Page 17

15

TŪRISMA (vasaras) UN SLĒPOŠANAS (ziemas) NOMETNES TOURISM (in summer) AND SKIING (in winter) CAMPS

LSPA PATRIOTU SVĒTKI / LASE PATRIOT CELEBRATION

ĢIMNASTRĀDE / COMPETITION IN GYMNASTICS

Vingrošanas konkurss 1.kursa studentiem – Ģimnastrāde 2013. Konkursā 108 pirmkursnieki, interesantu sacensību veidā, atskaitījās par apgūtajām praktiskajām iemaņām vingrošanas kursā, mācoties ritmiku, kustību pamatus, aerobiku, vingrošanu un akrobātiku. Competition in Gymnastics for Year 1 students – Ģimnastrāde 2013. 108 Year 1 students participated in this competition. In the form of interesting contest they showed their practical skills acquired in the Course of Gymnastics, which included the studies of rhythmics, the basics of movements, aerobics, gymnastics and acrobatics. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - 2013

LSPA aktivitātes 2013 - LASE activities 2013  

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS DARBĪBA 2013 / LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION ACTIVITIES 2013

Advertisement