Page 9

Een jaar van verandering Hierbij bieden wij u met genoegen het jaardocument en de jaarrekening 2012 van het Waterlandziekenhuis te Purmerend aan. Met deze uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en resultaten in het verslagjaar leggen wij maatschappelijke verantwoording af. 2012 was een jaar van verandering. Een jaar waarin na voorbereidend werk in 2011 een nieuwe organisatiestructuur werd ingesteld. Een structuur die beter tegemoet komt aan de wens om de professionals meer verantwoordelijkheid te geven voor de organisatie en daarmee voor de kwaliteit van de zorg. Immers, zij worden dagelijks geconfronteerd met het primaire proces en weten als geen ander hoe dit geoptimaliseerd kan worden. In deze nieuwe structuur draagt de medisch specialist hiervoor samen met het afdelingshoofd de verantwoordelijkheid. Een jaar van transitie waarbij het interim-bestuur, nadat deze samen met een nieuw stafbestuur een stevige basis had gevestigd, halverwege het jaar werd opgevolgd door een geheel nieuwe raad van bestuur. Ook het managementteam kreeg weer een vaste bezetting. Daarmee werd het fundament verder verstevigd en de ingezette weg verder gevolgd alsmede de transitie gewaarborgd. Op dit fundament is in 2012 verder gebouwd aan het verbeteren van de kwaliteit- en veiligheidsystemen. Daarbij past ook de introductie van een systeem dat het functioneren van medisch specialisten evalueert. Ook financieel werd er in 2012 een nieuw fundament gelegd waardoor het jaar ook in dit opzicht gezond afgesloten kon worden. Wij hebben kritisch gekeken hoe we werkprocessen verder konden optimaliseren. Dat heeft tot aanpassingen geleid waarbij medewerkers soms in een andere positie terechtkwamen. Dit heeft bijgedragen aan een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie. Al met al een jaar van verandering en daarmee ook voor vele medewerkers een jaar van onzekerheid. Echter, nu kunnen we terugkijken op een succesvol jaar waar verandering in dienst stond van de verbetering van kwaliteit en veiligheid voor de patiĂŤnt en een gezonde organisatie. Daarmee is een stevige basis gecreĂŤerd om antwoorden te vinden op de ontwikkelingen en vraagstukken die zich in hoog tempo op medisch, maatschappelijk en politiek gebied aandienen en consequenties hebben voor de manier waarop medisch- specialistische zorg in Nederland aangeboden wordt. Het Waterlandziekenhuis wil daarbij de centrale aanbieder van medisch- specialistische zorg voor de bevolking in onze regio blijven. Een ziekenhuis waarbij men in vertrouwde handen is en kwaliteit voorop staat. De raad van bestuur en stafbestuur spreken hun dank uit naar alle medewerkers en medisch specialisten die zich in het verslagjaar hebben ingezet om de patiĂŤnt de beste zorg te leveren en de organisatie gezond te houden. Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de raad van bestuur op 16 mei 2013 en goed- gekeurd door de raad van toezicht op 16 mei 2013.

dr M.A. Galjee voorzitter raad van bestuur

Purmerend, 16 mei 2013drs J. Van Luyk voorzitter bestuur vereniging medische staf

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement