Page 1


Praha Ostrava

Brno

Zlín

108 km

Žilina

137 km 67 km

Trenčín

115 km

Banská Bystrica

128 km

150 km

Martin

178 km

Trnava

Bratislava

Nitra

Košice


Premýšľaš, čo a kde budeš ďalej študovať? Skús Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne! UTB je verejná vysoká škola – u nás sa teda neplatí školné. Pre slovenských poslucháčov platia rovnaké podmienky ako pre českých. Životné náklady sú v Česku a na Slovensku porovnateľné. Na UTB netreba hovoriť alebo písať česky – záverečné práce môžeš pokojne odovzdať v slovenčine. Úplne stačí, že češtine rozumieš. Navyše u nás pôsobia desiatky slovenských pedagógov. A potom – Zlín je hneď „za kopcom“. Bližšiu verejnú vysokú školu v Českej republike nenájdeš. Takže, dovidenia na UTB :-)


KTO SME? UNIVERZITA TOMÁŠA BAŤU!

Západočeská univerzita Plzeň

UTB Zlín

STU Bratislava

VŠCHT Praha

Študovať na UTB znamená vzdelávať sa v novom, modernom prostredí, ktoré splňa požiadavky kladené na univerzity tretieho tisícročia v tých najvyspelejších krajinách. Pri výstavbe nových objektov spolupracuje UTB s uznávanými architektmi – napríklad autorkou Univerzitného centra, v ktorom sídli rektorát a knižnica, je popredná svetová architektka a zlínska rodáčka Eva Jiřičná. V súčasnosti škola stavia podľa jej návrhu ďalší vzdelávací objekt. Kvalitnú univerzitu charakterizuje tiež rozvinutá veda. Preto na každej z fakúlt funguje výskumné centrum. Okrem toho vznikli v minulých rokoch na UTB dve významné výskumné jednotky – Centrum polymérnych systémov, ktoré sa zaoberá materiálovými vedami orientovanými na polymérny výskum, a na aplikovanú informatiku zamerané Centrum bezpečnostných, informačných a pokročilých technológií.

Univerzita Palackého Olomouc

UK Bratislava

VUT Brno

Masarykova univerzita Brno

ČVUT Praha

UK Praha

Mladá, moderná, dynamická, otvorená novým nápadom, hlásiaca sa k myšlienkam Tomáša Baťu… Prívlastkov, ktorými môžeme charakterizovať našu univerzitu, je naozaj veľa. Poďme si teda aspoň v stručnosti predstaviť vysokú školu, ktorá nesie meno jedného z celosvetovo najznámejších Čechov 20. storočia. UTB tvorí v súčasnosti šesť fakúlt, na ktorých študuje viac ako 10-tisíc poslucháčov. Uchádzači si môžu vybrať z najrôznejších odborov: technických a technologických, ekonomických, výtvarných a umeleckých, komunikačných, informatických, fi lologických, pedagogických alebo zdravotníckych. Potvrdením kvality štúdia je certifikát ECTS Label, ktorý našej univerzite udelila Európska komisia. Okrem diplomu vydávame našim absolventom aj Diploma Supplement v angličtine – vďaka ktorému si môžu bez problémov nájsť prácu kdekoľvek v Európe.

Podľa rebríčka univerzít v strednej a východnej Európe a v strednej Ázii, ktorý v roku 2015 zverejnila britská spoločnosť Quacquarelli Symonds (QS Ranking), je UTB 7. najlepšou univerzitou v ČR. Ak porovnáme české a slovenské univerzity, UTB patrí 9. priečka. Zdroj: http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=


ZLÍN Učebnica funkcionalistickej architektúry. Záhradné mesto. Sen z červených tehál a betónu. Sú rôzne výrazy, ktorými je možné Zlín charakterizovať. Zrejme najvýstižnejšie je vyjadrenie jedného z najvýraznejších architektov 20. storočia Le Corbusiera: „Zlín jest žiarivým fenoménom.“ Skutočne – Zlín je jedinečný. Druhé podobné mesto sa v Českej republike nenájde. (Na Slovensku existujú podobné mestá v menšom meradle – napríklad Svit alebo Partizánske.) Od počiatku 20. storočia bol Zlín plánovito budovaný ako dôstojné centrum do sveta prenikajúcej firmy Baťa. Bývalý továrenský areál s pravouhlou sieťou očíslovaných ulíc inšpirovaný New Yorkom dnes prechádza konverziou na živé mestské centrum: mrakodrap z roku 1938 (vo svojom čase druhá najvyššia budova v Európe) je sídlom krajského úradu, v susedných uličkách si ľudia môžu posedieť pri fontáne, zájsť do niektorého z klubov na džezový koncert, dať si niečo dobré v palacinkárni, kaviarni alebo hostinci, zájsť na výstavu do múzea či galérie…

