Page 1

Organizácia školského roka 2010/11 Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v piatok 3. septembra 2010 a v prvom polroku posledným vyučovacím dňom bude piatok 28. januára 2011. Školské vyučovanie v druhom polroku sa po polročných prázdninách začne v utorok 1. februára 2011 a skončí vo štvrtok 30. júna 2011. Vyplýva to zo schválených Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2010/11. Prehľad termínov prázdnin:

Prázdniny

jesenné vianočné polročné kraje: Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraje: jarné Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraje: Košický, Prešovský veľkonočné letné

Posledný deň Začiatok vyučovania Termín prázdnin vyučovania pred začiatkom po prázdninách prázdnin 28. október 2010 29. október -2. 3. november 2010 (štvrtok) november 2010 (streda) 23. december 22. december 10. január 2011 2010 - 7. január 2010 (streda) (pondelok) 2011 28. január 2011 31. január 2011 1. február 2011 (piatok) (pondelok) (utorok) 11. február 2011 14. - 18. február (piatok) 2011

21. február 2011 (pondelok)

18. február 2011 21. - 25. február (piatok) 2011

28. február 2011 (pondelok)

25. február 2011 (piatok) 20. apríl 2011 (streda) 30. jún 2011 (štvrtok)

28. február - 4. marec 2011

7. marec 2011 (pondelok)

21. - 26. apríl 27. apríl 2011 2011 (streda) 1. júl - 2. 5. september 2011 september 2011 (pondelok)

POkyny  

Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010.