Page 1

IME PODJETJA

POPESTRIMO ŠOLO 2012/2013

Izvajanje dejavnosti iz programa POPESTRIMO ŠOLO za šolsko leto 2012/2013

Divača, 13. 09. 2012


PRIJAVNICA za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2012/2013 in 2013/2014

Spodaj podpisan/a _______________________________ (mati / oče / skrbnik-ca) prijavljam otroka ________________________________, roj. _________________, ki obiskuje ______ razred osnovne šole _________________________________________________________, v naslednje aktivnosti (podaktivnosti): __________________________________________________________ __________________________________________________________

Dejavnosti v sklopu POPESTRIMO ŠOLO 2012/2013 se bodo izvajale izven rednega pouka. Urnik posameznih dejavnosti bo oblikovan glede na prijave učencev v posamezne dejavnosti. Učenci se na posamezno dejavnost prijavijo na predpisanem obrazcu. V nadaljevanju so na kratko predstavljene posamezne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letošnjem šolskem letu.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale v skupinah:  Mladi raziskovalci (za učence in učenke 8., 9. razreda),  Naravoslovne delavnice (od 5. do 9. razreda),  Medvrstniška mediacija (od 7. do 9. razreda),  Podjetništvo in inovatorstvo (od 7. do 9. razreda)  Z žlico po svetu, (1. skupina za učence od 1. do 4. r. in 2. skupina za učence od 5. do 9. razreda),

__________________________________________________________

 Prihodnost sožitja – medgeneracijsko učenje (od 4. do 9. razreda),

__________________________________________________________

 Šolski kal (za učence od 4. do 9. razreda) in  Gledališka šola.

Podpis: _________________________ Individualno izvajanje dejavnosti ali v manjših skupinah: V/Na _________________, dne _______________

 Učna pomoč in medvrstniška pomoč (individualno za učence od 1.

do 9. R.) in  Matematične delavnice (za učence 6. r kot učenje tehnik učenja v

trojicah).


KRAJŠA PREDSTAVITEV POSAMEZNIH DEJAVNOSTI Mladi raziskovalci:   

spraševali bomo babice in dedke, iskali stare dokumente, izdelali pravo raziskovalno nalogo.

Podjetništvo in inovatorstorstvo:  

predstavitev deficitarnih poklicev, nove možnosti, priprava naloge in predstavitve turističnih zanimivosti domačega kraja, ponudba, sodelovanje z zunanjimi turističnimi institucijami, centri,  sodelovanje na 27. Državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Te zanimajo stare trgovske poti in obrti v današnji občini Divača?

Z žlico po svetu:

Naravoslovne delavnice:

   

   

od semena, žita do kruha, delovanje mlinov ob reki Reki, pomen reke v preteklosti, danes, vodna pot, vodni viri

spoznati tradicionalne jedi okolja in Sloveniji, se preizkusiti v pripravi jedi, kultura uživanja hrane, priprava peciva za predbožični čas (23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.)

Medgeneracijsko učenje: Medvrstniška mediacija:   

naučimo se reševati medsebojne spore, tehnik medvrstniške mediacije, kako reševati konflikte, prepoznati čustva

(jesenske počitnice) 29.10., 30.10., 2.11. od 8.00 do 13.00  kako so none in nonoti preživljali prosti čas, si krajšali zimske večere (brez računalnika, televizije),  izdelava družabnih iger,

Tečaj e - opismenjevanja za delavce šole v pokoju in za ostale upokojence, v mesecu marcu in aprilu, maju ob petkih od 14.00 do 16.00.


Šolski kal:    

pomen kala v preteklosti, kal kot kulturna dediščina, tehnike izdelave kala, flora in favna kala.

Izvedba med prvomajskimi počitnicami, 29.5., 30.5. V juniju delo na šolskem vrtu.

Učna pomoč: Gledališka šola:  

Si želiš postati mladi igralec/igralka? Nastopati in se preizkusiti v igranju? Gledališka šola bo potekala v somentorstvu.

Počitniško varstvo bo organizirano glede na predhodne prijave. Predvideno izvajanje delavnic med počitnicami bo v naslednjih terminih:  24.12., 27.12.,28.12., 31.12.  od 18.2.2013 do 22.2.2013  od 26.6. do 12.7.2013 po 19.8. učna pomoč (popravni),…

Potekala bo individualno za učence, ki potrebujejo pomoč pri posameznih predmetih. Urili se bomo v učnih tehnikah, krepili koncentracijo.

Medvrstniška pomoč: Potekala bo v manjših skupinah , kjer si bodo učenci medsebojno pomagali pri pisanju domače naloge in učenju.

Matematične delavnice: Potekale bodo za učence 6. razredov v manjših skupinah. Učili se bomo tehnik učenja matematike. Pomoč pri pisanju domače naloge in učenju matematike. Urnik posameznih dejavnosti bo objavljen kasneje. Oblikovan bo glede na prijave učencev v posamezne skupine. Učna pomoč bo potekala od 7.00 do 7.45 in po končanem rednem pouku v popoldanskem času. Dejavnosti bodo potekale po rednem pouku. Namenjene so dopolnjevanju rednega pouka in nadgraditvi naučenega.

Popestrimo šolo  

Publikacija aktivnosti na šoli

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you