Vďaka tomu, že Zlín leží na úpätí Hostýnskych a Vizovických vrchov a zámerne bol budovaný ako mesto v záhradách, nie je z centra ďaleko do prírody. Cyklochodníky, lyžiarsky svah, bežecké trasy a unikátna vodná cesta Baťov kanál ponúkajú aktívnym aj rekreačným športovcom veľa možností na trávenie voľného času. Zlín, centrum východnej Moravy, poskytuje domov 80–tisíc obyvateľom. Počas roka sa tento počet zvyšuje o univerzitných študentov, v lete o ďalších návštevníkov, predovšetkým počas konania dvoch akcií európskeho významu. Medzinárodný festival fi lmov pre deti a mládež priláka každoročne na prelome mája a júna do Zlína desiatky tisíc návštevníkov, v auguste potom mesto a jeho okolie hostí účastníkov a divákov automobilových pretekov Barum Rally, ktoré sú súčasťou majstrovstiev Európy. Staň sa aj Ty jedným z nich :-)


ZAHRANIČIE Aj Ty sa môžeš vydať na cestu. Je celkom jedno, či len do Rakúska, alebo rovno do Thajska či Kórey. Jednou z hlavných priorít UTB je umožniť študentom stráviť časť štúdia v zahraničí. Medzinárodné oddelenie univerzity disponuje ponukou stoviek partnerských univerzít po celom svete, takže vyjsť do sveta za skúsenosťami dnes nie je žiadny problém. Programy Erasmus+ a Freemover sú určené každému, kto túži po niečom novom. Vycestovanie Ti umožní odpútať sa, rozviaže Ti jazyk, pomôže Ti nadviazať nové priateľstvá… Skrátka a jednoducho – vďaka pobytom v zahraničí budeš sebestačnejší, naučíš sa cudzie jazyky a spoznáš iné kultúry.

Že sa na to zatiaľ necítiš? Nevadí. Celý svet príde za Tebou! Na UTB študuje každý rok viac ako 900 zahraničných študentov zo štyroch rôznych kontinentov. Okrem medzinárodného oddelenia školy sa o nich stará tiež študentská organizácia Buddy System. Tá usporadúva napríklad Welcome Week, orientačný pochod Zlínom, uvítací večer, turnaj v bowlingu, venčenie psov z útulku, výlety, exkurzie, športovanie a mnohé ďalšie aktivity, ktoré Ti prinesú zábavu, skúsenosti, zlepšenie komunikácie (a to vo viacerých jazykoch) a hlavne super kamarátov z celého sveta.


ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT A ŠPORT Dnešný Zlín, vzhľadom na to, že tu pôsobí 10–tisíc vysokoškolákov, asi najviac charakterizuje označenie študentské mesto. Študentský život totiž nie je len ležanie v knižkách, sedenie v učebniach a státie v laboratóriu. Najkrajšie spomienky na vysokoškolské roky sú spojené so zábavou, a tej si v Zlíne užiješ dosť. Kaviarenské typy, milovníci hostincov, návštevníci divadelných predstavení a koncertov, filmoví znalci – tí všetci si prídu na svoje. Rovnako ako rekreační športovci, ktorí môžu vyjsť na bicykli na cyklotrasy pozdlž rieky Dřevnice a Baťovho kanálu, vyraziť na výlety do kopcov Vizovických a Hostýnskych vrchov, do ZOO (tá patrí do prvej desiatky najnavštevovanejších turistických cieľov v ČR) alebo si zalyžovať na zjazdovke, ktorá končí hneď pri jednej z budov vysokoškolských internátov. Naši poslucháči sa môžu zapojiť aj do práce (alebo skôr zábavy) študentských organizácií, ktoré počas roku usporadúvajú akcie od vítania

prvákov, cez pripomienky medzinárodného dňa študentov, námornícky bál až po Apráles a Majáles. Môžu sa stať reportérmi, kameramanmi či zvukármi univerzitnej televízie Neon, pridať sa k spevákom univerzitného speváckeho zboru, alebo… No, je toho veľa, čo sa dá na UTB okrem štúdia robiť. Uvidíte sami :-) Nesmieme zabúdať ani na športové vyžitie, ktoré je na UTB naozaj široké. Môžeš rozhýbať boky na aerobiku, naučiť sa sebaobranu, chodiť do posilňovne, behať za loptou s hokejkou či liezť na hory (alebo na stenu) – a za to ešte dostaneš kredity! Ďalej má UTB v ponuke napríklad japonský šerm kendo, kulturistiku, lyžovanie, plávanie, softbal, squash, taekwondo, volejbal, fitball, bedminton, tenis, stolný tenis, indoor cycling či sálový futbal. Okrem toho môžeš ísť na zimný zahraničný lyžiarsky kurz do Francúzska a Rakúska. Ponuku športov sa snažíme stále rozširovať – takže tento rok na zoznam pribudol americký futbal.


