Page 1

Naturfagkatalog for grunnskolen

Mangfold i naturen

Kropp og helse Verdensrommet Forskerspiren Fenomener og stoffer Teknologi og design

www.kptkomet.no


INNHOLDSFORTEGNELSE Bestemmelse av dyr og planter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luper og kikkerter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 – 13

Mikroskoper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 – 17

Stereoluper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 – 20

Utstyr til mikroskopi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 – 30

Innsamling av dyr og planter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 – 38

Preparering/utstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 – 44

Torso

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 – 48

Skjelett og muskler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 – 53

Blodomløpet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 – 56

Sanseorganene

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 – 59

Andre organsystemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 – 64

Solsystemet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 – 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 – 72

Sikkerhetsutstyr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 – 77

Laboratorieutstyr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 – 92

Glassutstyr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 – 96

Datalogging

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 – 105

Veiing og måling

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

106 – 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 – 114

Stoffers egenskaper

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 – 125

Stein og jord

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 – 128

Elektrisitet og magnetisme

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

129 – 141

Lys og lyd

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 – 147

Vær og klima

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 – 155

Energi og miljø

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 – 162

Modellbyggesett

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

164 – 169

Fri modellbygging

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 – 178

Universet

Kofferter

®

1–9

GRUNNSKOLEN


1 side

2

side

10

side

14

side

18

side

21

Mangfold i naturen

side

31

side

39


2

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER

BESTEMMELSESLITTERATUR Bestemmelsesnøkkel Plastbeskyttede bøker med spiralrygg som egner seg ypperlig til feltbruk! Dekker alle de vanlige ekskursjonsområdene. Hver bok starter med en presentasjon av fangstteknikker, av utstyr og av ord og begreper brukt i nøklene. Bestemmelsen begynner som en dikotom nøkkel som henviser sider med bilder av organismene på et for skolen passende nivå. Bildene er støttet av tekst og piler til typiske kjennetegn. 6710.06 Busker og trær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 187,00 6710.07 Smådyr i ferskvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 187,00 6710.08 Smådyr i saltvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 187,00 6710.09 Smådyr på land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 187,00 6710.10 Spor og sportegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 187,00 6710.11 Tang og tare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 187,00

®

GRUNNSKOLEN


3

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER FELTHÅNDBOK FOR BARN Planter og smådyr I denne boka finner du fotografier av smådyr og planter, og du får tips om spesielle kjennemerker. Da blir det lettere å huske navnet på planten og dyret. Ta med deg boka ut, og gled deg over de flotte fargene i blomsterenga og alle de forskjellige smådyra som finnes i naturen. Med plastbelagte sider og spiralrygg. 48 s. 6702.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Fugler og dyr Når du ferdes i skog og mark, må du ha god tid og være varsom. Husk at dyrene både lukter, hører og ser godt. Du kan lett skremme dem. Du opplever mest når du sitter stille på ett sted der du vet at dyrene holder til. Rør ikke egg og fuglunger. Opphold deg ikke for lenge ved reiret. Vi må ta godt vare på naturen slik at dyr og fugler overlever. Med plastbelagte sider og spiralrygg. 48 s. 6702.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Dyr og planter i fjæra Det kan være spennende å ferdes i fjæra. Kikker du ned under vannflaten, eller løfter på tang og tare, går det ikke lenge før du oppdager store og små dyr som piler av gårde. Det kan være morsomt bare å rusle langs stranda og lete etter ting som bølgene skyller på land. Her kan du finne mange flotte skjell og sneglehus. Med plastbelagte sider og spiralrygg. 48 s. 6702.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Dyr og planter i dammen I dammer og tjern er det et yrende liv både over og under vann. Ved hjelp av en håv og et kar til å fylle fangsten i, kan du studere dyra og plantene på nært hold. I denne boka finner du fotografier av smådyr og planter som trives i vann. Boka tåler noe regndrypp og litt vannsøl, og vil være til god hjelp for deg når du skal studere fangsten ute i naturen. Plastbelagte sider og spiralrygg. 48 s. 6702.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Sopp, moser og lav I skogen er det mye spennende å undersøke. I skogbunnen vokser sopper, lav, mose og bregner. I trærne finner du også mange forskjellige lavarter. Ved hjelp av denne boka og kanskje ei lupe, kan du gå på oppdagelsesreise i en ukjent og spennende verden. Sidene i boka har plastbelegg på hver side slik at du kan legge den på bakken når du skal finne ut hva soppen eller planten heter. Plastbelagte sider og spiralrygg. 52 s. 6702.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

GRUNNSKOLEN

®


4

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER

CAPPELEN DAMMS NATURHÅNDBØKER Kysten - flora og fauna Kysten presenterer i alt 160 arter som er typiske for de ulike kystområdene i Norge. Dyrelivet omfatter fisker, fugler, pattedyr på land og i vannet og virvelløse dyr som maneter, skalldyr, snegler og skjell. Plantelivet omfatter både arter som tang og tare til typiske blomster og trær langs kysten. 6710.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Dyreliv i byen Hvilke arter er dette? Denne boken hjelper deg å identifisere over 160 arter som du kan treffe på i bymiljø. Her presenteres de vanligste pattedyrene, fuglene, sneglene, amfibiene, insektene og småkrypene vi kan finne i byer og bynære områder. 6710.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Fjellet, flora - fauna - geologi Hvilket dyr er dette? Med denne naturhåndboken kan du enkelt og sikkert artsbestemme de vanligste plantene, fuglene og pattedyrene på fjellet. I tillegg kan du finne ut hvilke bergarter, mineraler, lav og sopper som finnes. Fjellområder med beskrivelse av flora, fauna og geologi. Et eget kapittel om fjellets fascinerende verden, fra geologisk historie til plantenes og dyrenes tilpasningsevne. 6710.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Fugler i nærmiljøet Boken presenterer folkekjære og vanlige 80 fuglearter som finnes spredd over det ganske land. Hver art beskrives grundig - utseende, forekomst, lyder, hekkking og observasjonstips - og med et vell av fotografier. Fugler i nærmiljø innledes med en beskrivelse av om fuglenes fascinerende verden og hvordan de tilpasser seg årstidene. I tillegg er det lagt stor vekt på hva vi kan gjøre for å få et yrende fugleliv rundt oss, til glede for både små og store. Også informasjon om bl.a. fôringstips og fuglekasser, vegetasjon som gir mat og beskyttelse og hvordan vi kan legge forholdene til rette for artsriktig hekking er viet stor plass. 6710.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Fugler I fuglehåndboken finner du svar på hvilke fugler du møter ute i naturen. Gjennom bilder, adferdsbeskrivelse, og ikke minst låtene fuglene lager, blir du i stand til å identifisere de forskjellige artene. Fugler presenterer de viktigste artene i Norge med en grundig innledning, fyldig tekst, gode fargebilder og instruktive strektegninger som gjør det mulig å identifisere artene sikkert. Fuglene beskrives med utseende, typiske trekk, låt, forekomst, føde, hekking og evt. forvekslingsarter. Over 170 arter vises. 6710.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

®

GRUNNSKOLEN


5

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER

Pattedyr Helt nødvendig å ha meg seg på turen når du er glad i dyr. Alle de viktigste viltlevende pattedyrene i Europa 6710.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Fisker Hvilken fisk er dette? Med denne naturhåndboken kan du enkelt og sikkert bestemme rundt 150 arter som du kan treffe på i norske vassdrag og kystfarvann. 6710.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Sopp Hva slags sopp er dette? Med denne naturhåndboken kan du enkelt og sikkert bestemme over 160 arter. Fargekoder og symboler gjør det enkelt å bestemme artene ut fra deres ytre form. Fargebilder av hver art viser karakteristiske trekk ved soppene i deres naturlige miljø.. Tegninger framhever typiske trekk ved soppene og forenkler artsbestemmelsen. Bilder og teninger viser også arter soppen lett kan forveksles med. Symboler viser om soppen er giftig eller spiselig. 6702.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Skogen Hoveddelen av Skogen presenterer i alt 160 arter som er typiske for skogsområder i Norge. Dyrelivet omfatter edderkoppdyr, insekter og snegler til krypdyr, fugler og pattedyr – alt fra flått til bjørn. Det botaniske innslaget omfatter karplanter, moser, sopp og lav. Alt er oversiktlig inndelt etter fargekoder. For hver art beskrives utseende, forekomst i Norge og levevis, ledsaget av et karakteristisk bilde. 6702.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Trær og busker Med 800 fargefotografier av Europas trær og busker. Detaljerte bilder av blad, blomster og bark. Trær og busker presenterer de viktigste artene i Norge med en grundig innledning, fyldig tekst, gode fargebilder og instruktive strektegninger som gjør det mulig å identifisere artene sikkert. Plantene beskrives med form, blad, blomster, frukter, voksested, typiske trekk og evt. forvekslingsarter. Over 150 arter vises. Eget kapittel om skogøkologi. 6702.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Blomster Hvilken blomst er dette? Med denne naturhåndboken kan du enkelt og sikkert bestemme over 200 blomsterarter som du kan treffe på i Norge. Fargekoder og symboler gjør det enkelt å bestemme artene ut fra fargen på blomstene. Fargebilder av hver art viser karakteristiske trekk ved blomsten i dens naturlige miljø. Tegninger framhever typiske trekk ved blomstene og forenkler artsbestemmelsen. Årsuret viser når blomstringen foregår. 6710.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

GRUNNSKOLEN

®


6

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER

ANDRE BØKER FRA CAPPELEN - DAMM Trær og busker En praktisk felthåndbok om alle alminnelige trær og busker i Norge. Hver av de 130 artene beskrives med voksested, høyde, kjennetegn og nytteverdi. De vakre og nøyaktige illustrasjonene gjør det lett å gjenkjenne og skille de forskjellige artene fra hverandre. - Illustrasjoner av alle planter med både helhet og detaljer. Med bestemmelsesnøkler som gjør det lett å bestemme artene 6710.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 289,00

Kysten En fargerik håndbok med mer enn 300 av de vanligste planter, dyr og fugler langs kysten i Europa. Flotte nærbilder i farger og enkle, men presise beskrivelser gjør det lett å raskt identifisere artene. Lommeformatet gjør den lett å bære med seg. 6702.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 249,00

Dyreliv i vann og vassdrag Boka beskriver i tekst og bilder de fleste arter i den norske ferskvannsfaunaen - fra kreps, salamander og frosk til døgnfluer, edderkopper og muslinger. Til sammen 368 arter er illustrert i farger. Teksten beskriver levevis, utbredelse og vernestatus for de enkelte dyrene. Det er også tatt med stoff om ferskvannsakvarier, innsamling av dyr, fiskeføde og miljøproblemer. En klassiker! 6710.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 269,00

Havets dyr og planter Denne naturhåndboka beskriver over 700 arter av havets dyr og planter. Den forteller om dyrenes og plantenes biologi og anvendelse, og kan den brukes av fiskere, dykkere og andre naturinteresserte. 6702.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 399,00

®

GRUNNSKOLEN


7

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER

Mads og Mia ser på blomster Bok nummer to i serien med naturbøker for små barn, gjennomillustrert med helt unike fargebilder, tatt av forfatterne. I denne boken er Mads og Mia ute og ser på blomster og noen andre planter som vokser i åker og eng, i grøftekanten og i mange hager i Norge, og som er lette å finne de fleste steder i landet. 6702.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Mads og Mia oppdager småkryp Det morsomste Mads og Mia vet, er å lete etter småkryp. Mia og Mads liker å være ute. De er ute så ofte de kan og finner mange små og store kryp i lufta og på bakken. Flott billedbok for barn i alderen 3 til 6 år. Den viser nærbilder av larver som blir til de vakreste sommerfugler. Vi leser om marihøner, tordivler humler og veps - edderkopper, maur, biller og snegler.Men kanskje aller mest spennende er det å bli med Mia og Mads når de løfter på steiner, titter under blader eller graver i komposten for å se hva slags kryp som befinner seg der. 6702.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

GRUNNSKOLEN

®


8

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER

BESTEMMELSESDUKER Solide plastduker som tåler å bli sittet på. Enkle nøkler som fører fram til rette dyregruppe eller art.

Bestemmelsesduk blad Bestemmelsesnøkkel med bilder til norske trærs blader. 6710.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 160,00

Bestemmelsesduk ferskvann Bestemmelsesnøkkel til insekter og småkryp i ferskvann. 6710.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 160,00

Bestemmelsesduk smådyr på land Bestemmelsesnøkkel til hovedgrupper av insekter og andre småkryp på land. 6710.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 160,00

Bestemmelsesduk sopp Bestemmelsesnøkkel til hovedgrupper av norske sopper. 6710.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 160,00

Bestemmelsesduk strand Bestemmelsesnøkkel til hovedgrupper av dyr i fjæra. 6710.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 160,00

Bestemmelsesduk tang og tare Bestemmelsesnøkkel til hovedgrupper av norsk tang og tare. 6710.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 160,00 ®

GRUNNSKOLEN


9

BESTEMMELSE AV DYR OG PLANTER MININØKLER Mininøklene er bestemmelsesdukene i hefteform og kan være et fint supplement til disse. Nøkkelen er oppdelt og med sidehenvisninger. 6710.30 Mininøkkel blad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00 6710.31 Mininøkkel ferskvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00 6710.32 Mininøkkel smådyr på land . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00 6710.33 Mininøkkel sopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00 6710.34 Mininøkkel strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00 6710.35 Mininøkkel tang og tare . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00

6710.31

ZOOLOGISKE PLANSJER Plansjene viser et utvalg av arter, og er forsynt med navn på en rekke språk, også norsk. De er trykket på kunsttrykk-papir og er belagt med plast. Leveres komplett med metallist for opphenging. 5390.00 Ferskvannsfisk, plansje . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 5390.01 Saltvannsfisk, plansje . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 6105.31 Fugler ved strand og hav . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 5390.10 Fugler i hagen, plansje . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 5390.11 Rovfugler og ugler, plansje . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 5390.13 Sommerfugler, plansje . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 6105.38 Muslinger, plansje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00

GRUNNSKOLEN

®


10

LUPER OG KIKKERTER

KIKKERTER Kikkert 7 x 50 Lyssterk kikkert, godt egnet for bruk i skumring og under dårlige lysforhold ellers. Noe tyngre enn de to neste kikkertene. 5657.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 455,00

Kikkert 8 x 25 kompakt Størrelse kun 440 x 100 x 60 mm og veier 308 g. Denne kikkerten er det alltid plass til å ta med på ekskursjonen. Nærgrense ca. 2,9 m. Godt egnet for yngre elever.

5657.32

1300.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 335,00

1300.33

Kikkert 8 x 26 Robust lommekikkert med støtsikker gummiarmering. Takkantkikkert med full multicoating og vanntett og duggfri konstruksjon 5657.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 430,00

Kikkert 8 x 40 Standard kikkert av god kvalitet, både optisk og mekanisk. Kikkerten har støtsikker gummiarmering. Den er lett å bruke for også for elever med briller. Leveres med etui og rem. Vekt 600 g, nærgrense ca. 4 m. 1300.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 380,00

5657.01

1300.30

Kikkert 10 x 42, Focus Outdoor Takkantkikkert med utrolig bra bildekvalitet og enkel betjening. Elegant design og samtidig en kikkert som ligger godt i hånden. Kikkerten har innvendig fokusering og er vanntett ned til 1 meter i opp til 5 minutter. Med brilevennlige okularer. Leveres med rem og etui. Vekt 650 g, nærgrense under 2 m. 1300.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1140,00

1300.35

®

GRUNNSKOLE


LUPER OG KIKKERTER

11

Teleskop 20 - 60 x zoom, TargetFS 77 Teleskop med 45° skråtubus og stor objektivdiameter på 77 mm. Gummiarmert, vanntett og med grov- og fininstilling. Elegant design, enkelt å bruke! Innebygget teleskopisk motlysblender som motvirker reflekser i objektivet. Beskyttet av gummiarmering og ”stay-on” etui. 20 - 60 x zoomokular gjør det enkelt å finne objektet og deretter zoome inn til full forstørrelse. Gir et godt resultat både under gode og dårlige lysforhold. Vekt 1545 g. 1300.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3390,00

1300.82

Teleskopstativ Velbon DV-7000 Et kraftig stativ med god stabilitet, som egner seg godt for bruk med teleskop. Utstyrt med oljedempet stativhode som gir jevnt bevegelse ved panorering. 3-delte ben med snaplås 1300.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1180,00

Vannkikkert, stor Robust modell framstilt i bruddsikker plast. Kan deles i 3 deler for enkel transport. Myk, anatomisk formet gummi mot ansiktet. Rutens diameter er 30 cm, høyde i montert stand 50 cm.

1300.97

7695.00

7695.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 355,00

Vannkikkert, liten Med firkantet vindu av klar plast og bløt, anatomisk formet mansjett mot ansiktet. Vinduet er 20 x 17 cm og lengden er ca. 40 cm. 7695.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 180,00

7695.01

GRUNNSKOLE

®


12

LUPER OG KIKKERTER

LUPER Bordlupe, 10 x liten I klar plast, 10 x forstørrelse. Egnet til å bruke innendørs på en bordplate. Den sørger for fast fokuseringsavstand og holder objektet på plass. Diameter 30 mm. 0784.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00

Bordlupe, 10 x stor

0784.25/

I klar plast, 10 x forstørrelse. Egnet til å bruke innendørs på en bordplate. Den sørger for fast fokuseringsavstand og holder objektet på plass. Diameter 75 mm. Størrelsen gjør den lettere å bruke for yngre elever.

0784.30

0784.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00

Håndlupe med håndtak Håndlupe i splintsikkert pleksiglass, som egner seg godt for de yngre elevene. Diameter på linsen er 50 mm. Forstørrer 3,4 x. 1200.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00 Pris ved kjøp av 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00

1200.09

Trekantlupe Med tre linser som forstørrer 3 x, 6 x og 10 x. Linsene er nedsenket i lupen, slik at de ikke så lett ripes opp. En lupe som egner seg godt for de litt eldre elevene som er i stand til å dra nytte av flere forstørrelser. Lengde 93 mm. 0784.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00

0784.05

Foldelupe 5 x Forstørrer ca. 5 x og foldes inn i beskyttelseshylster av plast. 1200.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00

Foldelupe 10 x Kalles også botanikerlupe. Glasslinse av høy optisk kvalitet og med beskyttende innfatning i metall. Forestørrer 10 x 1200.41

0784.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00

0784.85

0784.00

Toveislupe Med denne lupen kan objektet studeres både ovenfra og nedenfra. Består av to luper med et lukket rom i mellom der objektet plasseres. To håndtak på den nedre delen gjør det lett for de yngre elevene å holde lupen, som er ca. 13 cm høy. Den øvre delen kan brukes separat som en bordlupe. 0784.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

®

GRUNNSKOLE


LUPER OG KIKKERTER

13

LINSEBOKSER Linseboks økonomi

1200.37

Med innebygget ekstra lupe på toppen, slik at to det er mulig å oppnå to forstørrelser, 2 x og 4 x. På bunnen er det påtrykt et kvadratisk rutenett på 5 x 5 mm, slik at det er lettere å vurdere faktisk størrelse på objektet. En rimelig linseboks med mange bruksmuligheter! 1200.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00

Linseboks, sett a 9 stk i kasse Her får du 9 stk. av linseboksen ovenfor i en praktisk transportkassett. 1200.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 310,00

1200.38

Linseboks 3,5 x En lupe med 3,5 x forstørrelse er montert i lokket på en standard klar plastboks, og dermed er det mulig å skifte ut plastboksen, dersom den blir ødelagt. Lupens diameter på hele 45 mm gjør det lett å se ned i linseboksen, noe som gjør den anvendelig for alle alderstrinn.

1200.06

1200.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 76,00

Linseboks stor En virkelig stor linseboks som med en diameter på 14 cm har plass til litt større dyr. Lupen forstørrer 2,5 x og leveres med bærerem. 1200.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00

1200.20

GRUNNSKOLE

®


14

MIKROSKOPER

KJØPEVEILEDNING MIKROSKOPER B

A - Objektiver Objektivene skal danne et skarpt og kontrastrikt bilde av preparatet i den forstørrelse som er angitt. Dyrere mikroskoper har som regel objektiver med bedre skarphet ut mot kanten av bildet, disse kalles semiplan-objektiver. Forstørrelser på 4 x, 10 x og 40 x er vanlig på rimelige mikroskoper, og dette er nok for de fleste formål i grunnskolen. 100 x objektiv leveres for å gi inntil 1000 x forstørrelse. Med dette objektivet må man bruke immersjonsolje mellom objektivet og objektglasset for å få korrekt lysbryting. Så stor forstørrelse brukes hovedsakelig til å se på bakterier.

B - Okular

A

E

C G

Okularets oppgave er å forstørre det bildet som er dannet av objektivet. Alle våre mikroskoper leveres med 10 x forstørrelse og er vidvinkelokularer. Valget står mellom mikroskoper med ett eller to okularer, monokulære eller binokulære mikroskoper. Det er mye mer behagelig å jobbe med binokulære mikroskoper, når man kan bruke begge øynene.

D F

C - Grovfokusering Grovfokuseringen skal gjøre grovinnstilling av skarpheten. På dyrere mikroskoper er det bedre mekanikk som gjør det lettere å vri på denne.

F - Belysning

D - Finfokusering Finfokuseringen er viktig for å kunne få et helt skarpt bilde. Dyrere mikroskoper er mer presise i finfokuseringen. Når grov- og finfokusering sitter på samme rattet krever det mindre bevegelse for å gjøre innstillingen, på de rimligste mikroskopene er det to separate ratt.

Belysningen kan være av ulik type og styrke. Halogenlampe gir sterkest lys. LED-lys bruker lite strøm og egner seg i oppladbare mikroskoper. Regulering av lysstyrken er en fordel for å få passe mengde lys til preparater av ulik tetthet og til ulike forstørrelsesgrader.

G - Kondensor

E - Objektbord Objektbord kan være fast, flytende eller kryssbord. På fast bord må objektglasset skyves rundt for hånd, med flytende objektbord er det bordet som skyves rundt, og på kryssbord er det en skrue som forflytter bordet i 2 retninger med stor nøyaktighet.

®

En kondensor skal gi jevnest mulig lys på preparatet og kan reguleres opp og ned. Kondensoren er bygget sammen med en blender som regulerer lysmengde og dybdeskarphet og en filterholder der det kan legges inn filtre for ytterligere regulering av lysstyrke og lysfarge. De enkleste mikroskopene kan være uten kondensor og med en enkel hullblender, en skive med hull av forskjellige størrelser som roteres. Hos oss gjelder dette kun Mikroskop mini.

GRUNNSKOLEN


15

MIKROSKOPER Mikroskop mini Batteridrevet minimikroskop laget i kraftig plastmateriale og med LEDlys. Med tre glassobjektive 4 x, 10 x og 40 x, gir sammen med okular 10 x forstørrelser på 40 x, 100 x og 400 x som våre større mikroskoper. I tillegg er det en overlyslampe som gjør at mikroskopet også kan fungere som ”stereolupe” med opp til 100 x forstørrelse. 1160.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 525,00

1160.05

Mikroskop 100 FL Spesial Vårt standard mikroskop til bruk i grunnskolen, et robust og utprøvd mikroskop gjennom mange år. Utstyrt med objektivrevolver med 3 skarpttegnende objektiver 4 x, 10 x og 40 x som sammen med okular 10 x vidvinkel gir forstørrelsene 40 x, 100 x og 400 x. Okularet er utstyr med viserpil som gjør det enkelt å peke ut bestemte detaljer i preparatet. Fast objektbord med klemmer til å holde fast objektglasset. Fokusering med grov- og finskrue, lyskilden er en 220V/20 W lyspære i foten. Mikroskopet kan utbygges med kryssbord (1160.65) 0768.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1140,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1083,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1028,00

Mikroskop 100 FL startpakke Mikroskop 100 FL Spesial levert med en startpakke bestående av 50 objektglass, 100 dekkglass, en dråpeteller og Mikropreparatsett menneske (0788.54). 6702.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1390,00

0768.40

Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1320,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1254,00

Mikroskop 100 FL LED Identisk med 100 FL Spesial, bortsett fra at lyskilden er en trinnløst variabel LED-lyspære i foten. Denne er drevet av et innebygget, oppladbart NiMH-batteri som gir strøm i 10 timer. Batteriet lades av en medfølgende transformator som også gir strøm fra nettet. Dermed kan man være helt uavhengig av tilgjengelige stikkontakter. 0768.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1290,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1225,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1163,00

0768.45

GRUNNSKOLEN

®


16

MIKROSKOPER

Mikroskop Primomic II mono Primomic II mono er utstyrt med kvalitetsobjektiver med 4 x, 10 x, 40 x og 100 x forstørrelse. 100 x objektivet er et oljeimmersjonsobjektiv. Sammen med 10 x vidvinkelokular, gir det muligheten for inntil 1000 x forstørrelse! De to største objektivene har fjærende front, noe som hindrer at objektglasset knuser ved uforsiktig bruk. Primomic er utstyrt med kryssbord, noe som gjør flytting av objektet enklere og nøyaktigere. Halogenlyskilden er trinnløst regulerbar. Med monokulært hode. 1140.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1790,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1740,00 Prisved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1610,00

Mikroskop Primomic II mono m lærerokular Som Primomic mono, men utstyrt med en loddrett tubus som gjør at læreren kan se samtidig med eleven. Det er også gunstig for bruk med et kamera plassert på den loddrette tubusen. 1140.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2320,00

1140.05

1140.06

Primomic-serien er blitt solgt til flere vitensentre og Newton-rom i Norge, noe som viser at disse mikroskopene holder en høy standard og er egnet for alle skoler som ønsker å satse på mikroskopi.

Mikroskop Primomic II bino Som Primomic II mono, men utstyrt med binokulært hode, noe som er en stor fordel hvis man skal arbeide mye med mikroskop. 1140.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2450,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2360,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2190,00

®

1140.07

GRUNNSKOLEN


MIKROSKOPER

17

Mikroskop Ken-A-Vision digital Digital mikroskop med innebygget videokamera og monokulært hode. Det har 3 objektiver 4 x, 10 x og 40 x som sammen med 10 x okular gir 40 x, 100 x og 400 x forstørrelse. Fin- og grovfoksering på samme ratt og objektbord som er ”flytende” gjør det til et meget brukervennlig mikroskop. Det innebyggede kameraet gir et bilde på 1280 x 960 pixler. som overføres til PC via en usb-kabel. Bildet behandles i det medfølgende programmet Applied Vison som gir mulighet til å eksportere både stillbilder og videoklipp. Strøm til lyskilden fåes via USB-kabelen, derfor må mikroskopet være tilkoblet en PC for å virke. 1160.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2850,00

Mikroskop Primolab 2 Et meget lettbetjent mikroskop med spesifikasjoner som normalt kun finnes på vesentlig dyrere mikroskoper. Det er utstyrt med 4 ekstra skarpttegnende objekter av typen semiplan, 4 x, 10 x, 40 x og 100 x, som sammen med 10 x vidvinkelokular gir forstørrelser på 40 x, 100 x, 400 x og 1000 x. Fokuseringsratt med grov- og finfokusering og kryssbord med lavthengende betjening gjør det meget brukervennlig. Lyssterk halogenlampe med kondensorlinse og trinnløs regulering sikrer en perfekt belysning av preparatet. 1108.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3170,00

1160.10

Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2980,00 Pris ved kjøp av 6 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2790,00

1108.20

1108.10

Mikroskop Primolab 4 Som Primolab 2, men utstyrt med binokulært hode. 1108.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3860,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3630,00 Pris ved kjøp av 6 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3400,00

Mikroskop Primolab 7 Som Primolab 2 med utstyrt med binokulært hode og tubus for tilkobling av foto- og videoutstyr. 1108.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5290,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5090,00 Pris ved kjøp av 6 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4900,00

GRUNNSKOLEN

1108.30

®


18

STEREOLUPER

KJØPEVEILEDNING STEREOLUPER H

A - Søyle Forbinder foten og hodet på stereolupa. Kan være fast eller en stang som hodet kan reguleres opp og ned på.

C A

B - Fokuseringsratt For skarpinnstilling av bildet. Denne har bedre mekanikk på dyrere luper.

C - Okularer Alltid 2 okularer på en stereolupe, hvorav en har justerbar dioptri (H).

D

B

D - Zoominnstilling

E

F

Finnes bare på zoomluper. Zoomluper er lettere å arbeide med en luper med 2 faste forstørrelser.

G

E - Objektivtubus Her sitter enten zoomobjektiver eller 2 par med faste objektiver. Objektivene gir forstørrelse av preparatet sammen med okularene. Valg av forstørrelse er viktig i forhold til hvor lett stereolupa vil være å bruke. Forstørrelse på 10 x og 30 x anbefales for yngre elever, fordi det vil være mye lettere for dem å stille inn og finne preparatet. 10 x forstørrelse vil gi god oversikt og 30 x forstørrelse vil i de fleste tilfeller være stort nok. Alternativ er 20 x og 40 x forstørrelse.

bare, på samme måte som hos mikroskoper. LED-lamper kan drives av batterier og gjør en dermed uavhengig av strømtilkobling, men gir normalt svakere lys.

F - Belysning

G - Glassplate

Stereoluper har overlys og underlys. Disse kan være av halogentype eller LED-type og være faste eller reguler-

Glassplaten brukes sammen med underlys, men når man bruker overlys er det ofte gunstig å erstatte glassplaten med en hvit eller svart plastplate.

®

GRUNNSKOLEN


19

STEREOLUPER

Stereolupe Mini Liten og lett stereolupe med overlys drevet av 2 batterier. Forstørrer 20 x. Veier kun 585 g og kan utmerket godt holdes i hånda under bruk. Derfor er den meget godt egnet til feltbruk. Samme gode optikk som dyrere luper! Lite objektbord, ikke underlys. Leveres med støvhette, hvit plate, 2 batterier og ekstra lyspære. 0770.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 370,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 355,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 330,00

Stereolupe 40 B Stereolupe med halogenlys og objektiver som gir 10 x og 30 x forstørrelse. som endres ved å vri på objektivtubus. Over- og underlys med halogenpærer Med dreibart hode, noe som gjør at to elever lett kan dele en lupe. En kvalitetslupe som egner seg godt som elevlupe på lavere klassetrinn. Leveres med okularkapper, støvhette og svart/hvit plate.

0770.00

1106.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1380,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1311,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1245,00

Stereolupe 40 C Som Stereolupe 40 B, men med objektiver som gir 20 x og 40 x forstørrelse. Egnet for noe eldre elever og elever med mer erfaring med bruk av stereolupe. Begge modellene kan endre forstørrelse ved bytte av okularer fra 10 x til 20 x (0770.79). 1106.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1380,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1311,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1245,00

Stereolupe 30 LED

1106.15

Denne lupen er utstyrt med overlys bestående av 10 lysdioder og underlys bestående av 6 lysdioder, drevet av 3 oppladbare batterier som lades opp av den medfølgende transformatoren. En ladning varer i 8 10 timer. Lupen er derfor egnet til ekskursjonsbruk. Hodet til lupen er ikke dreibart. Forstørrelsen er fast 10 x eller 30 x. 0770.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1575,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1496,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1421,00

0770.35

GRUNNSKOLEN

®


20

STEREOLUPER

Stereolupe 60 En stereolupe som har ekstra god og skarptegnende optikk. Belysningen er kraftig og trinnløs regulerbar, og overlys og underlys kan brukes samtidig. Forstørrelse 10 x og 30 x, dreibart hode. Solid søyle som lar deg stille inn på større preparater. Kan brukes med 20 x okularer (1109.81) for å doble forstørrelsen når dette er nødvendig. Leveres med svart/hvit plate, okularkapper og støvhette. 1109.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2430,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2360,00 Pris ved kjøp av 6 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2190,00

Stereolupe Primozoom II Primozoom er utstyrt med en bred, ergonomisk utformet fot som gir en svært god arbeidsstilling. Den er videre utstyrt med et stort fokuseringsratt som er behagelig å bruke. Forstørrelsen er trinnløs fra 10 x–40 x, noe som er meget effektivt og behagelig å jobbe med. Optikken er av høy kvalitet, noe som gir et ekstra skarpt og kontrastrikt bilde og man kan jobbe i lengre tid uten å bli trett i øynene. Belysningen er av trinnløs variable halogentype. Leveres med okularkapper, svart/hvit plate og støvhette. 1109.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2900,00 Pris ved kjøp av 3 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2740,00

1109.80

Pris ved kjøp v 6 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2560,00

1109.61

®

GRUNNSKOLEN


21

TILBEHØR TIL MIKROSKOPI OKULARER Okular 20 x for Stereolupe 60 Dobler forstørrelsen hos Stereolupe 60 i forhold til standard 10 x okular. 1109.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00

Okular 20 x for Stereolupe 40B og 40 C Dobler forstørrelsen hos Stereolupe 40B og 40C i forhold til standard 10 x okular. Ikke avbildet. 0770.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 290,00

1109.81

RESERVEPÆRER Reservepære 12 V/10 W halogen Til overlys på Stereolupe 40B og 40C og underlys på Stereolupe Primozoom II. 1106.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00

1106.79

Reservepære 12 V/10 W halogen Til underlys på Sterolupe 40B og 40C. 1106.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00

Reservepære 12 V/15 W halogen

1106.20

Til underlys Stereolupe 60. 1109.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 62,00

Reservepære 12 V/10 W halogen m reflektor Til overlys på Sterolupe Primozoom. 1109.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 73,00 1109.85

Reservepære 12 W/15 W halogen m reflektor Til overlys Sterolupe 60. 1109.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 73,00

Reservepære 220 V/20 W til 1160.01 Til Mikroskop 100 FL Spesial. 1153.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00

1109.63/1109.84

Reservepære 6 V/20 W halogen Til mikroskop Primomic, Primolab og PrimoX 1104.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00

1104.35

GRUNNSKOLEN

1153.10

®


22

TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

RENSEMIDLER FOR OPTIKK Trykkluftsboks Blåser bort støv fra linser og mekanikk. 0786.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 133,00

Rensepenn for optikk, Lenspen Fettete og støvete linser er nå fortid med dette praktiske produktet! Ved hjelp av børsten i den ene enden fjernes støv og lignende fra linseoverflaten. Deretter brukes renseputen i den andre enden til å pusse etter med. Renseputen tilføres et spesialutviklet rensepulver ved å vri hetten en halv omgang, og er dermed alltid klar til bruk. Lett å ta med seg i felten. Kan brukes til mikroskoper og stereoluper, så vel som kikkerter.

0786.36

1300.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 84,00

Pensel Til fjerning av små partikler/støv fra optikk. 1103.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

1300.10

1103.12

Rensevæske for optikk Sprayflaske med middel som løser skånsomt opp de fleste vannoppløslige og lett fettete forurensninger på optikk. Mengde 100 ml. 1103.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 210,00

Xylol Rensevæske for fjerning av immersjonsolje fra objektiver, objekt- og dekkglass. 2909.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Linsepapir pk a 500

1103.07

2909.03

Til rensing av optikk, såvel mikroskoper og stereoluper som kikkerter og fotoapparater. 0786.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 77,00

RÅD OM RENSING AV OPTIKK Bruk aldri tørkepapir eller liknende papirsorter til å rense optikk. Disse vil helt sikkert inneholde harde partikler som vil føre til fine riper i glasset og til slutt ødelegge det.

®

0786.35

GRUNNSKOLEN


TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

23

MIKROPREPARERING Objektglass pk a 50 Standard objektglass, størrelse 76 x 22 mm. 0786.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00 Pris ved kjøp av 20 pk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00

Dekkglass pk a 100 Standard dekkglass 18 x 18 mm. 0786.10

0786.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00 Pris ved kjøp av 10 pk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,50

0786.20

Objektglass med 1 fordypning Objektglass 76 x 22 mm med 1 fordypning for å kunne se på store og levende preparater, f.eks. krepsdyr fra ferskvann. 0786.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 11,00 Pris ved kjøp av 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00

0786.15

Etiketter til objektglass pk a 960 Til merking av egenlagede preparater, størrelse 29 x 18 mm. 0786.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00

0786.19

Glasskar til farging av 8 objektglass Til bruk ved farging av mikroprepater. Med lokk. 0786.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00

Fargingssett til mikroskopi Sett med de nødvendige fargestoffer til farging av mikropreparater, samt Eukitt til innleiring av preparater som skal tas vare på og xylol til rengjøring. Inneholder fargestoffene bromtymolblått 0,04 %, eosinoppløsning 1 %, karmineddiksyre, jod-jodkalium-løsning, safranin og metylenblått. 0786.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 523,00

0786.08

0786.01

GRUNNSKOLEN

®


24

TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

Micro Life kuvette Hjelpemiddel til mikroskopering av levende kulturer, f.eks. tøffeldyr. To kammere med skrulokk er forbundet med et objektglass, på en slik måte at det er enkelt å holde kulturen i live i lengre tid. 0785.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 270,00

Rensevæske for Micro Life kuvette, 100 ml 0785.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00

Mikropreparateske med plass til 25 preparater

0785.95

I plast. Lokk av klar plast. Ikke avbildet. 4890.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00

Immersjonsolje, 25 ml Til mikroskopering med 100 x oljeimmersjonsobjektiver. Ikke avbildet. 0786.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 56,00

Saltkar m lokk Glasskar med rund bunn som kan brukes til å se på levende smådyr med stereolupe. Glasslokk legges over og holder dyrene på plass. Størrelse 40 x 40 mm. 0786.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00

Mikroskop og sterolupe, hefte Gir en grundig innføring i bygning, bruk og stell av mikroskoper og stereoluper. 52 s. A4-hefte. Norsk.

