Page 1

časopis Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

2016 podzim/autumn

UNIVERSALIA

BE IN STUDY IN ZLIN Ahoj za rok u nás! studium ve Zlíně Vyberte si z našich fakult zajímavosti Rád o věcech přemýšlím, říká mladý čínský profesor fakulty a institut Zlínská studentka oceněna jako nejlepší na britské univerzitě studentský život Není třeba bát se matematiky


Poznamenejte si

Please note

1. – 4. listopadu 2016 Prezentace UTB na veletrhu Gaudeamus, výstaviště Brno

1 – 4 November 2016 Presentation of TBU at the Gaudeamus fair, Brno Exhibition Centre

11. listopadu 2016 Den otevřených dveří na Fakultě multimediálních komunikací UTB (pouze studijní programy Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění)

11 November 2016 Open Day, TBU Faculty of Multimedia Communications (degree programmes in Theory and Practice of Audiovisual Arts and Visual Arts)

9. prosince 2016 Den otevřených dveří, všechny fakulty UTB (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia) 25. – 26. ledna 2017 Prezentace UTB na veletrhu Gaudeamus, výstaviště Praha – Letňany 26. ledna 2016 Den otevřených dveří, všechny fakulty UTB (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

9 December 2016 Open Day, all TBU faculties (Faculty of Multimedia Communications – degree programme in Media and Communication Studies only) 25 – 26 January 2017 Presentation of TBU at the Gaudeamus fair, Prague Exhibition Centre in Letňany 26 January 2016 Open Day, all TBU faculties (Faculty of Multimedia Communications – degree programme in Media and Communication Studies only)

Stáhni si mobilní aplikaci pro budoucí studenty Jdi na http://aplikace.utb.cz anebo si aplikaci stáhni přes QR kód Aplikace funguje na systémech Android, iOS a Windows Phone

Tiráž UNIVERSALIA – vydává / published by: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Šéfredaktorka/Editor-in-Chief: Ing. Andrea Kadlčíková Redaktoři/Editors: Mgr. Jan Malý, Mgr. Jana Brázdilová Foto/Photo: archiv UTB / TBU archive Překlad/Translation: Mgr. Pavla Antonická, Mgr. Jitka Kremplová Kontakt/Contact us: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín tel. 576 032 219, e-mail: maly@rektorat.utb.cz Event.č.: MK ČR E 11840


UNIVERSALIA

Ahoj za rok u nás! uměleckou duši, ať jste zaměření na společenské vědy nebo vás baví práce s dětmi, na naší univerzitě najdete pro sebe ten správný obor. O tom se můžete přesvědčit v brožurách s nabídkou studijních programů a oborů. Na následujících řádcích vám chceme přiblížit, co vás čeká, až si vyberete svůj vysněný obor a stanete se studenty UTB. Začátek studia Každý nový student (a samozřejmě studentka) se musí na univerzitě řádně zapsat. A to hned několikrát. Nejdřív na studijním oddělení, bez toho se vysokoškolákem nikdo nestane. Pak následuje slavnostní obřad – imatrikulace –, při níž složíte slib před

See You in a Year! Name and surname – entered. Address – entered. Degree programme – enrolled. Personal student number – generated. Accommodation in the Halls of Residence – assigned. So now I am a true higher education student… Wait a moment, we have to turn back the clock by 12 months. Now you are in the last year of your secondary school studies and have to decide about your future path. Of course, you want to continue with your studies, so you are seeking information to help you decide where to submit your application. There are many offers, nevertheless, we believe that after reading this magazine and other materials that you have received from us during the higher education fair or that have been delivered to your school, Tomas Bata University in Zlín will be your clear choice. Because either if you want to receive technical education, if you are interested in the world of money, you have managerial skills, you are creative, or have an artistic soul, you focus on social sciences, or enjoy working with children, you will find the right degree course at our University. Check the prospectuses where the degree programmes and courses offered are listed. On the following lines we want to describe

what you should expect after choosing the degree course of your dreams and becoming TBU students. Commencement of studies Each freshman (and freshman girl as well, of course) must be properly enrolled on the University. And s/he must undergo the procedure several times. First at the Student Affairs Office, which is absolutely inevitable in order to become a university student. A  ceremonial event – matriculation ceremony – follows, during which you swear an oath in front of the Dean or Vice-Deans of the Faculty you study at. Those who want to become true university students voluntarily undergo another “enrolment procedure”: Freshmen Welcome Party is a  purely student event, which climaxes with freshmen pledging their loyalty to TBU by raising their shoe above their head (don’t forget that you study in the town where the shoe industry has a long tradition). This event is usually held in October in several music clubs, so for those who have not done so, this will be an ideal opportunity to get to know the most renowned clubs in Zlín. The industrial atmosphere of the clubs that have been built

Až budete studenty Univerzity Tomáše Bati, určitě si pořídíte stylové univerzitní mikiny. Zatím se na ně podívejte na www.be.utb.cz As soon as you become students of Tomas Bata University in Zlín, don’t forget to buy trendy University hoodies. Meanwhile, check them in our online store at www.be.utb.cz.

Jméno a příjmení – zapsáno. Bydliště – zapsáno. Studijní program – zapsán. Osobní číslo studenta – vygenerováno. Ubytování na kolejích – přiděleno. Takže teď už jsem opravdu vysokoškolákem… Teda moment, to jsme o  rok předběhli. Teď jste ještě v  posledním ročníku střední školy a  rozhodujete se o  tom, co dál. Samozřejmě chcete jít dál studovat, a tak sháníte informace, kam si podat přihlášku. Nabídek je hodně – přesto věříme, že po přečtení tohoto časopisu a  dalších materiálů, které jste od nás dostali na veletrhu vysokoškolského vzdělávání nebo které vám přišly na školu, se rozhodnete právě pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Protože ať už směřujete k technickému vzdělání, zajímá vás svět peněz, máte manažerské schopnosti, kreativní povahu či

1


Nezaměnitelnou atmosféru dodávají Zlínu čtvrtě baťovských rodinných domků – cihlových kostek v zeleni zahrad a lesů.

UNIVERSALIA studium ve Zlíně

2

děkanem nebo proděkany své fakulty. Kdo se chce stát vysokoškolákem se vším všudy, dobrovolně podstoupí další „zápis“: Vítání prváků už je čistě studentskou akcí, jejímž vrcholem je přísaha věrnosti UTB s botou zvednutou nad hlavou (studujete přece ve městě obuvi). Tato akce probíhá většinou v říjnu v několika hudebních klubech, takže kdo to do té doby nestihne, bude mít ideální příležitost se seznámit s nejvyhlášenějšími zlínskými podniky. Industriální atmosféra klubů, které v posledních letech vznikají v  ožívající čtvrti bývalých Baťových závodů, má své nezaměnitelné kouzlo… A komu ani toto nebude stačit, může navštívit ještě Welcome party. Na naši školu totiž každý rok přijíždí řada studentů ze zahraničí, pro které je tahle akce určena především, ale i „domácím“ je na ni vstup povolen. Postupně se zkracují dny – přichází listopad. A s ním Den studentů. Na tento významný svátek samozřejmě nezapomínáme a připomínáme si ho průvodem se svíčkami a  taky sportovními soutěžemi. K  nejsledovanějším patří běh do schodů v budově Fakulty aplikované informatiky, kdy ti nejlepší zvládají zdolat 8 poschodí do 20 vteřin! A  než se dny zkrátí úplně, vyvrcholí zimní semestr rozsvícením univerzitního vánočního stromku. Tuhle akci si rozhodně nenechte ujít, i na vás se určitě dostane svařák a výborná klobáska. A pak můžete porovnávat, jestli je univerzitní stromek hezčí než městský před radnicí :-)