FAKULTA TECHNOLOGICKÁ Študijné programy a odbory otvorené v akademickom roku 2017/2018 Vavrečkova 275, 762 72 Zlín, Česká republika, tel.: +420 576 031 111, +420 576 031 319, fax: +420 577 210 172, e–mail: studium@ft.utb.cz, www.utb.cz/ft

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrov) Študijný odbor: Materiálové inženýrství Študijný odbor: Materiálové inženýrství, špecializácia: Nanomateriály a biomateriály špecializácia: Renovace uměleckých a historických předmětů Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí Študijný odbor: Polymerní materiály a technologie Študijný odbor: Polymerní materiály a technologie, špecializácia: Medicínské a farmaceutické materiály špecializácia: Komunikace v mezinárodní technické praxi

• Študijný program: Chemie a technologie potravin (6 semestrov) Študijný odbor: Chemie a technologie potravin Študijný odbor: Chemie a technologie potravin, špecializácia: Bezpečnost potravin špecializácia: Biotechnologie špecializácia: Chemie potravin a bioaktivních látek Študijný odbor: Technologie a řízení v gastronomii Študijný odbor: Technologie a řízení v gastronomii, špecializácia: Příprava a hodnocení vína pro gastronomii Študijný odbor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Technologická zařízení


Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrov) Študijný odbor: Polymerní materiály a technologie Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí • Študijný program: Chemie a technologie potravin (6 semestrov) Študijný odbor: Chemie a technologie potravin Študijný odbor: Chemie a technologie potravin, špecializácia: Technologie mléka a mléčných výrobků Študijný odbor: Technologie a řízení v gastronomii Študijný odbor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Technologická zařízení Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (4 semestre) Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí Študijný odbor: Inženýrství polymerů Študijný odbor: Inženýrství polymerů, špecializácia: Medicínské a farmaceutické materiály Študijný odbor: Materiálové inženýrství • Študijný program: Chemie a technologie potravin (4 semestre) Študijný odbor: Chemie potravin a bioaktivních látek Študijný odbor: Technologie potravin Študijný odbor: Technologie tuků, detergentů a kosmetiky • Študijný program: Procesní inženýrství (4 semestre) Študijný odbor: Konstrukce technologických zařízení Študijný odbor: Výrobní inženýrství Študijný odbor: Řízení jakosti

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (4 semestre) Študijný odbor: Inženýrství polymerů Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí • Študijný program: Chemie a technologie potravin (4 semestre) Študijný odbor: Technologie potravin • Študijný program: Procesní inženýrství (4 semestre) Študijný odbor: Výrobní inženýrství Študijný odbor: Řízení jakosti Doktorandské študijné programy (titul Ph.D.) Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (4 roky) Študijný odbor: Technologie makromolekulárních látek • Študijný program: Chemie a technologie potravin (4 roky) Študijný odbor: Technologie potravin • Študijný program: Procesní inženýrství (4 roky) Študijný odbor: Nástroje a procesy • Študijný program: Chemistry and Materials Technology (4 roky) Študijný odbor: Technology of Macromolecular Compounds • Študijný program: Chemistry and Food Technology (4 roky) Študijný odbor: Food Technology • Študijný program: Process Engineering (4 roky) Študijný odbor: Tools and Processes


FAKULTA TECHNOLOGICKÁ Kladieme dôraz na uplatnenie absolventov. Technologické a technické odbory patria dlhodobo k tým, ktorých absolventi sú na pracovnom trhu žiadaní. Ak teda úspešne absolvujete Fakultu technologickú, bez problémov nájdete zamestnanie so zodpovedajúcim ohodnotením. Vďaka tomu, že fakulta ponúka štúdium odborov kľúčových pre zdravotníctvo, kozmetiku, farmaceutický priemysel, strojárstvo, automobilový alebo potravinársky priemysel, je uplatnenie našich absolventov skutočne široké: od prevádzkových technológov cez vedúce a riadiace funkcie v priemysle, laboratóriách, výskume aj štátnej správe až po vedeckú alebo podnikateľskú činnosť.

Naším cieľom je vytvoriť na fakulte atmosféru, ktorá umožní študentom venovať sa tomu, čo ich baví, a stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy. Študentom dávame možnosť podieľať sa na reálnych výskumných projektoch fakulty priamo v laboratóriách, ktoré patria k tým najlepším v ponuke českých vysokých škôl. Nové laboratórne centrum bolo otvorené v roku 2014, takže disponuje najmodernejšími prístrojmi. Ak ťa škola natoľko pohltí, že sa u nás rozhodneš získať aj doktorát, dostaneš sa napríklad až do Centra polymérnych systémov, na špičkové pracovisko UTB zamerané na výskum polymérnych systémov.

Takže, ak hľadáš fakultu, ktorá Ťa pripraví do života, ale zároveň miluješ dobrodružstvo a chceš byť súčasťou neuveriteľných príbehov, skrátka, ak chceš byť Fantastický Technológ, poď tam, kde môžeš spoločne s nami „laboratvoriť !“ Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 83,6 %

Nadväzujúce magisterské štúdium 74,5 %

Doktorandské štúdium 70,2 %


ABSOLVENT: DALIBOR KUCHAŘ Dalibor Kuchař vyštudoval na Fakulte technologickej magisterský odbor technológie životného prostredia a doktorandský odbor chémia a technológia materiálov. Následne ešte absolvoval doktorské štúdium na Nagoya University v Japonsku. Po návrate do Česka v roku 2009 začal pracovať v břeclavskej spoločnosti Fosfa, ktorá sa zaoberá výrobou kyseliny fosforečnej, potravinárskych aditív, detergentov a elektrickej energie. Najskôr pôsobil na pozícii technického marketingu, teraz vo firme pracuje ako riaditeľ výskumu a vývoja a je zodpovedný aj za kontrolu kvality a podnikovú ekológiu.

