Page 1

Školský klub detí


Školský klub detí ŠKD je mimoškolské zariadenie, ktorého hlavným poslaním je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujímavými a príťažlivými formami. Pomáha odstraňovať únavu z vyučovania a kompenzovať jednostranné zaťaženie detí zo školy.

Činnosť pre deti realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno vyučovacieho procesu, pričom využívame hravé a moderné metódy práce s deťmi. Deti si po náročnom predpoludní zaslúžia oddych i zábavu.


Námety na činnosť vychádzajú najmä z podnetov detí a vyplývajú z ich záľub a koníčkov. Okrem záujmových činností klubu, ktorou je estetická, prírodovedná, spoločenskovedná, pracovná, rekreačná atď. Deti s veľkým nadšením navštevujú krúžky, ktoré si vyberajú na začiatku školského roka.

Keďže klub disponuje počítačovou miestnosťou, sformoval sa krúžok Internetový a ešte niečo naviac. Už malé ručičky prvákov sa učia pohybovať myšou a robiť najjednoduchšie operácie na počítači. Pravdaže, dominujú hry, s ktorými sa veru deti len ťažko lúčia. Samozrejme, že nechýba tu aj práca na PC, pričom vychovávateľka využíva moderné programy.


Deti sa priam hrnú do krúžku moderných tancov. Pri nácviku im pomáhajú aj staršie žiačky školy. Keď sa deti roztancujú na veľkej ploche, vzniká prekrásny obraz v pohybe, rozdávajúcich úprimnú radosť zo života. Neverili by ste, akú kondíciu nabrali deti za pár týždňov, ako rytmus preniká ich žilkami, takže divákom (a tých je vždy požehnane) sa zdá, že je to vlastne ľahučké. Tieto krúžky s inovovaným obsahom i spôsobom realizácie pracujú raz týždenne.


Aby bol svet v ŠKD ešte krajší, rozhodli sme sa robiť podujatia i vo väčšom meradle. Medzi najobľúbenejšie patria celoklubové akcie pod názvami: Imatrikulácia do ŠKD, Vianočná akadémia, Superstar , fašiangový karneval, šachový turnaj , kreslenie na asfalt,atď. Medzinárodný deň detí, do ktorého sa zapája celá škola,sa uskutočňuje vo veľkolepom štýle pre radosť našich ratolestí.


Cyklistická súťaž

Deň vody

Beseda s policajtom a ukážka práce psovoda


Každý týždeň deti navštevujú plaváreň


Nezabudnuteľná je aj turistická vychádzka po náučnom chodníku spojená s opekačkou

Školský klub detí  
Školský klub detí  

ŠKD je mimoškolské zariadenie, ktorého hlavným poslaním je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujíma...

Advertisement