Page 1


-1-


-2-


-3-


-4-


-5-


-6-


-7-


-8-


-9-


-10-


-11-


Basic twirl movements

-12-


-13-


-15-


-16-


EVALUERING FRA GØRDING SKOLE Evaluering af frisbeearrangement afholdt af Jan Sørensen på Gørding SkoleJan underviste to ottende klasser, to specialklasser, en syvende klasse og et valgholdi 4. 5. og 6. klasse. Indvirkning på eleverne Jans show og undervisning havde en ting til fælles; at have en positiv indvirkning påalle børnene. Han nåede ud til at meget bred målgruppe, idet han brugte forskelligeappeller til de forskellige aldre. Et eksempel herpå: Han nåede ud til de ældre elevermed humor, og forsøgte at skabe interesse ved at fortælle, at han selv startede ud ideres alder. Mange af de unge blev tydeligvis interesserede, og så meget op til Jansevner med en frisbee. Han nåede desuden også ud til de yngre ved at vise dem, at deogså kunne twirle på deres fingre – og selv de mest ’sløve’ elever fik blod på tanden,da de fik en succesoplevelse med frisbeen. Twirlkonceptet Jan fremviste ideén bag det twirlkoncept, han har udviklet. Denne havdeen rigtig god indvirkning på børnene i alle aldre, da størstedelen opnåede at få ensuccesoplevelse. Min opfattelse af denne frisbeeform er udelukkende positiv. Det er letat lære, og man udvikler sig hele tiden i løbet af arrangementet. I starten kan man kunde enkle grundtrin, men jo mere de selv prøvede, jo mere lærte de det. Der er langtfra børnenes udgangspunkt til Jans evner – men det giver børnene en idé om, hvormeget man kan udvikle sig indenfor denne nye sportsgren.Twirl er noget alle kan finde ud af – naturligvis i forskellige grader. Det giverbørnene succesoplevelser at de kan finde ud af det samme som instruktøren. Mangeaf børnene så utroligt meget op til Jan som instruktør, hvilket også skyldes alt hansenergi. Han har et godt tag på børnene, og jeg vil her især understrege specialklasserne.Jeg fungerer som klasselærer i den mellemste specialklasse, hvor jeg oplevedeat arrangementet havde en særlig positiv effekt. Disse børn har normalvis svært vedat koncentrere sig, men til arrangementet udviste de udelukkende interesse ogkoncentration – og de spillede sågar med frisbee i frikvarteret efterfølgende.Jan leverede desuden varen i den forstand, at han lavede et arrangement ud fra delinjer, han havde givet os. Vi fik et godt og lærerigt

-17-


Elevernes evalueringJeg vil nu gå over til fakta i form at de formularer, der blev udfyldt af eleverne. Herer resultaterne vedlagt for skolens ottende klasser: Evaluering af frisbeeundervisning - 8ab på Gørding Skole Antal piger i klassen: 21 Antal drenge i klassen: 15 Utroligt spændende: 30% Spændende: 40% OK: 30% Kedeligt: 0% Utroligt kedeligt: 0% Desuden synes pigerne, at… Mere frisbee i undervisningen? Ja – 76% & Nej – 24% Kunne du finde på at spille i fritiden? Ja - 61% & Nej – 39% Har du lært noget nyt om frisbee i dag? Ja – 95% & Nej – 5% Utroligt spændende: 28% Spændende: 47% OK: 20% Kedeligt: 3% Utroligt kedeligt: 2% Drengene synes desuden, at… Mere frisbee i undervisningen? Ja – 73% & Nej – 27% Kunne du finde på at spille i fritiden? Ja – 53% & Nej – 47% Har du lært noget nyt om frisbee i dag? Ja – 86% & Nej – 14%

Som resultaterne har vist ovenfor, så er der bred enighed om: - at det har været et meget spænende arrangement. - at det kunne være alle tiders med mere frisbee i undervisningen. - at det har været en lærerig dag. Der var bredte meninger om det var en sport, som man ville benytte i fritiden. Mange sagde, at de godt kunne tænke sig det i forbindelse med eks. strandture. Der var andre, som godt kunne tænke sig at dyrke det som en sportsgren med en instruktør – og ærgrede sig over, at det ikke er muligt.

-18-


Lærernes evaluering Lærerne blev også bedt om, at udfylde et evalueringsskema. Disse er vedlagt sammen med evalueringer fra andre klasser. Men blandt lærerne var der enighed om, at det var et arrangement, som de godt kunne tænke sig at få til skolen en anden gang. Flere roste arrangementets intro, hvor han fortalte om den historiske baggrund for frisbeen. Jan blev desuden rost for hans måde at håndtere eleverne på, og for hans meget entusiastiske fortællemåde. De fleste talte for, at det kunne være spændende at tilføje mere frisbee i idrætsforløbene, bl.a. med henblik på at fremme interesse for en hidtil nærmest ukendt sportsgren. Samlet set har det været et spændende arrangement, som vi gerne vil huse en anden gang. Vi siger mange tak for Jans arrangement, som gav et spændende input i den almindelige idrætsundervisning. M.v.h. Elisa Andersen, de involverede klasser og lærere på Gørding Skole.

-19-


Evaluering vedr. frisbee arrangement ved Jan Sørensen i 1., 2., 6. og 9. klasserne på Skævinge Skole.