Multidisciplinárne zameranie štúdia na Fakulte technologickej mi okrem orientácie v chemických odboroch pomohlo získať veľký rozhľad. Ten mi umožňuje lepšie pochopiť potreby našich zákazníkov, ktorí často nie sú chemici. Zo strany pedagógov som vždy cítil snahu vychádzať v ústrety potrebám študentov a rozvíjať naše silné stránky. Zlomovým okamihom v mojej kariére bolo získanie štipendia na štúdium v Japonsku, čo sa podarilo vďaka podpore a ústretovosti vyučujúcich na FT. S fakultou dodnes spolupracujem. Z pohľadu firmy oceňujem predovšetkým snahu fakulty porozumieť potrebám priemyslu.


FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Študijné programy a odbory otvorené v akademickom roku 2017/2018 Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika, tel: +420 576 032 685 děkanát, +420 576 032 312 študijné oddelenie, e–mail: studium@fame.utb.cz, www.utb.cz/fame

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (6 semestrov) Študijný odbor: Management a ekonomika • Študijný program: Economics and Management* (6 semestrov) Študijný odbor: Management and Economics • Študijný program: Hospodářská politika a správa (6 semestrov) Študijný odbor: Účetnictví a daně Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Řízení výroby a kvality

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (6 semestrov) Študijný odbor: Management a ekonomika • Študijný program: Hospodářská politika a správa (6 semestrov) Študijný odbor: Účetnictví a daně Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Řízení výroby a kvality * výučba v anglickom jazyku (platená forma štúdia)


Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (4 semestre) Študijný odbor: Management a marketing Študijný odbor: Management a marketing so špecializáciou design management Študijný odbor: Podniková ekonomika Študijný odbor: Podniková ekonomika so špecializáciou ekonomika cestovního ruchu • Študijný program: Economics and Management (4 semestre)* Študijný odbor: Management and Marketing Študijný odbor: Bussines Administration • Študijný program: Hospodářská politika a správa (4 semestre) Študijný odbor: Finance Študijný odbor: Finance so špecializáciou finanční kontrola Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Economic Policy and Administration Študijný odbor: Finance* • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (4 semestre) Študijný odbor: Průmyslové inženýrství

• Študijný program: Študijný odbor: Študijný odbor: Študijný odbor: • Študijný program: Študijný odbor:

Hospodářská politika a správa (4 semestre) Finance Finance so špecializáciou finanční kontrola Veřejná správa a regionální rozvoj Systémové inženýrství a informatika (4 semestre) Průmyslové inženýrství

* výučba v anglickom jazyku (platená forma štúdia) Doktorandské študijné programy (titul Ph.D.) Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (4 roky) Študijný odbor: Management a ekonomika • Študijný program: Economics and Management * (4 roky) Študijný odbor: Management and Economics • Študijný program: Hospodářská politika a správa (4 roky) Študijný odbor: Finance • Študijný program: Economic Policy and Administration * (4 roky) Študijný odbor: Finance * výučba v anglickom jazyku (platená forma štúdia)

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (4 semestre) Študijný odbor: Management a marketing Študijný odbor: Management a marketing so špecializáciou design management Študijný odbor: Podniková ekonomika Študijný odbor: Podniková ekonomika so špecializáciou ekonomika cestovního ruchu Študijný odbor: Management ve zdravotnictví


FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Koho bavia peniaze, banky, efektívne riadenie procesov či marketing, našiel vo Fakulte manažmentu a ekonomiky tú správnu školu. Z fakulty vychádzajú finančníci, podnikatelia, firemní riaditelia, systémoví inžinieri aj manažéri, ktorí sa uplatnia v obchodných spoločnostiach, v bankách, službách, priemyselných podnikoch, ale aj v štátnej správe a samospráve. V ovzduší Fakulty manažmentu a ekonomiky je „prítomný“ Tomáš Baťa. Jeho jedinečná, svetovo uznávaná koncepcia manažmentu, podnikovej ekonomiky, podnikového aj občianskeho vzdelávania je na jednej z najkvalitnejších vysokých škôl s ekonomickým zameraním v ČR stále živá.

