Page 1

119 fr.r.{.ab cnr¡¡¡¡

da- g*rrs}- * b.¡4.

f"aQr}d$

.t co¡.1 5 Cr^AG¡cxlet

.nof¡sn¡¡.D'

-b{¡,.c-/rsL.

clg

EQ.'-bsñf¡-cjó

E¡..

.os'. \ol

+'¡+/..&f* ryJ* 9*

<|o!

8*^

ñc\gtJc¡.k¡.

o.-

J\1Pú*,

qls^,b ¡¡<¡bns

ai

8*r.

¡i¡.r*s ho"rrs6"¡."*

i ho

.Grs ¡ar¡cA

" ff¡s..)o

,6

J¡<¡ ¡- \¡É..1

rd.---.

lb

tro bos.rs6rorss.

x^org,

¡rFc\$ C^fts c¡¡,f.ectf¡'Q p$ñ c.u L,so¡.¡r,-er*.arre-rs*r- \¡6fro-

Fq{s. i

s*".lb J

clq;N-!s..

$q\r^i¡r."r"ñf

rsñgi.a* hi,

crns¡¡¿:t f.¡ü-r*r..$

\i I

Cs.üXtr."s

.er-*sr$ro* o- J Vo t C

-lB cnnirs¡¡J> .i

ffi.1.¡¡n¡¡

/ cr!

d*

r¿t¡rl&

r¡s.fngcl¡*j.".^

..


I

o

o

3

I

I

;

)

I

I

t

?

I

o

|

f

^r^, - .-r

DE

I

u

(

I

I

V

a

o

I

t

\- - I Eg5lc

I

o

t

l ,

t

I

I

I

o

I a

o l

tI

-

I

o

a

*r-wsREDi Etlrc \,,

O

r '5c)'attJcrrnA 6

G¡vn¡¿l'e9'o'

¡

r

^'ur*o, rrnia=q

t

;

¡

(ton^r,.&,e

o

a

t o

a/yy\sharE

O

e¿q

2oo

'tTaIlY\A ,€\o

,%

t

t

fv-+/e,"&

t

a

¿a- R**T"q

noapodqrra

E

-

t""il"*h" 8q rfi{

e tll

o

R

t

e

c

i

o

-

o

d¡' mo,-L (fl/i -l*

A^ ¿u4l:.N,

4^e !nt.^4&iJt""-

l

o

l

o

4a^ '<a'4¡o4 ¿-4e- nÁaeas ¿a.a.: o¿-¡-,Frsznra¡¿,r,^. qor¡ clq a,.. ^^&\'/€újcr'r o,¡ce 4drar¡rr\ <Q ¿-r-¡¡q ,.- eco n^¡{oa¡¡ .

"Iffi;n¡.^ ea^alpq^dr¡.1_a &-*a^r"r.orngr,

{ro *

polo^or^

t*r..

o

J',.^/^ ryy*t.¡-a- &hG*

.Áriaü,,

-l?o'ada

r*;"t+* €.o,,..

{e¡yn{&^¿r!^-\r.

t

o

eF¡¡......nrq.,J.o/,'.o.4ü

o

a

a

I

t

t

ec

o"- n rq,.:a$\

I

o

I

¡

ae¡anaroau

- e-c' -qea,.'a*

*q'üa

o

t

f%.X*a

e

rr¡rmon ¿" 'a-3a'n{

I

ck -aCI,-rr\,v€ ^cL

n^X DoAn"@

;

r

I

a t

I

a

I


h33¡5"ffi*-**fiffi**M r lJ5

3

d¡-

tMi'no. .

mnCIrnie¿o" ¡ ds r-li,b 2 ü rTnotÉ. ¡Go

¿ tl

ül

grg.¡¡ "

o ) +.É" d¡- qns!./rrr&-sA4., I

r l0og

d^- qh"nt -"

foQr,

. €crl- s

r 5O g d^- Augw emfreR.r. -

e'Qolrer.o..id, oñrl" !.c $\¡.*¿¿c, , e! tlnolá, eg !$s^n! ! ¡.¡.'rr'ut*^?^Á* d¡¡m¡r¡nt,c! cro0¡¡, l.c dq/\ns.o-

P.Aor*^, e- /sI,,hg

¡gm ta$-Ax^^-f,ur,,.l ryc {evnsrto ur$-G(ma/"tt¡- .oln1t"Á-

},"D.S^*"*llol'nñ

. €¿h¡.A¡slq

j-!-o- &i¡-o¡.r'cc' enr. ¿", r, lu,ra cry ceñ$!¡-\^at&$'!!oA.e , Ao. C?^cr-t ! €Á€¡^Aro,!ñrn$ tef ñr,!,;(!tfñ 4c¡ir¡uí¿or.Stun foll.gr rrr"^ 3o <trrinu.¡.ln.fng; ¡otJ(rfoSnq¡!crm ¡¡twr iIia.gr .40., &"ilrt iü*iA¡!

