__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kontaktorgan

ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 37. årg 01 - 2010

Nr. 1 - 2021

«Ekte livsglede i eit varmt og inkluderande miljø!» Helgatun femner vidt: * Pensjonat * Kurs * Turar * Leirar * Weekendar * Familiesamlingar * Eldretreff


«Av nåde alt eg får»

Salme 103,2: «Lova Herren, mi sjel, og gløym ikkje alle Hans velgjerningar.» Det er kong David som gjev oss denne påminninga. Livet ilag med Herren gav David både opp- og nedturar, men David fekk oppleva at Herren var trufast og god imot han, og at Herren ikke gjorde med han etter gjerningane hans. Gud er den same i dag som på kong David si tid. Han gjev oss ikkje att etter gjerningane våre, eller etter forteneste, men i staden får med nåde som det står i overskrifta. Her på Helgatun kjenner me og på takksemd for alle Guds velgjerningar mot oss. Takksemd for gode medarbeidarar og godt arbeidsmiljø. For alle gjestene me har hatt, og at alt har gått bra på trass av coronapandemien. Sommaren står for døra, og me vonar folk vil ta turen innom Helgatun. Kong David si påminning til oss, gjev og frimod til å fortsetja i arbeidet for Herren og våre medmenneske, i visse om at Herren ikkje er ferdig med velgjerningane mot oss, og imot alle. Må Gud signe Dykk alle som tenkjer på Helgatun.

Kom med meg til ein aud stad... Andakt av Brit Gjerde Voster Har du nokon gong opplevd å bli opphengt i noko? Du blir ikkje ferdig med tanken sjølv om du prøver å finne noko anna å tenkje og snakke om? Denne våren har eg hatt det slik. Eg er så heldig at eg får jobbe på ein kristen skule, i tillegg er eg med på det eine og det andre i kristen samanheng, og må ofte dele eit ord frå Bibelen. Ein kveld hadde eg hovudet fullt av mange ting som skulle tenkjast gjennom, og eg lurte på korleis eg skulle rekke alt. Eg byrja å lese om korleis Jesus og læresveinane hadde det i lag, og vart ganske fasinert over det som står om alle dei tusen menneska som flokka seg rundt dei, ja dei kom frå alle byane rundt om og ville høyra og sjå kven denne Jesus og vennene hans var. Jesus hadde sett kor slitne og trøytte disiplane var sidan det var så mange menneske som kom og gjekk og dei ikkje fekk tid til å eta eingong. Han sa då til dei: «Kom med meg til ein aud stad der vi kan vere åleine, og kvil dykk litt», Mark 6,31.

Kollossarbrevet 3,2: «Det de gjer, gjer det av hjarta som for Herren, og ikkje for menneske.» God sommar! Helsing Jorunn og Aksel Ingvard 2

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2021

Nettopp det ønskjer Jesus, - å ta oss til sides med seg, vekk frå alt og berre la oss få kvile, vere stille, roe oss ned og berre vere. Desse orda vart fantastiske der eg sat med hovudet fullt av det som skulle gjerast, eg fekk lov å berre vere stille, og eg merka korleis han fekk fylle meg opp. Det står ikkje noko om at me må lese, gjere ditt eller datt, nei berre vere på ein aude stad, åleine saman med Jesus, og der skal me få kvile. Fantastiske ord som eg kanskje har tatt fòr lett på, og ikkje har sett stort nok på. «Kom til meg alle de som slit og har tungt å bera, eg vil gje dykk kvile», seier Jesus i Mat 11, 28. Det er ei eiga kvile i den kvila som Jesus ønskjer å gje oss. Lat oss nytta dei små romma i kvardagen til berre å vere stille og kvile hos han.


Drift - Økonomi - Gåver HELSING

Kontaktorgan for Helgatun 5713 Vossestrand Tlf. 56 51 98 98 Fax 56 51 98 99 Heimeside: www.helgatun.no E-post: helgatun@helgatun.no Eigar: Indremisjonssamskipnaden 5400 Stord Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Voss Prenteverk A/S