Nový rok Nový rok začíná zkouškovým období. To je doba, kdy nebudete chodit na přednášky ani semináře, abyste měli dost času se připravit na složení zkoušek a zápočtů. A pak už se blíží jaro, které přináší tolik akcí, že si je představíme jen stručně: univerzitní ples, galavečer s  vyhlášením nejlepších studentů jednotlivých fakult, Culturea, Apráles, Majáles, Zlín Design Week, rektorský den sportu… Je toho fakt hodně. Ale abychom pořád nezůstávali jen na univerzitě, mrkněme se, co dalšího nabízí Zlín. Sportujte – aktivně i pasivně Kdo se rád protáhne, určitě ocení, že díky poloze města není z centra Zlína daleko do přírody. Takže ať už patříte k  těm, kteří se po ránu rádi proběhnou, nebo radši vyrážíte na kolo nebo in-liny, můžete využít cyklostezek ve městě i v jeho okolí. Komu nestačí rovinaté trasy podél Dřevnice a  Moravy nebo cyklostezka k  zoologické zahradě, může vyrazit do kopců Hostýnských a Vizovických vrchů. Nebo může strávit příjemné odpoledne ve zlínské ZOO, která už léta patří mezi deset nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR, případně vyrazit lesem ke gotickému hradu Malenovice na západním okraji města. Máte radši vodu? Tak vyrazte na Baťův kanál – umělou vodní cestu, na níž si můžete pronajmout motorový člun nebo se i  s  kolem svézt na pravidelné lodní lince. A  v  zimě? To zas vyrazte na lyže. Buď na běžky, nebo na

sjezdovky. Vždyť nejbližší lyžařský svah začíná hned u jedné z univerzitních kolejí – takže když se rozhodnete, můžete do deseti minut stát na vleku. Kdo sport pozoruje radši z  bezpečné vzdálenosti, přijde si ve Zlíně taky na své. Může zajít na hokej – ten je ve městě jednoznačně sportem číslo 1; zdejší extraligový tým je dvojnásobným českým šampionem a  vychoval řadu olympijských medailistů a  mistrů světa. Ve městě se taky hraje nejvyšší fotbalová liga, extraliga volejbalistů, interliga házenkářek… Špičkovou házenou je pak možné sledovat při kvalifikačních zápasech národního týmu mužů, které se ve Zlíně pravidelně konávají. Zdejším fenoménem je pak Barum Czech Rally – podnik mistrovství Evropy automobilových soutěží sleduje ve městě a jeho okolí každoročně na 300 000 diváků a televizní štáby z celého světa. Kdo má rád kulturu… … tomu nebudeme představovat běžnou kulturní nabídku ve městě. Zmíníme jen jednu akci, které ale stojí za to a  hlavně: nikde jinde podobná akce neexistuje. Zlín je totiž městem filmové a  televizní tvorby – a díky tomu se zde pravidelně koná nejstarší a  největší festival filmů pro děti a  mládež na světě. Mezinárodní filmový festival přiláká do města vždy na přelomu května a června na 100 tisíc návštěvníků, filmařů i  filmových hvězd. Takže jestli se chcete na červeném koberci naživo setkat s některým ze svých idolů, budete k tomu mít ve Zlíně ideální příležitost.


study in Zlin UNIVERSALIA tourist destinations in the CR, or you can take a walk through the woods to the Gothic castle in Malenovice on the western border of the town. Do you prefer spending time by water? If so, then visit Bata Canal – an artificial waterway, where you can lease a motorboat or use the regular boat line that will take you and your bike. And what about winter activities? You can go skiing – either cross-country or downhill. The nearest ski slope is located next to one of the University Residence Hall – so if you decide to go skiing, you can be at the ski lift in less than ten minutes. Those who prefer watching sports from a  safe distance will also enjoy themselves in Zlín. They can attend a  hockey match – which is a  No. 1 sport in the town; the local highestranking ice hockey league team has won the Czech championship twice and has educated a number of Olympic medalists and world champions. The town also has it highest level football and volleyball league teams, and a women handball international league

New year A new calendar year starts with an examination period. This is the time of the year when you do not attend lectures and seminars, so that you have enough time to prepare for exams and course credits. And then the spring is approaching, bringing so many events that we will only briefly enumerate them: University Gala Ball, Gala Evening where the best students of relevant faculties are announced, Culturea, Apráles, Rag Day, Zlín Design Week, Rector’s  Sports Day… There are so many events. But not to talk only about events held at the University, let’s have a look at what else Zlín has to offer. Do and watch sports Those who like relaxing in an active way will surely appreciate the fact that thanks to the location of the town, it is not that far from the centre of Zlín to the countryside. So if you enjoy running in the morning, or prefer cycling or inline skating, you can use the cycle routes in the town and its surroundings. Those who are not content with flat routes along the Dřevnice and the Morava river or the bicycle path leading to the zoological garden, can ride to the Hostýn hills or Vizovice hills. Or you can spend a  pleasant afternoon in the ZOO near Zlín, which has for years been ranked among the ten most visited

Be In! Study in Zlin!

team… You can also attend the world championship qualifying matches that are held regularly in Zlín and watch the men’s handball team fight. The local phenomenon is the Barum Czech Rally – the event of the European Rally Championship is attended in the town and its surroundings by 300,000 spectators and television crews from all over the world every year. To those who like culture… … it would be futile to describe the usual cultural events offered in the town. We will mention only one event that is worth attending because no other event of this type is held anywhere. Zlín is the town of film and television production – and thanks to that the oldest and the world’s  largest film festival for children and youth is held here. The international film festival always attracts about 100 thousand attendees, filmmakers and film stars to the town at the turn of May. So if you would like to meet one of your idols face to face on the red carpet, Zlín offers you this golden opportunity.

The area of family houses from the Bata era – red bricks contrasting with the greenery of gardens and woods – gives Zlín a unique atmosphere.

in the last few years in the resurgent area of the former Bata factory, has its specific charm… And if anyone needs even more fun, s/he can attend the Welcome Party. A number of students from abroad come to study at our University, for whom the event is preferably intended; nevertheless, “domestic” students are also allowed to attend. Gradually, the days are getting shorter – here comes November that brings the Students’ Day. Of course, we commemorate this significant public holiday by organizing a march with candles and sport competitions as well. Among the most popular is the run up the stairs in the building of the Faculty of Applied Informatics; the best of the best are able to run up 8 floors in less than 20 seconds! And before the days get short, the winter semester climaxes with the lighting up of the University Christmas Tree. Make sure you do not miss out on this event; you can look forward to enjoying mulled wine and delicious sausages. And then you can judge whether the University Christmas tree is more beautiful than the municipal tree located in front of the Town Hall. :-)

3


Vyberte

UNIVERSALIA studium ve Zlíně

si z našich fakult

Kterou vysokou školu si vybrat ke studiu? Rozhodnutí, které ovlivní celý další život, určitě není jednoduché. Rádi bychom vám ho usnadnili, proto si na následujících řádcích můžete přečíst, čím jsou naše fakulty jedinečné a proč jít studovat právě na ně.

Na pěti fakultách UTB ve Zlíně a jedné v Uherském Hradišti studuje na 10 000 posluchačů.

Fakulta technologická

4

Moderní technologie a materiály bereme dnes jako běžnou součást našeho života. Avšak odkud se tyto všechny materiály vzaly, kdo je vymyslel a vytvořil, kde se dají použít? Na Fakultě technologické (FT) společně pronikneme do tajů hmoty a ukážeme si, že mnoho běžných materiálů bylo inspirováno nejen náhodnými objevy, ale i  pilnou prací. Zjistíte, že velkou inspiraci k novým objevům můžete najít v přírodě, která nás stále přesvědčuje, že jsme ještě všechno neobjevili. V  prakticky orientovaných předmětech FT zaměřených do oblastí potravinářství, polymerních materiálů nebo ochrany životního prostředí se studenti naučí vše, co je potřeba například u technologie výroby sýrů či vytváření kompozitních karosérií automobilů,

anebo jak pomocí moderních recyklačních technologií chránit přírodu. Na fakultě se pro studenty snažíme vytvořit prostředí, kde by se mohli zapojit do reálných projektů a získávat praxi již během studia. Na fakultě lze najít také široké spektrum studentských aktivit. Shrneme-li to, Fakulta technologická ti nabízí kvalitní vzdělání, možnost dobrého uplatnění po studiu, prostor pro osobní rozvoj a  zajímavý studentský život. Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta managementu a  ekonomiky (FaME) se v posledních letech umísťuje na předních příčkách žebříčků kvality ekonomických fakult (3. místo v  časopisu Týden, 6. místo v  Hospodářských

novinách). Patříme tak k nejlepším vysokým školám s  ekonomickým zaměřením v  ČR. Díky společnému studijnímu programu mohou naši studenti získat mezinárodně uznávaný titul BA Hons/MSc. na University of Huddersfield ve Velké Británii. FaME také svým studentům nabízí kurz prof. Michaela E. Portera organizovaný ve spolupráci s  americkou Harvard Business School. Na fakultě přednášejí přední čeští ekonomové, jako jsou Petr Zahradník nebo světově uznávaný profesor Milan Zelený. V průběhu studia se studenti mohou podílet na praktických projektech, spolupracovat s firmami nebo se zúčastnit stáží. Velký důraz je kladen na uplatnitelnost absolventů v  praxi. Synergie mezi ekonomickými teoriemi, semináři s významnými osobnostmi a úzká spolupráce s praxí vytváří jedinečnou hodnotu, kterou lze získat právě studiem na FaME. Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je zaměřena na excelentní propojení studia výtvarných umění, designu a multimediální tvorby se studiem marketingových komunikací v  celém jejich širokém záběru. Esencí naší fakulty je otevřenost k  dialogu, respekt k  osobnosti člověka, úcta k  dovednostem a  odbornosti, pokora, tolerance a  vášeň pro smysluplné věci. Znalost podstaty pojmů z oboru, chápání oboru marketingových komunikací v širších souvislostech, dobré teoretické znalosti, hodně praktických zkušeností, stáží, workshopů, zapojení do projektů – to všechno jsou možnosti studia na Ústa-


