Page 1

Datu analīze un apstrāde 1. PRAKTISKĀ NODARBĪBA

J Ā N I S K A M PA R S janis.kampars@rtu.lv


Management Studio Atrašanās vieta: Start  Programs  Microsoft SQL Server 2008 R2 Sql Server Management Studio

Servera tips: • Database Engine – relāciju datubāzes (izvēlamies šo) • Analysis Services – multidimensionālās datubāzes, OLAP • Reporting Services – atskaites • Integration Services - ETL 2


Management Studio Servera nosaukums – Ievadam servera nosaukumu (SQL08) Autentifikācijas metode – atstājam Windows Authentication (tiks izmantoti pašreizējā lietotāja rekvizīti)

3


AdventureWorks Databases  AdventureWorks2008 HumanResource – informācija par darbiniekiem, nodaļām, amatiem, darba laiku Person – līdzīgā informācija par darbiniekiem, kontaktpersonām (adrese, vārds, e-mail) Production – informācija par ražošanu, noliktavām, produktiem, produktu kategorijām un apakškategorijām 4


AdventureWorks Purchasing – piegādātāji, piegādātāju kontaktpersonas, piegādes pasūtījumi Sales – pārdošanas pasūtījumi, klienti, klientu kontaktpersonas, pārdevēji, veikali

5


Vaicājumu veidošana • • • •

New Query Datubāzes izvēle Manuāla vaicājuma veidošana Design Query in Editor

6


Piemēri • • • •

Vizuālais vaicājumu izstrādes rīks Grupēšanas iespējas Kārtošana Year funkcija

7


Svarīgākās tabulas (1) • Person.Person – informācija, kas kopīga visām personām – darbiniekiem, uzņēmumu vai piegādātāju kontaktpersonām

• HumanResource.Employee – ne visas personas ir darbinieki, specifiska informācija, kas attiecas tikai uz darbiniekiem • Sales.SalesPerson – ne visi darbinieki nodarbojas ar pārdošanu, specifiska informācija, kas attiecas uz pārdevējiem 8


Svarīgākās tabulas (2) • Sales.Customer – informācija, kas kopīga visiem klientiem • Sales.SalesStore – papildus informācija, kas attiecas uz korporatīvajiem klientiem jeb veikaliem (piemēram, uzņēmuma nosaukums) • Purchasing.Vendor – informācija par piegādātājiem

9


Svarīgākās tabulas (3) • Production.Product – informācija par produktu • Production.ProductCategory– produkta kategorijas nosaukums

• Production.ProductSubcategory – produkta apakškategorija • Sales.SalesOrderHeader – pārdošanas pasūtījuma kopsavilkums (pārdodam produktus klientam) • Sales.SalesOrderDetail – detalizēta informācija par konkrēta pasūtījuma rindām

10


Svarīgākās tabulas (4) • Purchasing.Purchase OrderHeader – pirkuma pasūtījuma kopsavilkums (pērkam sastāvdaļas no piegādātājiem) • Purchasing.Purchase OrderDetail – detalizēta informācija par konkrēta pasūtījuma rindām

11


Uzdevums – 1. vaicājums • Kurš bija “lielākais” klients 2002. gadā? • Jāizvada klienta uzņēmuma nosaukums un klienta kopējā pasūtījuma summa. • Par lielāko klientu uzskatāms uzņēmums, kurš ir iegādājies preces par vislielāko summu.

12


Palīdzība (1) • Izmantojamās tabulas - Sales.Customer, Sales.SalesOrderHeader, Sales.Store • Lai paņemtu pirmo lielāko ierakstu, izmantojam Select TOP 1

13


Uzdevums – 2. vaicājums • Kurš darbinieks pārdeva produktus par vislielāko summu 2002. gadā? • Jāizvada darbinieka vārds, uzvārds, e-pasts un kopējā pārdošanas summa.

14


Uzdevums – 3. vaicājums • Kurš bija uzņēmuma “lielākais” piegādātājs 2002. gadā? • Jāizvada piegādātāja nosaukums un piegādātāja kopējā piegādāto preču summa.

15


Uzdevums – 4. vaicājums • Kāds ir produktu kategoriju pārdošanas apjomu procentuālais pieaugums no 2001. uz 2002. gadu un no 2002. uz 2003. gadu?

• Aptuvenais rezultāts:

16


Palīdzība (2) • Sākumā jāuzraksta trīs vaicājumi, kas atspoguļo produkta kategoriju pārdošanas apjomu 2001., 2002., 2003. gadā • Šo vaicājumu apvienošana vienā (apakšvaicājumi)

17

Pirmā praktiskā nodarbība "Vaicājumi"  

Novērtējam, cik piemēroti ir standarta SQL vaicājumi, lai atbildētu uz analītiskiem jautājumiem. Strādāsim ar Microsoft SQL Server 2008 Mana...

Advertisement