Gåvebarometer

Budsjett 2021

Innkome pr. 30.04.21

750.000,-

134.820,-

På same tid i fjor

So vart vinteren og våren 2021 også eit annleis år på grunn av korona. Sjølv om alle leirar og mange grupper vart avbestilte, så har me hatt pensjonatet ope nesten heile vinteren. Mange enkeltgjester har vore her i helgane. Vinterferien vart ei fin veke med mange gjester. Sjølv om me ikkje hadde opplegg med samlingar, var gjestene fornøgde. Fint vær og god mat.. Denne påskehelga måtte me stenga Helgatun, på grunn av at nesten alle gjestene avbestilte. I samband med utbyggjinga av Helgatunlia har me arbeidarar som et og bur hjå oss heile året. Dette gjer at me har jobb kvar dag. I tillegg til desse har me hatt konfirmantar frå Bergen i mars, fleire folkeskulebesøk og russekull frå Framnes 13-15 mai. I desse dagar har me ein 10 klasse frå Stavanger som er på skuletur, så kjekt med litt gjester innimellom. Me har ei tid søkt etter nokon som kan vera med i leiarteamet saman med oss, me har ikkje hatt nokon å byta med sidan mai 2019, men det har jo vore spesielle tider med mykje uvisse.

Ingebjørg og John Morten Espevik skal vera med oss og dela ein 100%-stilling, me vonar me kan få til ei fast rullering. Me er takksame for at dei vil dela jobben med oss, og ynskjer dei velkommen inn i staben til Helgatun. Frå påske, med rolege tider og nesten ingen gjester, utanom arbeidarar, har me måtta permittert fire av sju tilsette. Me vonar at Helgatun snart vert fylt opp med leirar, grupper, selskap og enkelt gjester, slik at alle får koma attende i full jobb. Me går spanande tider i møte her på Helgatun, mykje aktivitet og no står 15 kjempefine leiligheiter klare. Helgatun fekk jobben med å vaska ut leiligheitane, og utanom dei tilsette fekk me og dugnadshjelp ein dag, slik at me kom i mål med alle. Tusen takk! :-) Gåveinntektene pr. 30/4 viser kr 134.920,- Dette er ein nedgong på kr. 37.880,- i høve til i fjor. Me har klart oss økonomisk so langt i år, og likviditeten er bra.

Me er takksame for at Ingebjørg og John Morten Espevik no vil vera med oss i leiarteamet for Helgatun, og ynskjer dei velkommen inn i staben til Helgatun.

172.800,-

Bankgiro 8220.02.80497 Du kan gi ei gåve med

Vipps-nummer:

515497

Takk

Tusen takk for alle gåver, og til alle faste gjevarar. Ei særskild takk for gåva som kom inn i samband med gravferda til Elisabet Flansås - tusen takk. Det er godt å ha eit misjonsfolk med oss. «Eg lyfter augo mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, Som har skapt himmelen og jorda.» - Salme 121, 1-2 Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2021

3


Konfirmantleir på Helgatun Det var en stor opplevelse å kunne samle ungdommer til leir på Helgatun. 40 konfirmanter, 15 ungdomsledere og fem voksne var sammen 12.-14. mars i vinterlige omgivelser. Det var spenning knyttet til om leiren lot seg gjennomføre, og gleden var stor da kommunale helsemyndigheter gav klarsignal. Det ble et godt pusterom for ungdommer som har levd så begrenset sosiale liv det siste året, midt i de viktige ungdomsårene. Leir er alltid en verdifull fellesskaps-arena og det blir enda tydeligere når vi ikke har hatt mulighet til å samles på denne måten. Vi syntes faktisk å merke at en del ungdommer ble trøttere enn vanlig og tenker det er fordi et så intenst sosialt liv ble en stor overgang fra hverdagen hjemme. Men om de var trøtte, så gav de utrykk for at dette var noe som satte gode spor i livene deres.

Sædalen menighet har hatt flere leirer på Helgatun med både Nyttårsleirer og Skiweekend for familier. Vi har blitt glade i dette stedet og setter stor pris på hvordan vi blir tatt imot. Måltidsfellesskapet med god mat, fint laget i stand. Vertskap som tar imot oss, er tilgjengelig og legger godt til rette. Det gjør inntrykk på både voksne og ungdommer å se hvordan det brukes tid, krefter og engasjement for å gjøre dette til et godt sted å være. Det var jo noen som syntes det var nedtur å ikke få eget rom, men når de så hvor fin sovesalen var ville de heller ha vært der.

Vi var heldige med snøforholdene denne helgen. Gode mengder nysnø gjorde at vi fikk utfolde oss i skibakken, akebakken og langrennsløypene. Dagene begynte og sluttet med samlinger i møtesalen. Temaet for helgen var «i Guds hånd». Vi fikk kjenne på det dypeste fellesskapet, som alltid står ved lag. Også når vi står alene og er ensomme: Fellesskapet i Gud som er åpnet for oss gjennom Jesus. Ungdommene fikk høre Liverpool manager Jürgen Klopp i et intervju si at den viktigste personen i hans liv var Jesus og det han gjorde ved sin død og oppstandelse. Det er viktigere enn all rikdom og suksess. Det bærer i og gjennom alt. Og for å illustrer det ba presten noen ungdomsledere stille seg opp ved pianoet på to rekker mot hverandre og holde frem hendene. Så falt han baklengs fra toppen av pianoet med strak kropp i tillit til at de ville ta imot. Det gjorde de heldigvis, slik Gud alltid gjør. Leidulf Øy

44 4

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2021


Hjertelig velkommen til nye naboer Første helgen i juni fikk Helgatun Fjellpensjonat nye naboer og vi ser frem til et godt naboskap i tiden som kommer. 15 familier flyttet inn i de flotte leilighetene i første byggetrinn for Helgatunlia. Store og små skal bruke tiden sin i vakre Myrkdalen og vi ønsker dem virkelig varmt velkommen. Dette er virkelig starten på en epoke med nye muligheter for Helgatun Fjellpensjonat Samarbeid Helt siden starten av arbeidet med Helgatunlia har Helgatun Fjellpensjonat vært en sentral del av prosjektet. Vi på Helgatun skal yte ulike tjenester til leilighetskjøperne både gjennom utleie og driftsoppgaver. Vi er allerede i gang med å planlegge utleievirksomheten sier daglig leder Jorunn. I tillegg så har vi allerede gjennomført opplæring og oppstart av vannverket som skal gi både Helgatun og leilighetene kvalitetsvann fra den norske fjellheimen. Jeg er glad vi har gode arbeidere på Helgatun som skal være med å yte tjenestene til leilighetseierne. Samlinger på Helgatun Vi håper virkelig at våre nye naboer vil ta turen innom til oss både i kafeen og når vi inviterer til åpne samlinger. Vi tror virkelig at naboskapet kan bli kjekt for begge parter. I tillegg til at Helgatunkafeen er et godt møtested så har vi planer om flere tilbud til hyttefolket sier Jorunn. Vi håper å legge til rette for møtepunkt som kan være attraktive for hele familien. Like før pandemien stoppet oss startet vi opp med ungdomskvelder i kafeen, dette er noe vi håper kan starte opp igjen når restriksjonene tar slutt. Vi har tro for at neste vinter skal bli normal igjen så det blir spennende å se hva vi kan få til da. Helgatun har lang tradisjon for å være et viktig sted for mange, sånn håper vi det også skal bli i fremtiden.

Å bygge Helgatun for fremtiden På slutten av april hadde styret for Helgatun møte med styret for Indremisjonssamskipnaden hvor planene for Helgatun ble drøftet. Dette er noe som skal fortsette nå fremover og som kommer til å bli en viktig del av styret for Helgatun å arbeide videre med. Mange beslutninger skal fattes og hvordan skal fremtidens Helgatun se ut. Vi ser at gruppene som besøker oss blir mindre og vi må legge opp til en fleksibel drift der flere grupper kan være sammen å ha sine arrangementer. Hvordan skal vi legge best mulig tilrette for en utadrettet virksomhet på Helgatun? I det hele tatt mange spørsmål som må drøftes. Vi håper virkelig at misjonsfolket vil stå sammen med oss i bønn fremover slik at vi kan finne gode løsninger for Helgatun. Helgatunlia fikk god tilbakemelding etter befaring fra ulike etater. Nå like før ferdigstilling kom både representanter fra Politi og Voss kommune for å kvalitetssikre prosjektet, dett er en del av ferdigstillingen av dette byggetrinnet i Helgatunlia. Her skulle ulike sider ved arbeidet kontrolleres.

Både sikkerhet, arbeidsforhold og tekniske løsninger ble vurdert. Det var derfor en viss spenning hos prosjektleder Odd Inge når det kom i alt 7 personer som både gjennom befaring, intervju av arbeidere og kontroll av dokumenter skulle se hvordan Helgatunlia hadde opptrådd som ansvarlig byggherre. Det var derfor gledelig når Odd Inge kunne motta en rapport som ikke inneholdt noen merknader. Slik ønsker både styret og prosjektleder at prosjektet skal fremstå. Gledelig var det også å erfare at oppholdet på Helgatun har blitt opplevd som positivt for arbeiderne. Disse erfaringene er noe vi skal ta med oss videre for å utvikle kvaliteten enda mer til neste byggetrinn uttrykker Odd Inge. Takk til misjonsfolket Ledelsen for Helgatun og Helgatunlia er veldig glad for at misjonsfolket har vært med i bønn for arbeidet vi står i og dette har hjulpet oss i den vanskelige tiden vi har bak oss. Pandemien har virkelig utfordret arbeidet vårt, men tross disse utfordringene er vi optimistiske for fremtiden sier både Daglig leder Jorunn og prosjektleder Odd Inge. Per Ivar Kjærgård

