Page 1

Janny Elise Landsverk 2mka

Portofolie


Mediegrafiker Et politisk parti har gitt gruppen din i oppdrag å utforme materiell til bruk i lokalvalgkampen. De trenger følgende: • En 8 siders brosjyre i format A4 (stående) • En plakat i A3 (liggende)

Målgruppe: Førstegangsvelgere.

Mål: Å presentere partiets politikk på en korrekt og overbevisende måte med vekt på de sakene som målgruppen er opptatt av, og få dem til å stemme på partiet på valgdagen.

Arbeidsgang: Dere kan samarbeide om tekst og illustrasjonsbilder i gruppa, men dere må montere hver deres brosjyre i InDesign og lage deres eget design.

Tekniske krav: Dere må bruke maler i InDesign for å sikre et helhetlig preg. Dere må også lage og bruke minst en illustrasjon eller et dekorelement i Illustrator. Produktet skal være kvalitetssikret og egnet for 4-fargetrykk.

Innlevering: Ferdig produkt skal leveres mandag 19.09. Refleksjonsnotat skal leveres tirsdag 20.09. 1. I innleveringsmappen på medieserveren i en mappe merket med eget navn: • En filpakke for brosjyren (InDesign-fil, mappe med fonter og mappe med bildefiler). • En pdf-fil av brosjyren. • En pdf-fil av plakaten 2. På papir, levert til lærer: • Utskrift av brosjyren, renskåret og brettet • Utskrift av plakaten 3. På It’s Learning: Refleksjonsnotat (word-fil)


Foto PORTRETTFOTOGRAFI Oppgaven går ut på at du skal finne og ’kopiere’ et portrettfotografi, eller lignende. Velg bilde som representerer lyssetting, er tatt i studio og gjerne med liten dybdeskarphet. Dette bildet skal du løse nøyaktig likt, dvs. kopiere mht. lyssetting og annen utførelse. Dette skal gi deg innblikk i arbeidsprosessen bak et slikt bilde. Å se hvordan andre har løst en fotograferingsoppgave er av uvurderlig verdi. Analyse av andre produkter er sentralt både i skole og arbeidsliv. Bildet skal fotograferes og behandles i raw-format og raw-filen(e) skal leveres sammen med det ferdige produkt.

BILDEKOMPOSISJON Du skal nå velge deg ett eller flere forskjellige bildekomposisjonsprinsipper (se Mediedesign 2.0, side 47-62 og 63-76, Digital fotografering i praksis eller utdelt undervisningsmateriale). Du skal sette deg grundig inn i komposisjonsprinsippene du har valgt og fotografere 1. eksempelbilde som viser bruken / utnyttelsen av valgte komposisjonsprinsipp. Vær gjerne kreativ med bildeutformingen, men husk at bilde skal fungere som et godt eksempel. Dette vil gi deg innsikt i hvordan komposisjonsprinsippene fungerer, samt hvordan de kan benyttes og utnyttes

EKSTERIØR / INTERIØR I KULTURHUSET Vi har fått i oppdrag å fotografere Kulturhuset i Vennesla. Oppdragsgiver er Vest-Agder fylkeskommune og de ønsker seg bilder som viser byggets spesielle arkitektur og bruken av tre i konstruksjonen. Bildene skal vise bygget som helhet (heltotal) utvendig og forskjellige detalj bilder fra innside og utsiden.


Web Oppgave Vi fikk i oppgave å lage en læringsplattform der man kunne velge mellom forskjellige perioder vi har hatt eller skulle ha. Jeg valgte foto, siden det er det jeg intreserer meg mest i.

Innlevering innleveringsmappen på medieserveren i en mappe merket med eget navn: En filpakke for brosjyren (InDesign-fil, mappe med fonter og mappe med bildefiler). - En pdf-fil av brosjyren. - En pdf-fil av plakaten På papir, levert til lærer: -Utskrift av brosjyren, renskåret og brettet - Utskrift av plakaten Her på It’s Learning: Refleksjonsnotat (word-fil)


Journalistikk Videoreportasje Den siste produksjoneuka i perioden skal vi jobbe med videojournalistikk. Alle skal i løpet av dagene lage sin egen videoreportasje. Dere kan (og bør) samarbeide om opptakene, men jobber individuelt med idéarbeid, research og redigering av filmen. Reportasjen skal vare 1-2 minutter, og den skal være aktuell for publisering i sørlandsområdet torsdag 9. februar.

