Page 1

1 84-timers tegne- og malekurs med Jan-Ove Tuv.

Etter lengre tids erfaring med helgekurs, vet jeg at flere elever ønsker mer inngående undervisning. Jeg har også lagt merke til hvilke feil som pleier å gjentas. I all hovedsak bunner feilene i mangelfull forståelse av anatomi og proporsjoner i menneskeansiktet. En annen utfordring går ut på å forstå hvordan lyset faller nedover et ansikt. Hvis man glemmer å sammenligne valørstyrken i de forskjellige lyse partiene, blir de gjerne alle sammen like lyse – og man mister tredimensjonaliteten i ansiktet. For mye bruk av hvitfarven er en gjenganger. Jeg har derfor laget et kursopplegg spesielt for å imøtegå disse (og andre) mangler. Opplegget innebærer at vi først lager to inngående kulltegninger. Resten av kursperioden bruker vi på å ferdigstille et portrett i olje (etter modell). Her trenger vi ikke å haste!

Undervisningen legges opp slik: Kurset består av 7 helgesamlinger (lørdag/søndag) á 12 timer. Total undervisningstid: 84 timer. Vi tegner/maler fra 10.00 – 16.00. Lunsj 13.00.

Progresjon i undervisningen: • Første helg: Første dag finner vi faste plasser, og gjør klar tegnearkene på plate. Introduksjon om komposisjon av motivet på formatet. Forklaring av forskjellige aspekter ved kullteknikken (bruk av fingrene, pensler, knetgummi, fixativ o.a.) Kulltegning etter et portrett av Odd Nerdrum (detaljen av Sigmund, som finnes i boken Temaer om Odd Nerdrum). Det anbefales sterkt å kjøpe denne boken, hvis man ikke allerede har den. Jeg kommer jevnlig til å referere til den iløpet av kurset. Men alle får utdelt en kopi av denne detaljen!

• Andre helg: Kulltegning etter en gresk portrettbyste. Det settes opp to muligheter som man kan velge mellom. Vi laserer lerretene med terpentin og litt oljefarve (for dem med hvite lerreter). Da tørker de til neste helg. Elevene tar evt. lerretene med hjem for tørking, avhengig av lokalet.


2

• Tredje til syvende helg: -

Tredje helg: Vi lager først en tretimers studietegning etter modellen (i kull), for å ”bli kjent” med ansiktstrekkene. Deretter tegner vi opp portrettet på lerretet. Som med kulltegningene, vektlegges plasseringen av portrettet på formatet (komposisjon). Vi begynner å male.

-

Fjerde til syvende helg: Malingen får god tid til å tørke mellom hver helg. Det gir oss anledning til å pusse over motivet et par ganger med sandpapir, så dere kan lære å legge over lasurer. Fordelen med lasurer, er bl.a. at man kan korrigere farven (hvis ansiktet er blitt for hvitt, kan man ”varme” det opp med en gulrød lasur, og så male ”våtti-vått” oppå). En annen fordel er at man oppnår mer helhet i motivet . Jeg vil også si mer om poenget ved malemedier, og hva de består av. Videre vil jeg demonstrere forskjellen på forskjellige utgaver av samme farve. Selv om navnet er det samme, varierer pigmentene fra produsent til produsent!

Jeg maler sammen med elevene, slik at dere kan se hvordan jeg arbeider. Når vi gjør større endringer i portrettet, som ved påføring av lasurer, vil jeg demonstrere mens dere står bak meg. Da ser dere det i praksis, og vil lettere kunne gjøre det selv.

Hensikten med progresjonen er som følger: 1) Når vi tegner etter en malerireproduksjon, er formene allerede tolket. Slik lærer vi hva man bør vektlegge i et portrett, ettersom valgene allerede er tatt. 2) Dette er nyttig når vi skal tegne skulpturportrett. Da er formene tolket på forhånd, men i et annet medium (det blir altså mer egentolkning). Under arbeidet med denne tegningen, drar vi fordeler av det vi lærte av Nerdrums måte å arbeide på. Ikke for mange harde kontraster! Dessuten sitter modellen helt stille... 3) Når vi så maler etter levende modell, har vi gått grundig inn i ansiktets proporsjoner på to forskjellige modeller. Slik er det anatomiske mer på plass. Dette gir oss en sikkerhet når vi skal male etter modell. Her skal vi jo skape portrettlikhet helt ”på egenhånd”. Overgangen til levende (tredimensjonal) modell blir følgelig mer smidig.


3 Studieturer til Nasjonalgalleriet. Iløpet av kurset vil det også bli foretatt to studieturer til en museum eller samling for å studere portretter. Skulle muséet være Nasjonalgalleriet i Oslo, vil vi sammenligne portretter av bl.a. Erik Werenskiold, Eilif Petterssen, Harriet Backer, Christian Krogh og Edvard Munch. Datoer avtales første helg. Disse reisene er selvfølgelig frivillige, og kommer i tillegg til kurskveldene. Det koster ingenting for selve undervisningen, men: • Reiseutgifter betaler man selv. • Mine reiseutgifter fordeles på turdeltagerne.

Pris: Skulle jeg tatt utgangspunkt i vanlig kursavgift, ville dette kurset kostet 15.120,-. En redusert pris er derfor naturlig! Full kursavgift pr. deltager blir derfor 10.000,-. Det vil si i overkant av 30% avslag. Materialer kommer i tillegg. Liste sendes ut ved påmelding. Påmelding er bindende. Hvis altså noen ønsker å trekke seg, betales likevel resterende kursavgift. Eventuelt kan man finne en som vil overta elevplassen.

Datoer for kurset blir vi enige om ved bestilling.

80-timerskurs  

Eksempel på hvordan et 80-timerskurs kan gjennomføres. Motiv kan byttes ut med f. eks. akt eller selvportrett.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you