Choose

study in Zlín UNIVERSALIA

from Our Faculties

Faculty of Technology We consider modern technologies and materials a common part of our lives. But who knows where all these materials come from, who is responsible for inventing and creating them, where we can use them? At the Faculty of Technology (FT) we will together uncover the mysteries of matter and demonstrate that many common material types have been inspired not only by accidental discoveries but also by hard work. You will find out that the nature is a  great source of inspiration for new discoveries and keeps on showing us that there still remains a lot to discover for us. In practically oriented courses offered at the FT and focusing on the sphere of food technology, polymer materials or environmental protection, students learn everything necessary e.g. in the field of cheese production technology or composite car chassis construction, or how to use modern

recycling technologies for purposes of environmental protection. At our faculty we aim to create an atmosphere enabling our students to participate in implemented projects and gain practical experience during their studies already. A wide range of student activities takes place at the faculty. All in all, the Faculty of Technology offers high-quality education, excellent career prospects after graduation, an opportunity to develop personally and to enjoy an interesting student life. Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Faculty of Management and Economics In the recent years, the Faculty of Management and Economics (FaME) has ranked top in terms of quality among economically-oriented faculties (3rd place in the “Týden” magazine ranking, 6th place in the Hospodářské noviny – economy-

oriented newspaper - ranking). We are counted among the best higher education institutions focusing on economics in the Czech Republic. Thanks to the joint degree programme, our students can gain the internationally recognized degree of BA Hons/MSc. at the University of Huddersfield in Great Britain. The FaME also offers a course led by Prof. Michael E. Porter and organized in cooperation with the Harvard Business School, USA, to its students. Leading Czech economists such as Petr Zahradník or world-renowned Professor Milan Zelený give lectures at the Faculty of Management and Economics. During their studies, students have the opportunity to get involved in implemented projects, cooperate with companies or gain experience during internships. Great emphasis is put on graduate employability. The synergy between economic theories, seminars led by prominent personalities and close cooperation with business and industry produce a  unique value which can be attained precisely by studying at the FaME. Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

Faculty of Multimedia Communications The Faculty of Multimedia Communications (FMC) is focused on an excellent interconnection between courses in visual arts, design and multimedia arts with courses in marketing in the whole wide range of their specializations. The essentials of our faculty include an openness towards dialogue, respect for the personalities of students, esteem for skills and for a high professional level,

A total of 10,000 students study at the five TBU faculties in Zlín and the faculty in Uherské Hradiště.

Which university will you choose to study at? A decision likely to influence your entire life is certainly not easy to take. We would like to make your choice easier, therefore, please read the following lines and see what is unique about our faculties and why you should consider studying at our institution.

5


UNIVERSALIA studium ve Zlíně

vu marketingových komunikací. Široká nabídka ateliérů rozvíjí odbornost studentů v řadě výtvarných oborů – v grafickém, produktovém, prostorovém a  průmyslovém designu, v  reklamní fotografii, v  oblasti vizuální komunikace, v  designu skla, oděvu a  obuvi. Na Fakultě multimediálních komunikací můžete studovat i  obory zaměřené na 2D a 3D animace za pomoci digitálních technologií, audiovizuální komunikace a produkce. Ale taky specializace v oblasti přípravy scénáře, režijního vedení, produkce, práce s  kamerou, střihovou a  zvukovou skladbu. Prostě studium na Fakultě multimediálních komunikací je smysluplně strávený čas – který Vás navíc bude bavit. doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Mezi našimi posluchači je také 1 000 studentů ze zahraničí.

Fakulta aplikované informatiky

6

Fakulta aplikované informatiky (FAI) patří mezi moderní a mezinárodně uznávané instituce v  oblasti informačních a  bezpečnostních technologií a  automatického řízení. V  žebříčcích hodnocení fakult se umísťuje na předních příčkách - Hospodářské noviny ji v roce 2016 zařadily ve srovnávaném oboru informatika na druhé místo mezi fakultami českých vysokých škol. Fakulta svým studentům nabízí moderní, projektově orientovanou výuku. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění ve špičkových národních i  nadnárodních firmách, případně zakládají firmy vlastní. Start vlastního podnikání svých absolventů fakulta podporuje prostřednictvím vědeckotechnického

parku zaměřeného na informační a komunikační technologie, v  němž sídlí řada firem založených právě absolventy FAI. V  prostorách fakulty i  vědeckotechnického parku působí také výzkumné centrum CEBIA-Tech, které je zaměřeno na výzkum a vývoj v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a  alternativních zdrojů energie. Výzkumné centrum je na špičkové úrovni v evropských měřítkách. doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D

Fakulta humanitních studií Fakulta humanitních studií (FHS) je jedinečná svými obory, které se zaměřují na člověka z nejrůznějších perspektiv. Uchazeči se k  nám hlásí na filologické, pedagogické či zdravotnické obory. Zájemci o  studium cizích jazyků mohou volit mezi angličtinou nebo němčinou pro manažerskou praxi. Do druhé zmiňované oblasti pak spadá studium sociální pedagogiky či andragogiky a  na školní praxi studenty připraví obory učitelství pro mateřské školy či pro první stupeň základních škol. Pro uchazeče se zájmem uplatnit se ve zdravotnické sféře nabízíme obory porodní asistence, všeobecná sestra nebo zdravotně sociální pracovník. Vedle teoretických znalostí v  příslušné specializaci u  nás studenti získají také praktické poznatky při odborných praxích, které jsou součástí všech nabízených oborů. Naši absolventi tak mají náskok u  pracovních pohovorů před absolventy z jiných škol a podle týdeníku Ekonom dokonce patří k nejlépe placeným v rámci spole-

čenských a humanitních oborů v  celé České republice. Nad rámec studia se naši posluchači mohou zapojit také do některého z  mnoha dobrovolnických programů a studentských projektů či si vyzkoušet práci na výzkumných projektech. Mgr. Dagmar Machová, Ph.D.

Fakulta logistiky a krizového řízení Kdo chce už v průběhu studia spolupracovat s  praxí, vycestovat na pracovní stáže nebo studijní pobyty do zahraničí, kdo chce mít jistotu, že mu studium zaručí skvělou startovací dráhu pro zaměstnání, pro toho je správnou volbou Fakulta logistiky a  krizového řízení. Naše vzdělávací platforma vychová ze studentů odborníky v oblasti logistiky, environmentální bezpečnosti, krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva. Nejmodernější prostředí, se kterým se v  praxi zcela jistě potkají, je posluchačům k  dispozici v  průběhu celého studia. Pracují s jedinečným softwarovým vybavením, které je určeno pro podporu rozhodování krizových manažerů, zajištění bezpečnosti práce, strojů a zařízení a pro řízení logistiky. Po celou dobu studia se jim věnují odborníci daných oborů, kteří je připraví na život v  praxi. Fakulta jako jediné pracoviště UTB sídlí v  historickém městě Uherském Hradišti, které je centrem Slovácka. Studium a  k  tomu neodmyslitelný studentský život na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti Vás bude určitě bavit! Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.


study in Zlín UNIVERSALIA

Faculty of Applied Informatics The Faculty of Applied Informatics (FAI) is counted among modern and worldrenowned institutions in the field of information and security technology and automatic process control. In rankings featuring faculties according to their assessment, the faculty has ranked top - Hospodářské noviny (economy-oriented newspaper) listed the FAI second among faculties of Czech higher education institutions in the compared field of informatics in 2016. The faculty offers modern projectoriented classes to its students. The faculty’s graduates find employment in top-level Czech as well as international companies, or start their own business. The faculty supports its graduates who intend to start their own business using the services of the ICT Technology Park which specializes in information and communication technologies and houses a  number of companies established precisely by graduates from the FAI. The CEBIA-Tech research centre, which focuses on research and development in the field of applied

informatics, security technologies and alternative sources of energy, has its seat on the premises of the faculty and in the Technology Park. The research centre is a top-level research unit according to European standards. doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Faculty of Humanities The Faculty of Humanities (FHS) is absolutely unique due to its academic orientation – it offers degree courses focusing on humans from various perspectives. Applicants are interested in studying philology, pedagogy and healthcare. Those who want to study foreign languages have a choice between English or German for Business Administration. The specialization mentioned in the second place includes degree courses in Social Pedagogy and in Andragogy; degree courses in Preschool Teacher Training and in Lower Primary School Teacher Training prepare students for work in educational facilities. We offer degree courses in General Nursing, Midwifery and in Health and Social Care Worker to applicants interested in finding a  job in medical facilities. Besides theoretical knowledge in the relevant specialization, students also gain valuable practical knowledge during specialized practical training, which forms part of all the courses offered. Thus, our graduates have a competitive advantage over graduates from other schools when attending job interviews and, according to the Ekonom Weekly, they are even considered the highestpaid graduates from courses in social sciences and humanities in the whole Czech Republic. In addition to their studies, our students may also take part in some of many volunteering

programmes, in student projects or get involved in research projects. Mgr. Dagmar Machová, Ph.D.