,h"?fl"ñ

tF üo cad,c otrñt

!¡-'¡.r¡oy,

u¡rro osü¡o ü¡. c¡n¡!m¡!-oüo- $,Á.At\a}\^¡r$,\¡Jrrr j- d*l¡¡.r-¡so clo^.c d'su. !Sud¡.¡ G,&o- dia! o.L ü¡¡tsln! üü¡<,

d'cls crtrsl.eix é¡-ctn¡sr¡¡rs. q¡.t*eÑ

e[ :rr¡rx0Ld'eq S¡ür¡ i eI,. eiñr{td/s/\t¡!t d¡- ¿r¡¡r*. e¡n

tr!il\erñ'

teL..

censrrrnacnitjo. lsrg<ra.u¡¡üox¡cs.La ar.¡xnfíuo orr"u,

.

el" t. rp- xb rrni¡nu]- .Un t¡¡r .]o.^ dú! ¿e^^ ¿.^ t


Ingredients o a a a a a a a a a

¡

Farina,2509 Ous,4 Llet,12L Sucre,1 cullaradasopera Vainilla Sal Mantega,509 Cointreau Encenallsde xocolata Xocolataper fondre

.

Elaboració

o

En un bol hi posemla farina,els ous,el sucre,la vainilla,la sal (nomésun polsim)i la llet.Banegemfins aconseguir una pastasensegrumolls.Despréshi afegimla mantegafosa i un raigde Coinkeaui ho deixemreposarun parell d'hores. Mentrestant,posemla xocolataper fondreal bany maria. la posemalfoc i quansiguiben calental'untemamb una micade mantegai Ara agafemuna paellaantiadherent, aboquemmig cullerotde pasta.Deixemcoure3 minutets,repartimels encenallsde xocolataper la superfÍcie, pleguemen formade mitjallunaifenr un nou plecen formade triangle. El posemal plat ifem unesfiligranesamb la xocolatadesfeta. Respectea... La vainilla:Si tenimvainillanaturalmillor,sinó podemposarunaculleradade postresde vainillaen pols. La pasta:Ha de quedaruna pastacremosai sensegrumolls. La cocció:Quanveieuque la pastadeixade ser cremosa,ja podeurepartirels encenallsde xocolataper la basei fer els plecs.


t-fll"ilr" ?rvt,,lp¿ry -Y

ah-q. Jafl!^Jutert Voo["h f*,¿ 2@Iw+rltli,¿,^re¿,

?- ¿q^t*¿rhl, ó{¿d'd,e 4* nn*11"J, ?"{,hrü* !!or1{r\

1^l l*8+, 4 o'atüut+^s"4-X*^'R/t""Ell

UrU,ot*V *

¿p,roh*l wa,t\,&4 lt y rlr."ft:tt roW- !* X^"'^t*:' a'nn'e* fu* oq"l'tw a'It\ \tt¿ ry4@¡ ¡a* Uot[4^.0J44ia,dllo,.rrr r " rr¿,lr&í¿e\¡ l'al;'.,m.<'".L,@,'4¿r,r1ú&4orü

!*,&r"JH\¡$¡&y¡ti %ú *q Ud$4"eJd#.^, .g,gri,.r! f Utn43r \aiaf-'

t"'"d{¡Ji"-

ryf:av.

& *.u, J¿fl^e^&}-oqS"In.frv'r"'"",hl,o.""\

tw vJg^c*wa &^trt ¡c.t¡¡¡.rt¿,. E*Uq¡ ¡gt ¿t&+¿¡^""^qq¡¡ry q^{^^4¡d4^,td^lf". alf¿¡^-looW ilr**,,,p+/"radd,s W,.t+r^t"Wit¡4.,;*;"


Croquftes Ingredients: rl quartde ceba r 1 tall de pernil r 1 pit de pollastre 13 culleradesde farina r Un polsim de sal r Mig litre de llet o Paratllat r Clarad'ou r 1 quartde litre d'oli

Preparaei贸: 1-A la paellaesfa amboli un sofregitde cebabenmenudaquequant茅s rosas'hi posapernil i pollastrebentrinxat. 2-Esremenaunamica i si afegeixen3 culleradesde farina,sal,mig litre de llet i unaralladurade nou moscada. fins quela massano s'enganxia la 3-Esdeixaquebulli, remenant-ho paella,mentreesremenasi afegeixun raig de brandy. 4-Esfeu del foc i esdeixarefredar. 5-Esdonaformaa les croquetes. ,6-5'arrebossen ambpa ratllati clarad'ou, fregin-lesanrboli. per menjar I ja estanpreparades Bon profit!

Receptes cuina classe català  

Treballem el text instructiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you