Page 1

Eindbeoordelingsgesprek - Klaas Zeilstra Algemeen Medewerker Datum in dienst Functie Onderdeel Afdeling Datum laatste gesprek Beoordelingstermijn

Klaas Zeilstra za 1 jan 2000 docent sociaal cultureel centrum N.n.b.

Personeelsnummer

13140/1

Startdatum deze functie Team Directe leidinggevende Gesprek Gespreksdatum

za 1 jan 2005 cursussen Ad van Akkeren Eindbeoordelingsgesprek do 29 nov 2012

Weging Weging

Resultaatgebieden 60.00

Competenties 20.00

Vakinhoud 10.00

Kernwaarden 10.00

Persoonlijke situatie Geen antwoord gevonden

Resultaatgebieden ( 1 ) resultaatgebied 1 Weging Resultaatafspraak

60.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen

Actiepunten

Score -

Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

Totaal Resultaatgebieden Resultaatgebieden ( 1 ) resultaatgebied 1

Gewicht 60.00

Eindbeoordeling -


Competenties ( 1 ) Empathie Weging Verbeteractie

4.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen

Actiepunten

Score -

Actiepunten

Score -

Actiepunten

Score -

Actiepunten

Score

Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

( 2 ) Flexibel gedrag Weging Verbeteractie

4.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

( 3 ) Luisteren Weging Verbeteractie

4.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

( 4 ) Mondelinge presentatie Weging Verbeteractie

4.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

-

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

( 5 ) Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Weging Verbeteractie

4.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen

Actiepunten

Score -

Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

Totaal Competenties Competenties ( 1 ) Empathie

Gewicht 4.00

Eindbeoordeling -

( 2 ) Flexibel gedrag ( 3 ) Luisteren ( 4 ) Mondelinge presentatie ( 5 ) Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

4.00 4.00 4.00 4.00

-


Vakinhoud ( 1 ) vakinhoud 1 Weging Resultaatafspraak

10.00

Overzicht gesprekken Toelichtingen

Actiepunten

Score -

Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

Totaal Vakinhoud Vakinhoud ( 1 ) vakinhoud 1

Gewicht 10.00

Eindbeoordeling -


Kernwaarden ( 1 ) Empathie Weging Resultaatafspraak

2.50

Overzicht gesprekken Toelichtingen

Actiepunten

Score -

Eindbeoordelingsgesprek (do 29 nov 2012)

Opleiding Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

Totaal Kernwaarden Kernwaarden ( 1 ) Empathie

Gewicht 2.50

Eindbeoordeling -


Speciale projecten Geen Speciale projecten gevonden


Overzicht opleidingen Er zijn geen opleidingen vastgelegd.

POP vragen 1: Welke loopbaanmogelijkheden zie je en op welke termijn? geen antwoord 2: Welke ontwikkelpunten zijn hiervoor eventueel nodig? geen antwoord   3: Welke ondersteuning is nodig om de afgesproken ontwikkelpunten te realiseren? geen antwoord  

POP leerdoelen / acties Geen leerdoelen gevonden

Totaalbeeld Geen Totaalbeeld gevonden

Eindbeoordelingsgesprek Onderdeel Resultaatgebieden Competenties Vakinhoud Kernwaarden

Wegingsfactor 60.00 20.00 10.00 10.00 Totaal: 100.00 Definitieve score:  

Eindbeoordelingsgesprek geen beoordeling geen beoordeling geen beoordeling geen beoordeling geen beoordeling geen beoordeling

Toelichting Eindbeoordeling Geen toelichting gevonden

Meegenomen Actiepunten naar volgende beoordeling Er worden geen Actiepunten meegenomen

Ondertekening Akkoord medewerker: Klaas Zeilstra

Akkoord leidinggevende: Ad van Akkeren

Handtekening

Handtekening

Opmerkingen ondertekening medewerker Geen opmerkingen

 

test  
test  
Advertisement