhalen • Zo ontstond de gedachte om de Olympische en Paralympische Spelen naar Nederland te halen


Het Plan kent 3 fasen 1 - Onderzoeksfase 2006-2009 (afgerond) Plan van aanpak op hoofdlijnen

2 - Opbouwfase 2009-2016 Heel Nederland naar Olympisch niveau

3 - Kandidaatfase vanaf 2016 Eventuele kandidaatstelling en organisatie van de Spelen


De kracht van sport ‘Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does.´ - Nelson Mandela -


Onze Missie We gaan met sport in de volle breedte heel Nederland naar Olympisch niveau brengen. Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied. Met als mogelijk resultaat Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland.


Acht ambities 1. Topsportambitie 2. Breedtesportambitie 3. Sociaal-maatschappelijke ambitie 4. Welzijnsambitie 5. Economische ambitie 6. Ruimtelijke ambitie 7. Evenementen ambitie 8. Media-aandacht ambitie


Voorbeeld: Evenementen ambitie • Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor het organiseren van grote sport- en culturele evenementen.


Dit willen we bereiken door onder meer: • Het creëren van excellente voorwaarden voor een pro-actief evenementenbeleid: – een Kennis- en expertisecentrum; – een Host Broadcasting Garantiefonds, Evenementenfonds en Accommodatiefonds;

• het naar Nederland halen van meer topsport- en culturele evenementen; • het organiseren van meer grootschalige breedtesportevenementen; • het werven van meer vrijwilligers om de organisatie te ondersteunen.


Concrete voorbeelden • • • • •

Modelaanpak Evenementen Gezamenlijke Lobby Merk: Holland Moves SportAccord Dubai Nationale Evenementenkalender


Modelaanpak Evenementen Het bundelen en ontsluiten van kennis en expertise t.a.v. grote evenementen in een Modelaanpak Evenementen op het gebied van: – Verwerven – Organiseren + communiceren – Evalueren


Doorbraak: Unieke gezamenlijke lobby Afgestemde lobby voor het verwerven van evenementen door 5 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht), NOC*NSF en NBTC.


“Holland Moves� Het merk waarmee Nederland zich internationaal presenteert in het kader van het Olympisch Plan 2028. Primeur: In april 2010 tijdens SportAccord in Dubai met steun van ZKH Prins van Oranje.


Nationale Evenementenkalender • www.nationaleevenementenkalender.nl EÊn compleet overzicht met Sport- & Cultuur evenementen en congressen met tevens een ambitiekalender.


De Alliantie Een plan met zo’n grote impact verdient het om zijn vorm te krijgen in een alliantie van zoveel mogelijk partijen. ‘A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.’ - John Lennon -


De Alliantie


De Alliantie • • • • • • • •

Rijksoverheid Interprovinciaal Overleg Vereniging van Nederlandse Gemeenten G4 (Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam) VNO-NCW MKB Nederland FNV NOC*NSF


Organisatiestructuur Olympisch Vuur • Council OP2028 (coördinatiecie) • Club van 2028 (adviesraad) • Topsportteam 2028 (adviesorgaan) • Program Office OP2028 (facilitair bureau)


Kortom: Het Olympisch Plan 2028: • Ligt op koers en op stoom. • Zorgt voor een enorme kwaliteitsimpuls van Nederland. • Biedt daarbij volop kansen en voordelen.


RC olympisch  

oplympische spelen in nederland

Advertisement