Faculty of Logistics and Crisis Management Those who want to gain practical experience during their studies already, those who plan to participate in study periods/traineeships abroad, those who want to make sure that their studies will guarantee them an excellent career starting point, will find that the Faculty of Logistics and Crisis Management is the right choice. Our educational platform teaches students to become experts in the field of logistics, environmental security, crisis management or population protection. Up-to-date facilities which the students will surely get in contact with during their professional career are available to the students throughout the entire period of their studies. The students have an opportunity to work with unique software equipment which is intended for the support of decision making of crisis managers, for ensuring of occupational safety and safety of machines and equipment and for logistics management. During the entire period of studies, classes are taught by experts in the relevant specializations, who prepare students for their professional life. The faculty is the only component part of TBU to reside in the historic town of Uherské Hradiště, which is the centre of Moravian Slovakia. You will certainly enjoy your studies and, besides, the inseparable student life at the Faculty of Logistics and Crisis Management in Uherské Hradiště! Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

There are also 1,000 students from abroad attending classes at our University.

humility, tolerance and passion for things which make sense. Knowing the subject-matter of terms relevant to the specialization, understanding of the wider context of the specialization in marketing communications, good theoretical knowledge, lots of practical experience, many internships, workshops, opportunities to get involved in projects – all of the abovementioned is included in the study options offered by the Department of Marketing Communications. A wide range of courses offered by FMC Studios develops students’ skills in a  number of visual arts specializations – in graphic, spatial and 3D design, in advertising photography, in the sphere of visual communication, glass design, fashion design and shoe design. At the Faculty of Multimedia Communications you can also study courses focusing on 2D and 3D animation using digital technologies, audiovisual communications and film production as well as specializations in screenwriting, directing, film production, film photography, sound and editing. In short, studying at the Faculty of Multimedia Communications is a  meaningful use of time – and what’s more, you will enjoy it. doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

7


UNIVERSALIA zajímavosti

Do knihovny pro informace

Studovny v Knihovně UTB jsou vybaveny opravdu pohodlným nábytkem. Jen si sedněte!

Univerzitní centrum – moderní budova, která byla postavena v roce 2008 podle návrhu světově uznávané architektky a zlínské rodačka Evy Jiřičné, je kromě dalších univerzitních pracovišť sídlem Knihovny UTB. Co všechno knihovna svým uživatelům nabízí? Vše, co je u nás v regálech nebo elektronických textech na síti k  dispozici, můžou čtenáři pro své potřeby bezplatně používat (můžou si to okopírovat, naskenovat…). Do knihovny proto choďte s  flashdisky (či jinými paměťovými médii), kam si můžete ukládat nalezené informace. V každém patře je tiskárna, která zároveň funguje jako skener a kopírka.

8

Na půjčení domů sice nemáme tištěné skriptum či učebnici úplně pro všechny, ale najdeme cestu, abyste od nás neodešli s prázdnou. Knihovna sídlí celkem ve třech patrech budovy – ve vstupním patře je volný výběr, v  dalším prezenční studovna. A nejvyšší patro? Určitě vás mile překvapí. Jsou zde nejen studijní místa s  připojením na síť a  s  pohodlnými židlemi u stolů, ale ještě mnoho jiného polstrovaného nábytku a polštářů, kde se vám bude skvěle studovat či relaxovat (a můžete si číst denní tisk a časopisy, které zde pro vás máme). V každém patře jsou také vždy dvě individuální studovny.

Knihovna má přístup do stovky databází z nejrůznějších oborů. Pokud při zadání seminární práce využijete právě tyto informační zdroje, určitě budete pochváleni, protože naleznete to nejaktuálnější, co je z  daného oboru známo. Vyžaduje to hlavně určitou znalost angličtiny, ale nebojte se, pomůžeme vám hledat a zorientovat se. Než půjdete do knihovny, prohlédněte si naše stránky na www.knihovna. utb.cz a  facebook www.facebook.com/ knihovnautb. Těší se na vás vaši knihovníci :-) Ing. Miroslava Veselá

Děláte vše pro pohodlnou chůzi? Projekt, zabývající se návrhem prototypu přístroje pro výrobu individuální speciální obuvi, řeší mladí vědečtí pracovníci na UTB. Na vzorku populace napříč věkovými kategoriemi testují speciální měřicí zařízení, které vyvinuli. „Jde o mezifakultní projekt, na němž pracují převážně doktorandi z  Fakulty technologické, Fakulty managementu a  ekonomiky a  Fakulty multimediálních komunikací,“ sdělil rektor univerzity prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Smyslem projektu je pomoci lidem, kteří si z různých důvodů nemohou kupovat obuv v  běžných obchodech, ale potřebují si nechat vyrábět obuv individuální. Měla by se pro ně stát dostupnější. Jsou to například diabetici, starší lidé nebo lidé trpící různými deformitami nohou. „Naší snahou je najít řešení, které by bylo zajímavé pro obuvnickou výrobu, a umožnit jí, aby se více zaměřila na individuální výrobu, ať už u diabetické či běžné obuvi, aby byla pohodlná a zdravotně vyhovující,“ vysvětlila Ing. Petra Barešová, vedoucí týmu. Během práce na projektu se studenti radili s  odborníky z  obuvnického oboru, mapovali situaci na trhu, setkali se i s výrobci a zjišťovali potřebné informace k tomu, aby jejich projekt mohl být implementován do výroby. „Velmi si jejich

odborné pomoci vážíme, bez jejich vstřícnosti a ochoty bychom výzkum nemohli uskutečnit, “ konstatovala Petra Barešová. Na prototypové realizaci se podílí firma Baťa, a.s. a projekt finančně podpořila Nadace Tomáše Bati. Vznikající výzkumná jednotka je včleněna do Univerzitního institutu univerzity jako specializované oddělení Centra transferu technologií, které se věnuje spolupráci s  aplikační sférou, ochraně duševního vlastnictví vědecko-výzkumných výsledků a jejich přenosu do praxe. „Na Centru transferu technologií to není jediný projekt s obuvnickou tématikou a další projekty se připravují,“ prozradila Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií. Ve dnech 19. – 24. září si zájemci mohli v  prostorách UTB změřit přístrojem nohy a následně dostali doporučení, jakou obuv si mají kupovat, aby pro ně byla zdravotně vyhovující. „Naše práce tím však zdaleka nekončí. Rádi bychom ve výzkumu pokračovali a zabývali se dalšími procesy a postupy spojenými s  výrobou individuální obuvi,“ dodala Ing. Barešová. Součástí akce „Zlíňáci, děláte vše pro vaši pohodlnou chůzi?“ byla i  přednáška MgA. Jany Buch, vedoucí ateliéru Design obuvi UTB, o zdravém obouvání.