Idéer Vi starter idéarbeidet mandag 30. desember. Finn din egen nyhetssak som du vil jobbe med. Så fort den er godkjent av faglærer kan du sette igang med research og opptaksplan.

Opptak Du er reporter på din egen sak. Det er smart å få en av de andre i klassen til å filme selve intervjuene, andre bilder kan du filme selv.

Kamera Det er enklest å bruke kamera som tar opp på kort, det gjør video4, video5, video6, video7 og det nye Sony-kameraet som ikke står på listen (kan bookes av Egil). Video 5, 6 og 7 har ikke mikrofoninngang, så med disse må du ta opp lyd på egen opptaker. Husk å booke i god tid, 3MK har bildeperiode samme uker som dere. Unngå å booke kamera i timer dere ikke skal bruke dem, eller når dere har fellesfag.

Redigering Dere setter sammen sakene individuelt. Bruk PC-er i klasserommet eller i videostudio.

Presentasjon Reportasjen skal publiseres på Youtube eller Vimeo e.l., og dere presenterer filmene for klassen og faglærere torsdag 9. februar.


PTF Video Video I PTF-perioden fordyper vi oss i videoproduksjon. Individuelt eller i par skal det lages en videofilm med innhold og tekniske løsninger etter eget valg. De som skal til Valencia lager ett felles produkt. Ta utgangspunkt i én eller to referansefilmer, som viser teknikker dere vil bruke som inspirasjon til egen fordyping, eller beskriv hva dere ønsker å få til. Siden jeg var med i Comenius, skulle vi lage en historie film fra Norge.

Innlevering Dette skal leveres inn: Fyll ut individuell del av læreplan og last den opp på It’s i løpet av uke 8 Legg ut en beskrivelse av det du skal jobbe med samt referansefilmer på Weebly tirsdag 21. februar. legg inn adressen din i innleveringsoppgaven på It’s Ferdig produkt skal publiseres på Weebly i løpet av uke 12 (Comeniusgjengen presenterer i Manises 20. mars) Analyse/refleksjon (dere får veileder senere) skal publiseres på Weebly fredag 23. mars Individuell del av læreplanen fylles ferdig ut fredag 23. mars


PTF Foto Portrett/interiør/reklame : Vi skal fotografere for det nystartede barneparadiset ‘Planeten Pluto’. Her vil vi briefes i forkant på hvilke bilder eller bildeuttrykk de ønsker, men det vil i grove trekk være snakk om reklamebilder av interiør, mat(?) og bilder av barn i lek. Sted : Planeten Pluto, Sørlandssenteret’s nye del. Tid : Uke 17

Kunstfotografering : Byremo Kulturbygg AS ønsker seg kunstfoto trykket i stort format på pleksiglass. Størrelsen på bildene skal helt opp i 1m. x 2,5m., og blir det største vi har produsert fra Vennesla vgs. Daglig leder (Lise Christensen) kommer på besøk for å fortelle om oppdraget. Sted : usikker, men muligens studio (?) Tid : Uke 18-19

Selvportrett : Dere skal planlegge og fotografere et portrett av dere selv. Bruk selvutløser eller en assistent. Husk at et godt portrett skal fortelle noe rundt personen og ikke bare vise hvordan man ser ut. Dere står fritt i forhold til fotografering og etterbehandling. Bildet skal presenteres i issuu portefolien deres som en presentasjon av dere som fotograf. Sted : inne – ute – hvem vet ?? Tid : Uke 19


Eksamen Det nye kulturhuset i Vennesla har vakt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og kommunen håper at det kan bli en ny turistattraksjon. De har gitt deg i oppdrag å lage en turistbrosjyre for Vennesla. Målet er å trekke flere turister til kommunen. Målgruppen er voksne mennesker fra 25 år og oppover, og omfatter også barnefamilier. Brosjyren skal distribueres over hele landet. Du velger selv ut hvilke attraksjoner som skal presenteres, men Kulturhuset, Vigeland hovedgård og Setesdalsbanen må være med. Tekstene skriver du selv. Du kan bruke egne bilder og/eller plukke fritt på nettet, men husk at fotografer skal oppgis. Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløste bilder. Vi forutsetter at kommunen kjøper rettighetene og henter inn gode nok originaler før brosjyren går i trykken. Format og antall sider velger du selv. Produktet presenteres på skjerm, men lag også en dummy som sensor kan få.


Janny portofolie  

Dette er mitt arbeid i medie og kommunikasjon vg2.