HelgatunHelsing 2022 - 1

Page 1

Kontaktorgan

ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 38. årg 01 - 2010

Nr. 1 - 2022

! G L E H R E P U S Helgatun femner vidt: * Pensjonat * Kurs * Turar * Leirar * Weekendar * Familiesamlingar * Eldretreff


«Av nåde alt eg får»

Hurra for Helgatun, landet vårt og ordet om korset! Andakt av Marit A. Røen

Sist me skreiv i denne spalta var snøen nett komen til Helgatun, og no er det berre så vidt nokre snøflekker igjen kringom på tunet. Våren har me ikkje sett noko til dette året heller, men sommaren har me allereie fått kjent på, og me vonar at den vert god og varm.

Det er mye å takke for og være glad for når det gjelder Helgatun: Flott landskap, kjekke leiropplevelser, fantastisk mat, fantastisk personale og så videre. Men det er likevel ingen tvil om hva vi heier aller mest på ved Helgatun.

«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro» - Rom 1,16–17 -

Etter at koronapandemien vart avlyst har me hatt travle dagar på Helgatun. Men glade og fornøgde gjester gjer at tida har vore god for oss. At Helgatun betyr svært mykje for mange, er ein stor motivasjonsfaktor for oss som jobbar her.

Når jeg reiser opp hit, og andre plasser også, har jeg omtrent alltid et norsk flagg med i bilen. I midten av dette flagget er det et kors. Dette symbolet sentralt i flagget er også det mest sentrale for Helgatun. Det vi ønsker mest, er at alle som kommer hit, små og store, unge og eldre, skal få se, ta imot, leve i og glede seg over det som består til evig tid – det er ordet om korset.

Derfor har vi ingen grunn til å skamme oss over det vi tror på og forkynner. For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner JESUS! (Les gjerne 2. Kor. 4,5 osv som anbefales sterkt!) Vi kan være stolte over det HAN har gjort. Og dette er for ALLE; Jesus gjør ikke forskjell på mennesker! Derfor vil jeg ikke gi meg med å peke på Jesus (selv om jeg nå blir pensjonist). Ordet om korset blir aldri gammelt; alltid like aktuelt : Men det er mange måter å gjøre det på: «Kjærlighet oppfinnsom gjør: Gud vil åpne meg (oss) en dør.»

Det er og inspirerande at utbyggjinga av Helgatunlia har vore ein suksess. Dette vil tilføre Helgatun økonomiske midlar til opprustning og fornying, slik at staden kan få betydning også for folk i framtida. Planleggjinga for kva og korleis me skal bruka midlane som blir tilført er allereie godt i gong. Til deg som er glad i Helgatun og som ber til Gud: Ver med og be om at midlane blir brukt på rette måten, og etter Guds vilje. Etter ein travel vinter og vår er sommaren kjærkomen med litt rolegare dagar i forhold til gjester, og med litt tid til arbeid utandørs. I slutten av juni er det leir, og det blir 2 bryllup + eit gullbryllup i løpet av sommaren, i tillegg til pensjonatdrifta.

«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» - 1 Kor 1,18 Vi bruker ofte mange ord (...og ikke minst undertegnede!). I Jakobs brev 3 står det noe om tungen vår. Det er viktig hva vi bruker ordene våre til. Det aller største vi skal få gjøre, det er å peke på Jesus. Men det gjør vi ikke bare med våre ord. Vi vet at hele vårt liv vitner om hva som bor i hjerte og sinn. Derfor er det så stort at vi få leve av nåden og ordet om korset.

Takk til alle som hugsar på oss og med ynskje om ein fin sommar, til Dykk alle.

Det kommer heldigvis ikke an på oss, det er ved Jesu verk vi blir frelst. Det er stort å få holde frem med å peke på det. Dette er og hovedformålet med Helgatun. Og Helgatun er derfor i pakt med Guds vilje. Vi ønsker at alle som kommer hit, skal merke at Jesus selv er midt blant oss. Så HURRA for Jesus, Ordet om korset …og for Helgatun.