Fakulta manažmentu a ekonomiky spolupracuje s radom vysokých škôl po celom svete. Vďaka spoločnému študijnému programu môžu študenti paralelne získať aj medzinárodne uznávaný titul BA/MSc. na britskej University of Huddersfield. Počas magisterského štúdia môžu jej poslucháči absolvovať napríklad kurz Microeconomis of Competitiveness profesora Michaela E. Portera, ktorý prebieha v spolupráci s americkým Harvardom! Na fakulte pôsobí rad renomovaných ekonómov, napr. prof. Milan Zelený (najcitovanejší český ekonóm) alebo makroekonóm Ing. Petr Zahradník. Ďalším bonusom pre našich

poslucháčov je možnosť zapojiť sa do projektu Nadaní študenti. Vďaka nemu si môžu tí najlepší prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti úzkou spoluprácou s firmami, čo ďalej zvýši ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Zvoľ si FaME a buď FaMEous! Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 43,6 %

Nadväzujúce magisterské štúdium 47,6 %

Doktorandské štúdium 34,5 %


ABSOLVENTKA: MARTINA LOVECKÁ Martina Lovecká absolvovala magisterský študijný program průmyslové inženýrství na Fakulte manažmentu a ekonomiky. Počas štúdia vycestovala v rámci projektu Erasmus na jeden semester do Rakúska, neskôr, pri spracovávaní diplomovej práce, strávila jeden semester v talianskom Turíne v spoločnosti Graziano Oerlikon. Vďaka víťazstvu v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu napísanú a obhájenú v angličtine absolvovala Martina Lovecká stáž v holandskom závode firmy Baťa. Dnes pracuje v Turíne v spoločnosti CNH Industrial (do portfólia spoločnosti patria výrobcovia automobilov, autobusov, poľnohospodárskych

strojov a ďalšie firmy) a zodpovedá za to, aby požadovaný materiál od európskych dodávateľov dorazil včas, v správnom množstve a kvalite a s nízkymi nákladmi.

Mnoho ľudí sa ma dodnes pýta, či som nemala strach sa vrhnúť do podobných dobrodružstiev. Myslím, že strach je prirodzený. Mojim krédom ale je, že keď už sa mám báť, tak nech to stojí za to a bojím sa pri niečom, čo ma baví. Navzdory počiatočným obavám mi všetky príležitosti, ktoré som na fakulte získala, otvorili dvere k novým skúsenostiam a kontaktom.


FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ Študijné programy a odbory otvorené v akademickom roku 2017/2018 Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Česká republika, študijné oddelenie: +420 576 034 214, +420 576 034 208, e–mail: studium@fmk.utb.cz, www.utb.cz/fmk

Bakalárske študijné programy (titul Bc., BcA.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (6 semestrov, titul Bc.) Študijný odbor: Marketingové komunikace • Študijný program: Výtvarná umění (6 semestrov, titul BcA.) Študijný odbor: Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie)

• Študijný program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby (6 semestrov, titul BcA.) Študijný odbor: Animovaná tvorba Študijný odbor: Audiovizuální tvorba (špecializácie: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) Študijný odbor: Produkce Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (6 semestrov, titul Bc.) Študijný odbor: Marketingové komunikace


FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Mgr., MgA.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační štúdia (4 semestre, titul Mgr.) Študijný odbor: Marketingové komunikace • Študijný program: Výtvarná umění (4 semestre, titul MgA.) Študijný odbor: Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) • Študijný program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby (4 semestre, titul MgA.) Študijný odbor: Animovaná tvorba Študijný odbor: Audiovizuální tvorba (špecializácie: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) Študijný odbor: Produkce

• Študijný program: Media and Communication Studies (4 semestre, titul Mgr.) Študijný odbor: Marketing Communications Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (4 semestre, titul Mgr.) Študijný odbor: Marketingové komunikace Doktorandský študijný program (titul Ph.D.) Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Výtvarná umění (3 roky) Študijný odbor: Multimédia a design • Študijný program: Visual Arts (3 roky) Študijný odbor: Multimedia and Design


FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ Kreatívci, event koordinátori, reklamní pracovníci, fotografi, fi lmári, grafici, dizajnéri skla, obuvi, odevov… Jedinečný typ vysokoškolského pracoviska. Dva smery štúdia. Jedni pre druhých, druhí pre prvých. Markeťáci a umelci. To je Fakulta multimediálnych komunikácií. Film ani topánky sa bez reklamy nepredajú. Reklamný plagát sa bez grafika sám nenakreslí, preto vzniklo toto unikátne prepojenie. Kreatívci využívajú kvalitné ateliéry so špičkovým technickým, materiálnym a zároveň štýlovým vybavením. Markeťáci sa realizujú predovšetkým v komunikačnej agentúre, kde vedú reálne projekty, na ktorých si v praxi skúsia to, čo sa naučili na hodinách. Zorganizu-

jú hudobný festival v trolejbusoch, dobročinnú módnu prehliadku či Vianoce pre zvieratá z útulku – od ústrednej myšlienky cez zostavenie plánu propagácie, spracovanie promo materiálov a zaistenie finančných prostriedkov až po mediálnu publicitu. Fakulta multimediálnych komunikácií je kreatívna. Filmári jazdia nakrúcať za oceán, dizajnéri ovládajú milánske design weeky, a vôbec – študenti aj pracovníci fakulty získavajú rôzne ocenenia či navrhujú kampane po celom svete. Absolventi sú zamestnávaní v rôznych umeleckých ateliéroch, televíznych štúdiách či produkčných spoločnostiach, tiež v mediálnej oblasti, v public relations, v neziskovej sfére, vo veľkých (aj ma-

lých) reklamných a komunikačných agentúrach. Mnohí si tiež zakladajú vlastné spoločnosti. Si umelec alebo sa cítiš silný v komunikácii? Potom sa staň Frontmanom Multimédií a Kreativity! Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 16,4 %