1503.61

7610.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 179,00

Cellen, hefte Gir tips om hvordan lage en rekke ulike cellepreparater for studier med mikroskop og lupe. 59 s. A4-hefte. Norsk. 7610.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 179,00

7610.52

7610.51

Transportkasse til stereolupe Plastkasse med håndtak som passer til Stereolupe 30 LED. Isoporbeskyttelsen i originalforpakningen passer nøyaktig ned i denne. Kan også brukes til mindre stereoluper som Stereolupe Mini. 1106.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 285,00 ®

1106.99

GRUNNSKOLEN


TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

25

KAMERAER Mikroskopkamera Pupilcam Kamera som kan brukes sammen med mikroskop eller stereolupe. Det er ikke nødvendig å fjerne okularet, siden kameraet passer på utsiden. Med ei stereolupe vil kameraet gi vignettering, dersom det ikke brukes et spesialokular. Gir en oppløsning på bildet på 1280 x 960 pixler. Bildet overføres med USB-kabel til en PC-skjerm og det brukervennlige programmet Applied Vision, eventuelt videre til en prosjektor eller en smartboard. 0781.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2580,00

Mikroskopkamera Moticam 1000 Kamera som med 4 ulike adaptere kan tilpasses okularet til alle våre mikroskoper og stereoluper. Kameraet leverer stillbilder på 1280 x 1024. Kobles til PC med USB-kabel og vises i programmet Motic Images Plus og kan eventuelt kobles videre til en prosjektor eller en smartboard. 0781.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3560,00

0781.55

0781.71

Digital kameralupe 200 x Denne digitale kameralupa kan ta stillbilder og digital video med forstørrelse i området 10–200 x. Oppløsningen er på hele 1280 x 1024 for stillbilder og 640 x 480 (VGA) for video. Kameralupa kobles til PC via USB og viser bildet på skjermen. Det får strøm fra USB-kontakten. Kameralupa har 6 regulerbare LED-lys plassert rundt linsen, noe som sikrer god belysning uansett forstørrelse. Det som gjør det så fleksibelt, er at det kan holdes i hånden eller plasseres på et medfølgende stativ. Det egner seg til å studere alle slags overflater, spesielt har det fordeler når det gjelder å studere levende vesener, for eksempel insekter. Den medfølgende programvaren lar deg starte og stoppe opptak, regulere lys og kontrast, zoome ut og inn, sette inn dato og klokkeslett, gjøre målinger i bildet og å fryse bildet. 0781.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 820,00

Digital kameralupe 500 x Som kameralupa over, men med mulighet for enda høyere oppløsning. 0781.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 920,00

0781.90/ 0781.91

GRUNNSKOLEN

®


26

TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

Eksploroskop Eksploroskopet er en svært rimelig inngangsbillett tli den digitale mikroverden! Enkelt håndholdt design som ikke krever fokusering, men som gir forstørrelser opp til 50 x. Innebygget LED-lys. Kobles til datamaskin via USB-kabel. Det levende bildet i størrelse 640 x 480 pixler sees på dataskjermen og enkeltbilder kan lagres. Kompatibel med alle Windowsversjoner og Mac OSX 10.4 eller over. 1200.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 497,00

1200.69

Fleksikamera Ken-A-Vision 7890 UM Kamera fra Ken-A-Vision på fleksiarm med oppløsning 1,2 MP (1280 x 960 pixler). Kameraet leveres med programvare Applied Vision for Windows. Kobles til PC med fast kabel 1,5 m USB 2.0/1.1. Opp til 30 bilder pr sekund. Leveres med 28 mm mikroskopadapter. Fokuserer fra 8 mm til uendelig! 0781.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3750,00

Digitalkameraadapter De fleste kompakte digitalkameraer kan brukes til å fotografere gjennom mikroskoper, stereoluper eller teleskoper. Vårt universale kameraadapter gjør at du kan feste kameraet til det optiske utstyret. Adapteret passer til okularer av størrelse 28–45 mm i diameter, deriblant alle standard mikroskoper og stereoluper. Laget i aluminium, vekt 350 g.

0781.21

5656.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 360,00

5656.10

®

GRUNNSKOLEN


TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

27

MIKROPREPARATER Mikropreparatsett menneske 25 fine preparater hentet fra menneske eller tilsvarende fra pattedyr. Se innholdsfortegnelse nedenfor. 0788.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 390,00

Mikropreparatsett zoologi 25 fine zoologiske preparater. Se innholdsfortegnelse nedenfor. 0788.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 390,00

Mikropreparatsett botanikk 25 fine botaniske preparater. Se innholdsfortegnelse nedenfor. 0788.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 390,00

Celledeling i rot av løk, 15 preparater 0788.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

Blodutstryk, 15 preparater 0788.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

Sædceller, 15 preparater 0788.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

Arterie og vene, 15 preparater 0788.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

Menneske, 25 preparater 1. Løst bindevev 2. Gjennomsiktig brusk 3. Glatte muskelceller 4. Tverrstripete muskelceller 5. Hjertemuskelceller 6. Plateepitel fra munnavskrap 7. Enkelt lag med plateepitel 8. T.s. av slimhinne med plateepitel 9. Lungevev fra pattedyr 10. Hårsekker fra menneske 11. Blodutstryk fra menneske 12. Sædceller 13. Arterie og vene 14. Lymfeknute 15. Mageslimhinne 16. Tynntarm 17. Testikkelvev 18. Eggstokk 19. Blære 20. Motoriske nerveceller 21. Ryggmarg 22. Hud fra pattedyr 23. Nervebunt, tverrsnitt 24. Bukspyttkjertel 25. Milt fra pattedyr

GRUNNSKOLEN

Zoologi, 25 preparater 1. Tøffeldyr (Paramecium) 2. Euglena 3. Hydra t.s. 4. Hydra, helt dyr 5. Hydra, l.s. 6. Meitemark, t.s. 7. Husflue, munndeler 8. Husflue, vinge 9. Husflue, ben 10. Bie, ben 11. Mygglarve 12. Sommerfugl, munndeler 13. Hud fra frosk 14. Blodutstryk fra frosk 15. Fuglefjær 16. Vannloppe (Daphnia) 17. Fiskeskjell med vekstsoner 18. Bie, munndeler 19. Bendelorm, modent ledd 20. Slimhinne med cilier 21. Lever av frosk 22. Kromosoner fra spyttkjertel av bananflue 23. Hydra, t.s. ved formeringsorgan 24. Insektantenne 25. Testikler hos frosk

Botanikk, 25 preparater 1. Celler fra hud av løk 2. Celledeling i rotspiss av løk 3. Rot av Broad bean, t.s. 4. Enfrøbladet stamme, t.s. 5. Gresskar-stamme, t.s. 6. Vedaktig, 3-årig stamme, t.s. 7. Furunål, t.s. 8. Liguster, blad med spalteåpninger 9. Jasmin, blad med spalteåpninger 10. Spirende pollenkorn 11. Lilje, l.s. av pollenknapper 12. Lilje, t.s. av fruktemne 13. Furu, l.s. av ung hannblomst 14. Lav, l.s. 15. Mose, antheridium, l.s. 16. Mose, protonema 17. Gjærsopp 18. Penicillinium sopp 19. Diatomeer 20. Grønnalge (Spirogyra) 21. Hydrilla, knopp, l.s. 22. Overhud m spalteåpninger i blad av Broad Bean 23. Grønnalge Chlamydomonas 24. Furu, stamme, eldre t.s. 25. Bomull, stamme, t.s.

®


28

TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

CELLER Dyrecelle, økonomi Med detaljerte gjengivelser av organeller i 1000 x forstørrelse. Viser bl.a. cellekjernen og cytoplasma med mitokondrier, ribosomer, endoplasmatisk nettverk og Golgiapparatet. Nummerert og med engelsk key card. Stor modell, ca. 40 cm høy! 7745.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 870,00

Dyrecelle, skummodell Denne modellen er laget i bløt og barnevennlig skumplast, noe som gjør det lett å introdusere dyrecellens oppbygning og dens organeller til de yngre elevene. Veiledning med fakta om dyrecellen og aktivitetsforslag medfølger (norsk og engelsk). 5914.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 129,00

7745.21

5914.01

Plantecelle, skummodell Denne modellen er laget i bløt og barnevennlig skumplast, noe som gjør det lett å introdusere plantecellens oppbygning og dens organeller til de yngre elevene. Veiledning med fakta om plantecellen og aktivitetsforslag medfølger (norsk og engelsk). 5915.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00

Plantecelle Modell av en typisk plantecelle, med cellekjerne og saftrom. Størrelse 25 x 16 x 9 cm. 7745.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 540,00 5925.67

7745.22

®

GRUNNSKOLEN


TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

29

Mitose, plansje Plansje som illustrerer 9 stadier i en mitose. Størrelse 84 x 118 cm. LU betyr luksusmontering, da er plansjen levert på rullestokk med mulighet for oppheng i stativ. ØK er økonomiutgaven uten stokk. 6203.47 ØK uten stokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 240,00 6203.47 LU med stokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 735,00

Meiose, plansje Plansje som illustrerer 10 stadier i en mitose. Størrelse 84 x 118 cm. 6203.48 ØK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 240,00 6203.48 LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 735,00 6203.47

6203.48

DNA-molekyl modell, stor Stor modell, ca. 50 cm høy! Satt sammen av fargekodede molekylmodeller i plast. Leveres ferdig montert. Flott modell til en meget gunstig pris! 5275.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 490,00

DNA-molekyl modell 22 lag Byggesett dobbelthelix med 22 lag. Monteres på holder med fot og topp. Kun de sammenhørende baseparene adenin og thymin og cytosin og guanin kan kobles til hverandre. Baseparene holdes sammen av deoksyribose (rød) og fosfat (lilla). 5275.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 490,00

DNA-molekyl modell 12 lag Som 5275.65, men med 12 lag. 5275.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 290,00

5275.77

5275.65

5275.64

GRUNNSKOLEN

®


30

TILBEHØR TIL MIKROSKOPI

DYRKING AV BAKTERIER OG SOPP Agarpølse, kjøttpepton Agarpølsene er steril næringsagar i nylonhylse. På en enkel måte skjæres skiver av pølsene ved hjelp av en bredbladet, flambert kniv. Agarpølsenes renskårne overflate kan trykkes direkte mot den gjenstand som skal undersøkes, eller skivene kan podes på vanlig måte i petriskål. På grunn av skivenes diameter er det best å benytte 6 cm plast petriskåler (0166.00). En agarpølse holder til 20–25 stk 5 mm tykke skiver.

8007.28

8007.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 70,00

Agarpølse, maltekstrakt Som ovenfor, men beregnet på dyrking av sopp. 8008.38

8008.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00

Agar på flaske, kjøttpepton Til dyrking av bakterier. Flasken varmes i vannbad og helles i skålene. Holder til ca. 15 store petriskåler (0166.10). 8007.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00

Agar på flaske, maltekstrakt Som ovenfor, men beregnet på dyrking av sopp. 8008.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00

Petriskåler i plast Ø 90 mm, pk a 20 I steril pakning, størrelse 90 x 15 mm. 0166.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00

Petriskåler i plast Ø 50 mm, pk a 10

8007.38/8008.38

I steril pakning, størrelse 50 x 10 mm. 0165.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00

0165.90/0166.10

®

GRUNNSKOLEN


31

INNSAMLING AV PLANTER OG DYR INNSAMLING I VANN Vannhåv m teleskopskaft Denne er beregnet på fangst av vanninsekter ved bunnen, og er utstyrt med et galvanisert nett i bunnen med maskevidde 1,5 mm og en aluminiumsring med diameter 26 cm i toppen. Dybden til posen er 24 cm. Leveres med teleskopskaft. Skaftet kan trekkes ut fra 110 til maks 200 cm. 2102.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 390,00

Vannhåv m teleskopskaft økonomi En smart, liten vannhåv med teleskopskaft av aluminium. Den er ikke like slitesterk som den større håven, men bør være en godt alternativ for de yngre elevene. Skaftet kan trekkes ut fra 46 til maks 78 cm.

2102.95

2101.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00 Pris ved kjøp av 10 stk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 52,00 2101.50

Fangstsikt uten skaft En kraftig forsterket sikt som tåler graving i bunnmateriale. Den er spesielt godt galvanisert, slik at den er meget motstandsdyktig mot rusting. Diameter er 20 cm. Den er montert i en vinkel på ca. 30 grader, noe som letter prøvetaking og sikting i vannoverflaten. Monteres på skaft 2103.00, eventuelt med forlengerskaft 2103.01 2301.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

2301.08

Fangstsikt med skaft, økonomi Fangsikt med fast skaft og en solid ramme som holder en utskiftbar sikt 2102.57. Leveres klart til bruk med skaft av tre 150 cm langt. 7602.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00

7602.00/ 2102.57

Sikt for 7602.00 Til utskiftning av sikten i Fangsikt med skaft, økonomi. 2102.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00

Dafnienett uten skaft Brukes til å fange større mygglarver og små krepsdyr som dafnier. En kraftig bøyle med diameter 28 cm, maskevidde ca. 70 um. Monteres på skaft 2103.00, eventuelt med forlengerskaft 2103.01 2103.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

Nettpose, reserve for Dafnienett 2101.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 127,00

GRUNNSKOLEN

2103.20/ 2101.60

®


32

INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

Planktonhåv 25 µm med line Til fangst av planteplankton. 10 m line er festet til en kraftig galvanisert ring med nettpose som ender i et oppsamlingsglass med tappekran. 2102.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 380,00

Planktonhåv 65 µm med line Til mellomstort dyre- og planteplankton. 10 m line er festet til en kraftig galvanisert ring med nettpose som ender i et oppsamlingsglass med tappekran. 7607.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 380,00

Planktonhåv 100 µm med line Til fangst av dyreplankton. 10 m line er festet til en kraftig galvanisert ring med nettpose som ender i et oppsamlingsglass med tappekran. 7607.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Line for planktonhåver, 10 m

2102.82/ 7607.10-.20

3 mm tykkelse, av flettet nylon. Kan brukes til forlengelse eller reserve til planktonhåver med line. 2302.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00

Planktonhåv 25 µm for skaft Til fangst av planteplankton. Håvring i galvanisert stål med skaftfeste, passer til teleskopskaft 7606.00 eller skaft i aluminium 7607.45 7607.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 320,00

Planktonhåv 65 µm for skaft Til fangst av mellomstort dyre- og planteplankton. Håvring i galvanisert stål med skaftfeste, passer til teleskopskaft 7606.00 eller skaft i aluminium 7607.45 7607.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 296,00

7607.007607.40

Planktonhåv 100 µm for skaft Til fangst av dyreplankton. Håvring i galvanisert stål med skaftfeste, passer til teleskopskaft 7606.00 eller skaft i aluminium 7607.45. 7607.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 270,00

Senkenett Består av 2 sammenleggbare spilestenger og et nett på 1 x 1 m. Nettet senkes ned i vannet og når en fisk eller frosk svømmer over, trekkes det opp av vannet.

7609.01

7609.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

Kastenett Nett med diameter 1,8 m. Det er lett å kaste ut og trekke inn igjen for å fange fisk og frosk m.m. Et nett av meget god kvalitet. 2101.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 338,00

2101.46

®

GRUNNSKOLEN


INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

33

Skaft i bøketre, 95 cm Passer til fangstsikt 2301.08. 2103.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00

Forlengerskaft i bøketre, 95 cm Passer til Skaft i bøketre, 95 cm. Dobler lengden. 2103.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 154,00

Teleskopskaft i aluminium Skaftet kan trekkes ut fra 110 cm til maks 200 cm. Passer til vannhåv og planktonhåver med skaftfeste. 7606.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 208,00

Skaft i aluminium 125 cm Skaftet er 125 cm langt og passer til vannhåv og til planktonhåver med skaftfeste. 7607.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 138,00

Veggoppheng for håver Plassbesparende og praktisk oppheng med plass til 2 rekker av håver, fangstsikter, hageredskaper m.m. Laget av galvarisert stål. En stoppeplate ytterst på hver arm sikrer at redskapene ikke faller av. Bredde 45 cm, høyde 15 cm og dybde 50 cm.

2103.00/ 2103.01

7606.00/ 7607.45

2103.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 430,00

Vannprøvehenter for skaft Med denne smarte vannprøvehenteren er det det lett å ta en vannprøve fra vannoverflaten. Den består av et 1000 ml begerglass i plast med oppheng i sidene, slik at det svinger fritt og dermed alltid holder seg i loddrett posisjon. Det er montert i et rustfritt beslag. Vannprøvehenteren monteres på skaft i bøketre 2103.00, eventuelt med forlengerskaft 2103.01 2101.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00 2103.50

2101.07

Vannprøvehenter Vannprøvehenter med line som henter en vannprøve på dypet. Når den senkes ned strømmer vannet gjennom, men i det den er på rette dyp og trekkes opp igjen, blir den stengt og vannprøven på 1 liter blir holdt på plass til den er oppe og blir tappet gjennom tappeslangen. 7670.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1080,00 7670.17

GRUNNSKOLEN

®


34

INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

Bunngrabb, enkel Med bunngrabb kan du hente en prøve fra bløtbunn. Grabben åpner seg når den senkes ned på bunnen og lukker seg igjen hår det trekkes i linen. Laget i rustfritt stål med hengsler i messing. Leveres med 20 m line. 2101.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1690,00

Bunnskrape Kraftig, galvanisert jernramme påmontert grovmasket nett. Leveres komplett med 20 m line. Bunnskrapen trekkes etter bunnen (gjerne fra båt og samler opp bunnmateriale. Åpningen på rammen er 21 x 51 cm. 2101.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 948,00

2101.20

2101.12

Bunnsikt Til sikting av slam og annet bunnmateriale, slik at smådyr kommer til syne. Består av en ramme på 24 x 30 x 10 cm med et trådnett i bunnen. Rammen er laget i vannfast kryssfiner og trådnettet er forsterket med en aluminiumskant.

7685.200

7685.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 283,00

Vannplantedregg Til innsamling av vannplanter på større dybder enn bruk av gummistøvler tillater. Dregg med 6 bøyelige kroker, utført i rustfritt stål.. Leveres med 20 m flettet nylonline. 2102.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 210,00 2102.20

Kasterive For innsamling av større planter/alger i sjøen. Svært solid. Leveres med line. 7611.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 580,00

7611.50

®

GRUNNSKOLEN


INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

35

Sorteringsbakke Når fangsten av smådyr fra ekskursjonen skal sorteres, er denne hvite plastbakken med lave skillevegger ideell. Bakken består av 15 rom på 6 x 6 cm og er 33,5 cm lang, 22 cm bred og 3,7 cm høy. 0520.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 356,00

Plastbakke 35 x 26 x 6 cm Robust bakke produsert i hvit, slagfast plast med flat bunn. Lar seg stable. Egnet til sortering av materialer på ekskursjon eller i klasserommet.

0520.31

0520.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

Plastbakke 49 x 30 x 9 cm Robust bakke produsert i hvit, slagfast plast med flat bunn. Lar seg stable. Egnet til sortering av materialer på ekskursjon eller i klasserommet. 1400.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 109,00

Plastbakke 70 x 45 x 18 cm Robust bakke produsert i hvit, slagfast plast med flat bunn. Lar seg stable. Egnet til sortering av materialer på ekskursjon eller i klasserommet. 0520.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 355,00 1400.10-.11/0520.37

Bøtte, 12 liter Kraftig bøtte i svart plast. 2201.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00

Innsamlingsglass Runde innsamlingglass i klar plast. De to minste modellene har skrulokk, mens de største har snap-on lokk.

Varenr.

Volum

Høyde

Ø

Åpning

Antall

Pris

2201.43

50 ml

49 mm

47 mm

35 mm

25

89,00

2201.44

100 ml

83 mm

47 mm

35 mm

25

118,00

2201.45

280 ml

62 mm

95 mm

85 mm

25

87,00

2201.46

520 ml

114 mm

95 mm

85 mm

10

56,00

2201.47

1.180 ml

131 mm

133 mm

120 mm

10

126,00

2201.98

2201.43-2201.47

GRUNNSKOLEN

®


36

INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

INNSAMLING PÅ LAND Sommerfuglhåv Skaft av tre og sammenleggbar lettvektsbøyle. Håvdiameter 37 cm, lengden på innsamlingsnettet (solid kunststoff) 75 cm. Leveres komplett med skaft. 2101.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 260,00

Sommerfuglhåv økonomi Billig sommerfuglhåv med stor nettpose. Håvdiameter er 35 cm, teleskopskaft i aluminium 46–78 cm. 2101.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00

2101.00

2101.05

Slaghåv Skaft av tre og ekstra kraftig nettbøyle i aluminium. Selve posen er laget av kraftig lerret. Håvdiameter 35 cm, lengden på innsamlingsnettet 75 cm. Til innsamling av insekter i vegetasjon. Leveres komplett med skaft. 2101.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 310,00

2101.01/2101.69

Håvpose til slaghåv Reservepose til slaghåv 2101.01. Byttes enkelt uten verktøy. 2101.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00

Bankeskjerm Duk med håndtak og spilestenger til oppsamling av insekter som bankes ned av busker og trær. Solid konstruksjon med dobbeltforsterket randsydd kant. Kan legges sammen slik at den tar svært lite plass. 2101.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00

2101.02

®

GRUNNSKOLEN


INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

37

Insektsold Til innsamling av insekter og andre smådyr som lever i vissent løv eller på trestammer. Insektsoldet har to håndtak, en rist på midten og en oppsamlingspose nederst som kan åpnes for å tømme den for fangst. Ta litt vissent løv i den øvre delen og rist, slik sorteres det grove fra det fine og dyrene blir konsentrert i den nedre delen. Kanten av soldet er buet, slik at det også kan holdes inntil en trestamme og man kan koste barklevende dyr ned i soldet. 7612.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

Førnetrakt Førnetrakt brukes til å drive ut smådyr av jordprøver ved hjelp av varme. Trakt med diameter 18 cm., har plass til 1 liter, har en rist med diameter 9 cm og maskevidde 4 mm. Leveres med en 100 W lyspære som varmekilde. 7677.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 440,00

7612.60

7677.00

Insektsuger Betår av et oppsamlingsglass med lokk og to slangestykker. Innsamler insekter skånsomt og uten berøring. Man retter den ene slangen mot insektet og suger i det andre. Insektet havner i oppsamlingsglasset. Et lite filter hindrer insektet i å havne i munnen.

7675.40

7675.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00

Musefelle Vippemodell for levendefangst av smågnagere. Det legges litt lokkemat inn i fellen og når musa går inn i fella, går vippa ned og så tilbake når musa er helt inne. Musene tar ikke skade av denne fangstmetoden og fella er lett å tømme. Husk at fella skal sjekkes minst to ganger i døgnet! 7690.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 62,00

Morakniv Kniv med fingerbeskytter og hylster. Blad i meget god kvalitet - rustfritt stål. Skjefte av slagfast plast.

7690.00

7042.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00

7042.40

GRUNNSKOLEN

®


38

INNSAMLING AV PLANTER OG DYR

Feltspade 3-delt Hendig, sammenfoldbar modell som får plass i en veske. Både blad og håndtak i stål. 2305.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

Feltspade sammenleggbar Sammenleggbar modell. Solid, treskaft med blad i rustfritt stål. Bladet kan foldes tilbake. 7681.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 128,00

2305.52

Plantespade botanikermodell Spesielt egnet for å ta opp blomster med rot. 2306.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00

Plantespade smal Med trehåndtak og spade i rustfritt stål. 2306.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00

Plantespade bred Ekstra bred modell. Med trehåndtak og blad i rustfritt stål. 2306.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 44,00

2306.04-2306.10

Jordprøvetaker, 40 cm Jordprøvetaker/jordbor med total lengde 50 cm for prøvetaking ned til 40 cm. Med avmerkning for hver 10 cm dybde. Jordkjernen får diameter 20 mm. Leveres med verktøy for uttaking av prøven. Utført i rustfritt stål. 2305.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 270,00

Jordsiktesett/Soldsats Jordsiktesett/soldsats til sikting av jordprøver. Kan brukes til å separere smådyr fra jord og slamprøver. Sett med 4 sikter pluss bunn og lokk, laget i slagfast plast. Tåler oppvarming til ca. 80 °C. Maskestørrelser: 4,0 mm - 2,00 mm - 0,25 mm - 0,06 mm Siktdiameter: 17 cm. Høyde: 6,4 cm. 7685.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 632,00 2305.64

7685.00

®

GRUNNSKOLEN


PREPARERING/UTSTILLING

39

DISSEKSJON Disseksjonskniv Med plastskaft og blad i rustfritt stål. Et godt alternativ til skalpellen. 0788.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Skalpellskaft nr. 4 Skalpellskaft type nr. 4 i rustfritt stål, leveres med 5 buede blad. 1401.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 27,00

Skalpellblad buet Med buet egg. til skaft nr. 4. Leveres i pk a 5. 1401.14 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,10

0788.08

Pris per stk ved kjøp av 100 stk (1 eske) . . . . . . . . . . . . kr 1,55

Skalpellblad rett Med rett egg. Til skaft nr. 4. Leveres i pk a 5. Ikke avbildet. 1401.13 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,10

1401.12

Pris per stk ved kjøp av 100 stk (1 eske) . . . . . . . . . . . . kr 1,55 1401.13

Prepareringsnål Rett nål montert på plastskaft. 1400.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 9,50

Pinsett stor Med rett spiss, 25 cm lang, i rustfritt stål 1400.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00

Pinsett butt

1400.66

Med rett og butt spiss, 13 cm lang, i rustfritt stål. 1400.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,00 1400.62

Pinsett bøyd Med vinkelbøyd spiss, 15 cm lang, i rustfritt stål 0786.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,50

0786.60

Pinsett spiss Med rett spiss, 10 cm lang, i rustfritt stål 1400.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

1400.61

Pinsett plast, pk a 10 Med rett spiss, i plast. Ikke avbildet. 0786.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00

Insektpinsett

0788.09

For å kunne håndtere smådyr uten å skade dem. I bladstål, med rett spiss. 0788.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,00

GRUNNSKOLEN

®


40

PREPARERING/UTSTILLING

Saks, spiss/butt Lengde 13 cm. I rustfritt stål. 0787.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00 Pris per stk ved kjøp av 12 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,50

Saks, spiss Lengde 11 cm. I rustfritt stål 0787.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00 Pris per stk ved kjøp av 12 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Beinsaks Meget kraftig, vinkelbøyd saks til klipping i fisk m.m. Klipper lett tynne bein, skinn eller plantedeler. I rustfritt stål.

0787.00-.10/1401.08

1401.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Disseksjonssett Komplett sett bestående av en spiss og en butt saks, en rett pinsett, et skalpellskaft nr. 4 med 5 blad, 2 prepareringsnåler og en dråpeteller , alt plassert i en praktisk plasteske med hengslet lokk. 1402.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 120,00

Disseksjonsskål Aluminiumsbakke med bunnplate i myk vinyl til bruk ved disseksjon. Vinylplaten kan lett tas ut og rengjøres. Størrelse 34 x 24 x 6 cm.

1402.00

0789.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 206,00

INSEKTPREPARERING Disseksjonsnåler, pk a 100

0789.10

Nåler med farget hode som kan brukes som disseksjonsnåler eller til å spenne opp insekter. 1401.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 44,00

Insektnåler Svarte, med plasthode, 38 x 0,25 mm. Pakker a 100 stk. 1400.30 Insektnål str. 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 1400.31 Insektnål str. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 1400.32 Insektnål str. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 1400.33 Insektnål str. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 1400.34 Insektnål str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 1400.35 Insektnål str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 1400.36 Insektnål str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

1401.70

1400.30-1400.36

Eddiketer 200 ml Eddiketer eller ethylacetat, brukes til å bedøve/avlive insekter. Et stykke vatt legges i et glass med tettsluttende lokk eller i vår Bedøvelsesflaske 2102.40. Vattdotten fuktes lett med eddiketer, og insektene plasseres i glasset og holdes der til de er avlivet. Eddiketer er ufarlig for mennesker og gjør at insektene forblir myke til de er preparert. Ikke avbildet. 2902.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00 ®

GRUNNSKOLEN


PREPARERING/UTSTILLING

41

Spennbrett Laget av mykt abakitre med skrå sider, lengde 30 cm. Total bredde og rillebredder er oppgitt for å passe til insekter av forskjellig størrelse. 1401.31 Bredde 32 mm, rillebredde 2 mm . . . . . . . . . kr 66,00 1401.32 Bredde 33 mm, rillebredde 3 mm . . . . . . . . . kr 66,00 1401.33 Bredde 44 mm, rillebredde 4 mm . . . . . . . . . kr 72,00 1401.34 Bredde 65 mm, rillebredde 5 mm . . . . . . . . . kr 78,00 1401.35 Bredde 47 mm, rillebredde 7 mm . . . . . . . . . kr 79,00 1401.36 Bredde 58 mm, rillebredde 8 mm . . . . . . . . . kr 80,00

1401.31-.38

1401.37 Bredde 79 mm, rillebredde 9 mm . . . . . . . . . kr 82,00 1401.38 Bredde 82 mm, rillebredde 12 mm . . . . . . . . kr 84,00

Insektkasse 28 x 40 cm Gedigent utført insektkasse i furu, med mykt materiale i bunnen og avtakbart lokk med glass. 1401.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 371,00

Insektkasse 35 x 50 cm Gedigent utført insektkasse i furu, med mykt materiale i bunnen og avtakbart lokk med glass. 1401.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 394,00

Plastkassett A5

1401.51/ 1401.52

Oppbevaringskassett i grå slagfast plast med slisser for skillevegg. Ved å legge en tynn isopor i bunnen, kan man lage til en rimelig oppbevaringsløsning for insekter på nål. 5705.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00

Lokk for plastkassett A5 Lokk i gjennomsiktig plast. 5710.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00

5705.30

Plastkassett A4 Oppbevaringskassett i grå slagfast plast med slisser for skillevegg. Ved å legge en tynn isopor i bunnen, kan man lage til en rimelig oppbevaringsløsning for insekter på nål. 5705.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00

Lokk for plastkassett A4 Lokk i gjennomsiktig plast. Ikke avbildet. 5710.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 46,00

Kort skillevegg for plastkassetter Skillevegg størrelse 218 x 56 mm, i klar plast. Ikke avbildet. 5715.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 9,00

Lang skillevegg for plastkassetter Skillevegg størrelse 304 x 56 mm, i klar plast. Ikke avbildet. 5715.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

GRUNNSKOLEN

®


42

PREPARERING/UTSTILLING

PLANTEPRESSING Plantepresse bordmodell Bordmodell med spennerulle av asketre og presseplater av MDF-plater. Ventilasjonshull i presseplatene minsker risikoen for muggdannelse og sørger for en raskere tørking av plantene. Størrelse 25 x 40 cm. 7631.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 546,00

Pressepapir, pk a 50 ark Kraftig sugende trekkpapir som leder fuktigheten vekk fra plantene og sikrer rask fordamping. Kan brukes flere ganger etter tørking. Plantene kan med fordel presses direkte på kraftig A4 - papir, der pressepapiret brukes som mellomlegg. Størrelse 28 x 43 cm. Ikke avbildet.

7631.00

2305.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 152,00

Herbariekartong, pk a 100 ark I kraftig, hvit kvalitet. Velegnet til oppklebing av pressede planter og innsetting i ringperm. Størrelse A4 (ikke avbildet). 2305.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 119,00

Gitterplantepresse Laget av en kraftig, rustfri stålramme med bærehåndtak. To reimer med snapplås sørger for et godt press uansett antall planter. Gitterplantepressen holder plantene på plass uten å presse for hardt og trådnettet sørger for best mulig ventilering av plantene, slik at faren for muggdannelse under pressingen minskes. Den lette konstruksjonen og bærehåndtakene gjør dette til en velegnet plantepresse til ekskursjonen. 2305.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 675,00 230590

AKVARIUM OG TERRARIUM Akvarium/terrarium i plast Med avtagbart lokk med luftehull, dør for foring og bærehåndtak (dog ikke bærehåndtak på den største modellen. De to minste kan stables) 7615.01 1,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 7615.02 2,6 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 46,00 7615.04 6 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 67,00 7615.03 10 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 99,00 2500.24 20 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 146,00

7615.017615.03

2500.24

®

GRUNNSKOLEN


PREPARERING/UTSTILLING

43

Akvarium uten lokk Glassklare akvarier med skarpe hjørner, noe som minsker optisk forvrengning. 2500.10 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 25,00 7615.20 6 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00 7615.25 20 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 127,00 7615.30 27 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

Lokk til Akvarium 2500.12 3020.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 104,00

2500.10/ 7615.20-.30

Strømakvarium I Norge finnes en bekk i nærheten av de aller fleste skoler. Smådyr i bekken er avhengig av strømmende vann for å overleve. Dette akvariet gjenskaper forholdene i en bekk. Innred akvariet med sand og grus og noen steiner. Sett inn noen vanninsekter, krepsdyr og eventuelt småfisk fra bekken og se hvor de foretrekker å oppholde seg. Akvariet er utført i glassklar akrylplast av tykkelse 6-8 mm. Vannstrømmen skapes av pumpe 2600.85. Størrelse 75 x 20 x 15 cm, 22,5 l. 7614.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1477,00

7614.00/7614.10

Pumpe til strømakvarium Med regulerbar strømhastighet 50 - 400 l/t. Kobles til 220 V. 7614.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 112,00

Rumpetrollakvarium Dessverre UTGÅTT!

Demonstrasjonskyvette Miniakvarium til studier og fotografering av innsamlede smådyr i vann. Har runde sider for at dyrene ikke så lett skal kunne gjemme seg bort i hjørner. Laget i klar akryl. Størrelse 10 x 10 x 2 cm. 7615.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00

7615.50

GRUNNSKOLEN

®


44

PREPARERING/UTSTILLING

ADFERDSFORSØK Meitemarkfarm, stor Klar, vertikal plastkasse i akryl med avtakbare sider i glass. Til studier av meitemark og andre jordlevende smådyrs adferd. Man kan studere hvordan jorden blir bearbeidet av dyrene som lever i den. Kassen leveres med en hette som mørklegger den når dyrene skal gjøre sitt arbeid i fred. 2600.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 690,00

Meitemarkfarm, liten Vis elevene hvordan meitemarken bearbeider og bryter ned jorda. Settet inneholder observasjonskammer, ulike jordtyper og instruksjoner på engelsk. Størrelse 270 x 190 mm. 7678.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 260,00

2600.15

7678.53 2600.07

Preferansekasse for meitemark Med denne kan man undersøke hvilke jordtyper meitemarken liker, hvilken næring de foretrekker og hvordan de ulike planter og menneskeskapte ting blir til jord (eller ikke blir det). Kassen er laget av gjennomsiktig akrylplast med avtakbare skillevegger. 2600.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 840,00

Preferansebrett for smådyr Plastplater med 5 rom til demonstrasjon av økologisk preferanse hos f.eks. skrukketroll. Leveres med mørkleggingsplater og dekkplate.

2504.25

2504.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110,00

Maurby La elevene få førstehånds erfaring med maurenes fascinerende verden, hvordan de skaffer mat, arbeider og kommuniserer. Settet inneholder ”maurby”, gjennomsiktige plastikkslanger, et forstørrelseskammer, sand, klebebilder og instruksjonshefte på engelsk. Størrelse 270 x 190 mm. 7678.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 265,00

7678.52

®

GRUNNSKOLEN


45 side

46

side

49

side

54

side

57

side

64

Kropp og helse


46

TORSO

Torso med hode, delbar i 14 deler Prisgunstig torso i naturlig størrelse, delbar i 14 deler. Avtagbart hode med hjernen eksponert på den ene siden. Følgende organer er uttagbare: hjerte, lunger, magesekk, lever med galleblære, tarmsystem med buksputtkjertel og blindtarm. Alle deler er nummerert og key card medfølger. Størrelse 87 x 38 x 25 cm og vekt 5,8 kg. 7730.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2900,00

Torso med hode, delbar i 21 deler En avansert torso i naturlig størrelse, delbar i 20 deler. Avtagbart hode med hjernen eksponert på den ene siden, uttagbart øye med synsnerve. Følgende organer er uttagbare: hjerte (2-delt), lunger, lever- og galleblære, tarmsystem med bukspyttkjertel og blindtarm (2 -delt), fremre nyrehalvdel, mannlige kjønnsorganer (delbar), kvinnelige kjønnsorganer delbar med embryo i 3. mnd. Alle deler er nummerert og key card medfølger. 7730.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5624,00

7730.13

5900.32

®

GRUNNSKOLEN


TORSO

47

Torso med åpen rygg, 28 deler Torso i naturlig størrelse, delbar i hele 28 deler. Avtagbart hode med hjernen synlig på den ene siden. Uttagbare organer: Syvende brystvirvel, kvinnelig brystvegg, hode (6-delt), hjerte (2-delt), lunger (2-delt), magesekk (2-delt), lever med galleblære, fremre halvdel av nyre, tarmsystem med bukspyttkjertel (4-delt), mannlige kjønnsorganer (4-delt) eller kvinnelige kjønnsorganer med embryo i 3. måned (3-delt). Størrelse 87 x 38 x 25 cm/8 kg. 7730.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5150,00

7730.35

Bakfra

Torso med åpen rygg, 17 deler Klassisk 85 cm fullstørrelse torso som i detalj viser alle kroppens organsystemer. Avtakbare deler er venstre del av storehjerne, venstre del av lillehjerne, høyre og venstre lunge, hjerte (2-delt), lever, magesekk (2-delt), halve nyren, halve urinblæren, den 7. brystvirvelen, tynntarmen og tykktarmen (3-delt). Laget i høykvalitets plast. 7730.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2900,00

Hode

7730.25 Bakfra

GRUNNSKOLEN

®


48

TORSO

Minitorso Ca. 1/2 av naturlig størrelse. Delelig i 12 deler: Hode i 2 halvdeler og en uttagbar hjernehalvdel, 2 lunger, hjerte i 2 deler, magesekk, lever med galleblære, tarmsystem med avtagbart deksel til blindtarmen og torso. Minitorsoen har samme detaljeringsgrad som de store torsoene. Størrelse 18 x 18 x 53 cm. 5900.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 820,00

Lunge, hjerte og strupe, 7 deler Lungemodell med hjerte og strupe. Består av følgende deler: 2-delt strupe, pusterør og bronkier, 2-delt hjerte med omliggende arterier og vener, spiserør, 2-delt lunge (fremre halvdel kan fjernes) og mellomgulv. Leveres på bunnplate. Størrelse 31 x 41 x 12 cm. 7735.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3100,00

5900.22

7735.15

Hode, mediansnitt Viser oppbyggingen av hjernen, nesehulen, munnhulen og svelget. Størrelse 23 x 33 x 5 cm. 7710.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 690,00

7720.12

®

GRUNNSKOLEN


SKJELETT OG MUSKLER

49

Skjelett standardutførelse Skjelett i naturlig størrelse, i solid PVC - plast. Hodeskalle, armer og ben er avtagbare, og modellen er meget naturtro. Armer og ben er festet på en slik måte at de er lette å bevege. Skjelettet leveres på stativ med hjul, samt med plasttrekk for beskyttelse mot støv. Høyde 170 cm, vekt 7,5 kg. 7720.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2150,00

Skjelett, avansert Skjelett i natulig størrelse, i solid PVC plast. Hodeskalle, armer og ben er avtagbare. Skjelettet har beveglig ryggsøyle, slik at alle ryggbevegelser kan demonstreres. Høyre side av skjelettet er påført muskelfester og leddbånd. Ryggsøylen er montert med utgående nervebaner og arterier ved hver virvel. Leveres på stativ med hjul, samt inkludert plasttrekk for beskyttelse mot støv. Høyde 170 cm, vekt 7,5 kg. 7720.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4950,00

7720.10

7720.13

GRUNNSKOLEN

®


50

SKJELETT OG MUSKLER

Skjelett standardutførelse, økonomi Skjelett i naturlig størrelse som er laget i solid PVC-plast. Hodeskalle, armer og bein er avtakbare. Armer og bein er festet på en slik måte at de er lette å bevege. Skjelettet leveres på stativ med hjul. Høyde 1,70 cm, vekt 7 kg. 7720.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1590,00

Skjelett med muskelfester Skjelett i naturlig størrelse som er laget i solid PVC-plast. Hodeskalle, armer og bein er avtagbare. Armer og bein er festet på en slik måte at de er lette å bevege. Har inntegnede muskelfester på den ene siden. Skjelettet leveres på stativ med hjul. Høyde 1,70 cm, vekt 7 kg. 7720.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2115,00

7720.16

Kranium, 3 deler 3-delt kranium som er en nøyaktig gjengivelse av den menneskelige hodeskalle. Laget av uknuselig plast. Toppen av skallen og underkjeven kan fjernes. Størrelse 20 x 13,5 x 15,5 cm, vekt 0,7 kg. 7720.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 555,00

7720.17

7720.20

®

GRUNNSKOLEN


SKJELETT OG MUSKLER

51

Ryggrad med bekken, på stativ Fleksibel ryggrad med mannlig bekken som viser hvor ryggmargsnervene går ut. Skive mellom 3. og 4. ledd med prolaps. 5901.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 890,00

Ryggvirvel med prolaps, modell 2 ryggvirvler med utløpende nerver, ryggmarg og 2 utskiftbare skiver med prolaps. Størrelse 13 cm. 7720.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 390,00

7720.76 5901.53

Skulderledd, funksjonsmodell Modellen er utstyrt med fleksible leddbånd, slik at det er mulig å vise leddets naturlige bevegelser. Naturlig størrelse. Består av skulderblad, kravebein, øvre del av overarmsbein og leddbåndene som holder dem sammen. Størrelse 16 x 12 x 20 cm. 7720.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 560,00

Hofteledd, funksjonsmodell Modellen er utstyrt med fleksible leddbånd, slik at det er mulig å vise leddets naturlige bevegelser. Naturlig størrelse. Består av øvre del av lårbeinet, hoftebeinet og leddbåndene som holder dem sammen. Størrelse 17 x 12 x 33 cm.