Jeremias 29,11: «For eg veit kva tankar eg tenkjer om Dykk, seier Herren. Det er fredstankar og ikkje tankar til ulukke. Eg vil gje Dykk framtid og von.» Helsing oss på Helgatun

2

Jesus sier: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» (Joh 5,24).

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2022


HELSING

Kontaktorgan for Helgatun 5713 Vossestrand Tlf. 56 51 98 98 Fax 56 51 98 99 Heimeside: www.helgatun.no E-post: helgatun@helgatun.no Eigar: Indremisjonssamskipnaden 5400 Stord Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Voss Prenteverk A/S

Gåvebarometer

Budsjett 2022

Innkome pr. 30.04.22

På same tid i fjor

Drift - Økonomi - Gåver Det vart ein roleg start på året. I januar vart alle grupper avlyst pga korona, men me har hatt Helgatun ope kvar dag for enkeltgjester. I tillegg har me hatt 25-30 arbeidarar frå Helgatunlia i kost og losji i vekedagane. Me søkte om kompensasjon for tapte arrangement og fekk innvilga kr 236.695,-. Etter at alt vart opna opp, har me hatt travle dagar på Helgatun; Vinterferieveka, familieleir i palmehelga og påskeopphald med fulle hus.

750.000,-

226.210,-

134.820,-

Bankgiro 8220.02.80497 Du kan gi ei gåve med

Vipps-nummer:

Mange skuleklassar og grupper har vore på Helgatun: Ortun skule 9. og 10. klasse, Lynghaug skule, St.Svithun (Stavanger), Hardanger Folkehøgskule, Krik Bergen, Salt Bergen, Sædalen Menighet, Fitjar kyrkje, Lys over land og Samemisjonen, Eidsvågsneset Barnehage, NM i telemark, Superhelg

IMS leir, konfirmasjonar og i tillegg hadde IMS, Helgatun og Helgatunlia felles styremøtehelg. Gjestedøgna har auka frå 3474 til 5997 pr 1/6, samanlikna med fjoråret. Omsetninga har auka med kr 212.1900,- samanlikna med fjoråret. I slutten av mai månad har me hatt utvask av 15 nye husvere i Helgatunlia. Med tanke på ulike arrangement i tida framover, mellom anna fleire bryllaup, har me kjøpt inn nye stolar og bord. Desse har allereie vore i bruk i fleire konfirmasjonar. Gåveinntektene pr 30/4 viser kr 226.210,-. Dette er ein auke på kr 91.390,- i høve til i fjor. Økonomisk går da fint, likviditeten er god.

515497

Takk

Tusen takk for alle gåver og til alle faste gjevarar. Ei særskild takk for den store minnegåva på kr 64.200,- som kom inn i samband med gravferda til Per Helleve. Tusen takk! Me lyser fred over hans gode minne.

Me har gått til innkjøp av nye stolar og bord.

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2022

3


Familieleir på Helgatun Endeleg har vi litt etter litt vakna or den tunge svevnen, det kan nesten kjennast slik i alle fall. Det tunge som har lagt over oss i to år, som ein vinter som ikkje tek slutt, det står no i full blom og vi er klare for leir! Jippi! Det er visst berre eldstejenta som hugsar Helgatun etter denne «pandemi-vinteren». Våren er komen, både i bokstavleg og overført betydning, og vi er klar! Vi snakkar heime om korleis det kjem til å bli på leir. Minste poden er enno ikkje to år, men vert godt opplært av storesystrene, han vil også rope som dei: «Hægatun! Hægatun!»

kompliment.) Den andre med slik ein varme mot både born og vaksne, tek oss under vingene og passar på. For eit born er det å bli tatt med opp på scena under møta noko av det kjekkaste som står att i minnet.