what’s of interest UNIVERSALIA

Library as a Source of Information Besides being the seat of other constituent parts of the University, the University Centre – a  modern building constructed in 2008 according to the design by the worldrenowned architect and Zlín native Eva Jiřičná, is also the seat of the TBU Library. What types of services does the Library offer to its users? Anything that is available on the Library shelves or within the electronic texts on the network can be used free of charge by the readers for their own needs (they can make a  photocopy, scan the data…). So bring a flash disc (or other data storage devices) to the Library in order to store information that you have found. There is a  printer on each floor, which serves as a scanner and a photocopier as

well. Although we do not have printed coursebooks or textbooks for everyone to borrow and take home, we will make sure that your visit to the Library will be beneficial to you. The Library resides on three floors of the building – there are self-service loans on the entrance floor and a reading room on the other floor. And the highest floor? I am sure that you will be pleasantly surprised. Not only are there reader seats provided with power points for the readers to connect their devices to the Internet, comfortable chairs near the desks, but there are also many other padded pieces of furniture and cushions, where you can comfortably study or relax (and you can read daily newspaper or magazines that

are available there). There are also two individual study rooms on each floor. The Library has access to a hundred databases of various specializations. If you use these information resources for your seminar paper assignment, you will be praised for it for certain, because you will find the latest information available in the given specialization. This requires a  certain knowledge of English, but there is no need to worry; we will help you and provide you with assistance. Before going to our Library, check out our website at www.knihovna. utb.cz and Facebook www.facebook. com/knihovnautb. The Library staff are looking forward to meeting you :-) Ing. Miroslava Veselá

A project dealing with the design of a  prototype of a  machine for manufacturing of individual special shoes is implemented by young researchers at TBU. They use a population sample across age categories to test a special measuring device which they have developed. “It is an interfaculty project, with the participating PhD students coming in particular from the Faculty of Technology, Faculty of Management and Economics and Faculty of Multimedia Communications,” said Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Rector of the University. The project is aimed to help people who, due to various reasons, cannot buy shoes in common shops, but need to have individual types of shoes tailored. The availability of such shoes for these people should improve. These are e.g. diabetics, seniors or people suffering from various foot deformities. “Our aim is to find a solution interesting for shoe production, thus enabling the focus to shift more on individual manufacturing, both in diabetic and common shoes, so that the final product is comfortable and suitable in terms of health,” explained Ing. Petra Barešová, the team leader. When working on the project, students sought the advice by experts in shoemaking, mapped the market situation, met with the manufacturers and gathered the information necessary for their project to go into production. “We very much appreciate their professional assistance, without their readiness and willingness we would not have been able to carry out our research,” said Petra Barešová. The Baťa, a.s. company participates in building the prototype; the Thomas Bata Foundation provided funding to the project. The newly established research unit has been incorporated into the University Institute of TBU as a  specialized department of the Technology Transfer Centre of TBU in Zlín, which focuses on cooperation with the application sphere, protection of intellectual property over R&D results and their transfer into commercial practice. “In the Technology Transfer

Centre it is just one of several projects focusing on the topic of shoemaking, and other projects are in preparation,” revealed Ing. Ivana Bartoníková, Director of the Technology Transfer Centre. Between 19 – 24 September, all people interested in having their feet measured using the device could do so in TBU buildings and, subsequently, were given recommendation as to which types of shoes they should buy in order to have shoes suitable for them in terms of health. “But this does not mean that our work has come to an end. We would like to continue our research and focus on other processes and procedures related to the manufacturing of tailor-made shoes,” added Ing. Barešová. The event entitled “People of Zlín, Are You Doing Everything You Can to Walk Comfortably?” also included a lecture by MgA. Jana Buch, Head of the Shoe Design Studio at TBU, on the topic of healthy footwear.

Reading rooms in the TBU Library are equipped with perfectly comfortable furniture. Just take your seats!

Are You Doing Everything You Can to Walk Comfortably?

9


UNIVERSALIA zajímavosti

Rád o věcech přemýšlím, říká mladý čínský profesor V  uplynulých týdnech navštívili naši univerzitu dva vědci z Východočínské univerzity vědy a  techniky v  čínské Šanghaji. Dr. Hua Bao, Ph.D. pracuje jako děkanka Fakulty mezinárodního vzdělávání, prof. Hao Jiang, který v  letošním roce obdržel v  Šanghaji cenu pro mladého talentovaného výzkumníka-vědce, působí na univerzitě jako vědecký pracovník. Během návštěvy poskytli krátký rozhovor našemu časopisu. Můžete nám krátce představit svou práci? Prof. Hao Jiang: Zaměřuji se na nové vysoce výkonné materiály pro využití v  energetice, hlavně na materiálovou strukturu, mikrostruktury a  na trubice a jejich výkonnost, kterou lze vyžít v bateriích i jiných zařízeních na uchovávání energie. Dr. Hua Bao: Já se zabývám polymerními materiály, ale v  současné době se věnuji i  administrativní činnosti, protože jsem děkankou Fakulty mezinárodního vzdělávání a  také jsem zodpovědná za mezinárodní studia na univerzitě.

Čím si vás získala věda? Kdy jste se rozhodl(a), že se budete věnovat výzkumu? Prof. Hao Jiang: Myslím, že vědcem jsem se stal proto, že o věcech rád přemýšlím. Během magisterského studia jsem se soustředil hlavně na čištění plynů, tedy vlastně na nauku o  materiálech, a  s  magisterským titulem jsem začal pracovat ve firmě. Asi po třech měsících jsem zjistil, že mi to tak úplně nevyhovuje. Takže jsem dal výpověď a  vrátil se zpět na univerzitu. Během doktorského studia jsem dva roky strávil v Singapuru, abych poznal jiný svět. Po návratu do Šanghaje jsem si všiml, že zajímavé téma výzkumu představuje studium baterií, že se mohu zaměřit na nové materiály určené k  rychlému dobíjení iPhonů. Dnes totiž není možné dobít iPhone rychle. Dr. Hua Bao: Už na střední škole se mi chemie líbila jako předmět. Takže jsem si vybrala studium chemie a  chemické inženýrství. Po čtyřletém studiu na vysoké škole jsem dospěla k závěru, že bych ráda působila na univerzitě jako pedagog. V  roce 1999 jsem se jako hostující vědkyně dostala do Zlína. Už tehdy tu bylo

I choose Zlín :-) Centrum polymerních materiálů zaměřené na výzkumu polymerů, s nímž – hlavně s prof. Petrem Sáhou – nyní už 16 let spolupracuji. UTB má dlouholetou spolupráci s čínskými univerzitami především v  oblasti vědy a výzkumu. Na jakém konkrétním projektu nyní s kolegy z UTB pracujete? Prof. Hao Jiang: V  loňském roce jsme úspěšně podali projekt na téma využití baterií. Naším cílem je výroba vysoce výkonných, vysokokapacitních kovových materiálů na bázi sulfidu. V  ČR se vydává na vědeckou dráhu stále výrazně méně žen než mužů. Jaká je situace v  Číně? Dokážou čínské univerzity přilákat do výzkumu i ženy? Dr. Hua Bao: Počet studentek v  oblasti vědy, techniky a inženýrství v Číně stoupá. Myslím, že nyní máme na univerzitě, čímž myslím Fakultu inženýrství, mezi studenty zhruba jednu třetinu dívek. Chceme přilákat více děvčat, aby si vybraly vědu a inženýrství.

Letní školy jsou ideální příležitostí k získání nových poznatků v mezinárodním prostředí.

Zahraniční studenti byli Zlínem nadšeni

10

Už potřetí zorganizovala naše univerzita dvoutýdenní mezinárodní letní školu. Letos se jí zúčastnilo téměř 40 studentů z 22 zemí světa. Zahraniční studenti absolvovali na UTB vzdělávací kurzy zaměřené na marketing, počítačové technologie, projektové řízení a  logistiku, polymery, cestovní ruch a  životní prostředí. „Z rozhovorů s účastníky vyplynulo, že se nám podařilo uspořádat letní školu s  vyváženým programem, spojujícím zajímavou a  přiměřeně náročnou výuku s  atraktivním zážitkovým programem. Mezi studenty panovala od prvního dne přátelská atmosféra a Zlínem a jeho okolím byli nadšeni,“ uvedl Mgr. Pavel Krutil, prorektor pro mezinárodní vztahy. Studenti se podívali třeba do zlínské zoo, absolvovali exkurzi do lázní Luhačovice a  do průmyslových podniků, projeli se lodí po Baťově kanálu, navštívili Beskydy, Buchlovice, archeoskanzen v Modré a Velehrad. Velkým přínosem letní školy byla různorodost národností a  zkušeností jednotlivých účastníků. „Je skvělé, že v  hodině probíhaly diskuse studentů z  Indie, Slovinska, Švýcarska, Rakouska, Německa, ale třeba i z Číny a Malajsie. Odlišný pohled na danou problematiku obohatil nejen studenty, ale i mě samotnou,“ konstatovala doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., vyučující marketingových předmětů na Fakultě managementu a ekonomiky.