7720.80/ 7720.81

7720.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 510,00

Kneledd, funksjonsmodell Modellen er utstyrt med fleksible leddbånd, slik at det er mulig å vise leddets naturlige bevegelser. Naturlig størrelse. Består av deler av lårbeinet, leggbeinet og skinnebeinet, kneets brusk og leddbånd og kneskåla. Størrelse 12 x 12 x 34 cm. 7720.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 510,00

Albueledd, funksjonsmodell Modellen er utstyrt med fleksible leddbånd, slik at det er mulig å vise leddets naturlige bevegelser. Naturlig størrelse. Består av deler av overarmsbein, underarmsbein og spolebein, og leddbåndene som holder dem sammen. 7720.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 510,00 7720.82/ 7720.83

GRUNNSKOLEN

®


52

SKJELETT OG MUSKLER

Skjelettet forfra, plansje Anatomisk plansje 84 x 200 cm. 6203.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Skjelettet bakfra, plansje Anatomisk plansje 84 x 200 cm (ikke avbildet). 6203.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Musklene forfra, plansje Anatomisk plansje 84 x 200 cm. 6203.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Musklene bakfra, plansje Anatomisk plansje 84 x 200 cm. 6203.06ØK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

6203.01

6203.05

6203.06

Zaks skjelett Denne inspirerende nye ideen består av en serie på 8 A4-transparenter med bilder av Zak. På den ene siden av transparenten er det bilder av kroppens overflate, mens på den andre siden er det bilder av skjelettet hans. Når transparenten henges opp på et vindu kan skjelettet sees gjennom huden. Det gjør at det er lett å se hvordan knoklene i skjelettet er plassert og hvordan de er med på å bestemme hvordan kroppen kan beveges. De 8 transparentene viser: Hode og hals, torso, skulder og arm, underarm og hånd, bekkenet, ben og kne, ankel og fot samt hele kroppen. Informasjonsark på engelsk følger med, oversettelser kan lastes ned fra vår hjemmeside. 5901.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00

5901.19

®

GRUNNSKOLEN


53

SKJELETT OG MUSKLER Tannutvikling Modellen viser tannutviklingen i 4 stadier - nyfødt, ca. 5år gammel, ca. 9 år gammel og voksen. Både underkjeve og overkjeve er åpen slik at tannrøtter, anlegg til nye tenner, nerver, med mere er synlige. 5910.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1250,00

Tannlegespeil Til nærmere studier av tenner. 2802.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00 5910.20

5910.18 2802.15

Tannpleiemodell Modell av tenner og munn i skum. Fungerer som en ”hånddukke” og er fin til å demonstere tannpuss og munnhygiene. Størrelse 15 x 18,5 x 14 cm. Leveres med tannbørste. 5910.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 165,00

Høydemåler Til måling av høyden på en elev. Måleskala med angivelse i cm og i engelske mål. Maks målehøyde 200 cm. Høydemåleren er sammenleggbar og lar seg putte vekk i et skap når den ikke er i bruk. 2312.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 565,00

Personvekt mekanisk Til veiing opp til 130 kg. Mekanisk vekt med viser. Avlesning i hele kg. 1047.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00

Personvekt digital Elektronisk presisjonsvekt for veiing opp til 130 kg. Avlesning til nærmeste 100 g i hele veieområdet. Leveres med 4 stk LR6 batterier. 2800.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 225,00

1047.00

2312.40

2800.15

GRUNNSKOLEN

®


54

BLODOMLØPET

Blodomløpet, relieffmodell Denne modellen er ideell for å vise helheten i blodåresystemet. Den viser arteriene og venene, hjertet, leveren, milten, nyrene og deler av skjelettet. Størrelse 80 x 30 x 6 cm. 7735.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1575,00

Blodomløpet, funksjonsmodell Denne funksjonsmodellen er laget i pleksiglass og med gjennomsiktige plastslanger som viser hvordan blodet sirkulerer fra hjerte til lunger og til kroppen gjennom det lille og det store kretsløp. Hjertet pumper og hjerteklaffene beveger seg. Leveres med forsøksveiledning på svensk. 7806.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2980,00

7806.10 7735.30

Hjertet og blodomløpet, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. 6203.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Hjertemodell, 2 deler I litt mindre enn naturlig størrelse. Hele fremre hjertevegg er avtagbar, slik at indre bygning kan studeres. Leveres på stativ. Størrelse 19 x 12 x 12 cm. 7734.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 385,00

6203.13

7734.08

Åreforkalkning/Arteriosklerose Viser endringer som følge av åreforkalkning i blodårer. 4 utviklingsstadier fra små klumper til fullstendig tettet blodåre. Størrelse 14 x 16 x 14 cm. 7735.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 430,00

®

7735.40

GRUNNSKOLEN


55

BLODOMLØPET

Blodtrykks- og pulsmåler digital Fullautomatisk apparat med hukommelse for de 42 siste målinger av blodtrykk med tid og dato. På displayet vises systolisk og diastolisk trykk, samt puls. Standard armmansjett fra ca. 12 år/40 kg. Trykk på startknappen og armmansjetten pumpes automatisk opp. Et øyeblikk etter kan resultatene avleses. Leveres med fire 1,5V batterier og utførlig bruksanvisning. 7805.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 750,00

Nettadapter til 7805.20 7805.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00 7805.20

7805.31

Blodtrykksmåler manuell Leveres komplett med armmansjett, manometer og luftpumpe. Leveres med etui.

7805.02

7805.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 250,00

Stetoskop Brukes sammen med en blodtrykksmåler for å bestemme blodtrykk, og til å lytte på lungelyder. 7800.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00

7800.04

Pulsmåler Kompakt håndholdt pulsmåler med følsom fingertuppsensor. Lett å bruke, den avleser pulsen i løpet av ca. 15 sekunder. Blinkende hjertesymbol på skjermen for hvert pulsslag. Leveres med 1 stk. knappecellebatteri. 7835.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 340,00

Stoppeklokke For bruk under manuell pulsmåling. 1901.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00

7835.00

Pris per stk. ved kjøp av 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 54,00

1901.34

Blodserum anti-A og anti-B Dråpetellerflasker med 10 ml av hver. For blodtypebestemmelse uten Eldonkort.

7800.35

7800.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 280,00

GRUNNSKOLEN

®


56

BLODOMLØPET

Glukometer, blodsukkermåler Starter automatisk når teststrimmelen settes i. Måler blodsukkermengde i mmol/l etter 5 sekunder. Lagrer 480 målinger med tid og dato. Regner ut gjennomsnitt over 14 dager. Leveres med 5 teststrimler (7820.20), etui og en Microlet fingerstikker (2801.06) med 5 blodlansetter (2801.07). 7820.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 115,00

Teststrimler til Glukometer, pk a 50 Til måling av blodsukker i blod. Holdbarhet etter åpning ca. 6 måneder. 7820.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 520,00 7820.25

Fingerstikker Microlet 1 stk inkl. 5 blodlansetter. 2801.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00

Blodlansetter Microlet pk a 200 Til bruk med Microlet fingerstikker 2801.06. 2801.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 180,00 2801.06-.07

Eldonkort med fingerstikkere pk a 50 Sett bestående av 50 Eldonkort i kredittkortstørrelse, 50 fingerstikkere (2801.12), 200 plastomrørere, 50 desinfeksjonsservietter, 50 vattkuler, 50 beskyttelsesfolier og 2 plastpipetter med fin dråpespiss. Dansk veiledning. 7800.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 825,00

Eldonkort med blodlansetter pk a 30 Sett bestående av 30 Eldonkort i full størrelse, 30 blodlansetter (7800.30), 120 plastomrørere, 30 desinfeksjonsservietter, 30 vattkuler, 30 beskyttelsesfolier og 2 plastpipetter med fin dråpespiss. Dansk veiledning. (Ikke avbildet). 7800.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 586,00 7800.15

7800.10

7800.40

Fingerstikker pk a 100 Engangs fingerstikker med skjult nål og utløsermekanisme. 7800.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 239,00

Blodlansetter pk a 200 Sterile blodlansetter.

7800.30

7800.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 62,00 ®

GRUNNSKOLEN


SANSEORGANENE

57

Øyemodell, delbar i 6 deler Ca. 3 x forstørrelse, montert på stativ, delbar i 6 deler. 7700.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 550,00

Øye i øyehule, delbar i 7 deler Ca. 3 x forstørrelse - i øyehule med øyets muskler. Såvel øye som muskler er delelige. 7700.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1455,00

7700.15

7700.13

Øye, funksjonsmodell Laget av pleksiglass og montert på en treplate. Øyets lengde kan endres ved at den bakerste delen kan flyttes fram og tilbake. Dermed kan demonstreres nærsynthet og langsynthet. Øyelinsen er laget av klar silikongummi og ved hjelp av den fastmonterte sprøyten kan krumningen av linsen endres. Bilder fanges opp av linsen og projiseres på netthinnen. Langsynthet og nærsynhet kan korrigeres med med medfølgende brillelinser som monteres i holder foran hornhinnen. Modellen kan dermed brukes til å demonstrere de fleste forhold rundt øye og syn. Størrelse 45 x 30 cm. Forsøksveiledning på svensk.

7700.00

7700.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2087,00

Synsstyrketavle Trykket på robust og vaskbar plastplate som heller ikke gulner. 7852.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 644,00

Fargeblindhetstabell m 14 plansjer Til konstatering av ulike slags fargeblindhet. 7852.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00

7852.10

7852.00

GRUNNSKOLEN

®


58

SANSEORGANENE

Øyeforstørrelsesspeil Konkavt speil som gjør det enkelt å se øyets ytre anatomi, fargeforskjeller i iris, såvel som endringer i diameteren på egen pupill. 7851.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 23,00

Synsfeltmåler 11 forskjellige kort med ulike motiver kan skyves inn i synsfeltet fra begge sider. Når eleven ser hva det er, avleses vinkelen. Viser på en utmerket måte betydningen av sidesynet for sikkerheten i trafikken 7851.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 539,00

7851.60

7851.00

Øremodell 2 deler Modellen er hele 5 x forstørret og gir mulighet for studier av ørets anatomi og funksjon. Hammer, ambolt, stigbøyle og sneglehus er uttagbare. Størrelse 44 x 31 x 33 cm, vekt 2,8 kg. 7742.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00

Øremodell 4 deler Modellen er ca. 3 ganger forstørret og gir mulighet for studier av ørets anatomi og funksjon. Uttagbar trommehinne, hammer, ambolt og stigbøyle. Modellen er av et vestreøre. Størrelse 34 x 16 x 19 cm.

7742.08

7701.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 752,00

Huden, modell Modell av huden, tverrsnitt gjennom overhud, lærhud og underhud med hårsekker, kjertler, nerveender og blodårer. I forsterket glassfiber. 7742.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 345,00

7701.10

7742.07

®

GRUNNSKOLEN


SANSEORGANENE

59

Reaksjonstidsstav Til testing av reaksjonsevne hos eleven. Reaksjonstiden i 100-dels sekunder avleses direkte på staven. Kan brukes til å teste reaksjonsevnen gjennom syn, hørsel og følesans. 7850.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00

Termode Laget av messing eller kobber med grep av gummikork. Brukes til å påvise hudens kulde- eller varmesanseorganer. 2802.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00

7850.10

2802.02

Reflekshammer Leveres sammen med nål og pensel for utprøving av reflekser. 2801.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00

PTC smakspapir, pk a 100

2801.70

Genetisk smakstest! Ca. 30 % av elevmassen kan ikke smake PTC. Kan brukes i det genetiske hjulet. 7792.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00

Løgndetektor Apparatet som avslører løgn ved å måle motstanden i huden. Denne endrer seg bl.a. som følge endringer i utskillelsen av svette. Brukes sammen med dataloggerutstyr, f.eks. GoLink (6790.00) og spenningssensor (6791.49). Da kan man få en kurve som vist nedenfor. Dette vil elevene garantert synes er spennende naturfag!

7792.00

2802.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1280,00

2802.73

GRUNNSKOLEN

®


60

ANDRE ORGANSYSTEMER

NERVESYSTEMET Nervesystemet, relieffmodell Denne modellen viser på en skjematisk måte det sentrale og det perifere nervesystemet. Viser på en utmerket måte helheten i nervesystemet. Størrelse 80 x 33 x 6 cm. 7710.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1968,00

Nervesystemet forfra, plansje Anatomisk plansje 84 x 200 cm. LU betyr montert på rullestokk for oppheng, ØK uten. 6203.16ØK uten stokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Nervesystemet bakfra, plansje Anatomisk plansje 84 x 200 cm, uten stokk 6203.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

7710.30

6203.17

Hjernemodell, 4 deler

6203.16

Modellen er i naturlig størrelse og delbar i de to hjernehalvdelene. Høyre hjernehalvdel kan igjen deles i storehjerne, lillehjerne og den forlengede marg. Størrelse 14 x 16 x 14 cm.

7710.16

7710.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1023,00

Hjernemodell, 4 deler økonomi Hjernemodell som viser storehjerne, lillehjerne og den forlengede marg. Naturlig størrelse. Plassert på fot. I forsterket glassfiber.

7742.04

7742.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 375,00

Hjerne, skummodell Modellen er delbar i 2 deler, der den ene delen har engelske navn og den andre delen nummere som hjelp til innlæringen. Engelsk veiledning følger med, norsk veiledning kan lastes ned fra vår hjemmeside. 5902.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 5902.18

®

GRUNNSKOLEN


ANDRE ORGANSYSTEMER

61

RESPIRASJONSORGANENE Lunge, funksjonsmodell 2 ballonger (lungene) er plassert i en klokke som er forsynt med en membran. Når vi trekker membranen (mellomgulvet) ned minsker trykket inne i klokken (brysthulen) slik at ballongene må utvide seg og suge inn luft utenfra. Dette viser på en utmerket måte hvordan lungene fungerer i virkeligheten! 5905.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 670,00

Reservemembran til 5905.17 5905.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00

5905.17/ 5905.18

Strupemodell, 2 deler Delbar i 2 deler, naturlig størrelse. 7737.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 444,00

Strupehode, modell Laget i forsterket glassfiber. Viser strupehode, pusterøret, muskler, bånd og skjoldbruskkjertelen. Naturlig størrelse. Montert på fot. Nummert med engelsk Key card. Delbar i 2 deler. 7742.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00

7737.22

7742.06

Flowmeter Måler kraftigste utånding i liter per minutt. Sett et engangsmunnstykke på flowmeteret og pust kraftig ut. Resutatet vil ligge i området 60 - 800 liter per minutt. Leveres uten munnstykker. 7840.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 245,00

7840.10/2801.56

Engangsmunnstykker til Flowmeter, pk a 100 2801.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00

Spirometer For måling av lungenes vitalkapasitet opp til 7 liter. Et meget robust og praktisk spirometer med stor nøyaktighet. Leveres med ca. 40 stk. engangsmunnstykker. 7840.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1280,00

Engangsmunnstykker til Spirometer, pk a 100 7840.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00

GRUNNSKOLEN

7840.00/ 7840.02

®


62

ANDRE ORGANSYSTEMER

UTSKILLELSESORGANENE Fordøyelsen, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. LU betyr montert på rullestokk for oppheng, ØK uten. 6203.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Nyresystemet, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. 6203.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

6203.31

Nyre, nefron og kapsel, modell

6203.29

Snitt gjennom nyre 3 x forstørret, nefroner og blodårer 120 x forstørret og kapsel åpnet 700 x forstørret. Nummerert med engelsk key card. I høykvalitets plast. Størrelse 52 x 29 x 9 cm. 7736.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1959,00

7736.40

Uristix, 50 stk. Til påvisning av både protein og sukker i urin eller i løsning. 50 strips. 7825.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 197,00

®

GRUNNSKOLEN


ANDRE ORGANSYSTEMER

63

FORPLANTNINGEN Mannlige kjønnsorganer, modell Naturlig størrelse. Viser rektum, blære, prostata og sædledere, indre og ytre kjønnorganer. Montert på plate. Nummerert, engelsk key card. I forsterket glassfiber. 7742.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 505,00

Kvinnelige kjønnorganer, modell Naturlig størrelse. Viser kvinnelige kjønnsorganer med blære og rektum. Montert på plate. Nummerert, engelsk key card. I forsterket glassfiber. 7742.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 495,00 7742.03

7742.02

Fødselen, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. 6203.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Mannlige kjønnorganer, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. 6203.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

6203.44

Kvinnelige kjønnorganer, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. 6203.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00 6203.36

6203.37

GRUNNSKOLEN

®


64

ANDRE ORGANSYSTEMER

Bekken med baby Lengdesnitt gjennom kvinnelig bekken med foster i 9. måned. Fosteret ligger i normal posisjon før fødsel og kan tas ut. Naturlig størrelse. Montert på en plate. 7742.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 880,00

Fosterutviklingen, modell Meget rimelig modell av fosterutviklingen! Hele 9 deler som viser befruktningen, fosteret etter 6 dager, 1 måned, 3 måneder, 4 måneder, 7 måneder, 9 måneder og morkaka. I naturlig størrelse, bortsett fra 6 dagers fosteret, som er sterkt forstørret. I forsterket glassfiber. 7742.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1195,00

7742.00

7742.01

Kondommannekeng, pk a 20 I isopor med flat bunn som kan feste til underlaget med dobbelsidig tape, slik at et kan bruke begge hendene til å trene påsetting av kondom. 5906.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00

5906.65

Kondomer, pk a 12 Til bruk med kondommannekeng. (ikke avbildet). 5906.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00

Fosterutviklingen I, plansje Anatomisk plansje 84 x 118 cm. 6203.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00 6203.39

®

GRUNNSKOLEN


VERDENSROMMET

65

side

66

side

69

Verdensrommet


66

SOLSYSTEMET

Tellurium uten lys Med telluriet kan man lett forklare fenomener som dag og natt, årstidene, soloppgang og solnedgang, endringer i dagens lengde, midnattsol, månefaser, flo og fjære, solformørkelse og måneformørkelse og hvorfor månen alltid vender den samme siden mot jorda. Enkel modell uten lys. Solas diameter ca. 15 cm, avstand fra sola til jorda ca. 36 cm. 5610.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1390,00

Tellurium med lys Som forrige, men med 12 V lyspære som lyser på jorda og månen. 5610.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1980,00

Tellurium avansert Avansert tellurium i solid utførelse. Med flyttbar fresnell-linse sin gir meget naturtro sollys med parallelle stråler. Jord og måne er montert på en datoskive og gir mulighet for detaljerte studer av årstidsvariasjoner. Jordas diameter er 15 cm, månens diameter er 5 cm, avstanden fra sola til jorda er 50 cm. Lampen er 20 W/220 V, noe som gir nok lys til tydelige overganger mellom lys og skygge på modellene. Med følger en utfyllende manual på engelsk Det er beskrevet 13 øvelser av ulik vanskelighetsgrad.

5610.10

5610.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5940,00

Jord og måne er montert på en datoskive og gir mulighet for detaljerte studier av årstidsvariasjoner. En stor peker over datoskiven flytter seg automatisk når jorda beveges rundt sola.

5610.20 Jordkloden kan skrives på med tusj og på den måten kan for eksempel tid- og klimasoner tegnes inn og vaskes av etter bruk. Månen er montert på en teleskoparm og kan flyttes rundt jorda og justeres i høyde. På denne måten kan månens bane og faser tydelig vises. En egen skive med modell av menneske kan også plasseres i ulike posisjoner på jorda. Dette kan forklare skyggefenomener og hvordan menneskene i de ulike verdensdeler opplever dag-, natt- og sesong-variasjoner svært ulikt. Menneskemodellen kan erstattes av en lang stang som simulerer satelitter og deres posisjoner og baner.

®

GRUNNSKOLEN


SOLSYSTEMET

67

Planetarium uten lys Planetariet viser tredimensjonalt solsystemet og planetenes bevegelser. Planetene fra Merkur til og med Saturn er montert på bevegelige armer. En kalender på planetariets fot gjør det mulig å plassere planetene korrekt på en bestemt dato. Planetariet gir forståelse for planetenes innbyrdes størrelsesforhold, avstanden mellom dem og den hastighet de beveger seg rundt sola med. Diameteren til sola er 15 cm. Avstanden fra sola til den ytterste planeten (som her fortsatt er Pluto) er 49 cm. Høyden er 34 cm. 5600.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1085,00

Planetarium med lys

5600.20

Lite planetarium med lys fra en 6 V lyspære. Drives av 4 stk. 1,5 V batterier (3510.05). Leveres med batteriholder og lyspære, men ikke batterier. Diameter på sola er 3,8 cm, avstanden fra sola til ytterste planet er 21 cm. Planetene fra Merkur til Saturn er montert på bevegelige armer. Månen kan rotere rundt Jorda. 3905.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 445,00

Solsystemet oppblåsbart Stort sett med oppblåsbare planeter i kraftig, vaskbar plast. Med kroker for opphenging i taket. Varierer i størrelse fra solas 90 cm i diameter til månen og Pluto på 20 cm. Med engelsk lærerveiledning og fotpumpe.

3905.70

5661.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 295,00

Solsystemet - hvor stort er det? Dette settet er beregnet på å gi elevene et inntrykk av hvor stort solsystemet er i virkeligheten. Settet består av sol og planeter i riktig størrelsesforhold, som skal plasseres i riktige avstander utendørs av elevene selv. Settet består av sola som er 22 cm i diameter, Jupiter på 20 mm, Saturn på 18 mm, Uranus og Neptun på 11 mm, nåler med hode som skal illustrere Jorda og Venus, samt en tube Araldit som man bruker til å lage de resterende planetene. Videre består settet av 11 kosteskaft som settes i bakken, med planetene montert på toppen. En tabell med relative avstander mellom Sola og planetene følger med.

5661.30

5608.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 694,00

5608.00

GRUNNSKOLEN

®


68

SOLSYSTEMET

Planetarium, funksjonsmodell Flott planetarium som viser solsystemet i bevegelse! Fra instrumentbordet kan man styre lys, rotasjonsfart og retning. Planetariet kan bl.a. brukes til å demonstrere den relative farten til planetene rundt sola og farten til månen rundt jorda. Planetenes posisjoner kan endres for å vise bestemte plasseringer til bestemte årstider. Ved å montere jordkulen og månen gjøres planetariet til et tellurium. Med telluriet demonstrerer man årstider samt dag og natt. Setter man på stjernekuppelen kan man finne hvilke stjerner som er synlig på ulike breddegrader. I tillegg kan man bl.a. demonstrere formørkelser, stjernetid, tidevann mm. Fyldig bruksanvisning på engelsk følger med. Diameter 38 cm. Høyde inkl. stjernekuppel 41 cm. Kobles til 6 V likestrøm. 5600.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4450,00

Solsystemet, plakat Laminert og fargerik plakat (76 x 52 cm) som viser 5600.00 solsystemet sett fra det ytre rom. En faktatabell viser avstander fra sola og størrelser på planetene (i km). Forklaring til en solformørkelse finnes også. Engelsk tekst. Snu plakaten og la elevene svare på spørsmålene (engelsk). Bruk vannløselig tusj - visk ut etterpå, og bruk om igjen! 5625.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00

Solarskop, stort Solarskopet gir mulighet for en trygg iaktagelse av sola og fenomener på sola, f.eks. solflekker, solformørkelser og planetpassasjer. Dessuten gir det mulighet for bestemmelse av jordas rotasjonshastighet, daglengden m.m. Den store modellen er velegnet for en gruppe på 2–5 elever. Basen er 46 x 38 cm og høyden 60 cm. Solskiven som blir projisert på skjermen har en diameter på ca. 115 mm. Denne modellen leveres også med et forsøkshefte på 32 sider med forslag til elevaktivieter. 5634.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 795,00

Solarskop, lite Som ovenfor, men denne er beregnet til bruk for bare 1–2 personer samtidig. Basen er 37 x 26 cm stor, høyden er 41 cm. solas projiserte diameter er ca. 80 mm. Leveres ikke med forsøkshefte.

5625.45

5634.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 451,00

Solformørkelsesglass pk a 10 Det er farlig for øynene å se direkte på sola, derfor trenger man et filter som reduserer strålingen, men tillater iaktagelse av solflekker og solformørkelse. Størrelse 5 x 11 cm, tykkelse 3 mm. 0851.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00

5634.20

0851.00

®

GRUNNSKOLEN


UNIVERSET

69

Stjernekikkert, byggesett Med dette settet er det mulig å bygge et linseteleskop som forstørrer 20 ganger. Det gir elevene et godt innblikk i hvordan et linseteleskop er bygget opp og hvordan det fungerer. Et fint prosjekt både i forbindelse med teknologi i utforskningen av universet og i forbindelse med tema lys. Vær klar over at bildet sees speilvendt og opp ned. Alle nødvendige materialer leveres med settet. 1302.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00

Stjernekikkert Gemini II

1302.15

Dessverre UTGÅTT

Stjernekikkert New ORION ii New Orion II er et speilteleskop med motor som forstørrer fra 50 til 308 xx. Speilets diameter er 114 mm, brennvidden er 1000 mm. Montert på et kraftig, justerbart aluminiumsstativ. Ikke avbildet, men likner Sirius II som er avbildet nedenfor. 6702.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2490,00

Stjernekikkert Sirius II med motor Et kompakt speilteleskop med lang brennvidde på 1000 mm og speil med 114 mm diameter. Siktekikkert 6 x 30 mm diameter. Tre Pløsell okularer som gir 50 x, 100 x og 154 x forstørrelse og en Barlowlinse som dobler dette igjen. Gir rettvendt bilde. Ekvatorialmontering med finjusteringskabler til horisontal og vertikal innstilling, med batteridrevet motor. Kraftig aluminiumsstativ med regulerbare føtter. Månefilter. 1301.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2980,00

UTGÅTT!

1301.13

GRUNNSKOLEN

®


70

UNIVERSET

Stjernekikkert Meade ETX 90 PE Med Autostar håndkontroll og go-to funksjon kan selv nybegynnere utforske nattehimmelen! Autostar-håndkontrollen er forhåndsprogrammert med over 30.000 himmelobjekter, som alle kan finnes med et enkelt trykk på en knapp. Leveres klar til bruk inklusiv: 26 mm Meade Serie 4000™ super plössl okular (1.25”), Autostar håndkontroll, SmartFinder™ rødpunktsøker med innebygget LNT™ modul, Deluxe stålrørsstativ med nylonbag og tilbehørshylle, Autostar Suite™ Astronomers Edition software og 30 minutters instruksjonsvideo på DVD. Et lettbetjent datastyrt linseteleskop fra Meade. Se Saturns ringer, Jupiters måner, satelittter, månen 30 000 andre objekter på stjernehimmelen som er kodet inn håndkontrollen.

5640.70

5640.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6600,00

Den nordlige stjernehimmel, plakat Plastbelagt plakat ca 70 x 100 cm som viser de klarest lysende stjernene og stjernebildene på den nordlige halvkule. Plakaten har opphengslister oppe og nede. 5625.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 118,00

Stjernefinner Brukervennlig stjernekart som dekker den nordlige stjernehimmelen hele året. Den er tegnet på en pappskive der det er er påmonteret en halvgjennomsiktig plastskive. Denne dreies inntil klokkeslettet på plastskiven og datoen på pappskiven står utenfor hverandre. Da vil det framgå hvilken del av himmelen som er synlig. På kartet er angitt stjernebilder og navn på de klareste stjernene. 9907.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00

Planeter og stjerner, bok

5625.50

Dessverre UTGÅTT!

9907.40

Stjerner og planeter Boken er rikt illustrert med stjernekart, historiske framstillinger av stjernetegnene og fotografier av stjerner og planeter. 144 nye stjernekart viser den nattlige stjernehimmelen for tre breddesoner. Innføring i astronomiske begreper, de ulike himmellegemene og hvordan de best kan observeres fra jorda. Hvordan stjernekartene skal brukes, hva de enkelte kartene viser og litt om navnene til stjernetegnene. Stjernekartene dekker årets gang for både den nordlige og den sørlige halvkule og gjør at du enklere kan orientere deg på den flotte natthimmelen. Spennende informasjon om de planetene vi kan se med det blotte øyet på himmelen. 6702.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,00

6702.92

®

GRUNNSKOLEN


UNIVERSET

71

NYTT NETTSTED! Besøk oss på www.kptkomet.no

Med nytt firma følger også nytt nettsted. Vi håper du vil bli fornøyd med vår satsing. Det er vår ambisjon at du skal finne alt vi har å tilby på en enkel måte. Foruten muligheten til å handle varer fra alle våre kataloger og mer til, skal du finne utvidet informasjon om de enkelte produktene. Vi samler bruksanvisninger, forsøksbeskrivelser og tips til undervisningen under hvert enkelt produkt i nettbutikken, som dermed blir en kunnskapsdatabase verdt å kikke nærmere på. Under ”Inspirasjon” i hovedmenyen finner du generelt stoff og stoff knyttet til hvert enkelt skoleslag. Her finner du også lenker til gode naturfaglige sider på internett. Under ”Support” finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får. Der kan du bestille nytt brukernavn og passord eller bestille en ekstra katalog fritt tilsendt. Under ”Produkter” finner du nettbutikken vår, som også er det viktigste kilden til informasjon om produktene våre. Les mer om hvordan du bruker nettbutikken på side 116 i denne katalogen. Alt dette har du fritt tilgang til uten pålogging, men hvis du vil handle med oss, så skal du logge deg inn med det tilsendte brukernavn og passord.

OBS! Med denne katalogen følger et brukernavn og passord som er tildelt din skole. Når du logger deg inn finner du at skolens adresser allerede er registrert. Du slipper å tenke på denne informasjonen, bortsett fra når den skal endres. Dersom du ikke finner brukernavn og passord, kan du be om et nytt via nettsiden eller ringe oss på tlf. 71 58 89 00.

GRUNNSKOLEN

®


72

UNIVERSET

NY SKOLE ? NYTT NATURFAGROM?

Vi har utstyrt skole-Norge i en halv mannsalder. Å velge utstyr til det nye naturfagrommet kan være en krevende jobb. Vi stiller vår erfaring til din disposisjon og hjelper deg med utstyrslister og gode råd, og selvfølgelig et godt tilbud på våre allerede prisgunstige produkter. Ta kontakt med oss på telefon 71 58 89 00 eller epost kundeservice@kptkomet.no. Jo tidligere jo bedre, så sørger vi for at utstyret er på plass når undervisningen tar til. Be gjerne om referanser fra våre tidligere kunder.

®

GRUNNSKOLEN


73 side

74

side

82

side

93

side

97

side

106

FORSKERSPIREN

side

112


74

SIKKERHETSUTSTYR

PERSONLIG VERNEUTSTYR Vernebriller med stang Briller i splintsikkert polykarbonatglass, beskytter mot kjemikaliesprut. Har sidebeskyttelse. Kan brukes utenpå vanlige briller 0850.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00

0850.00

Vernebriller med overtrekk Briller i mykplast med bred strikk. Med luftehull for å unngå at brillen dugger under bruk. Beskytter mot kjemikaliesprut. Kan brukes utenpå vanlige briller. 1600.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00 1600.31

Ansiktsskjerm Ansiktsskjerm utført i bruddsikker, klar plast med metallforsterking.Holder med svettereim og innstillbart elastisk bånd. Kan vippes opp. 0845.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 259,00

Beskyttelsesskjerm Pleksiglasskjerm 880 x 600 mm med 2 stk. 440 mm hengslede fløyer. Platetykkelse 4 mm. Frittstående. 0840.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1200,00

Laboratoriefrakk

0850.00

Hvit frakk i bomull, med knapper i fronten, brystlomme og to store lommer.

0840.20

0856.72 str. small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00 0856.74 str. medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00 0856.76 str. large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00 0856.78 str. x-large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00

Laboratorieforkle Beskyttelsesforkle med PVC i fronten. 0855.00 str. voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00 0855.03 str. barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00

0855.00 0855.03

Laboratorieforkle engangs, pk a 100 Laget av polyetylen. Hvite. Ikke avbildet

0856.72 0856.76

0854.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 188,00

Øyevaskeflaske, 1 l Ikke avbildet. 0865.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00 ®

GRUNNSKOLEN


SIKKERHETSUTSTYR

75

Varmebeskyttende hansker Varmebeskyttende hanske utført som luffe med varmeisolerende materialer. Maksimum 400 °C. 0860.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00

Syrefaste hansker Beskyttelseshanske laget i syntetisk gummi. Motstandsdyktig over for de fleste kjemikalier. Glatt overflate og med velur på innsiden. 0860.17 str. small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00 0860.16 str. medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00

0860.30

0860.15 str. large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00

Engangshansker, PE pk a 100 Engangshanske i klar polyetylen. 0860.21 str. medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00 0860.20 str. large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00

0860.15-.17

0860.20 0860.21

Engangshanske pudderfri pk a 100

0860.46-

Nitrilhansker har samme gode passform som latexhansker. Inneholder ikke lateksproteiner eller andre allergene stoffer og er ytterst elastiske. Mikrorue fingerspisser gir god gripeevne. Pudderfri engangshanske. God kjemikalieresistens.

0860.48

0860.46 str. small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00 0860.47 str. medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00 0860.48 str. large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00

Arbeidshansker Arbeidshanske i stoff og kunstlær, type gartnerhanske. 0860.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,00

Hansker vinyl, voksen En kraftig, men fleksibel vinylhanske som er motstandsdyktig mot olje og husholdningskjemikalier. 0860.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00 0860.50

0860.10

GRUNNSKOLEN

®


76

SIKKERHETSUTSTYR

SKILT OG PLAKATER Varselskilt I A5-format, til å sette på dører, skap e.l. Svart skrift på gul bunn. 6750.00 Brannfarlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 6750.01 Etsende væsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 6750.02 Kjemikalier, fare ved brann . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 6750.03 Gass under trykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 6750.04 Gift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 6750.05 Radioaktiv stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 6750.05

Labvett-plakat Plakat 64 cm x 46 cm. Alminnelige sikkerhetsregler i laboratoriet. En nyttig og fargerik plakat i sikkerhetsundervisningen. Aktuell i det praktiske arbeide på laboratoriet. 6701.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00

Periodisk system Trykket på plastduk med norske tekster. Har trelister oppe og nede. Kan også monteres på rullegardinstokk. Størrelse 135 x 108 cm. 6701.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 385,00

BRANNVERN

6701.60

Brannslukningsapparat CO2 5 kg

5 kg CO2-apparat merket B, C og E for slukking av branner i væsker, gasser og elektriske installasjoner. Angivelse av minimumvekt samt bruksanvisning på flasken. Inkl. veggoppheng.

6701.61

0870.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2200,00

Brannslukningsapparat pulver 6 kg 6 kg pulverslukker merket A, B og C for slukking av branner i væsker og faste materialer. Forsynt med trykkindikator. Inkl. veggoppheng. 0870.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 850,00

Brannteppe Glassfiberteppe i veggholder med påtrykt tekst. Asbestfritt. Plombert. Størrelse Ø 90 x 380 mm. 0870.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 427,00

Beholder for ildsfarlig avfall, 30 l 0870.10-.20

30 liters galvanisert beholder med lokk og fotpedal. Velegnet til brannfarlig avfall.

0870.00

9013.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1240,00

Avfallstralle komplett Tar vare på problemkjemikalier fra kjemitimen. 3 stk 25 l avfallsdunker med vippetrakter og skrulokk. Avleveres mottakssentral for destruering. Husk å gi beskjed om at de spesielle dunkene sendes i retur. Trallen er laget av stålrør. Ekstra dunk har varenr. 0539.00 Fargene på lokkene er: Rød, eksempelvis - Sure stoffer, Blå, eksempelvis - Basiske stoffer Gul, eksempelvis - Organisk avfall. Størrelse 104 x 58 x 76 cm. 9013.50

9013.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4438,00 ®

9013.70

GRUNNSKOLEN


SIKKERHETSUTSTYR

77

SKAP Medisinskap med innholdspakke Hvitt plastskap til veggmontering med 2 dører med magnetlukking og lås. Til oppbevaring av stor innholdspakke med utstyr til behandling av lettere skader. Inneholder diverse sterile forbindinger og kompresser, diverse plaster, armslynge, saks, pinsett, vattdotter, engangshansker, sårrense-servietter med mer. Størrelse 43,5 x 48 x 17,5 cm. 0875.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2764,00

Innholdspakke til medisinskap

0875.10

Supplerende innholdspakke til medisinskap. 0875.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1980,00

Avtrekksskap Skapet, som leveres flatpakket, er laget av splintfri polykarbonat som tåler de fleste kjemikalier. Skapets store pedagogiske fordel er at elevene har uhindret innsyn fra alle sider. Det er også lett å flytte rundt innenfor de begrensninger som den fleksible slangen setter. Avbalansert løftedør som kan plasseres i alle posisjoner på arbeidssiden. Skapet kan plasseres på bord, benk eller trillebord. Mål: H= 98 cm, B= 88 cm, D= 49 cm. Detaljert monteringsbeskrivelse følger med. 9012.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6950,00

Vifte eksplosjonssikret, 220 V En topolet bryter (følger med) monteres på egnet sted. Leveres med 2 stk slangeklemme. Utblåsningshull: 9 x 9 cm. Luftmengde (frittblåsende): 8,9 kubikkmeter per minutt. Ikke avbildet. 9012.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7200,00

Slange i plast for avtrekksskap 1 m Av metallarmert fleksibel gummi til avtrekkskapet. Bestilles i løpende meter. Leveres med 2 stk festeklaver (for tak eller vegg) pr. levert meter. 9012.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 330,00

Slange i aluminium for avtrekksskap 3 m Ved levering medfølger 2 opphengsklemmer. Dersom det behøves mer enn 3 meter må skjøtestykke bestilles i tillegg (varenummer 9012.06). Innvendig diameter er 102 mm. Ikke avbildet.

