Page 1

Hoe groot ben ik...?

1. teken een cirkel met straal 5cm 2. knip deze cirkel zorgvuldig uit (volg de omtrek heel nauwkeurig) 3. vouw je cirkel netjes in vier gelijke delen 4. teken een vierkant waarvan de zijde even lang is als de straal van je cirkel 5. de zijde van het vierkant meet.......cm 6. de oppervlakte van dit vierkant meet.......cm² 7. kan de oppervlakte van je cirkel gelijk zijn aan 4 maal de oppervlakte van je  vierkant? 8. kan de oppervlakte van je cirkel gelijk zijn aan 3 maal de oppervlakte van je  vierkant? 9. maak volgende deling tot op 1/100 nauwkeurig  22:7=________

het getal dat je bekomt door 22:7= 3,14 we noemen dit getal pi en schrijven het met dit symbool

de oppervlakte van de cirkel is gelijk aan straal x straal x 3,14

1


1

Enig idee hoeveel km je zou afgelegd hebben als je helemaal de aarde had rondgelopen...? Let wel: op de plaats van de evenaar!

2

1. span een touw om de hoepel 2. duid nauwkeurig begin- en eindpunt aan (op je touw) 3. meet de lengte van het touw (van beginpunt tot eindpunt) 4. meet de diameter van de hoepel 5. even rekenen: deel de lengte van het touw (dus de omtrek van de hoepel) door de lengte van de diameter) 6. wat is je resultaat? 7. kijkeven naar volgend schema...

3

22/7=

4

1. is jouw resultaat ook 3,14 ?! 2. dan heb je nauwkeurig gewerkt. Proficiat! 3. het getal dat je bekomen hebt noemen we pi 3. nu weet je ook meteen de omtrekformule voor de cirkel... omtrek cirkel = middellijn x 3,14 omtrek cirkel = diameter x 3,14 omtrek cirkel = middellijn x 22/7

2

de oppervlakte van de cirkel  
de oppervlakte van de cirkel  

hoe leer je de oppervlakte van een cirkel berekenen

Advertisement