Nadväzujúce magisterské štúdium 44,2 %

Doktorandské štúdium 56,5 %


ABSOLVENT: JAN JUZA Jan Juza absolvoval na Fakulte multimediálnych komunikácií odbor marketingové komunikácie. Následne odišiel zbierať skúsenosti do Veľkej Británie. Po návrate začal pracovať v spoločnosti TON, ktorá je dnes najstarším výrobcom ohýbaného nábytku na svete. Postupne sa vypracoval na pozíciu marketingového riaditeľa a spoločne s kolegami pracuje na tom, aby firma patrila medzi rešpektované svetové značky v oblasti nábytku.

Štúdium na Fakulte multimediálnych komunikácií mi dalo nielen teoretické znalosti, ale hlavne praktické skúsenosti s pracovným prostredím a tiež rad kontaktov, z ktorých stále čerpám (mnohí spolužiaci sú úspešní v ďalších oblastiach – od prezidentskej kancelárie až po kreatívnu tvorbu komunikačných výstupov českej biatlonovej reprezentácie). Už niekoľkokrát sa mi tiež potvrdilo, že absolventi FMK sú ľahko a rýchlo adaptovateľní do jednotlivých marketingových tímov.


FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY Študijné programy a odbory otvorené v akademickom roku 2017/2018 Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika, tel.: +420 576 035 052, fax: +420 576 035 279, e–mail: studium@fai.utb.cz, www.utb.cz/fai

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Informační a řídicí technologie Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management Študijný odbor: Inteligentní systémy s roboty Študijný odbor: Softwarové inženýrství Študijný odbor: Informační technologie v administrativě

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Informační a řídicí technologie Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management (možné študovať aj v Prahe) Študijný odbor: Inteligentní systémy s roboty


FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.)

Doktorandské študijné programy (titul Ph.D.)

Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (4 semestre) Študijný odbor: Automatické řízení a informatika Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management Študijný odbor: Informační technologie Študijný odbor: Počítačové a komunikační systémy Študijný odbor: Integrované systémy v budovách Študijný odbor: Učitelství informatiky pro střední školy

Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (4 roky) Študijný odbor: Inženýrská informatika Študijný odbor: Automatické řízení a informatika • Študijný program: Engineering Informatics (4 roky) Študijný odbor: Engineering Informatics Študijný odbor: Automatic Control and Informatics

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (4 semestre) Študijný odbor: Automatické řízení a informatika Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management Študijný odbor: Informační technologie Študijný odbor: Počítačové a komunikační systémy


FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY Odborníci so znalosťami z oblasti informačných, riadiacich a bezpečnostných technológií sú na trhu práce žiadaným „tovarom“. Navyše, dobre plateným. Ak chceš po absolvovaní vysokej bez problémov nájsť zamestnanie so zodpovedajúcim ohodnotením, sú informačné technológie výbornou voľbou. Ak sa rozhodneš pre Fakultu aplikovanej informatiky zameranú na aplikovanú informatiku, automatizáciu, inteligentné budovy, bezpečnosť, merania atď., budeš študovať v modernom prostredí, v laboratóriách vybavených špičkovou technikou na európskej úrovni. V susedstve fakulty stojí vedecko–technický park zameraný na informačné a komunikačné technológie, ktorý spĺňa európske parametre. Kto sa neuspokojí „iba“ s bakalárskym alebo inžinierskym titulom a zostane na fakulte študovať aj doktorát, bude tu mať tie najlepšie podmienky pre vedeckú prácu. Vďaka nim možno v budúcnosti získa niektoré z vedeckých ocenení. Pracovníci fakulty už ich majú vo svojich životopisoch veľa, tak prečo k nim nedoplniť ešte Nobelovu cenu? Kto

sa rozhodne založiť si vlastnú IT firmu, môže to pri výhodných podmienkach urobiť práve v tomto vedecko–technickom parku, a rozšíriť počet úspešných podnikov našich absolventov, ktorí vyvíjajú softvéry pre celý svet. Ak od počítača očakávaš viac ako len hranie hier a sledovanie videí, poď študovať Fakultu aplikovanej informatiky do Zlína a naprogramuj niečo FAIn! Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 63,2 %

Nadväzujúce magisterské štúdium 78,7 %

Doktorandské štúdium 78,8 %


ABSOLVENT: JOSEF SVITÁK Josef Sviták absolvoval na Fakulte aplikovanej informatiky štúdium odboru informačné technológie. Už počas štúdia pracoval pre poskytovateľov internetových služieb. V súčasnosti pôsobí ako softvérový vývojár prevažne pre embedded (vstavané) zariadenia v spoločnosti Schneider Electric.