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2021

5


Melding for Helgatun Fjellpensjonat AS 2020 Verksemda Årsmeldinga for Helgatun er eit tilbakeblikk på året som er omme, men samstundes er det viktig at den og blir ein kveik for vidare satsing på denne flotte misjonsstasjonen i Myrkdalen. Det å ha eit alkoholfritt alternativ, der heile verksemda er tufta på det kristne verdigrunnlaget, set svært mange gjester pris på. Mottoet vårt er «Ekte livsglede i eit varmt og inkluderande miljø» Dette er det viktig å ha fokus på i ei tid der mange kjenner på uvisse og einsemd. Overnattingar Overnattingar er den viktigaste delen av driftsgrunnlaget. I 2020 hadde Helgatun 6286 overnattingar mot 9785 i 2019, ein nedgong på 3499. Nedgongen skuldast først og fremst corona pandemien. Helgatun var stengt frå 12 mars til 22 juni. At me i heile tatt hadde så mange overnattingar, skuldast utbygginga av Helgatunlia. Bygningar, inventar og utstyr Coronapausen vart nytta til å gje romma i 2.etasje ny maling. Det nye av året er at Helgatun har fått nytt vassverk. Dette er i samband med utbygginga i Helgatunlia, og vart opna offisielt under julesamlinga 12. desember. Økonomi og gåver Driftsresultat inklusive gåver er på kr. 728 658,- Årsresultatet er på kr. 643 599,-. Helgatun fjellpensjonat søkte om kompensasjon for avlyste arrangement i perioden 12. mars til 31. august, og fekk kr. 779 900,i støtte.

Styret Styret har vore samansett slik. Brit Gjerde Voster-styreleiar Per Ivar Kjærgård-nestleiar John Morten Espevik- styremedlem Anne Marie Solsvik-skrivar Odd Inge Austevoll-styremedlem Sondre Nesheim-Varamedlem. Joel Dyrhovden- 2 varamedlem Kjerstin Stokken – 3 varamedlem Helgatunhelsing Helgatunhelsing kom ut med to nummer i 2020. Bladet er eit viktig organ for å halda kontakten med misjonsfolket, både som marknadsføring, informasjon om arrangement og gjevarteneste. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet på Helgatun som godt. Det var ikkje alvorlege skader eller ulukker i 2020. Sjukefråveret var på 0,1 % i 2020. Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet. Framleis drift/ Utsikter framover i 2021 Årsrekneskapen for 2021 er sett opp under føresetnad om fortsatt drift.

Vossestrand 14.04.2021 Brit Gjerde Voster, Styreleiar Per Ivar Kjærgård, Nestleiar John Morten Espevik, Styremedlem Anne Marie Solsvik, Skrivar Odd Inge Austevoll, Styremedlem Sondre Nesheim, 1. varamedlem Jorunn Fylkesnes Johannessen, Dagleg leiar

Resultatrekneskap 2020

(01.05 - 31.12)

Brukargrupper Dette året vart annleis for oss og for mange brukargrupper på grunn av corona pandemien. Mesteparten av planlagde arrangement i vår vart avlyst. I sommar hadde me kafedrift i juli. Dei fleste arrangementa gjekk som planlagt etter sommarferien.3konfirmasjonar, Sunnhordlandstreff, NMS, Pusterom, Damehelg, Jaktleir, Dism, Øystese og Norheimsund ungdomskor. Helgatundagen vart avvikla som digital basar, og me fekk inn kr.69500.Tusen takk. Alle leirar vart avlyste, men juleopphaldet vart gjennomført som planlagt.