Det er et arrangement der er blevet modtaget med nysgerrighed og som har vist sig at leve op til de aspekter som Jan har fremført. Jan har efterfølgende bedt om at få nogle evaluerings formularer udfyldt af såvel elever som lærere. Så vi kan jo starte med elevernes evaluering af arrangementet: -Først og fremmest har svarene været stort set ens fra både drenge og piger. -Der hærsker stor enighed om at det var ganske spændende. - De fleste er interesseret i både at se mere af den slags show og også selv prøve at udforske deres evner med en frisbee. - Flere udtrykker at de godt kunne tænke sig mulighed for at gentage noget lignende i den normale undervisning eller ved andet arrangement. - Med hensyn til brug af frisbee i fritiden er der delte meninger. Flere synes at det kunne være sjovt, men understreger at de ønsker en til at vejlede/inspirere sig og at der også helst skal være en at spille med. - Eleverne fortæller fornøjeligt om at det var spændende at få øjnene op for en ny form for idræt og naturligvis de mange måder at bruge en frisbee på. - Blandt de forskellige kommentarer til selve forløbet kan man fremhæve at: 1. Sådan set alle har syntes at det har været sjovt. 2. Det var fascinerende at se hvad Jan selv kunne med en frisbeen. 3. Han lærer fra sig og man lærer noget hurtigt.

Blandt lærere er arrangementet ligeledes blevet modtaget med nysgerrighed og har efterladt et positivt indtryk. Fortællinger om udviklingen af sporten, den historiske baggrund og de forskellige genre den indeholder giver sammen med Jans tilstedeværelse/fortællerevne en god appetitvækker til forløbet. Selve forløbet bærer bestemt prag af Jans egen entusiasme for sporten og hans ønske om at videreføre dette. 1. Det kunne godt forestilles at frisbee, til tider, kunne indgå i idrætsundervisning eller evt. på ture. Det kan være et nyttigt redskab til at opbygge elevers selvværd og give dem mod på at prøve noget nyt og måske lidt ”anderledes”. ”Legen” med frisbee giver hurtigt en fornemmelse af, at de har lært en eller flere nye færdigheder. Altså en god og hurtig succesoplevelse. Yderligere benytter Jan eksempelvis en speciel designet disc til at lære eleverne, eller i hvert fald give dem fornemmelse af, at kunne ”twirl”. En meget sjov oplevelse der let opnås ved at Jan sætter discen i gang og eleverne overtager. Dette forekommer som et rigtig godt trin til at få dem fysisk ind i legen.

-20-


2. Jan har en god kontakt til eleverne. Han fanger hurtigt deres opmærksomhed, o g g å r f r e m p a s s e n d e t i l d e r e s n i ve a u . A l t s å e g n e t t i l a l l e a l d r e . Jan har lige god fokus på både ”stille piger” som ”ivrige drenge”. Jan imponerede e l e v e r n e m e d s i n e e g n e e v n e r, o g d e t g i v e r r e s p e k t i ræ k k e r n e . Der kan dog herske lidt tvivl blandt forventningerne til eleverne. Specielt ved større arrangementer, bør det fastsættes på forhånd, hvilke forventninger det er instruktøren har til sine elever. 3. Vedr. brug af frisbee i undervisning er det jo let at blive inspireret. Men færdighederne følger jo desværre ikke lige let som inspirationen. Ved et større samarbejde med henblik på videreudvikling af interesse og evner, hvilket evt. kunne være i samarbejde med SFO, kunne det være en hjælp med et ”basis kursis” til de der skal følge op på det nylærte. I samme henseende, men også generelt, kunne det være en god idé at have frisbees i klasserne (til brug i frikvarter o.l.). 4. Effekten på eleverne har jo netop været den at de var imponerede, ivrige for at prøve noget nyt og fik oplevet en ”ny/anderledes” form for sport. Jan udtrykker en meget fornuftig ”win-win” mentalitet. Og når han så elegant spørger om de har moret sig, ja så understreger han at dem der har moret sig er dagens vindere. Alt i alt får de et godt perspektiv med sig. 5. Overordnet set er det et sjovt og spændende input i dagligdagen. Det ville dog hjælpe at sætte nogle mål på: hvorfor bruge frisbee? Hvad kan eleverne lære? I et almindeligt skoleregi vil det være nødvendigt med målsætninger såsom: teambuilding, succesopleverser, opbygning af selvværd – altså som oplæg til at give eleverne mod på noget mere og på noget nyt – …Hvad er det værd? Evt. som et led i en Skole-Fritids-Ordning ville der være mere råderum og større muligheder for et længere projekt med mere uddybende mål i de individuelles behov. S a m l e t s e t e t f l o t s ty k ke a r b e j d e m e d n o g l e f i n e p o t e n t i a l e r.

Vi takker Jan for hans indsats – og vil på vegne af Skævinge Skole ønske Jan al’ det bedste fremover. Vi håber at se Jan igen til et andet arrangement med nye tricks til fryd og læring.

Med Venlig Hilsen 1., 2., 6. og 9. klasserne, Morten Porsgaard og Susanne Gustafson – Skævinge Skole

-21-


-22-


-23

Projekt Frisbee  

Frisbee projekt for folkeskole og andet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you