Vďaka tomu, že som štúdium absolvoval v kombinovanej forme, som schopný študijné poznatky rýchlo aplikovať v praxi a naopak, vďaka praktickým skúsenostiam sa lepšie orientovať v teórii. Absolvovaním univerzity však vzdelávanie určite nekončí. Aj pri práci si treba neustále osvojovať nové poznatky.


FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Študijné programy a odbory otvorené v akademickom roku 2017/2018 Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika, tel.: +420 576 032 024–5, +420 576 038 008 (študijné oddelenie), fax: +420 576 032 121, e–mail: studium@fhs.utb.cz, www.utb.cz/fhs

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia • Študijný program: Filologie (6 semestrov) Študijný odbor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi Študijný odbor: Německý jazyk pro manažerskou praxi • Študijný program: Philology (6 semestrov) Študijný odbor: English for Business Administration • Študijný program: Specializace v pedagogice (6 semestrov) Študijný odbor: Sociální pedagogika Študijný odbor: Učitelství pro mateřské školy • Študijný program: Ošetřovatelství (6 semestrov) Študijný odbor: Všeobecná sestra • Študijný program: Porodní asistence (6 semestrov) Študijný odbor: Porodní asistentka

• Študijný program: Zdravotně sociální péče (6 semestrov) Študijný odbor: Zdravotně sociální pracovník Kombinovaná forma štúdia • Študijný program: Specializace v pedagogice (6 semestrov) Študijný odbor: Sociální pedagogika Študijný odbor: Andragogika v profi laci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře Študijný odbor: Učitelství pro mateřské školy Študijný odbor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy (iba pre absolventov špecifických nadväzujúcich magisterských odborov)


FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ • Študijný program: Študijný odbor: • Študijný program: Študijný odbor:

Ošetřovatelství (6 semestrov) Všeobecná sestra Zdravotně sociální péče (6 semestrov) Zdravotně sociální pracovník

Magisterský študijný program (titul Mgr.) Prezenčná forma štúdia • Študijný program: Učitelství pro základní školy (10 semestrov) Študijný odbor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Mgr.) Doktorandský študijný program (titul Ph.D.) Prezenčná forma štúdia • Študijný program: Pedagogika (4 semestre) Študijný odbor: Sociální pedagogika • Študijný program: Specializace v pedagogice (4 semestre) Študijný odbor: Pedagogika předškolního věku Kombinovaná forma štúdia • Študijný program: Specializace v pedagogice (4 semestre) Študijný odbor: Sociální pedagogika Študijný odbor: Pedagogika předškolního věku

Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Pedagogika (4 roky) Študijný odbor: Pedagogika


FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Fakultu humanitných štúdií reprezentujú atraktívne a prakticky zamerané fi lologické, pedagogické, sociálne a zdravotnícke odbory. Láka Ťa praktická, na manažérov zameraná angličtina a nemčina? Zaujímá Ťa sociálna pedagogika, učiteľstvo (v škôlke, na prvom stupni, na strednej škole), resp. vzdelávanie dospelých? Alebo chceš pracovať v zdravotníctve – ako pôrodná asistentka, všeobecná sestra alebo zdravotný sociálny pracovník? Ponuka odborov na Fakulte humanitných štúdií je naozaj široká. Stačí si len vybrať. Štúdium na fakulte Ti otvorí dvere k novým možnostiam, príležitostiam a ľuďom. Študuj v modernom prostredí, načerpaj najnovšie

znalosti zo svojej špecializácie a získaj skvelé uplatnenie v stále žiadanejších odboroch. V medzinárodnom prostredí využiješ svoje jazykové a manažérske znalosti; skúsenosti uplatníš v školstve, v poradenských a výchovných zariadeniach a v strediskách voľného času, pri riadení a vzdelávaní zamestnancov v najrôznejších podnikoch. Pomáhať môžeš v sociálnej oblasti alebo v zdravotníckych zariadeniach, v domácej alebo komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti a v charitatívnych inštitúciách. Využi možnosti štúdia naplno a choď na stáž do zahraničia, alebo sa zapoj do niektorého z mnohých dobrovoľníckych programov a študentských projektov na

fakulte. V rámci štúdia všetkých odborov navyše absolvuješ prax a získaš neoceniteľné skúsenosti a náskok pred ostatnými absolventmi na pracovných pohovoroch. Na našej fakulte sa môžeš vydať smerom, ktorým chceš. Tak si ju zvoľ a staň sa Fakt Hustým Špecialistom. Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 37,8 %

Nadväzujúce magisterské štúdium 62,3 %

Doktorandské štúdium 70,0 %


ABSOLVENT: TOMÁŠ BERNATÍK Tomáš Bernatík vyštudoval sociálnu pedagogiku na Fakulte humanitných štúdií. Už po ukončení bakalárskeho štúdia začal pracovať v sociálnych službách pre ľudí bez domova, najskôr v azylovom dome a v terénnom programe, potom ako terénny sociálny pracovník v organizácii Charita sv. Anežky Otrokovice. Po necelom roku sa stal vedúcim strediska Samaritán – služby pre ľudí bez domova v rovnakej organizácii. Od roku 2015 pracuje v sociálnych službách starostlivosti v organizácii SENIOR Otrokovice, kde je vedúcim štyroch prevažne pobytových služieb. Okrem toho získal ocenenie Pracovník roka v sociálnych službách 2010 v Zlínskom kraji.

