Page 49

aan de pols houden ten aanzien van de patiëntbehoefte en de verbetertrajecten die nodig zijn.

4.9 Commissies 4.9.1 Calamiteitencommissie Samenstelling commissie dhr. E. Boon Specialisme: Intensivist Functie: Voorzitter tot november 2012 mw. M. de Jong Specialisme: Jurist Functie: Secretaris dhr. P.J. Ruygrok Specialisme: Kwaliteitsmedewerker Functie: Lid dhr. P. Poortman Specialisme: Chirurg Functie: Voorzitter per november 2012 mw. N.R.C. Telgt Specialisme: Cardioloog Functie: Lid per oktober 2012 Administratieve ondersteuning wordt geboden door het secretariaat van de raad van bestuur.

49

lijke verandering in de werkwijze en de manier van rapporteren met zich mee. Eind 2012 is de commis- sie begonnen met een kwaliteitsslag. Alle leden hebben zich aangemeld voor een training prisma analyse begin 2013. Vanaf november 2012 heeft de commissie wekelijks een vaste vergadertijd ingesteld. Behaalde resultaten en vooruitblik op 2013 De commissie heeft alle 7 in 2012 in behandeling genomen calamiteiten onderzocht en hiervan een rapport opgemaakt. In 2012 werd te vaak de gestelde deadline overschreden. De commissie staat in 2013 een professionalisering van de werkwijze voor. Dit moet resulteren in kwalitatief hoogwaardige onderzoeken en rapportages. Gestreefd wordt het aantal overschrijdingen van de onderzoekstermijn in 2013 aanzienlijk te verminderen. Op grond van goede prisma analyses en correcte classificaties moet de commissie in staat zijn een interne analyse van de meest voorkomende basisoorzaken van calamiteiten te maken. Het systematisch verzamelen en vastleggen van calamiteiten en de hieraan ten grondslag liggende oorzaken moet organisatiebreed leiden tot verbeteringen. Daarnaast heeft de commissie het voornemen te onderzoeken of de tijd rijp is de stafleden te vragen gemelde calamiteiten met elkaar te delen in (multidisciplinaire) stafbijeenkomsten.

Vergaderingen en activiteiten In 2012 heeft de calamiteitencommissie 7 calamiteiten in behandeling genomen. De commissie is ten behoeve van het onderzoek naar deze calamiteiten regelmatig bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben de voor het onderzoek noodzakelijke gesprekken met bij de calamiteiten betrokken hulpverleners plaatsgevonden.

4.9.2 Meldingscommissie Incidenten Patiënten

In maart 2012 verscheen de nieuwe ‘Richtlijn cala- miteitenrapportage’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met het verschijnen van de nieuwe richtlijn vond er bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg een organisatieverandering plaats. Meldingen worden vanaf dit moment niet meer behandeld door de ‘eigen’ inspecteur, maar worden in behandeling genomen en afgehandeld op een centraal meldpunt. De veranderde werkwijze bij de Inspectie bracht voor de commissie een noodzake-

Jurist Secretaris

Samenstelling commissie dhr. W.J. Keijer Specialisme: Functie: mw. M.S. Tuyt Specialisme: Functie: dhr. M.P. Kos Specialisme: Functie: dhr. B. Alberts Specialisme: Functie: vacature Specialisme: Functie: mw. J. Krom Specialisme: Functie:

Apotheker Voorzitter

KNO arts Lid Longarts Lid Verpleegkundige Lid Medewerker OK Lid

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement