Page 25

Samenstelling raad van toezicht Naam

Benoemd

Mr. J. van

01.04.2011

Walsem,

voorzitter

Aftredend

Relevante (neven) functies

Aantal bijgewoon-

de vergaderingen

01.04.2019

Voorzitter pensioenfonds schilders;

7

Voorzitter Inclusiefgroep nv (sociale werkplaats);

1 Remu

Voorzitter nv Stadsherstel Harderwijk;

Voorzitter visitatiecommissie Raeflex

Voorzitter RvC woningstichting De Veste Ommen;

Werkzaam voor Ondernemingskamer Gerechtshof

Amsterdam

Lid bestuur CAI Harderwijk

Prof. dr. E.A.

01.11.2009

01.11.2017

Voormalig voorzitter raad van bestuur

5

van Royen,

2 cie KV

Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp

vice-voorzitter

Emeritus hoogleraar nucleaire geneeskunde

Mw. drs.

01.09.2019

Algemeen directeur Vidomes;

7

Lid raad van toezicht Thebe (VVT Breda);

2 cie KV

Drs. A.B. Baay, 12.12.2011

12.12.2019

CFO a.i. Nudge B.V.;

7

RA, lid

CFO a.i. TSN Thuiszorg B.V.;

5 FAC

01.09.2011

C.H.M.G. van de Wiel MMc, lid

1 Remu

Drs. A.J.M.

12.12.2011

12.12.2019

Executive Vice President Internal Audit & Risk

6

Management, Royal Dutch Shell plc.

5 FAC

Lumens MSc, lid

25

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012  
Advertisement