what’s of interest UNIVERSALIA

I Like to Think about Something, Says Young Chinese Professor

Can you give us a short description of your work? Prof. Hao Jiang: I focus on the science of high performance novel materials for energetic applications, mainly on the science of the material structure, microstructures and tubes, their performance for using in the batteries and other energy-storing devices. Dr. Hua Bao: My main area of interest includes polymer materials, but now I  sometimes spend some time on administration jobs because I  am the Head of the College of International Education and I  am responsible for international studies of the University. What was the attractive thing about science for you? At which moment did you take the decision to become a scientist? Prof. Hao Jiang: I think that I have chosen the career of a  scientist because I  like

to think about something. During my Master’s studies, I  mainly focused on the purification of gas, actually it is material science, and, after I got my Master’s degree, I worked in a company. Actually, I worked there for about three months, and then I thought that this is not my wish. So I quit my job and came back to the university. During my PhD studies, I spent two years in Singapore, as I wanted to see the outer world. When I  came back to Shanghai, I  noted that the use of batteries might be very interesting as a  research topic, that I  can focus on new materials aimed to charge the iPhone quickly, because at that time iPhone batteries could not be charged in a short time. Dr. Hua Bao: When I  was a  secondary school student. I  liked the subject chemistry. So the major I  selected to study at a  university was chemistry and chemical engineering. After a  fouryear study at the university I  came to the conclusion that I  liked the career as a teacher at the University. In 1999 I came to Zlín as a visiting scientist. At that time, the Polymer Centre focusing on the polymer research existed already; we have had collaboration with the Polymer Centre, in particular with Professor Saha, for almost 16 years now. TBU has had a  long-running cooperation with Chinese universities, in particular in science and research. Is there a  specific project you are

working on right now in cooperation with colleagues from TBU? Prof. Hao Jiang: Last year we applied for and received funding for our project focused on the use of batteries. Our objective is to prepare high-performance – highcapacity metal sulphide-based materials. In the Czech Republic, the number of women pursuing a scientific career is still significantly lower compared to the number of men. What about the current situation in China? Can Chinese universities attract women to participate in research activities? Dr. Hua Bao: The number of female students in the area of science, technology or in engineering increases in China. I think that now at the University, I  mean the School of Engineering, we have one third of girls among the students. We want more female students to select science and engineering.

International Students Were Enthused by the Town of Zlín A two-week international summer school has been organized by our University for the third time. This year, almost 40 students from 22 countries worldwide have taken part. At TBU, international students participated in educational courses focused on marketing, computer technology, project management and logistics, polymers, tourism and environment. “As emerged from the discussion with the participants, we succeeded in organizing a  summer school featuring a  well-balanced programme, combining interesting and adequately difficult classes with an attractive entertaining programme. From the very first day, a  friendly atmosphere pervaded among the students and they were enthused by Zlín and its surroundings,” said Mgr. Pavel Krutil, Vice-Rector for

International Relations. Students visited the ZOO in Zlín, for example, went on an excursion of Luhačovice spa and various industrial companies, took a cruise along the Bata Canal, visited Beskydy, Buchlovice, the archeo open-air museum in Modrá and Velehrad. The variety of nationalities and the diversity of experience of particular participants were highly beneficial for the summer school. “It was great that students from India, Slovenia, Switzerland, Austria, Germany, but also from China and Malaysia, for example, had the opportunity to participate in discussions during the classes. The fact that each of them offered a completely different perspective of the given issue broadened not only their experience, but mine as well,” admitted doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., teacher of marketing course units at the Faculty of Management and Economics.

Summer schools offer an ideal opportunity to broaden one’s knowledge in an international environment.

Two scientists from East China University of Science and Technology in Shanghai, China, visited Tomas Bata University in Zlín in the past weeks. Dr. Hua Bao, Ph.D. is the Dean at the College of International Education; Prof. Hao Jiang, who received the Young Talent Researcher-Scientist Award 2016 in Shanghai this year, is employed as a researcher at the University. During their visit, they gave our magazine a short interview.

11


UNIVERSALIA fakulty a institut

Ateliér designu obuvi spojuje ve své tvorbě design se znalostí stavby nohy a se zdravým obouváním.

I´m the best :-) Zlínská studentka oceněna jako nejlepší na britské univerzitě

12

Cenu pro nejlepšího studenta oboru na britské University of Huddersfield získala posluchačka Fakulty managementu a ekonomiky UTB Michaela Poláčková. Ocenění si převzala během bakalářských promocí z  rukou děkana Christophera Cowtona. Fakulta managementu a  ekonomiky již 12 let realizuje s  huddersfieldskou univerzitou společný studijní program, díky němuž mohou posluchači zlínské fakulty po dvou letech bakalářského studia absolvovat třetí ročník ve Velké Británii. Michaela Poláčková tak měla možnost porovnat studium na obou školách. „V Huddersfieldu se klade velký důraz na přemýšlení nad probíranými tématy. Student nemusí odpovědět správně, důležitý je ale myšlenkový pochod. Učitelé také posluchače neustále vyzývají, aby se nebáli ptát, a studenti to dělají,“ říká oceněná studentka. Že obdrží cenu, bylo pro Michaelu Poláčkovou překvapením. „Do chvíle, než mi přišel mail, že mi byla udělená cena Jeanna Moneta pro nejlepšího studenta oboru, jsem ani netušila, že se nějaká ocenění udělují. Protože kritériem pro jeho získání byly dosáhnuté výsledky, zřejmě jsem si asi vedla lépe než ostatní spolužáci,“ hodnotí Michaela Poláčková, která plánuje, že po odborné praxi, kterou také absolvuje v Huddersfieldu, bude pokračovat v  navazujícím magisterském studiu na Fakultě managementu a ekonomiky.

Noha v ráji Už 15 let působí na Fakultě multimediálních komunikací Ateliér design obuvi. U  příležitosti půlkulatého výročí představil svou práci a  studentskou tvorbu na výstavě v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. „Za 15 let existence jsme dosáhli určité úrovně v tom, jak studenty vychováváme a jak s nimi pracujeme, takže se máme čím pochlubit,“ uvádí za kurátory výstavy, příznačně nazvané Noha v ráji, bývalý vedoucí ateliéru doc. Jan Zamazal. Ve své činnosti navazuje ateliér na práci známých zlínských designérů, např. prof. Pavla Škarky, odborníků v oblasti obuvnictví, zejména doc. Petra Hlaváčka, nebo filantropa Jana Pivečky. Právě tyto základy umožnily specializaci ateliéru na komplexní pohled na obouvání. „Náš ateliér od začátku studuje nohu i z hlediska biomechaniky, fyzioterapie a medicíny. U jiných škol – a to i ve světovém srovnání – je výtvarník obuvi módní návrhář, grafik nebo designér. My však spojujeme design se znalostí stavby nohy, se zdravým obouváním a s technologií,“

Ocenění předal Michaele Poláčkové děkan Christopher Cowton. Michaela Poláčková received the Award from Dean Christopher Cowton.

říká současná vedoucí ateliéru MgA. Jana Buch a doplňuje: „Podobný přístup tu existoval už za Baťů; my navazujeme na genia loci místa.“ Specifikem zlínského ateliéru je také skutečnost, že jeho studenti procházejí i manuální přípravou. „To znamená, že co navrhnou, musejí umět skutečně zrealizovat. Spousta návrhů sice vypadá krásně, ale když se začnou tvořit, ukáže se, že nejsou realizovatelné,“ upozorňuje doc. Zamazal. Exponáty prezentované na výstavě představily nejzajímavější práce, které v  ateliéru v  uplynulých 15 letech vznikly. Například návrh pojmenovaný Korál se dostal do prestižní světové publikace Terrific Fashion, která představuje netradiční pojetí obuvi současnými designéry, i na webové stránky Virtual Shoe Museum nizozemské kurátorky Lizy Snook. Jiné z vystavených návrhů vzešly ze spolupráce ateliéru s obuvnickými firmami. „V současné době řada z našich absolventů působí u výrobců obuvi po celém světě. Pokud mají talent a píli, dokážou se uplatnit u známých značek,“ uzavírá Jana Buch.


faculties and institute UNIVERSALIA

TBU Student Rewarded for Top Performance at University in Britain Michaela Poláčková, student of the TBU Faculty of Management and Economics, was rewarded as the best student of the degree course at the British University of Huddersfield. She received the Award during the Bachelor’s graduation ceremony from the hands of Dean Christopher Cowton. The Faculty of Management and Economics has been carrying out a  joint degree programme with the University of Huddersfield for 12 years, thanks to which students of the Faculty in Zlín, after completing

two years of their Bachelor’s studies, can spend the third year in Great Britain. Michaela Poláčková thus has had the opportunity to compare studies at both universities. “In Huddersfield, great emphasis is put on contemplating about the issues under debate. The train of thought is of much more importance than a correct answer. Teachers also encourage students to ask questions all the time; and that is what students actually do,” says the rewarded student. The fact that she would receive an award was quite a  surprise for

Michaela Poláčková. “I had had no clue about any awards being conferred until I  received an email saying that I  had been granted the Jeanne Monet Award for the best student of the degree course. Since the award criterion was the academic performance acquired, I must have had achieved better results than my fellow students, I  guess,” suggests Michaela Poláčková. After doing practical training in Huddersfield, she plans to continue her studies in a  follow-up Master’s  programme at the Faculty of Management and Economics.