9012.14

9012.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 350,00

Rett skjøt for aluminiumsslange 9012.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

T-skjøt for slanger til avtrekksskap 9012.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 345,00

Brannsikret skap Skap for brannfarlige stoffer. Leveres med 1 hylle. Ventilasjonsstuss i bakre, venstre hjørne. Kanalstussen passer til aluminiumslange nr. 9012.05. Mål H=90cm, B=100cm, D=30cm. Skapet skal ha avsug direkte ut til fri luft. Passende vifte er 9012.15 6760.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7950,00

GRUNNSKOLEN

6760.00

®


78

LABORATORIEUTSTYR

SYSTEMVOGNER Vognene leveres med 1, 2 eller 3 seksjoner. Systemvognenes understell er fremstilt i lakkert stålrør i hvit farge NB! Bakker og styreskinner kjøpes separat. Vognene leveres umontert.

Systemvogn 1 seksjon. 380 x 420 mm, høyde 850 mm. Hvit. 5765.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1150,00

Systemvogn 2 seksjoner 710 x 420 mm, høyde 850 mm. Hvit. 5765.16 hvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1410,00

Systemvogn 3 seksjoner, lav 1055 x 420 mm, høyde 805 mm. Hvit. 2209.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1395,00

5765.16

SYSTEMREOLER For stasjonær oppbevaring av bakker. NB: Bakker og styreskinner kjøpes separat.

Systemreol 3 seksjoner 1055 x 420 mm, høyde 1850 mm. 5767.05 grå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1390,00 5767.06 hvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1390,00

Hylle til systemreol 5766.97 grå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,00 5766.98 hvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,00

STYRESKINNER Styreskinne, metall Brukes både med systemvogner og systemreoler. Ikke avbildet. 5766.94 grå pris per par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 31,00 ved kjøp av 10 par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00 5766.95 hvit pris per par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 31,00 ved kjøp av 10 par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00 ®

5767.05

GRUNNSKOLEN


LABORATORIEUTSTYR

79

GRATNELLS BAKKER Gratnells systembakker er spesielt designet til skole- og laboratoriebruk. De tomme bakkene kan stables i hverandre. Vendes annenhver bakke motsatt, kan de stables på hverandre. Bredde 312 mm, lengde 427 mm. Mange farver og fire forskjellige dybder. Leveres med merkelapper. Bakke, 75 mm dyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per stk. kr 41,00

Ved 10 stk. i samme farve kr 38,50

Farge blå rød grønn hvit gul lilla lys grå transparent varenr. 5766.10 5766.20 5766.23 5766.24 5766.25 5766.26 5766.27 5766.27 Bakke, 150 mm dyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per stk. kr 61,00

Ved 10 stk. i samme farve kr 58,00

Farge blå rød grønn hvit gul lilla lys grå transparent varenr. 5766.31 5766.32 5766.30 5766.34 5766.35 5766.36 5766.37 5766.38 Bakke, 225 mm dyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per stk. kr 64,00

Ved 10 stk. i samme farve kr 60,00

Farge blå rød grønn transparent varenr. 5768.41 5768.42 576843 5768.44 Bakke, 300 mm dyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per stk. kr 91,00

Ved 10 stk. i samme farve kr 85,00

Farge blå rød grønn transparent varenr. 5766.41 5766.42 5766.43 5766.44

Lokk Til bakkene kan leveres et transparent lokk med snapplås. Lokket er laget slik at bakkene fortsatt passer inn i glideskinnene på systemvogner og reoler. 5766.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 23,00 Ved kjøp av 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00

Skillevegg pk a 12 Pakke med 12 stk. inkl. selvklebende ribber. 5766.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 388,00

Merkelapper Ark med 6 stk. ekstra merkelapper. Selvklebende merkelapper som lett kan fjernes igjen. 5766.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,00

GRUNNSKOLEN

®


80

LABORATORIEUTSTYR

INNLEGG TIL GRATNELLS BAKKER Dobbeltdekker Henger på kanten av de dypeste bakkene og deler disse i to etasjer. Passer sammen med skuminnlegg, men ikke med de faste innleggene. Ikke avbildet. Varenr.

Dybde

Passer til bakker

5768.10

35 mm

75 mm, 150 mm

Pris kr 30,00

Skuminnlegg Innleggene passer i 75 mm, 150 mm og 225 mm bakker. Kan med en 5768.10-16 kniv lett tilpasses til dobbeltdekker-innlegg. Varenr. Hull 5766.77 5766.78 5766.79 5766.80 5766.83

Hullstørrelse

30 30 30 30 30

5766.77

65 x 8 mm 55 x 15 mm 56 x 25 mm Ø 44 mm (30 mm høy) 80 x 16 mm

Pris per stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00 Ved kjøp av 10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00

Skuminnlegg uten utskjæring De to minste kan brukes som ekstra beskyttelse av følsomme apparater. Det tykke innlegget kan tilskjæres for spesielle oppgaver. 5767.60 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00 5767.65 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00

5766.80

5767.70 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00

Faste innlegg Innlegg i hardplast, ca. 40 mm dype. Passer kun til 75 mm dype bakker. Varenr.

Ant. rom

Romstørrelse

5766.45 3 80 x 340 mm 5766.46 4 120 x 160 mm 5766.47 6 75 x 160 mm 5766.48 8 75 x 120 mm 5766.50 30 45 x 50 mm 5766.51 3 5766.52 6 5766.54 12 5766.55 12 5766.56 12 5766.57 12 + 12 + 6 5766.58 12 + 12 5766.59 30 5766.60 12/6 5766.61 6 + 6 + 1 5766.62 12 5766.63 6

5766.51

5766.45

5766.45–5766.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 5766.54–5766.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

®

GRUNNSKOLEN


LABORATORIEUTSTYR

5766.80

5766.46

5766.48

5766.50

5766.52

5766.54

5766.55

5766.56

5766.57

5766.58

5766.59

5766.60

5766.61

5766.62

5766.63

GRUNNSKOLEN

81


82

LABORATORIEUTSTYR

STATIVMATERIELL Stativfot trebenet Forsynt med 2 hull for stativstenger opp til Ø 15 mm og 2 justeringsskruer for oppvatring. Vekt 1,5 kg, vingelengde 15 cm. 0001.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 259,00

Stativfot plate med stang I lakkert stål med gummibein og 10 mm gjenget hull for medfølgende 60 cm forniklet stålstang Ø 10 mm.

0001.10

0010.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 220,00

Stativfot A-form I lakkert støpejern med gummiføtter. Med 10 mm hull for stativstengene 0008.10 - 0008.50. 0001.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00

Stativfot tønne

0010.00

Tønneformet stativfot. Vekt 0,57 kg. I lakkert støpejern. Med 10 mm hull for stativstengene 0008.10 - 0008.50. 0004.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00

0001.00 0004.10

Stativstang 25 cm uten gjenger Laget i rustfritt stål, Ø 10 mm. 0008.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 27,00

Stativstang 50 cm uten gjenger Laget i rustfritt stål, Ø 12/10 mm. Neddreiet til minste diameter i begge ender. 0008.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 72,00

Stativstang 60 cm uten gjenger Laget i rustfritt stål, Ø 10 mm. 0008.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 61,00

0008.10-.60

Stativstang 75 cm uten gjenger Laget i rustfritt står, Ø 12/10 mm. Neddreiet til minste diameter i begge ender. 0008.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 128,00

Stativstang 100 cm uten gjenger Laget i rustfritt stål, Ø 12/10 mm. Neddreiet til minste diameter i begge ender. 0008.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 ®

GRUNNSKOLEN


LABORATORIEUTSTYR

83

Muffe dobbelt Dobbelt stativmuffe for vinkeltrett montering. Passer til runde og firkantede stenger med Ø 7 - 18 mm. Lengde 130 mm. 0023.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 42,00

0023.00

Muffe enkel med 10 mm hull Stativmuffe som fester 10 mm stenger av ulike slag til stativstang. 0028.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 0028.00

Muffe med krok Stativmuffe med krok for montering på stativstenger med Ø 7 - 18 mm. Lengde 130 mm. 0027.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 56,00

Muffe vridbar Stativmuffe som fritt kan vris 0 - 360 grader. Monteres på stativstenger med Ø 7 - 18 mm.

0027.00

0023.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 82,00

Muffe med kokering

0023.20

For bruk med jerntrådnett til oppvarming med gassbrenner. Ringens diameter er 100 mm utvendig og 84 mm innvendig. Lengde 205 mm. Monteres på stativstenger Ø 6 - 15 mm. 0038.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00

0038.10

Trefingerklemme Holder for reagensrør med mer. Brukes med Muffe dobbelt for festing til stativstenger. 0018.05 0 - 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00 0018.00 0 - 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 78,00 0018.00/0018.05

Trefingerklemme økonomi Holder for reagensrør med mer. Brukes med Muffe dobbelt for festing til stativstenger. 6701.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00

Bordklemme Bordklemme for fastspenning av stativstenger med diameter opp til 13 mm på bordkant. Største spennvidde er 65 mm. Vekt 0,36 kg.

6701.59

0016.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00

Trefot Kokestativ for gassbrenner med diameter 12 cm og høyde 21 cm. 0041.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 73,00 0016.00

0041.10

GRUNNSKOLEN

®


84

LABORATORIEUTSTYR

OPPVARMING Keramisk trådnett Trådnett 16 x 16 cm med varmefast kjeramisk belegg på midten. Asbestfritt. Plasseres på trefot eller på Muffe med ring. 0336.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00

Gassbrenner

0336.00

Standard på det norske markedet. Bokser kan byttes uten fare for søl. Støttering er ikke påkrevet. OBS! Selges uten boks. 0051.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,00

Gassboks for gassbrenner Inneholder 250 g gass. Stor og stødig boks med sikkerhetsventil 0051.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 46,00

Gasstenner Trygg tenning av gassbrenneren. Fungerer uten batterier.

0051.10/0051.11

0055.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 31,00

Fyrstikker store, 3 pakker Eskestørrelse 7 x 5 x 2,5 cm. 0056.00 per stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00

0055.00

0056.00

Telys pk a 30 Telys med diameter 38 mm. Ikke avbildet. 0053.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00

Kokeplate enkel, 1 x 1500 W Plate Ø 185 mm. Størrelse utvendig 75 x 283 x 255 mm. 0668.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 264,00

0668.10

Kokeplate dobbel, 2 x 1000 W 0668.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 326,00

Kokestein, glasskuler 3 -4 mm 1000 g 0210.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 143,00

Kokestein, pimpsteingranulat, 250 g

0668.00

879200-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00

Sprittermometer -20-110°C 0582.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00 ®

GRUNNSKOLEN


LABORATORIEUTSTYR

85

SKJEER OG SPATLER Smelteøse med trehåndtak Laget i jern med håndtak i tre. Lengde 280 mm, øsediameter 75 mm. 0370.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00

Forbrenningsskje Totallengde 450 mm, skjeens diameter 21 mm, skjeens dybde 12 mm. 0360.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 23,00 0370.00

0360.10

Skje rustfri

0510.50

Totallengde 150 mm. Skjeen er 15 x 30 mm. 0510.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00

Skje med bred spatel I rustfritt stål, 150 mm lang. 0510.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Spatel 15 cm Dobbeltbladet spatel i rustfrit stål. 15 cm lang med 8 mm blad. 0496.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 11,00 0510.10

Spatel 21 cm Dobbeltbladet spatel i rustfrit stål. 21 cm lang med 10 mm blad. 0496.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00

0496.00

0496.10

GRUNNSKOLEN

®


86

LABORATORIEUTSTYR

ELEKTROLYSE Vannspaltingsapparat demo Vannspaltingsapparat til demonstrasjon av gassutvikling ved elektrolyse. Apparatet består av et rundt plastkar i gjennomsiktig akryl. I bunnen er det plassert 2 platinaelektroder i en holder som også tjener som holder for 2 reagensrør 18 x 180 mm. Platinaelektrodene er koblet til 2 sikkerhetsbøssinger. Justerbare mm-skala for måling av gassutvikling. Total høyde 240 mm, vekt 620 g. Plastkarets innvendige størrelse er Ø 84 x 56 mm, 310 ml. Bunnplatens diameter er 140 mm. 4530.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1425,00

Vannspaltingsapparat elev Laget i akryl med innstøpte platinaelektroder i bunnen. Til oppsamling av oksygen og hydrogen anvendes medfølgende mini reagensrør (0121.10) Strøm tilkobles via sikkerhetsbøssinger. Som elektrolytt benyttes fortynnet svovelsyre. Størrelse innvendig Ø 61 x 56 mm, volum 160 ml. Total størrelse utvendig Ø 87 x 76 mm. 4530.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 212,00

4530.10

4530.00

Stavelektrode Runde elektroder Ø 6 mm–150 mm lange, bortsett fra kull som er 250 mm lang. Brukes med gummipropp ved montering i reagensrør eller u-rør. Selges enkeltvis, bortsett fra kullelektroden som selges i pakker. Brukes med elektrodekontakt 4513.00. 4510.00 kobber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 23,00 4510.40 jern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00 4510.50 kull pk a 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00 4510.60 sink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00

4510.00-.60

Elektrodekontakt Elektrodekontakt for elektroder med diameter opp til 7,5 mm. Laget i syrefast plast. Med bøssing for kobling til vanlige laboratorieledninger. Størrelse Ø 25 x 12 mm. 4513.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00

For annet utstyr til elektrolyse: 4513.00

Se Glassutstyr og Elektrisitet.

®

GRUNNSKOLEN


87

LABORATORIEUTSTYR TENGER OG KLEMMER Digeltang I rustfritt stål, lengde 200 mm. 0350.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00

Begertang Brukes til å holde varme begerglass. Lengde 250 mm.

0350.00

0350.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00

Slangeklemme Hoffmann Slangeklemme i forniklet stål. Lengde 17 mm. 0395.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00 0350.10

Slangeklemme Mohr Slangeklemme i forniklet stål. Lengde 60 mm. 0395.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00

0395.30

0395.10

Reagensrørklype pk a 12 Reagensrørklyper i tre. Lengde 170 mm, for rør med maks Ø 24 mm. 0325.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 72,00

RENGJØRING

0325.00

Reagensrørbørste 15 mm Totallengde 150 mm, børste Ø 15 x 50 mm. 0330.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Reagensrørbørste 18 mm Totallengde 280 mm, børste Ø 18 x 110 mm. 0330.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00 033.05-.20

Reagensrørbørste 25 mm Totallengde 280 mm, børste Ø 25 x 110 mm. 0330.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Kolbebørste 0330.50

Totallengde 400 mm, børste Ø 90 x 110 mm. 0330.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00

Begerbørste Totallengde 210 mm, børste Ø 60 x 110 mm. 0330.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00 0330.25

GRUNNSKOLEN

®


88

LABORATORIEUTSTYR

Oppvaskbørste Plastbørste med prima svinebust. 0330.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 27,00

Oppvaskklut Vevet klut i 85 % bomull. 0331.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00 0330.80

0331.00

Tørkestativ for rør og kolber Tørkestativ med bakke. Stativet har 65 pinner av ulike størrelser. Solid utført i plastbelagt metalltråd. Kan monteres på vegg eller stå på bordet eller gulvet. Størrelse 610 x 420 x 150 mm. 0316.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,00

STATIVER Reagensrørstativ tråd for 12 rør Reagensrørstativ for rørdiameter inntil 18 mm, 12 hull, plastbelagt tråd. Høyde 70 mm. 0310.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 148,00 0316.00

0310.60

Reagensrørstativ for 24 rør Reagensrørstativ med 3 x 8 hull for rør med diameter maks 25 mm. Stativet er forsynt med små merker for identifisering av plassering i rad og kolonne. Leveres umontert.

0311.00

0311.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00

Trådkurv med 6 rom 54 x 54 mm Laget i plastovertrukket metalltråd. Med 6 rom og bærehåndtak. Størrelse på rommene er 54 x 54 mm. Størrelse 185 x 125 x 175 mm. Passer til for eksempel til pipetteflasker i glass eller plast 100 ml.

0570.10/ 0570.30

0570.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00

Trådkurv med 6 rom 74 x 74 mm Laget i plastovertrukket metalltråd. Med 6 rom og bærehåndtak. Størrelse på rommene er 74 x 74 mm. Størrelse 250 x 160 x 190 mm. 0570.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00

®

GRUNNSKOLEN


89

LABORATORIEUTSTYR PORSELEN Porselensmorter med pistill Ø 100 Ytre diameter 100 mm, indre diameter 83 mm, dybde 45 mm. Kinesisk porselen. 0300.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00

Porselensdigel 15 ml Diameter 35 mm, høyde 28 mm. 0280.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00

Lokk til porselensdigel 15 ml 0285.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 0300.00

Porselensdigel 38 ml Diameter 45, høyde 36 mm. 1500.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 46,00

Porselenstriangel Sidelengde i trekanten 50 mm. 1801.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

0280.00/ 0285.00

1801.30

Porselensskål 77 mm Diameter 77 mm, høyde 33 mm og volum 72 ml. Tsjekkisk porselen. 0275.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00

0275.15

Porselensskål 80 mm Diameter 80 mm. Kinesisk porselen. 0275.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Porselensskål 100 mm Diameter 100 mm. Kinesisk porselen. 0275.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00 0275.25

Porselensplate med 12 brønner Anvendelig til å gjøre småskala kjemiforsøk. Størrelse 115 x 90 x 12 mm. Fordypningenes diameter 20 mm, dybde 5 mm. 0296.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,00

0296.00

GRUNNSKOLEN

®


90

LABORATORIEUTSTYR

BOKSER OG FLASKER Plastboks firkantet Firkantet boks med vid hals og skrulokk. Laget i hvit polyetylen med svart lokk. 0530.10 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00 0530.20 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00 0530.30 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00

Plastboks klar, firkantet Firkantet boks i PVC, gjennomsiktig og med svart skrulokk. 0530.05 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00 0530.06 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00 0530.07 300 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00

0530.100530.30

0530.08 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

0530.05-0530.08

Plastflaske Rund type med smal hals og tettsluttende rødt lokk. Meget robust type laget i halvgjennemsiktig plast, som er motstandsdyktig overfor de fleste kjemikalier. Hvis man trenger å kunne dosere små mengder, kan det fås dråpetut til plastflaskene. Minstekjøp av flaskene er 10 stk. 2200.40 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,50 2200.41 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,50 2200.42 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00 2200.43 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

2200.40-.43

Dråpetut til plastflasker 100/250 ml pk a 10 2200.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00

Dråpetut til plastflasker 500/1000 ml pk a 10 2200.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Plastflaske med vid hals Robust halvgjennomsiktig flaske med vid hals. Velegnet til ekskursjonsbruk. 2200.75 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,50 2200.76 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00 0531.10 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00 0531.20 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00 0531.30 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00 ®

2200.75-.76/ 0531.10-.30

GRUNNSKOLEN


LABORATORIEUTSTYR

91

Reagensrør i plast med skrukork, pk a 12 Laget i klar plast, forsynt med skrulokk som tetter godt. Tåler ikke organiske væsker. Høyde 125 mm, Ø 15 mm, volum 16 ml. 0223.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 78,00

Preparatglass 60 ml, pk a 70 Til innsamling og oppbevaring av ulike levende og ikke levende ting. Klart glass med rødt skrulokk.

0223.00

0559.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00

Dramglass Små glass med snap-on lokk. Leveres med lokk. 0566.00 0,5 dr/1,7 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,70 Pris ved kjøp av hel pakke 690 stk . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1,80 0566.10 2 dr/7 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,00 Pris ved kjøp av hel pakke 154 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,00 0566.20 4 dr/14 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,00 0559.70

Pris ved kjøp av hel pakke 130 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,00 0566.30 6 dr/21 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,00 Pris ved kjøp av hel pakke 130 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,00 0566.40 8 dr/28 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,60 Pris ved kjøp av hel pakke 108 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,10 0566.50 16 dr/57 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,50 Pris ved kjøp av hel pakke 84 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00

Lokk til dramsglass 0,5 dr/1,7 ml 0566.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,70

0566.10/0566.40

Lokk til dramsglass 16 dr/57 ml 0566.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,70

Lokk til dramsglass 2 - 8 dr 0566.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,75

Medisinflaske Brun glassflaske med smal hals og svart kork med standardgjenger. 0555.10 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00 0555.10-.60

0555.20 60 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00 0555.30 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00 0555.40 200 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00 0555.50 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00 0555.60 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00

Pipetteflaske Brun glassflaske med dåpeteller i korken. 6785.00 20 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00 0561.10 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 9,00 0561.20 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00 0561.30 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00

GRUNNSKOLEN

0561.100561.30

®


92

LABORATORIEUTSTYR

Sprøyteflaske 250 ml Sprøyteflaske i polyetylen, halvgjennomskinnelig. Ø 61 mm. 0525.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00

Sprøyteflaske 500 ml Sprøyteflaske i polyetylen, halvgjennomskinnelig. Ø 75 mm. 0525.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 30,00

Pipetteflaske i plast Pipetteflaske i halvgjennomsiktig polyetylen. Skrulokk med dråpespiss og hette. 0562.10 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00 0562.20 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00 0525.10/ 0525.20

0562.10/ 0562.20

Engangssprøyte i plast 10 ml pk a 25 Inndeling 0,5 ml, spissen har minste diameter 4 mm, største 4,5 mm. 0220.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 56,00

Engangssprøyte i plast 20 ml pk a 25 Inndeling 0,5 ml, spissen har minste diameter 4 mm, største 4,5 mm. 0220.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00

Engangssprøyte i plast 60 ml

0220.20-.60

Inndeling 1 ml, spissen har minste diameter 7 mm, største 10 mm. 0220.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

Engangssprøyte i plast 100 ml Inndeling 2 ml, minste diameter 7 mm, største 10 mm. 0220.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00

®

GRUNNSKOLEN


93

GLASSUTSTYR Begerglass økonomi Begerglass i varmebestandig borosilikat. Må kjøpes i pakninger a 10. 0074.00 25 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00 0074.10 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00 0074.20 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00 0074.30 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00 0074.40 600 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00 0074.50 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00 0074.00-.50

Begerglass i plast Laget i polypropylen, med krage, helletut og inndeling. Halvgjennomsiktig. Tåler maks 135 °C. 0077.20 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00 0077.30 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Begerglass i plast, sett 5 begerglass i plast fra 50 ml til 1000 ml. Med lettlest skala. Tåler svake syrer og baser og temperaturer opp til 120 °C. Velegnet for yngre elever.

0077.20/0077.30

6702.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 99,00

Erlenmeyerkolbe økonomi Erlenmeyerkolbe i varmebestandig borosilikat. Må kjøpes i pakninger a 10 stk. 1500.70 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 6702.83

0079.00 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00 0079.10 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,00 0079.20 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 0079.30 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00

Målesylinder Målesylinder, høy form, i varmebestandig glass. 0110.20 10 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 30,00 0110.30 25 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00 0110.40 50 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00 0110.50 100 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00

1500.70/0079,00-.30

0110.60 250 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 54,00 0110.70 500 ml per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 118,00 0110.80 1000 ml per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 177,00

Målesylinder i hardplast Målesylinder i gjennomsiktig hardplast med fremhevet skala og 6-kantet fot. Tåler inntil 120 °C. 0118.10 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00 0118.30 25 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00 0118.20 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00 0118.50 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00

0110.20-.80

0118.60 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 67,00 0118.70 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 101,00 0118.80 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 156,00 0118.10-.80

GRUNNSKOLEN

®


94

GLASSUTSTYR

Reagensrør 19 x 150 mm Vårt standard reagensrør, i varmebestandig borosilikat, med krage. Selges kun i pakker a 50 stk. 6784.20 pris per stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,00 6784.20

Gummipropp med 1 hull Med hull for 5 mm glassrør. mm -tallene angir minste og største diameter på korken. Farge blå. 6701.46 14/18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00 6701.47 16/21 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00 6701.48 19/24 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00 6701.49 22/27 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00 6701.50 25/31 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,50 6701.51 31/38 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00 6701.52 46/54 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00

6701.466701.52

Gummipropp uten hull mm-tallene angir minste og største diameter på korken. Farge rød. 0430.10 14/19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00 0435.10 17/20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00 0437.10 20/25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,50 0445.10 25/32 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00 0450.10 30/35 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00 0455.10 36/45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 25,00 0460.10 46/55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00 0465.10 56/68 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

0430.100465.10

Gummislange Ø 4/6 mm, 5 m Passer til våre glassrør. 0375.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 62,00

Plastslange Ø 4/6 mm, 5 m I klar PVC. Passer til våre glassrør. 0385.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 0375.10

Glassrør

0385.12

Glassrør i sodaglass, Ø 5 mm. Leveres i pk a 10 6770.00 Glassrør C 90° 5 x 5 cm per pk . . . . . . . . . . . kr 95,00 6770.10 Glassrør E rett 5 cm per pk . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00 6770.20 Glassrør F rett 20 cm per pk . . . . . . . . . . . . . kr 75,00 6770.30 Glassrør G 90° 5 x 18 cm per pk . . . . . . . . . . kr 99,00 6770.40 Glassrør H gassoppsamling per pk . . . . . . kr 220,00

Glasstav, rørepinne Ø 6 mm, 200 mm lang (ikke avbildet). 6701.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00

®

6770.00-.40

GRUNNSKOLEN


95

GLASSUTSTYR Glassrør 5 mm soda, 1/2 kg Glassrør for kutting og bøying. Lengde 50 cm (ikke avbildet) 6702.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 102,00

Glassrørkutter Skjærer glassrør med diameter 3–30 mm på en trygg måte. 0400.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00

0400.00

Dråpeteller i glass, pk a 20 Dråpeteller med fast smokk. 6701.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00

Dråpeteller med smokk

6701.43

Dråpeteller med utskiftbar smokk. Ø 7 mm x 120 mm. 0145.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00

Smokk for dråpeteller pk a 10 Passer til dråpeteller 0145.20. 0145.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00

Dråpeteller i plast 3 ml, pk a 500 Engangs dråpetellere i polyetylen plast. 0145.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00

Trakt i glass

0145.00-.20

Diameter på øverste kant er angitt. 1504.50 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 23,00 0170.20 70 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 27,00 0170.30 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Trakt i plast 75 mm, pk a 10 Med rett øvre kant med diameter 75 mm. 0171.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00

Trakt i plast 100 mm Plasttrakt med øvre diameter 100 mm og diameter ved utløp 11 mm. 0171.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

Filterpapir Ø 90 mm pk a 100 Rundfilter. Passer til små trakter. Ikke avbildet.

0171.15

1504.50/ 0170.20-.30

0417.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Filterpapir Ø 125 mm pk a 100 Rundfilter. Passer til større trakter. Ikke avbildet. 0417.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00

Filterpapir ark 43 x 43 cm 0415.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00 0171.30

GRUNNSKOLEN

®


96

GLASSUTSTYR

Krystallisasjonsskål Ø 140 mm økonomi Volum 900 ml, diameter 140 mm. Laget i varmebestandig borosilkatglass og forsynt med helletur. 0156.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00

Krystallisasjonsskål Ø 190 mm økonomi Volum 2000 ml. Høyde 90 mm. Laget i varmebestandig borosilkatglass og forsynt med helletur. 0156.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 131,00

Krystallisasjonsskål Ø 230 mm økonomi Volum 3500 mm. Høyde 100 mm. Laget i varmebestandig borosilkatglass og forsynt med helletur.

0156.20-.50

0156.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 161,00

Petriskål i glass Ø 100 mm, pk a 10 Med bunn og lokk. Høyde 20 mm. 0165.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 107,00

Petriskål i plast Ø 90 mm, pk a 20 Sterile petriskåler i plast. 0166.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 0165.30

Petriskål i plast Ø 50 mm, pk a 10 Sterile petriskåler i plast. 0165.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00

Saltkar Glassblokk 4 x 4 cm med slepet fordypning og glasslokk. Har noe av de samme bruksområder som urglass. 0786.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00

Urglass Ø 50 mm

0166.10/ 0166.20

Buet glassplate der det er enkelt å plassere små mengder pulver, væsker eller eventuelt med små dyr til observasjon i stereolupe. 1505.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

Urglass Ø 80 mm 0160.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00

0786.07 0160.10/ 1505.05

®

GRUNNSKOLEN


DATALOGGING

97

DATALOGGERE Go!Link Go!Link er en USB-Link som muliggjør tilkobling av de fleste av Verniers sensorer til PC, som dermed gjøres om til en datalogger. Go!Link er en ypperlig og prisgunstig måte å komme i gang med datainnsamling på. Med Go!Link behøves ingen ekstern strømkilde og maksimal målefrekvens er 200 målinger i sekundet. Inkludert med Go!Link er programvaren Logger Lite som har de fleste basisfunksjoner for datalogging og muliggjør grafisk eller tabellarisk presentasjon av dataene. Innebygget er også de viktigste statistikkfunksjonene og autoskalering for å nevne noe. Målingene kan eksporteres til Excel. Grafer og tabeller kan limes inn i rapporter eller skrives ut. 6790.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 795,00

LabQuest mini LabQuest mini er mer avansert enn Go!Link og kan tilkobles alle Verniers sensorer, også de digitale sensorene I LabQuest mini har du en meget rask datalogger (inntil 100 000 målinger i sekundet) med innganger for tre analoge eller to digitale sensorer. Loggeren kommuniserer med PC via USB-porten og ingen ekstern spenningskilde er nødvendig da loggeren får nødvendig strøm fra datamaskinen. LabQuest mini kan brukes med programvaren Logger Lite (inkludert) eller Logger Pro.

6790.00

Sammen med den prisbelønte programvaren Logger Pro har du i LabQuest mini en datalogger som tåler sammenlikning med alle dataloggere i dagens marked. Logger Pro tilbyr de fleste måle- og analysefunksjoner skolen etterspør, men er allikevel enkel og intuitiv å bruke og forstå. 6790.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1890,00 6790.02

LabQuest LabQuest er Verniers kraftigste og mest utbygde datalogger og kan brukes både med og uten PC. 4 innganger for analoge sensorer og 2 innganger for digitale gjør at den dekker alle behov. LabQuest har innebygget mikrofon og temperatursensor. Måle­­frekvensen settes fritt fra for eksempel en gang i timen til hele 100 000 ganger i sekundet. Brukt uten PC kan LabQuest styres ved hjelp av en stor, brukervennlig og trykkfølsom fargeskjerm. LabQuest er også utstyrt med knapper for navigering i menyene. Stort innebygget minne på hele 40 MB kan bygges ut ytterligere med SD/MMC minnekort. Dette sikrer lagring av store datamengder. Innebygget oppladbart Litium-batteri muliggjør bruk også uten tilgang til nettspenning. Dersom datainnsamlingen gjøres uten PC kan dataene overføres og analyseres i Logger Lite eller Logger Pro. LabQuest kan også brukes som datalogger direkte tilkoblet PC hvor enten programvaren Logger Lite eller Logger Pro er installert. Uavhengig om loggeren brukes med eller uten PC gjenkjenner den automatisk over 66 sensorer. Alle innstillinger gjøres automatisk og datainnsamlingen kan startes direkte.

6790.01

6790.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3490,00

GRUNNSKOLEN

®


98

DATALOGGING

SENSORER 6791.01

Akselerasjonssensor - 5 g–+5 g Den mest brukte akselerasjonssensoren. Egner seg for måling av akselerasjon av de fleste objekter i rettlinjet bevegelse. Liten lett sensor som lett lar seg feste på objekter for direkte måling av akselerasjon. Eksempler på bruk er måling på vogner på dynamikkbane for eksempel Newtons 2. lov, pendelkuler, personer i heis med mer. 6791.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1164,00

Barometersensor Barometersensoren egner seg godt for generelle værstudier eller øvelser på laboratoriet hvor man ønsker å måle trykk i området rundt normalt lufttrykk. Et interessant bruksområde er å ta med sensoren til høyereliggende områder og bruke den som et altimeter. Måleområde 0,80–1,05 atm, 600– 800 mm Hg. 6791.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 926,00 6791.03

Bevegelsessensor Bevegelsessensoren benytter ultralyd til å måle avstanden til objekter som f.eks en vogn, ball, mennesker o.s.v. Måleområde 15 cm–6 m. Med denne kan man gjøre morsomme og lærerike forsøk. I Logger Lite kan man f.eks. tegne en graf som elevene skal forsøke å følge ved å bevege seg i forhold til sensoren. Det hjelper godt på elevens forståelse av grafer og kan benyttes også i matematikkundervisningen. Sensoren har justerbart hode for fleksibel oppstilling. Se også Go!Motion som ikke krever tilkobling til datalogger.

6791.04

6792.07

6791.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1032,00

Holder for bevegelsessensor Praktisk holder for begelsessensoren. Skrues til baksiden av sensoren. Kan festes til bordplate eller annet stativmateriell. 6792.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 140,00

Blodtrykksensor Sensoren leveres komplett inkludert en standard regulerbar armmansjett (27–39 cm), pumpe og trykksensor. Gir mulighet for å måle både systolisk og diastolisk blodtrykk. En interessant mulighet er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og blodtrykket. Mindre og større armmansjetter kan skaffes. 6791.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1370,00

6791.05

®

GRUNNSKOLEN


DATALOGGING

99

CO2-sensor Sensorens store måleområde 0–10 000 ppm og 0–100 000 ppm gir mulighet for måling av CO2 i mange ulike sammenhenger. Eksempler på forsøk med denne sensoren er fotosyntese, celleånding, inneklimaundersøkelser, spiring av frø med mer.

6791.06

6791.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2956,00

Biokammer 250 ml Lukket system med hull for innsetting av både O2-sensor og CO2-sensor. Ved bruk av kun en sensor lukkes det andre hullet med en gummipropp.

6792.01

6792.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00

6792.00

Biokammer 2000 ml Lukket system med hull for innsetting av både O2-sensor og CO2-sensor. Ved bruk av kun en sensor lukkes det andre hullet med en gummipropp. 6792.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 244,00

Effektsensor

6791.09

Måler effekt i watt til elektriske artikler i sanntid. Hva koster mest, en hårtørker brukt i 10 minutter eller en lampe som står på hele kvelden? Kan enten brukes med PC, LabQuest eller som selvstendig måleinstrument. Kombinert med LabQuest kan effektforbruket måles sammen med andre størrelser som temperatur, lys og relativ fuktighet. 6791.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1610,00

EKG-sensor Gir mulighet til å ta opp meget gode EKG-diagrammer basert på elektriske signaler målt på hudens overflate. Ved hjelp av den innebygde programvaren i LabQuest eller Logger Pro, kan man bestemme tidsintervaller eller zoome inn spesielle deler av diagrammet. Kan også brukes i andre fysiologiforsøk hvor man ønsker å måle muskel-sammentrekning, neuromuskulære reflekser eller introdusere EMG. Leveres komplett med 100 elektrodelapper. Elektrodelapper bestilles separat.

6791.10

6791.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1920,00

Elektrodelapper pk a 100 100 stk. elektrodelapper for EKG-sensor. 6792.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00

Lysport Lysport (fotocelle) egner seg for mange ulike forsøk hvor man ønsker å måle passeringstid for ulike objekter.Typiske forsøk er tidsmålinger for vogner, pendelbevegelse eller måling på andre objekter som kan passere gjennom gaffelen. Opptil 4 fotoceller kan seriekobles. Fotocellen leveres med stativstang for feste til muffe eller trinse for lysport.

6791.11

6791.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 595,00

Trinse for lysport Meget lettløpende trinse som passer til Verniers fotocelle. Festet i lysporten og med en tråd over som igjen er festet til en vogn som akselerer vil eikene bryte fotocellens stråle og gi målinger som kan benyttes i videre utregning av hastighet og akselerasjon. 6792.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 316,00

GRUNNSKOLEN

6792.14

®


100

DATALOGGING

Gasstrykksensor Gasstrykksensoren har et måleområde og en nøyaktighet som gjør den egnet for mange ulike forsøk. Sensoren er godt egnet til å undersøke gassers egenskaper, og brukes også sammen med åndingssensor. Måleområde 0–2,1 atm, 0–210 kPa. 6791.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1084,00

6791.13

GM-sensor Geiger-Muller sensoren måler radioaktiv stråling. Den består av et GMrør og et digitalt meter bygget inn i en solid plastkasse. Røret er følsomt for alfa, beta og gammastråling. GM-sensoren er batteridrevet og kan således fungere både som et selvstendig instrument samt i kombinasjon med PC. Gir mulighet for mange interessante forsøk som halveringstid, måling av bakgrunnstråling, sammenheng mellom stråling og avstand og skjerming av stråling. 6791.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3318,00 6791.14

6791.17

GPS-sensor GPS-sensoren logger posisjonen direkte til LabQuest eller PC. Gir mulighet for å logge posisjon samtidig som man måler andre størrelser. Dette har praktisk verdi for eksempel ved måling av miljøparametre ved ulike steder eller ved måling av akselerasjon under en togtur. Posisjonsdataene kan eksporteres til for eksempel Google Maps. 6791.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 836,00

Hånddynamometersensor Egner seg godt får å måle styrken i et håndgrep eller kraften i et fingertrykk. Sensoren kan brukes alene eller sammen med EKG-sensoren for måling av sammenhengen mellom hjerterytme og muskelaktivitet. Målingene kan leses i newton eller kilo. Måleområde for sensoren er 0–600 N.

6791.18

6791.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1292,00

Jordfuktighetssensor Jordfuktighetssensoren måler fuktigheten i jorda gjennom endring i kapasitans. Sensoren stikkes ned i jordprøven og vanninnhold kan direkte avleses i prosent. Sensoren egner seg typisk for økologi- og miljøundersøkelse samt ulike biologirelaterte eksperimenter. Måleområde er 0–100 %.

