Page 47

afgelopen twee jaren bedroeg het percentage vrouwen rond de %. De meeste patiĂŤnten (10 van de 1) waren ouder dan 0 jaar, waarvan 4 tussen de 0 en 4, tussen de en 4 en eveneens patiĂŤnten waren ouder dan jaar. PatiĂŤnten waren tussen de 2 en 4 jaar.

leeftijd leeftijd

19% 37% 25-49 50-64 65-74 > 75

19%

25%

De meeste klachten hadden betrekking op een arts: 50 van de 70. Dit valt te verklaren uit het feit dat klaDe meeste klachten hadden betrekking op een arts: 0 van de 0. Dit valt te verklaren uit gers zich veelal tot de klachtencommissie wenden het feit dat klagers zich veelal tot de klachtencommissie wenden wanneer zij van mening wanneer zij van mening zijn dat er medisch gezien onjuist is gehandeld. De meeste klachten richtten zich dan ook op het methodisch-technisch handelen. zijn dat er medisch gezien onjuist is gehandeld. De meeste klachten richtten zich dan ook zijn datmethodisch-technisch er medisch gezien onjuist is gehandeld. De meeste klachten richtten zich dan ook op het handelen. opklachtencommissie het methodisch-technisch De handeldehandelen. de klachten af van 10Devan de 16 klagers die zich in 2012 de klachklachtencommissie handelde detot klachten af van 10 van de 1 klagers die zich in 2012 De klachtencommissie handelde de klachten af van 10 van de 1 klagers die zich in 2012 tot de klachtencommissie wendden. tencommissie wendden. tot de klachtencommissie wendden. Totaal aantal personen Totaal Totaal aantal aantal personen klachtenaspecten Totaal aantal klachtenaspecten Categorie klachtenaspecten Categorie klachtenaspecten Methodisch-technisch handelen Methodisch-technisch handelen Relatie Relatie Organisatie Organisatie Financieel Financieel Overige Overige

2008 2008 11 11 0 0

2009 2009 8 8 

2010 2010 110 110 404 404

2011 2011 40 40 10 10

2012 2012 1 1 0 0

2 2 11 11  1 1

28 28  4 4

01 01  8 8 1 1  404 404

128 128 1 1 1 1

0 0 14 14  1 1

0 10 0 0 10 0 Tabel 6 Tabel 6 Omdat in 2012 nog de klachten van 23 klagers uit Omdat in 2012 nog de klachten van 2inklagers 2010 en 2011 werden afgerond, worden onder- uit 2010 en 2011 werden afgerond, worden Omdat in 2012 nog de klachten van 2 klagershet uitoordeel 2010 envan 2011 afgerond, worden in onderstaande tabellen voor de volledigheid de werden klachtencommissie op de staande tabellen voor de volledigheid het oordeel in onderstaande tabellen voor de volledigheid het oordeel van de klachtencommissie op de klachtenaspecten van zowel 2010, 2011 als die van 2012 weergegeven. van de klachtencommissie op de klachtenaspecten klachtenaspecten van zowel 2010, 2011 als die van 2012 weergegeven. van zowel 2010, 2011 als die van 2012 weergegeven. Oordeel Oordeel klachtenaspecten klachtenaspecten 2010 2010 MethodischMethodischtechnisch technisch handelen handelen Relatie Relatie Organisatie Organisatie Financieel Financieel Overige Overige Tabel 7 Tabel 7

47

Oordeel Oordeel klachtenaspecten klachtenaspecten 2011 2011 MethodischMethodischtechnisch technisch handelen handelen

Gegrond OngeGegrond Ongegrond grond 8 8

11 11

21 21 1 1

1 1 18 18 1 1 2 2 22 22

2 2 18 18

GedeelGedeeltelijk telijk gegrond gegrond

IngetrokIngetrokken ken 2 2

1 1

1 1

 2 2

1 1

1 1 41 41

1 1

OngeGegrond OngeGegrond grond grond

GedeelGedeeltelijk telijk gegrond gegrond

IngetrokIngetrokken ken

 

1 1

2 2

8 8

Niet Niet ontvanontvankelijk kelijk

Niet Niet ontvanontvankelijk kelijk

Geen Geen uit uit spraak spraak

Nog in Nog in behan behan deling deling 

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement