Page 1

Ostrov černochov -všetci sa zabávajú(oddychujú). George: Diviak, daj mi ešte citrónový džús! Diviak: Dobre dobre hnedˇ idem. George: No tak si kusa pohni. Diviak: Končím túto nezmyselnú debatu. George: šak hej. Diviak: Nech sa páči. George: diky. Mark: Počúvajte černosi idú piráti! Hanna: Musíme sa skriť, najlepšie v raji krás. Mark: Hanna má pravdu ntam je najlepšie. Ajkedˇ je to dlhá cesta musíme to risknúť! George: Dobre tak poďme!

Scenár pokračuj neskôr!!!!!!!!!!!!!!!!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you