6791.23

6791.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1240,00

®

GRUNNSKOLEN


DATALOGGING

101

Kraftplate Kraftplaten fra Vernier er kort sagt en kraftsensor med stort måleområde (-200 N til 800N og -800 N til 3500 N). Den er solid bygget og tåler å bli hoppet på. Kraftplaten er på størrelsen av en badevekt og inkluderer et sett med håndtak som kan påmonteres plata for forsøk med dra og skyv. Egner seg godt til for eksempel undersøkelse av kraft i en heis eller en kraftpuls når plata hoppes på. 6791.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2796,00

6791.25

6791.26

Kraftsensor Anvendelig kraftsensor med måleområde -10 N til +10 N og -50 N til +50 N. Brukes som en digital kraftmåler. 6791.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1424,00

Ladningssensor Sensoren kan brukes som et elektronisk elektroskop for forsøk med statisk elektrisitet. Målingene gjøres i Coloumb (C). Måleområdene er +/-5 nC , +/- 20 nC og +/-100nC. 6791.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 980,00 6791.27

Lydnivåsensor Lydnivåsensor som er bygget og kalibrert for å måle lydnivået i decibel (dB). Sensoren har display og kan benyttes som en selvstendig lydnivåmåler såvel som sensor tilsluttet datalogger. Brukt som selvstendig lydnivåmåler kan brukeren selv velge egnet måleområde. Måleområde er 35–130 dB. 6791.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2154,00

Lyssensor med 3 områder Lyssensoren brukes til å måle lys i 3 ulike måleområder: 0 – 600 lux, 0–6000 lux og 0–150 000 lux. Dette store måleområdet gjør sensoren egnet til såvel fysikk, kjemi og biologiførsøk. Typisk bruksområde er lysintesitet som funksjon av avstand til kilden, måling av lys i fotosyntese eller lysinnstrålingen til en solcelle.

6791.29

6791.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 718,00

6791.30

GRUNNSKOLEN

®


102

DATALOGGING

Magnetfeltsensor Meget følsom sensor som egner seg for måling av magnetfelt rundt permanente magneter, strømførende ledere eller spoler. Kan også måle jordas magnetfelt. Tuppen på sensoren kan ”knekkes” 90 °C for måling enten på tvers eller langs av feltet. Måler magnetfelt i Tesla. Måleområde: - 6,4 til + 6,4 mT og -0,32 til +0,32 mT.

6791.31

6791.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 756,00

Mikrofon Mikrofon som egner seg for mange spennede førsøk med lydbølger. Studer bølgeformen fra ulike musikkinstrumenter, stemmer eller andre lydkilder. Egner seg også godt for forsøk med lydhastiget. 6791.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 490,00 6791.32

Oksygengass sensor Måler konsentrasjonen av oksygen i luft. Stort måleområde (0–27 %) gjør sensoren egnet til førsøk med respirasjon i ulike sammenheng. Sammen med CO2-sensor gir sensoren mulighet for meget interesante fotosynteseforsøk. 6791.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2456,00

6791.34

Oksygensensor Oksygensensoren måler konsentrasjonen av oppløst oksygen i vandige løsninger. Har innebygget temperaturkompensasjon og kort responstid. Inkluderer to standarder for kalibrering, ekstra elektrodehetter med membran og elektrolytt. Egner seg for undersøkelse av gjensidig avhengighet mellom planter og dyr, aerob respirasjon, profilundersøkelse av et vann med mer. Måleområde for sensoren er 0–14 mg/l. 6791.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2730,00

pH-sensor standard

6791.35

Standard pH-sensor med måleområde 0–14. Egner seg for mange forsøk i kjemi og biologi som titreranalyse, generelle pH-målinger inne og ute, undersøke indikatorer og buffere. Sensoren leveres med en liten beholder med saltløsning. Når den lagres i denne sikres lang levetid på elektroden. 6791.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1032,00

6791.37

Pulssensor trådløs Denne trådløse pulssensoren er ideell for kontinuerlig overvåking av pulsen før, under og etter fysisk anstrengelse. Kan også brukes til utforsking av hvordan hjerterytmen påvirkes av en plutselig høy lyd som kommer overraskende. Hva skjer med pulsen når vi hoster? Personen som testes holder i håndtakene som registrerer elektriske signaler generert av hjertet. Dissse overføres trådløst til en mottaker som kobles til dataloggeren og regner om til slag i minuttet.

6791.40

6791.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1554,00

Pulsbelte Pulsbeltet kan brukes i kombinasjon med pulssensorens mottaker slik at hendene frigjøres under målingen. Pulsbeltet sender også trådløst til mottakeren.

6791.39

6791.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 626,00

®

GRUNNSKOLEN


DATALOGGING

103

Relativ fuktighetssensor Sensoren er bygget omkring et element som muliggjør måling av relativ luftfuktighet i området 0–95 %. Sensoren egner seg godt for værstudier, overvåke inneklima, drivhus med mer. 6791.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 890,00 6791.42

Saltholdighetssensor Sensoren måler enkelt og presist det totale saltinnholdet i for eksempel sjøvann eller brakkvann. Gir mulighet til å måle hvordan saltinnholdet påvirker oppdrift eller hvordan saltholdigheten er der hvor en elv renner ut i sjøen og blander seg med saltvann. Måleområde er 0–50 ppt. 6791.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1190,00

Spenningssensor Anvendelig spenningssensor som kan brukes til måling av veksel- eller likespenning. Måleområde for sensoren er -10 til til +10 V. Typiske forsøk er utlading av kondensator, induksjonsforsøk, Ohms lov og måling på ulike voltaceller.

6791.45

6791.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00

6791.49

6791.51

Spirometer Spirometeret egner seg ypperlig til en rekke fysiologiforsøk hvor kapasiteten til lunger og luftveier har relevans. Spirometeret er laget for å måle menneskets respirasjon i ro eller i aktivitet. Inkluderer et avtagbart hode, 5 munnstykker, bakteriefilter og to neseklyper. Alt engangsutstyr til spirometeret kan bestilles separat. 6791.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2598,00

Strømsensor Anvendelig strømsensor som kan brukes til måling av veksel- eller likestrøm. Måleområde er -0,6 til +0,6 A. Måleområdet gjør at sensoren egner seg godt for måling på strømmer i kretser bygget opp av batterier og lamper. Sammen med spenningssensoren kan sensoren brukes til sammenhørende målinger av strøm og spenning både i serie- og paralellkoblinger og til etterprøving av Ohms lov. Sensoren kan også brukes i ulike forsøk innenfor elektrokjemi.

6791.52

6791.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 490,00

GRUNNSKOLEN

®


104

DATALOGGING

Temperatursensor, standard Meget prisgunstig temperatursensor som er tilstrekkelig i de fleste sammenhenger. Sensoren har en kappe av rustfritt stål og kan måle i luft, organiske løsninger, saltløsninger, svake syrer og baser. Måleområde –40 til +135 °C. Se også den loggeruavhengige Go!Temp.

6791.56

6791.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 378,00

Temperatursensor, stort område Temperatursensor med ekstra stort måleområde -20 til +330 °C. 6791.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 836,00

6791.54

Temperatursensor, overflate Denne sensoren har selve følerelementet - termistoren eksponert. Dette sikrer meget kort responstid og sensoren egner seg meget godt til de forsøk der temperatursensor med betydelig egenvarme ikke vil fungere. Typiske bruksområder vil for eksempel være temperaturmåling på hudens overflate. Nytt design gjør at sensoren kan brukes både i luft og vann. Måleområde er -25 til +125 °C. 6791.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 324,00

Temperatursensor IR Meget egnet temperatursensor der hvor en kontaktfri, responsrask måling er ønskelig. Sensoren registrerer den infrarøde strålingen som måleobjektet sender ut og regner om til temperatur. Rett sensoren mot objektet og les av temperaturen. Et praktisk eksempel er måling av temperaturen ved enden av et lysrør som står og blinker. Denne er ofte svært høy og sjekkes enkelt med sensoren. Måleområde er -20 til + 400 °C.

6791.55

6791.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2096,00

Temperatursensor, ekstra lang Sensoren har 30 m ledning og er laget spesielt for måling av temperatur hos objekter langt unna loggeren eller måling av temperaturen på ulike dybder i en innsjø. Måleområdet er -50 til +150 °C. 6791.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 940,00

6791.57

6791.58

Termoelement Standard termoelement type K for måling av høye temperaturer. Sensorens måleområde er -200 til +1400 °C. Det betyr at du med denne sensoren kan måle temperaturen til flytende nitrogen og helt opp til flammetemperaturer på 1400 °C. Muliggjør bestemmelse av smeltepunktet for kobber og overvåking av temperatursvingningene i stekeovnen.

6791.59

6791.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 770,00

®

GRUNNSKOLEN


DATALOGGING

105

UV-A og UV-B sensor Vi kan tilby to sensorer for måling av UV-stråling. UV-A-sensoren registrerer UV-stråling i området 320 – 375 nm og UV-B-sensoren registrerer UV-stråling i området 290 – 320 nm. Både UV-A og UV-B kan begge ha skadelig effekt på huden og en konkretisering og bevisstgjøring av denne usynlige strålingen er svært viktig. Muliggjør mange interessante forsøk som vurdering av skjermingen til en solbrille, solkrem, vanlig glass o.s.v.

6791.61 - 6791.62

6791.61 UV-A-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384,00 6791.62 UV-B-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396,00

Åndedrettssensor Åndedrettssensoren brukes sammen med gasstrykksensoren (679113) for å måle menneskets åndedrett. Fest beltet rundt brystkassen og pump opp med den medfølgende håndpumpen. Du kan så overvåke hvordan brystet hever og senker seg under pusting. 6791.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 780,00

6791.64

6791.15

GO! - PRODUKTER Go!Motion Bevegelsessensoren Go!Motion benytter ultralyd til å måle avstanden til til objekter som f.eks en vogn, ball, mennesker o.s.v. Måleområde 15 cm–6 m. Med denne kan man gjøre morsomme og lærerike forsøk. I Logger Lite kan man f.eks. tegne en graf som elevene skal forsøke å følge ved å bevege seg i forhold til sensoren. Det hjelper godt på elevens forståelse av grafer og kan benyttes også i matematikkundervisningen. Sensoren har justerbart hode for fleksibel oppstilling. Se også bevegelsesdetektor 6791.04 for bruk med datalogger. 6791.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1351,00

Go!Temp

6791.16

Go!Temp er en temperatursensor med USB-tilkobling. Måleområdet er -20 til +120 °C med nøyaktighet på 0,5 °C. Denne prisgunstige digitale sensoren muliggjør en mengde spennende forsøk og alle innstillinger blir automatisk satt når den medfølgende programvaren Logger Lite startes. Egner seg ypperlig også på lavere trinn gjerne i sammenheng med forståelse av grafer i matematikken. 6791.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 450,00

GRUNNSKOLEN

®


106

VEIING OG MÅLING

0916.00

VEKT Skålvekt Veier fra 0–500 g. Med denne vekta kan man lære prinsippene bak veiing av masse. Ved hjelp av medfølgende bord kan også oppdrift tydelig demonstreres. Vektas høye presisjon sikrer en nøyaktighet på +/-50 mg. Skruer sørger for nullstilling. Veieskålene har en diameter på 120 mm. Størrelse 35 x 20 x 40 cm. 0916.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1380,00 0917.00

Skålvekt med lodd En kvalitetsskålvekt i hardplast med medfølgende messinglodd: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g og 1 x 50 g. Kan nulljusteres. Skålene er avtakbare og romslige. Vekten veier inntil 2000 g. 0917.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 340,00

Loddsats liten Loddsats bestående av 16 lodd fra 50 g til 10 mg: 1 x 50 g, 1 x 20 g, 2 x 10 g, 1 x 5 g, 2 x 2 g, 1 x 1 g, 1 x 500 mg, 2 x 200 mg, 1 x 100 mg, 1 x 50 mg, 2 x 20 mg og 1 x 10 mg. Leveres i plasteske med pinsett og plastlokk til rom for milligramlodd. 0955.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 159,00 0955.30

Loddsats stor Sett med 20 forniklede messinglodd i størrelsen fra 0,001–200 g. Leveres i treetui med hengslet lokk med snapplås. 6701.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 480,00

6701.20

®

GRUNNSKOLEN


VEIING OG MÅLING

107

Lodd 1 g, terninger pk a 1000 1 g lodd i form av firkantede plastterninger med sidelengde 1 cm. Terningene er utstyrt med hull og tapp, slik at de kan settes sammen til større enheter i ett plan. Leveres i bøtte med 1000 stk. i 10 forskjellige farger. 1469.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 247,00

Lodd med krok, sett Lodd med krok 1000 g, 500 g, 200 g, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 20 g, og 10 g. Totalt 2100 g. 6701.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 289,00 1469.00

6701.19

Lodd med krok Forniklede lodd med 2 kroker og påstemplet vekt. 6701.17 200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00 1910.00 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 71,00 1910.10 60 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 46,00

1910.001910.80

1910.20 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00 1910.30 40 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 41,00 1910.40 30 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 57,00 1910.50 20 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00 1910.60 15 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00 1910.70 10 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 1910.80 5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Lodd med krok 50 g pk a 10 6701.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00

6701.18

Lodd med øyeskrue Laget i galvanisert jern, med påtrykt vekt. Kan brukes bl.a. til å lage store pendler. 0960.10 0,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 196,00 0960.20 1,0 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 250,00 0960.30 2,0 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 339,00 0960.40 5,0 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 666,00

0960.10-0960.40

Kraftmåler økonomi 1037.10 2,5 N/0,05 N blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 1037.20 5 N/0,1 N grønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 1037.30 10 N/0,2 N brun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 1037.40 20 N/0,4 N rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 1037.50 50 N/1 N gul| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00

GRUNNSKOLEN

1037.001037.50

®


108

VEIING OG MÅLING

Mekanikk-kofferten Denne kofferten tar for seg prinsipper for veiing og presenterer elevene for ulike typer vekter og veiemetoder. Den inneholder skålvekter, lodd, kraftmålere og vektstangapparater og et sett med materialer for 15 grupper. Engelsk og norsk lærerveiledning er inkludert 5989.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4993,00

Mye aktivitet for hele klassen samtidig! Spørsmål som kan besvares : Hvordan virker en skålvekt? Hvilket system bygger målingene på? Hva er forskjellen på å måle masse og tyngde? Hvordan balanserer man en vektstang? Hvordan kan man finne oppdriften til et legeme i vann?

Kraftmåler

Skålvekt og loddsats.

®

GRUNNSKOLEN


VEIING OG MÅLING

109

ELEKTRONISKE VEKTER Vekt 200 g/0,1 g økonomi En rimelig digitalvekt som veier inntil 200 g med en nøyaktighet på 0,1 g. Passer godt som kjemikalievekt. Automatisk utkobling. Den har tareringsfunksjon. Bruker seks 1,5 V AA størrelse batterier (ikke inkludert). Stort display med tallhøyde 15 mm. Veieplaten er 145 x 145 mm stor. 1028.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 238,00

Vekt 2000 g/1 g økonomi Som vekta ovenfor, men med veieområde opp til 2000 g og med nøyaktighet 1 g.

1028.70

1028.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 241,00

Vekt 200 g/0,1 g Ohaus En kvalitetsvekt fra Ohaus som veier inntil 200 g med en nøyaktighet på 0,1 g. Passer godt som kjemikalievekt. Automatisk utkobling og tareringsfunksjon. Bruker seks 1,5 V AA størrelse batterier (ikke inkludert). Stort display med tallhøyde 15 mm. Veieplaten er 145 x 145 mm stor. 1028.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 420,00

1028.80

Vekt 2000 g/0,1 g Globe En rimelig vekt med veieområde 0–2000 g, oppløsning 0,1 g og nøyaktighet 0,2 g. Veieplate 145 x 145 mm. 1027.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 760,00

1028.15

1027.40

Vekt 5000 g/1 g Soehlne

1028.07

Digitalvekt i slankt design med stor veieplate og lettleselig LCD-display. Trenger 3 stk. 1,5 V AAA batterier (inkl.) 1028.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 240,00

GRUNNSKOLEN

®


110

VEIING OG MÅLING

TETTHET Målemugge i plast I gjennomsiktig slagfast plast. Inndeling for hver 10 ml. For måling av volum på større gjenstander. Målesylinder er et alternativ. 1465.00 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00 1465.10 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Tetthetsterninger Terninger med størrelse 10 x 10 x 10 mm. Settet består av 6 forskjellige stoffer: Al, Fe, Zn, Cu, Pb og tre. Leveres i plasteske.

1465.00/ 1465.10

1500.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

1500.00

Tetthetssylindre med krok Tre forskjellige lodd med samme volum: Aluminium, kobber og messing. Loddene har øyeskrue og leveres i plasteske. 1510.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 126,00 1510.10

Tetthetskuber med krok 7 ulike metaller i settet: Messing, bly, stål, kobber, aluminium, jern og tinn. Terninger med side 20 mm. 6701.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00

6701.21

Tetthetskuler med hull Settet består av 6 ulike kuler: Aluminium, kobber, jern, messing, bly og stål. Kan brukes til tetthetsberegninger eller som pendelkuler. Leveres i plasteske. Størrelse Ø 25 mm. 6701.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00

Pendelkule, bly

6701.22

6700.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00

Pendelkule, tre 6700.40-.41

6700.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00

TID Stoppeklokke økonomi 1901.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00 Pris per stk. ved kjøp av 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 56,00 1485.50

Stoppeklokke digital

1901.34

1485.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 94,00 ®

GRUNNSKOLEN


VEIING OG MÅLING

111

LENGDE Metermål i tre Inndeling i mm og cm. I tre med metalbeslag i endene. 25 x 5 mm i tverrsnitt. 1405.00 lengde 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00 1405.10 lengde 100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 116,00

Målebånd i plast, 150 cm Lengde 150 cm. Inddeling i mm og cm.

1405.00/ 1405.10

1400.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00

Målebånd i metall, 2 m Inndeling i mm og cm. Metallmålebånd i selvopprullende holder. 1400.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

Målebånd i glassfiber, 10 m I hus med sveiv. Inndeling i mm, cm og meter. 1400.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 93,00

Målebånd i glassfiber, 30 m

1400.00/ 1400.10

I hus med sveiv. Inndeling i mm, cm og meter. 1400.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 283,00

Målebånd i glassfiber, 50 m I hus med sveiv. Inndeling i mm, cm og meter. 2301.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00 1400.15

Linjal i stål, 15 cm

1400.20

Bredde 19 mm, tykkelse 0,5 mm. 1415.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00

1415.10

2301.54

Meterhjul Meterhjul med håndtak. Indikerer hver omdreining med et klikk svarende til 1 meter. Inndeling i cm, 5 cm og kvarte metere. 1428.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 139,00

1428.00

GRUNNSKOLEN

®


112

KOFFERTER

FYSIKK-KOFFERTER Fysikk-koffertene fra CVK i Tyskland er en god løsning på utstyrsbehovet for skoler som ikke har faste naturfagrom, der undervisningen foregår på vanlige klasserom. Alle koffertene nedenfor, bortsett fra de to siste, har utstyr for 15 elevgrupper og demonstrasjonsutstyr for læreren. Koffertene er solide og enkle å transportere fra rom til rom, samtidig som man beholder oversikten over utstyret. Det nøye utvalgte innholdet er spesielt egnet for småskolen og mellomtrinnet.

Alt du trenger på en plass!

Vind og vær-kofferten I denne kofferten finnes utstyr til å lage 6 værstasjoner. Det er termometere, regnmålere, vindmålere, værsymboler, stativ til montering av utstyr m.m. Innholder bl.a.6 stk. termometere, 6 stk. små regnmålere, 1 stor regnmåler, 1 vindrose stor, 1 vindrose liten, 1 vindmåler, 1 teleskopstativ, 1 vindfløy (værhane), 2 kompass, 1 maks/min-termometer, 2 flanellograftavler, 5 stk. plastkort for påskriving med vannløslig tusj, 37 værsymboler på plastkort, 1 plastplate for notering av dagens vær-observasjoner, 1 termometermodell, 1 skyspeil, værobservasjonstabeller. Lærerveiledninger på engelsk og norsk.

5983.00

Du finner også fysikkoffertene omtalt under de emner de hører hjemme i katalogen. De er så innholdsrike at det er vanskelig å få med alt i katalogen. Ta kontakt dersom du ønsker en fullstendig innholdsfortegnelse.

5983.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4980,00

Varmekofferten Et emne som alltid er aktuelt uansett årstid. Barna bygger selv et termometer og lærer ved avlesning av temperaturforandringer, hvordan et termometer virker. De ser hvordan væsken i det selvbyggede termometer utvider seg ved oppvarmning og trekker sie sammen ved avkjøling. De prøver selv å lage en termometerskala, lærer om Celsius-skalaen, og hvordan den leses av. Kofferten inneholder bl.a. graderte og ugraderte termometre, glassrør, telys i holdere, forstøver, begerglass i plast, erlenmeyerkolber, stativer, plasttrakter, varmekolbe, plastbegere, gummikorker og et demonstrasjonstermometer. Det er utstyr til 15 grupper. Med følger engelsk og norsk lærerveiledning med 13 nøye beskrevne forsøk og mye bakgrunnstoff. 5982.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3950,00

5982.00

®

GRUNNSKOLEN


KOFFERTER

113

Lydkofferten Denne kofferten gir elevene innføring i ulike begreper som frekvens, resonans, lydbølger m.m. Gjennom ulike instrumenter, stemmegafler, lydkassett og resonanskasser, kan elevene selv utforske lydens egenskaper. Til 15 grupper. 5991.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4459,00

Magnetismekofferten Muliggjør grunnleggende øvelser for bl.a. magnetisk nord- og sørpol, ulike stoffers magnetiske egenskaper, prinsippet for kompasset m.m. Inneholder stavmagneter, skivemagneter, hesteskomagnet, nålespiss med vugge m.m. Det kan lages et kompass og det er materialprøver for finne ut hva slags stoffer som er magnetiske. Utstyr til 15 grupper. 5987.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4790,00

5991.00

5987.00

Mekanikk-kofferten Denne kofferten tar for seg prinsipper for veiing og presenterer elevene for ulike typer vekter og veiemetoder. Den inneholder skålvekter, lodd, kraftmålere og vektstangapparater og et sett med materialer for 15 grupper. Engelsk og norsk lærerveiledning er inkludert

5989.00

5989.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4993,00

Elektrisitetskofferten Med denne kofferten gis det mulighet for mange spennende øvelser med elektrisitet. Bygg enkle kretser med batterier, lamper, brytere etc. Test ut forskjellen på en leder og en isolator. Bygg en elektromagnet og mye annet. Til 15 grupper. 6700.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3870,00

6700.84

GRUNNSKOLEN

®


114

KOFFERTER

Lyskofferten Lyskofferten tar for seg lys og skygge og inneholder lommellykter, batterier, speil, speilholdere, figurkort, svart eske, kompass m.m. Det er utstyr nok for hele 15 grupper. Med engelsk veiledning. 5981.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3970,00

Luftkofferten I denne kofferten finnes utstyr for 6 arbeidsgrupper. Inneholder bl.a. ballonger, pumpe, ballongbiler, rakettmodell, stoppeklokke, ventiler, varmluftsballong, fallskjerm og sugekopper. 5980.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3900,00

5981.00

TRE NYE KOFFERTER! 5980.10

Brannvernkofferten Kofferten inneholder utstyr som trengs for å gjøre elevene brannvernkompetente. Lærer elevene om branntrekanten og legger opp til praktiske øvelser i slukking av ild under kontrollerte forhold. Til 6 grupper, engelsk lærerveiledning er inkludert. 6700.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4488,00

6700.83

®

GRUNNSKOLEN


115 side

115

side

126

side

129

side

142

side

148

Fenomener og stoffer

side

156


116

STOFFERS EGENSKAPER

KJEMIKALIER A - J Aceton (propanon) 1000 ml Aluminium, folie 20 m Aluminium, granulert 500 g Aluminium, pulver 50 g Ammoniakk, kons 1000 ml Ammoniumdikromat 500 g Ammoniumhydrogenkarbonat 500 g (hornsalt) Ammoniumnitrat 250 g Askorbinsyre 100 g (C-vitamin) Bariumklorid 500 g Bariumnitrat 250 g Benedicts løsning 200 ml Benzosyre 1000 g Bly(II)nitrat 100 g Bly(II)oksid 250 g Blyplate150 x 150 x 2 mm BTB 1000 ml BTB 5 g Butan-1-ol Butansyre 1000 ml Dimetylglyoksim 50 g Etanol, denaturert 96 % 500 ml Etansyre (eddiksyre) 10% 1000ml Etansyre (eddiksyre) 32% teknisk, 1000 ml Etansyre (iseddik) 1000 ml Etoksyetan 500 ml (eter, dietyleter) Etylacetat 1000 ml Etylenglykol, 1000 ml Fehling A 1000ml Fehling B 1000ml Fenolftalein, 1 %, 1000 ml Fruktose 800 g (fruktsukker) Gelatinpulver 250 g Glukose 500 g (druesukker) Glyserol 86 % 1000 ml (1,2,3-propantriol) Grafitt, pulver 100 g Hydrogenperoksid 3 % 1000 ml Hydrogenperoksid 35% 1000 ml Isoamylalkohol 200 ml Jern(II)sulfat 500 g Jern(III)klorid 1000 g Jernpulver 250 g Jernbiter 100 g Jod 100 g Ž

8000.38 1185.30 8015.20-3 8016.00-05 8030.00-4 8038.00-3 8043.00-3 8051.00-2 8069.00-1 8072.00-3 8076.00-2 8080.00-2 8085.00-4 8097.00-1 8098.00-2 8092.08 8397.50-4 8397.01 8118.00-4 8838.00 8212.00-05 8270.08 8252.10-4 8252.18 8253.00-4 8209.00-3 8272.00-4 8274.00-4 8297.00-4 8297.02-4 8408.50-4 8304.00-4 8316.50-2 8325.00-3 8321.00-4 8328.00-1 8353.00-4 8350.00-4 8418.00-2 8470.00-3 8456.06 8454.00-2 8453.00-1 841500-1

kr 55,00 kr 28,00 kr 270,00 kr 158,00 kr 90,00 kr 378,00 kr 150,00 kr 120,00 kr 134,00 kr 199,00 kr 165,00 kr 60,00 kr 220,00 kr 128,00 kr 99,00 kr 50,00 kr 130,00 kr 235,00 kr 120,00 kr 333,00 kr 235,00 kr 98,00 kr 98,00 kr 30,00 kr 88,00 kr 112,00 kr 160,00 kr 184,00 kr 58,00 kr 150,00 kr 130,00 kr 128,00 kr 118,00 kr 65,00 kr 124,00 kr 95,00 kr 80,00 kr 98,00 kr 195,00 kr 110,00 kr 318,00 kr 138,00 kr 55,00 kr 310,00

GRUNNSKOLEN


STOFFERS EGENSKAPER

117

KJEMIKALIER K - M Kaliumaluminiumsulfat (alun) 500 g KaliumJern(II)cyanid 500g (gult blodlutsalt) KaliumJern(III)cyanid 250g (rød blodlutsalt) Kaliumjodid, 100 g Kaliumklorat 500g Kaliumpermanganat 500 g Kalkvann 1000 ml Kalsium metall 100 g Kalsiumhydroksid 400 g Kalsiumkarbid 700 g Kalsiumkarbonat 1000 g Kalsiumklorid 2-hydrat 2500 g Kalsiumoksid fint pulver 800 g Kloroform, 1 l Kobber(II)klorid dihydrat 500 g Kobber(II)klorid dihydrat, 100 g Kobber(II)sulfat 5-hydrat 1000 g Kobberbiter 250 g Kobberfolie 0,1 x 150 mm, 500 g Kobberplate, 200 x 500 x 1 mm Kobberpulver 250 g Kobolt(II)klorid 50 g Kokestein av pimpstein 250 g Kokosfett 1000 g Konditorfarge, grønn 30 ml Konditorfarge, rød 38 ml Kull, aktivt 200 g Kull, trekullbiter 500 g Lakmusløsning, 500 ml Lakmuspapir rødt 100 stk Lakmuspapir blått 100 stk Lanolin 1000 g Lavendelolje 30ml Lykopodiumpulver 100 g Magnesiumbånd, rull 25 g Magnesiumpulver 200 g Magnesiumsulfat 500 g (Epsomsalt) Mandelolje 200 ml Marmor, granulert 500 g Metanal 37 % løsning 500 ml (formalin) Metanol 1000 ml Metansyre 1000 ml (maursyre) Metylenblått pulver 25 g Metylenblåttløsning 1000 ml 1%

GRUNNSKOLEN

8481.00-3 8498.00-3 8497.00-2 8511.00-1 8486.08 8515.00-3 8522.00-4 8132.00-1 8145.00-3 8134.00-4 8136.00-4 8141.00-5 8148.00-4 8181.08 8535.00-3 8535.00-1 8545.10-4 8530.00-2 1185.10 1186.10 853100-2 8191.00-05 8792.00-2 8551.00-4 8284.18 8284.38 8554.00-2 8888.00-3 8401.50-3 8392.08 8391.08 8586.00-4 8768.38 859800-1 8601.01 8602.00-2 8609.00-3 8614.00-2 8138.00-3 8301.00-3 8622.00-4 8642.00-4 8626.08 8628.00-4

kr 65,00 kr 325,00 kr 285,00 kr 165,00 kr 426,00 kr 115,00 kr 55,00 kr 290,00 kr 60,00 kr 109,00 kr 65,00 kr 210,00 kr 98,00 kr 315,00 kr 265,00 kr 160,00 kr 280,00 kr 105,00 kr 265,00 kr 153,00 kr 278,00 kr 235,00 kr 60,00 kr 275,00 kr 39,00 kr 32,00 kr 125,00 kr 52,00 kr 130,00 kr 35,00 kr 35,00 kr 255,00 kr 70,00 kr 284,00 kr 115,00 kr 215,00 kr 118,00 kr 60,00 kr 45,00 kr 180,00 kr 85,00 kr 202,00 kr 149,00 kr 150,00 ®


118

STOFFERS EGENSKAPER

KJEMIKALIER N - S Naftalen 1000 g Natrium metall 100 g Natriumbenzoat 250 g Natriumhydrogenkarbonat 1000g (natron) Natriumhydroksid 10% 1000 ml Natriumhydroksid 1000 g Natriumkarbonat 800g Natriumklorid 1000 g Natriumsulfat 500 g Natriumtetraborat (boraks) 800 g Natriumtiosulfat teknisk, 500 g Paraffin fast 1000 g Paraffin, flytende 1000ml Paraffin, vannfri 1000 ml Pentan 1000 ml 1-Pentanol, 1000 ml Pepsin 25 g Petroleumseter 40-65 500ml Platinatråd 0,25 mm x 1 cm Polyvinylalkohol 250 g Propansyre 200 ml Råolje 1000 ml Sakkarose 500 g Salpetersyre kons, 1000 ml Saltsyre konsentrert 1000ml Saltsyre 10% 3,2 M 1000 ml Sand for sandbad 1000 g Sinkpulver grovt, 500 g Sinkbiter 500 g Sitronsyre 250 g Smørsyre 250 ml Stivelse vannløselig, 800 g Stearinsyre (oktadekansyre) 250 g Strontiumklorid 100 g Stålull u/såpe Svovelpulver 500 g Svovelsyre konsentrert 1000 ml Sølvtråd 0,5 mm 1 meter Sølvnitrat 100 g Sølvnitrat 0,1 M 1000 ml

®

8651.00-4 8655.08 8661.00-2 8678.00-4 8683.10-4 8683.00-4 8666.00-4 8667.00-4 8703.00-3 8108.00-4 8711.00-3 8764.00-4 8765.00-4 8778.00 8772.08 8773.00-4 8266.08 8780.00-3 1175.10 8797.00-2 8803.00-2 8816.00-4 8825.00-3 8828.00-4 8830.00-4 8832.10-4 8833.00-4 8962.00-3 8961.00-3 8189.00-2 8838.00-2 8847.00-4 8842.00-4 8847.78 5904.00 8853.00-3 8855.00-4 1176.20 8860.00-1 8861.10-4

kr 315,00 kr 215,00 kr 65,00 kr 78,00 kr 135,00 kr 115,00 kr 185,00 kr 48,00 kr 42,00 kr 125,00 kr 54,00 kr 145,00 kr 115,00 kr 48,00 kr 330,00 kr 329,00 kr 155,00 kr 155,00 kr 15,00 kr 325,00 kr 95,00 kr 85,00 kr 90,00 kr 95,00 kr 79,00 kr 125,00 kr 36,00 kr 92,00 kr 158,00 kr 55,00 kr 275,00 kr 132,00 kr 70,00 kr 246,00 kr 124,00 kr 195,00 kr 88,00 kr 25,00 kr 731,00 kr 198,00

GRUNNSKOLEN


STOFFERS EGENSKAPER

119

KJEMIKALIER T - V Talkum 1000 g Tinn granulert 100 g Tinn stenger 250 g Trietanolamin 500 ml Universalindikator pH 4,0-10,0 100 ml Vanilin 100 g Vann, demineralisert 5000 ml Vann, demineralisert 2500 ml

8870.00-4 8879.00-1 8880.00-2 8887.00-3 8394.08 8910.00-1 8903.00-6 8903.00-5

kr 92,00 kr 135,00 kr 190,00 kr 225,00 kr 259,00 kr 265,00 kr 92,00 kr 75,00

KJEMIKALIEPAKKER Hudkrempakke Hudkremen er en bløt, halvflytende krem. Pakken er beregnet til 24 grupper og innholder de nødvendige reagenser og emballasje til det ferdige produktet. Komplett med veiledning og oppskrift. Ekstra emballasje har produkt nr. 0557.80. Ikke avbildet. 8553.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 630,00

8553.15

Solkrempakke Kosmetiksett ”Solbeskyttende krem”. I dette settet benyttes titandioxid som solblokker p.g.a. dens hudvennlige egenskaper. Titandioxider stopper både UV-A og UV-B stråling. Stoffet er gjerne også kjent som det hvite fargestoffet i tannpasta. Settet er beregnet til 24 elever, og inneholder alle nødvendige reagenser/emballasje til det ferdige produktet (24 stk. salvebegre á 100ml). Komplett inkl. veilledning og oppskrift. 8553.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 770,00

2001.30

pH-PAPIR pH-papir 1–12 med påtrykt skala, 200 strips pH-strips med skala påtrykt. La elevene gjøre hjemmeforsøk! 2001.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00 8375.08-8378.08

pH-papir 100 strips Skala på boksen 8378.08 3,6–6,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00 8375.08 0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00

pH-papir 3-i-1 Dekker 3 ulike måleområder: A: pH 0,5-5,5, B: pH 5,5-9,0, C: pH 9,0-13. Oppløsning pH 0,5.

2001.25

2001.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 157,00

pH-papir rull 5 m Rull med skala på boksen. 8380.08 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00 8380.38 1-11 refill 3 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 93,00

GRUNNSKOLEN

8380.03

®


120

STOFFERS EGENSKAPER

Molekylbyggesett basis Molekylbyggesett med store kuler. Kompatibelt med Molymod 001. Meget prisgunstig sett! 5260.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 180,00

Antall

Farge

Atom

Ant hull

Diameter

24

Hvit

Hydrogen

1 hull

15 mm

12

Svart

Karbon

4 hull

22 mm

6

Rød

Oksygen

2 hull

20 mm

2

Blå

Nitrogen

4 hull

22 mm

2

Blå

Nitrogen

3 hull

22 mm

1

Gul

Svovel

4 hull

22 mm

1

Gul

Svovel

2 hull

22 mm

2

Grønn

Halogen

1 hull

20 mm

1

Brun

Brom

1 hull

22 mm

1

Fiolett

Jod

1 hull

22 mm

16

Grå

Kort bind.

l. 18 mm

8

Grå

Lang bind.

l. 32 mm

Molekylbyggesett tillegg

5260.86

Eddiksyremolekylet laget av molymod til venstre og 5260.86 til høyre

Molekylbyggesett med store kuler. Kompatibelt med Molymod. Anbefales brukt sammen med 5260.86 for å få flere atomer, spesielt uorganiske, men kan også brukes selvstendig. 5260.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 225,00

Antall

Farge

Atom

Ant hull

10

Hvit

Hydrogen

1 hull

6

Svart

Karbon

4 hull

4

Rød

Oksygen

2 hull

2

Blå

Nitrogen

4 hull

1

Gul

Svovel

4 hull

1

Gul

Svovel

2 hull

2

Grønn

Halogen

1 hull

2

Grønn

Halogen

4 hull

1

Fiolett

Jod

1 hull

2

Grå

Metall

1 hull

1

Grå

Metall

2 hull

25

Grå

Kort binding

8

Grå

Lang binding

5260.89

Molekylbyggesett diamant Karbonatomer med like lange bindinger i alle retninger. Leveres som byggesett. Kan brukes sammen med molekylbyggesett basis. 5260.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00

Molekylbyggesett grafitt Karbonatomer med korte bindinger innenfor og lange bindinger mellom lagene. Leveres som byggsett. Kan brukes sammen med molekylbyggesett basis. 5260.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00 ®

5260.87

5260.88

GRUNNSKOLEN


STOFFERS EGENSKAPER

121

Molekylbyggesett saltkrystall Krystall av natrium- og klorioner. Leveres som byggesett. Kan brukes sammen med 5260.86. 5260.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 165,00

Molekylbyggesett CVK nr. 1 Til bygging av enkle uorganiske og organiske forbindelser. Inneholder 25 stk. hydrogen, 15 stk. oksygen, 5 stk. klor, 5 stk. nitrogen, 14 stk. karbon og 60 stk. bøyelige forbindelsesstykker.

5260.92

5260.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 297,00

Molekylbyggesett Molymod 001

5260.85

Det orginale molekylbyggesettet fra Molymod. Dekker alle organiske molekyler det er aktuelt å bygge for elevene. Innhold: 20 hydrogen, 7 oksygen, 12 karbon, 6 halogener, 2 nitrogen, 1 svovel, 26 korte bindinger, 26 medium bindinger og 10 lange bindinger. For reservedeler til Molymod, se vår nettbutikk. 5260.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 290,00

Atommodell Bright, elev Et fantastisk hjelpemiddel for at elevene skal lære seg de abstrakte begrepene knyttet til atomer, ioner og isotoper. 30 protoner, 30 nøytroner og 30 elektroner oppbevares i en boks der både bunn og lokk utgjør en atomkjerne med elektronbaner rundt. Protoner og nøytroner plasseres i kjernen og elektronene på elektronbanene. Bunn og lokk kan legges ved siden av hverandre for å vise hvordan to atomer binder seg til hverandre. Bright atommodell er morsom og lett å bruke!

5260.00

6702.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 278,00

Atommodell Bright, lærer Lærerversjonen er laget for magnetisk whiteboard og er stor nok til å synes godt i hele klasserommet. Alle deler er magnetiske og kan plasseres hver for seg. Består av 2 atomkjerner, 8 elektronbaner og 20 av hver av protoner, nøytroner og elektroner. 6702.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1185,00 6702.94

Atommodell Bright, sett Består av 8 elevmodeller og 1 lærermodell. 6702.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1975,00

6702.95

6702.96

GRUNNSKOLEN

®


122

STOFFERS EGENSKAPER

VARMEEGENSKAPER Drikkefugl Fuglen dypper nebbet i glasset med jevne mellomrom. Bruker fordamping og kondensasjon. Be elevene komme med en forklaring. 1736.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00

Håndkoker Væsken i beholderen er farget etanol, og den bør holdes borte fra åpen ild. Når vi holder hånden rundt den nederste kolben og holder enheten opp-rett så vil væsken begynne å koke. Energien fra hånden er stor nok til at væsken koker. 1736.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00

Infrarødt termometer Et infrarødt termometer kan brukes til å måle overflatetemperaturen på levende eller døde ting. Rett den mot gjenstanden og vent et sekund og avles så temperaturen i displayet. Apparatet inneholder også stoppeklokkefunksjon. Måleområdet er -33 til +220 °C, nøyaktigheten er +/- 2 °C.