Sjølv om det sosiale livet står i full blom, er det snø att ute. «Ski og Jesus var det beste», helsar Andreas 14 år. For ein plass å ha ein kombileir! Kombi: folk i alle generasjonar, kombi: ski og Jesus, kombi: med niste og graut i bakken. Til og med konkurranse av kombinerte skileikar. Kombinert trim med herlige kaloriar i matsalen. «Mamma, Vi har vore her før, det merkast, eg gledar meg til Helgatun, der kan som ein trygg ro. Det heile virkar vi få Nugatti kvar dag!» Mange gode som ei stor leikestove, borna spring grunnar for å reise til Helgatun. inn og ut av rommet, mellom forel- «Opp, opp, opp, Ja han sto opp, dra og ut og utforske. Nokre rop opp, opp. Jesus lever i dag! som seier alt om kor begeistra ein Han døde på korset og ble lagt i kan bli: «Hægatun Hægatun!» en grav, men han stod opp på tredje dag!» Dei to forkynnarane Kåre Johan og Marit utfyller kvarandre godt, to Takk for oss Helgatun, ekte Jesus-disiplar. Den fyrste med vi kjem igjen! ei slik forkynning at sjølv svigerfar likar det! (Det er faktisk eit enormt Turid Angelskår Lauvsnes

Litt frå påskeopphaldet Etter 2 år utan påskeopphald på Helgatun, fekk me denne påsken samlast igjen. Me hadde flotte dagar og fullt hus. Sølvi og Dagfinn Heimestøl stod for det meste av programmet, saman med staben på Helgatun. Stor takk til Sølvi og Dagfinn. Skjærtorsdagskvelden hadde me gudsteneste med fullt hus. Veldig kjekt at mange frå hyttelandsbyen og Myrkdalen kom og var ilag med oss. Alltid kjekt å få vitjing av sokneprest Cato Torsvik og organist Ellen Marie. Langfredagskvelden fekk me sjå og høyra Jesu lidingssoge gjennom tekst, tonar og Reidar Kolbrek sine bilete. Eit flott påskeopphald med strålande ver og fornøgde gjester.

44 4

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2022


Nye milepæler i kø for Helgatunlia fremover 1. og 2. juni vil for alltid stå som en milepæl i prosjekt Helgatunlia, da flyttet 15 nye eiere inn i sine leiligheter like bak Helgatun. Prosjektleder Odd Inge i Helgatunlia kan fortelle at hans inntrykk er at folk er fornøyde og gleder seg virkelig over slik leilighetene har blitt. Stor aktivitet fremover Allerede 1. juli overleveres hus nr. 3 til eierne så vi håper også at disse eierne vil bli fornøyde. Det kommer til å skje mye fremover med uteområdet rundt leilighetsbyggene, det vil komme opp grillhus, lekeplasser og etterhvert sandvolleyballbane som skal bli gode møteplasser for barn, ungdom og voksne, noe som vi i styret og ledelse har vært opptatt av skal kjennetegne prosjektet Helgatunlia. Stille i markedet Når det gjelder salg av de resterende leilighetene så har salget gått inn i en stille periode. Med økt usikkerhet i markedet knyttet til energipriser, krigen i Ukraina og forventet renteøkning fremover er dette noe som skaper en viss tilbakeholdenhet med slike investeringer. Samtidig har alltid sommerhalvåret vært preget av mindre aktivitet på salg av hytter i Myrkdalen så vi har forventninger om at de siste 6 leilighetene skal gå i løpet av neste sesong. Austevoll forteller også at han denne uken har fått en reservasjon på en av leilighetene, så helt stille i markedet er det ikke. Da gjenstår det å ønske alle misjonsvenner en riktig god sommer og takke for alle støtte dere har gitt gjennom forbønn og oppmuntring i utviklingsarbeidet. Per Ivar Kjærgård

