Page 1

CD27


2

CD 27

1


2

3

นาย เจษฎากร หงษ์ทอง รหัสนักศึกษา : 59544301002-9 ที่อยู่ : 4/1 ถ.ราชภาคินัย ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel : 092-5517239 FB : Jedsadakorn x Hongthong IG : playgxme

นางสาวณัฏฐณิชา ธงนาค เลขประจำ�ตัว 59544301003-7 ที่อยู่ 34 ม.5 ต. ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 เบอร์ติดต่อ 095-6047302 FB : ณัฏฐณิชา IG : skirtbloom.ntnc


4

5


6

7

นางสาวปานตะวัน อินต๊ะแก้ว รหัส 59544301010-2 ที่อยู่ 103 หมู่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 เบอร์โทร 0940049847 FB : Pantawan Intakeaw IG : nutpantawan

นาย วัชรพงศ์ ขัติกุล รหัสนักศึกษา : 59544301017-7 ที่อยู่ : 61 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 Tel : 093-2191860 FB : G’getwatcharaphong IG : get.watchara


8

9

นางสาว ศุทธินี บัวบาน รหัส 59544301021-9 ที่ยุ 272 ม.14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 Tel 0882236546 Fb Aim Aem ig stn_bb


10

11

นาย เจษฎา ถาวรกุล 1500200184346 ที่อยู่ 95 หมู่ที่1 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 เบอร์ 0882653530 FB:Jedsda Thavorakul IG : Jplan.jpg


12

13

นางสาว ฉันท์ชนิต คงต่าย รหัสนักศึกษา : 59544301030-0 ที่อยู่ : 207 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 Tel : 093-2794240 FB : Dearnoii khobfah IG : dncha

นางสาว ณัฐนรี ขันธรรม 59544301035-9 ที่อยู่ 543/276 ซ.21 การเคหะ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร 080-8533517 FB: Nutnaree Khantham IG:nutnarii


14

15

นาย ธิระศักดิ์ แก้วยอดดี รหัสนักศึกษา 59544301039-1 ที่อยู่ 189 หมู่ 1 ตำ�บล ม่อนปิ่น อำ�เภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 เบอร์โทรศัพท์ : 0613279732 Facebook : Thirasak Kaewyoddee


16

17

นางสาวปาลิตา โพธิ์อ่อง รหัสนศ. 59544301042-5 ที่อยู่ 3/46 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทร 064-3373131 เฟสบุ้ค Pltpn Plaii Line _pl4iiex

นางสาวปิยาภา วิทักษาบุตร 59544301044-1 294 ที่อยู่ : หมู่2 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 เบอร์ : 0946297884 fb: piyapa witaksabut ig:frongfong


18

19

นางสาวปุณยนุช ธรรมนุต ที่อยู่ : 5 ถ.หายยา ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel : 093-154-4410 Facebook : Moosap Sloth Line : moos.sloth IG : moos.sloth

นาย รัตนกร แก้วบุญมา รหัสนักศึกษา : 59544301050-8 ที่อยู่ : 309 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.0966851777 FB : Rattanagon kaewboonma IG : rg_mickey


20

21

นายวุฒิชัย อารินทร์ ที่อยู่ หมู่5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วง ไข่ จ.แพร่ 54170 เบอร์ติดต่อ : 0818088767 FB : Tarn’s WA IG : tarncony__ Twitter : @tarn_wa

นายศุภักดิ์ชัย บุญศรี รหัสนักศึกษา: 59544301052-4 ที่อยู่: 521 หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชย ปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 เบอร์สมาร์ทโฟน: 084-367-5671 FB: Supakchai Bookmark IG: sirsupakchai


นายวุฒิชัย อารินทร์ ที่อยู่ หมู่5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วง ไข่ จ.แพร่ 54170 เบอร์ติดต่อ : 0818088767 FB : Tarn’s WA IG : tarncony__ Twitter : @tarn_wa

นายศุภักดิ์ชัย บุญศรี รหัสนักศึกษา: 59544301052-4 ที่อยู่: 521 หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชย ปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 เบอร์สมาร์ทโฟน: 084-367-5671 FB: Supakchai Bookmark IG: sirsupakchai


นายวุฒิชัย อารินทร์ ที่อยู่ หมู่5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วง ไข่ จ.แพร่ 54170 เบอร์ติดต่อ : 0818088767 FB : Tarn’s WA IG : tarncony__ Twitter : @tarn_wa

นายศุภักดิ์ชัย บุญศรี รหัสนักศึกษา: 59544301052-4 ที่อยู่: 521 หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชย ปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 เบอร์สมาร์ทโฟน: 084-367-5671 FB: Supakchai Bookmark IG: sirsupakchai


26

27


CD27  

CD27CD27CD27

CD27  

CD27CD27CD27

Advertisement