6

Takk Me vil retta ei hjarteleg takk til alle som står med oss i tenesta. Tusen takk for den store dugnadsinnsatsen, gåver, oppmuntring og forbøn. Me treng dykk! Saman skal me vidareutvikla Helgatun til å vera den reidskapen plassen kan vera i Guds rikes arbeid. Den oppgåva er viktigare enn noko sinne. Helsar Dykk med Matteus 11, 28-30: «Kom til meg, alle De som slit og har tungt å bera, eg vil gje Dykk kvile. Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk av hjarta, så skal De finna kvile for sjelene Dykkar. For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»

Helgatun Fjellpensjonat AS

Turar og arrangement Helgatun er med i Reisegarantifond-et, og kan driva som turoperatør. Det vart ikkje noko av Helgatuntreffet dette året på grunn av corona pandemien. Sunnhordlandstreffet vart gjennomført på ein trygg og god måte, til stor glede for mange. Jorunn og Olav Eikemo var talarar. Ellen Haugland og Ingunn Nøkland, 2/3 av Hagaviktrioen gledde oss med song. Stor takk til Solveig Norheim, som også dette året tok på seg ansvaret for Sunnhordlandstreffet.

Personalet Det har ikkje vore endring i personalgruppa i 2020.Alle utanom dagleg leiar var meir eller mindre permittert frå 1. april til 1. juli.

Likestilling Både styret og leiinga i selskapet er bevisst på samfunnsmessige forventningar om å fremja likestilling i verksemd og styre. I 2020 hadde selskapet 5 tilsette - 3 kvinner og 2 menn. Styret består av 4 menn og 2 kvinner.

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2021


Litt om Helgatun sine eigne arrangement Sunnhordlandstreffet 23. - 27. august

Også i år satsar me på å få til eit Sunnhordlandstreff! Velkommen til dagar i Guds nærleik, til kvile og kveik! Det skal bli godt å få møtast, dela fellesskapet med kvarandre gjennom møtesamvær, songstunder, bibeltimar og festsamvær! Gå til duk og dekka bord og nyta god mat, og kjenna på den friske fjell lufta! Klaus Muff vil vera med å halda bibeltimar og andaktar for oss. Jette Marie og Bjarne Steinsund vil gle oss med flott song, musikk og vitnemål. Svein Bjarne Aase køyrer bussen trygt tur/retur Helgatun, og på blåtur? Og me får høyra han på kveldsmøte og elles. Solveig Norheim vert med som reiseleiar og medhjelpar! Me har litt begrensa plass på Helgatun i år på grunn av at Helgatunlia leiger ein del rom til arbeidarar.

HEI! Vonar du å til har lyst d, vera me ko og at no av dette or passar f deg. g på Meld de tun a til Helg 898 9 1 5 Tlf 56 å p r e ll e n.no @helgatu helgatun

Pusterom -i ein travel kvardag 10. - 12. september

I år har me fått med oss Marit H Ådnanes som talar.

Damehelg

17. - 19. september Tema: «Du dukar bord for meg» Talar i år er Elna Tvedt Bauge. Haldis Reigstad les eigne dikt og det vert song av Anita Rørbakken.

Jakt og Friluftslivleir for menn 24. - 26. september

Me gjentek suksessen frå i fjor og inviterer til jakt og friluftsliv siste helga i september.

Helgatunhelg 6. - 7. november

Basar laurdag og møte søndag kl. 11.00 Vonar me kan få dette til i år. Meir info kjem seinare.

Helgatun Helsing - Nr. 01 - 2021

7


B

Frå kalenderen 2021...

Returadresse: Helgatun Helsing, Myrkdalsvegen 926, 5713 Vossestrand

Juni 22.-24.: Minileir 2-4 klasse Tweensweekend 5.7 klasse Juli Pensjnatdrift August 23.-27.: Sunnhordalandstreff September 2.-5.: NMS 10.-12.: Pusterom 17.-19.: Damehelg 24.-26.: Jakt og friluftslivleir 25. Privat selskap Oktober 1.-3.: Indre sjømannsmisjonen 8.-10.: Salt Bergenkirken 22.-24.: Norkirken, Nordhordland 29.-31.: Ytre Arna og Haugland Indremisjon November 6.-7.: Helgatunhelg med Basar 6. nov. 19.-21.: Øystese og Norheimsund ungdomskor 26.-28.: Juleverkstadleir Desember 3.-5.: LEIR - Ungdomshelg 8. klasse + 23.-27.: Juleopphald 30.12-1.1.: Nyttårsleir, Birkeland og Sædalen

m Pustero DAG - I EIN TRAVEL KVAR

10.-12.

september 2021

Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, som har skapt himmel og jord. Salme 121, 1-2

24.-26.

september 2021 Jakt og friluftslivleir for menn

Profile for Jan-Ove Fagerheim

HelgatunHelsing 2021 - 1  

Bladet for Helgatun, fjellpensjonatet sentralt i Myrkdalen.

HelgatunHelsing 2021 - 1  

Bladet for Helgatun, fjellpensjonatet sentralt i Myrkdalen.

Profile for janove70
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded