Page 18

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Het Waterlandziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt alle basiszorg voor de patiënten in haar verzorgingsgebied. Wij bieden zorg, die in de zorgverzekering verankerd is, aangevuld met eerste- lijns verloskunde (inclusief thuisbevallingen). De activiteiten van het ziekenhuis richten zich in zeer beperkte mate op behandelingen buiten de basisverzekering. De zorg wordt op twee locaties verleend: in Purmerend en Volendam. Het Waterlandziekenhuis is een geïntegreerde GGZinstelling (inclusief forensische zorg) en is erkend in het kader van WTZi. Verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling zijn de AWBZ-functies die geleverd worden. De doelgroepen van de AWBZ-zorg zijn patiënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking, psychiatrische aandoening en psychosociale problemen. Er zijn 27 specialismen vertegenwoordigd in het Waterlandziekenhuis: Algemene heelkunde (incl. vaatchirurgie) Anesthesiologie (incl. pijnbestrijding) Apotheek/Klinische farmacie Cardiologie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie en verloskunde Intensive Care Interne geneeskunde Kaakchirurgie (inclusief mondziekten) Keel-, neus en oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische pathologie Klinische psychologie Medische microbiologie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie

18

Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Reumatologie Revalidatie Urologie 2.3.2 Werkgebieden Het werkgebied van het Waterlandziekenhuis is de regio Waterland. De regio Waterland bestaat uit de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland, Wormerland en Zeevang.

2.4 Samenwerking Om een volledig spectrum aan zorg aan te bieden, kent het Waterlandziekenhuis samenwerking op het gebied van geriatrie (Slotervaartziekenhuis), reumatologie (Jan van Breemeninstituut) en kindercardiologie (VU). Ook op het terrein van klinische pathologie (Zaans Medisch Centrum, Symbiant BV.), medische microbiologie (Zaans Medisch Centrum) en nucleaire geneeskunde (Medisch Centrum Alkmaar) wordt intensief samengewerkt. Met overheid, toezichthouders en kapitaalverschaffers wordt regulier contact onderhouden (tenminste een keer per jaar), tenzij er zich bijzondere trajecten aandienen zoals vernieuwing van de leenportefeuille en een nieuwe bedrijfsstructuur. Daarnaast wordt op reguliere basis contact onderhouden met regionale overheden (gemeenten in verzorgingsgebied Waterland), het traumacentrum AMC en GHOR-partners in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Huisartsen In 2012 zijn er verschillende initiatieven ontplooid om de samenwerking met de huisartsen te optimaliseren: • Op kwartaalbasis vindt overleg plaats tussen het bestuur van de Huisartsencoöperatie, raad van bestuur en stafbestuur met specifieke aandacht voor de samenwerking rond patiëntenzorg en de samenwerking in de HAP/SEH. • Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan een ‘samenscholingsprogramma’.

Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2012