The Shoe Design Studio was established at the Faculty of Multimedia Communications 15 years ago. In order to mark their semi-round anniversary, works by the Studio’s staff and students were presented at an exhibition held in the Museum of South-East Moravia in Zlín. “During 15 years of our existence, we have reached a  certain level regarding the method we use to educate our students and to work with them; therefore, we have a lot to be proud of,” says Assoc. Prof. Jan Zamazal, a  former Head of the Studio, on behalf of the curators of the exhibition appropriately entitled “Foot in Paradise”. As regards their activity, the Studio follows in the footsteps of renowned designers from Zlín such as Prof. Pavel Škarka, of shoe experts, particularly Assoc. Prof. Petr Hlaváček, and of the philanthropist Jan Pivečka. Precisely this basis has enabled the Studio to specialize in a  comprehensive view of shoemaking. “Since the beginning, our Studio has been studying the foot taking into consideration also the principles of biomechanics, physiotherapy and medicine. At other educational institutions – and that when comparing schools on the international level as well – a visual artist is considered a fashion designer, graphic designer or a designer in general. We, however, prefer to make a relation between design and

the knowledge of the foot structure, healthy footwear and technology,” says MgA. Jana Buch, the current Head of the Studio, and adds: “There was a similar approach adopted in the Bata era already; we just continue in accordance with the genius loci of the location.” A  specific feature of the Studio situated in Zlín is also the fact that its students are given manual training. “That means that they must be able to practically apply their design ideas. Many designs look beautiful, however, when you start with the manufacturing, you see that they cannot be made,” points out Assoc. Prof. Zamazal. Exhibits featured at the exhibition included the most interesting works created in the Studio during the past 15 years. For instance, the design entitled Coral has been included in ‘Terrific Fashion’, a  prestigious and world-famous book, which represents original concepts of shoes by contemporary designers and has appeared on the Virtual Shoe Museum website run by the Dutch curator Liza Snook. Others among the designs on display are products of cooperation between the Studio and shoe-making companies. “At present, many of our graduates work for shoe manufacturers all over the world. If they possess talent and diligence, they can find a job with renowned brands,” concludes Jana Buch.

The Shoe Design Studio makes a relation between design and the knowledge of the foot structure and healthy footwear.

Foot in Paradise

13


UNIVERSALIA fakulty a institut

Unikátní doktorské obory na UTB

Martha Merchánová patří k absolventům UTB, kteří se úspěšně uplatňují v zahraničí.

Zcela nové doktorské studijní programy byly v minulých týdnech akreditovány na UTB. Jde o  celoškolské,

14

mezioborové a multidisciplinární programy, které jsou v nabídce vysokých škol unikátní.

„Studijní program Materiálové vědy a inženýrství s  oborem Biomateriály a biokompozity je zaměřen na výzkum a  vývoj materiálů pro klinickou praxi, na zdravotnické prostředky i na pokročilé materiály v  technických odvětvích a materiály na bázi obnovitelných zdrojů,“ uvádí prorektor pro tvůrčí činnosti doc. Vladimír Sedlařík a pokračuje: „Posluchači tohoto oboru mohou zaměřit výzkum například na vývoj nových antimikrobních materiálů uplatnitelných při výrobě zdravotnických prostředků, ale i pro nemedicínské aplikace.“ Studijní program Nanotechnologie a pokročilé materiály je zaměřen na výzkum a  vývoj výrobků, které využívají efekty plynoucí z nanorozměru v materiálu, v zařízení nebo v produktu. „Studenti oboru budou například vyvíjet tenké vrstvy z vodivých a polovodivých polymerů, z  nichž budou připravována funkční elektronická zařízení, která mohou sloužit například jako detektory nebezpečných látek v průmyslových provozech, ale ve veřejných prostorách. Jako velmi zajímavý se pak jeví směr výzkumu nové generace materiálů pro skladování energie,“ uvádí dále doc. Sedlařík. Podávat přihlášky ke studiu těchto oborů je možné do 6. listopadu.

Na studium ve Zlíně vzpomínám jen v tom nejlepším, říká kolumbijská akademička Pochází z  Kolumbie, v  roce 2011 absolvovala doktorské studium na Fakultě technologické UTB a po sedmi letech strávených v  České republice se vrátila zpátky do rodné země. Nyní působí na univerzitě Sergio Arboleda v Bogotě. MSc. Martha Merchánová, Ph.D. přijela letos na krátkou návštěvu naší univerzity a při této příležitosti jsme ji požádali o krátký rozhovor. Vzpomínáte si ještě, jak jste se před lety dostala k doktorskému studiu na UTB? Nejdříve jsem studovala chemii v  Bogotě. V  roce 2003 jsem v  rámci výměnného pobytu poprvé přijela do Česka. Byla jsem tu spokojená, tak jsem si říkala, že bych další studium mohla absolvovat zde. Našla jsem si tedy zaměření, které kombinovalo polymerní chemii s antibakteriálními přípravky, a rozhodla se ho odjet studovat do ČR. Zažádala jsem o stipendium a za necelý rok jsem obdržela zprávu, že jsem přijata k doktorskému studiu na UTB. Jak se ohlížíte za dobou strávenou ve Zlíně? Jak se zpívá v  jedné písničce, šlo o  nejkrásnější roky v  mém

životě. Mám nádherné vzpomínky, mám tu spoustu bezvadných přátel. Češi jsou úžasní, vždycky říkám, že jsou jak rozpuštěná čokoláda. Žila jsem tady více než sedm roků, univerzita se mi o všechno postarala, na půl úvazku jsem na ní byla zaměstnaná, měla jsem prostě exkluzivní podmínky. Vzpomínám jen v tom nejlepším. Přibližte nám Vaši současnou práci. Pracuji jako vedoucí doktorandů na univerzitě Sergio Arboleda v Bogotě a zároveň vedu magisterská studia zaměřená na životní prostředí. Jedná se spíš o  manažerskou práci. Chtěla bych ale rozjet spolupráci mezi naší univerzitou a UTB, proto jsem také přijela. V čem bude spolupráce spočívat? Kolumbie se teď zaměřuje na intenzivní využití polymerní chemie a  materiálového inženýrství. Chtěla bych propojit oblast životního prostředí, na níž dělám v Kolumbii, s tím, co jsem se naučila v Česku. O možnou spolupráci se zajímá i rektor UTB, prof. Sáha. Věřím, že ze svého současného místa ji budu moct iniciovat.


faculties and institute UNIVERSALIA

Unique Doctoral Courses Accredited at TBU Brand new doctoral programmes have been accredited at TBU in the past weeks. The degree programmes in question, accredited to be taught at TBU, are inter- and multidisciplinary programmes which are unique among specializations offered at higher education institutions. “The degree programme in Material Sciences and Engineering involving the degree course in Biomaterials and Biocomposites is aimed at the research and development of materials for clinical applications, for medical devices and of advanced materials in technical fields and materials based on renewable resources,” says Assoc. Prof. Vladimír

Sedlařík, Vice-Rector for Research, Development and Creative Activities, and continues: “Students of this course can focus their research for example on the development of novel antimicrobial materials applicable in medical device production and suitable also for nonmedical applications.” The degree programme in Nanotechnology and Advanced Materials is aimed at the research and development of products which take advantage of the nanoscale size effects in a material, in a  device or a  product. “Students of this doctoral course will, for instance, develop thin films made of conductive and semi-conductive polymers to be

used for manufacturing of functional electronic devices which may be applied e.g. as hazardous substance detectors in industrial plants as well as in public areas. In particular the research direction focusing on a new generation of energy storage materials appears to be very interesting,” adds Assoc. Prof. Sedlařík. Applications to study in the abovementioned degree courses can be submitted until 6 November.

