Page 1

INTERVIEW 10. JUNI 2013:

En udfordring at uddelegere Interview med overvagtmester Charlotte Schmidt, Ringkøbing Arrest, som deltager i et udviklingsforløb på AMU-niveau for ledere i Kriminalforsorgen Midt og Nordjylland. Forløbet gennemføres i samarbejde med Bedst Praksis Ledelse ”Det bedste jeg har fået ud at lederudviklingsforløbet er pointen med at bygge så meget på styrkerne, at svaghederne bliver uinteressante. Og så står kriminalforsorgen overfor en rimelig stor forandring – derfor har forandringsledelse fyldt meget for mig” Det siger overvagtmester i Ringkøbing Arrest, Charlotte Schmidt. Hun har kun har haft sin ledertitel siden 2010, og er derfor udfordret med det praktiske omkring ledelse, som er nyt endnu. Derfor har lederforløbet på mange måder også været en øjenåbner. ”Helt konkret fik jeg meget ud af teorierne omkring forandringsledelse. For eksempel vigtigheden af, at tage en helikoptervurdering af en forandring, inden du som leder går ind i processen. Mangler der tillid til lederen, mangler der forståelse for forandringen, hvordan står det til med den emotionelle del som følge at tab af magt, rum og så videre. Uden den viden er det det svært at være leder i en forandringsproces. Selv om min dagligdag er arresten i Ringkøbing, så er det godt at få et indblik i de udfordringer og forandringer, Kriminalforsorgen stor overfor, så jeg bedre kan bidrage til en god forandring lokalt.” Initiativ og tillid To meget konkrete ting, som udviklingsforløbet har hjulpet Charlotte Schmith med, er at blive bedre til at tage mere initiativ og hjælp til at kunne uddelegere. ”Jeg forsøger at være mere proaktiv. Når jeg selv tager initiativet, så løser mange ting sig også hurtigere. Det er noget jeg kan få gavn af både professionelt og privat. Og så forsøger jeg af alt magt at blive bedre til at uddelegere i stedet for at kontrollere. Det gælder både privat og professionelt. Det handler også om at vise tillid, og der har jeg nok et problem. Derfor var uddelegering også noget vi havde meget om på udviklingsforløbet.” Løsninger frem for problemer Charlotte Schmith er ikke nervøs for at falde i den typiske efteruddannelsesfælde med bare at fortsætte som før efter forløbet og glemme alt, hvad du har lært på uddannelsen. ”Vi har alle et ansvar for vores arbejde, liv og færden – og dermed også vores lederevner. For mig betyder det, at jo mere uddannelse jeg får – jo mere ansvar har jeg også for at bruge det jeg lærer. I forbindelse


med det her udviklingsforløb har jeg lært at bruge et personligt refleksionsark på omkring 3 A4 sider med løsningsforslag frem for problemer. Arket er et godt redskab i forhold til at bruge de værktøjer, vi har fået på kurset.” Charlotte Schmith synes opbygningen af udviklingsforløbet med en afklaringsdag, hjemmeopgaver, udviklingsdag og fokus på en høj grad af inddragelse af deltagere virkede rigtig godt. ”Det er rigtig fint, at alle deltagerne selv er så meget med i forløbet. En af dagene var der for eksempel mest envejskommunikation, og der kunne forskellen tydelig mærkes blandt andet ved at man så pludselig skal til at anstrenge sig for at tankerne ikke kommer til at flyve. OG så er det dejligt, at der er så mange forskellige typer af ledere på kurset. Forskelligheden var især god i gruppearbejdet, hvor jeg både var i gruppe med en, der har været leder i 15 år og en der var helt ny i rollen. Godt ramt af underviser En af de ting Charlotte Schmith gerne vil fremhæve er afklaringsdagen, hvor der skulle reflekteres over egne svagheder, styrker og ønsker til kurset. ”Det kom til at passe rigtig godt. Vi kom stort set igennem det jeg havde på min liste, og jeg tror det gælder for alle deltagerne. Så det var godt ramt af vores underviser. Til gengæld kunne jeg personligt godt have tænkt mig at have været klædt lidt bedre på inden start for eksempel ved at skulle have læse et – selvfølgelig overkommeligt - pensum på forhånd. Så kunne den ene dag med mest envejskommunikation også være blevet mere dialogorienteret.” Lederudviklingsforløbet er udviklet i samarbejde med Bedst Praksis Ledelse, og derfor bedes Charlotte Schmith til sidst i interviewet om at give et bud på, hvad der efter hendes mening så er den konkrete praksisnære læring i forløbet. Charlotte et ikke i tvivl. ”Det praksisnære i forløbet er elementet af sidemandsoplæring, altså det at ledere møder hinanden, hvor han hun står med den erfaring han/hun har i bagagen og tager afsæt i de daglige ledelsesudfordringer. Du kan ikke kun læse dig til ledelse, men skal lære det i virkeligheden også. Derfor er det så vigtigt med feedback om ledelse. Det er min chef heldigvis god til, men det er også værdifult at få og give feedback som på det her forløb. Det gælder uanset hvor højt du er i systemet. Det er hvad der for mig kendetegner praksisnær læring i ledelse.”

Overvagtmester charlotte schmidt interview  

Interview med overvagtmester Charlotte Schmidt, Ringkøbing Arrest, som deltager i et udviklingsforløb på AMU-niveau for ledere i Kriminalfor...

Overvagtmester charlotte schmidt interview  

Interview med overvagtmester Charlotte Schmidt, Ringkøbing Arrest, som deltager i et udviklingsforløb på AMU-niveau for ledere i Kriminalfor...

Advertisement