1736.10

1736.00

2608.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00

Radiometer Viser energiovergangen fra strålingsenergi til bevegelsesenergi. Korset med svarte og hvite sider settes i rotasjon av sollyset. Høyde 210 mm. 2695.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 178,00 2608.00

Adiabatisk fyrtøy Til demonstrasjon af temperaturstigning når en innelukket luftmengde komprimeres. Det plasseres et lettantennelig materiale i den gennomsiktige sylinderen og når stempelet presses ned med håndkraft øker temperaturen så mye at materialet antennes. Fyrtøyet består av en sylinder med stempel, bunnplate, ekstra tetningsringer og lettantennelig materiale. Som lettantennelig materiale kan man dessuten bruke litt tørkepapir, en serviett eller avispapir. Leveres med bruksanvisning.

2695.00

2649.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00

Varmeledningsapparat økonomi Plasseres over et telys eller en brenner som varmer opp alle fire metal�lene samtidig i midten. Varmen forplanter seg med ulik hastighet gjennom metallene til fordypningene der det kan plasseres litt stearin som så smelter i den rekkefølge varmen når fram. Metallene er jern, kobber, aluminium og messing.

2649.00

2690.10

2690.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 249,00

Bimetallplater på trehåndtak To sett av ulike metaller, messing - stål og kobber - jern har ulik evne til varmeutvidelse. De er festet sammen slik at de må bøye seg når de varmes opp. Dette er prinsippet for å lage en bryter som er avhengig av varme, som i en termostat. 6700.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00 6700.78

®

GRUNNSKOLEN


STOFFERS EGENSKAPER

123

Kule med ring Klassisk apparat som demonstrerer hvordan et stoff utvider seg ved oppvarming. Kula glir lett gjennom ringen så lenge den er kald, etter oppvarming gjør den det ikke. 2665.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00

Boltknekker Viser lengdeutvidelse ved oppvarming og sammentrekning ved avkjøling. Leveres med 10 støpejernsbolter som knekker med et høyt smell når apparates senterstang utvides eller sammentrekkes. Lengde 320 mm. 2660.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 194,00

2665.00

Bolter til boltknekker, pk a 50 Størrelse Ø 4 mm x 80 mm. 2660.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00

Varmepute Varmeputa brukes til å vise at et stoff avgir varme når det størkner (faseovergang). Underkjølt natriumacetat i væskeform størkner når vi kryster væsken mot metallknappen som ligger inne i puta. Under størkningen avgis varme og temperaturen stiger til ca. 35 °C. Etter bruk legges puta i kokende vann noe som medfører at acetatet smelter og forsøket kan gjentas. Natriumacetatet er innesluttet i en solid, gjennomsiktig plastpute. Størrelse 9 x 9 cm, vekt 0,5 kg.

2660.20-.25

2724.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00

Leidenfrostskål Liten skål laget i stål. Den oppvarmes til noen få hundre grader Celsius med brenner eller varmeplate og noen dråper vann plasseres i skåla. En del av vannet forblir i væskeform, til tross for at kokepunktet er overskredet. Væsken former en liten kule som beveger seg på en pute av damp. Forsøket viser hvor dårlig varmeledningsevenen er i vanndamp, men også den sterke overflatespenningen i vann. Størrelse Ø 56 mm. 2635.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00 2724.00

2635.00

2647.00

Eksplosjonskanne Brukes til å vise at trykket i en innesperret luftmengde øker med temperaturen. Lokket spretter av når trykket blir tilstrekkelig høyt. 2647.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

GRUNNSKOLEN

®


124

STOFFERS EGENSKAPER

Varmekofferten Et emne som alltid er aktuelt uansett årstid. Barna bygger selv et termometer og lærer ved avlesning av temperaturforandringer, hvordan et termometer virker. De ser hvordan væsken i det selvbyggede termometer utvider seg ved oppvarmning og trekker seg sammen ved avkjøling. De prøver selv å lage en termometerskala, lærer om Celsius-skalaen, og hvordan den leses av. Kofferten inneholder bl.a. graderte og ugraderte termometre, glassrør, telys i holdere, forstøver, begerglass i plast, erlenmeyerkolber, stativer, plasttrakter, varmekolbe, plastbegere, gummikorker og et demonstrasjonstermometer. Det er utstyr til 15 grupper. Med følger engelsk med 13 nøye beskrevede forsøk og mye bakgrunnstoff. 5982.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3950,00

Utstyr til hele 15 grupper samtidig! Spørsmål som kan besvares: Hvordan virker et termometer ? Hvordan finne frysepunkt og kokepunkt for vann? Hva er fordamping og kondensering? Hvor raskt ledes varme gjennom ulike stoffer?

®

GRUNNSKOLEN


125

STOFFERS EGENSKAPER MATERIALER Materialprøver Sett med 15 stk. For undersøkelse av mekaniske, magnetiske, elektriske og varmeledningsegenskaper. Tøy, skumgummi, porselen, papp, nikkel, kobber, plast, kull, tre, gummi, glass, jern, magnetisk AlNiColegering og aluminium. 6701.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 281,00

Materialsamling Samling med 20 metaller og ikke-metalliske materialer. Består av jern, stål, aluminium, tre, polyetylen, messing, gummi, kobber, ull, nylon, kork, bly, sink, karbon, glass, polyvinylklorid, bomull, papp, akryl og nikkel. Plassert i plastlommer.

6701.54

6701.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00

6701.55

Materialplater 25 x 65 mm Innhold: Eske med 7 ulike plater á 65 x 25 mm: Kobber, messing, aluminium, jern, sink, nikkel, bly. I tillegg er også ei plastplate med samme dimensjon. Fine til magnetforsøk og til forsøk med hva som kan lede strøm.

3390.00

3390.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 72,00

Metallskiver, sett Dobbelt sett av 8 forskjellige metaller og legeringer: Stål, rustfritt stål, aluminium, messing, sink, nikkel, bronse og kobber. Det ene settet har navn trykket på, det andre er uten. Størrelse 25 mm i diameter. 2319.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 51,00 2319.60

GRUNNSKOLEN

®


126

STEIN OG JORD

Bergartssamling 15 av de vanligste norske bergartene presentert i en kasse. Bergartene er leirskifer, sandstein, kalkstein, hornfels, kvartsitt, marmor, fyllitt, larvikitt, amfibolitt, glimmerskifer, rombeporfyr, basalt, gneis, granitt og gabbro. Med norsk veiledning. 6701.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 210,00

Mineralsamling 20 av de vanligste norske mineralene presentert i en kasse. Mineralene er kvarts, kalifeltspat, plagioklas, hornblende, pyroksen, biotitt, muskovitt, granat, apatitt, epidot, kalkspat, flusspat, turmalin, serpentin, svovelkis, kobberkis, magnetitt, ilmenitt, blyglans og sinkblende. Med enkel norsk veiledning. 6701.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 210,00

Jordsiktesett - se s. 38! Geologhammer spiss Profesjonell hammer støpt i ett stykke av fremragende stål og med solid grep av elastisk kunststoff. Den spisse enden egner seg til uttak av små steiner eller til å knuse hard stein. Vekt 800 g.

6701.39

7682.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 228,00

Geologhammer meiselformet Profesjonell hammer støpt i ett stykke av fremragende stål og med solid grep av elastisk kunststoff. Den meiselformede enden er velegnet til å jobbe med skifrig stein. Vekt 900 g. 7682.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 228,00

6701.40

7682.70/ 7682.60

Beltestropp til Geologhammer spiss Gjør det mulig å la hammeren henge i beltet. Av lær. 3900.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00

Beltestropp til Geologhammer meiselformet Gjør det mulig å la hammeren henge i beltet. Av lær. 3900.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00

®

3900.59-.60

GRUNNSKOLEN


STEIN OG JORD

127

Steinboka Boka er tilpasset elever i småskolen og på mellomtrinnet. Den er robust med plastbelagte sider og spiralrygg. Formatet er lite og hendig, og egner seg godt til utebruk. 48 sider. 6701.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00

Vulkan i utbrudd Denne modellen gjør det enkelt og morsomt å lage sin egen vulkan i utbrudd. Den kan åpnes, slik at det er mulig å se hvordan er vulkan er oppbygd innvendig. Vulkanen står på en oppsamlingsbakke med diameter på ca. 30 cm og inneholder et rør som kan tas ut for rengjøring. Det følger med en oppskrift på lava, samt en faktafylt aktivitetsguide på engelsk. 4790.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 295,00

6701.41

4790.15

Vulkan, plakat Viser forskellige vulkantyper og 4 forskellige forkastninger Kart over vulkaner. Det store bildet viser Kilauea Puu Oo på Hawaii. 7990.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 144,00

7990.02

GRUNNSKOLEN

®


128

STEIN OG JORD

Vannets kretsløp, modell

7970.00

Lag regnvær i klasserommet! Elevene kan med denne modellen kopiere vannets kretsløp med fordamping, kondensasjon og nedbør. Modellen er formet som en kystlinje med et bakenforliggende fjell. Overdelen er klar med en skyformasion som kan fylles med isterninger. En flott fungerende modell! Størrelse 42 x 30 x 12 cm. 7970.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 760,00

Klinometer med pistolgrep Med denne vinkelmåleren i slagfast plast kan man måle høyden på menneskeskapte og naturlige ting, dersom man vet avstanden til den. Tabeller for avlesning er vedlagt hvis man ikke vil benytte utregning ved hjelp av Pytagoras-likningen. Man sikter seg inn på det høyeste punktet og stiller inn gradtallet for vinkelen mellom jordoverflaten og punktet.

7970.00

1429.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00

Tegneglobus, oppblåsbar Stor oppblåsbar tegneglobus som viser konturene av land og kontinenter, samt lengde- og breddegrader. Bruk en whiteboardpenn til til f.eks. å marker havstrømmer eller liknende. Strekene fjernes igjen ved hjelp av en bløt klut. Diameter ca. 61 cm. 7920.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 154,00

1429.05

7920.58

7920.09

Svevende globus Globusen som har en diameter på 20 cm, holdes svevende av en elektromagnet. Det gjør at friksjonen blir meget liten og jordkloden vil rotere med jevn hastighet i mange timer etter å ha blitt satt i gang. 7920.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00

Platetektonisk modell Modell som viser hvordan ny havbunn blir laget og hva som skjer når jordskorpeplater kolliderer. 7990.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 888,00

®

7990.11

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

129

ELEKTRISITET Batteriholder for batteri R20 Batteriet plasseres inne i boksen. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for batteri. 3520.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00

Lampeholder E10

3520.31

Holder for lommelyktpærer med E10 sokkel. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for lampe. 4120.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00 4120.15

Montert motor Motor med reimdrev på akslingen. Kan brukes med drivreimer 6701.67 eller 6701.68. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. 4720.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00 4720.15

Montert summer Gir lyd når det går strøm gjennom. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for lydgiver. 6700.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00

6700.55

Trykkontakt Holdes nede for å skape kontakt. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for bryter. 6700.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 51,00 6700.58

Variabel motstand Med skyvemotstand og 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for motstand. 4225.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00

Batteri 3R12U 4,5 V

4225.15

3505.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Batteri LR03 1,5 V (AAA) pk a 4 3510.04 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00

Batteri LR6 1,5 V (AA) pk a 2 3510.05 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00

Batteri LR14 1,5 V (C) pk a 4 3510.06 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00

Batteri LR20 1,5 V (D) pk a 4 3510.07 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00

D AAA C AA

Batteri 6LR61 9 V 3510.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

GRUNNSKOLEN

®


130

ELEKTRISITET OG MAGNETISME

Motstand på brett 10 - 50 - 100 Ohm 6700.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 259,00

Ledning med bananstikk, 25 cm Gode og rimelige standard laboratorieledninger med 4 mm bananstikk. 1052.00 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

6700.56

1052.01 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Ledning med bananstikk, 50 cm Gode og rimelige standard laboratorieledninger med 4 mm bananstikk. 1052.10 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00 1052.11 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Ledning med bananstikk, 100 cm Gode og rimelige standard laboratorieledninger med 4 mm bananstikk.

1052.10-.21

1052.20 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00 1052.21 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00 Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Krokodilleklemmer, pk a 50

1090.00

Uisolert krokodilleklemme til bruk med ledning med bananstikk. 1090.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 102,00

Ledningsholder liten Laget i stål. 1030.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

Ledningsholder stor En 350 mm lang aluminiumsskinne med 18 plastikkholdere. Disse kan innbyrdes justeres og tilpasses forskjellige typer ledninger. Ledningsholderen kan holde minst 60 kabler. Robust utførelse. Enkel å montere ved hjelp av 2 skruer. 1130.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 225,00

1030.90

1130.75

Glødelampe E10 3,5 V 0,2 A pk a 10 4250.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00

Glødelampe E10 6,0 V 0,05 A pk a 10 4250.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 ®

4250.25

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

131

SPENNINGSKILDER Spenningskilde 12 V AC/DC 6 A Trinnvis innstilling av av AC og DC med 1 V mellom trinnene. Stilles inn ved hjelp av reguleringsratt med skala. Kan brukes med likestrømskretser og gir vekselstrøm til transformator. 3610.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1690,00

Spenningskilde 15 V DC 2 A

3610.50

Stabilisert, kontinuerlig varierbar likespenning 0–15 V, 2A. Analog visning av spenning og strøm. Størrelse 200 x 120 x 210 mm, vekt 2,7 kg. Prisgunstig likestrøms-kilde for elevbruk! 3625.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 479,00

Universal nettadapter 3–12 V Kompakt switch mode adapter med omskifter til følgende spenninger: 3V (1,5A)–4,5V (1,5A)–6V (1,5A)–7,5V (1,2A)–9V (1A)–12V (0,75A). Leveres med 8 forskjellige stikktyper som kan polvendes. 3550.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 179,00 3625.50

3550.20

MÅLEINSTRUMENTER Voltmeter likespenning Med stor, tydelig skråttstilt skala og 2 måleområder -5 til +15 V og -1 til +3 V. Uttak som passer til ledninger med 4 mm bananstikk. 2327.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 97,00

2327.60

Amperemeter likespenning Med stor, tydelig skråttstilt skala og 2 måleområder 0–5 A og 0–1 A. Uttak som passer til ledninger med 4 mm bananstikk. 2327.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 97,00

Galvanometer Samme type som de to foregående. Galvanometer eller mikroamperemeter måler svake strømmer og egner seg for å vise induksjon i en spole. Måler -500 til +500 mikroampere. Ikke avbildet. 6700.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 149,00 2327.70

GRUNNSKOLEN

®


132

ELEKTRISITET OG MAGNETISME

Amperemeter digitalt Enkelt og brukervennlig instrument for digital avlesning av likestrøm. Måleområde 0–10 A. 0206.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00

Voltmeter digital Enkelt og brukervennlig instrument for digital avlesning av likespenning. Måleområde 0–20 V. 0206.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00 0206.00-.02

Multimeter økonomi Brukervennlig digitalt instrument for måling av strøm, spenning og motstand. Måler opp til 1000 V DC, 750 V AC og motstand opp til 2000 kOhm. Inntil 10 A DC. 6700.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00

Multimeter digitalt autorange Analog graf- og digitalinstrument, som måler spenning, strøm og motstand. Dessuten kan det teste dioder med valgfri lydindikasjon. Batteribesparende auto-power-off etter ca. 10 min. samt lav-batteriindikator. Instrumentet er forsynt med automatisk lydindikasjon ved feil tilkobling av instrumentet, noe som begrenser risikoen for skader. Automatisk eller manuell områdeskift. Automatisk polaritetsindikajon og overrange indikasjon.

6700.61

3862.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 369,00

Energimåler Dette er en energimåler som gjør det mulig å måle energiforbruket til et elektrisk apparat og ved hjelp av energiprisen beregne totalkostnaden til apparatets energiforbruk. Måleren registrer også overbelastningforhold samt bruksstatistikk. Displayet er delt inn i 3 vinduer. Toppvinduet viser: spenning (Volt), strøm (Ampere), maks. strøm (Ampere), effekt (Watt), maks. effekt (Watt) eller overlastverdi. Midtvinduet viser: energiforbruk (kW-timer), totalkostnad eller pris/kW-time. Bunnvinduet viser: Total brukstid for tilkoblet apparat. Gir muligheter til flere spennende prosjekter.

3862.15

6700.59

6700.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 249,00

METALLTRÅD Kobbertråd 0,25 mm lakkisolert Lakkisolert kobbertråd 0,25 mm på rull. 1140.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Kobbertråd 1,0 mm uisolert 1135.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Konstantantråd Motstandstråd, uisolert. 1145.10 Ø 0,25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 133,00 1145.20 Ø 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00 1145.30 Ø 1,00 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 119,00

®

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

133

Elektrisitetskofferten Elektrisitetskofferten er en prisgunstig og praktisk løsning når man vil drive forsøk med elektrisitet i forskjellige rom på skolen. Kofferten innholder batterier, lamper, brytere, ledninger, krokodilleklemmer, materialer til testing av ledningsevne, termometere m.m. Det er utstyr til hele 15 elevgrupper. Fyldig veiledning på norsk følger med. 6700.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3870,00

Lær barna sikker omgang med elektrisitet!

Noen spørsmål som kan besvares: Hvilke komponenter finnes i en elektrisk krets? Hva er forskjellen på en seriekobling og en parallellkobling? Hvordan kan en elektrisk strøm produsere varme, lys og bevegelse ? Hvordan lager man en elektromagnet? Hvilke stoffer leder elektrisitet? Hvorfor er elektrisk strøm farlig?

GRUNNSKOLEN

®


134

ELEKTRISITET OG MAGNETISME

STATISK ELEKTRISITET Stav pleksiglass For gniforsøk med statisk elektrisitet. Ø 12 x 250 mm. Rør-formet. 4380.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00 4380.00-.10

Stav PVC For gniforsøk med statisk elektrisitet. Ø 16 x 300 mm. Elektrikerrør. 4380.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Stav glass For gniforsøk med statisk elektrisitet. Ø 10 x 225 mm. Ikke avbildet. 4380.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

Duk ull Brukes med staver for forsøk med statisk elektrisitet. 20 x 20 cm. 4390.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

4390.00-.10

Duk silke

6700.63

Brukes med staver for forsøk med statisk elektrisitet. 20 x 20 cm. 4390.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00

Elektroskop elev Elektroskopet kan ”fylles” med ladninger slik at nåla slår ut. 6700.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 264,00

Vugge for nålespiss på fot Brukes som holder for plaststang/glasstang for undersøkelse av ladning. 3330.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00 3330.00/ 3415.00

Nålespiss på fot Fot i umagnetisk metall med stålspiss. 3415.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Båndgenerator økonomi Båndgenerator som drives av motor, men kan også drives med håndsveiv! Gir en spenningsforskjell opp til 300 000 V og en gnistlengde på ca. 10 cm. Kulas diameter er på 27 cm. Båndet holdes tørt ved hjelp av en halogenlampe montert under den nederste rullen, noe som gir en sikker drift uansett luftfuktighet forøvrig. Leveres med utladningskule, spissutlader, elektrosnurre, hårdusk på stang, reservebånd og vernebrille. 6700.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3390,00

Isolert skammel Brukes til forsøk med statisk elektrisitet, når man ønsker f.eks. å isolere en person. Laget i 20 mm laminatbelagt plate med 4 stk. Ø 30 x 35 mm isolerende bein. Størrelse 305 x 305 x 55 mm.

6700.62

4435.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 449,00 4435.00

®

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

135

ELEKTROMAGNETISME Elektromagnet, 4 V DC 10 cm høy elektromagnet som kobles til 4 V likestrøm. 2319.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 142,00

Verdens enkleste motor Byggesett med norsk veiledning. Kun en skarp kniv og et 1.5V batteri D-størrelse (3510.07) trengs i tillegg for å sette sammen modellen som virkelig vil ’gå.’

2319.04

4720.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00

4720.12

Spole elev Laget i farget plast med sikkerhetsbøssinger. Spolene er dekket med en gennomsiktig polyesterfolie som isolerer mot spenninger opp mot 4500 V for å forhindre elektrisk støt. For jernkjerne med størrelse 20,5 x 20,5 mm. Varenr.

Farge

Viklinger

Strøm

Motstand Pris

4625.10 4625.20 4625.22 4625.25 4625.30 4625.40

blå gul grå grå rød grå

200 400 600 800 1600 3200

2A 1A 0,75 A 0,5 A 0,25 A 0,125 A

0,7 Ω 2,3 Ω 4,3 Ω 9,5 Ω 33,3 Ω 146 Ω

198,00 198,00 198,00 198,00 249,00 288,00

U- og I - kjerne, elev Til bruk med elevspoler for å lage transformator. Tverrsnitt 20 x 20 mm. 4630.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 339,00

I- kjerne, elev Ekstra I-kjerne (åk). Størrelse 20 x 20 x 83 mm. 4630.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 134,00

4630.10

4630.00/4625.10-.40

Galvanometerinnsats Innsatsen plasseres i en elevspole som vist på bildet til høyre. Den består av en fastmagnet påmontert viser og en skala. Magnetisme i spolen trekker på fastmagneten og får nåla til å slå ut, avhengig av styrken og retningen på magnetfeltet. 4640.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 325,00

4640.00

GRUNNSKOLEN

®


136

ELEKTRISITET OG MAGNETISME

MAGNETISME Magnetjernsten

3300.00

I naturen kan man finne magneter i form av magnetjernsten, som er en jernholdig bergart, som på grunn av jordas magnetfelt er blitt magnetisk. 3300.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00

Stavmagneter 10 x 10 x 100 mm, pk a 2

3305.10

Sett med to stavmagneter med fargede poler. 3305.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00

Stavmagneter plastbelagte, pk a 2 Størrelse 80 x 22 x 10mm. 3308.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Stavmagneter 5 x 12 x 75 mm, pk a 2

3308.50

Rektangulære stavmagneter hellakkert i rødt med sydpolen markert med ei grop. Størrelse 5 x 12 x 75 mm. 6700.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 84,00

Stavmagneter 5 x Ø 50 mm, pk a 2 Sett med to stk ufargede stavmagneter. Ø 5 x 50 mm. 3305.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00

3305.30 6700.90

Neodymiummagnet, pk a 2 Meget sterke magneter! Bør ikke brukes av mindre barn uten tilsyn. Eske med 2 stk. Leveres i 3 størrelser: 3318.00 Ø 6 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 42,00 3318.10 Ø 10 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 66,00 3318.20 Ø 14 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 118,00

3318.00-.20

Neodymiummagnet, pk a 10 Diameter 12 mm, høyde 4 mm. Ikke avbildet. 6700.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 115,00

Supermagneter, pk a 2 Disse neodymiummagnetene er kapslet i i plast og har håndtak, derfor er de tryggere å håndtere for de yngste elevene. Den ene er rød, den andre er blå. 3315.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100,00

®

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

137

Hesteskomagnet liten Størrelse 15 x 60 x 90 mm. Avstand mellem polene er 48,7 mm. Med anker. 3315.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

3315.10 3315.00

Hesteskomagnet stor Stor, kraftig AlNiCo magnet med fargede poler. Leveres med anker. Størrelse 30 x 82 x135 mm. Avstand mellem polene er 59 mm. 3315.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 375,00

Hesteskomagnet gigantisk Stor, plastbeskyttet hesteskomagnet, hele 21 cm høy. 3315.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Ringmagneter, pk a 5 Leveres med 5 ringmagnet og stativ. Putt magnetene på stanga og se at de svever. Magnetringenes diameter 24 mm. 2319.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00

Ringmagneter luksussett, pk a 5 Som ovenfor, men med forskjellig fargede magneter. 2319.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 44,00

3315.12

2319.00-.10

Neodymium ringmagneter, pk a 50 Rimelig sett med neodymiummagneter, ringformede, tre dem på en blyant og få dem til å sveve. Forsiktighet må utøves, bør ikke brukes av de yngste elevene.

6700.87

6700.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 324,00

Magnetbiler Et sett bestående av 2 biler og 4 ringmagneter. Magnetene passer ned i spor på bilene og er merkede med nord og sør med ulike farger. Viser på en morsom måte tiltrekning og frastøting når bilene kjøres mot hverandre. Bilens størrelse er 100 x 50 x 60 mm, magnetenes størrelse er Ø 36 mm x 8 mm. 3315.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00

3315.15

GRUNNSKOLEN

®


138

ELEKTRISITET OG MAGNETISME

Magnetstav Magnetstaven er en permanent magnet støpt inn i spissen av en plastikkstav. Dette gjør den godt egnet for magneteksperimenter for de yngre elevene, fordi de ikke risikerer å klemme fingrene. Magnetstavene finnes i 5 forskjellige farger. 6700.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00

Magnetsett lite Bestående av 1 stk. hesteskomagnet 100 mm, 1 stk. hesteskomagnet 25 mm, 2 stk. stavmagneter plastbelagte, 4 stk magnetark 50 x 50 mm, 5 stk. ringmagneter, 5 stk. magnetfirkanter, 3 stk knappemagneter - Ø 12 - 19 - 24 mm, 2 stk kompass for OH Ø 19 mm, 2 stk kompass Ø 16 mm, 2 stk kromstålstenger - rød og blå - Ø 100 x 6 mm, og 1 stk magnetjernstein.

6700.86

3316.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 265,00

Magnetsett stort Settet består av 1 stk. hesteskomagnet 100 mm, 2 stk stavmagnet plastbeskyttet, 2 stk blokkmagneter 50 x 19 x 6 mm, 2 stk stavmagneter 38 x 6 x 6 mm, 1 stk jernfilspon i gjennomsiktig eske, 4 stk magnet ark 50 x 50 mm, 5 stk ringmagneter Ø 24 mm, 5 stk ringmagneter Ø. 12 mm, 3 stk knappemagneter - Ø 12 - 19 - 24 mm, 4 stk kompass Ø 16 mm, 1 stk hesteskomagnet 25 mm, 2 stk magnetstenger Ø 25 x 8 mm, 1 sett metallplater 8 forskjellige, 2 stk. stavmagnet 50 x 15 x 10 mm, 2 stk stavmagneter, kromstål - 100 mm. Leveres i plasteske størrelse 335 x 230 x 50 mm.

3316.10

3316.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00

Magnetmaterialsett 20 ulike ting laget av forskjellige materialer, hvorav 3 er magnetiske, er plassert i lukkede men gjennomsiktige rom i en praktisk koffert med lokk. Med de plastbelagte magnetstavene kan barna teste om tingene er magnetiske uten at de blir borte. Tingene som kan testes er muslingskall, tre, plastkuler, skiver, tau, kritt, skumgummi, binders, messingskruer, tøy, papir, tegnestifter, småstein, aluminiumsfolie, polystyrenplast, fjær, kobberklips, spiker, rustfritt stål og riskorn.

3316.00

6700.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00

6700.85

Metallskiver, sett Dobbelt sett av 8 forskjellige metaller og legeringer: Stål, rustfritt stål, aluminium, messing, sink, nikkel, bronse og kobber. Det ene settet har navn trykket på, det andre er uten. Størrelse 25 mm i diameter.

2319.60

2319.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 51,00

®

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

139

Bløtjernsstav Umagnetisert og umalt stav av samme størrelse som stavmagnet 3305.10. Størrelse 10 x 10 x 100 mm. 3345.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00

3345.00

Magnetfeltplate Gjennomsiktig plastplate med jernfilspon flytende i olje. Jernfilsponet lager fine magnetfeltlinjer uten søl. Egnet for bruk med stavmagnet eller hesteskomagnet. Størrelse 223 x 122 x 11 mm. 3396.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00

Magnetfeltsett

3396.20

Magnetfeltplate, magnetfeltkube med magneter for demonstrasjon av magnetfelt. Jernfilspon flyter i olje i platens og kubens indre, og lager fine magnetfeltlinjer i 2 og 3 dimensjoner, uten søl med jernfilspon på magnetene. Størrelse på platen 91 x 157 x 9 mm, på kuben 76 x 76 x 76 mm. Leveres med to stavmagneter og en hesteskomagnet. 3396.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 275,00

Magnetfeltplater, pk a 4 4 plater som hver har 7 x 15 små kammere der det er plassert små magnetstaver. Viser magnetfeltlinjer uten søl med jernfilspon. Tre plater sammen kan vise magnetfeltet i 3 dimensjoner. Medfølgende pappskive med diameter 50 mm og holder for magnet kan brukes til å vise jordas magnetfelt. 3395.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 295,00 3396.10

3395.20

Skuffeinnsats for magneter Praktisk oppbevaringsløsning for å holde magnetene fra hverandre. Passer til stavmagnet 3305.10 og hesteskomagnet liten 3315.10. Her vist i en Gratnell bakke, men kan også legges i en vanlig skuff av passe størrelse. Se også under Laboratorieutstyr.

5766.58

5766.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00

Jernfilspon Boks med 250 g fint jernfilspon. I strøboks. 3375.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00

3375.00

GRUNNSKOLEN

®


140

ELEKTRISITET OG MAGNETISME

KOMPASS OG KOMPASSNÅLER 2319.23

Kompassnål, 75 mm Brukes med nålespiss på fot 3415.00. 2319.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00

Kompassnål, 110 mm Brukes med nålespiss på fot 3415.00. 3410.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00

Nålespiss på fot Fot i umagnetisk metall med stålspiss. 3415.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Vugge for staver og magneter

3410.00/ 3415.00

Brukes som holder for magneter eller plaststang/glasstang for undersøkelse av polaritet. Settes på Nålespiss på fot 3415.00 3330.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00

Kompass Ø 19 mm klare, pk a 12 Kan legges på en overhead for å vises på skjerm. 3400.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

3330.00

Kompass Ø 16 mm, pk a 10 2319.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00

Orienteringskompass

2319.20

Væskefylt kompass 45 mm i diameter, montert på plate 55 x 90 mm. Platen har skala i mm og tommer. 6700.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 64,00

6700.93

Oppbevaringskoffert for orienteringskompass Med innsats for plass til 28 stk. orienteringskompass 6700.93. 3405.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 245,00

®

3405.18

GRUNNSKOLEN


ELEKTRISITET OG MAGNETISME

141

Magnetismekofferten Muliggjør grunnleggende øvelser for bl.a. magnetisk nord- og sørpol, ulike stoffers magnetiske egenskaper, prinsippet for kompasset m.m. Inneholder stavmagneter, skivemagneter, hesteskomagnet, nålespiss med vugge m.m. Det kan lages et kompass og det er materialprøver for finne ut hva slags stoffer som er magnetiske. Utstyr til 15 grupper. 5987.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4790,00

Magnetisme fanger elevenes interesse!

Spørsmål som kan besvares: Hvilke stoffer påvirkes av en magnet? Hva er nordpol og sydpol på magneten? Hvilke poler tiltrekker og hvilke frastøter hverandre? Hvordan kan man bygge et kompass?

GRUNNSKOLEN

®


142

LYS OG LYD

LYS Lysboksen Lysboksen er en av våre bestselgere! Det er fordi den gir elevene mulighet til å eksperimentere fritt med linser, speil og farger. Den sterke lampa gjør det uproblematisk å arbeide med lysstråler, selv uten fullstendig blending av rommet. Til drift av lampen trengs strømkilde som gir 12 V, 3 A, alternativt kan nettadapter 6702.86 brukes. Innhold: Lysboks med linse, 3 ulike spalter, 8 ulike fargefiltre, rektangulær blokk, halvsirkel, 45-45-90 trekantet prisme, 60-30-90 trekantet prisme, 6060-60 trekantet prisme, bikonkav linse 7,5 cm brennvidde, bikonveks linse 7,5 cm brennvidde, bikonveks linse 3,5 cm brennvidde, rett speil på fot, dobbelt sidig halvsirkelspeil og dobbeltsidig parabolt speil. 1 reservepære. Bruksanvisning. Leveres i en boks med plass til hver del.

2935.00

2935.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00

Reservelampe til lysboksen

Lysstrålene sees tydelig uten at blending er nødvendig.

4265.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00

Nettadapter til lysboksen 6702.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 458,00

Laserstråleboks Dette er en 5-strålelaser med magnetisk bakside som sender tydelige, parallelle lysstråler over tavla. Sammen med magnetiske speil og prismer er det mulig å vise de fleste optiske fenomener i pensumet og flere til. Lysstrålene er så sterke at blending av rommet ikke er nødvendig! De er faktisk så sterke at de går gjennom flere prismer etter hverandre, noe vanlige lyskilder ikke klarer. 2887.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1979,00

2887.90

Optiske komponenter Hvis du ikke har magnetiske prismer og speil fra før, er dette settet ideelt for bruk med laserstråleboksen. Her finner du 14 ulike prismer, linser og speil. Med følger også 6 magnetark med bakgrunner, slik som kamera, øye og gradskive. En liten whiteboardtavle følger nå med, men vi abefaler bruk av vår store demotavle for fullt utbytte av produktet.

2940.00

2940.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2150,00

Demotavle Hvit magnettavle, størrelse 110 x 90 cm. Kan skrives på! Passer til bruk med laserstråleboksen og andre magnetprodukter. 6701.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 690,00

Laserpeker rød Laser i klasse II, 650 nm, 1 mW. Leveres i etui sammen med batterier. Godkjent for bruk i skolen.

Stort utvalg av speil, linser og prismer.

1420.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 213,00

Laserpeker grønn Gir grønn laserstråle som er mer synlig for det menneskelige øye enn rød. Laserklasse II, 532 nm, 1 mW. 1420.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00

®

1420.70-.80

GRUNNSKOLEN


LYS OG LYD

143

Lommelykt Varta Lommelykt for 2 stk. 1,5 V batterier. Med skyvebryter og blinkeknapp. Leveres inkludert batterier og reservepære. 2806.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00 2806.00

Lommelykt med LED Meget robust og lyssterk lommelykt som benytter 4 hvite lysdioder som lyskilde. Dermed utnyttes energien til lys og ikke varme. Lyset fra denne typen lykter er noe mer blålig enn fra lykter med vanlig glødelampe. Ved vanlig temperatur vil lykta lyse i over 35 timer kontinuerlig og den er både slagfast og vanntett. Leveres inkludert batterier.

2806.10

2806.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00 2806.10

Pleksiglassprisme Løse prismer, laget i høyglanspoldert 12 mm tykt pleksiglass. Matte på undersiden. Ikke avbildet. 2920.00 rettvinklet, 45-45-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 101,00 2920.10 rektangulært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00 2920.20 bikonvekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00 2920.30 bikonkavt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 71,00 2920.40 halvsirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00

Miragespeil

3067.00

To konkave speil som gir et reelt bilde som gjør at det som speiler seg synes å sveve i lufta over speilene. Meget morsom! 3067.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 360,00

Glassprisme, likesidet I optisk glass, side 42 mm, høyde 32 mm. 2327.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00

2327.00

Speil rette, pk a 8 Sett bestående av 8 uknuselige, dobbeltsidede speil i størrelse 87 x 62 mm. Speilene kan klippes eller tapes sammen. 3066.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 65,00

Speil konveks/konkav pk a 10 Sett bestående av 10 uknuselige konvekse og konkave speil. 3066.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 120,00 3066.00

Plasmakule Består av en lufttom glasskule med en liten mengde edelgass. Innebygget teslatrafo produserer 120 kV med svært lav strømstyrke. Dermed genereres kontinuerlige utladinger som ser ut som myriader av lyn, som reagerer både på berøring og lyd (tale og musikk). Et morsomt forsøk er å holde et lysrør eller en sparepære i nærheten av kula. Denne vil lyse opp og kan danne grunnlaget for mye undring.

3066.10 6701.38

6701.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 980,00

6701.38

GRUNNSKOLEN

®


144

LYS OG LYD

Konvekst/konkavt speil Dobbeltsidig speil i stor størrelse, hele 30 cm i diameter! God krumning på speilet gir mulighet for mange interessante og morsomme forsøk! 6701.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00

Speil rette A4, pk a 3 Dobbelsidige, bruddsikre speil i størrelse 292 x 200 mm. Speilene kan tapes sammen til en kaleidoskop eller bendes for å vise forvrengninger. De kan til og med klippes til for spesielle formål. Ikke avbildet. 2311.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00 6701.28

Fargeskive med sveiv Kalles også Newtons skive. Montert på stativ. Når den snurres, får man demonstrert additiv fargeblanding. Diameter 200 mm. 6701.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 369,00

Fargeskive, enkel Skive med senterhull som kan settes på en blyantspiss og snurres for å vise additiv fargeblanding. Størrelse Ø 300 mm. 3200.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00

6701.24

3200.00

Fargeplater Sett med 6 fargede plastplater for visning av fargeblanding. 3085.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00 3085.00

Fargefilter Transparente fargefolier i størrelse 50 x 122 cm ruller. Kan klippes til i ønsket størrelse til elevbruk, og kan legges på overhead. 3089.00 rød primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00 3089.10 gul primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00

3089.00-.60

3089.20 grønn primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00 3089.30 blå primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00 3089.50 cyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00 3089.60 magenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00

Fargefolie A4, 5 ulike 5 ulikt fargede plastfolier i A4 format. Bl. a. fine til forsøk med fargeblanding – gjerne på en OH. Kan lett klippes med saks. 6701.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 92,00 6701.31

Spektroskop Meget solid håndspektroskop som gir mulighet til å betrakte spektret fra spektrallamper og andre lyskilder. Innebygget er et gitter med 600 l/mm og et prismebasert optisk system som sikrer skarpe spektre uten fargeforvrenging. Dette håndspektroskopet er av meget høy kvalitet og man ser Frauenhover-linjene i solspekteret. Lengde 105 mm, diameter 25 mm. 3210.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 685,00 ®

3210.05

GRUNNSKOLEN


LYS OG LYD UV-lampe økonomi Kompakt UV-lampe drevet av 4 stk. 1,5 V AA-batterier. Har også en LED-lampe i den ene enden. Kan for eksempel brukes sammen med UV-perler eller studie av fluorescerende skrift og symboler på pengesedler, kredittkort og førerkort. Størrelse 150 x 55 x 20 mm. Batterier følger ikke med.

145

2871.10

2871.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00 2871.40

UV-perler 100 g Disse perlene har den egenskap at de går fra å være fargeløse til å få farge når de blir utsatt for ultrafiolett stråling. De kan brukes i eksperimenter for å vise virkningen av solkrem, solbriller, bilvindusglass m.m. Kommer i stor pakke med fargene rød, oransje, gul, blå og fiolett. Det er ca. 400 perler i en pakke. 2871.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00

Lyskofferten Lyskofferten tar for seg lys og skygge og inneholder lommelykter, speil, speilholdere, figurkort, svart eske, kompass m.m. Det er utstyr nok for hele 15 grupper. Med engelsk veiledning. 5981.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3970,00

Studer lys og skygge!

Spørsmål som kan besvares: Hvordan virker et solur? Hva slags egenskaper har et speil? Kan man se uten lys? Hva er en lyskilde? Hvordan oppstår skygger?

GRUNNSKOLEN

®


146

LYS OG LYD

LYD Stemmegaffel i stål

2230.01/ 2230.05

Laget i forniklet stål med inngravert tonehøyde og frekvens. 2230.01 440 Hz l: 145 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 64,00 2230.05 256 Hz l: 170 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 91,00

Stemmegaffelklubbe 2245.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Stemmegaffel demonstrasjon Gir muligheten for å demonstrere hvordan en stemmegaffel beveger seg og dermed lager lyd. Stemmegaffelen svinger med en knapt hørbar tone, men elevene kan til gjengjeld lett se bevegelsene. Laget i forniklet stål. Stor modell, lengde 75 cm. 2220.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 369,00

Syngende stang Når man gnir denne aluminiumsstanga med fingre påført litt harpiks, oppnår man en stående bølge i stanga.Med litt øvelse kan man selv bestemme om det skal være en ganske svak tone eller en øredøvende hyl. Lengden av stanga er 60 cm. Leveres inkl. en pose med knust harpiks.

2245.61

2220.00

2476.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 200,00

Syngende rør Når det fleksible røret slynges rundt i sirkler frembringes en tone av luftstrømmen forbi rørmunningen. Slynges det hurtigere rundt vil man ved en viss hastighet oppnå en høyere tone. Det er muligh å oppnå inntil til 5 forskjellige tonehøyder. Tonens frekvens bestemmes av den stående bølgen som dannes i røret.

2476.00

2476.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00

Musiske rør Sett med 8 fargestrålende plastrør som til sammen lager en C-oktav. Ved bruk av de medfølgende endeproppene kan tonene senkes en oktav. Fra 30 til 60 cm lange. La elevene leke med settet og oppdage hvilke faktorer som er avgørende for tonehøyden. Inklusiv aktivitetsforslag på dansk.

2476.10

2476.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00

2476.20

Lydnivåmåler – se s. 156!

®

GRUNNSKOLEN


LYS OG LYD

147

Lydkofferten Denne kofferten gir elevene innføring i ulike begreper som frekvens, resonans, lydbølger m.m. Gjennom ulike instrumenter, stemmegafler, lydkassett og resonanskasser, kan elevene selv utforske lydens egenskaper. Til 15 grupper. 5991.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4459,00

Spennende forsøk med lyd! Spørsmål som kan besvares : Hva er sammenhengen mellom frekvens og tonehøyde? Hvordan forsterke eller dempe lyden? Hvordan forplanter lyden seg gjennom ulike stoffer? Hvordan lage ulike toner med en streng?

GRUNNSKOLEN

®


148

VÆR OG KLIMA

MÅLING I VANN Vannanalysesett En hendig koffert med analysereagenser for analyse av ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, pH og hardhet i vann. Resultatene avleses ved å sammenlikne fargen på prøven mot et medfølgende fargekart. Et hefte som følger med gir tips om enkle elevforsøk, samt mye generell informasjon om vann og vannkvalitet. 8906.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 691,00

pH-Checker pH-meter med 2-punkts kalibrering, batteridrevet. Leveres komplett med utskiftbar elektrode. Kalibreres mot pH 7 og pH 4 eller 10, slik at man kan opprettholde nøyaktigheten i målingene. Måleområde pH 0,00–14,00. Nøyaktighet 0,2. Drives av 2 stk. 1,5 V AA - batterier. Størrelse 30 x 25 x 50 mm, vekt 60 g. 8906.00

5422.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 385,00

Oppbevaringssett for pH-checker Flaske med oppbevaringsvæske for pH-checker. Korken har en silikonpakning som slutter tett rundt elektroden og gjør at man unngår uttørking. 5416.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 84,00

5422.00

5416.00

Elektrodeoppbevaringsvæske 500 ml Oppløsning av KCl for beskyttelse av pH-elektroder. Ikke avbildet. 848840-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00

pH-meter M350 pH-meter med separat elektrode, batteridrevet og med lettavleselig digitalt display. Kalibreres mot buffere og justeres for temperatur ved hjelp av store dreieknapper. Måler pH 0,00 - 14,00 med en nøyaktighet på 0,01 pH. Drives av 1 stk. 9 V batteri (3510.10). Størrelse 140 x 80 x 35 mm. Leveres med elektrode, batteri og veiledning.

5412.40

5412.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 694,00

®

GRUNNSKOLEN


VÆR OG KLIMA

149

pH-papir 1–12 med påtrykt skala, 200 strips pH-strips med skala påtrykt. Velegnet til utdeling til elevene uten at man er avhengig av et begrenset antall skalaer som er trykket på boksen. Egner seg godt til måling i fargede væsker, siden den påtrykte fargeskalaen påvirkes likt med målefeltet. La elevene gjøre hjemmeforsøk! 8379.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

pH-papir 3,6–6,1, 100 strips Gir måleresultater i området for sur nedbør. Skala på boksen 8378.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00.

2001.30

8378.08

Flytetermometer med sugekopp

7615.90

7615.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00

Siktskive/Secchiskive Av hvit plast påmontert stabiliseringsvekter som gjør at skiven også kan brukes der det er noe strøm i vannet. Diameter på platen er 20 cm. Leveres komplett med 10 meter line, gradert. 7670.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 194,00

Vannprøvehenter for skaft Med denne smarte vannprøvehenteren er det det lett å ta en vannprøve fra vannoverflaten. Den består av et 1000 ml begerglass i plast med oppheng i sidene, slik at det svinger fritt og dermed alltid holder seg i loddrett posisjon. Det er montert i et rustfritt beslag. Vannprøvehenteren monteres på skaft i bøketre 2301.00, eventuelt med forlengerskaft 2301.01.

7670.50

2101.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00

2101.27

Vannprøvehenter Vannprøvehenter med line som henter en vannprøve på dypet. Når den senkes ned strømmer vannet gjennom, men i det den er på rette dyp og trekkes opp igjen, blir den stengt og vannprøven på 1 liter blir holdt på plass til den er oppe og blir tappet gjennom tappeslangen.

7670.17

7670.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1080,00

GRUNNSKOLEN

®


150

VÆR OG KLIMA

MÅLING PÅ LAND Værstasjon, trådløs Måler vind, lufttrykk, nedbør, luftfuktighet og temperatur og overfører dataene trådløst til displayet og om ønskelig samles opp på en PC. Den har 3 sensorer som plasseres utendørs: Termohygrosensor, vindsensor og regnoppsamler. Termohygrosensor registrerer utetemperatur og luftfuktighet, vindsensoren måler vindhastighet i m/s, km/t og knop, og regnoppsamleren måler nedbør siste time, siste 24 timer, i går, siste uke, siste måned og nedbørsintensitet. Displayet har innebygget temperatursensor for innendørs temperatur og mottar og bearbeider dataene fra utendørssensorene. Den viser klokkeslett og har kalenderfunksjon. En værutsikt vises med animerte ikoner. Displayenheten kobles til PC via USB og medfølgende programvare. Stasjonen har en rekkevidde på 25 m i friluft og når displayet er plassert innendørs litt mindre avhengig av veggkonstruksjonen. Sensorer og display bruker tilsammen 10 stk. batterier LR6 (3510.05). 3903.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1585,00

3903.05

Termo-hygrosensor

Regnoppsamler Vindsensor

Værstasjon, liten Barometer, hygrometer og termometer montert sammen i en værbestandig aluminiumramme. Analogt instrument, lett avleselig. Størrelse 215 x 145 mm. 1857.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 259,00

1857.10

®

GRUNNSKOLEN


VÆR OG KLIMA

151

Værstasjon, trådløs Davis Vantage Pro 2 Stor værstasjon med trådløs overføring til basestasjonen. Vantage Pro har en rekkevidde på hele 300 m i friluft og opp til 60–120 m gjennom vegger. Dataene vises på panelet, men kan også overføres til PC og internett ved hjelp programvaren Weatherlink (tilleggsutstyr). Leveres med regnmåler, termometer og luftfuktighetsmåler. Vindmåler til måling av vindhastighet og retning. Monteringsbeslag. 1857.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5788,00

1857.40

Værstasjon ferdig oppstilt

Weatherlink programvare og logger til 3903.10 For overføring av data fra Davis Vantage Pro 2 til PC for lagring og bearbeiding og mulighet for opplasting av værdata til internett. 3903.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1480,00

Digitalt inne-ute termometer Dessverre utgått

Termometersensor, ekstra

3903.11

Dessverre utgått!

Termometersensor med ledning Dessverre utgått!!

GRUNNSKOLEN

®


152

VÆR OG KLIMA

Vind og vær-kofferten I denne kofferten finnes utstyr til å lage 6 værstasjoner. Det er termometere, regnmålere, vindmålere, værsymboler, stativ til montering av utstyr m.m. Innholder bl.a. 6 stk. termometere, 6 stk. små regnmålere, 1 stor regnmåler, 1 vindrose stor, 1 vindrose liten, 1 vindmåler, 1 teleskopstativ, 1 vindfløy (værhane), 2 kompass, 1 maks/min-termometer, 2 flanellograftavler, 5 stk. plastkort for påskriving med vannløslig tusj, 37 værsymboler på plastkort, 1 plastplate for notering av dagens vær-observasjoner, 1 termometermodell, 1 skyspeil, værobservasjonstabeller. Lærerveiledning på engelsk. 5983.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4980,00

Mange muligheter for spennende undervisning!

Tavle med meterologiske symboler

Termometere

Stativ med vindmåler, vindrose og vindfløy Stor og liten regnmåler

®

GRUNNSKOLEN


VÆR OG KLIMA

153

Vindmåler, skålkorstype Vindmåler med skålkors som måler vindhastigheten i km/t eller Beaufort, uavhengig av vindretningen. Det er forsynt med standard stativgjenger i bunnen av håndtaket og kan derfor lett monteres på et fotostativ eller på stativet 3900.35. Samme som finnes i Vind- og vær kofferten. 1875.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1518,00

Stativ for vindmåler Se bilde på forrige side. 3900.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 825,00

1875.10

Vindmåler, enkel Vinden blåser gjennom et hull og løfter en nål opp på et nivå som leses av på en skala. Med kompass som viser vindretning. 3900.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00

Vindmåler, digital Elektronisk vindmåler med lettavleselig display. Viser vindhastigheten i km/t, m/s, knop og fot/min. Separat propell i beskyttet hus (anemometer) som kobles til med en kabel som er 110 cm lang. Vindhastigheten avleses kontinuerlig og verdien oppdateres 2,5 ganger per sekund og er uavhengig av vindretning. Måleområde 0,8 - 30 m/s (2,8 - 108 km/t). Nøyaktighet er 3 % av full skala.

3900.20

1876.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 619,00

Regnmåler, trådløs Trådløs registrering av nedbørmengde og innendørs temperatur. Avleses på displayet som plasseres på en vegg innendørs. Data fra den utendørs plasserte oppsamlingsenheten overføres med radiobølger til displayet. Ønsker man å ”tømme” regnmåleren og begynne forfra på en ny måling, trykker man bare knappen på displayet. Oppsamlingsenheten er sikret mot frostsprengning om vinteren. Måleområde 0–16384 mm nedbør. Senderekkevidde inntil 30 meter. Drives av batterier 2 stk. LR6 (3510.05) medfølger ikke. Til regnmåleren kan kobles trådløs utendørs temperatursensor 3902.26 som dermed utvider den til en inne-ute temperaturmåler. Størrelse på innendørsenheten 10 x 7 x 2,3 cm.

1876.05

3902.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 450,00

Trådløs utendørs temperatursensor Med sender, til 3902.25 (ikke avbildet). 3902.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00

3902.26

Regnmåler med jordspyd I plast med plastovertrukket jordspyd. 1870.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00

GRUNNSKOLEN

1870.06

®


154

VÆR OG KLIMA

Universaltermometer Et digitalt termometer med måleområde -50 til +150 OC med oppløsning 0,1 OC og nøyaktighet 1 OC. Med Auto Off og Hold- funksjon. Tar vare på maksimum og minimumstemperatur. Med 13 cm lang stålprobe med beskyttelseshylster i plast. Slår seg av automatisk etter 1 time. Leveres inklusiv batteri. 0151.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 138,00 151.02

Ekskursjonstermometer i metallhylse Med lommeklips og ring, slik at den kan henge i en snor. Hylsen kan monteres på enden av termometeret og dermed forlenge det. Blå eller rød spritsøyle. Lengde 14 cm. Måleområde 0–50 OC 2307.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00

Ekskursjonstermometer i plasthylse Med lommeklips. Nesten massiv glasstav med søyle i blå eller rød sprit. Innstiller seg raskt på riktig temperatur. Måleområde -3 til +100 OC. Også anvendbart på naturfagrommet. 2307.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00

2307.00

2307.03

Ekskursjonstermometer plast Lite plasttermometer med lommeklips. Lengde 13 cm. Måleområde -35 til +50 OC 2307.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00

Jordtermometer mini I hylster, lengde 13 cm. Måleområde -10 til +110

O

C.

2305.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00

2307.06

2305.80

Jordtermometer Glasstermometer fastmontert I solid, bruddsikker plasthylse. Måleområde -5 til +60 OC. 2305.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 50,00 2305.75

®

GRUNNSKOLEN


VÆR OG KLIMA

155

Barometer Ø 72 mm I rundt metallhus. Til måling av lufttrykk i måleområde 710–810 mm Hg (940–1080 hPa). HektoPascal tilsvarer millibar, som mange er vant til som enhet for trykk. 1771.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00

Barometer Ø 90 mm Som ovenstående, men større. 3900.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00 1771.10/ 3900.91

Altimeter/Barometer Instrumentet viser både atmosfærisk trykk i hPa og høyden i meter over havet. Kalibrering foregår enkelt ved å dreie høydeskalaringen. Oppløsning 20 m. Fungerer uten batterier. 2301.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 424,00

Hygrometer Til måling av luftfuktighet i området fra 0–100 %. Med forkrommet kant. Kan etterjusteres. Størrelse Ø 10 cm. 3900.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00 2301.34

3900.95

Termohygrometer, elektronisk Viser temperatur og relativ luftfuktighet inne og ute. Max - min funksjon for å ta vare på høyeste og laveste måling. Innebygget temperaturkompensasjon som sikrer at også målingen av relativ fuktighet blir presis. Leveres med utvendig temperaturføler på ca. 2,9 meter kabel. Måleområde +10 til +40 OC innendørs, -50 til +60 OC utendørs, relativ fuktighet 25–95 %. Leveres med batteri. 0624.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 109,00

Lysmåler

0624.00

Digital lysmåler. Et robust apparat som måler lysstyrke i områdene 0–200 lux, 0–2000 lux og 0–20 000 lux. Med holdfunksjon for enklere avlesning. Leveres komplett med batterier og praktisk bæreveske og veiledning. LCD-display. 1888.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 340,00

Lydnivåmåler Måler i 2 områder -35 til 100 dB og 80 til 130 dB. Med Hold-funksjon 2528.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 595,00

1888.20 2528.32

GRUNNSKOLEN

®


156

ENERGI

VANNENERGI Vannenergiverk Stor og solid demonstrasjonsmodell med Peltonturbin som drives av vanntrykket. Av sikkerhetsgrunner er selve turbinen montert med pleksiglass på siden. Slangen kobles enkelt til ved hjelp av slangeklemmen som medfølger. En motor og en glødelampe er påmontert for tydelig demonstrasjon av de ulike eneergioverganger: Vannenergi, elektrisk energi, mekanisk energi og strålingsenergi. I tillegg er to 4 mm banankontakter (passer for bananstikk) påmontert baseplaten, slik at man kan ta ut 6 V/30 W for å drive andre enheter. 6700.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1979,00 6700.77

Peltonturbin Fungerende modell av en Peltonturbin. Turbinhuset er av pleksiglass og turbinhjulet av svart plastikk. Som generator er det brukt en alminnelig sykkeldynamo som kan drive en glødelampe. Settes under vannkran uten tilkobling med slanger. Størrelse 195 x 170 x 100 mm. 1705.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00

1705.00

VINDENERGI Vindmølle, byggesett Med dette settet er det lett å bygge sin egen vindmølle. Alle deler er gjort klar, det er bare å montere. Med vindmøllen følger monteringsanvisning og ideer til forsøk man kan gjøre med vindmøllen. I frisk vind vil vindmøllen produsere nok strøm til å få en lampe til å lyse.Settet inneholder dynamo, kosteskaft, elektrikerrør, propell, haleror, skruer og muttere. 5994.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 489,00

Vindmølle med 4 sett vinger Vindmøllen kan rotere med 2, 3 eller 6 vinger og det kan velges mellom forskjellige vingeprofiler. Vingenes pitch kan også justeres. Settet leveres med 3 sett vinger med profil samt et sett flate. Med 4 mm bananbøssinger for tilkobling til elektrisk utstyr, for eksempel en lampe eller motor og måleapparat.

5994.10

5005.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 730,00

5005.40

®

GRUNNSKOLEN


ENERGI

157

SOLENERGI Solcelle med propell Et enkelt apparat som viser at et solpanel som belyses av solen gir nok energi til å drive propellen rundt. Solpanelet gir ca. 0,4 W i godt sollys. Solcellepanelet er montert skråstilt og kan eksempelvis plasseres i en vinduspost. Solcellens størrelse 25 x 50 mm. 4885.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00

Solcellesett lite

4885.27

Består av solcelleplate med passende motor, propell og ledning. Lyset som faller på solcellen omdannes til elektrisk energi og propellen går rundt. Lys fra 40 W lyspære er tilstrekkelig. 4885.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 97,00

Solcellesett stort Solcellesettet inkluderer solcellepaneler, motor, lydgiver, lyskilde, samleledninger mm. Dessuten et 16 sider engelskspråklig hefte med forslag til aktiviteter. 4885.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 139,00

4885.27

4885.80

Solenergisett Med 8 solceller som kan serie- eller parallellkobles, motor, vifte og koblingsmateriell. Gir max 3,2 V. 6700.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 197,00

Solcelle 0,45 V

6700.76

Gir 400–1000 mA strøm. Flere kan kobles sammen. 6700.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00

Solcellebil mini Miniatyr-solcellebil. 4885.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 70,00

6700.75

4885.32

GRUNNSKOLEN

®


158

ENERGI

Solcellebiler, byggesett Med dette byggesettet er det mulig å bygge flere forskjellige kjøretøyer som drives av energien fra en solcelle. Solcellen plasseres på en batteriboks, som kan utstyres med batteri 1,5 V AA, dersom solen ikke skinner. 2108.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 267,00

2108.30

Solcelle med vannpumpe Sett bestående av et lite solcellepanel med tre celler (tilsvarende 1,5 V) og en selvbygger vannpumpe. Bortsett fra å illustrere energiovergangene sol-elektrisk-mekanisk energi, gir dette lille settet innblikk i hvordan en vannpumpe kan konstrueres. Leveres inkl. det nødvendige lim og med alle ledninger montert 4885.29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 170,00

4885.29

Motor for solcelle 4885.00/4885.10 Motor med propell, til bruk med solceller Montert på holder og forsynt med sikkerhetsbøssinger. 5005.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00

5005.00 2328.01

Solovn, paraboltype Parabolen, som har en diameter på ca. 29 cm konsentrerer solens varme til en liten beholder av kobber, der man kan legge et materiale som man ønsker gi en kraftig oppvarming. Kan gi ekstremt høye temperaturer når det er sommersol. 2328.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1100,00

Solovn med plan reflektor Denne solovnen er et praktisk eksempel på direkte utnyttelse av energien i solstrålene. Ovnen inneholder et kammer i bunnen, der man plasserer det man vil ha oppvarmet. På en skyfri dag midt på sommeren går det raskt og temperaturen kan bli langt over 100 °C. Solovnen kan klappes sammen og tas med på tur for å varme opp turmaten. 5038.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 678,00

®

5038.00

GRUNNSKOLEN


ENERGI

159

DAMPMASKINER Dampmaskin Med messingkjele Ø 55 mm med volum 320 cm3 og med vannstandsmåler. Dobbelt reversibel messingsylinder med svinghjul Ø 30 mm, fjærbelastet sikkerhetsventil med fløyte, dampregulator. Oppvarmes ved hjelp av sprittabletter. Montert på metallplate 250 x 310 mm. Høyde inklusiv skorstein 280 mm. Vekt 1,8 kg. 2780.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2390,00

Sprittabletter pk a 20

2780.00

Tørrbrensel for dampmaskin (ikke avbildet). 0053.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Verkstedmodell For tilkobling til dampmaskin 2780.00 Fungerende modell av bormaskin,slipestein og sirkelsag, montert på lakkert aluminiumsplate. Drivreim for tilkobling til dampmaskinen er inkludert. Størrelse 270 x 210 x 130 mm. 2785.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1095,00

2785.00

Gatebelysning med dynamo, modell Når dynamoen roterer produseres det nok strøm til at lampa i gatelykta lyser. Gatelykten og dynamoen er montert på en metallsokkel.

6700.68

6700.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 398,00

GENERATORER Dynamo med pære Omdanner bevegelsesenergi via drivreim (følger ikke med) til elektrisk energi. Kan brukes med dampmaskin eller motorer med trinse.

2785.01

2785.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 289,00

Håndgenerator, pk a 2 Generator montert i gjennomsiktig plastkabinett. Ved sveiv og utvekslingsgear oppnås en effekt på opptil 7,5 W. Generator er forsynt med lampefatning E10 for glødelamper og ledninger med krokodilleklemmer for tilkobling brenselceller, måleinstrumeter, elektriske kretser med mer. Leveres med øvelsesforslag. 4716.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 165,00

GRUNNSKOLEN

4716.10

®


160

ENERGI

BRENSELCELLER Brenselcellebil basis Brenselcellebil bestående av modellbil med elektromotor samt en reversibel brenselcelle som kan festes på bilen. Brenselcellen er av typen PEM (Proton exchange membrane) og er en såkalt reversibel brenselcelle. Den kan fungere både som elektrolyseapparat, som spalter vannet i hydrogen og oksygen, og som brenselcelle som omdanner hydrogenet til elektrisk spenning. Som energikilde i vannspaltingen kan det benyttes en solcelle (4528.76) eller egnet nettadapter. Med ”full tank” kjører bilen i ca. 10 minutter. 4528.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1690,00

4529.91

Solcellepanel til brenselcellebil Solcellepanelet består av 6 seriekoplede solceller. Egner seg godt som energikilde til brenselcellebil 4528.91. Solcellepanelet kan levere 0,48 Watt ved en belysning på 1000 W/m2. Vi kan levere egnet lysintensitetsmåler for kvantitative forsøk der en ønske r å måle systemets virkningsgrad. 4528.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00

Brenselcellebil komplett Brenselcellebil med reversibel brenselcelle som enkelt klikkes på modellbilen. Denne vil deretter omdanne hydrogenet til elektrisk energi og drive elektromotoren. Modellbilen kan også drives direkte av solcellen som kan klikkes fast på bilen og slik sett fungere som en ren solcellebil. Settet inneholder en håndgenerator som gir mulighet til raskt å generere hydrogen til brenselcellen. Når håndgeneratoren brukes som energikilde i vannspaltingen kan man i løpet av et halvt minutt generere nok hydrogen til å drive bilen i flere minutter. Settet inkluderer en målestasjon med digitalt ampermeter, digitalt voltmeter, variabel motstand og en motor med propell. Målestasjonen muliggjør mange interessante kvantitative forsøk med solcelle og brenselcelle og oversiktlig veiledning følger utstyret.

4528.76

4528.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2690,00

Brenselcellebil med tanksstasjon Settet består av solcellepanel, tankstasjon og brenselcellebil samt nødvendige tilkoblingsledninger. Tankstasjonen består av en elektrolysecelle, batteriholder for to batterier (1,5 V) og tilkobling for solcellepanel eller ekstern spenningskilde. Dette settet kan betraktes som et steg inn i fremtiden hvor vi kjører en forurensningsfri bil og tanker på forskjellige måter, enten fra tankstasjonen hvor vannspaltingen drives av enten batteri eller solcelle eller fyller hydrogen direkte fra en hydrogenflaske. Bilen kjører med stor fart i 4 minutter før den igjen må fylles med hydrogengass.

4529.10

4529.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 795,00

Brenselcellebil med tanksstasjon IR-styrt

4529.20

Som brenselcellebil 4529.10, men med IR-fjernkontroll. Med IR-kontrollen kan bilen styres framover og bakover (ikke svingbar). 4529.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 965,00

Brenselcelle etanol Brenselcelle som drives av biodrivstoffet etanol. Brenselcellen er koblet til en motor med propell. Brukes med denaturert sprit 8270.08. 4529.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 730,00 ®

4529.30

GRUNNSKOLEN


ENERGI

161

RAKETTPRINSIPPET Vannrakett Utstyr som omgjør en vanlig plastflaske til en rakett som kan skytes ut til stor høyde. Fylles 1/3 full med vann og pumpes med en sykkelpumpe. Når trykket er stort nok, skytes flasken ut til 10–15 m høyde. Flaske og sykkelpumpe følger ikke med. 2121.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 161,00

Luftdreven rakett med avfyringsrampe Dette er egentlig ikke en rakett, men ett rakettformet prosjektil, siden den drives av lufttrykk fra utskytingskammeret. Det medfølger 4 ulike utskytingspakninger som gir luften et bestemt trykk i det raketten utløses. Raketten skytes ut fra en stillbar rampe og når en høyde på inntil 70 meter.

2121.00

2123.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1175,00

Fotpumpe med manometer Velegnet til forsøk med luft eller vanndrevne raketter. 1515.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 139,00

Sykkelpumpe 1515.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00

CO2-rakett

Foreta spennende oppskytninger med gasstrykket fra reaksjonen mellom eddik og bakepulver. Flyr inntil 15 m opp i lufta! Må bare brukes utendørs, og under kontroll av en voksen.

2123.00/

2123.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00

1515.20

2123.10

Ballongdrevet bil Bil drevet av rakettprinsippet. Kanskje kan denne inspirere elevene til å lage sine egne varianter? 1946.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00 1946.20

Rakettballonger Ekstra store og kraftige ballonger som flyr høyt og med kraftige hyl når lufta slippes ut. Ballongene er ca. 45 cm lange når de er oppblåst. 6700.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

Ballonger, runde pk a 100 Assorterte farger. Kan brukes til å vise rakettprinippet, til forsøk med lufttrykk, statisk elektrisitet med mer. Ikke avbildet. 1945.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 1945.10

GRUNNSKOLEN

®


162

ENERGI

Gjør handelen unna på

www.kptkomet.no

Du har fått en fin katalog som gjør deg kjent med produktene, men det er mange gode grunner til å fullføre handelen på nett. Du logger deg inn med skolens brukernavn og passord og setter opp bestillingen med full oversikt over antall, priser og sluttsum. Skolens adresseinfomasjon er ferdigutfylt og betaling skjer som tidligere med faktura til skolen eller fylkets fakturasentral. Hvis du ikke gjør deg ferdig med bestillingen i en økt, ligger den der til du fullfører eller sletter den. Din bestilling går først til våre erfarne salgskonsulenter, som vil ta kontakt med deg dersom det er uklarheter knyttet til bestillingen. Når handelen er gjennomført, er ordrehistorikken tilgjengelig for deg, slik at du kan se hva du har kjøpt tidligere.

SLIK HANDLER DU:

Når du går inn på ”Produkter” kommer du inn i nettbutikken. Du finner de ønskede varene ved søk eller ved å bla i menyene. Klikk på produktet for å få fram mer informasjon og større bilde. Tilbudsvarer er merket med gult ikon der det står ”Tilbud” Når du vil kjøpe en vare, fyller du inn antall og klikker på handleikonet. Varen dukker opp i handlekurven og du får vist samlet sum det er handlet for. Når du velger ”Gå til handlekurv” får du oversikt over hele bestillingen og kan gjøre ønskede endringer. Du kan legge til varer gjennom ”Hurtigbestilling” dersom du kjenner varenummer på forhånd. Når bestillingen er komplett går du videre og får opp den ferdig utfylte kontaktinformasjonen. Sjekk at den er riktig. Skriv eventuell kommentar i kommentarfeltet. Klikk så bestill og bestillingen blir sendt til oss for effektuering!

GOD HANDEL PÅ WWW.KPTKOMET.NO! ®

GRUNNSKOLEN


163 side

164

side

170

Teknologi og design


164

MODELLBYGGESETT

Fischertechnik byggesett for Teknologi og design! Fischertechnik er en veletablert tysk leverandør av modellbyggesett. De er meget store i Europa for øvrig og er nå blitt introdusert i Norge av oss. I forhold til sine konkurrenter har Fischertechnik en fleksibel og naturtro måte å sette sammen byggeelementene på, som vil være til stor nytte når det gjelder sette elevenes egne ideer ut i livet. Fischertechnik lager byggesett som gir utfordringer til alle. Universal II modellbyggesett Et veldig allsidig byggesett som gir mulighet til å bygge veldig mange ulike modeller. Velegnet som introduksjonssett. Inneholder 400 komponenter for å bygge hele 48 ulike modeller, deriblant skålvekt, symaskin. helikopter, hjulvisp, skrustikke, vindmølle, kranbil og tohjulstraktor. 6702.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 689,00

6702.04

400 komponenter/48 ulike modeller

Mechanic+Static Inneholder 500 komponenter for å bygge hele 30 ulike modeller, deriblant kjøretøy med gearboks, vindusvisker, heisekran og ulike typer broer. Settet inneholder forslag til 30 modeller. Under byggingen får man en intuitiv forståelse av grunnleggende fysiske prinsipper. Hva skal til for å danne en stabil konstruksjon? Broer, bord, og heisekraner gir gode eksempler. Hva er prinsippet for bruk av taljer for tunge løft? Hvordan virker forskjellige typer utvekslinger og gir? Det å bygge et differensialgir eller planetgir i praksis og se hvordan det virker, er en fascinerende og lærerik opplevelse, selv for garvede lærere!

6701.94

6701.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 924,00

500 komponenter/30 ulike modeller Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset norske forhold! Vegbom, dreieskive, kjøretøyer med ulike overføringer, ulike typer gear, biljekk, plattformheis, vindusviskere, sagbenk, ulike typer vekter, ulike typer stiger, broer, bord og tårn.

®

GRUNNSKOLEN


MODELLBYGGESETT

165

E-tec Inneholder 250 komponenter for å bygge 12 ulike modeller, deriblant garasjeåpner. Setter tradisjonell elektrisitetslære inn i en teknologisk sammenheng! E-Tec-settet kombinerer på en fin måte mekanikk og elektronikk. Her handler det blant annet om å styre mekanikken ved hjelp av elektronikk. Oppgavene spenner fra det helt enkle som å bygge en ”lommelykt”, til å lage en dispenser. Elevene får først en liten innføring i grunnleggende begreper som ladning, spenning og strøm. De kopler opp og lærer å se forskjellen på serie- og parallellkoplinger. Noen modeller benytter mekaniske kontroller for styring, mens andre gjør bruk av den medfølgende mikroprosessoren (som inneholder ferdige programmer.) Det følger med fotosensor og magnetsensor. Disse kan for eksempel brukes til å lage alarmsystemer eller til å styre den medfølgende motoren.

6701.92

6701.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1195,00

250 komponenter/12 ulike modeller Bl.a. kompressor, katapult, skyvedør, kjøretøy med snøplog, hjullaster, gravemaskin, dreiebord med trykkpresse, løfteplattform.

Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset norske forhold!

Brukes i skoler over hele verden, fra barneskole til universitet! GRUNNSKOLEN

®


166

MODELLBYGGESETT

Pneumatic II Inneholder 350 komponenter for å bygge 8 ulike modeller, deriblant gravemaskin drevet av kompressor og luft. Viser hvordan luftstyrte ventiler og sylindere virker sammen med kompressoren. Pneumatikk-settet er både imponerende og fascinerende! Imponerende ikke minst på grunn av den utrolige kvaliteten på stemplene og slangene som utgjør de hydrauliske pumpene. Her er det ikke snakk om dårlige sammenføyninger og lekkasjer! Man starter med å bygge en kompressor som brukes i alle modellene. Det er 10 modeller som spenner fra katapult til gravemaskin. Settet gir et fint bilde av mekaniske prinsipper, med hovedvekt på trykkbegrepet. 6701.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1115,00

Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset norske forhold!

6701.95

350 komponenter/8 ulike modeller

Eco Power Inneholder 150 komponenter for å bygge 8 ulike modeller, deriblant vindmølle, soldreven oljepumpe, soldrevet kjøretøy, vannturbin og vannmølle med spikerhammer. Dette settet kombinerer alternativ energi med teknologi! 6701.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1150,00

6701.90

150 komponenter/8 ulike modeller Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset norske forhold!

Sorteringsboks Fleksibel innredning av boksen gjør det lettere å ta vare på og finne igjen de mange smådelene. 3–4 bokser per sett er nødvendig for oppbevaring. 6702.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00

Bestilling av enkeltkomponenter fra settene?

6702.03

Foran i hver byggemanual finner du en bildeoversikt over alle komponentene med et bestillingsnummer. Send oss en liste over det du mangler og vi bestiller fra Fischertechnik. ®

GRUNNSKOLEN


MODELLBYGGESETT

167

Robo TX Training Lab Vårt nye begynnersett for konstruksjon av programmerbare roboter. Består av 200 komponenter som lar deg lage 6 mobile og 5 stasjonære robotmodeller, deriblant førerløst transportsystem som oppdager hindringer, følger ledelinjer m.m. To sterke, programmerbare motorer gir mulighet til eksakt posisjonering, flere sensorer, bl.a. infrarød sensor. Det hele styres av det nye kompakte interfacet Robo TX Controller som er utstyrt med med et rikt utvalgt av tilkoblingsmuligheter og Bluetooth radiostyring. Programvaren er den velkjente Robo Pro. Robo TX Training Lab gir deg mange muligheter for kreativ utfoldelse. Inklusiv heftet ”Programming and Control of Fischertechnik Robots with the PC.” , Robo TX Controller, Robo Pro programvare, 2 programmerbare motorer, infrarød sensor og 2 andre sensorer. Bør ha Accu Set for effektiv strømforsyning (ekstrautstyr). 6702.87

6702.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2970,00

200 komponenter/11 ulike modeller Det som gjør settet helt spesielt og interessant er det medfølgende programmeringsverktøyet. Ved hjelp av enkle symboler i et grafisk grensesnitt kan man programmere modellene som lages. Dette er en glimrende første innføring i programmering! Verktøyet er så intuitivt at selv helt uerfarne lett kan lage enkle små programmer. Samtidig har programmet nok av muligheter for de litt mer viderekommende elevene.

Robo Pro programvare med enkelt program

Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset norske forhold! Et litt mer avansert program

GRUNNSKOLEN

®


168

MODELLBYGGESETT

Robo Starter Set Det ideelle startsettet for den som ønsker å bli kjent med styring av roboter. 150 komponenter som gjør det mulig å bygge 8 modeller som styres via Robo I/O Extension og programvaren Robo Pro. Inkluderer mini motor, 3 brytere, 1 lyssensor, 1 temperatursensor og 3 lamper. Du kan bygge bl.a. sveiserobot, automatiske garasjedører og stansemaskin. 6702.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1984,00

150 komponenter/8 ulike modeller 6702.01

150 komponenter/8 ulike modeller

Robo TX Explorer NY MODELL! Utforsk ”ukjente” områder med Robo TX Explorer ved hjelp av en rekke sensorer som temperatursensor, lyssensor, avstandsmåler, fargesensor og sporsensor. Med to kraftige motorer er det lite som stopper Robo Explorer. I tillegg er det lys som slår seg av og på, og alarm som kan utløse. Totalt kan det bygges 6 ulike modeller med 420 komponenter. Forutsetter Robo TX Controller, Robo Pro programvare og Accu set, Settet inkluderer: 420 deler som gir mulighet for 6 modeller. Inneholder bl.a. 2 x kraftige motorer, 3 x lys, 1 x summer, 1 x NTC motstand, 1 x lysfølsom motstand, 1 x ultralydsensor, 1 x fargesensor, 1 x sporsøker. Settet leveres uten Robo TX Controller. I tillegg anbefales Accuset som strømforsyning. 6702.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2970,00

6702.88

400 komponenter/6 ulike modeller

Motorer, sensorer og brytere inkludert:

2 x motor

2 x Trykkbryter

Lyssensor

Fargesensor

®

Ultralydsensor

Sporsøker

Temperatursensor

3 x Lampe 9V

Buzzer

GRUNNSKOLEN


MODELLBYGGESETT

169

Robo Pro programvare Robo Pro programvare brukes med Robo Interface og Robo I/O Extension. Med Robo Pro kan det lages fra meget enkle til meget avanserte styringsprogrammer, basert på flytdiagrammer med logiske symboler og bilder av sensorer og brytere 6702.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 360,00

Energy Set strømforsyning Strømforsyning som sikrer uendelig med strøm til modellene. Med av/ på - bryter og regulering av strømstyrken. Egner seg godt for modeller som ikke skal bevege seg. 6701.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 389,00 6702.00

Accu Set strømforsyning Batteripakke med oppladbart batteri egnet for bevegelige modeller. 6701.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 396,00

6701.91 6701.88

Robo TX Controller Samme mikrodatamaskin som finnes i Robo TX Training Lab. Trenger Energy Set eller Accu Set som strømforsyning 6702.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1550,00

Power Motor Set Kraftig motor med gear, overføring og differensial, kan bytte retning. Trenger Energy Set eller Accu Set som strømforsyning. 6701.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 280,00

6702.89

6701.96

Creative Box Pakke med de vanligste byggesteinene, mer enn 700 stk. Leveres i eske med 8 sorteringsbokser.

6701.89

6701.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00

GRUNNSKOLEN

®


170

FRI MODELLBYGGING

BYGGEMATERIALER Ispinner/tungespatler, pk a 100 0490.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00

0490.00

Modellpinner, pk a 1000 4-kantede pinner i størrelse 4 x 4 x 150 mm. 6701.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00

Rundpinner 4 mm, pk a 100 Kan brukes til bygging eller som aksling. 600 mm lange. 6701.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 121,00 6701.74

Fyrstikkpinner, pk a 250 g Fyrstikker uten svovel, pose med 250 g. 2316.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,50

6701.80

Modellervoks, 500 g Type som ikke tørker ut og som er lettere å bearbeide. 2316.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00

FESTEMIDLER

2316.22

Splittbinders 19 mm, pk a 200 Allsidig bruk til å holde sammen byggematerialer 2316.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00

Selvklebende puter, pk a 500 Dobbeltside klebende, fester til og med motorer til underlaget. 6701.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00

2316.92

Ståltråd for modellbygging Fleksibel, 0,8 mm tykk ståltråd. Leveres i kveil på 1/2 kg. 2464.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00

6701.81 2464.10

Motorklemme, pk a 10 Fester motorer og andre komponenter med diameter 19–25 mm til underlaget. Med selvklebende pute. 4720.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00

Plastnagler, pk a 50 Passer i 4 mm hull og holder 2 plater sammen. Kan brukes om igjen. Alternativ til splittbinders.