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2022

5


Årsmelding for Helgatun Fjellpensjonat AS 2021 Verksemda Årsmeldinga for Helgatun er eit tilbakeblikk på året som er omme, men samstundes er det viktig at den og blir ein kveik for vidare satsing på denne flotte misjonsstasjonen i Myrkdalen. Det å ha eit alkoholfritt alternativ, der heile verksemda er tufta på det kristne verdigrunnlaget, set svært mange gjester pris på. Mottoet vårt er «Ekte livsglede i eit varmt og inkluderande miljø». Dette er det viktig å ha fokus på i ei tid der mange kjenner på uvisse og einsemd. Overnattingar Overnattingar er den viktigaste delen av driftsgrunnlaget. I 2021 hadde Helgatun 8327 overnattingar mot 6286 i 2020, ein oppgong på 2041. Helgatun har hatt drift heile året utanom påskehelga. At me hadde så mange overnattingar, skuldast utbygginga av Helgatunlia. Utbygginga har gått etter planane og me har hatt opptil 30 arbeidarar i kost og losji kvar veke nesten heile året. Økonomi og gåver Driftsresultat inklusive gåver er på kr 574.289,-. Årsresultatet er på kr 490.982,-. Helgatun Fjellpensjonat har fått kompensasjon for avlyste arrangement i 2021, på kr 474.207,-. Turar og arrangement Helgatun er med i Reisegarantifondet, og kan driva som turoperatør. Sunnhordlandstreffet vart gjennomført på ein trygg og god måte, til stor glede for mange. Klauss Muff var talar, Bjarne og Jette Marie Steinsund var songarar. Me vil retta ei stor takk til Solveig Norheim, som også dette året tok på seg ansvaret for Sunnhordlandstreffet saman med Svein Bjarne Aase.

Ingunn Bystøl gjekk av med pensjon i november. Me har ikkje fått nokon i stillinga hennar enno. Styret Styret har vore samansett slik: Per Ivar Kjærgåd - styreleiar Tore Grønås - nestleiar Arild Sæle - styremedlem Brit Gjerde Voster - skrivar Sondre Nesheim - styremedlem Margrethe Augestad - 1. varamedlem Kjerstin Stokken - 2. varamedlem Svein Arne Bakke - 3. varamedlem Helgatunhelsing Helgatunhelsing kom ut med to nummer i 2021. Bladet er eit viktig organ for å halda kontakten med misjonsfolket, både som marknadsføring, informasjon om arrangement og gjevarteneste. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet på Helgatun som godt. Det var ikkje alvorlege skader eller ulukker i 2021. Sjukefråveret var på 0 % i 2021. Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet. Framleis drift/utsikter framover i 2022 Årsrekneskapen for 2022 er sett opp under føresetnad om fortsatt drift.

Takk Me vil retta ei hjarteleg takk til alle som står med oss i tenesta. Tusen takk for den store dugnadsinnsatsen, gåver, oppmuntring og forbøn. Me treng dykk! Saman skal me vidareutvikla Helgatun til å vera den reidskapen plassen kan vera i Guds rikes arbeid. Den oppgåva er viktigare enn noko sinne. Helsar Dykk med Kolossarbrevet 3,23: «Det de gjer, gjer det av hjarta som for Herren, og ikkje for menneske.» Vossestrand 11.04.2022 Per Ivar Kjærgård - styreleiar Tore Grønås - nestleiar Arild Sæle - styremedlem Brit Gjerde Voster - skrivar Sondre Nesheim - styremedlem Margrethe Augestad - 1. varamedlem Kjerstin Stokken - 2. varamedlem Svein Arne Bakke - 3. varamedlem Jorunn Fylkesnes Johannessen - dagleg leiar

Helgatun Fjellpensjonat AS Resultatrekneskap 2021

Brukargrupper Dette året vart også annleis for oss på grunn av corona-pandemien. Mesteparten av planlagde arrangement vart avlyste første halvåret, men noko blei gjenomført. Me hadde mange enkeltgjester i vinterferien og ellers i helgane. Fleire skuleklassar var på opphald i vintersesongen. I sommar hadde me kafedrift i juli. Dei fleste arrangementa gjekk som planlagt etter sommarferien. Me har hatt mange ulike grupper innom, blant anna: Framnes, Sunnhordlandstreff, Salhus og Hordvik skulekops, NMS, St Georgs Gilde, Pusterom, Damehelg, Indre Sjø, Salt Bergen, leir IMF Straume, Ytre Arna og Haugland Indremisjon, Damehelg, Jaktleir, Dism, Øystese og Norheimsund ungdomskor. Helgatundagen vart utvida til Helgatunhelg dette året, det vart ein suksess. Marit A. Røen var med som taler både laurdag og på søndagsmøte. Me fekk inn kr 130.000,-. Tusen takk! Førjulsleirane vart gjennomførte som normalt. Juleopphaldet vart avlyst på grunn av for få påmelde. Personalet 2021 fekk me Ingebjørg og John Morten Espevik med oss i leiarteamet, dei deler ein 100% stilling.

6

Likestilling Både styret og leiinga i selskapet er bevisst på samfunnsmessige forventningar om å fremja likestilling i verksemd og styre. I 2021 hadde selskapet 7 tilsette - 4 kvinner og 3 menn. Styret består av 4 menn og 2 kvinner.

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2022


Litt om Helgatun sine eigne arrangement

HEI! Vonar du å til har lyst d, vera me ko og at no av dette or passar f deg.

Sunnhordlandstreffet 8. - 12. august

Gode tradisjonar skal me halda fram med! Derfor satsar me på nytt Sunnhordlandstreff i år også! Me gled oss over at me og i år får med oss Klaus Muff som talar! Jette Marie og Bjarne Steinsund vil syngja masse til oss! Svein Bjarne styrer bussen og tek del i ulike programpostar! Solveig Norheim stiller som reiseleiar og medhjelpar under treffet! Staben på Helgatun syter for god mat og trivsel, fortel frå livet på Helgatun og vert med oss under opphaldet!

g på Meld de tun a til Helg 898 9 1 5 Tlf 56 å p r e ll e n.no @helgatu helgatun

Her vert tid til turar i frisk fjelluft, drøsestunder og ein god «blåtur». Det er allereie fleire som har meldt seg på, så utset ikkje påmeldinga di dersom du vil vera med oss i år!

Pusterom -i ein travel kvardag 9. - 11. september

I år har me fått med oss Sølvi og Dagfinn Heimestøl.

Velkomen

Damehelg

til damehe lg på Helga tun

16. - 18. september Tema: «På vandring» Talar: Hildur Øvsthus Song: Aslaug Hellesøy og Marit Lindekleiv.

16. - 18. se pte

Jakt og Friluftslivleir for menn 23. - 25. september

Tema: På

«Ditt ord

vandring

er ei lykt fo

r min fot og

mber 202

eit lys for mi

2

n stig.» Sa

lme 119, 10

5

Håkon Hauge blir med denne helga.

Helgatunhelg 5. - 6. november

Me gjentar suksessen frå i fjor. Basar og møte laurdag frå kl 12 Møte Sundag kl 11 Meir info kjem seinare.

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2022

7


B

Frå kalenderen 2022...

Returadresse: Helgatun Helsing, Myrkdalsvegen 926, 5713 Vossestrand

Juni 25. Bryllupsfest 27.-29. Mini- og Tweensleir IMS Juli Pensjonatdrift August 4.-7. Privat selskap 8.-11. Sunnhordalandstreff 13. Bryllupsfest 23. Framnes-elevar 25.-28. NMS September 2.-4. Nestun Indremisjon 5.-7. Privat gruppe 7.-9. St. Georgs Gilde 9.-11. Pusterom 16.-18. Damehelg 23.-25. Jakt og friluftslivleir for menn 30. sept - 2. okt. Indre sjømannsmisjonen

27.-29. juni Minileir, 2.-4. klassse Tweensleir 5.-7. klasse Påmelding: Indremisjonssamskipnaden.no/leirar IMS-kontoret: 534 10 704

Oktober ... November 5.-6. Helgatunhelg 10.-13. Salt Bergenkirken 18.-20. Øystese og Norheimsund ungdomskor 25.-27. Juleverkstadleir Desember 2.-4. Leir IMS, Førjulshelg + ungdomshelg 23.-27. Juleopphald

m Pustero DAG - I EIN TRAVEL KVAR

9.-11.

september 2022

23.-25.

september 2022 Jakt og friluftslivleir for menn