I Have Just the Best Memories of My Studies in Zlín, Says Academic from Colombia

Do you remember how you learnt about the possibility of studying for a PhD at TBU years ago? At that time I  studied chemistry in Bogota. In 2003, I  came to the Czech Republic for the first time within an exchange programme. I was satisfied here, that is why I chose to pursue further studies here. So I found a degree course that combined polymer chemistry and antibacterial properties; and decided to go to the CR. I applied for a scholarship and within less than a year I got the answer that I had been admitted to study in a PhD programme at TBU. What are your memories of the time you spent in Zlín? Just like they say in the song – Those were the best days of my life. I  have great memories; I  have many close friends here. Czech people are amazing. As I  always say – they are like melted chocolate. I lived here for more than seven years; the University took great care of me; I  also got a  part-time employment at TBU. All in all, TBU provided me with excellent conditions. I have only the best memories. Could you please tell us something about your current job? I  work as the director of a  post-doctorate programme at Sergio Arboleda University in Bogota and also as the director of a Master’s degree in an environmental field. It is more like a  management job. I  would like to encourage cooperation between our University and TBU; that is why I came here. What will be the aim of the cooperation?

At present, Colombia is targeted at intensive application of polymer chemistry and materials engineering. I would like to link the sphere of environment, on which I focus in Colombia, with what I  learnt in the Czech Republic. Prof. Sáha, TBU Rector, is also interested in establishing further cooperation. I hope that with the position that I currently hold I will be able to initiate the cooperation. Martha Merchán ranks among those TBU graduates who enjoy considerable success also abroad.

She comes from Colombia; she completed her PhD studies at the TBU Faculty of Technology in 2011 and after seven years spent in the Czech Republic she returned to her home country. At present, she works at the Sergio Arboleda University in Bogota. Martha Merchán, M.Sc., Ph.D. has paid a quick visit to our University this year, and, on this occasion, we asked her for a short interview.

15


UNIVERSALIA studentský život

Léto v Číně

Vyjet na určitý čas do zahraničí by měl každý vysokoškolák.

Ačkoliv začátek července pro většinu studentů znamená pohodu a prázdniny, Lucie Bastlová a Jakub Čumpelík, studenti oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi Fakulty humanitních studií a  účastníci kurzu čínštiny pro veřejnost, opět zasedli do lavic. Tentokrát ovšem ne ve zlínských učebnách, ale v Pekingu na North China Electric Power University. Dvoutýdenní letní školu čínštiny pro české studenty pořádala Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého v Olomouci, se kterou Fakulta humanitních studií UTB dlouhodobě spolupracuje. Dopoledne probíhaly lekce čínštiny, odpoledne byla věnována poznávání čínské kultury. „Navštívili jsme tradiční čínskou operu, Zakázané město, Velkou čínskou zeď, olympijské městečko, proslulé náměstí Nebeského klidu nebo město Tchien-ťin,“ vzpomíná jeden ze studentů, Jakub Čumpelík. Co se týká financí, účastníci si hradili pouze nákup letenky a vyřízení víza. „Pokud bychom se obešli bez suvenýrů, tak nebylo téměř potřeba nic kupovat,“ uvádí Jakub a pokračuje: „Jedna z prvních věcí, kterou jsme po příjezdu dostali, byla kartička se 750 jüany (cca 3000 Kč). S  kartičkou se dalo zaplatit ve všech menzách i  obchodech v  kampusu. Kartička také sloužila ke zprovoznění teplé vody na pokoji: pokud jste ji nezapomněli v počitadle, vycházelo sprchování teplou vodou asi na 4 Kč.“ Letní kemp byl podle účastníků skvělou příležitostí, jak se zlepšit v  čínštině a poznat na vlastní kůži asijskou kulturu. „Za nás dávám palec nahoru a všem doporučuji podat si příští rok přihlášku. Stojí to za to,“ uzavírá Jakub.

16

Není třeba bát se matematiky Dobrá zpráva pro studenty, kteří se obávají obtížnosti vysokoškolské matematiky: od září funguje na Fakultě aplikované informatiky UTB podpůrné centrum pro výuku matematiky – Math Support Centre. Zlínská univerzita je teprve druhou vysokou školou v České republice, kde můžou studenti podobnou službu využívat. „Myšlenka support center vznikla na konci 90. let v Anglii, odkud se začala šířit do dalších zemí. Jejich podstatou je zejména pomoct studentům překlenout přechod ze střední školy na vysokou a  sjednotit jejich úroveň matematiky, která se zákonitě liší,“ představuje koncept jeho organizátorka, Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. V praxi support centrum funguje tak, že na fakultě je vyčleněná místnost, kde je každý den přítomný někdo z  vyučujících, případně

Don‘ t gorry worry

ze studentů vyšších ročníků, za nimiž je možné přijít s žádostí o vysvětlení učiva nebo s jakýmkoliv matematickým problémem. „V současnosti jsme k dispozici 24 hodin týdně, včetně dvou hodin v  sobotu, které využívají zejména posluchači kombinovaného studia. Úkolem pedagogů je pomáhat hlavně s tzv. konceptuálním pochopením, to znamená naučit studenty chápat hlavní myšlenky a souvislosti, aby byli schopní si požadované úlohy vyřešit sami,“ říká dále Dr. Pátíková. Support centrum je otevřené pro studenty kterékoliv fakulty UTB. K dispozici je v něm literatura, sbírky příkladů, počítače sloužící k simulacím a vizualizacím a pracuje se i na dalších výukových materiálech. Aktuální otevírací doba a další informace jsou k dispozici na www.msc.utb.cz.


student life UNIVERSALIA

Summer in China Although most students associate the beginning of July with a time of relax and holidays, Lucie Bastlová and Jakub Čumpelík, students of the degree course in English for Business Administration at the Faculty of Humanities and participants of the Chinese course for the public, attended lectures. However, this time not in classrooms in Zlín, but in Peking at North China Electric Power University. A  twoweek Chinese summer school was organized for the Czech students by the Confucius Institute of the Palacký University in Olomouc, with which the TBU Faculty of Humanities has been cooperating for a long time. Lessons of Chinese were carried out in the mornings, while the afternoons were dedicated to Chinese culture. “We attended a  traditional Chinese opera performance, visited the Forbidden City, the Great Wall of China, the Olympic town, the renowned Tiananmen Square or the city of Tianjin,” recalls, Jakub Čumpelík, one of the students. As far as finances are concerned, the participants covered only the air ticket and visa-related expenses. “There was no need to buy anything, just the souvenirs,” says Jakub and continues: “One of the first things that we received

after our arrival was a card charged with CNY 750 (approx. CZK 3,000). We could make payments with the card in all the refectories and shops in the campus. The card could also be used to get warm water in our rooms: A  warm shower cost about CZK 4, provided that you did not forget to remove the card out of the time calculator.”

According to the participants, the summer camp was a great opportunity to improve their Chinese language skills and learn more about the Asian culture. “As for us, I  give it a  thumb up and I  would recommend others to register for the summer school next year. It’s  really worth it,” concludes Jakub.

We have good news for students who are worried about the level of difficulty of mathematics taught at higher education institutions: The TBU Faculty of Applied Informatics has been running a Math Support Centre since September. The University in Zlín is the second higher education institution in the Czech Republic where services of this type are offered to students. “The idea of establishing support centres originated at the end of 1990s in England, from where it began to spread to other countries. Their main aim is to make it easier for secondary school graduates to adapt to university studies and balance the differences in their mathematics proficiency,” Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D., administrator of the project, presents the concept. In practice, there is a  room at the Faculty intended for the purposes of the Centre, where a teacher or a senior student is present every day; and students can ask him/her to explain the subject matter to them or help them solve any mathematical problem. “At present, our services are available 24 hours per week, including two hours on Saturdays, which are intended particularly for part-time students. The teachers mainly aim to help students reach the so-called conceptual understanding, which means knowing more than isolated

facts and methods to be able to solve tasks on one’s own,” continues Dr. Pátíková. The Support Centre provides its services to students of all TBU faculties. Students may consult literature there, they can use collections of mathematical tasks, computers which serve for simulations and visualisations; and other teaching materials are expected to be offered soon. The current opening hours and other information are available at www. msc.utb.cz.

Every university student should take part in mobility abroad.

There Is No Need to Worry about Maths

17


PŘEMÝŠLÍŠ, KAM JÍT DÁL STUDOVAT?

Dny otevřených dveří NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 11. 11. 2016 p ouze Fakulta multimediálních komunikací, studijní programy Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění

9. 12. 2016 v šechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

26. 1. 2017 v šechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

3D ADVENTUR A U N I V E R Z I T Y T O M Á Š E B AT I V E Z L Í N Ě

HREJ.UTB.CZ

POznej sVOu bUdoUcnOst BUDOUCNOST.UTB.CZ

Universalia 3 16 náhled  
Advertisement