Page 1

IME PODJETJA

POPESTRIMO ŠOLO 2012/2013

Izvajanje dejavnosti iz programa POPESTRIMO ŠOLO za šolsko leto 2012/2013

Divača, 13. 09. 2012


PRIJAVNICA za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2012/2013 in 2013/2014

Spodaj podpisan/a _______________________________ (mati / oče / skrbnik-ca) prijavljam otroka ________________________________, roj. _________________, ki obiskuje ______ razred osnovne šole _________________________________________________________, v naslednje aktivnosti (podaktivnosti): __________________________________________________________ __________________________________________________________

Dejavnosti v sklopu POPESTRIMO ŠOLO 2012/2013 se bodo izvajale izven rednega pouka. Urnik posameznih dejavnosti bo oblikovan glede na prijave učencev v posamezne dejavnosti. Učenci se na posamezno dejavnost prijavijo na predpisanem obrazcu. V nadaljevanju so na kratko predstavljene posamezne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letošnjem šolskem letu.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale v skupinah:  Mladi raziskovalci (za učence in učenke 8., 9. razreda),  Naravoslovne delavnice (od 5. do 9. razreda),  Medvrstniška mediacija (od 7. do 9. razreda),  Podjetništvo in inovatorstvo (od 7. do 9. razreda)  Z žlico po svetu, (1. skupina za učence od 1. do 4. r. in 2. skupina za učence od 5. do 9. razreda),

__________________________________________________________

 Prihodnost sožitja – medgeneracijsko učenje (od 4. do 9. razreda),

__________________________________________________________

 Šolski kal (za učence od 4. do 9. razreda) in  Gledališka šola.

Podpis: _________________________ Individualno izvajanje dejavnosti ali v manjših skupinah: V/Na _________________, dne _______________

 Učna pomoč in medvrstniška pomoč (individualno za učence od 1.

do 9. R.) in  Matematične delavnice (za učence 6. r kot učenje tehnik učenja v

trojicah).


KRAJŠA PREDSTAVITEV POSAMEZNIH DEJAVNOSTI Mladi raziskovalci:   

spraševali bomo babice in dedke, iskali stare dokumente, izdelali pravo raziskovalno nalogo.

Podjetništvo in inovatorstorstvo:  

predstavitev deficitarnih poklicev, nove možnosti, priprava naloge in predstavitve turističnih zanimivosti domačega kraja, ponudba, sodelovanje z zunanjimi turističnimi institucijami, centri,  sodelovanje na 27. Državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Te zanimajo stare trgovske poti in obrti v današnji občini Divača?

Z žlico po svetu:

Naravoslovne delavnice:

   

   

od semena, žita do kruha, delovanje mlinov ob reki Reki, pomen reke v preteklosti, danes, vodna pot, vodni viri

spoznati tradicionalne jedi okolja in Sloveniji, se preizkusiti v pripravi jedi, kultura uživanja hrane, priprava peciva za predbožični čas (23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.)

Medgeneracijsko učenje: Medvrstniška mediacija:   

naučimo se reševati medsebojne spore, tehnik medvrstniške mediacije, kako reševati konflikte, prepoznati čustva

(jesenske počitnice) 29.10., 30.10., 2.11. od 8.00 do 13.00  kako so none in nonoti preživljali prosti čas, si krajšali zimske večere (brez računalnika, televizije),  izdelava družabnih iger,

Tečaj e - opismenjevanja za delavce šole v pokoju in za ostale upokojence, v mesecu marcu in aprilu, maju ob petkih od 14.00 do 16.00.


Šolski kal:    

pomen kala v preteklosti, kal kot kulturna dediščina, tehnike izdelave kala, flora in favna kala.

Izvedba med prvomajskimi počitnicami, 29.5., 30.5. V juniju delo na šolskem vrtu.

Učna pomoč: Gledališka šola:  

Si želiš postati mladi igralec/igralka? Nastopati in se preizkusiti v igranju? Gledališka šola bo potekala v somentorstvu.

Počitniško varstvo bo organizirano glede na predhodne prijave. Predvideno izvajanje delavnic med počitnicami bo v naslednjih terminih:  24.12., 27.12.,28.12., 31.12.  od 18.2.2013 do 22.2.2013  od 26.6. do 12.7.2013 po 19.8. učna pomoč (popravni),…

Potekala bo individualno za učence, ki potrebujejo pomoč pri posameznih predmetih. Urili se bomo v učnih tehnikah, krepili koncentracijo.

Medvrstniška pomoč: Potekala bo v manjših skupinah , kjer si bodo učenci medsebojno pomagali pri pisanju domače naloge in učenju.

Matematične delavnice: Potekale bodo za učence 6. razredov v manjših skupinah. Učili se bomo tehnik učenja matematike. Pomoč pri pisanju domače naloge in učenju matematike. Urnik posameznih dejavnosti bo objavljen kasneje. Oblikovan bo glede na prijave učencev v posamezne skupine. Učna pomoč bo potekala od 7.00 do 7.45 in po končanem rednem pouku v popoldanskem času. Dejavnosti bodo potekale po rednem pouku. Namenjene so dopolnjevanju rednega pouka in nadgraditvi naučenega.

Popestrimo šolo  

Publikacija aktivnosti na šoli

Popestrimo šolo  

Publikacija aktivnosti na šoli

Advertisement