4720.02

6701.76

6701.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 73,00

®

GRUNNSKOLEN


FRI MODELLBYGGING

171

TANNHJUL Tannhjul økonomi Pakken innholder 20 hver av tannhjul med 10, 20, 30 og 40 tenner for 4 mm aksel, 20 stk tannhjul med 10 tenner for 2 mm aksel og 20 stk 75 mm lange tannstag. 6701.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 166,00

Tannhjul, aksler og gear Sett for bygging av ulike modeller som viser kraftoverføring ved hjelp av tannhul, aksler og gear. Det kan bygges en bil, en ventilator og en gearkasse. Engelskspråklig veiledning følger med.

6701.84

2313.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 210,00

2313.70

TRINSER Trinse 20 mm, pk a 5

6701.85

Trinse for 4 mm aksel. 6701.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00

Trinse 30 mm, pk a 5 Trinse for 4 mm aksel.

6701.86

6701.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00

Trinse, pk a 24 Pakken består av 24 trinser i størrelsene 50 mm, 40 mm, 30 mm og 20 mm. Senterhull 4 mm. 6701.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 78,00

6701.87

Motortrinse, pk a 5 Settes på motorer med drivaksel 2 mm for kraftoverføring via drivreim til trinser. 6701.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00

Drivreim Ø 60 mm, pk a 5

670175

6701.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00

Drivreim Ø 90 mm, pk a 5 6701.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00 6701.67/.68

GRUNNSKOLEN

®


172

FRI MODELLBYGGING

HJUL OG AKSLER Hjulpakke med aksler Pakken består av 10 stk. 40 mm plastikkhjul, 10 stk. 50 mm plastikkhjul, 10 stk. 38 mm finerhjul, 10 stk. 50 mm finerhjul, 100 stk. 40 mm papphjul, 100 stk. 50 mm papphjul og 40 stk. 300 mm aksler. Senterhull 4 mm. 6701.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00

Hjulpakke økonomi Pakken består av 100 stk. plasthjul med diameter 39 mm. Senterhull 4 mm. I diverse farger.

6701.69

6701.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 156,00 6701.70

Stålaksler 4 mm, pk a 5 6702.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00

Rundpinner 4 mm, pk a 100 Godt egnet som aksler. Bilde se side 170. 6701.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 121,00 6702.90

Hullforminsker 4-2 mm, pk a 20. Reduserer 4 mm hull til 2 mm for kobling til motorer. 6701.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00 6701.71

Akselfester, pk a 100 Fester aksler inntil Ø 5 mm med skruer eller klebeputer. 6701.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 138,00

MOTORER

6701.62

Motor Middels sterk motor for tilkobling til batteri 1,5–4,5 V. 4720.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00

Solcellemotor Lettdrevet motor for tilkobling til solcelle 1,5–6 V. Trenger 22 mA. Motoren er 30 mm i diameter.

4720.00

6701.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00

SOLCELLER

6701.82

Solcelle 0,45 V Gir 400–1000 mA strøm. Flere kan kobles sammen. 6700.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00

6700.75

®

GRUNNSKOLEN


FRI MODELLBYGGING

173

BATTERI- OG LAMPEHOLDERE Batteriholder for 9 V batteri Med ledninger som kobler videre til motor eller lyspære. 3521.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1,30

3521.00

Batteriholder 2 x AA Brukes sammen med batteriholder for 9V. 3520.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00

Batterideksel med bryter for 4,5 V batteri

3520.60

Monteres som et lokk over polenden av batteriet, slik at det lett kan slå av og på tilkoblede komponenter. Ikke avbildet. 2325.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00

LAMPEHOLDERE Lampeholder pk a 10

2318.10

Kan skrus til underlaget. 2318.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00

Lampeholder økonomi Lampeholder montert på en Ø 45 mm plastplate, med tilkobling for avisolert ledning. 4122.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

BRYTERE

4122.00

Trykkbryter, pk a 10 For montering i en plate, ledninger loddes på. Er på når knappen trykkes inn, av når den slippes. 2322.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00

Av/På - bryter

2322.20

Enkel bryter for permanent av eller på. Ledninger loddes på. 6701.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00

Knivbryter Knivbryter montert på en Ø 45 mm plastplate, med tilkobling for avisolert ledning. 4146.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 11,50 6701.63

4146.00

GRUNNSKOLEN

®


174

FRI MODELLBYGGING

PROPELLER OG IMPELLER Propeller 2 blader pk a 10 Til montering på motor 4720.00 eller andre motorer med 2 mm aksel. 6701.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00

Propeller 3 blader pk a 10

6701.77

6701.78

Til montering på motor 4720.00 eller andre motorer med 2 mm aksel. 6701.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00

Impeller Egner seg som vifte. 58 mm i diameter.

6701.72

6701.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00

LEDNINGER Ledning med krokodilleklips pk a 10 Ledninger i flere farger med fastmonterte små krokodilleklips. 1062.01

1062.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 25,00

Ledning 100 m enleder Stiv ledning Ø 0,5 mm. Egnet til lodding. 6419.40 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00 6419.41 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00 6419.42 gul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00 6419.43 blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00 6419.44 grønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00

Ledning 6 x 10 m Fortinnet og plastisolert kobbertråd bygget opp av 7 tråder med diameter 0,20 mm hver. Ytterdiameter 1,2 mm. Flertrådet ledning er mer fleksibel og tåler mer en 1-trådet. Pakke med 6 ulike farger.

6419.40-.44

6701.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00

LYDGIVERE Summer 3 V 6701.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00

6701.73

BØSSINGER Bananpluggbøssing pk a 10 Monteres i plate med 6 mm hull for sammenkobling med fastloddet ledning på undersiden og ledning med 4 mm bananplugg på oversiden.

6701.66

6701.64 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 6701.65 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00 6701.64/ 6701.65

®

GRUNNSKOLEN


FRI MODELLBYGGING

175

BYGGESETT Prosjektpakke 50 biler Bilprosjekt har vært gjennomført med stort hell på mange norske skoler ved hjelp av vårt utstyr. Vi hjelper også deg i gang ved å sette sammen en pakke med det du trenger for å bygge 50 biler. Det du trenger forøvrig er noe lett verktøy fra K&H og et understell i f.eks. plast eller tre å bygge bilene på. Karrosseriet designes fritt fra tilgjengelige materialer. Egner seg både på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. I pakken finner du hjul, akslinger, motorer, trinser, tannhjul, drivreimer, ledninger, batterier m.m. Last ned full innholdsfortegnelse og lærerveiledning fra vår hjemmeside! 6702.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4764,00

Katamaran, byggesett Dessverre utgått!

GRUNNSKOLEN

®


176

FRI MODELLBYGGING

ELEKTRONIKK-KOMPONENTER LØSE Motstand pk a 100 Faste motstander av typen SFR25, 0,4 W 5%, E12-rekken. Her vises et utvalg av de mest brukte. Flere kan leveres på forespørsel. 6030.70 100 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 6031.00 330 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 6031.30 1 kOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 6032.10 22 kOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 6032.90 470 kOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Motstand

6033.10 1 MOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00 6033.15 1,2 MOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00

Kondensator, keramisk Noen eksempler, se vårt nettsted for flere. 6118.10 220 pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60 6115.30 1 pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60 6119.30 2,2 nF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60

Kondensator

Transistor 6247.10 BC547B NPN 50 V/0,1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60 Transistor

Lysdiode pk a 100 Lysdioder 5 mm 20 mA 6221.10 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 6221.20 gul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00 6221.30 grønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00

Lysdiode Lysdioder 5 mm 20 mA, selges enkeltvis. 6221.35 blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,50 6221.40 hvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,50

Lysdiode blink Lysdioder 5 mm blinkende, selges enkeltvis.

Lysdioder

6221.50 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,90

Lysdiodefatning, svart Holder for lysdioder 5 mm. 6221.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1,60

Reflektor for lysdiode Reflektor for 5 mm lysdioder. 6223.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,90

Diode 1N4007 1 A, 700 V. Kan brukes i stedet for 1N4004 som ofte er angitt. 6233.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60

®

GRUNNSKOLEN


FRI MODELLBYGGING

177

LODDEUTSTYR OG VERKTØY Loddebolt 25 W Leveres med Long Life spiss, skrått avskåret 3–4 mm. 220 V. 7080.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00

7080.10

Loddetinn 100 g Blyfritt, på spole. Ikke avbildet 6475.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 70,00

Stativ for loddebolt 7084.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00 7084.10

Skrutrekker og bits-sett Med herdet blad og ergonomisk formet håndtak. Alle er magnetiske og holder på skruen. Inneholder 21 deler: 3 stk. skrutrekker rett (4 - 5,5 og 8 mm), 1 stk. skrutrekker stjerne nr. 2, 2 stk skrutrekker torx (T15, T25), 1 stk håndtak til bits, 3 stk bits stjerne Phillips (nr 1 - 2 - 3), 3 stk bits stjerne Pozidrive (nr 1 - 2 - 3), 4 stk bits umbrako (2 - 2,5 - 3 og 4) og 4 stk bits torx (T10, T15, T20, T25). 1907.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110,00 1907.33

Avbitertang God, solid kvalitet. 1907.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00

Elektronikktang Velegnet til å holde små skruer, ledninger med mere. 1907.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00

Skiftenøkkel 1907.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00 1907.33

1907.35

Stanleykniv, pk a 10 Med avbrytbart blad. 2316.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 99,00 1907.36

2316.72

Verktøysett, 11 deler Inneholder 30 W loddebolt, tinnsuger, avbiter, stanleykniv, flattang, stjernetrekker i tre størrelser og flat skrutrekker i tre størrelser. 6700.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 198,00

GRUNNSKOLEN

6700.54

®


178

FRI MODELLBYGGING

ELEKTRONIKKSETT Elektronikksett modulbasert Elektronikksett bestående av et brett og 56 moduler som enkelt kan kombineres til 688 forskjellige forsøk.Man kan lage dørklokker, alarmer, lysdimmer, bevegelsesdetektor, strømmåler m.m. Sensorer for lys, lyd, berøring m.m. Rikt illustrert lettlest engelsk manual 2323.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00

Elektronikk-lab Med dette byggesettet kan elevene bygge 6 forskjellige elektroniske kretser som tyverialarm, brannalarm, sirene eller radio. Settet inneholder bl.a. dioder, motstander, integrerte kretser, ledninger og høyttaler. Dansk illustrert veiledning gjør det enkelt å sette sammen prosjektene. 2323.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 180,00 2323.03

2323.02

Kravlende insekt, byggesett Smart fargestrålende mikrorobot som likner et insekt. Roboten elsker lys og beveger seg derfor mot lyset. Denne kan brukes til å illustrere flere av elektronikkens grunnprinsipper. Størrelse 110 x 90 mm. Trenger 2 x 1,5 V AAA batterier (ikke medfølgende). Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punkt-for-punkt veiledning medfølger (engelsk).

2323.11

2323.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 168,00

Trafikklys, byggesett Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punkt-forpunkt veiledning medfølger (engelsk). 6681.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00 6681.31

6681.08

Vannsølvarsler Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punkt-forpunkt veiledning medfølger (engelsk). 6681.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00

Blinklys To røde lysdioder blinker annenhver gang. Bruker 9 V batteri (medfølger ikke).Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punktfor-punkt veiledning medfølger (engelsk). 6681.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00 6681.02

®

GRUNNSKOLEN


FRI MODELLBYGGING A Accu Set strømforsyning.. ................ 169 Adiabatisk fyrtøy............................. 122 Agar på flaske, kjøttpepton................ 30 Agar på flaske, maltekstrakt. . ............. 30 Akselerasjonssensor......................... 98 Akselfester...................................... 172 Akvarium/terrarium i plast.................. 42 Akvarium............................................ 43 Albueledd, funksjonsmodell............... 51 Albustix/Uristix.................................. 62 Altimeter/Barometer........................ 155 Aluminium, folie ................................116 Amperemeter digitalt....................... 132 Amperemeter likespenning.............. 131 Ansiktsskjerm................................... 74 Arbeidshansker................................. 75 Atommodell Bright............................121 Avbitertang..................................... 177 Avfallstralle komplett. . ........................ 76 Av/På - bryter. . ................................ 173 Avtrekksskap.................................... 77 B Ballongdrevet bil.. ............................ 161 Ballonger.......................................... 161 Bananpluggbøssing........................ 174 Bankeskjerm..................................... 36 Barometersensor.............................. 98 Barometer. . ..................................... 155 Batterier. . ........................................ 129 Batterideksel med bryter................. 173 Batteriholder................................... 173 Batteriholder for batteri R20. . ........... 129 Begerbørste. . .................................... 87 Begerglass i plast.............................. 93 Begerglass økonomi. . ........................ 93 Begertang.. ....................................... 87 Beholder for ildsfarlig avfall................ 76 Beinsaks........................................... 40 Bekken med baby............................. 64 Beltestropp til Geologhammer......... 126 Bergartssamling.............................. 126 Beskyttelsesskjerm........................... 74 Bestemmelseslitteratur Bestemmelsesduker ........................... 8 Bestemmelsesnøkkel.......................... 2 Bevegelsessensor............................. 98 Bimetallplater.................................. 122 Biokammer....................................... 99 Blinklys........................................... 178 Blodlansetter.. ................................... 56 Blodomløpet, modell......................... 54 Blodserum anti-A og anti-B.. .............. 55 Blodtrykksensor................................ 98 Blodtrykksmåler manuell................... 55 Blodtrykks- og pulsmåler digital......... 55 Bløtjernsstav................................... 139 Boltknekker.. ................................... 123 Bordklemme..................................... 83

GRUNNSKOLEN

Bordlupe, 10 x.. ................................. 12 Brannsikret skap............................... 77 Brannvernkofferten. . ........................ 114 Brenselcellebil ................................ 160 Bunngrabb.. ...................................... 34 Bunnsikt........................................... 34 Bunnskrape...................................... 34 Bøtte................................................ 35 Båndgenerator................................ 134 C Cellen, hefte. . .................................... 24 Clinistix............................................. 62 CO2-rakett...................................... 161 CO2-sensor....................................... 99 Creative Box................................... 169 D Dafnienett uten skaft......................... 31 Dampmaskin.. ................................. 159 Dataloggere...................................... 97 Dekkglass......................................... 23 Demonstrasjonskyvette..................... 43 Demotavle...................................... 142 Den nordlige stjernehimmel, plakat.... 70 Digitalkameraadapter........................ 26 Digital kameralupe. . ........................... 25 Digitalt inne-ute termometer.. ........... 151 Dioder............................................ 176 Disseksjonskniv.. ............................... 39 Disseksjonsnåler, pk a 100................ 40 Disseksjonssett................................. 40 Disseksjonsskål.. ............................... 40 DNA-molekyl modell. . ........................ 29 Dramglass........................................ 91 Drikkefugl.. ...................................... 122 Drivreim.......................................... 171 Dråpetellere...................................... 95 Duk silke......................................... 134 Duk ull............................................ 134 Dynamo med pære......................... 159 Dyrecelle, skummodell...................... 28 Dyreliv i byen. . ..................................... 4 Dyreliv i vann og vassdrag................... 6 Dyr og planter i dammen..................... 3 Dyr og planter i fjæra........................... 3 E Eco Power...................................... 166 Eddiketer 200 ml............................... 40 Effektsensor. . .................................... 99 EKG-sensor...................................... 99 Ekskursjonstermometer................... 154 Eksploroskop.................................... 26 Eksplosjonskanne........................... 123 Eldonkort........................................... 56 Elektrisitetskofferten.................. 113,133 Elektrodekontakt................................ 86 Elektrodelapper. . ............................... 99

179

Elektrodeoppbevaringsvæske.......... 148 Elektrolyse........................................ 86 Elektromagnet.................................. 135 Elektromagnetisme.......................... 135 Elektronikksett................................ 178 Elektronikktang............................... 177 Elektroniske vekter.......................... 109 Elektroskop elev.............................. 134 Energimåler. . ................................... 132 Energy Set strømforsyning. . ............. 169 Engangshansker............................... 75 Engangssprøyte i plast...................... 92 Erlenmeyerkolbe............................... 93 E-tec. . ............................................. 165 Etiketter til objektglass pk a 960.. ....... 23 F Fangstsikt......................................... 31 Fargeblindhetstabell.......................... 57 Fargefilter. . ...................................... 144 Fargefolie......................................... 144 Fargeplater.. .................................... 144 Fargeskive...................................... 144 Fargingssett til mikroskopi................. 23 Feltspade. . ........................................ 38 Filterpapir .......................................... 95 Fingerstikker..................................... 56 Fisker. . ................................................ 5 Fjellet, flora - fauna - geologi.............. 4 Fleksikamera Ken-A-Vision................ 26 Flowmeter......................................... 61 Flytetermometer.............................. 149 Foldelupe. . ........................................ 12 Forbrenningsskje. . ............................. 85 Forlengerskaft i bøketre, 95 cm.. ........ 33 Fosterutviklingen............................... 64 Fotpumpe med manometer............. 161 Fyrstikker........................................... 84 Fyrstikkpinner, pk a 250 g................ 170 Fødselen, plansje.............................. 63 Førnetrakt......................................... 37 G Galvanometer................................. 131 Galvanometerinnsats. . ..................... 135 Gassboks for gassbrenner.. ............... 84 Gassbrenner..................................... 84 Gasstenner....................................... 84 Gasstrykksensor............................. 100 Gatebelysning, modell..................... 159 Generatorer.................................... 159 Geologhammer............................... 126 Gitterplantepresse. . ........................... 42 Glassprisme, likesidet. . .................... 143 Glassrør....................................... 94,95 Glassrørkutter................................... 95 Glasstav, rørepinne.. .......................... 94 Glukometer, blodsukkermåler............ 56 Glødelamper................................... 130 GM-sensor.. .................................... 100 ®


180

REGISTER

Go!Link............................................. 97 Go!Motion....................................... 105 Go!Temp. . ....................................... 105 GPS-sensor.................................... 100 Gratnells bakker................................ 79 Gummipropper .. ............................... 94 Gummislange. . .................................. 94 H Hansker............................................ 75 Herbariekartong................................ 42 Hesteskomagnet............................. 137 Hjernemodell.. ................................... 60 Hjertemodell, 2 deler......................... 54 Hjertet og blodomløpet, plansje......... 54 Hjul................................................. 172 Hode, mediansnitt............................. 48 Hofteledd, funksjonsmodell............... 51 Holder for bevegelsessensor............. 98 Huden, modell.. ................................. 58 Hudkrempakke............................... 119 Hullforminsker................................. 172 Hygrometer..................................... 155 Høydemåler...................................... 53 Hånddynamometersensor............... 100 Håndgenerator................................ 159 Håndkoker...................................... 122 Håndlupe.......................................... 12 I I- kjerne.......................................... 135 Immersjonsolje.................................. 24 Impeller. . ......................................... 174 Infrarødt termometer....................... 122 Innholdspakke til medisinskap........... 77 Innsamlingsglass. . ............................. 35 Insektkasse. . ..................................... 41 Insektnåler........................................ 40 Insektpinsett..................................... 39 Insektsold......................................... 37 Insektsuger....................................... 37 Isolert skammel. . ............................. 134 Ispinner.. ......................................... 170 J Jernfilspon...................................... 139 Jordfuktighetssensor. . ..................... 100 Jordprøvetaker. . ................................ 38 Jordsiktesett/Soldsats økonomi. . ....... 38 Jordtermometer.............................. 154 K Kameraer. . ........................................ 25 Kastenett.......................................... 32 Kasterive. . ......................................... 34 Katamaran, byggesett..................... 175 Keramisk trådnett. . ............................ 84 Kikkerter........................................... 10 ®

Kjemikalier................................ 116-119 Klinometer med pistolgrep............... 128 Kneledd, funksjonsmodell. . ................ 51 Knivbryter....................................... 173 Kobbertråd..................................... 132 Kokeplate.. ........................................ 84 Kokestein. . .................................. 84,117 Kokosfett ....................................... 117 Kolbebørste...................................... 87 Kompassnål..................................... 140 Kompass.......................................... 140 Kondensator, keramisk.................... 176 Konditorfarge..................................... 17 Kondomer. . ....................................... 64 Kondommannekeng64 Konstantantråd............................... 132 Konvekst/konkavt speil. . .................. 144 Kraftplate........................................ 101 Kraftmålere...................................... 107 Kraftsensor..................................... 101 Kranium............................................ 50 Kravlende insekt, byggesett. . ........... 178 Krokodilleklemmer.. ......................... 130 Krystallisasjonsskål........................... 96 Kule med ring. . ................................ 123 Kvinnelige kjønnorganer, modell......... 63 L Laboratorieforkle............................... 74 Laboratoriefrakk................................ 74 LabQuest. . ........................................ 97 Labvett-plakat................................... 76 Ladningssensor.............................. 101 Lampeholder 129,173 Laserpeker.. .................................... 142 Laserstråleboks.............................. 142 Ledning 6 x 10 m............................ 174 Ledning 100 m enleder.................... 174 Ledning med bananstikk................. 130 Ledningsholder............................... 130 Leidenfrostskål. . .............................. 123 Line for planktonhåver........................ 32 Linjal i stål, 15 cm............................ 111 Linsebokser...................................... 13 Linsepapir......................................... 22 Lodd. . ............................................. 107 Loddebolt........................................ 177 Loddetinn....................................... 177 Loddsats.......................................... 106 Lommelykt...................................... 143 Luftdreven rakett............................. 161 Luftkofferten................................... 114 Lunge, hjerte og strupe, modell.. ........ 48 Luper. . .............................................. 12 Lydkofferten.................................... 113 Lydkofferten.................................... 147 Lydnivåmåler................................... 155 Lydnivåsensor................................. 101 Lysboksen...................................... 142 Lysdioder........................................ 176 Lysdiodefatning............................... 176

Lyskofferten.............................. 114,145 Lysmåler......................................... 155 Lysport............................................. 99 Lyssensor....................................... 101 Løgndetektor.................................... 59 M Magnesiumbånd...............................117 Magnetbiler..................................... 137 Magnetfeltplater.............................. 139 Magnetfeltsensor............................ 102 Magnetfeltsett................................. 139 Magnetismekofferten. . ............... 113,141 Magnetjernsten............................... 136 Magnetmaterialsett.. ........................ 138 Magnetsett..................................... 138 Magnetstav..................................... 138 Mannlige kjønnsorganer, modell. . ....... 63 Materialplater.................................. 125 Materialprøver................................. 125 Materialsamling............................... 125 Maurby............................................. 44 Mechanic+Static............................. 164 Medisinflaske.................................... 91 Medisinskap.. .................................... 77 Meiose, plansje................................. 29 Meitemarkfarm. . ................................ 44 Mekanikk-kofferten. . .................. 108,113 Metallskiver, sett.. ...................... 125,138 Metalltråd. . ...................................... 132 Meterhjul. . ....................................... 111 Metermål........................................ 111 Micro Life kuvette.............................. 24 Mikrofon......................................... 102 Mikropreparater................................ 27 Mikropreparateske............................ 24 Mikroskop 100 FL............................. 15 Mikroskopkamera Moticam 1000....... 25 Mikroskopkamera Pupilcam.. ............. 25 Mikroskop Ken-A-Vision digital.. ......... 17 Mikroskop mini. . ................................ 15 Mikroskop og sterolupe, hefte. . .......... 24 Mikroskop Primolab.......................... 17 Mikroskop Primomic II....................... 16 Mineralsamling................................ 126 Mininøkler........................................... 9 Minitorso. . ......................................... 48 Miragespeil..................................... 143 Mitose, plansje.................................. 29 Modellervoks.................................. 170 Modellpinner................................... 170 Molekylbyggesett...................... 120,121 Montert motor................................. 129 Montert summer............................. 129 Morakniv. . ......................................... 37 Motor for solcelle. . ........................... 158 Motorklemme. . ................................ 170 Motor. . ............................................ 172 Motortrinse..................................... 171 Motstander..................................... 176 Motstand på brett........................... 130

GRUNNSKOLEN


REGISTER Motstandstråd.. ............................... 132 Muffe dobbelt................................... 83 Muffe enkel....................................... 83 Muffe med kokering.. ......................... 83 Muffe med krok. . ............................... 83 Muffe vridbar.. ................................... 83 Multimeter med automatsikring........ 132 Multimeter økonomi. . ....................... 132 Musefelle.......................................... 37 Musiske rør..................................... 146 Musklene, plansje.. ............................ 52 Målebånd.. ...................................... 111 Målesylinder. . .................................... 93

Neodymiummagnet......................... 136 Neodymium ringmagneter............... 137 Nervesystemet, plansje.. .................... 60 Nervesystemet, relieffmodell.............. 60 Nyre, nefron og kapsel, modell.. ......... 62 Nålespiss på fot...................... 134, 140

Plastslange....................................... 94 Platetektonisk modell...................... 128 Platinatråd.. ..................................... 118 Pleksiglassprisme.. .......................... 143 Pneumatic II.................................... 166 Porselensdigel.................................. 89 Porselensplate med 12 brønner......... 89 Porselensskål. . .................................. 89 Porselenstriangel. . ............................. 89 Power Motor Set............................. 169 Preferansebrett for smådyr................ 44 Preferansekasse for meitemark. . ........ 44 Preparatglass.................................... 91 Prepareringsnål................................. 39 Pressepapir...................................... 42 Propeller............................................174 Prosjektpakke 50 biler..................... 175 PTC smakspapir.. .............................. 59 Pulsbelte. . ....................................... 102 Pulsmåler. . ........................................ 55 Pulssensor trådløs. . ......................... 102 Pumpe til strømakvarium................... 43

O

R

Objektglass. . ..................................... 23 Oksygengass sensor....................... 102 Oksygensensor............................... 102 Okular 20 x....................................... 21 Oppvaskbørste................................. 88 Oppvaskklut.. .................................... 88 Optiske komponenter...................... 142 Orienteringskompass...................... 140

Radiometer..................................... 122 Rakett.............................................. 161 Rakettballonger. . ............................. 161 Reagensrør....................................... 94 Reagensrørbørste............................. 87 Reagensrør i plast............................. 91 Reagensrørklype............................... 87 Reagensrørstativr.............................. 88 Reaksjonstidsstav............................. 59 Reflekshammer................................. 59 Reflektor for lysdiode. . ..................... 176 Regnmåler...................................... 153 Relativ fuktighetssensor. . ................. 103 Rensepenn for optikk, Lenspen......... 22 Rensevæske for optikk...................... 22 Reservelampe til lysboksen.. ............ 142 Reservemembran til 5905.17............. 61 Reservepærer................................... 21 Ringmagneter................................. 137 Robo Pro programvare.................... 169 Robo Starter Set............................. 168 Robo TX Controller. . ........................ 169 Robo TX Explorer. . .......................... 168 Robo TX Training Lab...................... 167 Rumpetrollakvarium.......................... 43 Rundpinner............................... 170,172 Ryggrad med bekken, modell............ 51 Ryggvirvel med prolaps, modell......... 51 Råolje............................................. 118

N

P Peltonturbin.................................... 156 Pendelkuler.......................................110 Pensel.............................................. 22 Periodisk system............................... 76 Personvekt.. ...................................... 53 Petriskåler i plast......................... 30, 96 Petriskål i glass................................. 96 pH-Checker.................................... 148 pH-meter M350.............................. 148 pH-papir.................................. 119, 149 pH-sensor.. ..................................... 102 Pinsett.............................................. 39 Pipetteflaske..................................... 91 Pipetteflaske i plast........................... 92 Planetarium. . ................................ 67,68 Planeter og stjerner, bok.................... 70 Planktonhåver................................... 32 Plantecelle........................................ 28 Plantepresse..................................... 42 Plantespade. . .................................... 38 Plasmakule..................................... 143 Plastbakke........................................ 35 Plastboks. . ........................................ 90 Plastflaske........................................ 90 Plastkassett...................................... 41 Plastnagler...................................... 170

GRUNNSKOLEN

S Saks................................................. 40 Saltholdighetssensor....................... 103 Saltkar......................................... 24,96 Sand for sandbad........................... 118 Selvklebende puter...........................170

181

Senkenett......................................... 32 Siktskive/Secchiskive...................... 149 Skaft for håver. . ................................. 33 Skalpellblad...................................... 39 Skalpellskaft..................................... 39 Skap. . ............................................... 77 Skiftenøkkel.................................... 177 Skjelett, avansert. . ............................. 49 Skjelettet, plansje.............................. 52 Skjelett........................................ 49,50 Skje.................................................. 85 Skrutrekker og bits-sett................... 177 Skulderledd, funksjonsmodell............ 51 Skålvekt. . ........................................ 106 Slaghåv.. ........................................... 36 Slangeklemme.................................. 87 Smelteøse.. ....................................... 85 Smokk for dråpeteller........................ 95 Solarskop......................................... 68 Solceller. . ............................ 157,158,172 Solcellebil................................. 157,158 Solcelle med vannpumpe................ 158 Solcellemotor.................................. 172 Solcellepanel til brenselcellebil......... 160 Solenergisett. . ................................. 157 Solformørkelsesglass pk a 10............ 68 Solkrempakke................................. 119 Solovn............................................ 158 Solsystemet oppblåsbart................... 67 Solsystemet, plakat........................... 68 Sommerfuglhåv. . ............................... 36 Sorteringsbakke................................ 35 Sorteringsboks.. .............................. 166 Spatel............................................... 85 Speil......................................... 143,144 Spektroskop................................... 144 Spennbrett.. ...................................... 41 Spenningskilder.............................. 131 Spenningssensor ........................... 103 Spirometer.................................. 61,103 Splittbinders.. .................................. 170 Spoler. . ........................................... 135 Sprittabletter................................... 159 Sprøyteflaske.................................... 92 Stanleykniv..................................... 177 Stativ for loddebolt.......................... 177 Stativ for vindmåler. . ........................ 153 Stativfot............................................ 82 Stativmateriell.. .................................. 82 Stativstang. . ...................................... 82 Stavelektrode. . .................................. 86 Stavmagneter.. ................................ 136 Stav pleksiglass.............................. 134 Stav PVC........................................ 134 Stemmegaffel. . ................................ 146 Stemmegaffelklubbe....................... 146 Stereolupe 30 LED............................ 19 Stereolupe 40 B................................ 19 Stereolupe 40 C................................ 19 Stereolupe 60................................... 20 Stereolupe Mini................................. 19 Stereolupe Primozoom II.. .................. 20 ®


182

FRI MODELLBYGGING

Stetoskop......................................... 55 Stjernefinner.. .................................... 70 Stjernekikkert............................... 69,70 Stoppeklokke. . ............................ 55,110 Strupemodell.................................... 61 Strømakvarium.. ................................ 43 Strømsensor .................................. 103 Stålaksler........................................ 172 Ståltråd for modellbygging............... 170 Stålull.. ............................................ 118 Summer 3 V.................................... 174 Supermagneter, pk a 2.................... 136 Svevende globus. . ........................... 128 Sykkelpumpe.................................. 161 Syngende rør.................................. 146 Syngende stang.............................. 146 Synsfeltmåler.................................... 58 Synsstyrketavle................................. 57 Syrefaste hansker. . ............................ 75 Systemreoler. . ................................... 78 Systemvogner................................... 78 T Tannhjul, aksler og gear................... 171 Tannlegespeil.................................... 53 Tannpleiemodell................................ 53 Tannutvikling..................................... 53 Tegneglobus................................... 128 Teleskop........................................... 11 Teleskopskaft.................................... 33 Teleskopstativ................................... 11 Tellurium .......................................... 66 Telys................................................. 84 Temperatursensor........................... 104 Termode........................................... 59 Termoelement................................. 104 Termohygrometer............................ 155 Termometere.............................. 84, 154 Termometersensor.......................... 151 Tetthetskuber med krok. . ................. 110 Tetthetskuler med hull..................... 110 Tetthetssylindre med krok................ 110 Tetthetsterninger............................. 110 Torso........................................... 46,47 Toveislupe. . ....................................... 12 Trafikklys, byggesett........................ 178 Trakt i glass. . ..................................... 95 Trakt i plast....................................... 95 Transportkasse til stereolupe............. 24 Trefingerklemme.. .............................. 83 Trefot................................................ 83 Trekantlupe....................................... 12 Trinser.. ........................................... 171 Trinse for lysport.. .............................. 99

®

Trykkbryter..................................... 173 Trykkluftsboks. . ................................. 22 Trykkontakt..................................... 129 Trådkurv........................................... 88 Trådløs temperatursensor................ 153 Tørkestativ........................................ 88 U Universal II modellbyggesett............ 164 Universal nettadapter 3–12 V........... 131 Universaltermometer....................... 154 U- og I - kjerne, elev........................ 135 Urglass Ø 80 mm.............................. 96 UV-A og UV-B sensor...................... 105 UV-lampe.. ...................................... 145 UV-perler ....................................... 145

Ø Øremodell 2 deler. . ............................ 58 Øremodell 4 deler. . ............................ 58 Øyeforstørrelsesspeil......................... 58 Øye, funksjonsmodell........................ 57 Øye i øyehule, delbar i 7 deler............ 57 Øyemodell, delbar i 6 deler................ 57 Å Åndedrettssensor.. .......................... 105 Åreforkalkning/Arteriosklerose........... 54

V Vannanalysesett.............................. 148 Vann,demineralisert......................... 119 Vannenergiverk............................... 156 Vannets kretsløp, modell.. ................ 128 Vannhåv. . .......................................... 31 Vannkikkert....................................... 11 Vannplantedregg............................... 34 Vannprøvehenter........................ 33,149 Vannrakett...................................... 161 Vannsølvarsler. . ............................... 178 Variabel motstand........................... 129 Varmebeskyttende hansker............... 75 Varmekofferten.. ........................ 112,124 Varmeledningsapparat.. ................... 122 Varmepute...................................... 123 Veggoppheng for håver..................... 33 Vekt, elektronisk. . ............................ 109 Verkstedmodell............................... 159 Verktøysett, 11 deler.. ...................... 177 Vernebriller. . ...................................... 74 Vifte eksplosjonssikret....................... 77 Vindmøllet. . ..................................... 156 Vindmåler....................................... 153 Vind og vær-kofferten................ 112,152 Voltmeter.................................. 131,132 Vugge for nålespiss på fot.. .............. 134 Vugge for staver og magneter.......... 140 Vulkan i utbrudd.............................. 127 Vulkan, plakat................................. 127 Værstasjon. . .................................... 150 Z Zaks skjelett. . .................................... 52 Zoologiske plansjer.. ............................ 9

GRUNNSKOLEN


Handelsbetingelser Bestilling Hos oss har du mulighet til å bestille over telefon 71 58 89 00, faks 71 58 89 49, epost: kundeservice@kptkomet.no eller i nettbutikken som du finner på www.kptkomet.no Føler du at du behøver hjelp og veiledning med valg av utstyr eller annet sitter det mange kompetente medarbeidere hos oss som ser fram til å høre fra deg.

Priser Alle priser er oppgitt eksklusiv mva i NOK. Vi tar forbehold om prisendringer ved endrede innkjøpsbetingelser, valutaendringer eller andre forhold KPT Komet ikke kan påvirke. Vi tar også forbehold om trykkfeil i katalogen eller i nettbutikken. På ordrer under kr 250,- tilkommer et minsteordregebyr på kr 100,-

Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er normalt per 30 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes renter etter gjeldende satser.

Levering og varemottak Vi har normalt de fleste varer på lager og kan ekspedere og levere de fleste ordrer i løpet av 4-6 dager. Vi leverer varene til skolen som belastes frakt og assuranse. Restordre ettersendes fraktfritt. Skolen må sjekke forsendelsen for transportskade og mangler og melde ifra om dette senest 10 dager etter varemottak.

Retur Retur må alltid avtales med oss på forhånd. Retur som følge av transportskade eller feillevering dekkes av KPT Komet. Annen retur skjer på kundens regning og risiko, og kunden belastes 15 % av varens verdi. Varene må returneres i originalemballasje. Spesialbestilte varer kan ikke returneres.

Vareutvalg Mindre produktendringer kan fra tid til annen forekomme. Vi forbeholder oss retten til å sende likeverdig eller bedre vare til samme pris.

Garanti Vår garanti er i henhold til Kjøpsloven. Faktura gjelder som garantibevis.


+

=

Sommeren 2010 fusjonerte KPT Naturfag og Komet Naturfag til KPT Komet ! Gjennom sammenslåingen har Norge fått et nytt solid læremiddelselskap som skal fortsette å levere naturfagutstyr til norske skoler. Det nye selskapet vil ha avdelinger i Kristiansund og i Mjøndalen og staben består av de samme menneskene du kjenner fra før. De sterke sidene til KPT Naturfag og Komet Naturfag er ivaretatt og styrket gjennom større og bedre innkjøp, profesjonell logistikk og en stab med lang erfaring og stor faglig tyngde.

®

I handa holder du vår rykende ferske grunnskolekatalog. Her vil du finne mange kjente produkter, men også spennende nyheter for det norske skolemarkedet. Vi har gjennom sammenslåingen kunnet velge fritt fra et stort sortiment og vi håper at du liker utvalget! Er det varer du ønsker deg, men ikke finner i katalogen, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan komplettere den. Vi håper du vil bruke katalogen både ved innkjøp og i budsjettarbeide og som inspirasjon til enda flere og spennende fysikkforsøk! Vi ser fram til samarbeidet!

Du som er kunde vil få et bedre og mer spennende vareutvalg, lavere priser og kortere leveringstid !

Med vennlig hilsen oss i KPT Komet AS

Glenn Ghose Daglig leder/salg Marit Boksasp Telefon/ordre

Jens Erik Nygård Salg/support

Arve Stokke Salg/support

GRUNNSKOLEN

Evelyn Kalvø Regnskap/faktura

®


BESTILLINGSLISTE NATURFAG Naturfagkatalog for grunnskolen nr. 1 - 2010 Skolens navn: ____________________________________________________ Dato : _______________ Kontaktperson: _______________________________________________ Referanse: ______________ Leveringsadresse: _________________________________ Postnr./sted: _______________________ Fakturaadresse: ___________________________________ Postnr./sted: _______________________ Telefon : _____________________ Evt. epost : _____________________________________________

Tlf. 71 58 89 00/Faks 71 58 89 49/epost kundeservice@kptkomet/web www.kptkomet.no Artikkel nr.

Artikkel navn

Antall

Alle priser eks. mva. Bestillers underskrift: Returadresse: Postboks 2213, 6503 Kristiansund N.

KPT Komet grunnskolekatalog  
KPT Komet grunnskolekatalog  

Naturfagkatalog for grunnskolen Mangfold i naturen Fenomener og stoffer Verdensrommet Kropp og helse Forskerspiren Teknologi og design

Advertisement