UTB ma pripravila predovšetkým v teoretickej rovine a vďaka štúdiu som získal potrebnú kvalifikáciu na prácu v sociálnych službách. Štúdium bolo pre mňa prínosné predovšetkým v orientácii v terminológiu. V profesionálnom živote sa stretávam s absolventmi Fakulty humanitných štúdií, s ktorými sa snažíme o kvalitné poskytovanie a rozvoj sociálnych služieb na Zlínsku.


FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Študijné programy a odbory otvorené v akademickom roku 2017/2018 Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, tel.: +420 576 03 2087 studijní oddělení, e–mail: studium@flkr.utb.cz, www.utb.cz/flkr

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Ovládání rizik Študijný odbor: Ovládání rizik, profi l: Řízení výrobních a logistických systémů • Študijný program: Ochrana obyvatelstva (6 semestrov) Študijný odbor: Ochrana obyvatelstva • Študijný program: Bezpečnost společnosti (6 semestrov) Študijný odbor: Řízení environmentálních rizik


FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Ovládání rizik Študijný odbor: Ovládání rizik, profi l: Řízení výrobních a logistických systémů • Študijný program: Ochrana obyvatelstva (6 semestrov) Študijný odbor: Ochrana obyvatelstva Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Bezpečnost společnosti (4 semestre) Študijný odbor: Bezpečnost společnosti


foto: www.turistika.cz

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Efektívne a operatívne sa zorientovať a rozhodovať pri povodniach, záplavách, priemyselných haváriách a v ďalších krízových situáciách – na to sú pripravovaní poslucháči Fakulty logistiky a krízového riadenia. Ako využiť informačné technológie pri rozhodovaní krízových manažérov? Ako si počínať pri úniku chemických látok, pandémii, haváriách na výrobných linkách? Čo robiť v prípade teroristickej hrozby? Ako logisticky presúvať tovar, ľudí aj materiál z miesta na miesto? To všetko a ešte omnoho viac sa učia naši poslucháči. Vedia modelovať a simulovať vývoj krízových situácií a navrhovať ich riešenia. Dokážu plánovať a realizovať evakuáciu,

nasadiť sily a prostriedky v krízových situáciách, analyzovať ich a, pokiaľ je to možné, účinne im predchádzať. Hľadajú spôsoby obnovy územia a minimalizujú následky škôd. Odbory ovládanie rizík, ochrana obyvateľstva či riadenie environmentálnych rizík sú výnimočné a dobre uplatniteľné napr.: v štátnej správe, v zložkách integrovaného záchranného systému aj v súkromných firmách. Fakulta logistiky a krízového riadenia ako jediná z fakúlt UTB sídli mimo Zlína – v historickom meste Uherské Hradište, ktoré každého osloví svojím osobitým čarom a priateľskou, ústretovou atmosférou.

Vyber si fakultu, z ktorej vychádzajú borci ako Chuck Norris, a ako správny Frajer Logistiky či Kráľovná riadenia zachraňuj svet.

Šanca na prijatie: 69,4 %


ABSOLVENT: MICHAL VODIČKA Michal Vodička vyštudoval na Fakulte logistiky a krízového riadenia odbor ochrana obyvateľstva. Pracuje v Zdravotníckej záchrannej službe Juhomoravského kraja ako zdravotnícky záchranár a špecialista a ďalej študuje odbor urgentná medicína. Od roku 2012 je členom Traumateamu ČR, ktorého poslaním je poskytovať odbornú zdravotnícku starostlivosť na miestach mimoriadnych udalostí a katastrof. V roku 2015 sa aktívne zúčastnil humanitárnej misie v zemetrasením postihnutom Nepále. Tu strávil mesiac pri ošetrovaní zranených, výstavbe školy a ďalších potrebných aktivitách.

Štúdium na fakulte ma obohatilo o nové poznatky z oblasti krízového manažmentu a ochrany obyvateľstva a umožnilo mi spoznať rad ľudí z integrovaného záchranného systému a z ďalších profesií. Vďaka tomu som sa stal členom krízového štábu, zúčastnil som sa cvičení Blackout a teraz môžem o svojich skúsenostiach prednášať ostatným.


DNI OTVORENÝCH DVERÍ na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne 11. 11. 2016 iba Fakulta multimediálnych komunikácií, študijné programy teorie a praxe audiovizuální tvorby a výtvarná umění 9. 12. 2016 všetky fakulty (na Fakulte multimediálnych komunikácií iba študijný program mediální a komunikační studia) 26. 1. 2017 všetky fakulty (na Fakulte multimediálnych komunikácií iba študijný program mediální a komunikační studia)

Brožura Be In slovenská  
Brožura Be In slovenská  
Advertisement